fem områden för smartare marknadsföring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fem områden för smartare marknadsföring"

Transkript

1 fem områden för smartare marknadsföring

2 fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi är nyckeln till smartare marknadsföring. Om du vill ha en effektiv kommunikation med enskilda konsumenter som ger dig nya affärer är det viktigt att din information är korrekt, segmenterad och integrerad i din marknadsförings plattform Ökade Insikter Det är vår starka övertygelse att dina kunder ska stå i centrum för allt du gör. Utan en djup insikt om dina kunder hur dom beter sig, hur dom interagerar med ditt varumärke, och hur deras köpprocess ser ut är det inte möjligt att skapa en kommunikationsstrategi som överstiger konsumenternas förväntningar. Optimerad Kampanjhantering Lika viktigt som att ha informationen strukturerad och djupa konsumentinsikter är det att ha kunskap om hur du tidigare kommunicerat med kunder och prospekts samt hur respektive individ responderat för att du i nästa steg ska kunna ge relevant kommunikation. Rätt kanalval Smartare marknadsförare fokuserar inte längre på kanalexekvering som en isolerad händelse, utan försäkrar sig om att olika kanaler kompletterar varandra för att leverera en sömlös kommunikation som förmedlar konsekvent och relevans i alla lägen. Uppföljning & förbättring Analys och utvärdering ska vara en pågående process i marknadskommunikationscykeln. När konsumenternas beteenden förändras och anpassas, ser smartare marknadsförare till att deras kommunikation är tillräckligt flexibel att anpassas kontinuerligt efter förutsättningarna. TESTA DIG SJÄLV! Summera dina poäng (1-4) i respektive av de fem områdena. Gå sedan till för att se hur smart din marknadsföring är!

3 Strukturerad information a) Vilka processer har ni för att förbättra och underhålla kvaliteten på era kunduppgifter? i) Vi lägger upp kunduppgifter i samband med att kunden blir kund. ii) Vi har interna processer för att kontrollera kunduppgifterna men vi använder inte någon tredje part för detta iii) Vi kontrollerar våra kunduppgifter med tredje part på ad-hoc basis. iv) Vi kontrollerar våra kunduppgifter med tredje part regelbundet för att ha bästa möjliga kvalitet på våra kontaktuppgifter. b) Har ni en Single Customer View (SCV) för era kunder och prospekts? i) Nej vi har våra data på ett antal olika ställen och kan inte länka dem samman. ii) Vi har en SCV för våra marknadsföringskampanjer, men detta inkluderar inte produkt- och transaktionsdata. iii) Vi har en SCV för våra marknadsföringskampanjer, som innehåller såväl produkt- som transaktionsdata. iv) Vi har en SCV för våra marknadsföringskampanjer där alla våra offline- och onlinedata finns tillgängliga. c) Hur mycket information om era kunder har ni ert SCV? i) Vi har begränsad tillgång till kunddata för marknadsföringsändamål vi har främst e-postadresser samt några kundprofiler. ii) Vi har en ganska rik kunddatabas som innehåller en kombination av namn och adresser och/eller e-postadresser och/eller mobilnummer. iii) Vi har en stor kunddatabas med ganska mycket information. Vi har såväl demografiskt som transaktionsrelaterat data (främst offline). iv) Vi har en stor kunddatabas med såväl online- som offlinedata. Den innehåller detaljerad information om demografi, beteenden, transaktioner och kampanjrespons inklusive kanal. d) Hur lätt är det för dig att ladda in ytterligare data till ditt SCV? i) Alla nya uppgifter kräver hjälp från både vår interna IT och från vår nuvarande leverantör och en betydande mängd avancerad planering. ii) Ad-hoc-datafiler kan laddas in i systemet med minimal hjälp från IT, men det kan endast användas för analysändamål och med begränsade möjligheter av testning. iii) Ad-hoc-datafiler kan laddas in i systemet helt utan hjälp av IT. IT-stöd krävs dock för att göra denna information fullt integrerad och automatiserad. iv) Vi har väldigt mycket data på plats och såväl online- som offlinedata laddas in automatiserat. Skulle vi behöva ladda in nytt data kan vi göra det själva.

4 Ökade Insikter a) Hur mycket information lagrar ditt företag? i) Vi tillhandahåller kontaktinformation så som namn och adress. ii) Vi berikar kontaktinformationen med demografisk information som vi använder för segmentering. iii) Vi har detaljerad kontaktinformation som gör att vi kan kontakta kunder över alla kanaler. Vi använder även extern information kring demografi, segmentering och modellerad data. iv) Våra kunddata är heltäckande och uppdateras kontinuerligt genom uppdaterad kundrespons över alla kanaler i realtid. Vi använder extern data rörande demografi, segmentering och modellerad data för att berika vår kontaktinformation. b) Vilka verktyg använder ni för kundanalys och insikt? i) Vi använder Excel (eller liknande) och pivottabeller för att analysera kunddata. ii) Vi använder standardfunktioner i vårt kampanjverktyg för att samla insikter om våra kunder. iii) Vi använder funktioner i vårt kampanjverktyg för profilering, analys och modellering kring kund- och marknadsanalys. iv) Vi har ett stort analysteam som använder avancerade analysverktyg som integreras med kunddatabaser för att generera insikter om våra kunder och resten av marknaden. c) Hur segmenterar ni er dagliga marknadsstrategi? i) Vi skickar ut kampanjer till en bred målgrupp med samma budskap. ii) Vi skapar kampanjer med riktade budskap baserade på enklare regler som görs i Excel (eller liknande). Resultatet är baserat på föregående kampanjer. iii) Vi har en segmentering som vi går igenom med jämna mellanrum. Segmentering ligger till grund och formar våra målgrupper inom marknadsarbetet. iv) Vi kombinerar vår segmentering med kunders beteenden over alla kanaler för att leverera bästa tänkbara kommunikation till individen. d) Vilken metod använder ni idag för att behålla kunder? i) Vi litar på att vårt förtroende leder till att vi behåller våra existerande kunder. ii) Vi har ett kundservicecenter som arbetar med att hålla våra kunder lojala. iii) Vi har ett kundservicecenter som skapar specialerbjudanden. Allt för att hålla våra existerande kunder lojala. iv) Vi har ett lojalitetsprogram som skapar skräddarsydda erbjudanden till våra existarande kunder. Erbjudanden som skapas utifrån kundbeteende vilka vi kan analysera i vårt egenskapade analysverktyg.

5 Optimerad kampanjhantering a) På vilken nivå jobbar ni med automatiserad marknadsföring idag? i) Vi har ingen automatisering i vårt marknadsföringsarbete. ii) Vi har automatiserat inflöde av data till vår marknadsföringsplattform men skapar kampanjer manuellt iii) Vi automatiserar några av våra kampanjer/aktiviteter men det mesta görs manuellt iv) Majoriteten av våra kampanjer/aktiviteter är automatiserade b) Hur interaktiva är dina nuvarande kampanjer? (i) (ii) (iii) (iv) Vi har etablerat ett färre antal flerstegsprogram inom en specifik kanal, men har inte verktygen att applicera arbetssättet på flera kanaler Vi har några utvalda flerstegsprogram i flera kanaler, men behöver hjälp att samla analys för att skapa nya kundvägar och välkomstprogram. Vi har ett stort antal automatiserade flerstegprogram som vi uppdaterar manuellt periodvis baserat på analysresultat. Vi har en helautomatiserad kunddialog som sker i flera olika kanaler.

6 Rätt kanalval a) Vilka kanaler använder du idag i ditt marknadsföringsarbete? i) Vi använder bara en eller två kanaler, som ADR och e-post ii) Vi kombinerar ADR, e-post och andra kanaler men datahanteringen och kampanjaktiviteterna sker oberoende av varandra. iii) Våra kampanjer går ut i de flesta kanaler, som ADR, e-post, SMS, webb och sociala medier. Kampanjerna drivs från olika plattformar och resultatet samlas centralt, oftast i Excel (eller liknande). iv) Våra kampanjer går ut i de alla online- och offlinekanaler och är fullt integrerade inom en plattform. Vi hanterar all data på ett ställe, och uppdaterar löpande i realtid baserat på kundbeteende oberoende av kanal. b) Hur integrerade är din marknadsavdelning med dataavdelningen? i) Våra team jobbar oberoende av varandra, med undantag för specifika aktiviteter. ii) Vårt marknadsföringsteam och datateam jobbar tillsammans på vissa projekt, men vi har specialistteam som bara interagerar sporadiskt. iii) Vi har separata team för data, kampanj, webb, och vi interagerar när vi behöver det för att leverera projekt. Vi har alla självständiga databaser oberoende av varandra. iv) Vi är helt integrerade i teamet och jobbar löpande tillsammans på samma plattform där vi enkelt ser vad alla jobbar med vid en given tidpunkt. Vi samlas regelbundet för att planera aktiviteter och kan anpassa oss efter kundbeteende.

7 Uppföljning och förbättring a) Hur mäter du framgången av dina kampanjer? i) Vi analyserar kampanj för kampanj ii) Vi analyserar enskilda kampanjer och mäter resultat och trender periodiskt iii) Vi har automatiserade analyser och rapportering som ger up-to-date analys som löpande mäts mot våra nyckeltal iv) Vi har automatiserade analyser och rapportering som möjliggör löpande mätning av kundengagemang och marknadsföringsresultat för alla kanaler, produkter och kundsegment. b) Hur delar du marknadsföringsresultat med övriga organisationen? i) Vi exporterar data från vår marknadsföringsplattform till Excel (eller liknande) för att analysera och dela med övriga organisationen ii) Våra analytiker genererar rapporter som vi laddar upp digitalt i ett forum som hela organisationen har tillgång till iii) Vi har tillgång till ett rapporteringsverktyg där rapporter uppdateras periodiskt, med möjlighet för oss att uppdatera och övriga organisationen kan att ta del av. iv) Vi har tillgång till ett rapporteringsverktyg där vi kan uppdatera rapporter och analyser och skapa nya rapportformat för att dela med övriga organisatoinen c) Hur väl kan du mäta och analysera marknadsföringens resultat i flera kanaler? i) Vi samlar responsdata i vissa kanaler, men har inte verktygen eller kompetensen för att analysera det samlade resultatet ii) Vi samlar responsdata och analyserar resultatet i enskilda kanaler, och använder resultatet för förbättring, men har ingen övergripande vy iii) Vi samlar responsdata från samtliga kanaler och använder optimeringsverktyg för att analysera datat. Därefter applicerar vi resultatet för att hantera framtida budget/kanalval mellan de olika kanalerna. iv) All kundaktivitet samlas i vår marknadsföringsplattform och framtida aktiviteter skräddarsys i relatid för att reflektera kundens beteende i realtid och säkerställa att de träffas av högrelevant och välriktad kommunikation. d) Hur väl kan du redovisa Return on investment (ROI) till ledningen? i) För tillfället kämpar vi med att redovisa ROI. ii) Vi visar på ROI av våra aktiviteter när det begärs och med de verktyg som finns till hands iii) Vi visar på ROI regelbundet eller när ledningen begär det i möten/ presentationer iv) Vi kan enkelt visa på värdet av våra aktiviteter med hjälp av våra skarpa och uppdaterade rapporter som tydligt visar ROI. Vi kan tillhandahålla detaljer när så krävs, eller på schemalagda möten. Ledningen kan också tillgodose sig informationen när de själva känner behov.

8 InsightOne Nordic AB Drottninggatan 29, S Stockholm T +46 (0) ; F +46 (0)

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

Google Analytics. www.jajja.com

Google Analytics. www.jajja.com Google Analytics r www.jajja.com Så funkar Google Analytics Mätbarheten är den viktigaste fördelen med webben framför andra kanaler. Det är först när du kan analysera dina besökare och förstå dem som du

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Effektivisering och nytta med Customer

Läs mer

7 Skäl att. börja med online insamling redan idag

7 Skäl att. börja med online insamling redan idag Skäl att börja med online insamling redan idag 2 Innehåll Vad är online insamling? Peer-to-peer fundraising that is. Vem och vad är BetterNow? Författaren 1 2 3 4 5 6 Tiden för online insamling är nu Håva

Läs mer

HANDBOK SÅ SKAPAR NI ENGAGEMANG I ER MARKNADSFÖRING

HANDBOK SÅ SKAPAR NI ENGAGEMANG I ER MARKNADSFÖRING HANDBOK SÅ SKAPAR NI ENGAGEMANG I ER MARKNADSFÖRING Därför fungerar quiz Så integrerar ni quiz i ert befintliga upplägg Alla fördelar och möjligheter Content marketing & Gamification Därför är Facebook

Läs mer

Content without boundaries

Content without boundaries Content without boundaries Dra nytta av sociala medier EPiServer 7 CMS gör det enkelt att använda integerat kommunicera i social media för att öka trafik och konverteringar. Med hjälp av ett användarvänligt

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer