Bröstcancer vård och behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bröstcancer vård och behandling"

Transkript

1 Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader hur bemöter vi invandrarkvinnor på deras villkor? Fatigue hur ska du mäta symtomet och hjälpa patienten? Hur stödja patient och anhöriga genom diagnos, behandling och eftervård i praktiken? Gert Auer Leg läkare Karolinska Universitetssjukhuset Lotta Ahlberg Bröstsjuksköterska Stockholms Bröstklinik Carina Lundh Hagelin Leg sjuksköterska Stockholms Sjukhem Monica Ericson Bröstsjuksköterska Mälarsjukhuset Gerhard Anderson Professor klinisk psykologi Linköpings Universitet Maria Wiklund- Karlsson Bröstcancerföreningen Amazona Jonas Bergh Överläkare Radiumhemmet Karolinska Universitetssjukhuset Brita Arver Överläkare Radiumhemmet Karolinska Universitetssjukhuset Kathy Hafezi Leg sjuksköterska Västerås Lasarett Fördjupningsdag den 12 mars Psykosocialt stöd till cancerdrabbade och deras familjer Under ledning av: Maria Hellbom, Eva Elmberger och Margaretha Hedström mars 2008, Stockholm SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

2 Bröstcancer - vård och behandling Bröstcancer blir allt vanligare och kryper dessutom nedåt i åldrarna. Vad beror detta på? Varje år är det mer än 7000 kvinnor som får diagnosen bröstcancer i Sverige. Vår konferens belyser Bröstcancer ur många olika infallsvinklar. Du kommer att få ta del av de senaste forskningsrönen och de modernaste behandlingssätten. Gert Auer kommer att berätta om hur man hittar de allra minsta tumörerna och behandlar dessa i tid. Det senaste inom bröstcancervården kallas one-day diagnostic och betyder att kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer. Du kommer att få höra hur Stockholms Bröstklinik arbetar med detta i praktiken. Dessutom får du lyssna till Jonas Bergh som berättar om sin forskning kring bröstcancergener och hur bröstcancerbehandlingen kan komma att se ut i framtiden med ett eventuellt vaccin på frammarsch. Konferensens ordförande heter Monica Ericson och hon arbetar som bröstsjuksköterska på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Det unika med hennes arbete är att hon är anställd på både kirurgkliniken och onkologkliniken, vilket innebär att hon kan följa patienten genom hela behandlingskedjan från diagnosbesked till eftervård. Hur är det att drabbas av bröstcancer som ung mitt i livet? Lyssna på Maria Wiklund Karlsson och hennes berättelse och engagemang i bröstcancerföreningen Amazona. Vidare kommer konferensen att ta upp fatigue, hur du ska hantera och bedöma detta samt kulturella skillnader, utländska kvinnor som ser sina kroppar på ett annat sätt har vi förståelse för dem och hur kan vi tillgodose deras behov? Och mycket mera. Psykosocialt stöd till cancerdrabbade och deras familjer heter fördjupningsdagen. Lyssna till Maria Hellbom, leg psykolog, som berättar om hur du ska ge psykosocialt stöd till cancerdrabbade och deras anhöriga. Vidare får du lyssna till Margareta Hedström, samtals- och familjeterapeut och Eva Elmberger, lektor, som tillsammans har genomfört vårdutvecklingsprojektet Barnfamiljen i cancervården. De kommer att delge modellen för hur du ska ta hand om och stödja barnen till den cancersjuke och se hela familjens behov av psykosocialt stöd. Konferensen vänder sig till dig som är sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast eller annan som vårdar bröstcancerpatienter eller av annan anledning är intresserad av ämnet bröstcancer och bröstcancervård. Anmäl dig redan idag! Välkommen! Ulrika Westling Projektledare, leg sjuksköterska SIFU

3 Konferens Måndag 10 mars 09:00 Kaffe och registrering 09:30 Ordförande Monica Ericson inleder konferensen Monica Ericson arbetar som bröstsjuksköterska på Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Monica har arbetat med detta sedan 2003, och är med i ledningsgruppen för Nationella nätverket för bröstsjuksköterskor. Hon är även sjuksköterskerepresentant i SweBCG, Svenska bröstcancergruppen. 09:40 Forskningen visar vikten av tidig diagnostik när det gäller bröstcancer Vad är bröstcancer? Orsaker till bröstcancer vilka drabbas och varför? Forskning & Behandling Hur är situationen idag när det gäller överlevnaden i Sverige? Hur ser diagnostiken ut idag och imorgon? Att upptäcka de allra minsta tumörerna i tid! Vilka nya behandlingsmetoder finns? Forskning kring de nyupptäckta cancergenerna hur kan vi använda forskningen för att kunna diagnostisera de minsta tumörerna och behandla dessa snabbt? Gert Auer, leg läkare, professor, cytopatolog, Karolinska Universitetssjukhuset Gert har varit med om att arbeta fram den senaste modellen för modern bröstdiagnostik; one-day diagnostic. Han forskar även om bröstcancergener och specifika proteiner samt arbetar kliniskt med patienter på Stockholms Bröstklinik och på Karolinska Universitetssjukhuset. 10:40 Kaffepaus 11:00 All kompetens under samma tak ger kvinnan svar samma dag Hur hittar kvinnorna till oss? Praktikfall Vid upptäckt av en knöl i bröstet - hur går utredningen till? Fördelar med all kompetens under samma tak kvinnan får besked samma dag Om det visar sig vara en cancertumör hur går vi då vidare? Lotta Ahlberg, bröstsjuksköterska, koordinator Stockholms Bröstklinik 12:00 Lunch 13:00 Nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer För vem, hur och varför har dessa tagits fram? Nationella riktlinjer Hur viktigt är det att riktlinjerna efterföljs? 13:30 Tämjargener och bröstcancer Vaktposten i arvsmassan vad visar genforskningen? Forskning Att kartlägga arvsmassan vad innebär det för den framtida behandlingen Vaccin som behandling av bröstcancer hur långt in i framtiden ligger det? Jonas Bergh, professor Karolinska Institutet, överläkare Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset 14:30 Kaffepaus 14:50 Självhjälpsprogram på Internet för kvinnor som upplever oro, ångest, nedstämdhet eller sömnproblem efter bröstcancerbehandling KBT på Internet KBT-behandling på Internet så här ser det ut Hur använder kvinnor med bröstcancer Internet? Vilken inställning har patienterna till Internetbehandling? Resultat av studie: hur upplever patienterna den här behandlingen och har de fått hjälp? Gerhard Anderson, leg KBT psykoterapeut, professor klinisk psykologi, Linköpings Universitet samt Karolinska Institutet Gerhard har forskat i hur kognitiv beteendeterapi via Internet hjälpt personer med hälsoproblem och psykisk ohälsa. Just nu pågår en studie där kvinnor som drabbats av bröstcancer kan erhålla hjälp och stöd. Fördelar med KBT behandling via Internet är att kunna erbjuda hjälp och behandling när behov uppstår och patienten själv har tid. 15:50 Ordförande sammanfattar konferensdagen 16:00 Dagen avslutas

4 Konferens Tisdag 11 mars 09:00 Kulturella skillnader i vården av kvinnor med bröstcancer Bristande språkkunskaper annan språkkultur, vad betyder orden? Kulturella skillnader i synen på t ex smärta, sjukdom och död Cancerbeskedet hur gör vi i Sverige jämfört med andra länder? Har vi förståelse för att man kan se på sin kropp på ett annat sätt och hur kan vi tillgodose kvinnor från andra kulturers behov? Kathy Hafezi, bröstansvarig sjuksköterska, avd 7, Västerås Lasarett 09:50 Kaffepaus 10:10 Ärftlig bröstcancer utredning och förebyggande åtgärder Vad vet vi om ärftlighet och bröstcancer idag? Hur går en bröstcancergenetisk utredning till? Vad finns det för råd att ge? Kontroller och förebyggande åtgärder När är en operation berättigad? Brita Arver, med dr, överläkare, onkolog, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 11:10 Bensträckare 11:20 Att arbeta som bröstsjuksköterska över klinikgränserna - patientens bästa hamnar i fokus Att kunna finnas till hands för patienten när det behövs och mer resurser med två huvudkliniker Praktikfall Från diagnosbesked till efterkontroll så här arbetar jag genom att följa patienten genom hela vårdkedjan Så underlättas det administrativa och logistiska arbetet för alla med en samordnande bröstsköterska som finns på plats när det behövs Monica Ericson, bröstsjuksköterska onkologkliniken och kirurgkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna 12:20 Lunch 13:20 Fatigue tröttheten efter cancerbeskedet Vad är fatigue? Fatigue är det vanligaste symtomet i samband med cancersjukdom och upplevs ofta som det mest besvärande. Fatigue beror på flera faktorer, till exempel sjukdomen i sig, behandlingen samt andra symtom som smärta, oro, depression och lågt blodvärde - hur kan du hjälpa patienten med detta? Att bedöma fatigue - för att relatera rätt omvårdnadsinsatser är det viktigt att kunna bedöma fatigue på rätt sätt Hur kan du använda olika mätinstrument i praktiken? Carina Lundh Hagelin, leg sjuksköterska, doktorand, FOUU enheten, Stockholms Sjukhem och Institutet för onkologi-patologi, Karolinska Institutet Carina är specialistutbildad i cancervård och forskar om fatigue 14:20 Kaffe 14:40 Att drabbas av bröstcancer tankar och erfarenheter Hur var det att få ett cancerbesked? Vilka känslor och tankar ställs man inför? Vad fick mig att hålla modet uppe? Patientperspektivet Vilket stöd kunde sjukvården erbjuda? Var brast det? Vad gör bröstcancerföreningen Amazona? Vad kan vi erbjuda för hjälp och stöd till drabbade? Varför fungerar inte alltid vårdkedjan vid bröstcancer? Antalet bröstcancerpatienter ökar varför ökar inte resurserna i vården i samma takt? Maria Wiklund Karlsson, drabbades av bröstcancer 1997 då var hon 44 år och hade tre små barn mellan 3 och 10 år. Hon kände att det inte fanns tillräckligt stöd att få från sjukvården och började engagera sig i bröstcancerföreningen. Hon är nu ordförande i Bröstcancerföreningen Amazona och ägnar sig att på heltid åt stödja andra kvinnor som drabbas av bröstcancer, samt att försöka påverka att vården för de bröstcancerdrabbade förbättras. 15:30 Ordförande sammanfattar konferensdagarna 16:00 Konferensen avslutas

5 Fördjupningsdag Onsdag 12 mars Psykosocialt stöd till cancerdrabbade och deras familjer Lyssna till Maria Hellbom, som arbetar som psykolog på onkologens psykosociala enhet i Lund. Hon kommer att berätta om olika reaktioner vid cancerbesked och hur du ska kunna ge stöd och uppmuntran till cancerdrabbade. Maria kommer att tala om förståelsen av cancersjukdomens psykologiska, sociala, fysiska, existentiella och etiska aspekter. Hon kommer även att behandla hur stödet ser ut under vård och behandling under cancersjukdomens olika stadier - preventivt, kurativt, palliativt och rehabiliterande. Hur kan du ge stöd och råd på bästa sätt? Hur kan du uppmuntra patienten att se framåt och gå vidare i livet efter cancerbeskedet? Vidare får du höra Margaretha Hedström, samtals- och familjeterapeut och Eva Elmberger, lektor, som tillsammans har genomfört vårdutvecklingsprojektet Barnfamiljen i cancervården med stöd från Cancerfonden. De kommer att delge en modell för hur du ska kunna ta hand om hela familjen vid cancersjukdom. De berättar om hur du ska stödja barnen till den cancersjuke föräldern. Hur du ska kunna fånga upp barnens reaktioner och känslor och ge dem det stöd de behöver. Den cancersjuke mamman eller pappan samt även den friske föräldern behöver råd om hur han eller hon ska kunna ge svar på barnens frågor, hur mycket ska man berätta? Vad ska man säga? Dessutom kommer Margaretha att ta upp hur hon i sitt arbete tar emot familjer som behöver stöd och hjälp för att hantera cancersjukdom i vardagen. Denna dag vänder sig till dig som arbetar med cancersjuka och till dig som är intresserad av psykosocialt stöd till cancersjuka och deras familjer. Välkommen!

6 Fördjupningsdag Onsdag 12 mars Psykosocialt stöd till cancerdrabbade och deras familjer 09:30 Reaktioner och bearbetning av cancerbeskedet Reaktioner när man får ett cancerbesked och går igenom cancerbehandling; oro, ångest, nedstämdhet, depression och fatigue Psykologiskt och socialt stöd till cancersjuka personer metoder du kan arbeta efter Hur stöttar du och ger råd på bästa sätt när någon drabbats av cancer? Förståelse av psykologiska, sociala, fysiska, existentiella och etiska aspekter på cancersjukdom, vård och behandling under alla sjukdomsstadier - preventivt, kurativt, palliativt och rehabiliterande Anhörigperspektivet - vid cancer är det inte enbart den drabbade som påverkas av sjukdomen utan även hennes familj och närstående. Hur kan du ge råd och stödja anhöriga? Hur kan du uppmana patienten att se framåt och gå vidare i livet efter cancerbesked? Maria Hellbom, leg psykolog, fil dr, avdelningschef psykosociala enheten, onkologkliniken Universitetssjukhuset i Lund Maria har varit verksam inom området psykosocial onkologi sedan 1994, och har bland annat arbetat i ett av Sveriges största forskningsprojekt kring psykologiskt stöd och rehabilitering för personer drabbade av cancersjukdom, vilket hennes doktorsavhandling bygger på. Maria är vice ordförande i Svensk förening för psykosocial onkologi 12:30 Lunch 13:30 Barnfamiljen i cancervården när en mamma eller pappa får cancer Det psykosociala stödet från sjukvården uppfyller inte alltid föräldrarnas behov hur kan vi förbättra stödet till familjen? Erfarenheter av föräldraansvar i samband med cancersjukdom - att identifiera föräldrarnas behov av stöd med fokus på familjen och deras livssituation Att som förälder genomgå cancerbehandling och anpassa sig till en ny livssituation samtidigt som man ska kunna ge stöd åt sina barns reaktioner så ger du råd till den cancersjuke föräldern om hur denne kan bemöta barnen! Hur ser vardagen ut med cancersjukdom i familjen? Orkar man med barnen? Hinner man fånga upp barnens reaktioner? Hur kan man få stöd och hjälp utifrån? Att bemöta hela familjen, inte diagnosen. Vad ska jag säga? Hur ska jag stödja? Modellen som ger dig riktlinjer för hur du ska bemöta barnfamiljen utifrån de olika familjemedlemmarnas behov. Vilka resurser behövs? Margaretha Hedström, leg sjuksköterska, samtals- och familjeterapeut, Enheten för psykosocial onkologi och rehabilitering Karolinska Universitetssjukhuset Eva Elmberger, leg sjuksköterska, lektor vid institutionen för vårdvetenskap Ersta Sköndal Högskola Eva har skrivit avhandlingen: Att som förälder få en cancersjukdom erfarenheter av föräldraansvar Eva och Margaretha har tillsammans genomfört vårdutvecklingsprojektet Barnfamiljen i cancervården med stöd av Cancerfonden 16:30 Dagen avslutas Vi kommer att bryta för för- och eftermiddagskaffe. Denna dag ges även som enskild seminariedag vid ytterligare två tillfällen: 8 maj i Göteborg och 25 september i Stockholm.

7 Fler konferenser i vår regi: Patientnärmre vård Palliativ vård och Liverpool-modellen Tvärprofessionella standardvårdplaner Se vårt utbud på SIFU AB Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på Anmälan till Bröstcancer vård och behandling (Projektnr ) Konferens mars 2008: kr Endast fördjupningsdag 12 mars 2008: kr Paketpris: konferens + fördjupningsdag: kr (ordinarie pris kr) Moms tillkommer Företag... Org.nr... Adress... Avd... Postnr/ort... Tel... Frankeras ej. SIFU betalar portot Namn Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) SIFU AB Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Företag... Adress... Org.nr... Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson Sänd mig SIFUs utbildningskatalog (totalt utbud). Jag kan tyvärr inte deltaga på konferensen, men jag önskar att få tillsänt information om framtida arrangemang. SIFU kan gärna sända relevanta erbjudande och nyheter till min .

8 B Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar Tid och plats mars 2008 Fördjupningsdag: 12 mars 2008 SIFU Utbildningscenter Olof Palmes gata 31 Stockholm Tunnelbana: Centralstationen Tel Pris Konferens mars: kr Fördjupningsdag 12 mars: kr Paketpris: konferens + fördjupningsdag: kr (ordinarie pris kr) Priset inkluderar lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Förbehåll SIFU förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Hur du anmäler dig lättast Tel , vxl Fax Posta anmälningstalongen Avbeställningsvillkor För aktuella av- och ombokningsregler vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Ulrika Westling, tel Returadress: SIFU AB Box GÖTEBORG

Omvårdnad vid bröstcancer

Omvårdnad vid bröstcancer Omvårdnad vid bröstcancer NATIONELLT VÅRDPROGRAM Giltighetstid 2013 2015 Ledningsgruppen sjuksköterskor i bröstcancervård Augusti 2013 Slutgiltig version augusti 2013 Ansvarigt Regionalt cancercentrum:

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007 Jukka Nopsanen Slutrapport Identifikation och insatser för närstående med särskilda behov inom den palliativa vården: Systematisk prevention av långvarig psykisk sjuklighet Närståendeprojektet Ett vårdutvecklingsprojekt

Läs mer

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård?

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? 19 Rapport från idéseminariet om palliativ vård på grundnivå i vårdutbildningarna 3 Inledning 4 Alla

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Jag är mer än bara cancer.

Jag är mer än bara cancer. Jag är mer än bara cancer. Arbetsmaterial för verksamheter som vill bli bättre på att möta cancerberörda. Det här materialet riktar sig till dig som möter personer med cancer och närstående i ditt yrke.

Läs mer

Introduktion. 11-11-25 Maria Hellbom Rehabiliteringsansvarig, RCC Syd

Introduktion. 11-11-25 Maria Hellbom Rehabiliteringsansvarig, RCC Syd Introduktion Det regionala vårdprogrammet om psykosocial onkologi och cancerrehabilitering som inom kort kommer ut i Södra Sjukvårdsregionen riktar sig till alla professioner som arbetar med cancerpatienter,

Läs mer

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Beställare: Upplägg och rapport: Genomförande: Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Elise Leppänen november 2009 januari 2010 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se BRO BOX 1386 172 27 Sundbyberg

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN MAJ 2009 TEMA HJÄRTA-KÄRL Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom Invandrarkvinnors hälsa hjärtefråga

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa - är sedan 1993 Stockholms läns landstings

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering västra sjukvårdsregionen Foto: Rickard Eriksson Förord Denna delrapport 2013 är författad av utvecklingsledaren för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning BarncancerRAPPORTEN 2013 Den här rapporten lyfter fram delar av den forskning som Barncancerfonden stöttar. Fokus i årets rapport är leukemi. Det är den vanligaste cancerdiagnosen för barn och ungdomar

Läs mer

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.se HJÄRNTUMÖR HOS BARN Ågrenska arrangerar

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva friheten med att cykla igen Det började när jag skulle gå i pension.

Läs mer