Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus"

Transkript

1 Gå 4 betala för 3! Akut sjuka barn! Akut vård, senaste nytt och aktuell behandling! Omedelbart omhändertagande av akut sjuka och skadade barn! Smärta och smärtlindring av barn Allvarliga infektionstillstånd när blir de akuta? Mötet i vården av barn och föräldrar från andra kulturer Moderator: Malin Ridderström, specialistsjuksköterska, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Talare: Jonas Berner Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus Cecilia Escher Bitr. överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Anita Berlin Leg sjuksköterska, med dr Karolinska Institutet Åsa Borulf Barnläkare Universitetssjukhuset i Örebro Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus Föreläsare från Stockholms prehospitala centrum och Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma Christoffer Ehrstedt Barnneurolog Akademiska Sjukhuset Eva Östblom Barnläkare, med dr Sachsska Barnsjukhuset Karolinska Institutet Ann-Charlotte Hansson Barnsjuksköterska Sachsska Barnsjukhuset De 10 först anmälda får boken Akutpediatrik Av Svante Norgren, Jonas F Ludvigsson och Mikael Norman november 2011, Stockholm

2 Konferensen Akut sjuka barn vänder sig främst till sjuksköterskor, men även läkare, sjukgymnaster, kuratorer och andra som arbetar med sjuka barn på akutmottagning, intensivvårdsavdelning, akutvårdsavdelning, vårdavdelning eller barnmedicinsk mottagning är välkomna! Att arbeta med akut sjuka barn ställer stora krav på dig som sjuksköterska. Det är många medicinska områden du bör ha kunskap om. Du bör hålla dig uppdaterad kring aktuell vård och behandling samt om olika akuta sjukdomstillstånd och situationer och hur de förändras med barnets olika åldrar. Under konferensdagarna får du ta del av senaste nytt och det mest aktuella inom området barnsjukvård. Lyssna till inspirerande föreläsningar och låt dig utvecklas i din kunskap! Jonas Berner, bitr. överläkare, föreläser om det omedelbara omhändertagandet av det akut sjuka och skadade barnet. Hans föreläsning belyser ur ett fysiologiskt perspektiv skillnaden mellan barn och vuxna samt vad som är viktigt att tänka på när det är akut. Vidare går han igenom andning, skapande av fria luftvägar, Barn A-HLR och förebyggande av cirkulationssvikt på barn. I den akuta situationen är det oerhört viktigt att hela teamet vet vem som ansvarar för vad ta del av samarbetsmodellen CRM och hur ni kan lära er att arbeta efter denna. Vidare får du lyssna till hur modellerna PEPP och ENPC kan vara en grund i omhändertagandet av det svårt medicinskt sjuka barnet. Smärta och smärtbehandling hos barn lyssna till smärtsjuksköterska Marianne Segerstedt. Hon tar upp området smärta ur fysiologiska aspekter samt bedömningsinstrument och behandlingsstrategier. Vidare delger hon vad som är viktigt i mötet med barn med svår smärta. Infektioner hos barn och viktiga symtom på att det är allvarligt och akut! Joachim Luthander, bitr. överläkare, tar upp aktuell vård och behandling samt senaste nytt när det gäller bl.a. feber, RSvirus, UVI-er och andra infektionstillstånd. Lyssna till Christoffer Ehrstedt, barnneurolog som föreläser om kramper, akut huvudvärk och andra neurologiska tillstånd hur bör barnet tas om hand i det akuta skeendet och hur går den akuta utredningen går till? Eva Östblom och Ann-Charlotte Hansson, är barnläkare resp. barnsjuksköterska och föreläser kring allvarliga allergiska tillstånd samt anafylaktisk chock och astma ta del av allergireaktioner vid födoämnesallergier, när det blir akut samt aktuell behandling och vård. Att möta barn och ungdomar som varit utsatta för misshandel eller övergrepp samt hur du ska handskas med dina egna känslor i mötet med föräldrarna kan också vara svårt. Hur går anmälningsförfarandet till och varför är sjukvården så dåliga på att anmäla? Ökar våldet mot barn i samhället? Var med i den aktiva diskussionen som leds av Åsa Boluf, barnläkare. I kontakten med barn och föräldrar från andra kulturer kan krockar och missuppfattningar lätt ske, dels är det språkliga brister men även i förståelsen för den andra kulturen. Ta del av Anita Brincks föreläsning som lyfter upp detta aktuella ämne! Passa också på att träffa kollegor och knyta kontakter i minglet efter konferensens första dag! Välkommen! Ulrika Westling Leg sjuksköterska Utbildningsansvarig Kompetensteamet

3 Dag 1, 15 november Dagen inleds av moderator Malin Ridderström Triage av akut sjuka barn- vikten av att ha ett bedömningsinstrument som fungerar! Malin Ridderstöm, leg sjuksköterska med vidareutbildning inom barn. Malin arbetar som triageansvarig sjuksköterska och har varit med och infört triagesystemet Metts-P på barnakutmottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Anatomi och fysiologi väsentliga skillnader mellan barn och vuxna Från det neonatala barnet till tonåringen så här skiljer vi oss åt Viktiga aspekter att ta hänsyn till i det akuta skedet Det omedelbara omhändertagande av akut sjuka och skadade barn Skapande av fri luftväg på barn vad gör du när ett barn sätter i halsen? Andning, andningsproblem och syrgas Medvetandepåverkan Att förebygga cirkulationssvikt på barn! Barn A-HLR för att alla ska kunna sina roller i den akuta situationen Jonas Berner, bitr. överläkare, BIVA, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Under föreläsningen görs avbrott för kaffepaus Svår allergisk reaktion och anafylaktisk chock Det kliniska panoramat vid födoämnesallergier Omhändertagande vid livshotande anafylaxi och andra svåra allergiska reaktioner Akut astma och det akuta omhändertagandet Eva Östblom, barnläkare, med.dr och Ann-Charlotte Hansson, barnsjuksköterska, Sachsska Barnsjukhuset. Eva forskar om barn och allergier vid Karolinska Institutet Lunch Infektioner hos barn och när det blir allvarligt Feber Har feber betydelse? Hur länge innan åtgärd? Febernedsättande eller inte? Risker med febernedsättande Feberkramper Spädbarn med feber Varnings-signaler vid feber hos barn NICE dokumentet om fever När kan infektioner vara allvarliga? Viktiga symtom att uppmärksamma hudfärg, andningsfrekvens, aktivitet kontakt, typ av skrik Sepsis tidiga tecken och akut omhändertagande Meningit nackstyvhet Luftvägsinfektioner bronkit, krupp, pneumoni, RS, adeniter, EBV Gastroenteriter vinterkräksjuka och Rota-virus UVI Joachim Luthander, bitr. överläkare, akutvårds- och infektionsavdelningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Kaffepaus Neurologi akuta tillstånd och behandlingsstrategier Akut omhändertagande vid kramper vad kan du göra innan du vet vad kramperna beror på? Plötslig och kraftig huvudvärk hos barn Den akuta utredningen Hjärnskakning och svimning Christoffer Ehrstedt, barnneurolog, Barnneurologen, Akademiska Sjukhuset Dagen avslutas Mingel med vin och tilltugg

4 Dag 2, 16 november Modeller för akut omhändertagande av svårt sjuka och skadade barn I det akuta omhändertagandet där du steg-för-steg får råd om hur barnet bör tas omhand och vilka åtgärder som ska göras Vad innebär PEPP, Pediatric Education for Prehospital Professionals, och hur används det i den prehospitala vården? ENPC, Emergency Nursing Pediatric Course genomgång av modellen steg-för-steg och vinster med att använda modellen! Föreläsare från Stockholms prehospitala centrum och Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma 9.00 Kaffepaus 9.20 CRM samarbetsmodell för akutomhändertagande Modellens grundstenar kommunikation och tydligt ledarskap! Funktioner i ett akutvårdsteam att ta rollen som ledare eller följare Stresshantering och att fatta beslut under stress Utbildningar i CRM för hela teamet så är de upplagda! Cecilia Escher, bitr. överläkare, anestesi och IVA, sektionsansvarig och simulatortränare på CAMST, centrum för avancerad medicinsk simulering och träning, Karolinska Universitetssjukhuset Smärta och smärtlindring av barn! Fysiologi skillnad mellan barn och vuxna Farmakologi vid smärtbehandling vilka mediciner används vid akut smärtbehandling? Smärtbedömning och smärtskattningsinstrument för barn Procedurrelaterad smärta Bemötande av barn med smärta och rädsla Marianne Segerberg, smärtsjuksköterska, Smärtbehandlingsenheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Lunch Barnmisshandel och barn som far illa Att ta hand om barn vid misstanke om misshandel, vanvård eller sexuella övergrepp Vad kan vi inom vården göra? Diskussion kring ämnet och hur vi kan handskas med detta i den akuta situationen Åsa Borulf, barnläkare, Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset i Örebro Kaffepaus Mötet i vården av barn och föräldrar från andra kulturer Kulturmötets förutsättningar och varför det kan gå så fel Annan språkkultur och bristande språkkunskap Hur du kan förhålla dig i mötet av barn och föräldrar fallbeskrivningar, diskussion och konkreta råd! Anita Berlin, leg sjuksköterska, med dr, universitetsadjunkt, Karolinska Institutet. Anitas doktorsavhandling handlar om kulturell kompetens inom barnhälsovården och mötet mellan sjuksköterskan och utlandsfödda föräldrar. Hon har arbetat fram ett utbildningsprogram i kulturell kompetens för sjuksköterskor inom barnhälsovården. Hon arbetar främst som universitetsadjunkt på sektionen för omvårdnad där hon undervisar och föreläser i ämnet Moderator sammanfattar konferensen Konferensen avslutas

5 PRAKTISK INFORMATION: Konferens (1082): november 2011 Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm. För vägbeskrivning se vår hemsida. Pris: Konferens: 5680 kr Moms tillkommer. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Gå 4, betala för 3 gäller personer vid samma arbetsplats och vid samtidig anmälan. Avbokningsregler: Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se Förbehåll: Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser. ANMÄLAN Anmälan: Akut sjuka barn (1082) Namn... Befattning... Avd Företag/organisation... Adress... Postnummer... Ort... Telefon... Mobil... Faktureringsadress... Fakturareferens...

6 Avsändare Kompetensteamet Stockholm AB Box Stockholm Andra utbildningar i vår regi Vill du vara utställare? Ta chansen att visa upp dina produkter och profilera ditt företag. Missa inte detta unika tillfälle att etablera nya kontakter och stärka er ställning på marknaden. Antal utställarplatser är begränsat så boka din yta redan idag! För ytterligare information och priser kontakta oss på eller Kompetensteamet Är ett utbildnings- och konferensföretag som främst arbetar med konferenser och utbildningar inom vården. Kompetensteamets mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och utbildningar specialutformade för våra deltagare. Se gärna vår hemsida: www. kompetensteamet.se Kompetensteamet Stockholm AB

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus Gå 4, betala för 3! Succé nu för 5:e året! Akutsjukvård 2012 Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Organisation, direktstyrning och prehospital vård är akutmottagningen den optimala

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

Chef för personliga. assistenter 2014. talare

Chef för personliga. assistenter 2014. talare KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Chef för personliga KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION assistenter 2014 kunskap utveckling inspiration Lär dig leda på distans! Vem tar hand om chefen? Lär dig hantera utmaningarna

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Kundtjänstchefen 2015

Kundtjänstchefen 2015 Kundtjänstchefen 2015 kunskap utveckling inspiration Inspirerande ledarskap lär dig leda så det märks och lyft kundtjänsten till nästa nivå Kundservice och sälj ge bättre service och öka merförsäljningen

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Elevhälsa i utveckling

Elevhälsa i utveckling Elevhälsa i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 April 2010 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eleonor Otterdahl Enheten för lärande och undervisning Göteborgs Universitet Eva Hjörne

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 KEyNOTE SPEAKER Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Patientsäkerhet,

Läs mer

Endokrina sjukdomar i primärvården

Endokrina sjukdomar i primärvården Endokrina sjukdomar i primärvården 17-18 mars 2010 Stockholm 21-22 april 2010 Göteborg Missa inte att boka dig på de separat bokningsbara fördjupningsdagarna: 19 mars i Stockholm eller 23 april i Göteborg

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens 12-13 september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer