Psykisk ohälsa hos skolbarn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykisk ohälsa hos skolbarn"

Transkript

1 Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn och ungdomar? Självskador och suicidrisk skolans roll i det suicidpreventiva arbetet Hemmasittare hur motivera barn och ungdomar som inte vill gå till skolan Moderator: Kate Langenkrans, verksamhetschef, Haninge Kommun Talare: Sven Bremberg med dr, docent Statens Folkhälsoinstitut, Karolinska Institutet Maria Torsner KBT och DBT behandlare BUP Kliniken Uppsala Ulf Wahlgren forskningssamordnare, terapeut Maria Ungdom Susanne Cavalius socionom Socialjouren Stockholm Britta Alin Åkerman leg psykolog, leg psykoterapeut, professor emerita Karolinska Institutet Kjell-Arne Springe projektledare Sundbybergs stad Agneta Pettersson projektledare SBU Jenny Klefbom leg psykolog, skolpsykolog Psykologkompetens Missa inte seminariedagen Överviktiga barn och ungdomar, 5 april med bl. a Claud Marcus och Sven Klaesson! 6 7 april 2011, Stockholm

2 Den psykiska ohälsan bland unga ökar och många frågar sig idag varför svenska barn mår så dåligt när de har det så bra. Andelen självmordsförsök bland unga ökar och allt fler vårdas på sjukhus för depression, ångest eller alkoholförgiftning. Under den här konferensen lyfts det preventiva arbetet inom skolhälsovården upp! Ta del av hur du kan arbeta för barns psykiska hälsa och välbefinnande, samt lyssna till samverkansprojekt som lyckats! Konferensen vänder sig främst till skolsköterskor, men även skolkuratorer, psykologer och skolläkare samt övriga intresserade av ämnet är välkomna. Lyssna till fantastiska föreläsare som på ett inspirerande sätt delger sin stora kunskap: Sven Bremberg, barnläkare, expert i barnfrågor samt författare, föreläser om hur svenska barn mår idag, han delger trender i utvecklingen och berättar även om det oerhört viktiga preventiva arbetet som sker inom skolhälsovården. Jenny Klefbom, leg psykolog med stor erfarenhet av barn och ungdomar är en van och uppskattad föreläsare och författare. Ta del av vilka varnings tecken och signaler du bör vara uppmärksam på för att fånga upp deprimerade och nedstämda barn i tid. Samhällets prestationskrav och stressade barn samt dold mobbing är andra ämnen hon tar upp. Kjell-Arne Springe, projektledare för Hemmasittare ett projekt där skolhälsovården, BUP och socialtjänsten samarbetat. Han delger exempel, konkreta verktyg och tekniker du kan använda dig av i det praktiska arbetet med skolbarn som vägrar gå till skolan. Maria Torsner, KBT och DBT behandlare, berättar om Snorkel modellen, där skola, BUP, socialtjänst och föräldrar samarbetar för att tidigt fånga upp barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt. Hon går igenom verksamma metoder vid oro, nedstämdhet och ångest och ger dig praktiska exempel på åtgärder som fungerar. Ulf Wahlgren från Maria Ungdom berättar om Droger och vad skolhälsovården kan göra för att fånga upp och sätta in tidiga insatser för barn i riskzonen. Tillsammans med Susann Cavalius berättar han om samarbetet mellan Socialtjänsten och Maria Ungdom och hur de arbetar med motiverande samtal i grupp. Britta Alin Åkerman, leg psykolog och leg psykoterapeut, föreläser om självskadebeteende och suicidrisk. Vad ska du inom skolhälsovården vara extra uppmärksam på och hur kan du hantera problemet? Vidare berättar hon om det nya utbildningsprogrammet som är framtaget för skolan för att arbeta med psykisk hälsa hos skolbarn. Detta och mycket mer inbjuder till två inspirerande och utvecklande dagar! Välkommen! Ulrika Westling Leg sjuksköterska Utbildningsansvarig Kompetensteamet 1500 kr i kombinationsrabatt! Anmäl dig till seminariedagen: Överviktiga barn och ungdomar! Ta del av aktuell forskning om övervikt samt hur du kan arbeta preventivt inom BVC och skolhälsovården. Du får praktiska råd hur du kan lägga upp arbetet samt ta del av aktuell behandling samt lyssna till Södertäljemodellen. Talare under denna dag är Claude Marcus, Pernilla Danielsson, Sven Klaesson och Anna Bohlin.

3 Dag 1, 6 april 9.00 Moderator Kate Langenkrans inleder konferensen Kate Langenkrans, leg sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri samt öppen hälso- och sjukvård. Kate har arbetat som skolsköterska i många år och är numera verksamhetschef i Haninge Kommun. Hon har varit mycket aktiv och även ordförande i Riksföreningen för skolsköterskor Att förebygga psykisk ohälsa hos skolbarn Hur mår svenska barn och ungdomar idag? Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa Aktuell forskning och hur vi kan tillgodogöra oss detta På vilket sätt har skolan som helhet en stor betydelse för barns psykiska hälsa? Praktiskt arbete och samarbete mellan elevhälsa och skolan för att förebygga ohälsa Sven Bremberg, barnläkare, docent i Socialmedicin vid Karolinska Institutet, expert i hälsofrågor som rör barn, unga och psykisk hälsa vid Statens folkhälsoinstitut. Sven är författare till boken Elevhälsans teori och praktik samt redaktör för Investera i barns hälsa Kaffepaus Att fånga upp nedstämda barn i tid hur kan vi hjälpa och stödja? Varför blir barn deprimerade? Om sambandet mellan depression och utsatthet Stressade barn och samhällets prestationskrav Mobbning som inte syns Varningstecken och signaler att vara extra uppmärksam på! Hur kropp och själ hänger ihop Hur kan du hjälpa och stödja Jenny Klefbom, leg psykolog, Psykologkompetens. Jenny arbetar med utredning och behandlig av barn och ungdomar samt handledning av personal inom skolor, socialtjänst, Statens Institutionsstyrelse, Landsting och privatpersoner. Hon är en av författarna till boken Tonåringar om livet med nästan vuxna barn samt är medarbetare på Psykologförbundets sajt. Hon en uppskattad föreläsare som även arbetar som expertpsykolog på TV4 där hon svarar på tittarnas frågor Lunch Hemmasittare hur motivera barn och ungdomar som inte vill gå till skolan? Hemmasittarteamet samverkansprojekt mellan skolhälsovården, BUP och socialtjänsten framgångsfaktorer i det praktiska arbetet! Konkreta frågor att använda till elever, föräldrar och personal i arbetet med hemmasittare Orsaker bakom hemmasittande och hur det förebyggs Verktyg och tekniker för att stödja eleven att ta sig iväg till skolan Konkreta exempel Kjell-Arne Springe, tidigare projektledare, barn- och ungdomsförvaltningen, Sundbybergs stad. Han arbetar idag med handledning, fortbildning och föräldrastöd samt har varit med och startat upp Hemmasittarteamet, ett projekt som var ett samarbete mellan skola/ elevhälsan, socialtjänst och BUP inom Sundbybergs stad. Under eftermiddagen görs avbrott för kaffepaus Dagen avslutas

4 Dag 2, 7 april 8.30 Drogproblematik hur förebygga och fånga upp barn och ungdomar i riskzonen Faktorer som ökar risk för missbruk- och beroendeutveckling Tidig upptäckt och hanterande av riskfaktorer i förebyggande syfte Konkreta insatser som skolhälsovården kan göra! Så här arbetar vi på Maria Ungdom med motiverande samtal i grupp för att motivera ungdomarna till förändring! Ulf Wahlgren, forskningssamordnare och terapeut, Maria Ungdom och Susanne Cavalius, socionom, Socialjouren Stockholm Kaffepaus Självskador och suicidrisk hur fånga upp och hjälpa i tid? Självmordsfrekvens hos barn och unga myter och sanningar Tidiga tecken på depression Riskfaktorer och friskfaktorer Att identifiera varningssignaler för suicidalt beteende Hur kan du inom skolhälsovården bemöta och handskas med suicidala beteenden? Skolans roll i det suicidpreventiva arbetet vad kan vi göra för att förbättra den psykiska hälsan? Nytt utbildningsprogram för skolan för att arbeta med psykisk hälsa hos skolbarn Britta Alin Åkerman, leg psykolog, leg psykoterapeut, professor emerita, Karolinska Institutet Lunch SBU rapport om program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn Granskning av preventionsprogram som syftar till att förebygga psykisk ohälsa Metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos skolbarn vilka finns i Sverige? Kan depression och ångest förebyggas hos barn med ett bra utarbetat program? Frågor och diskussion om rapporten Agneta Pettersson, projektledare, SBU Så kan du arbeta förebyggande med barn och ungas psykiska hälsa ta del av samarbetsmodellen Snorkel! Snorkel modellen samarbete mellan skola, psykiatri, socialtjänst och föräldrar Att fånga upp och ge rätt stöd vikten av tidiga insatser för att förhindra allvarligare psykisk ohälsa hos barn och unga Verksamma metoder vid nedstämdhet och ångest ta del av praktiska exempel på åtgärder som fungerar! Handledning för skolpersonal för ökad kunskap och medvetenhet kring barn/ungdomars behov och problem vid oro, ångest och nedstämdhet Så här arbetar vi med föräldrautbildning för att ge föräldrar verktyg att hjälpa och bemöta sina barn! Maria Torsner, KBT och DBT behandlare, BUP Kliniken Uppsala. Maria har arbetat på BUP sedan 1985 främst med behandling av barn/ ungdomar med depression, ångest och självskadande beteende. Hon är grundare, projektledare och utvecklingsledare för Snorkelprojektet. En samverkansmodell mellan kommun och landsting, BUP, i Uppsala län, gällande preventiva insatser till barn/ungdomar med oro/ångest, nedstämdhet och stress. Under eftermiddagen görs avbrott för kaffepaus Moderator sammanfattar konferensen Konferensen avslutas

5 PRAKTISK INFORMATION: Konferens: 6 7 april 2011 Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm. För vägbeskrivning se vår hemsida. Pris: Konferens: 5480 kr. Seminariedag: 4480 kr. Kombinationspris konferens + seminariedag: 8460 kr (ord. pris 9960 kr). Moms tillkommer. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Erbjudandet Gå 4, betala för 3 gäller personer vid samma arbetsplats och vid samtidig anmälan till konferens eller konferens + seminariedag. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Avbokningsregler: Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se Förbehåll: Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser. Anmälan: Enklast anmäler du dig via internet: Du kan även posta anmälan till: Kompetensteamet, Box 3096, Stockholm eller ringa Ytterligare upplysningar: Har du frågor om konferensen, tveka inte att mejla oss till eller ringa Anmälan: Konferens (1063) Seminariedag (1062) Namn... Befattning... Avd Företag/organisation... Adress... Postnummer... Ort... Telefon... Mobil... Faktureringsadress... Fakturareferens...

6 Avsändare Kompetensteamet Stockholm AB Box Stockholm Kompetensteamet är ett utbildningsföretag som utvecklar konferenser och seminariedagar inom hälso- och sjukvården. Vi har stor erfarenhet inom området och strävar efter att ligga i framkant och alltid lyfta upp det senaste, mest intressanta samt ha de bästa och mest erfarna talarna. Vi utvecklar ständigt nya utbildningar, läs gärna mer om oss på vår hemsida: Vill du vara utställare? Ta chansen att visa upp dina produkter och profilera ditt företag. Missa inte detta unika tillfälle att etablera nya kontakter och stärka er ställning på marknaden. Antal utställarplatser är begränsat så boka din yta redan idag! För ytterligare information och priser kontakta oss på eller

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Telefonrådgivning om sjuka barn

Telefonrådgivning om sjuka barn Telefonrådgivning om sjuka barn Infektioner, feber, magsmärta och huvudvärk vilka egenvårdsråd kan du ge och när ska barnet till läkare? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus Gå 4 betala för 3! Akut sjuka barn! Akut vård, senaste nytt och aktuell behandling! Omedelbart omhändertagande av akut sjuka och skadade barn! Smärta och smärtlindring av barn Allvarliga infektionstillstånd

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus Gå 4, betala för 3! Succé nu för 5:e året! Akutsjukvård 2012 Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Organisation, direktstyrning och prehospital vård är akutmottagningen den optimala

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Chef för personliga. assistenter 2014. talare

Chef för personliga. assistenter 2014. talare KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Chef för personliga KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION assistenter 2014 kunskap utveckling inspiration Lär dig leda på distans! Vem tar hand om chefen? Lär dig hantera utmaningarna

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Kundtjänstchefen 2015

Kundtjänstchefen 2015 Kundtjänstchefen 2015 kunskap utveckling inspiration Inspirerande ledarskap lär dig leda så det märks och lyft kundtjänsten till nästa nivå Kundservice och sälj ge bättre service och öka merförsäljningen

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

Elevhälsa i utveckling

Elevhälsa i utveckling Elevhälsa i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 April 2010 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eleonor Otterdahl Enheten för lärande och undervisning Göteborgs Universitet Eva Hjörne

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens 12-13 september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer