Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET"

Transkript

1 Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan på akutmottagningen! Akutmottagningarnas organisation att göra det bästa av befintliga resurser! Hur uppnår vi en god och säker arbetsplats? Teamets uppbyggnad så stärker vi varandra! Effektivt och patientsäkert teamsamarbete med CRM unik workshop! Talare: Maaret Castrén Professor akutsjukvård Karolinska Institutet Nasim Farrokhnia Verksamhetschef Verksamhetsområde Akut Södersjukhuset Kristofer Zetterqvist Leg psykolog, leg psykoterapeut Zetterqvist Psykologtjänst Göran Örnung Chef akutsektionen medicinkliniken Capio S:t Görans Sjukhus Lars Bremberg Anestesisjukskötare CAMST Karolinska Universitetssjukhuset Urban Säfwenberg Verksamhetschef Akutkliniken Universitetssjukhuset i Linköping Monica Söderholm Vårdenhetschef Akutkliniken Universitetssjukhuset i Linköping Cecilia Escher Bitr. överläkare CAMST Karolinska Universitetssjukhuset Annalena Waller Processledare Medicinska Specialistkliniken Närsjukvården i västra Östergötland Monica Engström Arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket Eva-Lena Gustafsson Leg läkare Medicinska Specialistkliniken Närsjukvården i västra Östergötland Citat av tidigare deltagare: Intressanta ämnen. Roligt höra hur man arbetar i andra städer, inspirerande Mycket bra klass på ämnena och föreläsarna. Otroligt inspirerande. Bra fakta. Verklighetsförankrat Jättebra föreläsningar med många bra inputs. Toppen arrangemang! oktober 2013, Stockholm

2 Akutsjukvård 2013 din naturliga mötesplats! Patientbesöken på landets akutmottagningar ökar samtidigt som det råder brist på personal och vårdplatser hur kan akutmottagningen organiseras för att bäst använda de resurser som finns? Ska alla patienter verkligen åka till akutmottagningen? Maaret Castrén, professor i akutsjukvård inleder konferensen med en föreläsning om hur vi får hela akutkedjan att arbeta mot samma mål. Att använda ambulansen optimalt prehospitalt genom direktinläggningar samt hur vi fångar upp de patienter som annars riskerar att falla mellan stolarna. *** Ett annat problem är att få till ett bra patientflöde genom att optimalt nyttja de resurser som finns på ett patientsäkert sätt. Lyssna till olika exempel från sjukhus som organiserat sig på olika sätt för att bäst använda sina resurser: Capio S:t Görans Sjukhus, lyssna till Göran Örnung, chef vid akutsektionen, medicinkliniken, som berättar om hur de arbetar enligt lean och med teamtriage genom att sätta specialistläkaren i fronten. Han föreläser om bakgrund, verkliga förbättringsresultat och hur framtidsversionen ser ut. Universitetssjukhuset i Linköping, lyssna till Urban Säfwenberg, verksamhetschef och Monica Söderholm, vårdenhetschef som delger hur de organiserat sin akutmottagning med akutläkare. De berättar om vikten av att få ett bra team som arbetar tillsammans och andra vinster de gjort med Linköpingsmodellen. Södersjukhuset, lyssna till Nasim Farrokhnia, verksamhetschef, som berättar om hur de arbetar på landets största akutmottagning med SÖS-modellen och hur de infört nya arbetssätt för en säkrare, smidigare och trivsammare akutmottagning. *** Du får även ta del av unikt samarbetsprojekt mellan akutsjukvården och primärvården i Östergötland som samarbetar med akut mobilt multiprofessionellt team kring äldre multisjuka genom att besöka dem i hemmet så att de slipper åka till akutmottagningen. Lyssna till Annalena Waller, processledare, och Eva-Lena Gustafsson, ALMAläkare, de berättar om ALMA teamet och hur de arbetar med mobil akut tvärprofessionellt team och hur teamet även följer upp äldre patienter som varit inneliggande för att förhindra återinläggning på sjukhuset. *** Att få personalen att stanna kvar på akutmottagningen och trivas med sitt arbete utan att bränna ut sig är en annan viktig utmaning idag. Lyssna till Kristofer Zetterqvist som är leg psykolog och utbildad handledare. Han delger hur vi uppnår ett sammansvetsat arbetsteam med öppen kommunikation och positiv förstärkning. Vidare föreläser han om vikten av att ta hand om sig själv för att orka ge en bra vård och ger råd på hur handledning kan läggas upp. Hur ser arbetsmiljön ut vid ständiga överbeläggningar? Lyssna till Monica Engström, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket. Hon berättar om resultatet av arbetsmiljöverkets tillsyn av akutsjukhusen om och hur arbetsmiljön påverkas av överbeläggningar. Detta och mycket mera inbjuder till spännande och utvecklande dagar! Välkommen! Ulrika Westling Lewenhaupt Leg sjuksköterska Utbildningsansvarig Kompetensteamet Unik Workshop Begränsat antal platser! Separat anmälan! Hur görs en riskbedömning och vems ansvar är det samt vilka åtgärder det kan leda fram till? CRM modellen som främjar kommunikation och tydligt ledarskap! Cecilia Escher, bitr. överläkare och Lars Bremberg, anestesisjukskötare som arbetar vid CAMST, håller i en unik workshop om modellen CRM som lär dig att fatta rätt beslut även under stress! går igenom modellen steg-för-steg och ger konkreta råd att ta med hem!

3 Dag 1, 22 oktober Moderator inleder konferensen 9.35 Den akuta vårdkedjan att ge alla patienter rätt vård i tid! Samarbete ambulans akutmottagning vårdavdelning för bättre flöde Är akutmottagningen den optimala vårdnivån för alla? Vilka patienter faller mellan stolarna i vår bedömning? Hur kan vi fånga upp dessa bättre? Vinster att redan i ambulansen ta beslut om att patienten bör få annan vård med direktinläggningar och snabbspår! Maaret Castrén, professor i akutsjukvård med inriktning på akut omhändertagande, Karolinska Institutet Kaffepaus Lean, tankar och organisation kring framtidens akutmottagning Vision 2015 framtidens akutmottagning för att möta patienternas behov! Akutläkare eller inte för och nackdelar! Läkarledd teamtriage enligt lean så sparar vi tid och får ett bättre flöde! Att få till in-och utflöde det krävs samarbete med avdelningarna Arbetssätt och organisation att arbeta mot samma mål! Att gå från resurs till flödesorienterat tänkande att göra hela verksamheten flödeseffektiv! Göran Örnung, flödesägare akutmedicin och chef för akutmedicinska sektionen, Capio S:t Görans Sjukhus Lunch Att införa nytt arbetssätt för en säkrare, smidigare och trivsammare akutmottagning! SÖS-modellen att kunskapsstyra akutens processer med patienten i centrum. Kvalitetsmätning och implementering att definiera mål, strategier och aktivitetsplaner Verktyg för att genomföra en förändring att leda arbetet med ständiga förbättringar Nasim Farrokhnia, överläkare och verksamhetschef, Verksamhetsområde Akut, Södersjukhuset Kaffepaus Teambaserad akutmottagning Linköpingsmodellen Så har vi organiserat vår akutmottagning med akutläkare! Att få en fungerande akutmottagning att jobba tillsammans för att utveckla en gemensam framtid Leaninspirerat arbetssätt vid det akuta omhändertagandet Framgångsfaktorer att äga sin egen personal och kunna utveckla kompetensen på arbetsplatsen! Urban Säfwenberg, verksamhetschef och Monica Söderholm, vårdenhetschef, Akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping Akut hjälp till multisjuka äldre i hemmet med unikt projekt ALMA projektet bakgrund och uppstart Multiprofessionellt team som hjälper patienter med akuta insatser i hemmet teamets uppbyggnad och organisation Så här följs patienten upp med riskbedömning och sjukvårdsinsatser Uppföljning av inneliggande äldre patienter för att förhindra snar återinläggning! Mätresultat och direkta vinster som projektet gett! Annalena Waller, processledare och Eva-Lena Gustafsson, leg läkare, spec. invärtesmedicin ALMA projektet, Medicinska Specialistkliniken, Närsjukvården i västra Östergötland Första dagen avslutas Mingel med vin/alkoholfritt alternativ

4 Dag 2, 23 oktober Hur uppnår vi ett sammansvetsat arbetsteam som fungerar? Teamets uppbyggnad att ge varandra stöd Att lyfta varandra genom positiv förstärkning Öppen kommunikation och att prata till varandra och inte om varandra Konstruktiv feedback och handledning vid svåra fall Vikten av att ta hand om sig själv för att orka ge en bra vård! Att vara professionell i arbetet men också att vårda dig själv! Lär dig nå balans mellan arbete och fritid konkreta råd! Handledningens olika fokus och hur den kan läggas upp för att ge god effekt Kristofer Zetterqvist, leg psykolog, leg psykoterapeut och utbildad handledare i kognitiv beteendeterapi. Han arbetar med handledning, utbildning och psykoterapi i det egna företaget Zetterqvist Psykologtjänst. Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus Arbetsmiljö vid överbeläggningar riskbedömning och resultat av tillsyn Resultat av tillsyn hur hanteras arbetsmiljön vid överbeläggningar vid de olika sjukhusen? Vad fungerar och vad fungerar inte? Vad säger arbetsmiljölagen när det förekommer patientvård i utrymmen som är avsett för annat? Vilka personalgrupper påverkas och vilka är riskerna vid överbeläggningar? Riskbedömning och åtgärder vems ansvar? Personalens, chefens eller politikernas? Monica Engström, arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket Konferensen avslutas med gemensam lunch WORKSHOP separat anmälan begränsat antal platser! Effektivt samarbete och kommunikation med CRM! Crew Resource Management kan rädda liv! CRM modellens grundstenar kommunikation och tydligt ledarskap! Funktioner i ett akutvårdsteam att ta rollen som ledare eller följare Stresshantering och att fatta beslut under stress Utbildningar i CRM för hela teamet så är de upplagda! Cecilia Escher, bitr. överläkare, anestesi och IVA, sektionsansvarig och simulatortränare och Lars Bremberg, anestesisjukskötare vid CAMST, centrum för avancerad medicinsk simulering och träning, Karolinska Universitetssjukhuset Under eftermiddagen görs avbrott för kaffepaus

5 PRAKTISK INFORMATION: Datum: oktober 2013 Plats: Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista. För fullständig vägbeskrivning: Pris: Endast konferens: 5480 kr. Konferens och workshop: 8460 kr Moms tillkommer. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Avbokningsregler & förbehåll Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser. ANMÄLAN Anmälan: Endast konferens (1146) Konferens och workshop (1146) Önskar att delta i den första dagens avslutande mingel Namn... Befattning... Avd Företag/organisation... Adress... Postnummer... Ort... Telefon... Mobil... Faktureringsadress... Fakturareferens...

6 Avsändare Kompetensteamet Stockholm AB Box Stockholm NYHET! Skräddarsydda utbildningar Våra skräddarsydda utbildningar görs utifrån era behov och förutsättningar. Tillsammans tar vi fram ett utbildningskoncept som passar er arbetsplats. Kontakta oss gärna så berättar vi mer! Vill du vara utställare? Ta chansen att visa upp dina produkter och profilera ditt företag. Missa inte detta unika tillfälle att etablera nya kontakter och stärka er ställning på marknaden. Antal utställarplatser är begränsat så boka din yta redan idag! För ytterligare information och priser kontakta oss på eller Kompetensteamet Är ett utbildnings- och konferensföretag som främst arbetar med konferenser och utbildningar inom vården. Kompetensteamets mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och utbildningar specialutformade för våra deltagare. Se gärna vår hemsida: www. kompetensteamet.se Kompetensteamet Stockholm AB

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Patientsäkerhetskultur vad är det?

Patientsäkerhetskultur vad är det? Patientsäkerhetskultur vad är det? Svenska akademins ordlista: Mänsklig verksamhet inom ett visst områden eller en viss tid ex vetenskap,litteratur,konst Systematisk odling av tex växter Slutsats Med mänskliga

Läs mer