Bröstcancer vård och behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bröstcancer vård och behandling"

Transkript

1 Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader hur bemöter vi invandrarkvinnor på deras villkor? Fatigue hur ska du mäta symtomet och hjälpa patienten? Hur stödja patient och anhöriga genom diagnos, behandling och eftervård i praktiken? Gert Auer Leg läkare Karolinska Universitetssjukhuset Lotta Ahlberg Bröstsjuksköterska Stockholms Bröstklinik Carina Lundh Hagelin Leg sjuksköterska Stockholms Sjukhem Monica Ericson Bröstsjuksköterska Mälarsjukhuset Gerhard Anderson Professor klinisk psykologi Linköpings Universitet Maria Wiklund- Karlsson Bröstcancerföreningen Amazona Jonas Bergh Överläkare Radiumhemmet Karolinska Universitetssjukhuset Brita Arver Överläkare Radiumhemmet Karolinska Universitetssjukhuset Kathy Hafezi Leg sjuksköterska Västerås Lasarett Fördjupningsdag den 12 mars Psykosocialt stöd till cancerdrabbade och deras familjer Under ledning av: Maria Hellbom, Eva Elmberger och Margaretha Hedström mars 2008, Stockholm SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

2 Bröstcancer - vård och behandling Bröstcancer blir allt vanligare och kryper dessutom nedåt i åldrarna. Vad beror detta på? Varje år är det mer än 7000 kvinnor som får diagnosen bröstcancer i Sverige. Vår konferens belyser Bröstcancer ur många olika infallsvinklar. Du kommer att få ta del av de senaste forskningsrönen och de modernaste behandlingssätten. Gert Auer kommer att berätta om hur man hittar de allra minsta tumörerna och behandlar dessa i tid. Det senaste inom bröstcancervården kallas one-day diagnostic och betyder att kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer. Du kommer att få höra hur Stockholms Bröstklinik arbetar med detta i praktiken. Dessutom får du lyssna till Jonas Bergh som berättar om sin forskning kring bröstcancergener och hur bröstcancerbehandlingen kan komma att se ut i framtiden med ett eventuellt vaccin på frammarsch. Konferensens ordförande heter Monica Ericson och hon arbetar som bröstsjuksköterska på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Det unika med hennes arbete är att hon är anställd på både kirurgkliniken och onkologkliniken, vilket innebär att hon kan följa patienten genom hela behandlingskedjan från diagnosbesked till eftervård. Hur är det att drabbas av bröstcancer som ung mitt i livet? Lyssna på Maria Wiklund Karlsson och hennes berättelse och engagemang i bröstcancerföreningen Amazona. Vidare kommer konferensen att ta upp fatigue, hur du ska hantera och bedöma detta samt kulturella skillnader, utländska kvinnor som ser sina kroppar på ett annat sätt har vi förståelse för dem och hur kan vi tillgodose deras behov? Och mycket mera. Psykosocialt stöd till cancerdrabbade och deras familjer heter fördjupningsdagen. Lyssna till Maria Hellbom, leg psykolog, som berättar om hur du ska ge psykosocialt stöd till cancerdrabbade och deras anhöriga. Vidare får du lyssna till Margareta Hedström, samtals- och familjeterapeut och Eva Elmberger, lektor, som tillsammans har genomfört vårdutvecklingsprojektet Barnfamiljen i cancervården. De kommer att delge modellen för hur du ska ta hand om och stödja barnen till den cancersjuke och se hela familjens behov av psykosocialt stöd. Konferensen vänder sig till dig som är sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast eller annan som vårdar bröstcancerpatienter eller av annan anledning är intresserad av ämnet bröstcancer och bröstcancervård. Anmäl dig redan idag! Välkommen! Ulrika Westling Projektledare, leg sjuksköterska SIFU

3 Konferens Måndag 10 mars 09:00 Kaffe och registrering 09:30 Ordförande Monica Ericson inleder konferensen Monica Ericson arbetar som bröstsjuksköterska på Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Monica har arbetat med detta sedan 2003, och är med i ledningsgruppen för Nationella nätverket för bröstsjuksköterskor. Hon är även sjuksköterskerepresentant i SweBCG, Svenska bröstcancergruppen. 09:40 Forskningen visar vikten av tidig diagnostik när det gäller bröstcancer Vad är bröstcancer? Orsaker till bröstcancer vilka drabbas och varför? Forskning & Behandling Hur är situationen idag när det gäller överlevnaden i Sverige? Hur ser diagnostiken ut idag och imorgon? Att upptäcka de allra minsta tumörerna i tid! Vilka nya behandlingsmetoder finns? Forskning kring de nyupptäckta cancergenerna hur kan vi använda forskningen för att kunna diagnostisera de minsta tumörerna och behandla dessa snabbt? Gert Auer, leg läkare, professor, cytopatolog, Karolinska Universitetssjukhuset Gert har varit med om att arbeta fram den senaste modellen för modern bröstdiagnostik; one-day diagnostic. Han forskar även om bröstcancergener och specifika proteiner samt arbetar kliniskt med patienter på Stockholms Bröstklinik och på Karolinska Universitetssjukhuset. 10:40 Kaffepaus 11:00 All kompetens under samma tak ger kvinnan svar samma dag Hur hittar kvinnorna till oss? Praktikfall Vid upptäckt av en knöl i bröstet - hur går utredningen till? Fördelar med all kompetens under samma tak kvinnan får besked samma dag Om det visar sig vara en cancertumör hur går vi då vidare? Lotta Ahlberg, bröstsjuksköterska, koordinator Stockholms Bröstklinik 12:00 Lunch 13:00 Nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer För vem, hur och varför har dessa tagits fram? Nationella riktlinjer Hur viktigt är det att riktlinjerna efterföljs? 13:30 Tämjargener och bröstcancer Vaktposten i arvsmassan vad visar genforskningen? Forskning Att kartlägga arvsmassan vad innebär det för den framtida behandlingen Vaccin som behandling av bröstcancer hur långt in i framtiden ligger det? Jonas Bergh, professor Karolinska Institutet, överläkare Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset 14:30 Kaffepaus 14:50 Självhjälpsprogram på Internet för kvinnor som upplever oro, ångest, nedstämdhet eller sömnproblem efter bröstcancerbehandling KBT på Internet KBT-behandling på Internet så här ser det ut Hur använder kvinnor med bröstcancer Internet? Vilken inställning har patienterna till Internetbehandling? Resultat av studie: hur upplever patienterna den här behandlingen och har de fått hjälp? Gerhard Anderson, leg KBT psykoterapeut, professor klinisk psykologi, Linköpings Universitet samt Karolinska Institutet Gerhard har forskat i hur kognitiv beteendeterapi via Internet hjälpt personer med hälsoproblem och psykisk ohälsa. Just nu pågår en studie där kvinnor som drabbats av bröstcancer kan erhålla hjälp och stöd. Fördelar med KBT behandling via Internet är att kunna erbjuda hjälp och behandling när behov uppstår och patienten själv har tid. 15:50 Ordförande sammanfattar konferensdagen 16:00 Dagen avslutas

4 Konferens Tisdag 11 mars 09:00 Kulturella skillnader i vården av kvinnor med bröstcancer Bristande språkkunskaper annan språkkultur, vad betyder orden? Kulturella skillnader i synen på t ex smärta, sjukdom och död Cancerbeskedet hur gör vi i Sverige jämfört med andra länder? Har vi förståelse för att man kan se på sin kropp på ett annat sätt och hur kan vi tillgodose kvinnor från andra kulturers behov? Kathy Hafezi, bröstansvarig sjuksköterska, avd 7, Västerås Lasarett 09:50 Kaffepaus 10:10 Ärftlig bröstcancer utredning och förebyggande åtgärder Vad vet vi om ärftlighet och bröstcancer idag? Hur går en bröstcancergenetisk utredning till? Vad finns det för råd att ge? Kontroller och förebyggande åtgärder När är en operation berättigad? Brita Arver, med dr, överläkare, onkolog, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 11:10 Bensträckare 11:20 Att arbeta som bröstsjuksköterska över klinikgränserna - patientens bästa hamnar i fokus Att kunna finnas till hands för patienten när det behövs och mer resurser med två huvudkliniker Praktikfall Från diagnosbesked till efterkontroll så här arbetar jag genom att följa patienten genom hela vårdkedjan Så underlättas det administrativa och logistiska arbetet för alla med en samordnande bröstsköterska som finns på plats när det behövs Monica Ericson, bröstsjuksköterska onkologkliniken och kirurgkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna 12:20 Lunch 13:20 Fatigue tröttheten efter cancerbeskedet Vad är fatigue? Fatigue är det vanligaste symtomet i samband med cancersjukdom och upplevs ofta som det mest besvärande. Fatigue beror på flera faktorer, till exempel sjukdomen i sig, behandlingen samt andra symtom som smärta, oro, depression och lågt blodvärde - hur kan du hjälpa patienten med detta? Att bedöma fatigue - för att relatera rätt omvårdnadsinsatser är det viktigt att kunna bedöma fatigue på rätt sätt Hur kan du använda olika mätinstrument i praktiken? Carina Lundh Hagelin, leg sjuksköterska, doktorand, FOUU enheten, Stockholms Sjukhem och Institutet för onkologi-patologi, Karolinska Institutet Carina är specialistutbildad i cancervård och forskar om fatigue 14:20 Kaffe 14:40 Att drabbas av bröstcancer tankar och erfarenheter Hur var det att få ett cancerbesked? Vilka känslor och tankar ställs man inför? Vad fick mig att hålla modet uppe? Patientperspektivet Vilket stöd kunde sjukvården erbjuda? Var brast det? Vad gör bröstcancerföreningen Amazona? Vad kan vi erbjuda för hjälp och stöd till drabbade? Varför fungerar inte alltid vårdkedjan vid bröstcancer? Antalet bröstcancerpatienter ökar varför ökar inte resurserna i vården i samma takt? Maria Wiklund Karlsson, drabbades av bröstcancer 1997 då var hon 44 år och hade tre små barn mellan 3 och 10 år. Hon kände att det inte fanns tillräckligt stöd att få från sjukvården och började engagera sig i bröstcancerföreningen. Hon är nu ordförande i Bröstcancerföreningen Amazona och ägnar sig att på heltid åt stödja andra kvinnor som drabbas av bröstcancer, samt att försöka påverka att vården för de bröstcancerdrabbade förbättras. 15:30 Ordförande sammanfattar konferensdagarna 16:00 Konferensen avslutas

5 Fördjupningsdag Onsdag 12 mars Psykosocialt stöd till cancerdrabbade och deras familjer Lyssna till Maria Hellbom, som arbetar som psykolog på onkologens psykosociala enhet i Lund. Hon kommer att berätta om olika reaktioner vid cancerbesked och hur du ska kunna ge stöd och uppmuntran till cancerdrabbade. Maria kommer att tala om förståelsen av cancersjukdomens psykologiska, sociala, fysiska, existentiella och etiska aspekter. Hon kommer även att behandla hur stödet ser ut under vård och behandling under cancersjukdomens olika stadier - preventivt, kurativt, palliativt och rehabiliterande. Hur kan du ge stöd och råd på bästa sätt? Hur kan du uppmuntra patienten att se framåt och gå vidare i livet efter cancerbeskedet? Vidare får du höra Margaretha Hedström, samtals- och familjeterapeut och Eva Elmberger, lektor, som tillsammans har genomfört vårdutvecklingsprojektet Barnfamiljen i cancervården med stöd från Cancerfonden. De kommer att delge en modell för hur du ska kunna ta hand om hela familjen vid cancersjukdom. De berättar om hur du ska stödja barnen till den cancersjuke föräldern. Hur du ska kunna fånga upp barnens reaktioner och känslor och ge dem det stöd de behöver. Den cancersjuke mamman eller pappan samt även den friske föräldern behöver råd om hur han eller hon ska kunna ge svar på barnens frågor, hur mycket ska man berätta? Vad ska man säga? Dessutom kommer Margaretha att ta upp hur hon i sitt arbete tar emot familjer som behöver stöd och hjälp för att hantera cancersjukdom i vardagen. Denna dag vänder sig till dig som arbetar med cancersjuka och till dig som är intresserad av psykosocialt stöd till cancersjuka och deras familjer. Välkommen!

6 Fördjupningsdag Onsdag 12 mars Psykosocialt stöd till cancerdrabbade och deras familjer 09:30 Reaktioner och bearbetning av cancerbeskedet Reaktioner när man får ett cancerbesked och går igenom cancerbehandling; oro, ångest, nedstämdhet, depression och fatigue Psykologiskt och socialt stöd till cancersjuka personer metoder du kan arbeta efter Hur stöttar du och ger råd på bästa sätt när någon drabbats av cancer? Förståelse av psykologiska, sociala, fysiska, existentiella och etiska aspekter på cancersjukdom, vård och behandling under alla sjukdomsstadier - preventivt, kurativt, palliativt och rehabiliterande Anhörigperspektivet - vid cancer är det inte enbart den drabbade som påverkas av sjukdomen utan även hennes familj och närstående. Hur kan du ge råd och stödja anhöriga? Hur kan du uppmana patienten att se framåt och gå vidare i livet efter cancerbesked? Maria Hellbom, leg psykolog, fil dr, avdelningschef psykosociala enheten, onkologkliniken Universitetssjukhuset i Lund Maria har varit verksam inom området psykosocial onkologi sedan 1994, och har bland annat arbetat i ett av Sveriges största forskningsprojekt kring psykologiskt stöd och rehabilitering för personer drabbade av cancersjukdom, vilket hennes doktorsavhandling bygger på. Maria är vice ordförande i Svensk förening för psykosocial onkologi 12:30 Lunch 13:30 Barnfamiljen i cancervården när en mamma eller pappa får cancer Det psykosociala stödet från sjukvården uppfyller inte alltid föräldrarnas behov hur kan vi förbättra stödet till familjen? Erfarenheter av föräldraansvar i samband med cancersjukdom - att identifiera föräldrarnas behov av stöd med fokus på familjen och deras livssituation Att som förälder genomgå cancerbehandling och anpassa sig till en ny livssituation samtidigt som man ska kunna ge stöd åt sina barns reaktioner så ger du råd till den cancersjuke föräldern om hur denne kan bemöta barnen! Hur ser vardagen ut med cancersjukdom i familjen? Orkar man med barnen? Hinner man fånga upp barnens reaktioner? Hur kan man få stöd och hjälp utifrån? Att bemöta hela familjen, inte diagnosen. Vad ska jag säga? Hur ska jag stödja? Modellen som ger dig riktlinjer för hur du ska bemöta barnfamiljen utifrån de olika familjemedlemmarnas behov. Vilka resurser behövs? Margaretha Hedström, leg sjuksköterska, samtals- och familjeterapeut, Enheten för psykosocial onkologi och rehabilitering Karolinska Universitetssjukhuset Eva Elmberger, leg sjuksköterska, lektor vid institutionen för vårdvetenskap Ersta Sköndal Högskola Eva har skrivit avhandlingen: Att som förälder få en cancersjukdom erfarenheter av föräldraansvar Eva och Margaretha har tillsammans genomfört vårdutvecklingsprojektet Barnfamiljen i cancervården med stöd av Cancerfonden 16:30 Dagen avslutas Vi kommer att bryta för för- och eftermiddagskaffe. Denna dag ges även som enskild seminariedag vid ytterligare två tillfällen: 8 maj i Göteborg och 25 september i Stockholm.

7 Fler konferenser i vår regi: Patientnärmre vård Palliativ vård och Liverpool-modellen Tvärprofessionella standardvårdplaner Se vårt utbud på SIFU AB Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på Anmälan till Bröstcancer vård och behandling (Projektnr ) Konferens mars 2008: kr Endast fördjupningsdag 12 mars 2008: kr Paketpris: konferens + fördjupningsdag: kr (ordinarie pris kr) Moms tillkommer Företag... Org.nr... Adress... Avd... Postnr/ort... Tel... Frankeras ej. SIFU betalar portot Namn Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) SIFU AB Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Företag... Adress... Org.nr... Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson Sänd mig SIFUs utbildningskatalog (totalt utbud). Jag kan tyvärr inte deltaga på konferensen, men jag önskar att få tillsänt information om framtida arrangemang. SIFU kan gärna sända relevanta erbjudande och nyheter till min .

8 B Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar Tid och plats mars 2008 Fördjupningsdag: 12 mars 2008 SIFU Utbildningscenter Olof Palmes gata 31 Stockholm Tunnelbana: Centralstationen Tel Pris Konferens mars: kr Fördjupningsdag 12 mars: kr Paketpris: konferens + fördjupningsdag: kr (ordinarie pris kr) Priset inkluderar lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Förbehåll SIFU förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Hur du anmäler dig lättast Tel , vxl Fax Posta anmälningstalongen Avbeställningsvillkor För aktuella av- och ombokningsregler vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Ulrika Westling, tel Returadress: SIFU AB Box GÖTEBORG

Onkologisk omvårdnad - för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad - för sjuksköterskan i cancervården Gå 3! r ö af l a et 4b Onkologisk omvårdnad - för sjuksköterskan i cancervården Målsökande läkemedel sk. targetläkemedel verkningsmekanismer, biverkningar och kombinationsmöjligheter Akuta symtom i cancervården

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kroppsuppfattning och sexualitet i samband med cancer

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Praktikfall - kommunikation i akut läge Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Seminarieledare: Lotta Lagerdahl Ansvarig Kriskommunikation GCI Presenterar praktikfall: 11 oktober

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 3! r ö af l a et 4b Telefonrådgivning inom psykiatrin Hur bemöta suicidtankar och planer i telefonrådgivningen? Lagar och föreskrifter för dig i telefonrådgivningen Depression och ångestsyndrom ditt

Läs mer

Palliativ vård. betala för 3! Gå 4

Palliativ vård. betala för 3! Gå 4 Palliativ vård Gå 4 betala för 3! Symtomlindring av smärta, illamående och andnöd Psykisk ohälsa i palliativ vård sorg och depression som kräver behandling Våga prata om döendet och döden att hantera svåra

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om barnfetma trender och utveckling Lär dig identifiera grupper som löper ökad risk för övervikt och fetma! Kognitiv beteendeterapi

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Missbrukande kvinnor

Missbrukande kvinnor Grupprabatt! Gå fyra betala för tre! Missbrukande kvinnor Nya riskgrupper, verksamma insatser och ett förbättrat bemötande Ändrade drogvanor och nya riskgrupper ta del av senaste nytt! Lär dig mer om missbruk

Läs mer

Infektionssjukvård i utveckling och förändring

Infektionssjukvård i utveckling och förändring dig en! r fö ik ar sklin g da ion å v T fekt in på Infektionssjukvård i utveckling och förändring Multiresistenta bakterier en växande utmaning för infektionssjukvården! Lär dig se de tidiga tecknen på

Läs mer

Att arbeta med KBT i primärvården

Att arbeta med KBT i primärvården Att arbeta med KBT i primärvården Socialstyrelsens nya riktlinjer om KBT hur påverkas du i primärvården? Hur kan primärvårdsteamet samarbeta och ha ett kognitivt förhållningssätt gentemot patienterna?

Läs mer

Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande!

Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande! Ökad personlig effektivitet verktyg och metoder Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande! Lär dig att prioritera och skapa kontroll över din tid Frigör energi mindre stress, bättre resultat

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

- källan till framgång! 2. Hur du hittar din egen energi. Bengt Jakobsson Etnolog, författare, föreläsare och humanist

- källan till framgång! 2. Hur du hittar din egen energi. Bengt Jakobsson Etnolog, författare, föreläsare och humanist Vill du ha tillgång till mer livsglädje, handlingskraft och en karismatisk utstrålning kort sagt mer personlig power? Då är detta ett seminarium för dig! Personlig Power - källan till framgång! Här är

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse!

Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse! Mycket uppskattad konferens! Bipolär sjukdom 2011 Dagar för ökad kunskap, utveckling och förståelse! Grundläggande sjukdomslära varför blir man sjuk och vilka uttryck har sjukdomen? Behandling vid bipolär

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

Mindfulness. mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta

Mindfulness. mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Mindfulness mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Hur kan mindfulness hjälpa mot psykisk ohälsa? Att hantera stress med mindfulness hur fungerar det? Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Teamet runt cancerpatienten

Teamet runt cancerpatienten I samarbete med Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Medlemmar får 10% rabatt Teamet runt cancerpatienten kunskap utveckling inspiration Livet och livskvaliteten efter cancerbehandling

Läs mer

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet Psykisk ohälsa i primär- och företagshälsovården Stress hur påverkar långvarig stress den psykiska hälsan aktuell forskning! Sömnproblem hur kan du hjälpa patienten? Konkreta råd att ge och förslag på

Läs mer

Leantänkande i vården Att skapa bättre arbetsmiljö och mer tid för patienten

Leantänkande i vården Att skapa bättre arbetsmiljö och mer tid för patienten Leantänkande i vården Att skapa bättre arbetsmiljö och mer tid för patienten Så ger ökad delaktighet för medarbetarna minskad stress och större patientfokus Eliminera slöseriet! Att göra rätt från början

Läs mer

Mindfulness. mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta

Mindfulness. mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Mindfulness mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Hur kan mindfulness hjälpa mot psykisk ohälsa? Att hantera stress med mindfulness hur fungerar det? Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp

Läs mer

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården Gå 3! r ö f la a t e 4b Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården Samtalsprocessen metoden som kvalitetssäkrar dina bedömningar i telefonrådgivningen! När är det farligt med akut huvudvärk? Smärta i

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Carl Johan Fürst docent. Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Carl Johan Fürst docent. Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård 2009 Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care of dying Pathway

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Unika utbildningsdagar! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Nytt tillfälle i höst! Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Egenvård i fokus idag och i framtiden! Hantering och skötsel av de olika accesserna Så

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga

Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga En konferens för hela BUP-teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga nya riktlinjer och senaste utvecklingen inom barn och ungdomspsykiatrin Diagnostik

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. betala för 3! Gå 4

Akutpsykiatrisk vård. betala för 3! Gå 4 Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt

Läs mer

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Varför är jag så trött? Att vara trött är ofta en normal reaktion på något du gjort som krävt mycket energi. Trötthet i samband med cancersjukdom och dess

Läs mer

Palliativ vård 2014. talare

Palliativ vård 2014. talare Palliativ vård 2014 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dig inom symptomlindring och symptomkontroll i den palliativa vården senaste rönen inom smärtlindring, illamående och andnöd! Det svåra samtalet

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2018

Stress & utmattningssyndrom 2018 Stress & utmattningssyndrom 2018 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med den senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom! Hur har stress blivit ett svar på samhällsförändringar?

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Anmäl dig före 20 oktober och spara 1000 kr! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor!

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! ny ch o ap nsk u lk ful e rd Vä! ion t a pir ins Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! Så får du medarbetarna att följa säkerhetsrutinerna! Lär dig arbeta framgångsrikt med

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Anmäl flera från samma klinik och få grupprabatt! Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Blödningar och smärta vilka råd om egenvård kan du ge och när bör kvinnan komma till sjukhus? Komplikationer

Läs mer

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar!

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar! Anmäl dig till en eller två dagar! Lageroptimering 2009 Vinn fler kundorder med ett effektivt lager! Lär dig mer om RFID (Radio Frequency IDentifi cation) dagens och framtidens möjligheter Så lyckas Everfresh

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Anmäl dig före 2 maj och spara 1000 kr! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver

Läs mer

Effektivare primärvård 2009

Effektivare primärvård 2009 Missa inte: Att leda med Lean, 5 november 2009 Effektivare primärvård 2009 Ta del av vårdvalsmodeller, Lean och framgångsrika samarbetsprojekt Lean i primärvården så effektiviserar vi arbetsprocesserna!

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar Gruppledarutbildning Nyhet! Överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om övervikt hos barn Prevention hur fånga upp barn i riskzonen? Behandling och behandlingsansvar inom BVC och skolhälsovården

Läs mer

LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen!

LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen! Flera intressanta praktikfall från HR-avdelningar i olika branscher! LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen! Vad är LEAN och hur kan du applicera det på HR-processerna?

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Anm ra 5 be en o s 0 kr c

Anm ra 5 be en o s 0 kr c Anmäl dig senast 24 oktober och spara 500 kr! KOL & Astma Senaste nytt inom forskning och aktuell behandling! Spirometri utförande, tolkning och diagnostisering! Så bygger du upp en fungerande Astma- och

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2017

Stress & utmattningssyndrom 2017 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress som svar på samhällsförändringar Aktuella och moderna behandlingsplaner för patienter med stress och utmattningssyndrom Utmattningssyndrom och arbetsrelaterad

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

PALLIATIV VÅRD I HEMMET

PALLIATIV VÅRD I HEMMET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 november 2012 TALARE FRÅN Ersta Sköndal högskola Anna Whitaker Lektor och docent i socialt arbete Mittuniversitetet Titti Melin-Johansson Sjuksköterska och

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2017 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress som svar på samhällsförändringar Aktuella

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Effektivitet och motivation bli produktivare och få ut mer av din arbetsdag

Effektivitet och motivation bli produktivare och få ut mer av din arbetsdag Effektivitet och motivation bli produktivare och få ut mer av din arbetsdag WORKSHOP Lär dig läsa snabbt utan att förlora i effektivitet för att få mer ut av din tid Snabbt informationsinhämtande nyckeln

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

Min vårdplan Bröstcancer

Min vårdplan Bröstcancer Min vårdplan Bröstcancer Till dig som fått diagnosen bröstcancer och skall behandlas med antihormonell behandling Att drabbas av bröstcancer väcker i sig oro hos de flesta, men det finns en väg ut ur detta.

Läs mer

Palliativ vård för icke palliativa enheter

Palliativ vård för icke palliativa enheter För femte gången, väldigt uppskattad konferens! Palliativ vård för icke palliativa enheter Brytpunkten när skall vården gå från kurativ till palliativ? Hur mycket skall sjukvården behandla? Etiska överväganden

Läs mer

EN LITEN BOK OM LUNGCANCER

EN LITEN BOK OM LUNGCANCER EN LITEN BOK OM LUNGCANCER Faktagranskad av professor Roger Henriksson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Text och projektledning: Mix Public Relations Grafisk formgivning och produktion: Narva Tryck:

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Familjehem 2017 kunskap utveckling inspiration Handledning hur kan du som handledare använda dig själv som arbetsredskap på bästa sätt? Familjehemsutredning vad vill vi veta om familjerna och hur bör vi

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Anmäl dig före 4/9 och få 500 kr i rabatt Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med

Läs mer

Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt

Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt Gå 4 betala för 3! Utveckling och nyheter gällande diagnostik och teknik vid DT, MR och angiografi Strålskydd och bildoptimering hur kan du påverka resultatet?

Läs mer

Bipolär sjukdom Möt den samlade expertisen! Diagnostik Behandling Bemötande. Stockholm november

Bipolär sjukdom Möt den samlade expertisen! Diagnostik Behandling Bemötande. Stockholm november Möt den samlade expertisen! Bipolär sjukdom 2016 Diagnostik Behandling Bemötande Så kan du identifiera bipolära personer med hög suicidrisk och förhindra fullföljning av självmordstankar Upptäck tidiga

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

Mag- & tarmsjukdomar 2011

Mag- & tarmsjukdomar 2011 Gå 4 betala för 3! Mag- & tarmsjukdomar 2011 Uppdatera dina kunskaper och ta del av de senaste forskningsrönen! IBD uppdatera dig om det senaste kring inflammatorisk tarmsjukdom! Levertransplantationer

Läs mer

Controllerforum. - verktygen, rollen och dina möjligheter att styra effektivare

Controllerforum. - verktygen, rollen och dina möjligheter att styra effektivare Controllerforum - verktygen, rollen och dina möjligheter att styra effektivare Ordförande: Sven Martin Åkesson Manager KPMG Talare: Ulrika Eriksson Business Controller AstraZeneca Sverige Kelly Odell Senior

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil!

Läs mer

Rättspsykiatri 2010 Ta del av den senaste utvecklingen och förbättra vårdkvaliteten!

Rättspsykiatri 2010 Ta del av den senaste utvecklingen och förbättra vårdkvaliteten! En konferens för hela teamet Grupprabatt! Gå 5 betala för 4! Rättspsykiatri 2010 Ta del av den senaste utvecklingen och förbättra vårdkvaliteten! Rättspsykiatrin i förändring hur påverkar det dig? Patientens

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården De 10 först anmälda till konferensen erhåller boken Rädd att föda av Nicole Silverstolpe. Gå 4 betala för 3! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer