7,5 högskolepoäng. Grundläggande affärsmannaskap. Ladokkod: Tentamen ges för: SGA011 BC1 och TPU1. Tentamenskod:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7,5 högskolepoäng. Grundläggande affärsmannaskap. Ladokkod: Tentamen ges för: SGA011 BC1 och TPU1. Tentamenskod:"

Transkript

1 Grundläggande affärsmannaskap 7,5 högskolepoäng Ladokkod: Tentamen ges för: SGA011 BC1 och TPU1 Tentamenskod: Tentamensdatum: Tid: 09:00-13:00 Hjälpmedel: Mininräknare Totalt antal poäng på tentamen: För att få respektive betyg krävs: G= 24 poäng VG= 33 poäng 40 poäng Allmänna anvisningar: Vid alternativsvarsfrågor kryssa i rutan för rätt svar. Obs! det finns bara ett rätt svar till varje fråga. Vid egna svar svara kort på raden. Rättningstiden är 4 veckor efter tentamen Lycka till! Ansvarig lärare: Anders Hedén, Jane McAndrew Telefonnummer:

2 1) Ange de aktörer som enligt boken Modefabriken återfinns i leverantör- och detaljistledet. En aktör per rad. (4 poäng) 2) Vad menas i klädmakningssammanhang med begreppet sourcing enligt boken Modefabriken. Ge en kort definition. (2 poäng) 3) Definiera det grundläggande tidsekonomiska begreppet ledtid (lead-time). (1 poäng)

3 4) En kollektions produktsortiment kan delas in i produkt- eller varugrupper. Definiera begreppen bredd respektive djup på en kollektion. (2 poäng) Bredd: Djup: 5) I samband med produktutvecklings- och produktionsprocessen begär den produktutvecklande leverantören ett antal referensprover på produkten. Vilka är dessa enligt boken Modefabriken. Namnge de 5 proverna och sätt dem i den tidsordning som de begärs. Börja med det första provet (toile räknas inte som referensprov). (3 poäng) ) I boken Modefabriken introduceras nyckeltalet tratten. Vad mäter detta nyckeltal? Förklara verbalt, ange inte formler. (1 poäng) 7) På en inköpsorder till en plaggfabrikant anges ETD eller ETA för godset. Vad står förkortningarna för? (2 poäng) a) ETD b) ETA 8) Vilken är den engelska benämningen i klädmakningssammanhang för materiallista/materialförteckning. Ange såväl den engelska benämningen som dess förkortning. (1 poäng)

4 9) Vad står förkortningen CSR för? (1 poäng) 10) Under klädmakningsprocessen utarbetas produktinstruktioner för produkten som underlag till prototyptillverkning och prisoffert. Ge 4 exempel på vad som kan ingå i produktinstruktionerna. (2 poäng) 11) Remburs (Letter of credit) är: (1 poäng) Ett leveransvillkor Ett betalningsvillkor En transportförsäkring 12) Leveransvillkoret DDP innebär att: (1 poäng) Säljaren står för alla risker och kostnader från sitt lagergolv till angiven slutdestination Risken för godset övergår när godset har levererats till av köparen anvisad fraktförare på angiven plats Köparen står för alla risker och kostnader från säljarens fabrik, lager eller annan namngiven plats till slutdestination 13) Ett av skälen som talar emot att en produktutvecklande leverantör i mode- och klädbranschen själv äger de fabriker som tillverkar dess produkter är: (1 poäng) stor kapitalbindning, främst i form av investeringar i anläggningar, maskiner och för produkter i arbete man måste konkurrera med andra om produktionskapaciteten i fabriken det tar lång tid att få ut produkter på marknaden 14) Produktutvecklingsledtid kan definieras som: (1 poäng) Den tid det tar att arbeta fram en ny produkt Den tid det tar från det att man gör en beställning av en vara till dess att den levereras Den tid det tar att producera en slutprodukt

5 15) Vad kallas en detaljist som produktutvecklar egna kollektioner under ett eget varumärke? (1 poäng) Agent Integrerad detaljist Integrerad leverantör 16) Synsättet processorientering innebär att: (1 poäng) betrakta ett företag utifrån dess verksamhetsprocesser betrakta företaget utifrån dess funktioner skapa effektivisering genom specialisering 17) Med begreppet varianter menas enligt boken Modefabriken: (1 poäng) Antalet plagg i en storlekssortering Antalet färgställningar och storlekar som en artikel erbjuds i Antalet material en artikel erbjuds i Antalet artiklar i en kollektion 18) Vad menas med produktionsprov (på engelska production sample), såsom termen beskrivs i boken Modefabriken? (1 poäng) den första enhet som kommer ut ur produktionslinjen ett slumpmässigt utvalt prov ur produktionen när hela den beställda kvantiteten är producerad ett referensprov för slutligt godkännande innan produktionen startar 19) Vad kännetecknar inköpsmodellen Fullpris? (1 poäng) Plaggtillverkaren offererar ett CMT-pris Varumärkesleverantören ansvarar för och finansierar inköp av insatsmaterial enligt produktinstruktion Plaggtillverkaren ansvarar för och finansierar inköp av insatsmaterial enligt produktinstruktion 20) Vad regleras normalt i en Workplace Code of Conduct i textilindustrin? (1 poäng) kvalitetsstandarder etiska regler och uppförandekoder standarder för beredning av tyger

6 21) Med signifikativa referensnummer för en produkt menas: (1 poäng) Referensnummer som skapas i en oavbruten följd Referensnummer som utgörs av slumpmässigt valda nummer Referensnummer som utgör en beskrivande beteckning 22) En av fördelarna med CMT-modellen sett ur den produktutvecklande leverantörens synvinkel är: (1 poäng) leverantören behöver bara förhandla med en part som tar totalansvaret ansvarskedjan håll obruten, tillverkaren har total kontroll över planeringen av inköp och tillverkning leverantören får större flexibilitet i att omfördela material och produktion mellan tillverkare 23) Vad menas i säljprovsammanhang med en master? (1 poäng) Samtliga i kollektionen ingående produkter sys upp i samtliga säljfärger Varje produkt sys upp i endast en säljprovfärg Olika modeller i en materialgrupp tillverkas i olika säljprovsfärger 24) Definition av en bransch kan uttryckas som: (1 poäng) Ett företag som erbjuder produkter/tjänster inom ett visst segment på en marknad En grupp företag som erbjuder produkter/tjänster som utifrån kundens perspektiv kan ersätta varandra En grupp företag som följer samma eller liknande strategi enligt de strategiska dimensionerna 25) Formeln för pålägg i kronor för detaljistens försäljningspris till konsument lyder: (1 poäng) Pålägg i kronor = försäljningspris i kronor inkl. moms minus inköpspris i kronor exkl. moms Pålägg i kronor = försäljningspris i kronor exkl. moms minus inköpspris i kronor exkl. moms Pålägg i kronor = försäljningspris i kronor inkl. moms minus inköpspris i kronor inkl. moms 26) Vad innebär termen leveransvillkor (delivery terms)? (1 poäng) Leveransvillkor anger hur köparen ska betala för varan Leveransvillkor anger köparens allmänna inköpsvillkor Leveransvillkor anger köparens och säljarens inbördes rättigheter och skyldigheter för en vara under transport

7 27) Vad innebär uttrycket egen dessäng? (1 poäng) Ett tyg och/eller ett tygmönster som man har ensamrätt till En modell/style som man har mönsterskyddat En fabrik som man äger själv En graderad storleksmåttlista 28) Målkostnaden för en produkt, i samband med produktkalkyleringen, kan definieras som: (1 poäng) Den varuvinst som man beräknar att göra på försäljningen av produkten Den kalkylvaluta som används vid kalkyleringen Ett riktmärke för vad produkten får kosta att köpa in 29) Varumärkesleverantören har ett inköpspris på byxan Melker på 252;- SEK från tillverkaren. Varumärkesleverantören vill vid försäljning till detaljist ha en marginal på 55%. Fråga: Till vilket pris säljer han då varan till en detaljist (wholesale price)? (1 poäng) 30) Nedan följer två prissättningsexempel för kavajen Larry. I fråga a) ska du beräkna marginalen i kronor och procent för produkten för en leverantör. I fråga b) ska du beräkna marginalen i kronor och procent för produkten för en detaljist. Avrunda om nödvändigt. Skriv dina svar på de streckade linjerna. Fråga a) Marginal för en leverantör (1 poäng) Försäljningspris exkl. moms 1517:- Inköpspris exkl. moms 789:- Marginal i kronor? Marginal i procent? Fråga b) Marginal för en detaljist (1 poäng) Försäljningspris inkl. moms 3950:- varav moms 790:- Försäljningspris exkl. moms 3160:- Inköpspris exkl. moms 1517:- Marginal i kronor? Marginal i procent?

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

7,5 hp. Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK. Namn: Personnummer:

7,5 hp. Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK. Namn: Personnummer: Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK 7,5 hp Tentamensdatum: 2015-01-12 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: IAS 18 Intäkter IAS 32

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Vår enda uppgift är att göra yrkesfolkets vardag enklare KONTOANSÖKAN. Öppettider: måndag - fredag 06.30-17.00

Vår enda uppgift är att göra yrkesfolkets vardag enklare KONTOANSÖKAN. Öppettider: måndag - fredag 06.30-17.00 Vår enda uppgift är att göra yrkesfolkets vardag enklare KONTOANSÖKAN Öppettider: måndag - fredag 06.30-17.00 Box 30014, 104 25 Stockholm Tel 08 13 12 10 Fax 08 618 33 93 flinks@flinks.se www.flinks.se

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Gör rätt från början. Matolja som affärsidé. UTRIKESHANDEL Introduktion Inledning

Gör rätt från början. Matolja som affärsidé. UTRIKESHANDEL Introduktion Inledning 7. UTRIKESHANDEL Introduktion Inledning 3 Gör rätt från början 3 Första kunskapslistan 5 Handel med länder utanför EU 9 Dokument 13 Leveransvillkor 14 Försäkringar 15 Betalningsformer 16 Produktregler

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

MODEBRANSCHEN I SVERIGE STATISTIK & ANALYS. rapport 13:03

MODEBRANSCHEN I SVERIGE STATISTIK & ANALYS. rapport 13:03 MODEBRANSCHEN I SVERIGE STATISTIK & ANALYS rapport 13:03 MODEBRANSCHEN I SVERIGE: STATISTIK & ANALYS Rapport 13:03 Stockholm, januari 2013 Volante är ett kunskapsföretag som vill bidra till en klokare

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17. Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion 6. JURIDIK Introduktion Inledning 3 Avtal och köp 3 Köpavtal 4 Offerter och fakturering 5 Konsumenträtt 6 IT-juridik 7 Kompanjonskap 8 Fördjupning Lagar och avtal 10 Konsumenträtt 19 Kompanjonskap 23 Sekretessavtal

Läs mer

Delägare Namn på alla delägare, deras ägarandel och deras arbetsuppgift och arbetstid i företaget.

Delägare Namn på alla delägare, deras ägarandel och deras arbetsuppgift och arbetstid i företaget. AFFÄRSPLAN 1 Innehållsförteckning Sid. 3 Affärsplan 4 Affärsidé 6 Vision, mål och strategi 7 Verksamhet 8 Företagets omvärld - kunder och marknad 9 Konkurrenter 10 Nätverk och samarbete 11 Marknadsföring

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

4 tips för fler affärer

4 tips för fler affärer 4 tips för fler affärer Författaren: Jonaz Kumlander Jonaz Kumlander är grundare av och VD för Doidea. Innan Jonaz grundade Doidea 2004 så arbetade han som konsult under 10 år på företag som Razorfish,

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Informationsbroschyr. Sälj! Beställ! Tjäna pengar!

Informationsbroschyr. Sälj! Beställ! Tjäna pengar! Informationsbroschyr Vinn en dag med Idol-Erik Sälj! Beställ! Tjäna pengar! Välkommen till Socks & Companys förenings- och skolförsäljning! Vi har jobbat med produktion runt hela världen för ledande varuhus

Läs mer

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare Tillväxtjuridik En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer