CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?"

Transkript

1 CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1

2 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör (B) Produkter Återförsäljare (C) Kommentar: Traditionell sälj- och distributionskedja Produkter Företaget A har ingen säljkontakt med slutkonsumenten. Kan nå dem: via varumärkesannonsering. via ÅF (C ) i form av promotion i butik och ÅF-annonsering. 2 Konsument (D) Kund beställare avtalsägare Konsument

3 Modell på lojalitetsprogram B2C med fyra sälj och distributionsled B2B B2C 3 Tillverkare (A) Produkter Kommentar: Kundklubbsupplägg detaljhandeln 1.Säkerställa identifikation av alla transaktioner. 2.Både de som betalar med kontanter och/eller externa kort Distributör (B) Produkter Återförsäljare (C) Loyalitets- Program Samla kunddata Förstärker relationen Konsument (D) Kund beställare avtalsägare Konsument

4 CRM för detaljhandeln (kundklubb) KappAhl Clas Ohlson 4

5 Modell på lojalitetsprogram för B2B och B2C med fyra/fem sälj- och distributionsled B2B B2C 5 Tillverkare (A) Produkter Kommentar: Kundklubbsupplägg kund företag och/eller privatpersoner 1.Säkerställa identifikation av alla transaktioner. 2.Både de som betalar med kontanter och/eller företagskort Distributör (B) Produkter Företag (E) Återförsäljare (C) Loyalitets- Program Samla kunddata Förstärker relationen Konsument (D) Kund företag avtalsägare Konsument anställd

6 CRM för ÅF som säljer både B2B och B2C Byggvaruhus Bensinbolag 6

7 Modell på DM-koncept B2B och B2C med två sälj- och distributionsled B2B B2C 7 Tillverkare (A) Kommentar: Försäljningsupplägg inom DM-koncept som 1.Abonnemang 2.Prenumeration 3.Bokklubbar, 4.Postorder/ E-handel Exempel: Distributör (B) Produkter Företag (E) Återförsäljare (C) DM-koncept Samla kunddata Förstärker relationen Konsument (D) Kund/Konsument

8 CRM för verksamheter med Direct Marketing upplägg B2B och B2C Byggvaruhus Bensinbolag El-bolag Försäkringsbolag 8

9 Direct Marketing - de fyra inriktningarna Det finns i grunden fyra DM/distanshandelskoncept 1. Abonnemang 2. Prenumeration 3. Bokklubb 4. Postorder 9

10 Abonnemang Kan vara produkter som el, telefon, bredband, extra Tv-kanaler men även fysiska varor (strumpor, underkläder). Abonnemang har oftast en villkorad bindningstid. Abonnemangskostnaden kan betalas i förväg och i efterhand. Liten möjlighet till kors-, och merförsäljning. Det innebär att all ansträngning måste användas för att behålla kunden d.v.s. arbeta med durationen. 10

11 Prenumeration Gäller främst tidningar. I mångt och mycket gäller samma förutsättningar som för abonnemang, men bindningen är oftast lösligare. Binder sig för en viss tid, alt tillsvidare. Betalar prenumerationen i förtid. Oftast små möjlighet till mer- eller korsförsäljning. Durationen är den viktigaste parametern för att skapa hög LTV. 11

12 Bokklubb Avtal finns men det formella avtalet är svagt. Om medlemmen följer avtal leder de med automatik till att denne blir lönsam. Bokklubbar tjänar inte främst på lång duration. (En mångårig kund kan mycket väl vara olönsam om denne endast köper avtalets minimiantal böcker). LTV för bokklubbar påverkas starkt av med frekvens och ordervärde. Det är merförsäljningen som ger lönsamhet. Boktidningen som ingår som klubbförmån måste vara verktyget för att påverka frekvens och ordervärde, mer än duration. Kanske allt för stort fokus på nyförsäljning. Och för lite på duration. 12

13 Postorder Traditionell postordern arbetar helt avtalslöst. Det innebär att man som kund aldrig själv talar om att han vill säga upp sig som kund. Varje företag måste själv sätta sina regler för när en kund ska anses förlorad. All aktiviteter måste främst göras för att stimulera till hög frekvens och hög intäkt per köptillfälle. Den traditionella postorderhandeln har under väldigt lång tid utvecklat sin försäljningsmetodik, bland annat selekteringstekniker, katalogen som säljinstrument för att stimulera mer-, kors- och up -försäljning. Durationen måste företaget förtjäna. 13

14 Modell med DM-koncept för B2B och B2C med tre sälj- och distributionsled B2B B2C 14 Tillverkare (A) Produkter Kommentar: Försäljningsupplägg inom DM-koncept som distributör driver 1.Abonnemang 2.Prenumeration 3.Bokklubbar, 4.Postorder/ E-handel 5.Insamlingsföretag Distributör (B) Företag (E) Återförsäljare (C) DM-koncept Samla kunddata Förstärker relationen Konsument (D) Kund/Konsument

15 CRM för verksamheter med Direct Marketing upplägg Bokus 15

16 Modell med DM-koncept för B2B och B2C med fyra led B2B B2C 16 Tillverkare (A) Produkter Kommentar: Försäljningsupplägg inom DM-koncept som distributör driver 1.Abonnemang 2.Prenumeration 3.Bokklubbar, 4.Postorder/ E-handel 5.Insamlingsföretag Distributör (B) Produkter Företag (E) Återförsäljare (C) DM-koncept Samla kunddata Förstärker relationen Konsument (D) Kund/Konsument

17 CRM för verksamheter med Direct Marketing upplägg E-handelsverksamhet som komplement till butiksförsäljning 17

18 5 steg för framgångsrik B2B CRM 1. Förstå dina kunders verksamhet Vad är kundens affär och hur kan våra leveranser positivt bidra till att främja den. Ha en tydlig bild av den potentiella faktiska och potentiella S-o-W Se till att vi förankrade högt upp i organisationen. 18

19 5 steg för framgångsrik B2B CRM 2. Kontinuerligt kunna leverera det man lovat Det skapar respekt, förtroende och lojalitet Se till att varje leverans till framgångsrikare affärer för dina kunder Det räcker inte leverera det man lovat, överträffa förväntningarna Rekommendationer inom företaget är en stark tillväxtmotor ex. fler arbetsplatser 19

20 5 steg för framgångsrik B2B CRM 3. Pull istället för push Säkerställ i första hand befintlig leveranser - prioritera duration I en pågående relation sälj inte på, utan ge kunden möjlighet att köpa genom bara presentera lösningar, som ger kunden bättre affärer Tänk alltid det som är bra för kunden är bra för dig; aldrig tvärtom 20

21 5 steg för framgångsrik B2B CRM 4. Skapa en plan för proaktiv arbetssätt Upprätta en plan för varje kund, hur ni vill utveckla den mot ökat CLV, annars flyter allt och allt ni kan hoppas på är tur Planen är viktig så att inte det dagliga får styra-från reaktiv till proaktiv Ha en plan över vilka personer ni behöver träffa, vilka kundfördelar ni vill leverera och hur er leverans skall göra skillnad för kunden 21 Gör planen enkel och flexibel och hela tiden byggd på kundens behov och inte på vad ni vill sälja. Hjälp dem först och sälj sedan.

22 5 steg för framgångsrik B2B CRM 5. Avslutningsvis tag inget för säkert Hur duktiga ni är ta inte för givet att kunden är lojal. Självbelåtenhet är en stor fiende i lojalitetsarbetet. Stå alltid på tå. Aktiva kunder kan upplevas som mer krävande än att skaffa nya, men med ert arbete med att alltid överträffa kundens förväntningar är en god grund för tillväxt. Det kommer aldrig att bli billigare att skapa intäkter från en ny kund en från en lojal. Kunder kommer alltid att överraska dig. Så var hela tiden flexibel för att möte kunderna verklighet. 22

23 Modell på lojalitetsprogram för B2B med två led Företag A Produkter och tjänster Företag B Samlar kunddata Loyalitets- Program Förstärker relationen Kommentar: Snarlikt ett kundklubbsupplägg för B2C, men den viktiga skillnaden är vilken skall ha belöningen? 23

24 Modell på lojalitetsprogram för B2B med tre led Tillverkare (A) Produkter Återförsäljare (B) Konsument (C) Samlar kunddata Loyalitets- Program Förstärker relationen Kommentar: Företaget A har ingen säljkontakt med slutkonsumenten. Kan nå dem via: varumärkesannonsering. Åf B i form promotion i butik och åf-annonsering. direkt via ex garantiklubb driven av tillverkare A 24

25 Modell på lojalitetsprogram för B2B med fyra led Tillverkare (A) Återförsäljarrelaterad lojalitetsdatabas Direktkontakt Distributör (B) Ger bonus på tillverkarens produkter Åf/hantverkare (C) Samlar bonus på tillverkarens produkter. Den viktigaste länken för att för att sälja A:s produkter till konsumenten Konsument (D) Kommentar: Leverantörer som vill skapa ett B2B lojalitetsprogram måste förstå vilket länk i distributionskedjan som är den vitala för val av deras produkter. När det gäller ex. renovering av lägenheter är ex. konsumentens märkespreferenser lägre och det är hantverkarna viktiga vid val av varumärke (färg, el., vvs. etc. 25

26 B2B Skillnader B2B och B2C B2C Kunderna är företag, organisationer Relationen inbegriper fler kontaktpersoner i olika befattningar Ofta kollektiva beslut Rationella beslutsunderlag Organisations-nr är id-begrepp Handlar inte för egna pengar Alla köp är identifierade Arbetsplatsen geografisk kontakt-punkt Kunden är privatpersoner Relationen med kund/ konsument i hushållet Nästan alltid individuella beslut Emotionelle/ rationella motiv Personnr är id-begrepp Handlar för egna pengar Identifikation kräver ofta incitament Bostaden geografisk kontaktpunkt 26

27 B2B Skillnader B2B och B2B B2C Segmentering baserad på bransch och storlek Rekrytering mässor, fackpress, TM Säljaren, TM som säljkanaler Rekrytering via interaktion Hamnar inte under datalagen Produkt-/produktionsfokuserade Segmentering baseras ofta på beteende och sociodemografi Rekrytering via massmedia, TV, print Butik, DM, som säljkanaler Rekrytering via attraktion Personuppgiftslagen reglerar Konsument snarare kundfokuserade 27

28 Likheter B2B och B2B Målsättningen för kundutveckling/crm är CLV och kundportföljens värde Kundflöden, kundmigration 28

29 Syftet med ett lojalitetsprogram inom B2B Etablera en relation med de personer som verkligen fattar beslut om produktval Etablera en planerad dialog genom hela distributionskedjan Samla in information främst i den länk som kommer att betyda mest för er framgång Ta fram en marknadsföringsstrategi baserad på kunddata Identifiera kunder med risk 29

30 Ett framgångsrikt lojalitetsprogram inom B2B når målen enklare genom: Erbjuda unika förmåner relevanta för mottagaren; blir svåra att kopiera. Höj kompetensen om era produkterna bland nyckelkontakter och utveckla rådgivning via kundtjänst. Använda kunddata för att också förbättra logistik och kundservice. Använd kunddata och kundpaneler för att utveckla, via kundinteraktion, nya produkter/tjänster. Undvik rabatter som lätt leder till priskrig. 30

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

Vägen till närmare kunddialog med SMS

Vägen till närmare kunddialog med SMS Vägen till närmare kunddialog med SMS Hur meddelandetjänster förbättrar upplevelsen genom hela kundresan Ett white paper från LEKAB BYGG KUNDRELATIONER I MOBILEN Idag är värdet av nära och personaliserade

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder 1 Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder Det viktigaste för ett nystartat företag är att få tag i de första kunderna. Den första är allra

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Så utvecklar försäkringsbranschen. med SMS. Solution Perspective

Så utvecklar försäkringsbranschen. med SMS. Solution Perspective Så utvecklar försäkringsbranschen sina affärer med SMS Solution Perspective Innehållet i detta dokument är en sammanställning av information från olika källor. Innehållet speglar allmänna förutsättningar

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer