Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall"

Transkript

1 Anmäl er redan idag och ta del av boka-tidigt-priset! Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall Att se patientens egenvårdsförmåga och ge stöd utan att ta över! Ökad livskvalitet med mer egenvård och anhörigstöd! Framtidens dialysvård trender och utveckling Att arbeta patientsäkert med arbetsmodellen Lean som filosofi! Etik när är det dags att upphöra med dialys och vems är ansvaret? Talare: Erland Löfberg Karolinska Universitetssjukhuset Lars Weiss Centralsjukhuset i Karlstad Ingela Kullberg Sektionsledare Susanne Karlsson Södra Älvsborgs Sjukhus Skene Gunilla Welander Centralsjukhuset i Karlstad Agneta Pagels, fil.mag. Karolinska Universitetssjukhuset Ann-Lis Westin Sektionsledare Viola Olsson Västmanlands sjukhus Västerås Nils Grefberg Centrallasarettet i Växjö Ingrid Walheim Förenade Care Carina Andersson Skånes Universitetssjukhus Missa inte! Fördjupningsdag 25/10 Patientundervisning och MI-metoden med Marie Vång och Christina Sätterberg! Konferens oktober 2012, Stockholm Fördjupningsdag 25 oktober 2012, Stockholm

2 Välkommen till Dialysvård 2012! På årets konferens är patientsäkerhet, egenvård och intressanta praktikfall i fokus! Dialysvården är i ständig förändring och utvecklingen går fort framåt. Dagens dialyspatienter blir alltmer pålästa och ställer högre krav på dig som sjuksköterska. Hur bör dialysvården utvecklas för att möta framtidens patienter? Under konferensdagarna får du lyssna till erfarna talare och intressanta praktikfall som inspirerar och berör! Lyssna till: Erland Löfberg, överläkare ger dig en spännande uppdatering om det senaste inom dialysvården och föreläser om trender, utveckling, decentralisering och framtidens dialysvård. Lars Weiss, överläkare, föreläser om det kardiorenala syndromet, hjärtats påverkan av dialys och blodtryckets betydelse. Vidare föreläser han om vätskebalans, kalkfosfatbalans och om anemi. Nils Grefberg, överläkare, föreläser om etik och när det är dags att upphöra med dialys. Han leder diskussionen kring autentiska intressanta patientfall; vems är beslutet och när ska det tas? Agneta Pagels, leg sjuksköterska, berättar om hur du kan stödja patienten till att ta mer ansvar för sin egenvård. Hur påverkar vår syn på patientens egenvårdsförmåga vårt sätt att bemöta patienten? Intressanta praktikfall! Att arbeta mer effektivt och patientsäkert med Lean som filosofi! Lyssna till Carina Andersson från Skånes Universitetssjukhus i Lund som berättar om projektet som nu är etablerat och om hur personalen upplever att arbetsmiljön blivit bättre med det tydliga teamsamarbetet! Anhörigstöd hur kan vi stödja och se anhöriga som en tillgång i vården! Ann-Lis Westin och Viola Olsson från Västmanlands sjukhus Västerås, berättar om hur de i flera år arbetat med anhörigstöd i grupper och vilka vinster det har gett! Ökad livskvalitet med mer egenvård! Ingela Kullberg och Susanne Karlsson från Södra Älvsborgs sjukhus Skene, berättar om hur de lagt upp arbetet i egensvårdsprojektet Kan själv! där utvärdering tydligt visar att patienterna upplever högre livskvalitet med mer egenvård! Accesser! Välj mellan två parallella föreläsningar om de olika accesserna: Gunilla Welander, överläkare, föreläser om hemoaccesser och går bl.a. igenom hur du kan undersöka status på accessen, stenoser, fistelproblem och stickplaner. Ingrid Walheim, leg sjuksköterska berättar om PD accesser, där hon går igenom skötsel, flödesproblem och andra vanliga komplikationer! Detta och mycket mer inbjuder till två unika konferensdagar där du får inspiration och ny kunskap! Unik fördjupningsdag! En av förutsättningarna för god omvårdnad i samband med njursvikts- och dialysvård är pedagogisk patientundervisning. Under förmiddagen får du lyssna till Marie Vång som ger konkreta samtalsverktyg utifrån ett kognitivt förhållningssätt. Vidare guidar Christina Sätterberg dig i MI-metoden. Hon går igenom metodens grunder samt ger konkreta exempel samt ger dig verktyg du direkt kan ha nytta av i ditt patientarbete! Under dagen kommer föreläsningar att varvas med praktiska övningar. Välkommen! Ulrika Westling Utbildningsansvarig Kompetensteamet

3 Dag 1 23 oktober Konferensen inleds 9.35 Dagens och framtidens dialysvård Aktuell utveckling och forskning inom dialysområdet Trender hur ser framtidens dialysvård och patientgrupper ut? Decentralisering av dialysvården Egenvård och patientsäkerhetsperspektiv i dialysvården Erland Löfberg, med. dr, överläkare, njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Kaffepaus Att arbeta patientsäkert med Lean som filosofi! - exempel från njurmedicinska avdelningen och dialysavdelningen i Lund Lean att effektivisera flödet mellan olika processer så att saker sker i rätt tid och har rätt kvalitet! Uppstart och bakgrund till projektet Mer effektivt och patientsäkert med gemensam vårdplanering och ökat teamarbete Före och efter fördelar med nya arbetssättet Att aldrig se sig som klara utan att ständigt förbättra! Carina Andersson, leg sjuksköterska, har arbetat som enhetschef vid njurmedicinska kliniken på Skånes Universitetssjukhus Lund som enhetschef och varit mycket engagerad i Lean-arbetet Lunch Anhörigstöd hur kan vi stödja anhöriga och se dem som en tillgång i vården? Arbete med anhörigstöd i grupp så här lägger vi upp träffarna Anhörigas stöd till varandra! Så kan vi stödja och följa upp de anhöriga efter dödsfall Ann-Lis Westin, sektionsledare och Viola Olsson, leg. sjuksköterska, dialysmottagningen, Västmanlands sjukhus Västerås Paus Kardiorenala syndromet hur ser sambandet mellan njurar och hjärta ut? Fysiologiska sambandet mellan njurar och hjärta Blodtryckets betydelse Hur förebygga vänsterkammarhypertrofi, hjärtsvikt och lungödem? Anemi varför får dialyspatienterna lågt Hb? Målnivåer för blodvärdet Järnets betydelse för anemibehandling När bör erytropoetinstimulerande läkemedel ges? Så får du god kontroll på vätskebalansen hos dialyspatienten! Kalk- fosfatbalans för dialyspatienten Att se till att patienten håller sin torrvikt genom begränsat vätskeintag! Vätskebalans och risk för hyperkalemi vanliga tecken på vätskebalansrubbningar Under föreläsningen görs avbrott för kaffepaus Lars Weiss, överläkare, njurmedicinska kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad Dagen avslutas praktikfall praktikfall

4 Dag 2, 24 oktober Att främja egenvård och lyfta patientens egenvårdsförmåga Vad är egenvård och hur påverkas egenvårdsförmågan? Hur påverkar vår syn på patientens egenvårdsförmåga vårt sätt att arbeta? Vilken betydelse har egenvård för den kroniskt sjuke? Hur kan du stödja patienten till att ta mer ansvar för sin egenvård? Stödprogram med fokus på preventiv egenvård Agneta Pagels, leg. sjuksköterska, fil.mag. i vårdpedagogik, njurmedicinska mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset 9.10 Ökad livskvalitet med mer egenvård och anhörigas delaktighet Egenvårdsprojektet Kan själv! att våga tro på patientens egenvårdsförmåga Så här tycker patienterna högre livskvalitet med mer egenvård och engagerade anhöriga Fortsatt arbete hur uppnår vi högre egenvård? Bra informerad patient = trygg patient! Patient och anhörigträffar med föreläsningar Ingela Kullberg, sektionsledare och Susanne Karlsson, leg sjuksköterska på Dialysmottagningen, vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene 9.50 Kaffepaus egenvård egenvård praktikfall Accesser parallellt valbara föreläsningar (var vänlig meddela vilken föreläsning du önskar gå vid anmälan!) HEMOACCESSER Fördelar och nackdelar med olika accesser graft, fistel och CDK Att tänka på predialytiskt för att få fungerande access redan i dialysstart Att undersöka status på accessen? Stenoser att tänka på när det gäller flöden i kärlen Fistelproblem revision eller PTA? Omvårdnad av accessen för bättre livslängd Sticktekniker och stickplaner Gunilla Welander, överläkare, njurmedicinska kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad PD-ACCESSER Vanliga komplikationer läckage, bråck och flödesproblem Åtgärder vid flödesproblem Infektionsproblematik och risk för peritonit Skötsel av PD-accesser för att förebygga komplikationerkonkreta råd Assisterad PD Ingrid Walheim, leg. sjuksköterska, Förenade Care. Ingrid har i många år arbetat vid Oscar II dialysen, Akademiska Sjukhuset i Uppsala Lunch Etik när är det dags att upphöra med dialys och vems är ansvaret? Socialstyrelsens nya föreskrift när det gäller livsuppehållande vård När och hur bör frågan väckas om att upphöra med dialys? Icke-autonoma patienter vems är ansvaret? Autentiska patientfall att diskutera Nils Grefberg, med. dr, överläkare, njurmedicinska sektionen, Centrallasarettet i Växjö. Nils är en uppskattad föreläsare som länge intresserat sig för de etiska aspekterna vid vården av svårt sjuka patienter. Under föreläsningen görs avbrott för kaffepaus Konferensen avslutas

5 Alla som deltar på denna dag erhåller boken MI - motiverande samtal: praktisk handbok för hälsooch sjukvården, skriven av Barbro Holm Ivarsson Fördjupningsdag 25 oktober 2012 Patientundervisning och motiverande samtal inom njursvikts- och dialysvård Att motivera patienten till ökad egenvård är en av förutsättningarna för god omvårdnad i samband med njursvikts- och dialysvård. Ta del av konkreta samtalsverktyg som utifrån ett kognitivt förhållningssätt hjälper dig att bedriva bra patientundervisning. MI, Motivational Interviewing, är en konkret metod för hur du som samtalsledare stegför-steg motiverar patienten i en förändringsprocess. Du får ta del av MI-metodens grunder och konkreta samtalsverktyg att använda dig av i det motiverande samtalet. Under dagen kommer föreläsningar att varvas med praktiska övningar. Patientundervisning Patientbemötande och hur ditt förhållningssätt gentemot patienten speglar mötet Samtala med patienten med hjälp av ett kognitivt förhållningssätt Ta del av olika samtalsverktyg du kan använda dig av i samtalet! Psykosocialt omhändertagande visa att du stödjer patienten i förändringsprocessen! Konkreta råd till dig som ska leda patienten mot en förändring! Förmiddagen leds av Marie Vång som är leg sjuksköterska och arbetar som njursviktskoordinator vid njursviktsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset. Marie har arbetat med patientundervisning i många år och är en mycket uppskattad och kunnig föreläsare med lång erfarenhet från dialys och njursviktsvård. Motiverande samtal enligt MI-metoden MI-metodens grundläggande principer Att samtala med patienten bemötande och kommunikation Det individuella samtalet hur bedömer du var patienten befinner sig i sin förändringsprocess? Din roll i MI-samtalet att motivera patienten Aktivt lyssnande lyssna och tala med empati Att samarbeta med patienten och framkalla förändringsprat Verktyg du kan använda dig av i samtalet Eftermiddagen leds av Christina Sätterberg som i grunden är lärare. Hon har arbetat med MI-metoden sedan 1996 och arbetar nu enbart med att utbilda i MI-metoden inom hälso- och sjukvård samt skolhälsovård. Christina är en eftertraktad föreläsare som har utbildat många sjuksköterskor, läkare och lärare i MI-metoden och är en pedagogisk och mycket uppskattad talare. Dagen börjar kl 9.00 och avslutas kl Vi gör avbrott för lunch mellan kl och bryter för kaffepauser under för- och eftermiddag.

6 Avsändare Kompetensteamet Stockholm AB Box Stockholm PRAKTISK INFORMATION: Datum & Plats Konferens (1119): oktober 2012 Fördjupningsdag (1120): 25 oktober 2012 Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm Pris Anmälan före 10 september Anmälan före 1 oktober Senare anmälan ENDAST KONFERENS ENDAST FÖRDJUPNINGSDAG 5980 kr 3980 kr 8460 kr 6480 kr 3980 kr 9460 kr 6980kr 3980 kr 9960 kr KONFERENS + FÖRDJUPNINGSDAG Moms tillkommer. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Avbokningsregler & förbehåll Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser. ANMÄLAN Kompetensteamet Stockholm AB

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm

Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2012 Fysiologisk uppdatering och akut vård av strokepatienter hjärnans plasticitet och återhämtningsförmåga! Ätsvårigheter och nutritionsproblem

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Telefonrådgivning om sjuka barn

Telefonrådgivning om sjuka barn Telefonrådgivning om sjuka barn Infektioner, feber, magsmärta och huvudvärk vilka egenvårdsråd kan du ge och när ska barnet till läkare? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus Gå 4, betala för 3! Succé nu för 5:e året! Akutsjukvård 2012 Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Organisation, direktstyrning och prehospital vård är akutmottagningen den optimala

Läs mer

Barntandvård 2015. talare

Barntandvård 2015. talare Barntandvård 2015 kunskap utveckling inspiration Kariesprofylax och erosionsskador uppdatera dig med det senaste inom forskning och behandling! Tandvårdsrädda barn? Lär dig enkla och pedagogiska verktyg

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Kundtjänstchefen 2015

Kundtjänstchefen 2015 Kundtjänstchefen 2015 kunskap utveckling inspiration Inspirerande ledarskap lär dig leda så det märks och lyft kundtjänsten till nästa nivå Kundservice och sälj ge bättre service och öka merförsäljningen

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare Ögonsjukvård 2015 kunskap utveckling inspiration Praktikfall så har vi ökat patientflödet och effektiviserat organisationen på Ögonklinken i Linköping Glaukom lär dig diagnostisera, behandla och följa

Läs mer

Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus Gå 4 betala för 3! Akut sjuka barn! Akut vård, senaste nytt och aktuell behandling! Omedelbart omhändertagande av akut sjuka och skadade barn! Smärta och smärtlindring av barn Allvarliga infektionstillstånd

Läs mer

Nationell konferens för socialtjänsten 2014

Nationell konferens för socialtjänsten 2014 Nationell konferens för socialtjänsten 2014 kunskap utveckling inspiration Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten! Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Chef för personliga. assistenter 2014. talare

Chef för personliga. assistenter 2014. talare KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Chef för personliga KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION assistenter 2014 kunskap utveckling inspiration Lär dig leda på distans! Vem tar hand om chefen? Lär dig hantera utmaningarna

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

några av våra föreläsare

några av våra föreläsare kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med det senaste inom laboratoriearbete och utveckla dina kunskaper för ett framgångsrikt arbete på labbet Inspireras av några av landets främsta föreläsare

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården

Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården Gå 3! för a l eta b 4 Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården Ort ope dkl inik en Ta del av satsningar som ger högre vårdkvalitet! Effektivare ortopedisk

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer