E-POSTBAROMETERN 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-POSTBAROMETERN 2013"

Transkript

1 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare.

2 Creating success 1. Inledning Denna undersökning är gjord för att få en insyn i vilka kanaler som svenska marknadsförare väljer att använda. Vi har valt att lyfta fram tre huvudsakliga slutsatser från undersökningen, med koppling till e-postmarknadsföring: Mätbarhet. 7 av 10 svarande uppger att kraven på att visa lönsamhet av marknadsföringsinsatserna har ökat det senaste året. En intressant slutsats för oss e-postmarknadsförare är att mätpunkterna förändras i takt med att kraven ökar. Det blir allt viktigare att mäta konkreta köp eller avslut jämfört med att mäta antal öppnade brev eller klick. Tester. De som systematiskt testar olika varianter på utskick uppger i högre grad att deras e-postutskick har direkt påverkan på deras försäljning och säljprocess: 62 % ser mycket stor eller ganska stor påverkan. Bland de som inte testar är motsvarande siffra 45 %. Mobilanpassning. De som anpassat sina e-postutskick för mobil läsning uppger i högre grad än övriga e-postmarknadsförare att deras utskick har mycket stor eller ganska stor påverkan på deras försäljning eller säljprocess. 2

3 Frågor besvarade av svenska marknadsförare 2. Marknadsförarnas största utmaningar Vilka är i nuläget era största utmaningar inom marknadsföring? 25 % 1. Komplext/utökat medielandskap (ny teknik och kanaler, arbetssätt, organisation, kompetens, uppföljning etc.) 19 % 16 % 13 % 2. Tidspress/resurser/budget 10 % 9 % 3. Visa ROI/lönsamhet av marknadsaktiviteter (t.ex. för ledning och andra avdelningar internt) 5 % 3 % 4. Mätning och uppföljning av resultat 5. Rekrytera och utveckla/behålla rätt medarbetare 6. Ändrad köpprocess/mer välinformerade kunder Att få våra byråer och konsulter att arbeta målinriktat och resurseffektivt 8. Annat Renodlade B2C-företag och -organisationer har större utmaning med det utökade och mer komplexa medielandskapet och att mäta och följa upp resultat av marknadsföringen. Dessa har större problem än genomsnittet både att rekrytera och behålla rätt medarbetare samt med mer välinformerade kunder/ändrad köpprocess. Företag och organisationer med kunder och huvudsaklig målgrupp både bland privatpersoner och andra företag eller organisationer (B2B & B2C) uppger i högre grad att kraven på att visa lönsamhet av marknadsföringsinsatserna ökat senaste året. Företag och organisationer med omsättning upp till 20 MSEK har större utmaning med tidspress/resurser/budget än de större. Ju högre omsättning, desto större utmaning i att visa ROI och lönsamhet och mätning och uppföljning av resultat. De större har lättare att rekrytera och behålla rätt medarbetare än de mindre företagen och organisationerna. 3

4 Frågor besvarade av svenska marknadsförare Vilken kanal ger mest? Hur hög lönsamhet (ROI) anser du att följande av ditt företags marknadsföringsinsatser ger? Väldigt hög Hög Ganska liten eller ingen 22 % 25 % 32 % 28 % 32 % 46 % 44 % 43 % 44 % 43 % 16 % 18 % 12 % 11 % 10 % PR/IR/Lobbying Webbplats (egen) Mässor/seminarier/event Reklam i tv/radio/bio Top 5! E-postmarknadsföring (+ 10 andra kategorier) E-postmarknadsföring är i topp 5 för samtliga segment (totalt, typ av kund respektive omsättning) utom för de allra största företagen (omsättning +100 MSEK) där den kommer på plats 6 utifrån lönsamhet. Anledningen till detta är inte helt klarlagd. E-postmarknadsföring i stor skala är dock mer resurskrävande i form av intern kompetens, vilket kan göra att vissa inte kan satsa tillräckligt på kanalen. 4

5 Frågor besvarade av svenska marknadsförare Hur bra anser du att följande digitala kanaler är på att: Öka varumärkeskännedom och bygga relation 7 % 80 % 16 % 56 % 20 % 29 % 13 % 69 % 26 % 34 % 17 % 49 % 1. Webbplats (egen) 2. Sökmotormarknadsföring 3. Bannerannonsering online 4. Sociala medier: Egen aktivitet 5. Sociala medier: Reklam/annonsering 6. E-postmarknadsföring Webbplatsen är navet i den digitala marknadsföringen för många och får höga betyg på samtliga tre områden. Egen aktivitet i sociala medier (statusinlägg på Facebooksidor, tweets från företagets eller medarbetares Twitterkonton, uppdateringar på LinkedIn etc) får högt betyg när det gäller ökad varumärkeskännedom och relation samt för att erbjuda kundtjänst och service till befintliga kunder. Mäter inte den variabeln i kanalen Mycket bra + Ganska bra (Av de som använder den kanalen) 10% 20 % 76 % 22 % 39 % 30 % 58 % 33 % 22 % 45 % Erbjuda kundtjänst och service till kunder 14 % 19 % 1. Webbplats (egen) 2. Sökmotormarknadsföring 3. Bannerannonsering online 4. Sociala medier: Egen aktivitet 5. Sociala medier: Reklam/annonsering 6. E-postmarknadsföring 5

6 Frågor besvarade av svenska marknadsförare Hur bra anser du att följande digitala kanaler är på att: Direkt bidra till nya affärer/försäljning Mäter inte den variabeln i kanalen 9 % 17 % 20 % 18 % Mycket bra + Ganska bra (Av de som använder den kanalen) 72 % 58 % 21 % 29 % 48 % 29 % 26 % 50 % 1. Webbplats (egen) 2. Sökmotormarknadsföring 3. Bannerannonsering online 4. Sociala medier: Egen aktivitet 5. Sociala medier: Reklam/annonsering 6. E-postmarknadsföring Egen aktivitet i sociala medier får däremot inte lika högt betyg när det gäller att direkt bidra till nya affärer och försäljning. Där är istället sökmotormarknadsföring och e-postmarknadsföring i topp efter den egna webbplatsen. 6

7 3. E-postmarknadsföring: Hur påverkar e-post resultatet? Vet ej eller kan inte svara Ja, mycket stor påverkan Nej Har era e-postutskick direkt påverkan på er försäljning eller säljprocess? 6 % 8 % 15 % 37 % 33 % Ja, liten påverkan Ja, ganska stor påverkan 2013: Nästan hälften (48,52%) uppger att deras e-postmarknadsföring har mycket stor eller ganska stor påverkan på deras försäljning/säljprocess 2011: Nästan fyra av tio (36,84) uppger att deras e-postmarknadsföring har mycket stor eller ganska stor påverkan på deras försäljning/säljprocess 27% fler uppger att deras e-postutskick har mycket stor eller ganska stor direkt påverkan på deras försäljning eller säljprocess. (Nästan dubbelt så många (78%) uppger att deras e-postutskick har mycket stor påverkan på deras försäljning/säljprocess 2013 jämfört med föregående undersökning 2011 (15,35% vs 8,61%) Hälften så många uppger att e-postutskick INTE påverkar deras försäljning/säljprocess (6,44% vs 12,44%) 7

8 E-postmarknadsföring: Hur påverkar e-post resultatet? Omsättning - har era e-postutskick direkt påverkan på er försäljning eller säljprocess? 11 % 7 % 29 % 20 % Mycket stor eller ganska stor påverkan Liten påverkan 39 % 38 % Ingen eller vet inte effekten Bland de medelstora företagen ( MSEK omsättning) uppges e-postutskick ha högst påverkan på försäljningen. 50 % 0-20 MSEK 64 % MSEK 42 % 101+ MSEK Utifrån typ av kund/målgrupp - har era e-postutskick direkt påverkan på er försäljning eller säljprocess? 52 % Mycket stor eller ganska stor påverkan B2B B2C B2B & B2C 47 % Mycket stor eller ganska stor påverkan B2B-företag uppger att e-post har störst påverkan på försäljningen. 49 % Mycket stor eller ganska stor påverkan 8

9 E-postmarknadsföring: Hur påverkar e-post resultatet? Befattning/roll - har era e-postutskick direkt påverkan på er försäljning eller säljprocess? Högst andel som uppger att deras e-postmarknadsföring har mycket stor eller ganska stor påverkan på deras försäljning/säljprocess finns bland avdelningschefer (sälj/marknad/information/kundtjänst etc.): 6 av 10 uppger detta Lägst andel som uppger att deras e-postmarknadsföring har mycket stor eller ganska stor påverkan på deras försäljning/säljprocess finns bland assistenter/specialister (sälj/marknad/information/kundtjänst etc.): 3 av 10 uppger detta VD/högsta ledning: 5 av 10 Marknadsföringskonsulter: 4 av 10 9

10 Hur mäts effekten av e-post? Vilka primära måltal/kpi har ni i nuläget för er e-postmarknadsföring? (Välj upp till tre alternativ) 8 % har inga mål 26 % 22 % 16 % 15 % 8 % 6 % 3 % 2 % 1 % <1 % Öppning/läsning Klick på länkar Antal prenumeranter/e-postadresser Köp/konvertering Vi har inga mål för vår e-postmarknadsföring Levererade utskick/kvalitet på adresser Vidaredelning via e-post eller sociala medier Avprenumeration/opt-out Annat Mottagarens enhet (dator, surfplatta, mobil etc.) Det finns många saker att mäta. Särskilt vanligt är: Antalet öppnade brev. Hur många prenumeranter som klickade på länkar och vilka länkar de klickade på. Antalet brev som inte kunde levereras. Hur många som avprenumererade. Som avsändare kan man använda statistiken för att skapa en strategi för innehåll och erbjudanden i framtida utskick. Andra mått, som antalet delningar i sociala medier, försäljning, nedladdningar eller sidvisningar kan också ge en bättre bild av hur bra breven lyckas. E-postens mätbarhet kan utnyttjas för att testa ämnesrader, design, innehåll, erbjudanden och länktexter. 10

11 Mail i mobilen allt vanligare Tar ni hänsyn till att mottagaren av era nyhetsbrev/e-postutskick får dem i mobiltelefonen? Ja 16 % 48 % 36 % Nej, men vi borde göra det Nej (2013) 15 % Mobilanpassning kan vara att anpassa layout, innehåll och/eller landningssidor för att även passa läsning i mobiltelefon 36 % 50 % (2011) 36 % har redan mobilanpassat sina e-postutskick och/eller landningssidor, vilket är nästan tre gånger fler än föregående undersökning Ytterligare närmare hälften (48 %) uppger att de borde mobilanpassa, vilket är ungefär lika många som föregående undersökning. Beställ gärna vår rapport Mail i mobilen 2012 på apsis.se/mm

12 Mail i mobilen allt vanligare Mobilanpassning av e-postutskick i relation till direkt påverkan på försäljning/säljprocess Anpassning Påverkan på försäljning/säljprocess Ja, vi har anpassat layout för mobiltelefon Nej, men vi borde göra det Nej 59 % 43 % 44 % Mycket stor eller ganska stor påverkan Liten påverkan 30 % 40 % 40 % Ingen påverkan eller vet ej 11 % 17 % 16 % Bland de som har mobilanpassat e-postutskicken är det knappt 6 av 10 som uppger att deras e-postutskick har mycket stor eller ganska stor påverkan på försäljningen. Bland de som ännu inte har gjort det, är det drygt 4 av 10 som säger att deras e-postutskick har mycket stor eller ganska stor påverkan på försäljningen. 12

13 Tester vägen till bättre resultat Arbetar ni med tester för att utveckla er e-postmarknadsföring? 24 % Ja Nej 76 % Typ av tester: 21 % Innehåll 20 % Ämnesrad 16 % Layout 13 % Utskickstid 11 % Konvertering på landningssida 11 % Köp 6 % Länkar Det som är vanligast att testa är innehåll och ämnesrad. Ungefär var femte av de som testar uppger detta. Drygt var tionde arbetar med tester för ökad konvertering på landningssidan man länkar till från utskicket. De som arbetar med tester uppger i högre grad att deras e-postutskick har direkt påverkan på deras försäljning/säljprocess: 62 % ser mycket stor eller ganska stor påverkan. Bland de som inte arbetar med tester är motsvarande siffra 45 %. Att testa är helt nödvändigt för alla som vill utveckla sin e-postmarknadsföring. Det tar inte lång tid, men det kan påverka resultatet enormt. Prova olika typer av rubriker och ingresser. Målet är att engagera läsarna och få dem att klicka sig vidare. Testa olika formuleringar, placeringar, färger, teckensnitt och former för att lära dig vad som fungerar bäst. 13

14 Andra områden för utveckling av e-postmarknadsföringen Vilka andra områden använder ni för att utveckla er e-postmarknadsföring - och med vilken effekt? Områden Personligt anpassat innehåll Segmentering utifrån demografi/aktivitet Anpassning till läsning via olika enheter Leveransbarhet Länkar för delning till sociala medier Använder, hög effekt 59 % 50 % 37 % 33 % 13 % Använder, liten effekt 36 % 45 % 50 % 58 % 70 % Använder, ingen effekt 5 % 5 % 13 % 9 % 17 % Personligt anpassat innehåll är det som har högst effekt, tätt följt av segmentering utifrån demografi/aktivitet. Även anpassning till läsning via olika enheter har hög effekt. För att kunna skicka relevant innehåll som har ett värde för mottagaren måste du veta vad dina prenumeranter behöver och vad de vill ha. Du ökar dina chanser att träffa rätt om du delar upp din adresslista i olika segment. Studera kundernas livscykel för att hitta möjligheter till riktade utskick, exempelvis när det börjar bli dags att förnya ett abonnemang. Hitta händelser som kan trigga ett eller flera relevanta brev. Ett enskilt köp kan leda till orderbekräftelser och leveransinformation, produktinformation, kompletterande erbjudanden och mycket mer. Låt fantasin flöda! 14

15 Andra kanaler som förstärker e-postmarknadsföringen Använder ni andra kanaler för att förstärka er e-postmarknadsföring? 41 % Ja 59 % Nej Den egna webbplatsen är vanligast att kombinera med sina e-postutskick. Dels leder länkar från nyhetsbrev till landningssidor på webbplatsen, dels används webbplatsen för att få nya prenumeranter till nyhetsbrevet. Var sjätte förstärker sin e-postmarknadsföring med egen aktivitet i sociala medier. Bland de som förstärker är det 63 % som uppger mycket stor eller ganska stor direkt påverkan på försäljningen av e-postutskicken. Motsvarande siffra för de som inte förstärker med andra kanaler är 29 %. Det är bara 6% av de som förstärker sin e-postmarknadsföring med andra kanaler som inte uppger direkt påverkan på försäljningen. Motsvarande siffra för de som inte förstärker med andra kanaler är fyra gånger högre: 26 %. Sociala medier tillför möjligheten att nå fler mottagare. Utnyttja detta genom att koppla ditt nyhetsbrev till sociala medier. Ytterligare ett skäl till att dina nyhetsbrev ska ha ett värdefullt innehåll är nämligen att chansen ökar att prenumeranten då delar innehållet med andra. Har du riktig tur kan ditt nyhetsbrev få viral spridning. Gör det lätt för dina prenumeranter att dela nyhetsbrevet i sociala medier. Försök så långt det är möjligt att integrera och samordna dina marknadsföringsinsatser. 15

16 Vem arbetar med e-post? 5 eller fler Hur många personer arbetar heltid eller huvudsakligen med e-postmarknadsföring inom er organisation? 3 personer 2 personer 3 % 5 % 13 % 79 % 1 person Hur länge har du själv arbetat med e-postmarknadsföring? 17 % 0-1 år 34 % 1-3 år 27 % 3-5 år 22 % 5 år eller mer 16

17 Vem arbetar med e-post? Nybörjare Avancerad Vilken nivå bedömer du att din kompetens inom e-postmarknadsföring är? 13 % 34 % 53 % Medelgod Ju högre uppfattning om sin egen nivå/kompetens inom e-postmarknadsföring desto högre status anser man att e-postmarknadsföring har i relation till andra kanaler man använder i marknadsföringen. Uppfattningen av egen nivå/kompetens har inget direkt samband med antal års egen erfarenhet av e-postmarknadsföring att göra. De som inte har mål för sin e-postmarknadsföring uppger i högre grad att e-postmarknadsföring har lägre status än andra kanaler som används i marknadsföringen. Vilken vikt anser du att e-postmarknadsföring har jämfört med andra kanaler? Högre status i förhållande till annan digital marknadsföring Likvärdig status i förhållande till annan digital marknadsföring Lägre status i förhållande till annan digital marknadsföring Vet ej eller kan inte svara 19 % 41 % 27 % 13 % 17

18 Creating success 4. Om Apsis Apsis är marknadsledare och störst i Norden på e-postmarknadsföring. Vi utvecklar teknik och tjänster som hjälper dig att kommunicera och sälja mer effektivt via e-post och andra digitala kanaler. Vi hjälper dig med strategier, produktion och tekniska lösningar. Vi arbetar för att skapa framgångsrik digital marknadsföring. Med kontor och medarbetare i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Turkiet, Polen och Hong Kong hjälper vi kunder i över 50 länder världen runt. Från starten 2001 har vi i stort sett fördubblat vår storlek varje år genom organisk tillväxt. Användarvänlighet och kraftfull funktionalitet är grunden i våra verktyg. Detta i kombination med vår unika kunskap om e-postmarknadsföring gör att vi kan erbjuda våra kunder en kostnadseffektiv och kvalitetsmedveten lösning. Läs mer om oss på och kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev! Beställ vår nya handbok i e-postmarknadsföring 18

19 Creating success 5. Om undersökningen Metod och datainsamlingsperiod Webbaserad enkät i Apsis Survey Pro, distribuerad via e-post till medlemmar i Sveriges Marknadsförbund samt via länkar i sociala medier. Datainsamling 14 december januari Antal svarande och demografi De inledande frågorna om marknadsföring har besvarats komplett av 344 marknadsförare, de avslutande frågorna om e-postmarknadsföring har besvarats av 197 e-postmarknadsförare. Demografi på respondenter Roll/befattning: VD/högsta ledning Chef inom försäljning, marknad, information, kommunikation, kundtjänst etc. Assistent eller specialist inom försäljning, marknad, information, kommunikation, kundtjänst etc. Konsult på en byrå eller frilans som säljer tjänster inom media, kommunikation, pr, reklam, web etc. Annat 30 % 42 % 12 % 12 % 3 % Arbetsgrupp Undersökningen och rapporten är producerad av Apsis i samarbete med LOOA. Projektledare: Peter Svenonius. Uppdragsgivare: Wiveca von Seth Renée, Marknadschef Apsis. Citera oss gärna men glöm inte att ange källan. Om Apsis Apsis tror på kraften, potentialen och möjligheterna i prenumererad e-post. Därför utvecklar vi tjänster som gör att företag och organisationer kan kommunicera träffsäkert med sina målgrupper. Dessutom bjuder vi gärna på inspiration och kunskap som väcker nya tankar, utvecklar effektivitet och betyder resultat på sista raden. Vi arbetar helt enkelt för att skapa framgångsrik e-post. Apsis har för närvarande kontor i 8 länder och 170 medarbetare som hjälper 6000 kunder i 50 länder runt världen. Du hittar mer läsvärd information om e-postmarknadsföring på Prenumerera på Apsis nyhetsbrev: Följ Apsis på Twitter: twitter.com/apsisswedenab Följ Apsis på Facebook: APSIS International AB 19

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Designguide för e-post

Designguide för e-post Designguide för e-post Så anpassar du formen efter bildblockering, spamfilter och bråkiga e-postklienter Innehåll Vad ögat ser har betydelse för hur det smakar......räcker det då med bra innehåll eller

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2013 PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Tema: Vägen till e-handelsköpet Mobila enheter och fysiska butiker ökar i betydelse vid e-handelsköp. »FÖRORD Den kraftiga

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2 SETA-ANALYSEN: Vad erbjuder du dina kunder? E-VÄNNER: E-handlarens skyltfönster E-PANELEN: Därför avbryter vi ett köp NätSmart NUMMER 14 Juni Augusti 2013 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET FRÅN FYSISK BUTIK

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du?

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Vem är Håkan Liljeqvist? Håkan Liljeqvist, Kreejt AB, www.hakanliljeqvist.se, @hakanliljeqvist, hakan.liljeqvist@kreejt.se Jobbat

Läs mer