Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik"

Transkript

1 Nytt tillfälle i höst! Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Egenvård i fokus idag och i framtiden! Hantering och skötsel av de olika accesserna Så får du god kontroll på vätskebalansen hos njursviktssjuka! Att upphöra med dialysbehandling etiska aspekter Praktikfall från olika sjukhus självdialys, anhörigstöd och arbete för ökad kundtillfredställelse Erland Löfberg, Överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Gunilla Welander, Överläkare Centralsjukhuset i Karlstad Agneta Pagels, Leg sjuksköterska Karolinska Universitetssjukhuset Ann-Lis Westin,Sektionsledare Viola Olsson, Leg sjuksköterska Centrallasarettet i Västerås november 2009, Stockholm Fördjupningsdag 20 november 2009 Inger Olsson, Leg sjuksköterska Monica Rådström, Leg sjuksköterska Danderyds sjukhus AB Nils Grefberg, Överläkare Växjö Lasarett Christine Olsbro, Leg sjuksköterska Karolinska Universitetssjukhuset Separat bokningsbar Lars Weiss, Överläkare Centralsjukhuset i Karlstad Christina Börjeson, Ställföreträdande avdelningschef Centrallasarettet i Västerås Missa inte vår mycket uppskattade fördjupningsdag: Patientundervisning under ledning av Birgitta Klang och Marie Vång

2 Dialys och njursviktsvård 2009 Dialysvården och njursviktsvården är idag ett komplext område. Att som sjuksköterska arbeta inom dialys och njursviktsvård kräver goda kunskaper i bl.a. fysiologi, hur kroppen påverkas av vätskebalans samt anemi. Det ställs också krav på teknisk kunskap samt kunskap om hur de olika accesserna bör vårdas på bästa sätt för att förhindra infektioner, läckage och framför allt för att de ska hålla längre. Nu erbjuder vi dig två intensiva konferensdagar där aktuella frågor behandlas och där du får ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik inom området. På konferensen får du bl.a. ta del av: Erland Löfberg om dagens och framtidens dialysvård - vilka är de senaste teknikerna och behandlingsmetoderna? När ska PD respektive Hemodialys användas? Lars Weiss om vätskebalans hos njursviktspatienten vad ska du tänka på när det gäller kalk och fosfatbalansen? Vilka är målnivåerna för blodvärdet hos en dialyspatient? Dessutom går han in på det s.k. kardiorenala syndromet hjärtats påverkan av dialys. Nils Grefberg om etiska aspekter av att upphöra med dialysbehandling vem ska ta beslutet och när? Agneta Pagels om egenvård vad är egenvård för dig? Och vad innebär egenvård för patienten? Du får konkreta råd hur du kan uppmuntra patienten till aktiv egenvård. Parallella föreläsningar om de olika accesserna där du kan välja att lyssna till Gunilla Welander om de olika hemoaccesserna samt få konkreta råd om stickteknik, eller Christine Olsbro om PD-accesserna och vilka komplikationer som kan uppstå t.ex. som läckage och infektionsproblematik. Dessutom får du även lyssna till praktikfall från olika delar av landet. Hör hur sjuksköterskorna på Kungsholmsdialysen arbetar med självhemodialys i hemmet samt ta del av hur dialysmottagningen på centrallasarettet i Västerås arbetar med anhörigstöd där alla anhöriga tas om hand redan från början och fördelarna med det. Patientundervisning inom dialys och njursviktsvård God omvårdnad innebär att kunna ge en bra och kvalitativ patientundervisning i samband med dialys och njursviktsvård. Målsättningen med patientundervisningen är att skapa en känsla av trygghet, egenkontroll, tillit och delaktighet hos den enskilde patienten. Detta möjliggör för patienten att bedriva sin egen vård så optimalt som möjligt utifrån sina egna resurser, förutsättningar och önskemål. Hur införlivar du ett pedagogiskt synsätt i praktiskt vårdarbete? Du får konkreta råd hur du ska bedriva patientundervisning på ett pedagogiskt sätt av Birgitta Klang, lektor i omvårdnad och Marie Vång, njursviktskoordinator. Välkommen till en inspirerande och lärorik konferens! Separat bokningsbar fördjupningsdag! Linda Hinas MSc Projektledare Teknologisk Institut

3 Onsdag 18 november 09:00 Löpande registrering med kaffe och smörgås 09:30 Ordföranden inleder dagen Christina Börjeson, Ställföreträdande avdelningschef, dialysmottagningen, Centrallasarettet i Västerås Christina är mycket engagerad i utbildnings- och utvecklingsfrågor och arbetar aktivt för att driva kompetensutvecklingen framåt. 09:40 Framtidens dialysvård Modern dialysbehandling och dess bakgrund hur ser det ut idag? Teknisk utveckling på området det senaste inom dialysvården! Hur kan dialysvården decentraliseras? Att uppnå minskad sjukhusdialys och kunna dialysera mer i hemmets närhet med t.ex. bärbar dialys Olika dialysmetoder, PD och hemodialys fördelar och nackdelar för patienten Egenvård i fokus - idag och i framtiden! Erland Löfberg, Med dr, Överläkare, njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Erland är ansvarig läkare för dialysmottagningen samt programansvarig för hemodialysverksamheten. Han har ett stort intresse för att utveckla framtidens dialysvård. 10:30 Paus 10:40 Kardiorenala syndromet hur ser sambandet mellan njurar och hjärta ut? Det fysiologiska sambandet mellan njurar och hjärta Blodtryckets betydelse Vad kan du göra för att förebygga vänsterkammarhypertrofi, hjärtsvikt och lungödem? Vad bör du som sjuksköterska tänka på? Så kan motion vara bra i förebyggande syfte t.ex. s.k.sängcykling eller rörelseprogram. Lars Weiss, Överläkare, njurmedicinska kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad 11:30 Lunch 12:30 Så får du god kontroll på vätskebalansen hos dialyspatienten! Hur bör kalk- fosfatbalansen hållas för dialyspatienten? Att se till att patienten håller sin torrvikt genom begränsat vätskeintag! Vätskebalans och risk för hyperkalemi hur ska du tolka tecknen på vätskebalansrubbningar så som ödem, ökad trötthet, andfåddhet? Hur ska du stödja patienten? Vikten av utbildning i vad som är vätskereducerad kost. Lars Weiss, Överläkare, njurmedicinska kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad 13:20 Anemi varför får dialyspatienterna lågt Hb? När och hur ger man erytropoetinstimulerande läkemedel? Vilka är målnivåerna för blodvärdet? Järnets betydelse för anemibehandling Lars Weiss, Överläkare, njurmedicinska kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad 14:10 Kaffepaus 14:30 Accesser Välj mellan två parallella föreläsningar om accesser: Hemoaccesser De olika accesserna; graft, fistel och CDK fördelar och nackdelar! Vad kan orsaka stenoser, vad ska man tänka på när det gäller flöden i kärlen? Olika fistelproblem när behövs åtgärder med revision eller PTA? Hur ser accessen ut? Hur kan du undersöka status på den? Vad är viktigt predialytiskt för att få fungerande access redan vid dialysstart? Accessomvårdnad vad ska du tänka på? De olika stickteknikerna och stickplaner som finns att tillgå Gunilla Welander, Överläkare, njurmedicinska kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad PD-accesser Senaste operationsmetoderna studier som visar att olika operationsmetoder är olika bra vad gäller läckage Hur kan du som sjuksköterska bedöma om PD-accessen fungerar eller inte? Infektionsproblematik, komplikationer, läckage, risk för peritonit Att handskas med PD-accesser vad ska du tänka på? Hur ska du arbeta för att förebygga komplikationer, infektioner och läckage? PD-accesser hur ska de skötas om? Hygien vid dialysvård i hemmet vad ska du och patienten tänka på? Reträning av patienten hur kan detta läggas upp på bästa sätt för att inte trampa någon på tårna? Christine Olsbro, Leg sjuksköterska PD mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 16:30 Dagen avslutas Konferensen vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska, undersköterska, njursviktskoordinator, avdelningsföreståndare, sjukgymnast eller läkare inom dialys eller njurmedicin eller till dig som är intresserad av ämnet dialys och njursviktsvård.

4 Torsdag 19 november 09:00 Vår och våra patienters syn på egenvård och egenvårdsförmåga Professionens definitioner av egenvård och egenvårdsförmåga Vad innebär det att ta ansvar för sin behandling och vilken betydelse har egenvård för den kroniskt sjuke? Egenvård Så påverkar vår syn på egenvård och patientens egenvårdsförmåga vårt sätt att arbeta! Hur kan du som sjuksköterska arbeta hälsobefrämjande och stödja patienten till att ta mer ansvar för sin egen vård? Agneta Pagels, Leg sjuksköterska, fil. mag i Vårdpedagogik, njurmedicinska mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Agneta arbetar som forskningssjuksköterska och med vårdutveckling. 10:00 Kaffepaus 10:20 Bromsen på Danderyd så arbetar vi för ökad medicinsk effekt och kundtillfredställelse! Därför träffar vi patienter med GFR<30 Praktikfall Kundtillfredställelse Så mäter vi både medicinska effekter av våra insatser och kundtillfredställelse Erfarenheterna som har förändrat vårt arbetssätt Införandet av predialysmottagning för både blivande PD- och HD-patienter Inger Olsson, Leg sjuksköterska och Monica Rådström, Leg sjuksköterska, njurmedicinska mottagningen, Danderyds sjukhus AB 11:00 Självdialys och bloddialys i hemmet så organiserar vi detta hos oss! Vilka patienter klarar av att hantera självdialys? Praktikfall Självdialys 11:40 Lunch Vilket stöd och vilken utbildning behöver patienterna för att klara av självdialys? Flexibilitet och delaktighet för högre livskvalitet hos patienten Självdialys i hemmet respektive på mottagning fördelar och nackdelar Risker i hemmet resultat av riskanalysstudie! Britt-Louise Allenius, Leg sjuksköterska och Maria Ageborg, Leg sjuksköterska Kungsholmsdialysen, Stockholm 12:40 Så här arbetar vi med anhörigstöd! Varför och hur började vi arbeta med anhörigstöd? Hur mår de anhöriga till dialyspatienter? Praktikfall Anhörigstöd 13:20 Paus Att ge stöd till anhöriga vad gäller bl. a kost, bundenhet, sorg, ensamhet och död Hur kan vi följa upp de anhöriga efter dödsfall? Så här arbetar vi med anhörigstöd i grupper! Anhörigas stöd till varandra! Ann-Lis Westin, Undersköterska/Sektionsledare samt Viola Olsson, Leg sjuksköterska, dialysmottagningen, Centrallasarettet i Västerås Ann-Lis har arbetat med anhörigstöd sedan början av 2000-talet och även fått stipendium för att utföra sitt arbete. 13:30 Att upphöra med dialysbehandling etiska aspekter Att som vårdgivare vara lyhörd för patientens önskemål Vad gör vi när vi inte kan göra så mycket? Vilka väljer att bryta behandlingen och varför? Etik När och hur bör frågan väckas om att upphöra med dialys? Hur göra när det gäller icke-autonoma patienter? Att ta sig tid att förklara! Nils Grefberg, Med dr, Överläkare, njurmedicinska sektionen, Centrallasarettet i Växjö Nils är en uppskattad föreläsare som länge intresserat sig för de etiska aspekterna vid vården av svårt sjuka patienter. Han har följt litteraturen och deltagit i ett flertal internationella kongresser där etiska problem diskuterats. Vi gör avbrott för kaffepaus under föreläsningen 15:30 Västeråsmodellen för kompetensutveckling inom dialys och njursviktsvård Hur Västeråsmodellen ser ut för att driva utvecklingen och kvalitetsarbeten framåt på njursektionen? Att ge utrymme för utvecklings- och kvalitetsarbete! Christina Börjeson, Ställföreträdande avdelningschef, dialysmottagningen, Centrallasarettet i Västerås Christina är mycket engagerad i utbildnings- och utvecklingsfrågor och arbetar aktivt för att driva kompetensutvecklingen framåt. 15:50 Ordföranden sammanfattar konferensdagarna 16:00 Konferensen avslutas

5 Separat bokningsbar fördjupningsdag Fredag 20 november Patientundervisning Människors livsstilar, samhällets åldersstruktur och ökade krav på effektivitet i vården gör att behovet av patientundervisning som omvårdnadsåtgärd ökar. För att lyckas motivera patienten, stimulera till ökad egenvård och att uppnå de mål som patienten sätter upp behövs kunskap om människans komplexitet. Mycket handlar om vårdgivarens förhållningssätt gentemot patienten. Med hjälp av olika verktyg kan du bedriva en bra och kvalitativ patientundervisning vilket är en av förutsättningarna för att lyckas ge god omvårdnad i samband med njursvikts- och dialysvård. 09:00 Hur lyckas du stimulera till patientens lärande? Vad behöver vi veta och vara medvetna om för att kunna utveckla vår förmåga att understödja patientens möjligheter till att lära in och lära nytt? Människans komplexitet och vår syn på undervisning hur påverkar det oss? Att våga släppa in patienten och utgå från patientens egna målsättningar Konsten att stimulera ett lärande vad krävs i din planering och i ditt genomförande av undervisning? Att utvärdera undervisningen hur garantera att de uppsatta målen är patientens mål? Hur kan detta följas upp? Hur kan ett pedagogiskt synsätt införlivas i praktiskt vårdarbete? Birgitta Klang Söderkvist, Leg sjuksköterska, docent och lektor i omvårdnad, Röda korsets högskola Birgitta har doktorerat i patientundervisning samt är redaktör och en av författarna till boken Patientundervisning (2007). Hon har bl.a. arbetat som omvårdnadssakkunnig vid Karolinska universitetssjukhuset Solna och Danderyds sjukhus. Birgitta är en mycket uppskattad föreläsare som inspirerar och engagerar. 12:00 Lunch 13:00 Patientbemötande patientundervisning inom njursvikts- och dialysvård Vad ska du tänka på i mötet med patienten? Hur kan du samtala med en patient med hjälp av ett kognitivt förhållningssätt? Lär dig olika samtalsverktyg du kan använda dig av i samtalet med patienten! Det motiverande samtalet vad ska du tänka på? Det psykosociala omhändertagandet hur får du patienten att känna att denne har ditt stöd? Praktiska övningar och konkreta råd till dig som ska leda patienten mot en förändring! Marie Vång, Leg sjuksköterska, njursviktskoordinator, njursviktsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Marie är en mycket uppskattad och kunnig föreläsare med lång erfarenhet från dialys och njursviktsvård. Hon har arbetat med patientutbildning i många år. 16:00 Dagen avslutas Dagen bryts för kaffepauser Ur Teknologisk Instituts övriga utbud: Lean i sjukvården Att arbeta med KBT i primärvården Motiverande samtal med KBT Att våga leda ledarskap på sjukhus Retorik för kvinnor Patientnärmre vård

6 B Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar Tid och plats Konferens: november 2009 Fördjupningsdag: 20 november 2009 Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Pris Konferens: kr Fördjupningsdag: kr Paketpris konferens + fördjupningsdag: kr (ordinarie pris kr) I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Teknologisk Institut AB Sverige Förbehåll Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Hur du anmäler dig lättast Tel , vxl Fax Posta anmälningstalongen Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på Avbeställningsvillkor För av- och ombokningsregler, vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Se för mer praktisk information eller ring vårt kundcenter , vxl alternativt mejla: Anmälan till Dialys och njursviktsvård Konferens november 2009: kr (Projektnr ) Parallella föreläsningar 18 november Hemoaccesser PD-accesser Fördjupningsdag 20 november 2009: kr (Projektnr ) Konferens + fördjupningsdag: kr (Projektnr , ) Moms tillkommer Företag... Org.nr... Adress... Avd... Frankeras ej Teknologisk Institut betalar portot Postnr/ort... Tel... Namn Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Teknologisk Institut Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Företag... Adress... Org.nr... Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson

Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall

Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall Anmäl er redan idag och ta del av boka-tidigt-priset! Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall Att se patientens egenvårdsförmåga och ge stöd utan att ta över! Ökad livskvalitet med

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! En konferens för hela teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! När en människa behöver akutpsykiatrisk vård det senaste inom

Läs mer

Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården

Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården Gå 3! för a l eta b 4 Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården Ort ope dkl inik en Ta del av satsningar som ger högre vårdkvalitet! Effektivare ortopedisk

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

B2B-säljare. Inspiration i världsklass! B2B sales med Per Lange. B2B-säljarens nya roll och största utmaningar

B2B-säljare. Inspiration i världsklass! B2B sales med Per Lange. B2B-säljarens nya roll och största utmaningar Leverera äkta kundnytta och bli en vinnande B2B-säljare 12 november 2009 B2B-säljarens nya roll och största utmaningar 13 november 2009 Inspiration i världsklass! B2B sales med Per Lange Hur skall säljarna

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Ny unik konferens och mötesplats! Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Tryggare och säkrare akutmottagning Patientflöden Flexibla lokaler efter framtida behov Framtidens akutmottagning så planerar

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm

Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2012 Fysiologisk uppdatering och akut vård av strokepatienter hjärnans plasticitet och återhämtningsförmåga! Ätsvårigheter och nutritionsproblem

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer