Formativ bedömning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formativ bedömning 2014"

Transkript

1 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka undervisningsprocesser använder du för att skapa ett synligt lärande? The Big Five ta utgångspunkt i de fem förmågorna och förenkla ditt dagliga arbete genom att tydliggöra mål och kunskapskrav Så här gör du lärande prov och arbetsuppgifter som flyttar undervisningen framåt Exklusivt för pedagoger och rektorer i årskurs 1 6 Datum och plats: mars 2014, Stockholm talare Göran Svanelid, universitetslektor och författare Pernilla Lundgren, FoU-samordnare Bosse Larsson, konceptutvecklare Bitte Sundin, utvecklingsstrateg Björn Lindell, beteendevetare och författare

2 Välkommen till konferensen om Formativ bedömning 2014! Under konferensen Formativ bedömning fördjupar du dig i ämnen som är grundläggande för att du ska kunna förändra dina elevers sätt att lära in kunskap. Du lär dig att tydliggöra målen för eleverna och hur de bedöms. Du tar del av verktygen som får dina elever att börja tänka formativt. Vi är glada över att kunna presentera några av Sveriges främsta experter inom formativ bedömning! Under konferensens två dagar får du bland annat lyssna till: Göran Svanelid, upphovsmannen till The Big Five, d.v.s. de viktigaste förmågorna som används för att utveckla undervisningen och lärandet. Göran föreläser om varför de här förmågorna är så grundläggande för eleverna. Han talar även om hur du förenklar ditt dagliga arbete med att tydliggöra mål, kunskapskrav och arbetsuppgifter som flyttar undervisningen framåt. Pernilla Lundgren, FoU-samordnare på utbildningsförvaltningen i Stockholm. Pernilla tar med dig på en viktig föreläsning om Formativ bedömning från teori till praktik, där hon bl.a. berättar om Baklängesplanering och samstämmighet samt Mindset- hur ser eleverna på sin förmåga att utvecklas. Bosse Larsson, konceptutvecklare. Bosse har genomgått Visible Learning plus-utbildning. Du får möjlighet att lyssna till hans föreläsning om Det synliga lärandets synliga verktyg. Där tar Bosse bl.a. upp vilka undervisningsprocesser du använder för att skapa ett synligt lärande och få större effekt på elevernas resultat. Dessutom kommer Bitte Sundin, utvecklingsstrateg, att föreläsa om De fem nyckelstrategierna som hjälper dina elever att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg. Du får även ta del av Hur blir formativa processer en del av det dagliga arbetet med att göra undervisningen mer effektiv? Lärare från Carlssons skola i Stockholm, föreläser och ger konkreta exempel på hur du kan förbättra elevernas insikt i sin kunskapsutveckling och hur du utformar formativa undervisningsmoment. Du får även möjligheten att sitta ner och diskutera dina och andra pedagogers/rektorers tankar kring formativ bedömning. Missa inte vår fördjupningsdag med Björn Lindell, beteendevetare och författare. Björn föreläser om Vägen till det trygga klassrummet så skapar du arbetsro och trygghet. Ett tydligt ledarskap är en förutsättning för att få fungerande klasser och grupper. Han föreläser om den vuxnes viktiga påverkan på gruppen. Eftermiddagen den 10 mars får du möjligheten att vara med på en fördjupningsdag som enbart är fokuserad på hur du skapar det trygga klassrummet. Vårt mål med konferensen Formativ bedömning 2014 är att du ska få den senaste kunskapen inom de viktigaste områdena i formativ bedömning. Vi ger dig också effektiva och begripliga verktyg som du kan använda direkt i ditt klassrum. Försäkra dig om en plats redan i dag! Gå in på vår hemsida eller ring in din anmälan på telefonnummer Varmt välkommen till konferensen om Formativ bedömning. Vänliga hälsningar Katja Kimby Utbidningsansvarig Kompetensteamet P.S. Ta del av verktygen som får dina elever att börja tänka formativt!

3 fördjupningsdag med björn lindell 10 mars 2014 Ett tydligt ledarskap är en förutsättning för att få fungerade klasser och grupper. Björn Lindell föreläser om den vuxnes viktiga påverkan på gruppen. Fokus ligger på ledarrollen för att skapa ett gruppklimat som gynnar respekt och arbetsglädjen Vägen till det trygga klassrummet så skapar du arbetsro och trygghet Vilka är grundfundamenten i ett tydligt ledarskap? Grundläggande verktyg för att stärka gruppen och skapa en vikänsla, vikten av en bra uppstart Klassregler som är förankrade hos personal, elever och föräldrar tydliggör värdegrunden! Att träna utagerande/blyga, ängsliga elever. Metod för att utveckla arbetslaget så här blir ni en tillgång för varandra Så här hanterar du tuffa samtal och konflikter med elever och föräldrar Björn Lindell, beteendevetare och författare. Han har stor erfarenhet av personalutbildning inom skola och förskola. Björn föreläser/utbildar i bl.a. värdegrundsutveckling, samtalsmetodik, lagutveckling, antimobbningsarbete och träning av barn. Han föreläser jordnära och praktiskt så att du kan använda innehållet direkt i din vardag. Under eftermiddagen görs avbrott för kaffepaus Dagen avslutas formativ bedömning mars Registrering med kaffe och smörgås 9.30 Moderator Henrik Sandegård inleder konferensen Henrik Sandegård, grundskolelärare och arbetslagsledare i år 4 6, Djurgårdsskolan, Eskilstuna. Henrik har genomgått trainee utbildningen Framtidens ledare. Hans huvudintresse är att skapa det trygga klassrummet där eleverna får lusten att lära. Han leder sina kollegor i viktiga frågor som: Hur når vi ännu längre? Hur och vad bedömer vi? 9.40 The Big Five så utvecklar du de grundläggande förmågorna hos eleverna som det ligger ett tydligt fokus på i LGR 11 Varför är de här förmågorna så grundläggande för eleverna? Hur hjälper dessa förmågor eleven att utveckla sitt lärande och sin kunskap? Genom att ta utgångspunkt i de fem förmågorna förenklar du det dagliga arbetet med att tydliggöra mål och kunskapskrav Så här gör du lärande prov och arbetsuppgifter som flyttar undervisningen framåt Göran Svanelid, universitetslektor, författare och föreläsare. Göran har under en längre tid arbetat inom lärarutbildningen i Stockholm. Idag är han en ofta anlitad föreläsare för GS Educator. Göran är upphovsmannen till The Big Five, d.v.s. de viktigaste förmågorna som kan användas för att utveckla undervisningen och lärandet. Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus

4 12.00 Lunch The Big Five fortsättning Flippa klassrummet få utrymmen för fler praktiska genomgångar Vad innebär ett flippat klassrum? Webbaserade genomgångar ger dig utrymme för fler praktiska genomgångar så här gör du i praktiken Vad är den mentala flippen och varför är den viktig? Karin Brånebäck, 1 7 lärare i Stockholm. Hon har ett stort intresse för skolutveckling och arbetar mycket med IKT-pedagogik i sin undervisning. Karin är en stor förespråkare för att flippa klassrummet (flipped classroom) och är även en van föreläsare i ämnet Kaffepaus Formativ bedömning från teori till praktik Från läroplan till lärande Baklängesplanering och samstämmighet Formativ bedömning och dess två ben Frågor och uppgifter som undersöker elevers förståelse Mindset hur ser eleverna på sin förmåga att utvecklas? Pernilla Lundgren, har en bakgrund som forskare, lärare och lektor på Östra Reals gymnasium. Idag är Pernilla FoU-samordnare på utbildningsförvaltningen i Stockholm och hon arbetar halvtid på Karlstads universitet tillsammans med professor Christian Lundahl med att ta fram en webbkurs om bedömning och betyg på uppdrag av Skolverket. Pernilla är en väl anlitad föreläsare och populär bloggare i ämnet bedömning. Dagen slutar 17.00

5 12 mars Det synliga lärandets synliga verktyg Vad menas med synligt lärande? Vilka olika faktorer påverkar elevernas lärande och studieresultat? Vilka verktyg/undervisningsprocesser använder du för att skapa ett synligt lärande och få större effekt på elevernas resultat? Så här utvärderar du din undervisning och tar till vara på andra pedagogers erfarenheter Bosse Larsson, lärare, föreläsare/workshopledare, konceptutvecklare och har även genomgått Visible Learning plus-utbildning. Bosse har under lång tid arbetat med fortbildning kring kreativa tankeverktyg från förskolan till gymnasiet. Nyckelord han arbetar med: kreativitet, tankevanor, motivation och feedback Kaffepaus Praktiska verktyg som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Strategi 1: Att dela målen med eleven/eleverna Strategi 2: Kamratbedömning så får du eleverna att tänka på vad som är viktigt genom att bedöma andra Strategi 3: Självbedömning vägen till ett formativt tänkande Strategi 4: Feedback som flyttar eleverna framåt i sitt lärande Strategi 5: Klassrumssamtalen hur definierar du en bra fråga och hur gör man dem? Bitte Sundin, tidigare lärare, rektor och lärarutbildare. Idag är hon strateg för kvalitet och resultat i Norrköping och handledare i Visible learning plus och en väl anlitad föreläsare. Bittes huvudintresse är att jobba med lärare och rektorer kring utveckling av lärandet och tänkandet i klassrummet och på skolan Lunch Så här kan du arbeta med att utveckla den formativa bedömningen utifrån LGR11 Genom föreläsning och praktiska exempel visar pedagoger från Carlssons skola i Stockholm hur de har lyckats föra in den formativa bedömningen i sitt dagliga arbete och involverat eleverna i bedömningen. Du får även möjligheten att sitta ner och diskutera dina och andra pedagogers/rektorers tankar kring formativ bedömning. Föreläsningen ger dig erfarenheter och verktyg som du direkt kan använda i ditt klassrum. Hur du får in formativ bedömning i det dagliga arbetet och lyckas involvera eleverna Praktiska exempel på arbetssätt som engagerar eleverna till ökad förståelse för den egna kunskapsutvecklingen Hur får du eleverna att börja resonera? Hur tar vi reda på vad som är elevernas nästa steg? Under eftermiddagen görs avbrott för kaffepaus Moderator sammanfattar dagarna Dagen avslutas

6 KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION B-Post Port Payé Sverige Mottagare: MWS Layout och produktion: Dreamforce, Avsändare/returadress: Kompetensteamet Stockholm AB Box Stockholm PRAKTISK INFORMATION Fördjupningsdag med Björn Lindell Datum: 10 mars 2014 Pris: kr. Moms tillkommer. Formativ bedömning 2014 Datum: mars 2014 Pris: kr. Moms tillkommer. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Plats för båda evenemangen: Drottninggatan 89, Stockholm. Paketpris på fördjupningsdag och konferens är: kr (1 000 kr i rabatt om du går både på konferens och fördjupningsdag). Anmälan: eller tfn Avbokningsregler & förbehåll Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser. KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Är ett utbildnings- och konferensföretag som arbetar med konferenser KUNSKAP UTVECKLING och INSPIRATIONutbildningar inom såväl offentlig sektor som inom näringslivet. Kompetensteamets mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och utbildningar specialutformade för våra deltagare. Kompetensteamet Stockholm AB Konferensnummer: 1156

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

3. Ge feedback som för lärandet framåt

3. Ge feedback som för lärandet framåt 3. Ge feedback som för lärandet framåt 0 Lärarna följer elevernas kunskapsutveckling och ger kontinuerlig och framåtsyftande återkoppling kring vad eleverna behöver utveckla och hur detta ska ske så att

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projekt runt kunskap och bedömning Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa läroplan- och bedömarkompetens. Genom

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer