Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund"

Transkript

1 Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess Aktion avvikelser för ökad patientsäkerhet Så här har vi lyckats minska vårdrelaterade sjukdomar med VRISS II Smidigare flöden, bättre kommunikation ta del av samarbetsprojekt som lyckats! Ordförande: Anna Lena Brantberg kvalitetsutvecklare Södersjukhuset AB Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Karin Båtelson överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Talare: Göran Modin verksamhetschef Lisa Lindström bitr. vårdenhetschef Södersjukhuset AB Patrik Berglund Astrid Häggblad Piteå älvdals sjukhus Birgitta Olofsson, med.dr. Norrlands Universitetssjukhus Ann-Sofie Geschwindt vårdutvecklare Lasarettet i Enköping Anna Strandberg Carina Lindgren Akademiska sjukhuset i Uppsala oktober 2009, Stockholm

2 Ortopedisk vård är ett komplext område och förutom er medicinska kunskap krävs det att ni håller er uppdaterade med det senaste inom vården. Det krävs att ni ser över processerna och hur vårdkedjan kan effektiviseras men med bibehållen eller högre vårdkvalitet. Samtidigt vill ni ha engagerad och nöjd personal som även vill arbeta för att minska antalet vårdrelaterade sjukdomar och postoperativa komplikationer. På konferensen Ortopedisk vård får du ta del av olika metoder, det senaste inom olika utvecklings- och samarbetsprojekt och höra praktikfall som lyckats. Lyssna till Göran Modin, verksamhetschef och Lisa Lindström, bitr. vårdenhetschef, Södersjukhuset AB, då de berättar hur ortopedkliniken arbetar enligt metoden Lean för att skapa bättre patientflöden och arbetsrutiner. Hur de identifierade tidstjuvarna och kartlade värdeskapande arbetsuppgifter, hur de anpassat Leanarbetet till ortopedklinikens förutsättningar och hur gränssnittet mot andra enheter som inte arbetar enligt metoden kan hanteras. Marie Lilja, avdelningschef, Universitetssjukhuset i Lund delger hur de arbetat enligt Lean i flera år. Ta del av hur de arbetade med uppstart och förberedelser och vilken ledarens roll är vid införandet. Att få med sig medarbetarna i förändringen och hur de håller engagemanget för Lean vid liv är andra saker hon behandlar. Norrlands Universitetssjukhus har lyckats minska post operativa komplikationer för sina patienter genom förbättrade rutiner och ökat samarbete mellan klinikerna. Birgitta Olofsson,, berättar bl.a. hur de optimerat vårdkedjan och rehabiliteringen med Höftfrakturprocessen. Med VRISS II-projektet i Piteå har de minskat andelen vårdrelaterade sjukdomar genom samarbete över klinikgränserna och förbättrade arbetsrutiner! Ta del av projektets gång och hur de lyckats genomföra nödvändiga förändringar. De fick Guldskalpellens hederspris 2008 för sitt goda resultat! Karin Båtelson, överläkare, Sahlgrenska universitets sjukhuset föreläser om IOM en ny metod som visat sig ge minskat antal skador vid scoliosoperation. Ta del av hur de har lagt upp projektet med patientens bästa i fokus och hur samarbetet mellan ortopedi, anestesiologi och neurofysiologi går till. Ann-Sophie Geschwindt, vårdutvecklare, Lasarettet i Enköping föreläser om hur de med Bättre flyt projektet fått smidigare flöden och bättre kommunikation mellan de olika enheterna vilket resulterat i bl.a. nöjdare personal och ökad effektivitet. För att identifiera brister och ta tag i förbättringar arbetar Sahlgrenska Universitetssjukhuset med projektet Aktion Avvikelse ta del av hur projektet är upplagt och vilka vinster man gjort. Lyssna också till hur ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala lyckats minska postoperativa infektioner och erhållit färre trycksår genom förbättrade pre- och postoperativa nutritionsrutiner, samtidigt som tendens till kortare vårdtid kunnat påvisas. Detta och mycket mera inbjuder till två utvecklande och inspirerande dagar. Välkommen! Ulrika Westling Leg sjuksköterska Utbildningsansvarig Kompetensteamet

3 Dag 1 14 oktober Ordförande inleder konferensen Anna Lena Brantberg, kvalitetsutvecklare, verksamhetsområde Ortopedi, Södersjukhuset AB Lean! 9.40 LEAN health care på Södersjukhuset! Vad är LEAN? Därför valde vi att införa och satsa på Lean! Södersjukhusets värdegrund hur går det ihop med Lean? Patientens bästa i fokus och att arbeta smartare Hur kan vi i vården lära oss från industrin? Att få med sig ett helt sjukhus på LEAN-tåget? Göran Modin, leg läkare, verksamhetschef, verksamhetsområde Ortopedi, Södersjukhuset AB Under föreläsningen görs avbrott för kaffepaus Att tänka LEAN genom hela vårdkedjan uppstart och införande på ortopedkliniken Så har vi anpassat LEAN till ortopedklinikens förutsättningar Kartläggning av processer och patientflöden för att identifiera slöseri och tidstjuvar Resultat och vinster med det nya arbetssättet Vad tycker medarbetare och patienter om Lean? Lisa Lindström, bitr. vårdenhetschef, verksamhetsområde Ortopedi, Södersjukhuset AB Lunch Lean-arbete för långsiktiga resultat Vid uppstart och förberedelser framgångsfaktorer och fallgropar Ledarens roll vid införandet hur få med medarbetarna i förändringen? Att tänka på vad gjorde vi rätt och fel? Hur håller du engagemanget för Lean vid liv? Så utvärderar du effekterna av Lean-arbetet Marie Lilja, avdelningschef, Ortopedkliniken, Universitetssjukhuset i Lund Lean! Kaffepaus Obruten vårdkedja med Höftfrakturprocessen högre patientsäkerhet och kortare vårdtid Tid från skada till operation unik kartläggning i Umeå Så här förbättrade vi rutinerna kring prehospitalt omhändertagande med ökat samarbete klinikerna emellan Ökad vårdkvalitet med vårdprogram minskar postoperativa komplikationer som t.ex. urinvägsinfektioner, trycksår och fallskador Ortogeriatriskt hemrehabiliterings team för att optimera vårdkedjan och rehabiliteringen Att förbättra smärtlindrig inför operation med femoralisblockadprojektet Birgitta Olofsson,, med.dr, ortopediska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Birgitta har specialiserat sig inom områdena akut förvirringstillstånd, smärtbehandling och rehabilitering inom ortopedisk vård Dagen avslutas

4 Dag 2 15 oktober Bättre flyt förändrat arbetssätt för ökad produktion Projektets upplägg så här har vi arbetat mer processorienterat Smidigare flöden och bättre kommunikation mellan de olika enheterna Att göra små förbättringar för att arbeta smartare Resultat och vinster nöjdare personal och ökad effektivitet Så här går vi vidare uppstart av Bättre flyt II Ann-Sofie Geschwindt,, vårdutvecklare, Lasarettet i Enköping. Ann-Sofie arbetar med sjukhusövergripande vårdutveckling samt som sjuksköterska på kirurgisk/ortopedisk vårdavdelning Kaffepaus Minskade infektioner och färre trycksår med förbättrade pre- och postoperativa nutritionsrutiner Hur optimera nutritionen för patienter som fastar preoperativt? Att arbeta aktivt med att förbättra nutritionsstatus postoperativt för äldre ortopedpatienter Vinster minskade infektioner, färre trycksår och tendens till kortare vårdtid! Så här arbetade vi fram bättre pre- och postoperativa rutiner, uppstart och att få alla att arbeta mot samma mål Anna Strandberg,, Carina Lindgren, leg sjuksköterska, Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala Föreläsningen baseras på Anna-Karin Gunnarssons nutritionsstudie Kan näringstillskott till patienter med höftfraktur minska komplikationer postoperativt och förbättra återhämtningen? Aktion Avvikelse för ökad patientsäkerhet Aktion Avvikelse att arbeta med avvikelserapportering för att identifiera brister och ta tag i förbättringar! Avvikelsestickan checklista att ha i fickan, så här ser den ut! Resultat hur gick det till och vad kom vi fram till. Karin Båtelson, överläkare på avdelningen för Klinisk Neurofysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vice ordförande i Sjukhusläkarföreningen, ordförande i Göteborgs sjukhusläkarförening och en av initiativtagarna till Aktion Avvikelse Lunch IOM ny metod som kräver samarbete mellan ortopedi, anestesiologi och neurofysiologi Vad innebär IOM Intraoperativ Monitorering? Så här går samarbetet till vid operation med patientens bästa i fokus Största vinsten minskat antal skador vid operation, bättre operationsteknik? Så här startade vi att tänka på! Karin Båtelson, överläkare på avdelningen för Klinisk Neurofysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kaffepaus VRISS II-projektet minskade vårdrelaterade sjukdomar på ortopedkliniken Piteå Så här har vi genomfört hygienförbättringar på alla vårdnivåer Förutsättningen för ett bra resultat samarbete med andra klinker! Resultat andelen ytliga och djupa infektioner har sjunkit till 3,7 respektive 0,33 procent, vilket överträffar målvärden på 5 och 0,5 procent Så här har vi gått vidare! Patrik Berglund,, ortopedavdelningen och Astrid Häggblad, IVA-sjuksköterska, intensivvårdsavdelningen, Piteå älvdals sjukhus VRISS II arbetet har blivit mycket uppmärksammat tack vare sitt goda resultat och fick Guldskalpellens hederspris Ordförande sammanfattar konferensen Konferensen avslutas Patientsäkerhet

5 PRAKTISK INFORMATION: Tid: Konferens oktober 2009 Plats: Konferensvalvet, Holländargatan 10, Stockholm. För vägbeskrivning: Pris: Konferens oktober: 5480 kr Moms tillkommer. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Gå fyra, betala för tre gäller samtidig anmälan och personer från samma företag. Avbokningsregler: Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se Förbehåll: Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad utbldning vid extraordinära händelser. Anmälan: Enklast anmäler du dig via internet: Du kan även posta din anmälan till: Kompetensteamet, Wallingatan 18, Stockholm eller ringa oss Ytterligare upplysningar: Har du frågor om utbildningen, tveka inte att mejla oss: Anmäl dig via internet och få 500 kr i rabatt före 21/ Ortopedisk vård (1004) Namn... Befattning... Avd Företag/organisation... Adress... Postnummer... Ort... Telefon... Mobil... Faktureringsadress... Fakturareferens...

6 Avsändare Kompetensteamet Stockholm AB Wallingatan Stockholm Vill du vara utställare? Ta chansen att visa upp dina produkter och profilera ditt företag. Missa inte detta unika tillfälle att etablera nya kontakter, stärka er ställning på marknaden och kanske kompetensutveckla er själva genom att även medverka på konferensen. Antal utställarplatser är begränsat så boka din yta redan idag! För ytterligare information och priser kontakta oss på eller Missa inte: Effektivare primärvård, 3 4 november 2009 en konferens där du får ta del av vårdvalsmodeller, Lean och framgångsrika projekt som effektiviserar och förbättrar primärvården. Att leda med Lean, 5 november 2009 en konferensdag för dig som idag leder eller kommer att leda enligt Lean. Lyssna bl. a till Robert Kusén, ledningsstrateg, Södertälje kommun, Göran Örnung, överläkare, Capio S:t Görans sjukhus samt Göran Modin, verksamhetschef, Södersjukhuset. Telefonrådgivning för sjuksköterskor i hälso- och sjukvården, 30 september- 1 oktober 2009 en utbildning där du får ta del av medicinsk lagstiftning, samtalsmetodik samt rådgivning gällande bl. a smärta, huvudvärk, psykisk ohälsa och gynekologiska besvär. Motiverande samtal, 2 oktober 2009 en utbildningsdag för dig som vill lära dig arbeta enligt MI- metoden. För vårt övriga utbud

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Patientsäkerhetsdagen

Patientsäkerhetsdagen 2010 Rapport från Patientsäkerhetsdagen 1 Kommunikation i fokus i fullsatt Folkets hus Temat för 2010 års patientsäkerhetsdag var bemötande och kommunikation. Landstingsdirektör Mona Boström konstaterade

Läs mer

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17 Lean i vården En översikt över dagsläget i Sverige Jon Rognes Anna Svarts Ledningssystem och styrning av vård & 17 Sammanfattning Lean i vården är idag mycket heterogent och mognadsgraden är relativt låg.

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Tillgänglighet, arbetsmiljörisker och resursutnyttjande

Tillgänglighet, arbetsmiljörisker och resursutnyttjande Tillgänglighet, arbetsmiljörisker och resursutnyttjande hur hänger det ihop? Ett utforskande partnerskap mellan Monica Hane och Bengt-Åke Wennberg och Kvinnokliniken vid Motala Lasarett Rehabiliteringsmedicinska

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Forum för nämnd sekreterare 2011

Forum för nämnd sekreterare 2011 FORUM FÖR NÄMNDSEKRETERARE ÄNTLIGEN TILLBAKA! Forum för nämnd sekreterare 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 maj 2011 TALARE Expert Göteborgs universitet Jan Turvall Södertälje kommun Ola

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet

6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet 6 6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet program Stockholmsmässan Älvsjö 12 13 september 2011 Nollvision d e t k r ä v s i n t e bara m å l utan även visioner för att få en säkrare vård och omsorg.

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer

XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna

XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna - Redovisning av den medicinska rätten under medverkan av representanter från lagstiftaren, myndigheter, intresseorganisationer, vårdgivare och yrkesutövare samt

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer