Marknadsföring för icke marknadsförare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsföring för icke marknadsförare"

Transkript

1 Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration till din första marknadsföringsuppgift? Är du intresserad av marknadsföring utan att känna till metoderna? Medieval och bästa mediemixen hur väljer du kommunikationsform och värderar olika medier? Marknadsplanen i fokus så gör du! Nya Marknadsföringslagen, etiska regler och koderna du måste känna till! Föredragshållare: Anders Parment Bengt Eliasson Katarina Ladenfors Stockholms Universitet Businessbox Konsultbyrån Marknadsrätt AB Seminarium november 2008, Göteborg oktober november 2007, 2008, Stockholm LIBER PRESENTERAR LIBER PRESENTERAR Anders Parmentsnya bok Marknadsföring kort och gott sammanfattar den moderna marknadsföringens grunder på ett lättillgängligt sätt. De grundläggande teorierna inom marknadsföringsområdet behandlas och nya, utmanande perspektiv presenteras. Anders Parments Dessutom nya bok finns Marknadsföring det några sanningar kort som och gott alltid sammanfattar gäller i marknadsföring, den moderna och marknadsföringens med grunder i boken. på ett lättillgängligt sätt. De de finns självklart grundläggande teorierna inom marknadsföringsområdet behandlas och nya, utmanande perspektiv presenteras. Dessutom finns det några sanningar som alltid gäller i marknadsföring, och de finns självklart med i boken. ANDERS PARMENT Ek. dr. vid Linköpings universitet och har tidigare givit ut bl.a. Generation Y. ANDERS PARMENT id Linköpings GRÄNSLÖST LÄRANDE NYHET NYHET De 20 först anmälda får boken Marknadsföring kort och gott

2 Marknadsföring för icke marknadsförare Ett intensivt seminarium där vi går igenom marknadsföringsprocessen från början till slut! Dagens marknader är konkurrensintensiva och komplexa. Baserat på färska forskningsrön lyfts dagens och morgondagens viktiga tendenser fram här märks minskad kundlojalitet, nya kommunikationskanaler samt 80-talisternas allt starkare roll som medvetna och krävande konsumenter. Med en genomtänkt marknadsplan och ett välprofilerat varumärke som grund kan lönsamma kundgrupper identifieras och fångas. Ett varumärke laddat med känslor kommer att bli en viktig framgångsfaktor i framtiden och effektiviteten i marknadskommunikationen blir allt viktigare i ett samhälle med ett enormt utbud av information och erbjudanden gäller det att välja rätt kommunikationskanaler, som når målgrupperna på ett tilltalande och kostnadseffektivt sätt. Under seminariet ges genomgående exempel på nya, innovativa sätt att analysera marknad, konkurrenter och kunder. Varje situation är unik men många förändringar i marknaden är generella det gäller därför att vara tidig med att inte bara se vad som händer utan också förstå varför förändringar sker och hur detta kan omsättas till en fördel i kundkommunikationen. Sedan gäller det att operationalisera detta vad har produkten för karaktär? Köps den av emotionella eller rationella skäl? Köps den av privatpersoner, företag eller offentliga organisationer och hur kan kunderna tilltalas? Allt detta måste göras på ett konsistent sätt, för att säkerställa att resurserna används rätt och att varumärkesintrycket blir sammanhållet och entydigt. Bara två dagar av din tid och en mängd anledningar till att du ska delta på vårt seminarium! På detta tvådagarsseminarium får du insikt i de grundläggande principerna inom marknadsföring. Du får inblick i situationsanalysen fokus på de möjligheter och hot du möter i omvärlden samt värdering av de styrkor och svagheter du har i förhållande till dina konkurrenter. Du får insikt i hur du arbetar med marknadsanalysen som beslutsunderlag för din marknadsföring samt hur marknadsföringsplaner är sammansatta. Du kommer att förstå betydelsen av en grundlig datainsamling som bakgrund för marknadsföring i praktiken och du kommer att lära dig hur du tar dig an den utmanande uppgiften. Du får överblick över marknadsföringsmöjligheterna och de olika kommunikationsformerna, så att du kan utveckla en anpassad marknadsföringsstrategi. Missa inte vårt intensiva tvådagarsseminarium! Anmäl dig redan idag! Fyll i anmälningsblanketten och skicka in den på fax nr eller via mail Du kan även ringa in din anmälan på telefon Välkommen! Sofia Löveneke Avdelningschef konferenser och seminarier Teknologisk Institut Seminariet vänder sig till: dig som har marknadsföringsuppgifter i ditt arbete utan att ha utbildning i ämnet. dig som nyligen startat som marknadsföringsmedarbetare assistent eller marknadskoordinator, samt till dig som arbetar tätt med marknadsavdelningen utan att ha de grundläggande marknadsföringskunskaperna t.ex. säljmedarbetaren, informatören, produktchefen, analysmedarbetaren, projektledaren eller sekreteraren.

3 Program dag 1 09:30 Seminariet startar, Anders Parment inleder dagen Under seminariet håller Anders en heldag där han delger dig sina erfarenheter om hur marknads- och målgruppsanalys kan användas för att möta dagens tuffa utmaningar och ta fram en genomtänkt och sammanhållen strategi för att kommunicera verksamhetens erbjudande i rätt kanaler till rätt kunder. Utmaningarna för marknadsavdelningen idag Marknadsfunktionen idag att bli en resultatskapande funktion Nya tendenser på marknaderna - komplexa marknader Fokus på den interna och den externa marknadsföringen En överblick över verksamhetens handlingsytrymme 12:30 Lunch Situationsanalysen ger dig överblicken SWOT-analysen genomgång av modellen och värdering av verksamhetens styrkor och svagheter, möjligheter och hot Kundanalysen checklistan som ger dig systematisk insikt i de viktigaste parametrarna när kunderna ska värderas Konkurrentanalysen verktyg för en effektiv konkurrentanalys i praktiken Marknadsanalys som beslutsunderlag för din marknadsföring Kvantitativa kontra kvalitativa analyser Frågemallar, telefonundersökningar när är det bäst att använda vad? Få en överblick över de möjligheter som finns när det gäller inköp av data via analysinstitut etc. 13:30 Marknadsföring B2C och B2B Likheter och olikheter när du agerar på B2C- respektive B2B-marknaden Målgruppsanalys val av målgrupp Få inblick i olika segmenteringsmodeller som hjälper dig att ringa in din målgrupp Hur vill du upplevas av kunden konkreta verktyg för att positionera dig mot kund Utmaningarna att definiera, hitta och fånga målgruppen Medieval och bästa mediemixen - hur väljer du kommunikationsform och värderar olika medier Reklam, PR, event, sponsring, direktmail få inblick i många olika kommunikationsformer Medievalet de viktigaste nyckelbegreppen när du väljer mediagrupper och medier Tänk på synergi i medievalet goda råd till att använda flera medier i din kampanj Hur ser arbetet med varumärken ut? Värderingar, immateriella värden hur laddas varumärken strategiskt? Dagen avslutas med några exempel på företag som framgångsrikt har dragit fördel av förändringar i marknaden, och några varnande exempel på hur du inte ska göra. Anders Parment Anders Parment, ek. dr., är sedan 10 år verksam som föreläsare, forskare och konsult i marknadsföring och har skrivit flera uppmärksammade och prisbelönade böcker. Under 2008 har tre böcker: Generation Y framtidens konsumenter och medarbetare gör entré; Marknadsföring kort & gott; samt Marknadsför till 55 plus utkommit på Liber. 17:00 Dagen avslutas

4 Program dag 2 09:00 Dagen startar Teori och praktisk övning Marknadsplanen i fokus så gör du! - Marknadsplaneprocessen hur bedriva den och vilka deltar i vilka roller? - Ledningens roll? - Marknadsbestämning och analys Avgränsning av marknad Segmentering av marknaden nyckeln till framgång! Målgruppsanalys Konkurrensbild Identifiering av framgångsfaktorer 12:30 Lunch - Effektiv positionering - Formulering av strategi/mål - Aktivitetsplanering för att nå önskad marknadseffekt inom vald strategi och till lägsta kostnad - Betydelsen av att hålla ihop marknadsplaneprocessens olika delar till en harmoniserande enhet - Marknadsplanering med datorstöd Bengt Eliasson, konsult, Businessbox Bengt Eliasson civ.ing./civ.ek. är verksam i det egna konsultföretaget BusinessBox AB. Bengt har mer än 25 års konsulterfarenhet och arbetar inom marknadsföring, affärsutveckling och kalkylering med både operativa uppdrag och kurser i Sverige och internationellt. Vidare är Bengt författare till böckerna Marknadsplanen, Affärsplanen och Projektkalkylen. 13:30 Den nya Marknadsföringslagen och marknadsrätt utifrån ett praktiskt perspektiv - En överblick över den nya Marknadsföringslagen vilka är de stora förändringarna? - Etiska regler och koder som du som arbetar med marknadsföring bör känna till - Särskilda regler för konsumentmarknadsföring - Översikt över marknadsföring business to business - Marknadsföring på Internet hur tillämpas den marknadsrättsliga regleringen i en digital miljö? - Vad gäller för e-post reklam? Katarina Ladenfors, Advokat, KONSULTBYRÅN FÖR MARKNADSRÄTT AB Katarina Ladenfors är specialiserad på marknadsrätt och säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Utifrån ett stort antal praktiska fall från verkligheten går Katarina under en halvdag igenom den juridik och etik som riktar sig till alla som arbetar med marknadsföring. 17:00 Dagen avslutas Dagarna innehåller kaffepauser under för- och eftermiddag

5 LIBER PRESENTERAR Anders Parments nya bok Marknadsföring kort och gott sammanfattar den moderna marknadsföringens grunder på ett lättillgängligt sätt. De grundläggande teorierna inom marknadsföringsområdet behandlas och nya, utmanande perspektiv presenteras. Dessutom finns det några sanningar som alltid gäller i marknadsföring, och de finns självklart med i boken. NYHET ANDERS PARMENT Ek. dr. vid Linköpings universitet och har tidigare givit ut bl.a. Generation Y. GRÄNSLÖST LÄRANDE Teknologisk Institut AB Sverige Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på Anmälan till Marknadsföring för icke marknadsförare introduktion i marknadsföring november 2008, Göteborg, pris kr (Projektnr ) november 2008, Stockholm, pris kr (Projektnr ) Moms tillkommer. Företag... Org.nr... Adress... Avd... Postnr/ort... Tel... Namn Frankeras ej Teknologisk Institut betalar portot Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Namn Befattning... Avd... Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Teknologisk Institut Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Företag... Adress... Org.nr... Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson Jag kan tyvärr inte deltaga på konferensen, men jag önskar att få tillsänt information om framtida arrangemang.

6 B Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar Tid och plats november 2008, Göteborg Teknologisk Institut Utbildningscenter Vallgatan 14, Göteborg Tel november 2008, Stockholm Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Tel Pris Seminarium: kr Priset inkluderar lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Förbehåll Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Hur du anmäler dig lättast Tel , Fax Posta anmälningstalongen Avbeställningsvillkor För av- och ombokningsregler, vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Se för mer praktisk information eller ring vårt kundcenter eller maila Nordens starkaste varumärke inom utbildning blir nu heldanskt och byter namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings- som konsultinsatser. Returadress: Teknologisk Institut Box GÖTEBORG

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet

Läs mer

Marknadsföringsdagen 2009

Marknadsföringsdagen 2009 s! ll! en tikfa r e nf ak ko 6 pr n e eg e & in talar d a ap 18 Sk llan e lj m Vä Marknadsföringsdagen 2009 Hur du utnyttjar nya möjligheter på nätet för att lyckas i en lågkonjunktur Neuromarketing Thomas

Läs mer

Förändra på rätt sätt!

Förändra på rätt sätt! Affärslitteratur för ledare och chefer www.liber.se/bl Nummer 4 September 2007 Förändra på rätt sätt! Läs om periodens bok på sidan 2-3 Håll ett öga på omvärlden och kommunicera bättre! Välj vårt Inspirationspaket

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios

Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios - Integrera och optimera försäljning och varumärkesutveckling i dina digitala och analoga marknadskanaler. Ta del av de senaste

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Managementprogram för nya chefer

Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Du är ny eller i början av din chefsroll och Du vill tillägna dig grundläggande kunskaper, modeller och verktyg inom ledarskapsoch managementområdet.

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare MÅNGFALDSRÅDGIVNING -EN METOD FÖR AHA-UPPLEVELSER OCH ÖKAD AFFÄRSNYTTA Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare Producerad

Läs mer

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde?

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde? Industridesign som strategiskt vapen 22 & 23 NOVEMBER 1999 HASSELBACKEN STOCKHOLM Konferensens ordförande: Magnus Briggert Publicistgruppen Lyssna till: Eero Miettinen Nokia Mobile Phones Olavi Lindén

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

Chef för personliga. assistenter 2014. talare

Chef för personliga. assistenter 2014. talare KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Chef för personliga KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION assistenter 2014 kunskap utveckling inspiration Lär dig leda på distans! Vem tar hand om chefen? Lär dig hantera utmaningarna

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer