Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling högskolepoäng, avancerad nivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå"

Transkript

1 Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson Presentationsdatum: 11 jan 2011 Handledare: Rolf Lövgre

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Produktens kostnad... 4 Direkta kostnader... 4 Produktionskostnaden... 5 Produktkostnaden... 5 Prissättning... 6 Priskalkyl... 6 Produktlivscykeln... 6 Prisstrategi... 7 Hållbar lönsamhet... 7 Ökad efterfrågan... 7 Högsta möjliga vinst... 8 Imageskapande... 8 Slutsats och reflektioner... 9 Referenser

3 Inledning I kursen KPP039 Produktutveckling 3 ska ett individuellt PM skrivas. Promemorian består av ett fördjupningsarbete som omfattar 1,5 högskolepoäng. Denna promemoria är handlar om prissättning och vilka faktorer som påverkar det slutliga priset på produkten. Bakgrund En utav de svåraste samt viktigaste uppgifter en design ingenjör i utvecklingsarbetet har, är att bestämma det slutliga priset på en produkt. Prissättning är viktigt eftersom det i flera fall i produktutvecklingsprojekt redan finns kostnadsbestämmelser och en budget att följa. Därför bör en produktutvecklare ha kunskap om prissättning samt de faktorer som påverkar det slutliga priset. 3

4 Produktens kostnad Figuren nedan visar den totala kostnaden på en produkt till slutkunden. Figuren och fakta som presenteras i detta kapitel är hämtad ifrån David G. Ullmans bok The Mechanical design process. Rabatter Vinstmarginal Försäljningskostnader/M arknadsföring Indirekta kostnader Försäljningspris Overheadkostnader Bearbetningskostnader Fasta kostnader Totala kostnaden Arbetskraft Inköpta komponenter Direkta kostnader Rörliga kostnader Produktionskostnad Material Figur 1: Översikt av produktens kostnad. Alla kostnader kan delas in i två olika grupper, direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader är de som direkt kopplade till en speciell komponent, assembly eller produkt. Alla andra kostnader är indirekta. Figur 1 visar att de indirekta kostnaderna är: Rabatter Vinstmarginal Försäljningskostnader och marknadsföring Overheadkostnader Direkta kostnader En stor del utav de direkta kostnaderna är materialkostnaden. Den inkluderar allt material som köpts in för produkten. Även kostnader för spill räknas med här. Komponenter som är inköpta, och inte tillverkade inom det egna företaget räknas också som direkta kostnader. En annan direkt kostnad är för arbetskraften som de anställda utför vid tillverkningen av produkten. Arbetskostnaden är alltså den lön och förmåner som delas ut till arbetarna. Den sista direkta kostnaden är bearbetningskostnaden. Här inkluderas kostnader för alla tillbehör, moduler och speciella tillverkningsdelar för produktionen av produkten. 4 Ordlista i bokstavsordning Assembly Flera komponenter som blivit ihop monterade till en produkt. Overheadkostnader Inkluderar alla kostnader för administration, konstruktion, sekretessarbete, hyra av lokaler etc. Spill Material som inte används samt material som måste slängas etc. Vinstmarginal Den vinst som produkten ska ge.

5 Produktionskostnaden Figur 1 visar att summan av material, arbetskraft, inköpta delar samt bearbetningskostnader är den direkta kostnaden. Hela tillverkningskostnaden är alla direkta kostnader plus overheadkostnaden. Overheadkostnaden, som är en indirektkostnad, inkluderar alla kostnader för administration, konstruktion, sekretess arbete, städning, hjälp program, hyra av lokaler och andra kostnader som uppkommer från dag till dag. Produktionskostnaden kan sedan delas in i två olika delar. Material, arbetskraft, och kostnader för inköpta delar är rörliga kostnader. Den rörliga kostnaden varierar efter hur många produkter som ska tillverkas. Den andra gruppen för produktionskostnad är fasta kostnader. Bearbetning och overheadkostnader är exempel på dessa. Dessa kostnader är fasta eftersom kostnaden av dessa delar är den samma, oavsett hur många produkter som ska tillverkas. Produktkostnaden Den totala kostnaden av produkten är produktionskostnaden plus försäljningskostnaden. Här inkluderas alla kostnader som krävs för att få ut produkten på marknaden för försäljning. Det slutliga priset på produkten, det pris som produkten säljs för på marknaden, blir då den totala produktkostnaden plus vinstmarginal. 5

6 Prissättning Att sätta rätt pris på en produkt är svårt eftersom det finns många olika faktorer att ta hänsyn till. Det gäller inte bara att sätta rätt pris efter rätt kundsegment, utan hänsyn till produkten och företagets visioner, mål och kostnader måste även tas. Priskalkyl Som tidigare nämnt så är grunden till prissättningen produktkostnaden samt den vinstmarginal som vill uppnås. För att ta reda på det pris som täcker dessa kostnader kan en priskalkyl göras enligt följande tillvägagångssätt: 1. Räkna ut de direkta kostnaderna för produkten. 2. Lägg till de indirekta kostnaderna för produkten. 3. Lätt till en marginal som täcker kostnader för utveckling och investeringar i framtiden. 4. Lägg på den vinstmarginal som ska uppnås. Fakta om priskalkylen är hämtad ifrån Entreprenör Centrums hemsida, Produktlivscykeln Genom att koppla produkten till produktlivscykeln går det att få större förståelse för prissättningen. Bilden och den fakta som presenteras är hämtad ifrån Expoweras hemsida, Ordlista i bokstavsordning Kundsegment Den målgrupp av kunder som produkten ska nå ut till. Figur 2: Produktlivscykeln 6

7 I figuren ovan, figur 2, kan vi se produktlivscykeln och dess olika faser. I den första fasen utvecklas produkten. Detta innebär endast kostnader för produktutveckling. När produktutvecklingen är färdig startar fas 2, introduktionsfasen. Eftersom produkten i detta stadie är okänd så är den indirekta kostnaden för försäljning och marknadsföring stor. För att få igång försäljningen kan ett lågt pris, med hänsyn till kvalité och företagets image, sättas. Det låga priset behålls dock bara under introduktionsfasen för att sedan öka till den tänkta vinstmarginalen. Alternativt, för att få igång försäljningen, är att skumma marknaden. Det innebär att produkten ska nå ut till de som är villiga att betala för att vara först på marknaden med den nya produkten. Utvecklingsfasen, fas 3, är den fas då produkten blivit känd på marknaden. När produkten blivit väletablerad på marknaden är den i fas 3, mognadsfasen. Här gäller det att försöka nå en sån hög vinstmarginal som möjligt utan att konkurrenter lockas och tar över marknaden. I sista fasen, nedgångsfasen, brukar priset hållas konstant. Detta eftersom konkurrenter har lockats till samma marknad och endast de trogna kunderna är kvar. Prisstrategi För att nå den vinst som eftersträvas gäller det att lägga upp en strategi för prissättningen. Strategin varierar för olika produkter beroende på vad som ska uppnås. Nedan presenteras olika strategier och mål för prissättning. Fakta är hämtad ifrån Expoweras hemsida, Hållbar lönsamhet Vid hållbar lönsamhet sätts priset på en nivå så att kunderna uppfattar produkten som prisvärd. Hållbar lönsamhet har en eftersträvan att kunna sänka kostnaden för produkten. Ökad efterfrågan Vid ökad efterfrågan så sätts priset på en låg nivå för att öka volymen på försäljningen. Denna strategi är vanlig att använda i introduktionsfasen och nedgångsfasen, se kapitlet om produktlivscykeln. Risken med denna strategi är dumpning, vilket är förbjudet enligt konkurrentlagstiftningen. Ordlista i bokstavsordning Dumpning När produktens pris understiger tillverkningskostnaden. Image Den uppfattning som produkten/företaget vill skapa hos kunden. Prisvärd Produkt som tillfredställer kundens behov till rätt pris. 7

8 Högsta möjliga vinst Det gäller att hitta ett jämviktsläge på priset så att utbudsvolymen stämmer överens med efterfrågan av produkten. Exempel: En väldigt eftertraktad produkt finns ute på marknaden. Efterfrågan är stor. Priset på produkten höjs och därmed minskar efterfrågan. Dock så finns det fortfarande de som vill köpa produkten. Imageskapande Om det finns ett statusvärde i produkten så sätts priset där efter. Dessa produkten är ofta dyra och betraktas som exklusiva. Ordlista i bokstavsordning Statusvärde Status värde tillför en exklusiv image. Till exempel exklusiva designer märken på produkten. Utbudsvolymen Antalet tillverkade och sålda produkter. 8

9 Slutsats och reflektioner Det finns många olika faktorer att ta hänsyn till vid prissättning av en produkt. Först och främst så måste produktionskostnaden täckas. Efter det måste hänsyn till kunden och marknaden tas. Kunden ska få en bra känsla av att köpet och känna att det var värt priset. Samtidigt så ska produkten behålla sin image. Därefter är det viktigt att ta hänsyn till konkurrerande produkters pris. Rätt produkt, med rätt pris, på rätt plats kan ge en extrem lönsamhet. Så det ligger betydligt fler faktorer än rätt pris bakom ett köp. Jag personligen tycker dock att stor fokus bör ligga på att hitta rätt segment, differentiering och positionering. När detta är färdigt bör inte prissättningen bli några större problem, med rätt kunskaper och erfarenheter i bakgrunden vill säga. Ordlista i bokstavsordning Differentiering Hur produkten eller företaget skiljer sig ifrån konkurrenter. Positionering Hur produkten eller företaget ska placera sig i kundens medvetande. Segmentering Målmarknaden för produkten ska säljas. Kunderna för produkten. 9

10 Referenser Tryckta källor: Davig G. Ullman. The mechanical design process. McGraw Hill International Edition Internet källor: Entreprenör Centrum, , Expowera, , Expowera, , 10

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Att sälja smycken och tjäna på det

Att sälja smycken och tjäna på det Innehåll Kan man sälja smycken och tjäna på det? Sida 2 Vad vill du med ditt skapande? Sida 3 Hobby eller företag? Sida 4 Vem ska köpa dina smycken? Sida 5 Dina kunder Sida 6 Ge referenser Sida 7 Kundens

Läs mer

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Sammanfattning När Mary Kay Ash 1963 gick i pension

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

När konsumenten sätter priset - En studie om prissättning på C2C- marknaden

När konsumenten sätter priset - En studie om prissättning på C2C- marknaden Uppsala Universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, VT 2014, 15 hp Handledare: David Sörhammar 2 juni 2014 När konsumenten sätter priset - En studie om prissättning på C2C- marknaden

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Kapitel 10: Konstruktionsändringar (Engineering change)

Kapitel 10: Konstruktionsändringar (Engineering change) Produkt- och processutveckling KPP306 Mälardalens högskola Vårterminen 2009 Handledare: Rolf Lövgren Seminarie-PM grupp 4 Christian Liljendahl Daniel Gustafsson Andreas Nilsson Kapitel 10: Konstruktionsändringar

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Magisteruppsats Vårterminen 2006 Företagsekonomiska Institutionen Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Författare: Johan Lundin, 810108-4732 Filip

Läs mer

Akademin för Innovation, Design och Teknik

Akademin för Innovation, Design och Teknik Akademin för Innovation, Design och Teknik Fördjupningsarbete om gjutning Individuell inlämningsuppgift, INL1, 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå KPP039 Produktutveckling 3 Författare: Daniel Nordin Handledare:

Läs mer

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Innehållsförteckning. Bakgrund... 3. Affärsidé... 3. Organisation... 3. Logotyp och företagsnamn... 4. Rådgivare... 4. Miljö... 5. Produkt...

Innehållsförteckning. Bakgrund... 3. Affärsidé... 3. Organisation... 3. Logotyp och företagsnamn... 4. Rådgivare... 4. Miljö... 5. Produkt... Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Affärsidé... 3 Organisation... 3 Logotyp och företagsnamn... 4 Rådgivare... 4 Miljö... 5 Produkt... 5 Produktion... 6 Marknad... 6 Kunder... 7 Konkurrenter... 7 Marknadsföring...

Läs mer

D-UPPSATS. Kundlojalitet i försäkringsbranschen

D-UPPSATS. Kundlojalitet i försäkringsbranschen D-UPPSATS 2006:025 Kundlojalitet i försäkringsbranschen Fallstudier av Länsförsäkringar Norrbotten och Folksam Karin Morin Charlotta Rosell Luleå tekniska universitet D-uppsats Marknadsföring Institutionen

Läs mer

722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management

722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management 722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management Adlibris Grupp 1: Victoria Carlsson, Madeleine Eriksson, Magnus Grönhult, Cecilia Löfgren, Anna Reuterskiöld HT 2014 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Linköpings universitet Vt 2015 IEI- Marknadsföring, 722G93 Handledare: Mikael Ottosson Swish En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Alexander Karlsson 940213-0679 Gustaf L. Södergren 930324-4991

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B Bread & Breakfast AB Affärsplan Grupp 15 Vi ska erbjuda olika former av surdegsbröd och andra konditoriprodukter. Det ska finnas möjlighet att kunna köpa våra produkter i vårt konditori, och vårt bröd

Läs mer

Marknadsplan för Absolut Apeach

Marknadsplan för Absolut Apeach Marknadsplan för Absolut Apeach Marknadsplan för Absolut Apeach Inledning Detta är en marknadsplan från marknadsföringskonsultbyrå EmilyInnaJonasMathias som visar hur marknadsföringen för företaget Absolut

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist

Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist Foto: Per Jiborn Avsnitt ur Ekoturismskolan publicerad den 7 april 2009 Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist Vad är rätt pris? Det här tycks vara den absolut svåraste delen i företagandet!

Läs mer