Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys"

Transkript

1 Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1

2 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets framtid 3. PRODUKTER Produkternas starka och svaga sidor Mål: Produkterna i företagets framtid 4. MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING Företagets starka och svaga sidor Mål: Den hållbara utvecklingen i företagets framtid 5. MARKNAD. 7 Starka och svaga sidor Mål: Marknad i företagets framtid 5.1. Öresundsperspektiv/Östersjöperspektiv 6. LÖNSAMHET OCH EKONOMISKA MÅL..8 Ekonomiska styrkor och svagheter Ekonomiska hot och möjligheter i omvärlden Mål: Ekonomin i företagets framtid 7. ARBETSORGANISATION...9 Styrkor och svagheter i arbetsorganisationen Omvärldens hot mot och möjligheter för arbetsorganisationen Mål: Arbetsorganisationen i företagets framtid 8. REKRYTERING..10 starka och svaga sidor Rekryteringens hot och möjligheter Mål: rekryteringen i företagets framtid 9. KOMPETENSUTVECKLING HANDLINGSPLAN & UTBILDNINGSPLAN.12 Om du laddar hem dokumentet från vår hemsida, kan du skriva direkt i fälten. Ni kan då även ändra framsida och ta bort viss text för att skapa ert dokument. Skriv annars på separat blad. Sida 2

3 1. Affärsidé och vision 1a. Vår affärsidé Sida 3

4 2. Informationsteknik Företagets starka och svaga sidor 2a. Nyttjar ni möjligheten att hämta dagsaktuell information på Internet? Finns ert företag på Internet? Använder ni e-post? Utnyttjar ni PC: ns effektiviseringsmöjligheter för ordbehandling, kalkylering, presentation och databasteknik? Finns det elektroniska hjälpmedel som kan underlätta för handikappade medarbetare eller kunder? Kan ni på ett rationellt sätt snabbt skicka ut personliga brev till kunder och leverantörer utan klisteretiketter på kuverten? Slår ni vakt om företagets grafiska profil med hjälp av dokumentmallar? Använder ni IT för att kommunicera internt? Vilka starka och svaga sidor har IT inom ert företag? 2b. På vilket sätt kan omvärldens IT-utveckling hota företaget? Vilka nya möjligheter ser du? Mål: Informationstekniken i företagets framtid 2c. Vad vill vi uppnå inom informationstekniken? Sida 4

5 3. Produkter Produkternas starka och svaga sidor 3a. Har företagets varor och tjänster rätt prisnivå? Tillgodoser produkterna kundernas behov? Erbjuder företaget de kringtjänster produkterna kräver? Har produkterna rätt kvalitetsnivå? Hur hittar kunderna produkten/tjänsten, dvs. hur är tillgängligheten? Vilka starka och svaga sidor har företagets varor och tjänster? 3b. Vilken teknik är ditt företag beroende av? Är vi för beroende av få leverantörer? Ser du några nya produkter som kan göra era tjänster överflödiga? Kan produkten anpassas för att nå nya kundgrupper, t.ex. människor från andra kulturer? Kan nya regelverk hota er verksamhet? Vilka fördelar skulle företaget ha av ny teknik? Hot och möjligheter är ju två sidor av samma mynt, vilka hot kan du vända till möjlighet? På vilket sätt kan omvärlden hota företagets produkter? Vilka nya möjligheter ser du? Mål: Produkterna i företagets framtid 3c. Hur ska era varor och tjänster fungera i framtiden? Sida 5

6 4. Miljö och hållbar utveckling Företagets starka och svaga sidor 4a. Är arbetsorganisationen hållbar för både män och kvinnor? Finns det sjukskrivningar och arbetsmiljöskador? Hur påverkar företaget miljön? Har företaget hållbara förutsättningar att överleva i längden? Har ditt företag någon skriftlig miljöpolicy? Är energianvändning och transporter minimerade? Vilka starka och svaga sidor har företagets miljöarbete? Omvärldens hot och möjligheter 4b. Kan miljöutvecklingen innebära någon förändring av marknaden som föreget bör tillvarata? Riskerar verksamheten drabbas av nya miljöbestämmelser? Vilka möjligheter finns för att ha en frisk personal? Kan hot vändas till möjlighet? Vilka hot och möjligheter för ert företag finns i miljöfrågorna? Mål: Miljö och hållbar utveckling i företagets framtid 4c. Vad vill du att företagets arbete medmiljö och hållbar utveckling ska resultera i? Sida 6

7 5. Marknad Starka och svaga sidor 5a. Hur uppfattar kunden ert pris, kvalitet, bemötande och tillgänglighet jämfört med konkurrenternas? Kan marknadens avgränsning ändras så att målgruppen blir större utan att era produkter behöver ändras, tex. vad gäller kvinnor och män, olika åldrar och kulturer? Hur fungerar vår marknadsföring? Har företaget en profil som verkligen tilltalar målgruppen? Sprider ni kunskap om profilen på ett effektivt sätt? Känner kunderna till era konkurrensfördelar? Vilka starka och svaga sidor har företagets marknadsföring? 5b. Kan du se några marknadstrender som hotar er ställning på marknaden? Vilka nya möjligheter ser du i omvärlden? Kan några av ovanstående hot vändas till möjlighet? Vilka möjligheter bör bevakas eller utvärderas? Vilka är marknadens hot och möjligheter? Mål: Marknad i företagets framtid 5c. Vilka ska vara företagets kunder i framtiden och vilken bild ska de ha? Öresundsperspektiv/Östersjöperspektiv (gäller endast Stockholms, Gotlands och Skåne län) 5d. På vilket sätt kan ditt företag påverkas av Öresundsekonomin/Östersjöekonomin? Kan det finnas kunder, leverantörer eller konkurrenter i våra grannländer? Vilken inverkan kan marknaden i Danmark eller kring Östersjön ha på ditt företag? Sida 7

8 6. Lönsamhet och ekonomiska mål Ekonomiska styrkor och svagheter 6a. Har ditt företag tillräcklig likviditet? Är faktureringen snabb och tillförlitlig? Betalar kunderna tillräckligt snabbt? Sker utleveranser utan tidsspillan? Sker inleveranser i anslutning till att varorna behövs? Har företag några förlustprodukter? Har företaget några fasta kostnaderna som är onödigt höga? Är produkternas försäljningsvolym tillräcklig för att täcka de fasta kostnaderna? Används tiden effektivt i företaget? Används alla medarbetares resurser på bästa sätt? Finns några onödiga väntetider? Är materialspillet onödigt stort? Är kassationen rimlig? Vilka starka och svaga sidor har företagets ekonomi? Ekonomiska hot och möjligheter från omvärlden 6b. Riskerar räntan på företagets lån bli för höga? Riskerar ni utsättas för skadeståndskrav p.g.a. olyckor, obehörigt nyttjande av varumärken, brott mot upphovsrätter etc.? Hotar fackliga åtgärder stoppa produktionen hos er, kunder eller leverantörer? Hotas några av era viktigaste kunder eller kunders kunder av obestånd? Kan valutasvängningar hota företagets ekonomi? Kan ni tjäna pengar på egna varumärken, upphovsrätter o.s.v.? Vilka ekonomiska hot och möjligheter från omvärlden ser du? Mål: Ekonomin i företagets framtid 6c. Vilka ekonomiska mål ska företaget ha och vilka fördelar kommer företaget att få då dessa infrias? Sida 8

9 7. Arbetsorganisation Arbetsorganisationens styrkor och svagheter 7a. Hur fungerar ledarskap, produktion, personalpolitik och arbetsmiljö i ert företag? Hur hanteras jämställdhets- och mångfaldsfrågor i företaget? Gör vi vad vi kan för att underlätta förvärvsarbete och föräldraskap? Har vi gjort arbetsförhållandena rimliga för både kvinnor och män? Är lön kopplat till kompetens? Finns det löneskillnader mellan könen? Omvärldens hot mot och möjligheter för arbetsorganisationen 7b. Hur kan nya regelverk påverka produktion, personalpolitik, jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö i ert företag? Kan arbetsorganisationen i andra företag locka över dina medarbetare? Mål: Arbetsorganisationen i företagets framtid 7c. Hur vill du att arbetsorganisationen ska fungera i framtiden? Sida 9

10 8. Rekrytering Rekryteringens starka och svaga sidor 8a. Hur ser behovet av nyrekrytering ut? Finns introduktionsrutiner för nyanställda? Har vi en bra sammansättning i fråga om ålder, kön och erfarenhet? Ser vi till att nya medarbetare finner sin plats i gänget? Anställer företaget även personer från andra kulturer? Nyttjas deras kompetens att nå nya marknader? Kan företaget hantera eventuella språksvårigheter? Hindras företagets utveckling av fördomar om ålder, kön, etnisk bakgrund eller funktionshinder? Gör vi vad vi kan för att ge funktionshindrade, invandrare och arbetslösa nödvändig arbetslivserfarenhet? Hur befordras medarbetare? Hur är kvinnor och män representerade i styrelsen, ledningen och bland chefer? Hur rekryteras nya medarbetare och hur är annonserna utformade? Rekryteringens hot och möjligheter 8b. Vad händer om företaget inte kan rekrytera personal på grund av att det saknas resurser eller är brist på kompetens? Hur hotas företaget om någon nyckelperson slutar? Blir det billigast och bäst att hyra in personal, rekrytera intern eller att anställas? På vilket sätt kan händelser i omvärlden påverka rekryteringen? Mål: Rekryteringen i företagets framtid 8c. Vad kan företaget uppnå genom att utveckla sin rekrytering? Sida 10

11 9. Kompetensutveckling Mål: Ny kunskap i företagets framtid Vilka kunskapsområden bör utvecklas ytterligare för att upprätthålla rätt kvalitet och nå analysens mål? Sammanställ en individuell kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare. Sida 11

12 10. Handlingsplan & utbildningsplan Varje temaområde har ett eller flera mål. Vilka åtgärder ska genomföras för att målen ska nås? Hur ska åtgärderna genomföras, när ska de påbörjas respektive vara klara? Vem ska göra vad? Vilka utbildningar behövs för att nå målen? Sida 12

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Delägare Namn på alla delägare, deras ägarandel och deras arbetsuppgift och arbetstid i företaget.

Delägare Namn på alla delägare, deras ägarandel och deras arbetsuppgift och arbetstid i företaget. AFFÄRSPLAN 1 Innehållsförteckning Sid. 3 Affärsplan 4 Affärsidé 6 Vision, mål och strategi 7 Verksamhet 8 Företagets omvärld - kunder och marknad 9 Konkurrenter 10 Nätverk och samarbete 11 Marknadsföring

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Coompanions affärsplan

Coompanions affärsplan Coompanions affärsplan Innehållsförteckning affärsplan: 1 Vår idé Affärsidé 2 Vi som företagare Kontaktinfo Medlemmar och kompetenser Medlemmarnas kontaktuppgifter Styrelse Värdegrund Rådgivare/Nätverk

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 7: Bonus: En färdig affärsplan för ett eventföretag att utgå ifrån Holger Wästlund 1 Denna affärsplan är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer