Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det."

Transkript

1 Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

2 Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få den att hända. Kunskap, erfarenhet och perspektiv är tre viktiga beståndsdelar i den processen. Utbildningsprogrammet Diplomerad Företagsledare stärker dig på samtliga dessa områden. Dessutom kan du förvänta dig en spännande och utvecklande resa på det personliga planet. Utbildningen bygger på kunskap, erfarenhetsutbyte och interaktion. Genom programmet träffar du framgångsrika företagare, styrelseordföranden och entreprenörer som delar med sig av sina med- och motgångar och vad som tagit dem till där de är idag. 2

3 Diplomerad Företagsledare Hemligheten med affärer är att veta någonting som ingen annan vet. En utbildning för dig som vill utveckla både dig själv och din verksamhet Aristoteles Onassis Diplomerad Företagsledare Företagsledarprogrammet är en utbildning för dig som är entreprenör och företagsledare, affärsområdeschef eller tilltänkt vd. Programmet är ett hands on program, en utbildning med starkt fokus på kunskap som är direkt tillämpbar i verkligheten. Dina utmaningar som företagsledare är utgångspunkten under hela programmet. Syftet är att du ska få kunskaper och verktyg som du dels kan använda direkt i ditt dagliga arbete men också att du successivt ska utveckla din förmåga att bygga en långsiktig utvecklingsprocess för din verksamhet. Utbildningen förutsätter att du har flera års erfarenhet av att vara ägare och/eller chef över en verksamhet. Du arbetar idag alltså både med affären och människorna. Du förstår väl hur du ska driva din verksamhet men känner också ett behov och passion för att utveckla den vidare. Vilka är lärarna? Dina lärare är namnkunniga personer med omfattande verksamhet från näringslivet som företagsledare eller entreprenör och som själva har varit med och gjort det. De är med andra ord tryggt förankrade i traditionellt affärsliv men väl framme i det nya vilket är en viktig konkurrensfaktor i dagens verksamheter. Fokus i utbildningen ligger på framtida affärer samtidigt som du kommer att upptäcka att du blir effektivare där du står. Kursen har en praktisk ansats snarare än en akademisk även om du naturligtvis tar del av de senaste teorierna. På nästa sida ser du en vilka moduler som ingår i programmet. 3

4 4

5 Affärs och verksamhetsstyrning. 5 dagar. Kursavsnittet ger dig kunskap och insikt i vad som kan göra just ditt företag framgångsrikt i morgondagens komplexa tillvaro. Det hjälper dig att förstå hur du ska identifiera var nya möjligheter finns och hur kan du lägga en framgångsrik strategi som ger dig värdefulla konkurrensfördelar och tar din verksamhet steget vidare. Lek med tanken att du kunde resa fem år framåt i tiden: Hur har branschen förändrats. Hur beter sig kunderna? Vilka affärer och beteenden har försvunnit, och sist men inte minst - vilka möjligheter har öppnats? I kursavsnittet ingår: Affärsstrategi och affärsplanering Strategiska Modeller och principer. Organisationsstruktur och styrning Omvärlds-, trend- och scenarioanalys Kursavsnittet hjälper dig att: Bättre förstå omvärldens påverkan och hur du kan fånga upp det i affärsplanen samt ger dig insikt i vilka verktyg du kan använda i olika situationer för att effektivt styra din verksamhet. 5

6 Strategiskt ledarskap och Förhandling. 5 dagar. Hemligheten bakom framgång ligger inte i att göra sitt jobb, utan att upptäcka den som är lämplig att göra det Andrew Carnegie Utmaningen och samtidigt svårigheten i en verksamhet är att lyckas kombinera ett bra klimat med att driva förändring och leverera resultat. Det handlar om ledarskap och förmåga att få med sig medarbetarna men också att få dessa att faktiskt verka med affären i fokus. I kursavsnittet ingår: Beslut- och beslutsfattande: när är du rationell och inte? Leda för förändring Förhandlingsteknik Personligt ledarskap och Ditt personliga varumärke Kursavsnittet hjälper dig att: Öka effekten av ditt ledarskap, utveckla din förmåga att skapa resultat och nå affärsmål. Du ökar också din förmåga att bemästra komplexa och ibland känslomässigt utmanande situationer i relationen till dina anställda. 6

7 Strategisk Marknadsföring och Varumärkesbyggande. 2 dagar. If you want to be known for everything, you ll be known for nothing. Dan Schwabel Strategisk marknadsföring handlar om att långsiktigt hitta rätt konkurrensmedel som du sedan kan justera och anpassa till dina kunder för att möta förändrade behov och förväntningar. Morgondagens kunder är komplexa, krävande och interagerande. Konkurrenskraften ligger därför i att du alltid strävar efter högre kundvärde. Men det räcker inte. Du måste också förmå fånga, intressera och aktivera dina kunder. I kursavsnittet ingår: Marknadsstrategi och Marknadsplanering Varumärkesstrategi och varumärkesbyggande Sociala media i B2C och B2B CSR, Sponsring, PR och Event marketing Mediahantering Kursavsnittet hjälper dig att: Göra ditt företag till ett starkt varumärke och att skapa effektiva marknadsplaner för ökad försäljning. 7

8 Affärsekonomi och Finansiell styrning. 2 dagar. Finansiell styrning av företag handlar i huvudsak om att skapa värde genom kloka val. Men i praktiken handlar det också om att ha en förståelse för hur verksamheten återspeglas i ekonomiska termer. "Learn from your losses, you paid for them." Kursavsnittet ger dig kunskap och insikt i hur du kan arbeta med finansiella mål och hur de påverkar affärsplanen samt ditt val av affärsmodell. okänd I kursavsnittet ingår: Ekonomistyrning - verktyg för ekonomisk analys, Företagsvärdering Hur mål, risk och lönsamhet ska hanteras Förbereda för Generationsskifte, Finansiera investeringar, avyttring eller uppköp Kursavsnittet hjälper dig att: Skapa en förståelse för ekonomiska samband och nyckeltal samt hur du kan arbeta med ekonomistyrning. 8

9 Affärsutveckling och effektivitet. 2 dagar. If you always do what you always did, you will always get what you always got. A. Einstein Det är viktigt att skilja affärsutveckling från traditionell förvaltning och operativa försäljningsmetoder. Affärsutveckling handlar om tillväxt och hur man når den. Men det handlar inte enbart om strategi och planer. Däremot handlar det om att hitta svaren på frågorna: Hur gör vi (ännu mer) pengar och Hur kan vi göra saker bättre. Sist men inte minst handlar det om innovation och förmåga att tänka nytt. I kursavsnittet ingår: Innovation och att bygga in innovation i verksamheten Att göra det vi gör ännu bättre - insikt i Kaizen, Processkartläggning, LEAN och Sigma. Utveckla affären eller hitta nya? Marknadsetablering på nya marknader Expansion på befintlig marknad Kursavsnittet hjälper dig att: skapa förutsättningar för att bygga in utveckling och innovation i din verksamhet samt ger dig verktyg att arbeta på nya sätt på nya marknader. 9

10 Effektivt Styrelsearbete. 2 dagar. Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret i företaget. Att formera en lämplig styrelse ger företaget en större strategisk kompetens. Den samlade kunskapen och erfarenheten ger bredare och djupare diskussioner vilket leder till mer genomtänkta beslut. I stilla väder är alla skickliga sjömän. Hur styrelsen ska arbeta regleras i ägardirektivet och vad dess uppgift är regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Kursinnehåll: Bolagsstyrning och Styrelsens uppdrag Årsplanering Professionellt styrelsearbete, roller och ansvar Riskhantering i styrelsen Styrelsens sammansättning att sätta ihop en styrelse Kursavsnittet hjälper dig att: arbeta effektivt i en styrelse samt hur du ska tänka om du ska sätta ihop en egen styrelse. 10

11 Projektstyrning. 1 dag. I så gott som alla organisationer genomförs olika projekt. Tyvärr är det alltför vanligt att dessa försenas eller drar över budget lagen om projektplanering: De första 90 procenten av ett projekt tar 90% av tiden, och de sista 10% tar de andra 90% av tiden. okänd För att få projekten i din organisation framgångsrika måste du veta vad du beställer och hur du gör det. Du måste också vara klar över hur du ska mäta och följa upp projekten så att du kan släppa det operativa och låta den som driver projektet sköta det. Kursavsnittet beskriver projekt ur en helhetsbild. Du arbetar med verktyg, mallar och checklistor som gör att du kan beställa och stötta dina projektledare i att driva framgångsrika projekt Kursinnehåll: Beställa, driva och följa upp projekt - hur få maximal effektivitet i projekten. Projektstyrning - Styrgruppens och beställarens ansvar Skapa effektiva och lättuppföljda projektplaner. Kursavsnittet ger dig : ökad förmåga att beställa och överblicka projekt vilket ger ytterligare effektivitet i de projekt du beställer. 11

12 Projektarbete under kursens gång: Beslutsunderlag för styrelsen Redovisning och Examination. 1,5 dag. För att lyckas i affärer är det nödvändigt att få andra att se sakerna som du ser dem Under utbildningens gång arbetar du i grupp med att genomföra en analys av ett företag eller en speciell process som ska kunna fungera som ett beslutsunderlag för en styrelse. Arbetet kommer att ta en viss del av din tid utanför kurstillfällena i anspråk (främst i slutet av arbetet) men den huvudsakliga av arbetet sker eftermiddag och kvällstid under kurstillfällena. Kursavsnittet hjälper dig att : kunna identifiera och selektera vilken information styrelsen behöver för att kunna fatta ett kvalitativt beslut av avgörande strategisk betydelse för en viss verksamhet. 12

13 Efter programmet ska du : In theory there is no difference between theory and practice. In practice there is. Yogi Berra Ha ökat din egentillit i de stora affärsavgörande besluten Ha en struktur för hur du effektivt kan leda och driva företag strategiskt det vill säga ur vd eller styrelseroll. Ha ökat din förmåga att identifiera framtida affärsmöjligheter och skapa strategier för dessa Kunna driva effektivt styrelsearbete Ha skapat ett nätverk där du kan utbyta erfarenheter i dina framtida affärsutmaningar 13

14 Vi ger dig Pedagogisk Garanti Det är ett stort steg att bestämma sig för att gå igenom en omfattande utvecklingsprocess. Naturligtvis kommer många frågor upp i samband med detta. En återkommande och mycket viktig fråga är lärarnas skicklighet. Vilka är de och vad kan de? Självklart har du själv ett stort ansvar för vad du gör av din utbildningstid, mycket av ditt lärande kommer också att uppstå i samband med dialog och erfarenhetsutbyte med dina kurskamrater. Men - våra lärare är personer som kommer ifrån näringslivet som framgångsrika företagsledare eller entreprenörer. De är alla anlitade på väletablerade affärsskolor, nationellt och internationellt alternativt uppskattade föredragshållare i styrelse och företagsfrågor i näringslivet. Tillsammans har vi utbildat ett mycket stort antal ledare på tunga poster. I samband med att du anmäler dig får du också veta vilka personer du kommer att träffa. Men vi kan redan nu ge dig en Pedagogisk Garanti för utbildningen. Om du under utbildningens gång skulle uppleva att programmet inte ger dig det du förväntat dig så kan du närsomhelst bestämma dig för att lämna utbildningen och få tillbaka resterande del av din insats. 14

15 Vad skiljer Företagsledarprogrammet från andra utbildningar med samma inriktning? Du jobbar med ett verkligt projekt och går på djupet i varje ämnesområde. Programmet är ett hands on program, en utbildning med starkt fokus på kunskap som är direkt tillämpbar i verkligheten. Men att lära sig göra bättre affärer gör man inte på en halvdag. Vi vill att du ska lära dig på riktigt och att du ska känna dig trygg och säker i dina nya kunskaper när utbildningen är över. Därför arbetar du med ett projektarbete kring någon av deltagarnas verksamhet genom hela programmet. Inrikningen på detta väljer du naturligtvis själv. 15 Du möter personer med tung erfarenhet av företagande som själva gjort resan. Ska man diskutera affärer ska man göra det med någon som själv varit med. Därför har samtliga våra lärare en bakgrund som företagsledare och styrelseledamot. De är dessutom skickliga och erfarna i att förmedla sina erfarenheter. Du utvecklar både dig själv och verksamheten. Att utveckla sin verksamhet kräver förutom de rena kunskaperna för att kunna göra det också en personlig mognad. Det kan vara lätt att tro att den kommer av sig själv med stigande ålder. Men fullt så lätt är det tyvärr inte. Din personliga utveckling går därför som en röd tråd genom hela programmet.

16 KURSFAKTA Längd : 21 dagar fördelat på tio tillfällen under ett år Kursen genömförs på internat. Kostnaden för kost och logi debiteras separat direkt av kursgården. Pris : :- exklusive moms. Kurslitteratur ingår. Dunensis AB Kringelhejdevägen Falsetrbo Kontaktperson : Birgitta Wildenstam

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer