dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014"

Transkript

1 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

2 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: kronor + moms alternativt Priset för en utbildningsdag: kronor + moms Utbildningen vänder sig till dig som ex. är: Marknads- eller försäljningschef som vill driva kundutvecklingsarbetet CRM-ansvarig Kundklubbsansvarig CRM-analytiker Affärsutvecklare Antal platser: 18 st Plats: Dubblera Åsögatan 108, 11 tr Stockholm Anmälan: Har du några frågor, kontakta Lena Land Lär dig ännu mer inom kundutveckling Vår Diplomutbildning i CRM/kundutveckling riktar sig till dig som vill lära dig mer om Customer Relationship Management. Kursen löper över fem heldagar där du stegvis lär dig de grundläggande koncepten och tankarna bakom CRM. Genom att varva teori med praktiska fallstudier under handledning av branschens mest erfarna föreläsare kommer du att få de verktyg som krävs för att påbörja eller utveckla kundlojalitetsarbetet i ditt företag. Utöver dessa kunskaper kommer du efter avklarad kurs även att ha knutit värdefulla kontakter med en rad personer verksamma inom CRM. Har du inte möjlighet att delta vid samtliga kurstillfällen kan du naturligtvis välja att delta enstaka kursdagar. I avgiften ingår förutom litteratur och undervisningsmaterial även mat och dryck samt tillgång till Dubbleras utbildningsplattform med verktyg för interaktiv inlärning. Mer information om innehållet under de fem dagarna finner du nedan. Dag 1 Grunderna i CRM Datum: Onsdag den 16 oktober kl Programpunkter för dagen: 1 Definitionen av vad CRM är och målsättningen med arbetet 2 Vilka delar som krävs för ett lyckat CRM-arbete de fyra hörnstenarna 3 Val av system/analysverktyg för att driva CRM-arbetet och resurser som krävs 4 CRM-funktionens placering i organisationen och anpassningar som krävs 5 Samarbete med andra avdelningar och kundservice/kundsupports betydelse 6 Hur får vi med oss hela organisationen i vårt CRM-arbete? Rekommenderas av Dag 2 CRM inom olika branscher Datum: Onsdag den 20 november kl Programpunkter för dagen: 1 Exempel på hur olika branscher och företag arbetar med CRM: Detaljhandel och retail Bilhandel Bank, finans och försäkringar Hotell- och turistnäring Fundraising/insamlingsorganisationer E-handel och postorder 2 Vad skiljer CRM inom B2C och B2B? 3 Varför lyckas vissa företag? Exempel på några framgångsrika CRM-koncept och analys av dem 4 CRM nu och i framtiden

3 Dag 3 Hur du använder och utnyttjar kunddata Datum: Onsdag den 22 januari kl Vi uppskattade att utbildningarna inkluderade praktiskt material och tips/råd kring CRM-optimering som man som användare lätt kan ta till sig i sitt dagliga jobb. Det var också positivt för oss att upplägget var flexibelt så att flera av våra medarbetare kunde delta utan att behöva binda sig till en hel kurs per person. Marie Jones-Pierre Clas Ohlson 1 Vilka kunddata bör vi registrera/samla in för att tillgodose våra kunders behov och vid vilka kontaktpunkter? 2 Kundanalyser: Kundflöden Kundmigration Beräkningar av varje kunds olika värde (CLV) och kundportföljen Kundandel och utvecklingspotential 3 Olika verktyg för ett effektivt CRM-arbete: Scoringmodeller Segmenteringsmodeller Kundlivscykeln Dag 4 Kommunikation för att påverka kundbeteendet Datum: Onsdag den 12 februari kl Tack för en jättebra och stimulerande utbildning. Det har varit otroligt värdefullt att få träffa andra i liknande yrkesroller som min egen och få ta del av framgångsrika case inom området. Tanja Adell Boxer 1 Hur du skapar relevant och mätbar kundkommunikation baserad på kunddata, genom hela kundlivscykeln 2 Kommunikationsprocesser, kors- & merförsäljning 3 Skapa teststrategi för att påvisa effekten 4 Bygg en marknadsplan baserad på produkt-/händelse-/ säsongsstyrd kommunikation 5 Belöningssystem för att förstärka ett önskat kundbeteende 6 Brand & Direct hur du stärker ditt varumärke via riktad kommunikation Dag 5 Rapportering och uppföljning av CRM Datum: Onsdag den 5 mars kl Dubbleras Diplomutbildning var ett bra sätt för mig att utvecklas inom CRM. Jag har haft god användning av kunskaperna som förvärvades under kursen i arbetet med Scandics stamgästprogram Lisa Nylander Scandic Hotels 1 Hur du förankrar CRM i ledningen och vikten av att göra det 2 Nyckeltal för ledning och övriga medarbetare 3 Hur du formar en CRM-strategi och skapar det taktiska arbetet 4 Hur du mäter kundutvecklingsarbetet i ekonomiska termer 5 Skapa en kundutvecklingsbudget för att planera och kontinuerligt följa upp CRM-arbetet

4 Företagsutbildningar BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar för hela gruppen: kronor + moms alternativt Priset för en utbildningsdag för hela gruppen: kronor + moms I priset ingår kostnader för förberedande arbete samt en sammanfattning av både utbildningsmaterial och dagens workshop Antal platser: Ni väljer gruppens sammansättning, rekommenderad gruppstorlek är mellan 8-12 personer Anmäl ditt intresse: Har du några frågor, kontakta Lena Land Få med hela företaget i ditt kundutvecklingsarbete Vill du ha kunskap och stöd för att internt skapa förutsättningar så att ditt företag kan bli mer kundorienterat? Då är Dubbleras interna företagsutbildningar i CRM/kundutveckling vad du söker. Många företag som går från produkt- till kundorientering stöter på utmaningar som involverar olika delar av organisationen från ledning till kundtjänst, från inköp till kassa. Insikten om kundernas värde och betydelse kräver alltså inte bara kunskap utan ofta också nya interna samarbetsformer. Baserat på Dubbleras 25-åriga erfarenhet av att driva detta utvecklingsarbete erbjuder vi nu ett utbildningspaket avsett för att lösa dessa utmaningar och säkerställa att ditt företag klarar av att gå från teori till praktisk tillämpning och uppföljning. Allt ni behöver göra är att samla nyckelpersoner inom er verksamhet, så ordnar vi resten. Internutbildningen består av fem utbildningsdagar, baserat på de fyra olika grundstenar som krävs för ett effektivt CRM-arbete Strategi, Kunddata, Analys och Kommunikation. Ditt företag kan välja samtliga eller enstaka utbildningar efter behov. Efter förberedande arbete skräddarsyr Dubblera innehållet efter ert företags och branschens specifika förutsättningar. Under utbildningen kommer hela gruppen att få grundläggande kunskap inom området och lära er hur ni omsätter CRM-teori till praktik i er verksamhet. Följande moment ingår i respektive utbildningsdag: Dag 1 Grunderna i CRM Vad är syftet med Customer Relationship Management och vad tjänar ert företag på att arbeta kundorienterat? Vad krävs för att CRM-arbetet ska lyckas? Workshop Hur ser ert företags befintliga CRM-arbete ut och hur kan det utvecklas för att öka era intäkter? Dag 2 Strategi Hur skapar ert företag en fungerande CRM-strategi och hur förhåller den sig till företagets övergripande mål? Implementering av en CRM-strategi, steg för steg. Workshop Hur kan ert företag utveckla en CRM-strategi?

5 Dag 3 Kunddata Varför behövs kunddata och vilken kunddata är önskvärd? Hur samlar olika företag in kunddata och hur lagras denna (system och rutiner)? Workshop Hur säkerställer vi att ert företag har rätt kunddata (komplett och korrekt) och att den hanteras på rätt sätt? Kan det utvecklas för att öka era intäkter? Dag 4 Analys Från kunddata till kundinsikt Rapporter, uppföljning och mätning Hur ser man till att organisationen kan använda informationen för att öka intäkterna (segmentering och selektering)? Dag 5 Kommunikation Kommunikation för att förändra beteende Hur hanterar företag en relation med kund över tid? Händelse-, produkt- och säsongsstyrd information Pass 4: Workshop Hur kan ert företags kommunikation utformas så att den skaffar, behåller och utvecklar lönsamma kunder via egna, förtjänade eller köpta kanaler?

6 ERFA-grupp CRM BESKRIVNING Pris: kronor + moms för fyra träffar I priset ingår även lunch, dokumentation och tillgång till Dubbleras interaktiva utbildningsplattform Antal platser: 12 st Anmälan: Har du några frågor, kontakta Lena Land Träffa andra och utbyt erfarenheter Arbetar du med att öka lojaliteten hos ditt företags kunder? Du kan vara kund- eller produktansvarig, analytiker, säljare eller kundklubbsansvarig oavsett din titel delar du förmodligen behovet av att få utbyta erfarenheter och idéer med personer som arbetar med liknande frågor inom andra företag. Av den anledningen ordnar Dubblera sedan flera år tillbaka ERFAgrupper vars syfte är att sammanföra dig med personer på liknande befattningar men från andra branscher. Tillsammans kommer ni att lära och inspireras av varandra och gemensamt arbeta fram lösningar för era företags utmaningar. Under varje ERFA-träff deltar även externa föreläsare för att ge dig nya uppslag och kunskap om den senaste utvecklingen inom CRM-området. Tidigare deltagare har uppskattat detta stöd, framförallt eftersom de ofta upplevt att den egna organisationen saknar tid och kunskap kring dessa frågor. Då inriktningen på träffarna till stor del bestäms av deltagarna själva utgör ERFA-gruppen en unik möjlighet för dig att få input på dina idéer och ditt företags aktuella utmaningar. ERFA-Grupp CRM, Stockholm Datum: Torsdag den 21 november kl Under första ERFA-dagen kommer plats och tidpunkt för kommande träffar att beslutas gemensamt av deltagarna. ERFA-Grupp CRM, Göteborg Datum: Tisdag den 19 november kl Lokal: Spannmålsgatan 19, Göteborg Under första ERFA-dagen kommer plats och tidpunkt för kommande träffar att beslutas gemensamt av deltagarna. Dubbleras ERFA-grupp var ett sätt för mig att utvecklas i min yrkesroll och har gett mig verktyg för att ta mitt arbete vidare till en ny nivå Maud Lager SBAB Öppna diskussioner och intressanta föreläsningar har gett mig lärdomar och ett nätverk jag annars kanske inte fått. Maria Käcke Volkswagen Finans Sverige AB För mig har Dubbleras vägledning och ERFA-gruppen varit ett sätt att utvecklas i min yrkesroll och stärka min medvetenhet om hur Hemtex ska gå vidare i sitt CRM-arbete Mona Adawi Hemtex

7 Frukostseminarier BESKRIVNING Information om seminarierna får du via Dubbleras nyhetsbrev Anmäl ditt intresse: Har du några frågor, kontakta Lena Land Kom och ät frukost med oss Vill du starta arbetsdagen på ett trevligt och samtidigt lärorikt sätt? Då är du varmt välkommen till något av våra frukostseminarier som ges varannan månad. Seminarierna samlar personer som arbetar med CRM, kundklubbar, lojalitetsprogram och relationsmarknadsföring. Tillsammans lyssnar vi till föredrag och diskuterar aktuella frågor. Träffarna, som är helt kostnadsfria, är ett sätt för oss på Dubblera att bidra till att kunskapen kring CRM sprids, men också för att stärka kontakterna mellan personer som arbetar med dessa frågor. Några av de företag som nyligen har deltagit i våra CRM-utbildningar och ERFA-grupper är: STF Boxer Aller Media Blomsterlandet SBAB Hemtex Nordea Scandic Hotels Volkswagen Finans K-Rauta Clas Ohlson Dagens Nyheter

8 Vi på Dubblera har en enkel filosofi vi hjälper företag att få deras kunder att köpa oftare och för mer under en längre tid. Helt enkelt, hur de ökar värdet av sin kundportfölj. Det är själva kärnan i Customer Relationship Management, CRM. Staffan Elinder Grundare av Dubblera Sedan 1987 hjälper vi företag med just detta. Det har gett oss rika kunskaper och ett stort, kompetent nätverk något som vi vill dela med oss av och utveckla tillsammans med dig inleds därför flera kurser och seminarier för dig som vill lära dig mer om CRM och hålla dig uppdaterad eller utbyta erfarenheter med andra personer som arbetar inom området. I den här foldern kan du läsa mer om Diplomutbildning i CRM, ERFA-grupper, kostnadsfria frukostseminarier och företagsutbildningar. Fundera över vad som intresserar dig mest och anmäl dig sedan via vår hemsida. Varmt välkommen till oss på Dubblera i höst! Anmäl dig till våra utbildningar på dubblera.se dubblera Åsögatan 108, 11 tr Stockholm Org.nr I samarbete med:

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 1. Vilken inriktning

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Customer Relationship Management på den svenska marknaden

Customer Relationship Management på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 CRM på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 Innehåll Sammanfattning 4 Vad är CRM? 8 Dimensioner

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Skapa ratt.. forutsattningar... for.. din framgang!.

Skapa ratt.. forutsattningar... for.. din framgang!. Skapa ratt.. forutsattningar.... for.. din framgang!. inlpta NLP Practitioner utbildning 2012 NLP för hållbart ledarskap! Lös upp ditt eget och andras tankeklister! Betyg 9.25 av 10 möjliga! INDIVID TEAM

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer