Barntandvård Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland"

Transkript

1 Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer Aktuella metoder för att förebygga och behandla tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar! Att uppmärksamma när ett barn far illa anmälningsskyldighet! Hur kan tänderna uppvisa ett missbruk eller en ätstörning? Moderator: Birgitta Söder, Professor Emerita, Talare: Ingegerd Mejàre Professor Emerita SBU Thomas Modéer Professor Emeritus Ann Gardeström Utredare Socialförvaltningen Stockholm Göran Dahllöf Professor Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Christina Larsson Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Shervin Shahnavaz Leg. psykolog, doktorand Prisma psykologicentrum samt Patricia de Palma Leg tandläkare, Med dr Tandläkarmottagningen för hemlösa vid och Ersta diakoni Separat bokningsbar fördjupningsdag: Hälsofrämjande samtal med Karin Sjögren Konferens: januari 2013 Fördjupningsdag: 1 februari 2013

2 Barntandvård 2013 är en konferens som vänder sig främst till tandhygienister och tandsköterskor som arbetar med barn och ungdomar. Även tandläkare är varmt välkomna! Din betydelse inom barntandvården är stor, då du i ditt arbete till stor del arbetar med hälsofrämjande insatser och förebyggande arbete. Dagens barn och ungdomar har tyvärr allt sämre matvanor vilket i sin tur leder till sämre munhälsa. Vilka barn löper störst risk för att utveckla dålig munhälsa och karies? Hur kan du fånga upp dessa patienter och i tid sätta in förebyggande åtgärder? Vikten av att främja egenvård med god tandvårdsinformation är a och o i tandvården och dagens föräldrar förutsätter att du upprätthåller hög kompetens och håller dig uppdaterad om det senaste inom tandvården. På konferensen får du lyssna till några av Sveriges främsta talare och ta del av det senaste gällande forskning och utveckling inom området barntandvård! Ingegerd Mejàre, professor emerita föreläser bl.a. om karies och kariesförebyggande vård, vilka barn ligger i riskzonen och hur fångar du upp dem? Vidare tar hon upp hur du skiljer på karies och mineraliseringsstörningar och om man bör laga karies i mjölktänder eller inte. Göran Dahllöf, professor, kommer att delge det senaste inom flourutvecklingen samt föreläsa om kroniskt sjuka barn och vilka barn som löper störst risk att få sämre munhälsa. Thomas Modéer, professor emeritus, delger den senaste forskningen kring hur övervikt/fetma hänger ihop med dålig munhälsa samt hur du kan hjälpa dessa barn till bättre munhälsa med förebyggande åtgärder. Han berättar även om kostråd och matvanor samt vilka kostrekommendationer du bör ge till föräldrar. Shervin Shahnavaz, leg psykolog, berättar hur du når fram till tandvårdsrädda barn och bemöter dem på bästa sätt. Han tar upp vilka bakomliggande orsaker det finns till tandvårdsrädsla samt delger praktiska verktyg och konkreta metoder du kan ta till i ditt arbete. Patricia de Palma, leg tandläkare, föreläser om hur du ser på munhälsan att missbruk föreligger. Hon delger drogernas påverkan samt vilka symtom, skador och tidiga tecken som syns. Eva-Karin Bergström och Christina Larsson, tandhygienister, berättar om projektet som numera är etablerat i Västra Götaland där alla barn erbjuds flourlackning i skolan. De berättar hur de arbetat praktiskt samt vilka upplevelser och resultat de fått. Ann Gardeström vid Socialförvaltningen kommer att berätta om anmälningsplikten och hur du uppmärksammar att ett barn far illa. Vems ansvar är det att anmäla, hur går anmälningsförfarandet till och vad innebär det för dig som anmälare? Detta och mycket mer inbjuder till två inspirerande och utvecklande utbildningsdagar! Välkommen! Ulrika Westling Lewenhaupt Leg sjuksköterska Utbildningsansvarig Kompetensteamet Hälsofrämjande samtal under ledning av Karin Sjögren som är leg. tandläkare, erfaren och mycket uppskattad utbildare i motiverande och hälsofrämjande samtal. Dålig munhälsa beror ofta på livsstilen och för att få en bestående livsstilsförändring är hälsofrämjande samtal mycket framgångsrikt. Karin kommer att varva föreläsningar med praktiska övningar. Det är begränsat antal platser så anmäl dig redan idag! Välkommen till en unik utbildningsdag! Missa inte! Separat bokningsbar fördjupningsdag!

3 Dag 1, 30 januari 9.00 Moderator Birgitta Söder inleder konferensen Tandsköterskans och tandhygienistens betydelse i den dagliga verksamheten Birgitta Söder, professor emerita,. Birgittas intresse och forskningsområde är förebyggande tandvård och kopplingen mellan munhygien/inflammation och sjukdomar i resten av kroppen Kariesdiagnostik och kariesprofylax Att identifiera barn i riskzonen för dålig munhälsa vad bör du vara extra uppmärksam på? Riskgruppering socioekonomiskt utsatta områden Behandlingsstrategier för patienter som löper ökad risk att få karies Karies i mjölktänder laga eller inte laga? Så skiljer du på karies och mineraliseringsstörningar Tand- och bettutveckling Vad du bör vara observant på när det gäller bettutvecklingen i olika åldrar? Effekter av barns vanor att suga på napp eller tumme Ingegerd Mejàre, professor emerita i pedodonti, SBU. Ingegerd har tidigare arbetat vid bl.a. Malmö Högskola och Eastmaninstitutet och har givit ut flertalet patientinformationsbrochyrer vid Gothia Förlag och SBU samt är en av författarna till läroboken Pedodonti. Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus Lunch Aktuell forskning inom området barntandvård Ny forskning inom barntandvård gällande bl.a förebyggande av karies hos förskolebarn Fluorets betydelse för barns munhälsa Annat som är aktuellt inom området? Paus Kroniskt sjuka barn vilka riskgrupper finns när det gäller tandhälsan? Vad kan sjukdomar i munhålan bero på? Vilka patientgrupper är mest utsatta för orala problem fallbeskrivningar Följder av medicinering vilka barn löper ökad risk att få kariesangrepp? Så kan omhändertagandet bli bättre att tänka på! Göran Dahllöf, professor i pedodonti institutionen för odontologi, Kaffepaus Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer Hur påverkar övervikt och fetma barn och ungdomars munhälsa? Dagens kost och levnadssätt så påverkas den orala hälsan hos barn och ungdomar Ny forskning som visar på samband mellan fetma och tandköttsinflammation Bra mat, kostråd och matvanor kostrekommendationer att ge till föräldrar och barn Varför ökar problemen i ett i-land som Sverige? Vad kan vi göra åt det? Hur kan du arbeta för att förebygga och fånga upp dessa barn inom barntandvården? Thomas Modéer, specialist i pedodonti, professor emeritus, institutionen för odontologi,. Thomas har arbetat med dessa frågor i många år, både nationellt och globalt. Hans forskning handlar till stor del om hur övervikt och fetma påverkar förekomst av parodontal sjukdom hos tonåringar, även i ett socioekonomiskt perspektiv Dagen avslutas

4 Dag 2, 31 januari 8.30 Så arbetar vi med förebyggande tandvård i skolan! Ta del av projektet med hur flourlackning i skolan slagit väl ut och nu blivit ett etablerat program Sociala skillnader visar sig i tandhälsan så kan extra resurser sättas in i socialt utsatta områden! Ger det bättre munhälsa till barn/ungdomar? Så har arbetet med projektet lagts upp; praktiskt genomförande, fallgropar och möjligheter Hur upplever barn/ungdomar att bli flourlackade i skolan? Eva-Karin Bergström och Christina Larsson är tandhygienister vid Hälsoodontologiska enheten, Folktandvården Västra Götaland och har varit med och genomfört och drivit projektet. Eva-Karin forskar även om skolbaserade flourlackningar och kommer även att presentera vissa resultat Kaffepaus Missbruk hur ser du på munhälsan att missbruk föreligger? Symtom, skador och tidiga tecken drogernas påverkan på munhälsan Hur uppmärksammar du problemen exempel på hur det kan se ut i munhålan Hur du bör gå till väga om du misstänker att någon av dina unga patienter har ett drogmissbruk? Etiska aspekter! Betydelsen av att du som personal gör något hur kan du hjälpa barnet? Patricia de Palma, leg tandläkare, med dr, chef för Tandläkarmottagningen för hemlösa vid och Ersta diakoni samt lärare vid Tandläkarhögskolan i Stockholm. Patricia har många års erfarenhet av behandling av unga vuxna o vuxna missbrukare, hemlösa, och andra utsatta grupper Lunch Anmälningsskyldighet när ett barn far illa! Vad bör du vara uppmärksam på och när bör du ingripa? Vad innebär anmälningsskyldighet? Att våga anmäla så hanterar du din oro för hur det kommer gå med barnet och familjen! Hur går du till väga för att rapportera när du misstänker att ett barn far illa? Vilka konsekvenser kan det få för dig som anmälare? Ann Gardeström vid Socialförvaltningen i Stockholm. Ann arbetar med stadsövergripande strategiska frågor som gäller barn och familjer inom socialtjänstens område Kaffepaus Tandvårdsrädsla hur kan du nå fram och bemöta barnet? Aktuella metoder för att förebygga och behandla tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar! Vilka bakomliggande orsaker kan finnas till rädslan? Bemötande av oroliga och rädda barn att tänka på! Hur bygga upp ett förtroende pedagogiska verktyg att använda dig av! Konkreta metoder att ta till i ditt arbete. Rädd, blyg eller bara livlig hur kan du se skillnaden? Så kan du använda dig av KBT i bemötandet av barnet konkreta råd! Shervin Shahnavaz, leg. psykolog, Prisma psykologicentrum samt doktorand, Institutionen för odontologi vid. Shervin har stor erfarenhet av tvärdisciplinärt samarbete med tandvårdspersonal kring patientbehandlingar, utbildningsfrågor och forskning samt är även författare till boken Tandvårdspsykologi Moderator sammanfattar dagarna Dagen avslutas Praktikfall

5 Separat bokningsbar fördjupningsdag, 1 februari Hälsofrämjande samtal motivera till god munhälsa Begränsat antal platser anmäl dig redan idag! Under dagen får du konkreta samtalsverktyg du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Du får en insikt till hur motivation till bestående beteendeförändringar kan stärkas beroende av mötet och samtalet på en klinik. Se kraften i en positiv och lösningsfokuserad syn med empowerment! Under dagen kommer kursledaren bl.a. att ta upp: Att ställa en fråga på rätt sätt konkreta råd! Varför gör de inte som du säger så får du barn och föräldrar att lyssna på dig och ta till sig av dina råd! Barn och föräldrar som inte samarbetar i munvårdssituationer hur hanterar du det? Föräldrars inställning hur kan du göra för att nå fram? Att motivera ungdomar nikotinstopp, minskat småätande och att ha en god munhygien! Att främja hälsa med Empowerment Motiverande samtal i teori och praktik Att samtala med patienten bemötande och kommunikation! Så använder du motiverande samtal i verksamheten praktiska råd! Det individuella samtalet hur bedömer du var patienten befinner sig i sin förändringsprocess? Hjälpmedel och verktyg som finns att ta till i samtalet skalfrågor Föreläsningar kommer att varvas med praktiska övningar. Bästa resultatet på kliniken kommer om fler kollegor har möjlighet att gå tillsammans, då kan ni stärka varandra i förändringsarbetet! Kursledare Karin Sjögren är leg. tandläkare och odontologie doktor, hälsokommunikatör och lärare i motiverande samtal. Karin har arbetat som tandläkare i många år och arbetar nu med utbildningar i kommunikation och motiverande samtal för personal inom både vård och tandvård. Karin driver även filmbolaget Hälsofrämjande film. Dagen inleds kl 9.00 och avslutas kl Under dagen görs avbrott för lunch samt kaffepauser under för- och eftermiddagen. Citat om Karin av tidigare deltagare: Detta har gett mig ny kraft i mitt arbete tack! Otroligt rolig föreläsare som får en engagerad och inspirerad Inspirerande, superbra, så positiv

6 Avsändare Kompetensteamet Stockholm AB Box Stockholm PRAKTISK INFORMATION: Datum: Konferens (1129): januari 2013 Fördjupningsdag (1130): 1 februari 2013 Plats: Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm Pris: Konferens: 6480 Fördjupningsdag: 3480 kr Kombinationspris: 9460 kr (ord. pris kr) Moms tillkommer. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Avbokningsregler & förbehåll Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser. ANMÄLAN Kompetensteamet Stockholm AB

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Telefonrådgivning om sjuka barn

Telefonrådgivning om sjuka barn Telefonrådgivning om sjuka barn Infektioner, feber, magsmärta och huvudvärk vilka egenvårdsråd kan du ge och när ska barnet till läkare? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Nationell konferens för socialtjänsten 2014

Nationell konferens för socialtjänsten 2014 Nationell konferens för socialtjänsten 2014 kunskap utveckling inspiration Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten! Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

Chef för personliga. assistenter 2014. talare

Chef för personliga. assistenter 2014. talare KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Chef för personliga KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION assistenter 2014 kunskap utveckling inspiration Lär dig leda på distans! Vem tar hand om chefen? Lär dig hantera utmaningarna

Läs mer

Kundtjänstchefen 2015

Kundtjänstchefen 2015 Kundtjänstchefen 2015 kunskap utveckling inspiration Inspirerande ledarskap lär dig leda så det märks och lyft kundtjänsten till nästa nivå Kundservice och sälj ge bättre service och öka merförsäljningen

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus Gå 4 betala för 3! Akut sjuka barn! Akut vård, senaste nytt och aktuell behandling! Omedelbart omhändertagande av akut sjuka och skadade barn! Smärta och smärtlindring av barn Allvarliga infektionstillstånd

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus Gå 4, betala för 3! Succé nu för 5:e året! Akutsjukvård 2012 Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Organisation, direktstyrning och prehospital vård är akutmottagningen den optimala

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

några av våra föreläsare

några av våra föreläsare kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med det senaste inom laboratoriearbete och utveckla dina kunskaper för ett framgångsrikt arbete på labbet Inspireras av några av landets främsta föreläsare

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm, den 19-20 mars 2015 De 10 första som anmäler sig får boken Värt att veta om dyskalkyli av Markus Björnström Matematiksvårigheter och dyskalkyli En skräddarsydd

Läs mer

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD 2008 års konferens helt slutsåld! FRAMTIDENS DEMENSVÅRD Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2009 TALARE Svenskt demenscentrum och Silviahemmet Wilhelmina Hoffman Beteendeteknik i Gävle

Läs mer