Grunderna i inboundmarknadsföring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grunderna i inboundmarknadsföring"

Transkript

1 Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata Kvalificering CRM Smarta Calls-to-Action En beprövad metodik för den digitala 4dsåldern Sedan 2006 har inbound marknadsföring varit den mest effektiva metoden för att göra affärer i digitala kanaler. I stället för traditionella marknadsföringsmetoder som att köpa annonser, köpa e-postlistor och hoppas på leads, så fokuserar inbound marknadsföring på att skapa kvalitativt innehåll som på ett naturligt sätt drar besökare till ditt företag, produkter och tjänster. Genom att sammanföra innehållet med dina kunders intressen kan du på ett naturligt sätt attrahera trafik till din websida, som du sedan kan konvertera, kvalificera för avslut och över tiden vårda som nya kunder. Inboundmarknadsföring ger starka resultat och enligt Forrester Research levererar inboundmarknadsföring med en automatiserad leadshanteringsprocess 50% fler säljkvalificerade leads till 33% lägre kostnad. Vad betyder bilden? Bilden visar de fyra marknadsaktiviteterna (attrahera, konvertera, avsluta och tillfredsställ) som inboundmarknadsförare måste arbeta med för att generera besökare, leads och nya kunder. Varje aktivitet stöds av en uppsättning verktyg som marknadsförare använder för att nå sina mål. Vissa verktyg kan användas till flera olika aktiviteter och i stadier i metodiken. De vik4gaste mätbegreppen inom inbound- marknadsföring är: - Trafik besök per tidsenhet (månad) - Konverteringsgrad besök till leads - Kundkonverteringsgrad besök/leads till kund - Klickandel/frekvens interaktivitetsnivå hos kontakter/leads - Antal kvalificerade leads det antal kontakter som genom interaktivitet med ert material kan anses vara kvalificerade för säljkontakt - Avslutsfrekvens avslut/kvalificerat lead

2 Vad är inboundmarknadsföring? Att dela med sig är att bry sig om och inboundmarknadsföring handlar om att skapa och dela med sig av innehåll och kunskap till omvärlden. Genom att skapa innehåll som är specifikt formulerat för att väcka intresse hos dina drömkunder, attraherar inboundmarknadsföring just de leads du vill ha i ditt företag och får dem att återvända för mer information. Skapa den marknadsföring som dina kunder älskar! Genom att publicera rätt typ av innehåll, på rätt ställe, vid rätt tidpunkt, kommer dina kunder att uppleva informationen som både relevant och informativ och inte som störande eller bullrig. Vik4ga begrepp: Skap och dela information Du skapar information och innehåll specifikt för att svara mot dina drömkunders frågor och behov. Sedan delar du detta så vitt och brett du kan. Innehåll Marknadsföringens livscykel Du förstår att din publik på webben genomgår olika stadier i en köpprocess då de besöker dina sidor och att varje stadium kräver olika typer av material och aktiviteter. Individualisering Allteftersom du lär dig om dina leads och kundkontakter, kan du över tiden individanpassa innehåll och meddelanden för att nå bättre effekt. Plats Tidpunkt Digitala ekosystem - inbound marknadsföring består av det digitala ekosystemet med flera möjliga kanaler och du fångar upp din målgrupp genom att vara aktiv på platser där den vill interagera med dig. Integration - Dina verktyg för publicering av innehåll och för uppföljning av alla dina aktiviteter skall fungera sömlöst tillsammans, vilket ger tid att fokusera på det viktigaste: Att skapa rätt information, på rätt ställe, vid rätt tidpunkt. Inboundmarknads- föring är en holis4sk strategi som acraherar kunder 4ll dic varu- märke och skapar en långsik4g affärs- rela4on med dem.

3 Webb- användare Attrahera Blogg Sökord Webbsidor Besökare ACrahera Du vill naturligtvis ha trafik på din webbsida, men mer än så, du vill ha trafik av rätt besökare. Du vill att att de som mest sannolikt kan blir nya, nöjda kunder skall besöka just dina sidor. Men vilka är de rätta besökarna? Dina ideala kundprofiler (eng. Buyer Personas) är holistiska representationer av vilka dina drömkunder är, inifrån och ut. Kundprofilen omfattar mål, utmaningar, problem, invändningar mot dina produkter och tjänster, så väl som personlig och demografisk information gemensam för alla individer som tillhör kundprofilen. Dina aktiviteter och ditt innehåll ska vara uppbyggt kring dina ideala kundprofiler. Några av de viktigaste verktygen för att attrahera rätt användare till din webbsida är: Blogga Inboundmarknadsföring börjar med bloggande. En blogg är den avgjort mest effektiva metoden att attrahera rätt besökare till dina webbsidor. Innehållet måste vara informativt, kvalitativt och skall ge svar på de frågor dina kunder har. Sociala medier Genom att dela med dig av utmärkande och värdefull information, egen och andras, engagerar du kundkontakter och ger ett mänskligt ansikte åt ditt företag. Se sociala medier som en förstärkare av den information du vill dela med dig. Sökord Dina kunder påbörjar sin köpprocess på webben, vanligtvis genom att använda någon av de vanliga sökmotorerna för att finna svar på de frågor de har. Det är viktigt att de hittar ditt budskap just längst upp på söksidornas resultat. För att lyckas med det måste du analytiskt och noggrant välja och kontinuerligt uppdatera sökord och fraser, optimera dina sidor, skapa innehåll och bygga länkar kring de sökord och fraser som dina ideala kundprofiler söker efter. Sidor Dina webbsidor måste först och främst optimeras för dina ideala kundprofiler genom lämpligt val av innehåll och sedan för sökmotorer. Förvandla dina sidor till en informationscentral för just det innehåll som dina rätta användare av internet letar efter.

4 Besökare Konvertera Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata Leads Konvertera När du väl har rätt besökare på dina sidor är det dags att konvertera dem till leads genom att samla in deras kontaktinformation och som ett minimum vill du ha deras e-postadress. Denna kontaktinformation är det mest värdefulla som finns för en inboundmarknadsförare. För att få dina besökare att dela med sig av denna värdefulla information, måste du ge dem något värdefullt i gengäld. Belöningen för att ange sina kontaktdata är den eftersökta information som du delar med dig i utbyte mot kontaktinformation. Informationsblad, checklistor, tips, frekventa frågor, fallstudier kan alla vara attraktiva nog för att dina ideala kundprofiler skall konvertera från besökare till ny kundkontakt. Några av de viktigaste verktygen för att konvertera besökare till leads är: Calls- to- Ac4on De är knappar eller länkar som uppmanar dina användare att genomföra en handling. Det kan vara som exempelvis Ladda ner ett informationsblad, Läs denna fallstudie, Besök vårt frukostseminarium. Om inte dina Calls-to-Action är tillräckligt bra eller om du har för få, som kommer du inte att få den andel av leads du vil ha. Landningssidor När en besökare klickar på en Call-to- Action skall de ledas till en landningssida, en sida där du levererar erbjudandet som utlovats in din länk och där besökaren skriver in sin kontaktinformation i utbyte mot den information de vill ha. Du har nu konverterat en besökare till ett lead. Formulär För att konvertera från besökare till lead måste de fylla i ett formulär och skicka iväg. Formulär skall vara enkla och optimerade för att få så hög andel av konverteringar som möjligt av de som besöker dina landningssidor. Kundkontakter Du kan nu följa alla dina kontakter i en central databas som är optimerad för att spåra och analysera alla interaktioner som dina kontakter gör med ditt material på nätet, oansett om det är websidor, länkar i e-post eller via sociala medier. Du öppnar en möjlighet för ständig förbättring av hur du attraherar, konverterar, avslutar och tillfredsställer dina ideala kundprofiler.

5 Leads Avsluta Kvalificering CRM Kunder Kvalificera och avsluta Du är på rätt väg. Du har attraherat rätt besökare och konverterat dessa till de rätta nya kundkontakterna. Andelen nya leads I förhållande till dina besökare bör ligga mellan 4-6%. Har du 5000 besökare per månad bör du alltså uppnå mellan 200 och 300 nya leads per månad. Nu gäller det att dessa konverterar till kunder men detta är en process vilket betyder att en ny kundkontakt med all säkerhet inte är redo för avslut. De måste underhållas och kvalificeras för att du skall veta vilka som är redo för er säljprocess. Här är några av de viktigaste verktygen för detta: E- post Ett nytt lead är inte alltid redo att bli kund. Du måste underhålla och uppdatera dina leads med relevant information för att för dem framåt i säljprocessen. Genom segmentering baserad på kontaktdata och intresse kan du se till att informationen du skickar per e-post har den nivå på relevans som gör att förtroendet för ert företag successivt ökar. Du kan automatisera ett flöde av information och aktiviteter baserat på den information och det innehåll kundkontakten initialt angav. Du kan på detta vis leda kunden vidare i processen genom att skicka fördjupat material kring deras intresseområde. Om intressefokus ändras kan du på kontaktnivå följa detta och alternera innehållet i den information du delar. Kvalificering - Genom att automatiskt tilldela alla leads ett numeriskt värde baserat på nivå av interaktion kan du effektivt kvalificera en kontakts mognad i säljprocessen. Du kan också skapa listor baserade på aktivitetsnivå och vad en kundkontakt har intresserat sig för. CRM Du kan integrera din kontaktdatabas med ert företags CRM system och på det viset mäta vilka marknadsaktiviteter som ger de bästa kundkontakterna. Denna integration ger dig också nya möjligheter till att utveckla samarbetet mellan marknadsföring och försäljning.

6 Kunder Tillfredsställ Smarta Calls-to-Action Före- språkare Tillfredsställ dina kunder Inboundmarknadsföring handlar om att tillhandahålla utmärkt innehåll till internetanvändare oansett om de är besökare, leads eller existerande kunder. Genom att vårda och tillfredsställa dina kunder genom att erbjuda med ytterligare relevant och informativt innehåll kan du potentiellt skapa merförsäljning och kunder som agerar som rena förespråkare för era produkter och tjänster. Verktyg som används för att tillfredsställa kunder är: Sociala medier är en utmärkt plattform för realtidsbaserad kundservice. Smarta Calls- to- Ac4on Med smarta Calls-to-Action kan du presentera olika erbjudanden baserat på ideal kundprofil, mognadsgrad i säljprocessen och kundstatus. E- post och arbetsflöden Med e-post och automatiserade arbetsflöden kan du fortsätta att dela relevant information som är specifik till just den kundens intresseområde. Du kan effektivt informera om nyheter, produkter och tjänster som är relevanta för just den kunden. En beprövad metodik för nya 4der Metodiken ovan, kallas för inboundmarknadsföring. Vi beskriver varje steg, verktyg och mognadsgrad I säljprocessen som tar en främmande användare genom processen till att bli en ny kund och till och med en öppen förespråkare för ditt företags lösningar. Den ger marknadsförare kapaciteten att attraherarätt besökare, konvertera dem till nya kundkontakter, att odla relationen so leder till avslut och bygga en kundbas med nöjda kunder som förespråkar ert företag. Inboundmarknadsföring händer inte, det är något du gör. Genom att använda ett samlat set av verktyg som möjliggör hela genomförandet, utan tekniska komplikationer, kan marknadsförare säkerställa att de levererar exakt rätt information till rätt människor, på rätt ställen vid den rätta tidpunkten. Detta är en beprövad metodik som genererar nya kunder på ett kostnadseffektivt sätt Colabpro MarkeFng

White paper Välskrivna texter för e-post

White paper Välskrivna texter för e-post White paper Välskrivna texter för e-post Lär dig knepen som hjälper dig att skriva bättre texter Din guide till bra och välskrivna texter för e-post Den digitala marknadsföringen är ofta inriktad på teknik.

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

4 tips för fler affärer

4 tips för fler affärer 4 tips för fler affärer Författaren: Jonaz Kumlander Jonaz Kumlander är grundare av och VD för Doidea. Innan Jonaz grundade Doidea 2004 så arbetade han som konsult under 10 år på företag som Razorfish,

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Groupons Välkomstpaket

Groupons Välkomstpaket Groupons Välkomstpaket För en lyckad och långvarig kampanj Välkommen till Groupon! Vi på Groupon är stolta över att få göra kampanj med en mångfald av företag runt om i Sverige. Vårt mål är att bygga en

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Google Analytics. www.jajja.com

Google Analytics. www.jajja.com Google Analytics r www.jajja.com Så funkar Google Analytics Mätbarheten är den viktigaste fördelen med webben framför andra kanaler. Det är först när du kan analysera dina besökare och förstå dem som du

Läs mer

Content without boundaries

Content without boundaries Content without boundaries Dra nytta av sociala medier EPiServer 7 CMS gör det enkelt att använda integerat kommunicera i social media för att öka trafik och konverteringar. Med hjälp av ett användarvänligt

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios

Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios - Integrera och optimera försäljning och varumärkesutveckling i dina digitala och analoga marknadskanaler. Ta del av de senaste

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du?

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Vem är Håkan Liljeqvist? Håkan Liljeqvist, Kreejt AB, www.hakanliljeqvist.se, @hakanliljeqvist, hakan.liljeqvist@kreejt.se Jobbat

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

Jajja Whitepaper Konverteringens ABC

Jajja Whitepaper Konverteringens ABC Inledning Vi vill hjälpa dig att lyckas med dina affärer på nätet och har därför tagit fram detta whitepaper där vi presenterar konverteringens grunder i fyra steg. Använd tankesätten och metoderna som

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

2014-10- 16 RÄCK UPP HANDEN OM DU INBOUND MARKETING OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE

2014-10- 16 RÄCK UPP HANDEN OM DU INBOUND MARKETING OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE INBOUND OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE Annica Thorberg 14 OKT #inboundmarketing #nyab2bmafö #linkedinforforetag RÄCK UPP HANDEN OM DU Vill ha MER TRAFIK till företagets

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer