Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A"

Transkript

1 Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal frågor 22 stycken (20 stycken kryssfrågor + 2 stycken essäfrågor) Max poäng: 40 poäng Betyg, Godkänd (60%) Betyg, Väl godkänd (80%) Hjälpmedel: Inga Max antal sidor/fråga anges vid respektive fråga. Skriv läsligt och tydligt! Angivelse för max. antal sidor gäller för normal läsbar handstil. Oläslig tenta rättas ej. Läs frågorna och instruktionerna väl. Märk samtliga inlämnade tentamenssvar med din tentamenskod. Tentamensresultat: Resultaten från denna tentamen kommer att anslås senast ca 6 december Tentamensresultat meddelas ej per telefon LYCKA TILL! Mari-Ann och Claes

2 Marknadsföring Det är viktigt att ni tänker på dessa följande instruktioner inför omtentamen: Ni skall endast fylla i ett rätt svar på de följande kryssfrågorna. Svarar ni fel på en fråga får ni 0 poäng för detta. Det är viktigt att ni endast fyller i ett rätt svar på de olika respektive frågorna, fyller ni i mer än ett svar ger detta också 0 poäng. Svarar ni på inget svarsalternativ på någon av frågorna, ger detta även 0 poäng. Ni kan få totalt 40 poäng på tentamen. Vad gäller kryssfrågorna kan ni få 1 poäng per fråga. När det gäller essäfrågorna står poängen angiven vid respektive fråga. Likaså står det angivet max antal sidor som ni skall ha som riktlinje för era svar vid essäfrågorna. Ni får inte ha med Er några läroböcker, artiklar eller andra läromedel under tentamen. Lycka till!! Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson

3 FRÅGOR SVARSALTERNATIV 1. Vilken faktor påverkar inte konsumentens Sociala faktorer köpbeteende? Kulturella faktorer Psykologiska faktorer Personliga faktorer 2. Vilket påstående är sant när det gäller Mellanhänder har större nytta i B2B mellanhänder i distributionskanaler? jämfört med B2C Mellanhänder utför mer nytta för transportörer jämfört med återförsäljare Detaljistledet ligger vanligtvis före grossistledet i värdekedjan Mellanhänder har en gap-överbryggande marknadsföringsuppgift 3. Vilket påstående är inte sant gällande faktorer som leder till lägre priskänslighet. 4. Vilket påstående är rätt angående intensiv distribution? Att köpare har mindre kännedom om substitut Att köpare enkelt kan jämföra kvaliteten hos substitut Att köparens utgift utgör en mindre del av dennes inkomst. Att produkten används tillsammans med tidigare inköpte produkter Företaget eftersträvar intensiv styrning och kontroll över mellanhänder Företaget eftersträvar ökad kostnadskontroll i distributionen Företaget eftersträvar stor marknadstäckning i distributionen Företaget eftersträvar intensiv nischbearbetning i distributionen

4 5. Vilket påstående är sant gällande prissättningsstrategi för marknadspenetration. 6. Vilket av följande steg ingår inte i modellen för konsumentens köpbeslut? 7. Vilka beaktanden eller åtgärder är inte relevanta i samband med positionering av marknadserbjudande? 8. Produktens image härstammar från vems perspektiv? 9. Vad är inte ett exempel på högengagemangsköp av konsumentprodukt 10. Vad omfattas inte av en produktbegreppet? Den syftar till att maximera marknadsandelen. Den syftar till att signalera överlägsen image. Den syftar till att prissätta nya innovativa produkter Den syftar till att skapa låg priskänslighet Efterköpsbeteende Problemupptäckt Köpbeslut Informationssökning Att söka nya kunder med stöd av disrektreklam Att söka kunskap om hur lika konsumenter uppfattar konkurrerande varumärken Att utforma kommunikativa åtgärder Att utforma ett distinkt erbjudande Media Företaget Ekonomens Aktieägaren Variationssökande köpbeteende Köp av när produkten medför en signifikant risk Dissonansreducerande köpbeteende Köp när produkten har ett högt pris Marknadserbjudanden Fysiska objekt Tjänster och varor Personer och idéer

5 11 Vad präglar direktmarknadsföring? Tvåvägskommunikation Precisionsmetoder Företaget talar och marknaden lyssnar Win-win situation/vinna-vinna situation. 12. En produkt kan utvecklas på en marknad genom marknadsutveckling. Vad innebär detta? 13. En produktlivscykel genomgår ett antal stadier. Vilket stadium hör inte hit? Att marknadsföra en ny produkt på en befintlig marknad Att marknadsföra en befintlig produkt på en ny marknad Att marknadsföra befintlig produkt på befintlig marknad Att marknadsföra en ny produkt på en ny marknad. Tillväxtstadiet Introduktionsfasen Mognadsfasen Nedgångsfasen. 14. Vad ingår inte i en marknadsmix? Produkt Pris PR Plats. 15. En PEST analys består inte av? (Kryssa för fel alternativ!) 16. Image av en produkt/tjänst härstammar från vems perspektiv? 17. Ett företags övergripande strategi har som syfte att uppnå vissa, vadå? (Kryssa för det alternativ som är rätt!) Tekniska faktorer Ekonomiska faktorer Politiska faktorer Interna faktorer. Kundens Media Konkurrentens Företagets. Demografiska faktorer Kärnvärden Mål Nyckelord.

6 18. I en kommunikationsmix ingår 6 kommunikationsverktyg. Vilket av dessa 6 kommunikationsverktyg, hör inte hit? (Ni skall kryssa i ett alternativ!) 19. Vad är det centrala i synsättet, Customer Relationship Management, CRM? (Kryssa för rätt alternativ!) Kommunikation online Annonsering Direktmarknadsföring Sales Promotion. Personalen Kunderna Databasen Ledningen. 20. Ett starkt varumärke ger uttryck för? Ett negativt prispremium Det finns inte någon gemensam uppfattning om varumärkets innehåll Bristande konsistens i marknadsföring marknadskommunikation och distribution Naturlig och någorlunda jämn efterfrågan Essäfrågor Uppgift 1 a) Förklara och exemplifiera skillnaden mellan följande centrala marknadsföringsbegrepp: behov (needs); önskemål (wants); och efterfrågan (demands)! (3p) b) Beskriv skillnaden mellan produktionsfilosofin och marknadsföringsfilosofin! (3p) c) Förklara nyttan med modellen för produktnivåer! (4p) (Max 2 A4-sidor) (10 p.) Uppgift 2 Vi har talat om företaget och dess omvärld på kursen och hur företag kan arbeta med konkurrensstrategi på olika sätt som en del i det externa analysarbetet. Vi har även talat om olika produkters utveckling över tiden och hur man på olika sätt kan följa denna utveckling. Beskriv och förklara de nedan angivna teorierna och modellerna och hur de fungerar i stort. Var tydliga och korrekta i Era svar. a) BCG-matrisen (Max 1 A4-sida) (4 p.) b) Porter s fem kraftsmodell. (Max 1 A4-sida) (6 p.)

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

TEIM02 - Marknadsföring

TEIM02 - Marknadsföring LiTH Linköpings Universitet TEIM02 - Marknadsföring En sammanfattning och tentamensinläsning Andreas Åhwall 2011 Innehåll Föreläsning 1 Introduktion & Begrepp... 6 Säljkoncept... 6 Produktorientering -

Läs mer

IT och Omvärlden (NIT01A 7,5 hp)

IT och Omvärlden (NIT01A 7,5 hp) [ sida 1 ] IT och Omvärlden (NIT01A 7,5 hp) Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen NIT01A DE10, SYST12, SYST11 (omtentamen) Datum och tid: 2012-12-07, kl 09.00 13.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Ryktesspridning eller Reklampelare?

Ryktesspridning eller Reklampelare? Butikschefsprogrammet Institutionen Textilhögskolan Högskolan i Borås B-uppsats, VT 2010 Handledare: Vigo Peterzon Rapportnummer: 2010.11.9 Ryktesspridning eller Reklampelare? - En studie av butikskedjan

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Fakultet för ekonomi, kommunikation och IT Louise Bolands Eklund & Ulla Eråker Marknadsundersökning Produkter för hästsport Market Research Products for Equestrian Sport Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Chapter 1 What is marketing?... 3 Tre grundfrågor inom marknadsföringen... 3 Företagsfilosofier... 3 Kundvärde... 3 Fyra former av kundvärde... 3 Marknadsmixen... 3 Chapter 2 The global

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

en studie om KappAhls marknadsföringsstrategi

en studie om KappAhls marknadsföringsstrategi Linköpings universitet HFÖA42, Ekonomisk styrning & marknadsföring Projektarbete ht 2007 Anna Andersson PA2 Cecilia Andrén PA2 Anna-Lotta Haraldsson PA2 Henny Tesch PA2 Linda Vestin PA2 You look great

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 20 december 2013 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Elin Uppström Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande: Inga

Läs mer

Omvärldsbevakning, segmentering, varumärken och marknadskommunikation

Omvärldsbevakning, segmentering, varumärken och marknadskommunikation Slide 2.1 Omvärldsbevakning, segmentering, varumärken och marknadskommunikation LiU, 722g86 2 okt 2014 Anders Parment, Ph. D. Stockholm Business School www.andersparment.com info@andersparment.com Slide

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

KOMPENDIUM TILL KURSEN MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER

KOMPENDIUM TILL KURSEN MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER KOMPENDIUM TILL KURSEN MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER Allting går att sälja med mördande reklam - kom och köp, konserverad gröt! (Ur visa av Ulf Peder Olrog, 1940-tal) christel willför/2003-1- Vad är marknadsföring?

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Jenny Andersson, 840919-5909 Terese Andersson, 850714-6945 Emelie Ingmarsson, 850726-7444 Emma Ohlsson, 820425-3523 Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Programmet för

Läs mer

En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet

En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet Karlstad Universitet Kurs: Examensarbete marknadsförning 61-80p En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet Författare: Daniel Bjurbäck, 790209 Sebastian

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Kommunikationsplan för ett fysioterapiföretag. Nina Johanson Samira Mansour

Kommunikationsplan för ett fysioterapiföretag. Nina Johanson Samira Mansour Kommunikationsplan för ett fysioterapiföretag Nina Johanson Samira Mansour Examensarbete Företagsekonomi 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer: 3077, 3078

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET HANDELSHÖGSKOLAN En studie i varumärkesbyggande Kandidatuppsats/ Marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Höstterminen 2011 Carolina

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

Nystartad i Åre En studie av fem restauranger

Nystartad i Åre En studie av fem restauranger Institutionen för mat hälsa och miljö Nystartad i Åre En studie av fem restauranger Haglund Linnéa Nilsson Evelina Examensarbete 10p Restaurangmanagerprogrammet 120p Handledare: Solveig Björcke och Annica

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Johan Jakobsson. Marknadsorientering i små och medelstora livsmedelsproducerande företag i sydvästra Finland

Johan Jakobsson. Marknadsorientering i små och medelstora livsmedelsproducerande företag i sydvästra Finland Johan Jakobsson Marknadsorientering i små och medelstora livsmedelsproducerande företag i sydvästra Finland Pro gradu-avhandling i Internationell marknadsföring Handledare: Malin Brännback Företagsekonomiska

Läs mer

FÖRETAGSIDENTITET & IMAGE VALET AV PRESENT- OCH PROFILREKLAM CORPORATE IDENTITY & IMAGE THE CHOICE OF PROMOTIONAL PRODUCTS

FÖRETAGSIDENTITET & IMAGE VALET AV PRESENT- OCH PROFILREKLAM CORPORATE IDENTITY & IMAGE THE CHOICE OF PROMOTIONAL PRODUCTS FÖRETAGSIDENTITET & IMAGE VALET AV PRESENT- OCH PROFILREKLAM CORPORATE IDENTITY & IMAGE THE CHOICE OF PROMOTIONAL PRODUCTS Examensarbete inom huvudområdet Företagsekonomi Grundnivå 15 Högskolepoäng Vårtermin

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Sammanfattning När Mary Kay Ash 1963 gick i pension

Läs mer

Tryckt eller Digitalt?

Tryckt eller Digitalt? Tryckt eller Digitalt? Annonsörernas tankar om läsplattan som framtidens kommunikationskanal för tidningsbranschen Författare: Alexander Carlsson Andreas Widmark Handledare: Niklas Brinkfeldt Student Handelshögskolan

Läs mer