Utbildning i marknadsföring Biografcentralen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se"

Transkript

1 Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015

2 Logga in

3 Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre Ni som har praktisk marknadsföring läs kapitel ett Alla läs sociala medier SO12014 (finns på ljk.se) Reflektera enskilt och tillsammans med kollegor/facebook eller varandra Färdigställ din plan för ditt projekt

4 CRM (Customer Relation Management)

5 Hur jobbar ni med relationsmarknadsföring idag?

6 Den klassiska skolan

7 Klassiska skolan Marknadsmixen = 4P (Pris, Produkt, Plats och Påverkan) Marknadsmixen representerar säljarens synvinkel av marknadsföring. Utgår ifrån tänkandet att du genom tillräcklig stimuli kan skapa begär, behov och locka kunden till köp. Marknadsmixen utgår ifrån att strategin är PUSH - Du pressar sitt budskap till kunden. Philip Kotler bland annat

8 Vilka exempel på klassisk marknadskommunikation har du erfarenhet av?

9 Men. Förändringar i omvärlden påverkar den klassiska skolan Marknadskommunikationen är allmindre effektiv. Företag gör sig hörda på alla tänkbara vis, men trots detta så avtar effekten. Globalisering, säkrar alternativ för konsumenten som inte fanns tidigare. Den tekniska utvecklingen dånar fram Ökat mediebrus gör att kunderna i större utsträckning skärmar av sig Kundernas kunskap om vad marknadsföringen vill åstadkomma

10 Relationsmarknadsföring RM står i motsats till den klassiska (amerikanska) skolan inom marknadskommunikationen. Relationsmarknadsföring handlar om kraften hos relationer som en grund för marknadskommunikation. Fokus är interaktion, relationer och nätverk. Anpassning mot kunden är nyckelord

11 Relationsmarknadsföring Grunden till relationsmarknadsföringen innebär ett ökat fokus på kunden i marknadsföringen. Att skapa goda relationer med kunden på lång sikt Genom ett bibehållande av kunder så kan företag öka sina intäkter över tid, och minska utgifter. Exempel Relationen till kundens kund Kundrelationer via marknadsförare på heltid och marknadsförare på deltid Relationen till den missnöjda kunden Personliga relationer och sociala nätverk Nanorelationer, relationer nedanför marknaden

12 Livstidsvärde Att veta hur mycket ni kommer att tjäna på en kund över tid kundens livstidsvärde För en biograf till exempel så är en kunds livstidsvärde inte de kronor kronor kunden lägger ner på biljetter under en månad utan de biljetter kunden köper under hela den tid hen är kund. En biograf som tänker relationsmarknadsföring inser snabbt att 500 kronor i månaden från en person är 6000 kr per år och kronor på tio år.

13 Affärsstrategi Relationsmarknadsföring eller CRM, är en affärsstrategi och inte bara ett sätt att marknadsföra företaget och dess produkter eller tjänster. När ni som biograf bestämmer er för att arbeta efter den här strategin påverkas mycket av detta. Förändringen är oftast smärtsam och processen kan ta lång tid. Under förändringsprocessen, byggandet av relationer med kunder, kan även det ekonomiska utbytet låta vänta på sig. Vinsten, resultatet, ur olika aspekter blir dock på längre sikt större.

14 Alltså CRM handlar om att definiera hur ni hittar, attraherar och behåller lönsamma kunder, till exempel veta vad kunden gillar/väljer för filmer veta vem som är kund och vad hen har för behov, tex veta om hen åker buss eller bil till biografen ta reda på hur kunden skiljer sig från andra kunder, tex ta reda på om det finns särskilda intressen hos hen arbeta interaktivt med kunden och låta kunden tala om hur hen vill bli behandlad, tex fråga kunden vi ett antal tillfällen om hen gillade filmen, bemötandet eller annat alltid ge kunden god service vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet

15 Några exempel

16

17 Hotell är extremt duktiga

18

19 What s in it for me? Det är viktigt att kund känner sig utvald, speciell, att han känner att relationen till er är något mer än bara en köpa relation. Kunden skall kunna påverka, känna sig väl behandlad, väl informerad, lätt kunna hitta information som är relevant och/eller få förmåner

20 Spara fakta om kunden Eftersom allting utgår från den enskilde kunden, krävs att all information och kunskap om just denna kund finns tillgänglig för alla. Inga uppgifter får "fastna" hos en viss person. Det är utifrån "helheten" som relationen till kunden byggs upp. PUL ska respekteras

21 Vad har ni för information eller kunskaper om era kunder idag? Hur registrerar ni kunskapen?

22 Kundhanteringssystem Klassiska skolan Fokuserar på de direkta affärshändelserna med kunden, resultatet av massmarknadsföring Det talar om hur mycket har kunden handlat hur mycket av vad har kunden handlat när i tiden har kunden handlat till vilken kostnad, och till vilket pris osv. har kunden handlat

23 Kundhanteringssystem Relationsmarknadsföringens kundhanteringssystem Innefattar den klassiska skolans parametrar, men måste innefatta betydligt mer än detta. Särskilt viktigt är att få fram information och kunskap om hur framtiden ter sig. Vilka planer har kunden Vilka behov har kunden När i tiden kommer kundens olika händelser ske Hur ser kundens marknad ut och hur utvecklas den Hur utvecklas kundens intresse och behov osv

24 Vilka möjligheter och utmaningar ser du när det gäller att samla in fakta för att bedriva Relationsmarknadsföring hos er?

25 Att arbeta med RM Den bio som bestämmer sig för att arbeta med relationsmarknadsföring och CRM måste inse att relationsmarknadsföring är något som måste genomsyra biografen. Det är en affärsstrategi där det är individuella kunder som ska betjänas. Det går inte att tro att bara för att biografen skaffar ett databassystem som hanterar kunduppgifter på ett bra sätt är detsamma som att ni bedriver relationsmarknadsföring.

26 Att arbeta med CRM Kräver ett värde på produkten eller tjänsten som är tillräckligt stort för att det ska vara motiverat med ett större engagemang. Ha en produkt eller tjänst som används av kunden mer än någon enstaka gång. Ha en produkt eller tjänst som är viktig, betydelsefull, skapar engagemang etc. ur kundens perspektiv. All personal tar relationsmarknadsföringen på allvar och jobbar hårt för att få till stånd en relation med besökarna, men att det även finns teknik som verktyg.

27 "Skala löken" för att förstå Du måste förstå allt som är av vikt för dina kunder, deras önskan, rädsla och begränsningar. Du kan inte ge ett recept på en lösning, förrän du har ställt diagnosen för deras behov. Du kan inte förvandla din kunds behov, till ett begär, förrän du vet hur att sätta ett värde på din kunds önskemål. Att "skala lök" är att likna vid att vara en undersökande reporter, detektiv, arkeolog, läkare, och psykiater. Du frågar, sonderar, gräver, diagnostiserar och lyssnar för att förstå... och skriver sedan ut ett recept på lösningen..

28 Konstant uppföljning ett oerhört effektivt sätt att bygga upp och vidareutveckla dina relationer, skapa förtroende och försiktigt leda dina prospects till ett köpbeslut. genom att följa upp kan du påverka och förbättra försäljning och resultat med upp till tjugo gånger. Lär känna din målgrupp så att du kan välja rätt prospects och välj bort okvalificerade leads. Alla kan inte vara dina främsta prospects för dina produkter och tjänster. Lär dig ständigt saker om din målgrupp, deras behov och attityder!

29 Marknadsanalys Att upptäcka ett behov och fylla det är bra mycket billigare och enklare än att satsa ditt öde på en gissning eller en hypotes. Kön Ålder Postnummer Antal gånger de besökt er det senaste året 1-5, , mer än 15 gg Vilka filmer har de sett den senaste tiden ge lista Med vem besöker de er, ensam, med maka/make, med barn, med en kompis, annat Upplevelse av besöket filmen, fiket, toaletterna, etc Hur har de fått information om besöket annons, hemsida, etc Kan de tänka sig att rekommendera biografen till en vän När vill de ha information (en vecka innan, en månad innan?) Glöm inte ta e-post och återkoppla snabbt med belöning!

30 Att kartlägga kunderna Kartläggningen får fram de åtgärder du behöver vidta för att bereda väg för varje aktivitet Vilka kunder är lönsamma? Vad har de gemensamt? Hur stort är förtroendet för oss hos dem Vilket är köpares mål, behov och önskemål Vilka kunder har inte gjort något på länge? Kan man se mönster i återköpsbeteendet? Finns det segment där du säljer dåligt? Finns det potential där eller ska du överge dem? Var finns de kunder som har potential men som vilar? Hur säkrar vi att vår produkt eller tjänst uppfyller kundernas behov Hur stöttar vi våra kunder att övervinna sin rädsla för att fatta fel beslut Hur bekräftar vi officiellt försäljningen - och se till att din köpare verkligen blir Glöm inte att analysera de som lämnar dig.

31 Läsa mer Relationsmarknadsföring, från 4P till 30 R, Gummesson, Evert, Liber Kunskap & värde, Norrman & Wikström, Nordsteds Sinnesmarknadsföring, Hultén Bertil, Broweus Niklas och van Dijk Marcus Att skapa upplevelser, Mossberg Lena, Studentlitteratur Emotionsladdad marknadsföring, Söderlund Magnus, Liber Den lojala kunden, Söderlund Magnus, Liber

32 Uppgift till nästa gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kap 4 och kap 8 och kapitel 11. Du som har boken Praktisk marknadsföring läs kap 4 och kap 7 kap 8 Gör en konkurrensanalys för din biograf tillsammans med dina kollegor och förbered en kort presentation till nästa gång Påbörja arbetet med ditt projekt och förbered en kort statusuppdatering till nästa gång

33 Logga ut

34 Tack för idag!

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

CRM-system skapandet av det ultimata erbjudandet

CRM-system skapandet av det ultimata erbjudandet CRM-system skapandet av det ultimata erbjudandet Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd: Juni 2013 Författare: Gracia Kabwita Nina Wennerlund Handledare: Paul Pierce Examinator:

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder 1 Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder Det viktigaste för ett nystartat företag är att få tag i de första kunderna. Den första är allra

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

4 tips för fler affärer

4 tips för fler affärer 4 tips för fler affärer Författaren: Jonaz Kumlander Jonaz Kumlander är grundare av och VD för Doidea. Innan Jonaz grundade Doidea 2004 så arbetade han som konsult under 10 år på företag som Razorfish,

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer