Telefonrådgivning om sjuka barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telefonrådgivning om sjuka barn"

Transkript

1 Telefonrådgivning om sjuka barn Infektioner, feber, magsmärta och huvudvärk vilka egenvårdsråd kan du ge och när ska barnet till läkare? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge innan du vet vad kramperna beror på? Medicinsk lagstiftning vilka lagar påverkar dig i telefonrådgivningen? Samtalsmetodik att bedöma barns hälsotillstånd utifrån andrahandsinformation, vilka frågor bör du ställa för att få fram bra information? Hur bemöter du oroliga föräldrar på ett professionellt sätt och är ett stöd i en akut situation? Moderator: Malin Ridderström, specialistsjuksköterska, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Talare: Joachim Luthander Bitr. överläkare Ulla Lindén Sjukvårdsjurist Vårdjuridik Óskar Örn Óskarsson Barnläkare Christoffer Ehrstedt Barnneurolog Akademiska Barnsjukhuset Elisabeth Almgren Eriksson Leg. sjuksköterska, utbildare Sjukvårdsrådgivningen 1177 Mawell Anders Björkman Specialist i Barn- och Allmänmedicin Aros Läkarmottagning 8 9 maj 2012, Stockholm

2 Telefonrådgivning om sjuka barn är ett svårt område och du som sjuksköterska ska på kort tid kunna göra en korrekt bedömning av hur barnet mår. Trots din stora medicinska kunskap kan det vara svårt utan att se eller träffa barnet och då du helt måste förlita dig på förälderns andrahandsinformation. Vilka egenvårdsråd är lämpliga i olika situationer och när bör barnet hänvisas vidare? Föräldrar och anhöriga du talar med kan vara ledsna och oroliga och du ska genom din kunskap förmedla lugn och trygghet genom ett professionellt bemötande på telefon. Välkommen till en unik utbildning där du under två dagar får lyssna till duktiga föreläsare som guidar dig i olika symtom, sjukdomar och behandling. Joachim Luthander är bitr. överläkare och föreläser om infektioner och feber. Han tar bl.a upp vilka egenvårdsråd du kan ge, när det är akut och när barnet ska till läkare. Christoffer Ehrstedt är barnneurolog och kommer att berätta om epilepsi, kramper och akut omhändertagande vilka råd på telefon kan du ge innan du vet vad kramperna beror på? Vidare talar han om olika slags huvudvärk, vad bör du fråga efter för att kunna ge rätt råd och när är det viktigt att barnet kommer till läkare? Òskar Örn Òskarsson är barnläkare och kommer att tala om magsmärta, kräkningar och diarré vilka symtom bör du fråga efter gällande förlopp och karaktär för att kunna göra en korrekt bedömning? Hur vet du om t ex. det rör sig om magsjuka eller blindtarmsinflammation? Anders Lindgren är specialist i barn- och allmänmedicin och berättar om vanliga hudproblem hos barn. Vilka frågor kan du ställa för att skilja ut allvarligare åkommor från enklare och vilka egenvårds råd kan du ge? Ulla Lindén som är sjukvårdsjurist, guidar dig i den medicinska lagstiftningen och går igenom vilka lagar och regler som gäller i telefonrådgivningen, journalfrågor och sekretess samt vad som händer vid en eventuell anmälan. Samtalsmetodik och bemötande ta del av en föreläsning i Samtalsprocessen en metod för att kvalitetssäkra ditt arbete och hur du lär dig att ställa relevanta frågor för att få fram korrekt information. Elisabeth Almgren Eriksson arbetar som sjuksköterska och utbildare på Sjukvårdsrådgivningen och går stegför-steg igenom telefonsamtalets olika faser samt delger hur du kan ha ett professionellt förhållningssätt i olika situationer. Hon ger dig handfasta råd hur du kan bemöta oroliga föräldrar och vara ett stöd i telefonen tills hjälp anländer. Detta och mycket mera inbjuder till två utvecklande och inspirerande dagar! Välkommen! Ulrika Westling Leg sjuksköterska Utbildningsansvarig Kompetensteamet Personligt kursintyg ingår!

3 Dag 1 8 maj Moderator Malin Ridderström inleder dagarna Malin Ridderström, Leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom barn. Malin arbetar som triageansvarig sjuksköterska och har varit med och infört triagesystemet Metts-P på Barnakutmottagningen vid Medicinsk lagstiftning vilka lagar påverkar dig i telefonrådgivningen? Regelstegen skillnaden mellan lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd Journalföring vid telefonrådgivning vad är du skyldig att dokumentera? Hur ska du göra när den anhöriga önskar vara anonym? Sekretessfrågor vad gäller vid informationsöverföring mellan olika instanser? Hur hantera anhöriga som ringer och ger andrahandsinformation vilken information får du lämna ut? Vad händer om det blir fel Lex Maria och HSAN konsekvenser av rapportering. Ulla Lindén, Sjukvårdsjurist, Vårdjuridik. Ulla har arbetat i Landstinget Jönköping i många år som vårdjurist där hon satt som rådgivare för personal. Nu arbetar hon i det egna företaget Vårdjuridik och är en erfaren och uppskattad föreläsare. Under föreläsningen görs avbrott för kaffepaus Magsmärta, kräkningar och diarré hos barn Magsmärta hos barn vilka egenvårdsråd kan du ge och när bör barnet träffa läkare? Magsjuka, förstoppning, blindtarmsinflammation eller körtelfeber hur vet du när det är akut? Symtom viktiga att uppmärksamma! Kräkningar och diarré behandling och i kombination med feber, magsmärta och andra symtom vad är viktigt att fråga efter? Óskar Örn Óskarsson, Barnläkare, Barnakutmottagningen, Lunch Infektioner hos barn Vilka egenvårds råd kan du ge till föräldrar om olika infektioner och feber? När ska barnet uppsöka vård och när är det akut? Under eftermiddagen kommer föreläsning att varvas med falldiskussioner. Feber Har feber betydelse? Hur länge innan åtgärd? Febernedsättande eller inte? Risker med febernedsättande Feberkramper Spädbarn med feber Varnings-signaler vid feber hos barn NICE dokumentet om fever När kan infektioner vara allvarliga? Viktiga symtom att uppmärksamma hudfärg, andningsfrekvens, aktivitet kontakt, typ av skrik Sepsis tidiga tecken och akut omhändertagande Meningit nackstyvhet Luftvägsinfektioner bronkit, krupp, pneumoni, RS, adeniter, EBV Gastroenteriter vinterkräksjuka och Rota-virus UVI Joachim Luthander, Bitr. överläkare, Akutvårds- och infektionsavdelningen, Under eftermiddagen görs avbrott för kaffepaus Dagen avslutas

4 Dag 2 9 maj Epilepsi, kramper och akut omhändertagande Anledning till kramper hos barn epilepsi, feber, annat? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge innan du vet vad kramperna beror på? Den akuta utredningen så här går den till! Vård och behandling vid redan diagnosticerad epilepsi 9.45 Kaffepaus Huvudvärk hos barn akuta tillstånd När är det akut? Vilka symtom ska du vara extra uppmärksam på? Plötslig och kraftig huvudvärk hos barn Hjärnskakning och svimning Christoffer Ehrstedt, Barnneurolog, Barnneurologen, Akademiska Barnsjukhuset Vanliga hudproblem hos barn Prickar, utslag, eksem och sår Egenvårdsråd du kan ge vid olika utslag och sår Vilka frågor kan du ställa för att skilja ut allvarliga hudproblem från andra? Hur vet du när du ska hänvisa vidare? Vilka hudbesvär kräver vård av sjuksköterska eller läkare? Anders Björkman, Specialist i Barn- och Allmänmedicin, arbetar som husläkare, Aros Läkarmottagning Lunch Samtalsmetodik att bedöma barns hälsotillstånd utifrån andrahandsinformation Samtalsprocess och metodik för att kvalitetssäkra dina bedömningar i telefon! Samtalsprocessen telefonsamtalets olika faser Samtalsmetodik steg-för-steg genom samtalet så lär du dig att ställa relevanta frågor för att få fram korrekt information! Vanliga fallgropar i telefonsamtalet och hur du kan undvika dessa Bemötande av oroliga föräldrar på ett professionellt sätt Så kan du lugna oroliga föräldrar på ett professionellt sätt! Konkreta råd att ta till vid det svåra samtalet Att hantera oroliga och ledsna personer viktigt att ha trygga föräldrar hemma med det sjuka barnet! Akuta situationer att vara ett stöd i telefonen tills hjälp anländer! Elisabeth Almgren Eriksson, Leg sjuksköterska, omvårdnadshandledare och utbildare på Sjukvårdsrådgivningen, 1177 Mawell. Elisabeth är en erfaren och uppskattad föreläsare som själv även sitter i den kliniska rådgivningen. Under eftermiddagen görs avbrott för kaffepaus Moderator sammanfattar konferensen Konferensen avslutas

5 Anmäl dig även till: Barn som far illa 10 maj 2012, Stockholm En unik seminariedag som vänder sig till vårdpersonal på akutmottagningar, barnmottagningar, röntgenavdelningar, BVC och skolhälsovården! Att möta barn och ungdomar som varit utsatta för misshandel eller övergrepp i en vårdsituation kan vara svårt. Likaså hur du ska handskas med dina egna känslor och bibehålla din professionalitet i mötet med föräldrarna. Hur går anmälningsförfarandet till och varför är sjukvården så dåliga på att anmäla? Under dagen varvas föreläsningar med fallbeskrivningar och diskussion. PRAKTISK INFORMATION: Konferens: (1104) 8 9 maj 2012 Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm. För vägbeskrivning se vår hemsida. Pris: Konferens: 5680 kr. Moms tillkommer. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Avbokningsregler: Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se Förbehåll: Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser. ANMÄLAN Vill du vara utställare? Ta chansen att visa upp dina produkter och profilera ditt företag. Missa inte detta unika tillfälle att etablera nya kontakter och stärka er ställning på marknaden. Antal utställarplatser är begränsat så boka din yta redan idag! För ytterligare information och priser kontakta oss på eller

6 Avsändare Kompetensteamet Stockholm AB Box Stockholm Anmälan: Telefonrådgivning om sjuka barn 8 9 maj 2012 (1104) Namn... Befattning... Avd Företag/organisation... Adress... Postnummer... Ort... Telefon... Mobil... Faktureringsadress... Fakturareferens... Kompetensteamet Stockholm AB

Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus Gå 4 betala för 3! Akut sjuka barn! Akut vård, senaste nytt och aktuell behandling! Omedelbart omhändertagande av akut sjuka och skadade barn! Smärta och smärtlindring av barn Allvarliga infektionstillstånd

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus Gå 4, betala för 3! Succé nu för 5:e året! Akutsjukvård 2012 Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Organisation, direktstyrning och prehospital vård är akutmottagningen den optimala

Läs mer

Chef för personliga. assistenter 2014. talare

Chef för personliga. assistenter 2014. talare KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Chef för personliga KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION assistenter 2014 kunskap utveckling inspiration Lär dig leda på distans! Vem tar hand om chefen? Lär dig hantera utmaningarna

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Kundtjänstchefen 2015

Kundtjänstchefen 2015 Kundtjänstchefen 2015 kunskap utveckling inspiration Inspirerande ledarskap lär dig leda så det märks och lyft kundtjänsten till nästa nivå Kundservice och sälj ge bättre service och öka merförsäljningen

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer