GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY"

Transkript

1 GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY Datum för ikraftträdande: Denna sekretesspolicy ( Sekretesspolicy ) förklarar hur Groupon AB, Hälsingegatan 49, Stockholm ( Groupon Sverige, oss, vår och vi ), samlar, behandlar och använder information om er. Vi driver denna webbplats, och är leverantör av en rad tjänster till densamma. Vi tillhandahåller en plattform där vi kan lista erbjudanden för lokala tjänster, varor och resor som görs tillgängliga av oss eller andra säljare (gemensamt: Säljare ). Denna Sekretesspolicy gäller för information som vi samlar in genom vår webbplats, mobila applikationer, elektroniska kommunikationer eller -tjänster eller andra webbplatser som vi erbjuder och som länkar till eller specifikt hänvisar till tillämpligheten av denna Sekretesspolicy (gemensamt: Webbplatsen ). I detta dokument kommer vi att referera till oss och våra dotterbolag som Grouponkoncernen. Vi kommer löpande uppdatera denna Sekretesspolicy i syfte att klargöra våra rutiner och för att spegla nya eller annorlunda sekretessrutiner, såsom när vi lägger till nya tjänster, funktioner eller ny funktionalitet till webplatsen. Om vi gör några materiella förändringar kommer vi att meddela er, antingen via e-post (skickat till den e-postadress som angetts på Ert användarkonto), via Webbplatsen eller på annat sätt. Ni kan se när denna version av Sekretesspolicyn antogs genom att kontrollera Datum för ikraftträdande ovan. 1. Situationer där vi samlar in information Vi kan komma att samla in och lagra följande information från och om er om ni integrerar med oss via Webbplatsen. Er e-postadress och lösenordet till Webbplatsen; Era betalningsuppgifter, fakturering- och leveransadresser; Era telefonnummer; Er platslokalisering, vilken typ av webbläsare och operativsystem ni använder er av, Ert webbanvändningsmönster (t.ex. via cookies) och köphistorik; annan information som ni aktivt skickar till oss eller som vi kan utläsa utifrån hur ni integrerar med vår Webbplats och våra tjänster. Ni kan exempelvis interagera med oss om ni: registrerar, prenumererar, tillåter överföring av eller skapar ett användarkonto hos oss; öppnar eller svarar på e-post; tillhandahåller information för att registrera er eller delta i program som tillhandahålls på uppdrag av, eller tillsammans med, andra Säljare, affärsidkare, marknadsförare som vi samarbetar med, distributörer, återförsäljare och andra affärspartners, med ert medgivande eller det som behövs för att tillhandahålla de tjänster som ni efterfrågat; besöker någon sida på internet som visar annonser eller innehåll från oss; köper produkter eller tjänster på eller via Webbplatsen; integrerar, ansluter eller länkar till Webbplatsen via integrerade sociala nätverksverktyg; samt lägger upp kommentarer på Webbplatsen. 2. Era val Ni kan administrera de typer av personuppgifter som ni tillhandahåller oss och begränsa hur vi kommunicerar med er. 1

2 Ni kan administrera era e-post- och meddelandeinställningar genom att logga in på ert användarkonto via Webbplatsen eller genom att justera inställningarna via vår mobila applikation. Ni kan också hantera era prenumerationer genom att följa de anvisningar gällande prenumerationshantering som finns i alla kommersiell e-post som vi skickar till er. Ni kan välja att prenumerera på vissa typer av meddelanden, och kan välja att inte prenumerera, eller att avsluta er prenumeration, på andra. Ni kan uppdatera era prenumerationsinställningar när som helst. Observera att även om ni väljer att inte prenumera eller avslutar er prenumeration avseende e-post skickad i marknadsföringssyfte, kan vi ändå behöva kontakta er vad gäller viktig information om överföringar relaterade till ert användarkonto och era inköp. Exempelvis kommer vi fortfarande att skicka bekräftelser till er när ni gör inköp via Webbplatsen även om ni har avslutat er prenumeration vad gäller vår e-post skickad i marknadsföringssyfte. Ni kan administrera hur er webbläsare hanterar cookies genom att justera dess sekretess- och säkerhetsinställningar. Webbläsare är olika, varför ni bör studera anvisningarna som rör just er webbläsare för att ta del av de cookie-relaterade, samt andra sekretess- och säkerhetsinställningar som kan finnas tillgängliga. Ni kan också administrera hur er mobila enhet och mobila webbläsare delar information om er och era enheter med oss, såvälsom hur er mobila webbläsare hanterar cookies genom att justera sekretess- och säkerhetsinställningarna på er mobila enhet. Gå till de av er mobiloperatör samt tillverkaren av er enhet tillhandahållna instruktionerna för att se hur era inställningar justeras. Ni kan också administrera delning av vissa personuppgifter med oss när ni ansluter till oss genom sociala nätverksplattformar eller -applikationer. Observera avsnitt 9 nedan och även sekretesspolicys och inställningar för de aktuella sociala nätverkswebbsidorna eller -applikationerna för att avgöra hur ni kan justera våra behörigheter och administrera interaktiviteten mellan oss och ert sociala nätverkskonto eller Er mobila enhet. Om Ni registrerar er för skräddarsydda nyhetsbrev via e-post innehållandes erbjudanden för lokala tjänster, varor och resor kommer vi att arbeta för att göra informationen mer relevant för er och skräddarsy nyhetsbreven baserat på information som ni delar med oss, Er platslokalisering, webbanvändningspreferenser (t.ex. via cookies), köphistorik eller baserad på andra kännetecken i anslutning till er relation med oss. Ni kan avvisa och ta bort kakor samt avsluta prenumerationer på nyhetsbrev när som helst genom att klicka på de länkar som återfinns i varje nyhetsbrev som ni önskar att avsluta prenumerationen på. 3. Hur vi använder information Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål, nämligen att: Driva, underhålla och förbättra Webbplatsen; Förse er med personlighetsanpassad riktad marknadsföring via e-post och riktade marknadsföringserbjudanden; Underlätta och genomföra ordrar exempelvis för kuponger och andra varor och tjänster; Fastställa er behörighet för vissa typer av erbjudanden, produkter eller tjänster som kan vara av intresse för er, samt analysera annonsers effektivitet; Svara på era frågor och bemöta era önskemål; Fastställa och analysera individuella och gruppers profiler samt kundbeteende; Kommunicera och tillhandahålla ytterligare information om oss, Säljarna och våra affärspartners som kan vara av intresse för er; Skicka påminnelser, tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar, support- och administriva meddelanden, servicemeddelanden, marknadsföringsmeddelanden samt efterfrågad information, bland annat på uppdrag av affärspartners; 2

3 Administrera ersättningar, undersökningar, lotterier, tävlingar eller andra marknadsföringsåtgärder eller -evenemang; Sköta våra dagliga ekonomiska förehavanden, såsom administration av Webbsidan, administrering av forum, uppfyllelser, analyser, förebyggande av bedrägerier, samt upprätthållande av våra rapporteringsförpliktelser och Allmänna villkor eller vad som följer av lag; Följa våra rättsliga förpliktelser, lösa tvister och upprätthålla våra avtal; Möjliggöra så att ni kan ansöka om arbete, lägga upp en video eller registrera er för specialerbjudanden från affärsidkare och andra affärspartners via Webbplatsen; samt att Förbättra annan information vi har om er för att hjälpa oss att bättre förstå er, fastställa era intressen och ge mer relevanta och attraktiva tjänster. 4. När och varför vi lämnar ut information Vi är inte branschen för att sälja eller hyra ut personuppgifter. Vi kommer inte att dela med oss av era personuppgifter utom i följande undantagsfall, nämligen: med närstående och icke närstående leverantörer inom och utanför EES-området, inklusive, utan begränsning, Groupon, Inc. (vilka är certifierade av Safe Harbor, se för att tillhandahålla tjänster för oss som är föremål för stränga avtalsförpliktelser för att skydda era personuppgifter och bearbeta dem för vår räkning och endast under vår kontroll; med Säljarna, så att de kan sälja och leverera till er; för att rapportera eller samla in skulder ägda av Säljare, affärsidkare och andra affärspartners; när det är nödvändigt för att utföra avtalsenliga förpliktelser gentemot er med affärspartners i den utsträckning som ni har köpt eller löst in en voucher, varor eller tjänster som erbjuds av en affärspartner eller tagit del av ett erbjudande, ersättningar, tävling eller annan aktivitet eller program som sponsras eller erbjuds genom oss eller Säljarna på uppdrag av en affärspartner; i händelse av en fusion, förvärv eller omorganisation med en köpare av vårt företag eller alla eller väsentliga delar av våra tillgångar; för att följa rådande lagstiftning och statliga förfrågningar, eller som behövs för att stödja revision, att tillse att verksamheten följer aktuella lagar och regler samt bolagsstyrningfunktioner; för att bekämpa bedrägerier eller kriminell verksamhet, samt för att skydda våra eller våra dotterbolags rättigheter, affärspartners och användare, eller som en del av rättsliga förfaranden som påverkar Groupon-koncernen; som svar på en stämning, eller liknande juridisk process, bland annat till brottsbekämpande organ, myndigheter och domstolar, eller med ert medgivande, eller på annat sätt som krävs eller tillåts enligt lag. Vi uppmuntrar affärspartners att anta och publicera sekretesspolicys. Men samtidigt som vi delar med oss av personuppgifter med affärspartners endast för ovan nämnda ändamål, är deras efterföljande bearbetning och användning av personuppgifter som erhållits genom Groupon Group styrda av deras egna sekretesspolicys och förfaranden och är inte föremål för vår kontroll. 5. Hur vi samlar in information Ni tillhandahåller oss personuppgifter när ni registrerar er, prenumererar, skapar ett användarkonto, gör ett köp eller löser in kuponger eller på annat sätt kontaktar oss eller aktivt kommunicerar med oss. ni tillhandahåller exempelvis personuppgifter till oss när ni kontaktar oss via internet för kundservice och annan support med med hjälp av självhjälpsverktyg såsom e-post, text, eller genom att lägga upp meddelanden på internetcommunities. 3

4 Ni tillhandahåller oss även personuppgifter när ni interagerar med Webbplatsen via cookies och andra tekniker. Vi tar också emot personuppgifter och annan online- och offlineinformation från våra affärspartners som kan rapportera om återköp, indrivning eller återbetalning-returhändelser till oss. Vi använder denna information i enlighet med gällande lagstiftning och denna Sekretesspolicy. 6. Säkerhet avseende personuppgifter Vi har infört ett program för informationssäkerhet som innehåller administrativa, tekniska och fysiska kontroller som är utformade för att skydda dina personuppgifter, bland annat krypteringsteknik som är branschstandard. 7. Era rättigheter i relation till personuppgifter; Kontakta oss Ni kan komma åt, uppdatera, rätta och radera er information som ni lämnat till oss i er profil genom att logga in på ert användarkonto eller kontakta oss via Att ni håller era personuppgifter aktuella hjälper oss att tillse att vi kan respektera era inställningar och erbjuda er de varor och tjänster som är mest relevanta för er. I enlighet med gällande lagstiftning, kan ni (i) begära tillgång till alla typer av personuppgifter som vi har om er och begära att den uppdateras, rättas, raderas eller blockeras, (ii) begära att vi avstår från att vidare använda alla typer av personuppgifter som vi har om er, och (iii) invända mot vårt skapande av användarprofiler om er. Om ni har några frågor eller kommentarer om våra sekretessförfaranden eller denna Sekretesspolicy, om ni vill använda någon av ovanstående rättigheter eller andra rättigheter som ni kan ha i relation till era personuppgifter, om ni vill avsluta ert Groupon-konto eller om ni har andra frågor eller önskemål, vänligen kontakta oss via Ni kan också nå oss via post på följande adress: Groupon Sverige, Hälsingegatan 49, Stockholm. Samtidigt som vi är redo att hjälpa er att hantera era prenumerationer, stänga ert användarkonto, samt ta bort er aktiva profil, kan vi inte alltid ta bort dokumentation av tidigare interaktioner och transaktioner. Vi är exempelvis skyldiga att lagra dokumentation om tidigare inköp på Webbplatsen för finansiell rapportering och för att tillse att verksamheten följer aktuella lagar och regler. 8. Lagring av personuppgifter Vi kommer att lagra era personuppgifter så länge ert användarkonto är aktivt eller så länge som behövs för att ge er service och för att upprätthålla ett register över era transaktioner för finansiell rapportering. Vi kommer också lagra era personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal. 9. Webbplatsens sociala verktyg Webbplatsen kan innehålla ge er möjlighet att offentligt publicera information, kommunicera med andra via till exempel diskussionsforum och bloggar, granska produkter och affärsidkare och i övrigt bidra med eget originalmaterial. Läs våra Allmänna villkor noggrant innan ni lägger upp inlägg på dessa platser. All information ni lägger upp kan vara tillgänglig för alla med tillgång till internet, och all information ni inkluderar i ert inlägg kan läsas, samlas in och användas av andra. Om ni exempelvis lägger upp er e-postadress tillsammans med en offentligt publicerad restaurangrecension kan ni få oönskade meddelanden från andra parter. 4

5 Ansluta genom sociala nätverk Vi erbjuder användare av sociala nätverk en möjlighet att interagera med vänner samt att dela på dessa sociala nätverk. Om ni är inloggad på både Webbplatsen och ett socialt nätverk kan ni koppla samman ert sociala nätverkskonto med ert Groupon-konto när ni använder Webbplatsens sociala nätverksanslutningsfunktioner (detta sker automatiskt om e-postadresserna överensstämmer). Om e- postadresserna inte överensstämmer frågar vi er om ni vill koppla samman dem och ni måste bekräfta att ni kontrollerar båda kontona. När ni använder Webbplatsens sociala nätverksanslutningsfunktioner kommer ni uppmanas att ange era sociala nätverksuppgifter eller ansluta er till det sociala nätverket i de fall där ni redan är inloggad på Webbplatsen men inte har loggat in på ert sociala nätverk. Om ni för tillfället inte är registrerad som Groupon-användare och ni använder Webbplatsens sociala nätverksanslutningfunktioner kommer ni först att bli ombedd att ange era sociala nätverksuppgifter och därefter ges möjlighet att registrera er hos Groupon. När ni har registrerat er hos oss och anslutit till det sociala nätverket, kommer ni automatiskt kunna lägga upp er senaste aktivitet på Groupon på ditt sociala nätverk. Observera de sekretessinställningar som finns på ert sociala nätverkskonto för att administrera de data som delas via ert användarkonto. Genom att använda Webbplatsens sociala nätverksanslutningsfunktioner samtycker ni till att ge oss tillgång till alla delar av ert sociala nätverks profilinformation som ni har tillgängliggjort för delning (enligt de inställningar ni valt i er sociala nätverksprofil) och använda den i enlighet med det sociala nätverkets användarvillkor och denna Sekretesspolicy. 10. Sekretesspolicys hos tredje part Denna Sekretesspolicy behandlar endast insamling, bearbetning och användning (inklusive utlämnande) av information från oss genom er interaktion med Webbplatsen. Andra webbplatser som kan nås via länkar från Webbplatsen kan ha egna sekretesspolicys och rutiner rörande insamling, bearbetning, användning och utlämnande av personuppgifter. Våra affärspartners kan också ha egna sekretesspolicys. Vi uppmuntrar er att bekanta er med de sekretesspolicys som dessa andra parter tillhandahåller innan ni förser dem med information eller utnyttjar ett sponsrat erbjudande eller kampanj. 5

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

Johnson Controls sekretessinformation

Johnson Controls sekretessinformation Johnson Controls sekretessinformation Johnson Controls, Inc. och dess dotterbolag (gemensamt benämnda Johnson Controls) värnar om din sekretess och förpliktar sig att skydda dina personuppgifter via sunda

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee

Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee Sekretessmeddelande Det här sekretessmeddelandet uppdaterades den 20 mars 2014 med en länk till McAfees nya cookiepolicy och med några ändringar för att göra det mer lättläst och tydligt. Det här meddelandet

Läs mer

RIM:s riktlinjer för integritet

RIM:s riktlinjer för integritet RIM:s riktlinjer för integritet Research In Motion Limited och dess dotterbolag och associerade företag ( RIM ) har ett engagemang i och sedan länge etablerade riktlinjer rörande bibehållandet av integritet

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Avtal för Abooking.com

Avtal för Abooking.com Avtal för Abooking.com Uppdaterad 22 november 2012 Träder i kraft 17 december 2012 Tack för att du väljer Abooking.com! Det här är ett avtal mellan dig och Abooking.com som beskriver din rätt att använda

Läs mer

2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet Skydd för personuppgifter hos VIA EGENCIA Vi är medvetna om att du visar oss stort förtroende genom att boka online via www.viaegencia.no.se.dk.fi (nedan kallat VIA EGENCIAs hemsida eller vår hemsida ).

Läs mer

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Gäller från: 01/09/2012

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Gäller från: 01/09/2012 Walt Disney Company har en rik tradition av att ge våra gäster runt om i världen storslagna berättelser, starka karaktärer och stora upplevelser och våra webbplatser och applikationer har skapats för att

Läs mer

Sekretesspolicy. Information som samlas in

Sekretesspolicy. Information som samlas in Sekretesspolicy Skriv ut Spara PDF Uppdaterad: 11 januari 2012 Disney Club Penguin ( Club Penguin ) drivs och visas för användare runt om i världen av Disney Online Studios Canada Inc. (tidigare känt under

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) 2012-10-12 Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

KONFIDENTIALITETSPOLICY

KONFIDENTIALITETSPOLICY KONFIDENTIALITETSPOLICY Konfidentialitetspolicy för gäster inom Rezidor Hotel Group Policyns omfattning. Konfidentialitetspolicyn för gäster (nedan kallad "policyn") beskriver hur vi inom Rezidor Hotel

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR LERNIA JOBS. Senast reviderad 1 aug 2015. Lernia Jobs, drivs av Lernia AB ("Bolaget" eller "Lernia").

ANVÄNDARVILLKOR FÖR LERNIA JOBS. Senast reviderad 1 aug 2015. Lernia Jobs, drivs av Lernia AB (Bolaget eller Lernia). ANVÄNDARVILLKOR FÖR LERNIA JOBS Senast reviderad 1 aug 2015. Lernia Jobs, drivs av Lernia AB ("Bolaget" eller "Lernia"). Genom att använda tjänsten Lernia Jobs på www.lerniajobs.se, på en mobil enhet eller

Läs mer

Etiska regler för mobil marknadsföring

Etiska regler för mobil marknadsföring Etiska regler för mobil marknadsföring Innehåll Etiska regler för mobil marknadsföring 2 1. Inledning 3 2. Insamling och hantering av data 4 2.1 Datainsamling 4 2.1.1 Avregistrering 4 2.1.2 Soft opt-in

Läs mer

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy Plus500UK Limited Sekretesspolicy Sekretesspolicy Sekretesspolicy hos Plus500 Vår högsta prioritet är att skydda våra kunders och våra webbplatsbesökares personliga och ekonomiska information. I följande

Läs mer

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter.

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter. COPYRIGHT Copyright 2004. Eli Lilly Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. Eli Lilly Sweden AB ( Lilly ) ger dig härmed rätt att kopiera dokument som publicerats av Lilly på World Wide Web att användas

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Security / Norton Security with Backup

NORTONS LICENSAVTAL Norton Security / Norton Security with Backup NORTONS LICENSAVTAL Norton Security / Norton Security with Backup VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN).

Läs mer

Sekretesspolicy. Inledning

Sekretesspolicy. Inledning Sekretesspolicy Inledning Detta dokument är sekretesspolicyn för Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straße 22, 80807 München, Tyskland. Den gäller alla företag inom Travian Games GmbH och företag,

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Sekretesspolicy. Inledning

Sekretesspolicy. Inledning Sekretesspolicy Inledning Detta dokument är sekretesspolicyn för Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straße 22, 80807 München, Tyskland (hädanefter TRAVIAN GAMES ). Den gäller alla webbplatser, mobilappar

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER

ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER MAMUT ANVÄNDARAVTAL Sverige ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER Genom att installera Mamut produkter och/eller genom att använda Mamut tjänster bekräftar du att du läst, förstått och accepterat

Läs mer

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Innehåll Inledning 3 1. Relevant budskap för mottagaren 3 2. Avanmälan (Opt-Out) 3 3. Adresskälla 3 4. Adressinsamling 4 4.1. Insamling 4 4.2. Riktlinjer

Läs mer

Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess

Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess Digitalfaktura NLAL AB, (org. nr. 556935-8046) nedan benämnt Digitalfaktura, tillhandahåller en faktureringstjänst på internet. I det följande anges de villkor som gäller för Tjänsten. Genom att registrera

Läs mer