Psykisk ohälsa hos barn och unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykisk ohälsa hos barn och unga"

Transkript

1 Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår svenska barn och ungdomar idag ny forskning! Överviktiga barn förebyggande och hälsofrämjande insatser! Vad göra när du misstänker att ett barn far illa anmälningsskyldighet! Hemmasittare och barn som skolkar hur kan du handskas med problemet? Sven Bremberg barnläkare, docent Karolinska Institutet och Statens folkhälsoinstitut Ann Gardeström utredare Socialförvaltningen Stockholm Britta Alin Åkerman leg psykolog, leg psykoterapeut professor emerita Karolinska Institutet Marie Rosén Wattis leg psykolog leg psykoterapeut KBT Behandlarna Anna Bohlin leg sjuksköterska familjeterapeut Södertälje Sjukhus AB Monica Hammarberg projektledare Stockholms stad Datum: januari 2013, Stockholm

2 Hur mår barn och ungdomar i Sverige idag? Hur kommer det sig att den psykiska ohälsan bland unga ökar och allt fler vårdas på sjukhus för depression, ångest eller alkoholförgiftning. Även andelen självmordsförsök bland unga ökar. Under konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga, lyfts det preventiva arbetet inom skolhälsovården upp! Du får ta del av hur du kan arbeta för att förbättra barns och ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande, samt lyssna till samverkansprojekt som lyckats! Konferensen vänder sig till hela elevhälsan; skolsköterskor, skolkuratorer, psykologer och skolläkare samt övriga som är intresserade av ämnet. Lyssna till kunniga föreläsare som inspirerar och delger det senaste! Sven Bremberg är barnläkare och expert i barnfrågor samt även författare. Han föreläser om hur svenska barn mår idag. Vidare berättar han om vilka barn som ligger i riskzonen att drabbas av psykisk ohälsa och hur skolan kan agera för att fånga upp dessa och ge dem hjälp i tid. Britta Alin Åkerman är leg psykolog och leg psykoterapeut med stor erfarenhet av självskadebeteende och suicidrisk hos unga människor. Hur kan du inom elevhälsan fånga upp eleverna och vad bör du vara extra uppmärksam på? Ann Gardeström är utredare och handläggare på Socialförvaltningen. Hon föreläser om barn som far illa, vilka tecken och signaler som bör uppmärksammas och hur du inom elevhälsan bör agera vid misstanke om misshandel och eller övergrepp. Vidare berättar hon om hur anmälningsförfarandet går till. Anna Bohlin är leg sjuksköterska och familjeterapeut och mycket kunnig inom ämnet överviktiga barn. Hon kommer att berätta om vikten av att fånga upp dessa barn i tid, hur elevhälsan kan hjälpa dem på bästa sätt samt hur övervikt påverkar den psykiska hälsan hos barn och unga. Vidare delger hon vad du bör tänka på i mötet samt hur du kan lägga upp hälsosamtalet för att nå fram på bästa sätt. Monica Hammarberg arbetar som projektledare i Stockholms stad och kommer att berätta om hur projektet PS kan vara ett stöd för skolan att arbeta mer med att förebygga psykisk ohälsa. Projektet är forskningsbaserat bygger på att skolan och föräldrarna samverkar. Marie Rosén Wattis är leg psykolog och leg psykoterapeut och kommer att berätta om barn och unga som inte vill gå till skolan. Hon tar upp riskgrupper och hur du kan arbeta förebyggande med detta samt vilka åtgärder och behandlingsmetoder som fungerar och ger exempel på projekt som lyckats. Välkommen till två utvecklande konferensdagar! Ulrika Westling Lewenhaupt Leg sjuksköterska Utbildningsansvarig Kompetensteamet

3 Dag 1, 28 januari Löpande registrering med kaffe och smörgås Moderator Pernilla Danielsson inleder konferensen Pernilla Danielsson, barnsjuksköterska, med. dr, Karolinska Institutet Hur mår svenska barn och ungdomar idag? Att förebygga psykisk ohälsa hos skolbarn Hur mår svenska barn och ungdomar idag? Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa Aktuell forskning och hur vi kan tillgodogöra oss detta På vilket sätt har skolan som helhet stor betydelse för barns psykiska hälsa? Praktiskt arbete och samarbete mellan elevhälsa och skolan för att förebygga ohälsa Sven Bremberg, barnläkare, docent i Socialmedicin vid Karolinska Institutet, expert i hälsofrågor som rör barn, unga och psykisk hälsa vid Statens folkhälsoinstitut. Sven är författare till boken Elevhälsans teori och praktik samt redaktör för Investera i barns hälsa Lunch Depression, självskador och suicidrisk hur fånga upp och hjälpa i tid? Självmordsfrekvens hos barn och unga myter och sanningar Tidiga tecken på depression Riskfaktorer och friskfaktorer Att identifiera varningssignaler för suicidalt beteende Hur kan du inom skolhälsovården bemöta och handskas med suicidala beteenden? Skolans roll i det suicidpreventiva arbetet vad kan vi göra för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga? Nytt utbildningsprogram för skolan för att arbeta med psykisk hälsa hos skolbarn Britta Alin Åkerman, leg psykolog, leg psykoterapeut, professor emerita, Karolinska Institutet Kaffepaus Anmälningsskyldighet när ett barn far illa! Vad bör du vara uppmärksam på och när bör du ingripa? Vad innebär anmälningsskyldighet? Att våga anmäla så hanterar du din oro för hur det kommer gå med barnet och familjen! Hur går du till väga för att rapportera när du misstänker att ett barn far illa? Vilka konsekvenser kan det få för dig som anmälare? Ann Gardeström vid Socialförvaltningen i Stockholm. Ann arbetar med stadsövergripande strategiska frågor som gäller barn och familjer inom socialtjänstens område Dagen avslutas

4 Dag 2, 29 januari Så kan skolan bidra till att förebygga psykisk ohälsa! PS; ett forskningsbaserat primärpreventivt skolprogram Hur är det tänkt att skolan ska arbeta efter programmet? Implementering fallgropar och möjligheter Konkreta verktyg att arbeta efter i skolan Monica Hammarberg, projektledare, Stockholms stad Kaffepaus Att jobba med barn och ungdomar som inte kommer iväg till skolan? Vilka elever är det som har otillåten frånvaro och riskerar att bli hemmasittare? Orsaker och förebyggande arbete Aktuell forskning, riskfaktorer och beteendemönster Vad kan du göra för att stödja eleven att ta sig iväg till skolan? Framgångsrika projekt, praktiska exempel Hur få till ett bra samarbete mellan skolans elevhälsa och BUP? Marie Rosén Wattis, leg psykolog och leg psykoterapeut, KBT Behandlarna. Marie har stor erfarenhet av barn och unga som inte kommer iväg till skolan. Hon har arbetat på BUP och även med metodutveckling inom Stockholms stad med ett projekt som avser öka skolnärvaro och godkända betyg samt med föräldrastödsprogram Lunch Överviktiga barn och ungdomar Orsaken till övervikt hos barn arv, miljö, levnadsvanor, oro och otrygghet? Hur fångar vi upp barn i riskzonen och ger dem hjälp i tid? Sambandet mellan psykisk ohälsa och övervikt Skolhälsovårdens ansvar, praktiskt arbete hur få till fungerande vårdkedja vems är ansvaret och vem gör vad? Vilka barn bör remitteras till specialistvård? Hälsosamtal hur kan du på bästa sätt nå fram till barn och föräldrar? Att tänka på i mötet attityder och ditt sätt att samtala Verktyg och hjälpmedel att ta till i det svåra samtalet Hur formulera sig för att nå fram till barn och föräldrar? Anna Bohlin, leg sjuksköterska och familjeterapeut, Barnmottagningen, Södertälje Sjukhus AB. Anna arbetar på barnmottagning, leder föräldrautbildningar och har varit projektledare när Södertäljemodellens barnfetmabehandling implementerats på flera barnmottagningar inom SLL. Under eftermiddagen görs avbrott för kaffepaus Moderator sammanfattar dagarna Konferensen avslutas

5 PRAKTISK INFORMATION: Datum: januari 2013 Plats: Matsällskapet Konferens & Catering, Bockholmsvägen 1, Bergshamra, Solna, Stockholm. För fullständig vägbeskrivning: Pris: 5480 kr. Moms tillkommer. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Anmälan: eller tfn Avbokningsregler & förbehåll Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser. ANMÄLAN Anmälan: Psykisk ohälsa hos barn och unga januari 2013 (1133) Namn... Befattning... Avd Företag/organisation... Adress... Postnummer... Ort... Telefon... Mobil... Faktureringsadress... Fakturareferens...

6 Avsändare Kompetensteamet Stockholm AB Box Stockholm NYHET! Skräddarsydda utbildningar Våra skräddarsydda utbildningar görs utifrån era behov och förutsättningar. Tillsammans tar vi fram ett utbildningskoncept som passar er arbetsplats. Kontakta oss gärna så berättar vi mer! Kompetensteamet Är ett utbildnings- och konferensföretag som främst arbetar med konferenser och utbildningar inom vården. Kompetensteamets mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och utbildningar specialutformade för våra deltagare. Se gärna vår hemsida: www. kompetensteamet.se Kompetensteamet Stockholm AB

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Förebyggande arbete med kostråd och fysisk aktivitet Viktnedgång med hjälp av KBT

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Telefonrådgivning om sjuka barn

Telefonrådgivning om sjuka barn Telefonrådgivning om sjuka barn Infektioner, feber, magsmärta och huvudvärk vilka egenvårdsråd kan du ge och när ska barnet till läkare? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Telefonrådgivning om sjuka barn

Telefonrådgivning om sjuka barn Telefonrådgivning om sjuka barn Infektioner, feber, magsmärta och huvudvärk vilka egenvårdsråd kan du ge och när ska barnet till läkare? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus Ögonsjukvård 2014 Ögonrådgivning per telefon lär dig de mest förekommande frågorna och problemen Lär dig allt om OCT grunder undersökning, tolkning av bilder och värden Senaste inom glaukom modern glaukomhandläggning

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården Unik utbildningsdag! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk möjlighet? Att i tidigt skede värdera riskförlossningar och underlätta det normala födandet

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom

Läs mer