E-POSTBAROMETERN 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-POSTBAROMETERN 2013"

Transkript

1 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare.

2 Creating success 1. Inledning Denna undersökning är gjord för att få en insyn i vilka kanaler som svenska marknadsförare väljer att använda. Vi har valt att lyfta fram tre huvudsakliga slutsatser från undersökningen, med koppling till e-postmarknadsföring: Mätbarhet. 7 av 10 svarande uppger att kraven på att visa lönsamhet av marknadsföringsinsatserna har ökat det senaste året. En intressant slutsats för oss e-postmarknadsförare är att mätpunkterna förändras i takt med att kraven ökar. Det blir allt viktigare att mäta konkreta köp eller avslut jämfört med att mäta antal öppnade brev eller klick. Tester. De som systematiskt testar olika varianter på utskick uppger i högre grad att deras e-postutskick har direkt påverkan på deras försäljning och säljprocess: 62 % ser mycket stor eller ganska stor påverkan. Bland de som inte testar är motsvarande siffra 45 %. Mobilanpassning. De som anpassat sina e-postutskick för mobil läsning uppger i högre grad än övriga e-postmarknadsförare att deras utskick har mycket stor eller ganska stor påverkan på deras försäljning eller säljprocess. 2

3 Frågor besvarade av svenska marknadsförare 2. Marknadsförarnas största utmaningar Vilka är i nuläget era största utmaningar inom marknadsföring? 25 % 1. Komplext/utökat medielandskap (ny teknik och kanaler, arbetssätt, organisation, kompetens, uppföljning etc.) 19 % 16 % 13 % 2. Tidspress/resurser/budget 10 % 9 % 3. Visa ROI/lönsamhet av marknadsaktiviteter (t.ex. för ledning och andra avdelningar internt) 5 % 3 % 4. Mätning och uppföljning av resultat 5. Rekrytera och utveckla/behålla rätt medarbetare 6. Ändrad köpprocess/mer välinformerade kunder Att få våra byråer och konsulter att arbeta målinriktat och resurseffektivt 8. Annat Renodlade B2C-företag och -organisationer har större utmaning med det utökade och mer komplexa medielandskapet och att mäta och följa upp resultat av marknadsföringen. Dessa har större problem än genomsnittet både att rekrytera och behålla rätt medarbetare samt med mer välinformerade kunder/ändrad köpprocess. Företag och organisationer med kunder och huvudsaklig målgrupp både bland privatpersoner och andra företag eller organisationer (B2B & B2C) uppger i högre grad att kraven på att visa lönsamhet av marknadsföringsinsatserna ökat senaste året. Företag och organisationer med omsättning upp till 20 MSEK har större utmaning med tidspress/resurser/budget än de större. Ju högre omsättning, desto större utmaning i att visa ROI och lönsamhet och mätning och uppföljning av resultat. De större har lättare att rekrytera och behålla rätt medarbetare än de mindre företagen och organisationerna. 3

4 Frågor besvarade av svenska marknadsförare Vilken kanal ger mest? Hur hög lönsamhet (ROI) anser du att följande av ditt företags marknadsföringsinsatser ger? Väldigt hög Hög Ganska liten eller ingen 22 % 25 % 32 % 28 % 32 % 46 % 44 % 43 % 44 % 43 % 16 % 18 % 12 % 11 % 10 % PR/IR/Lobbying Webbplats (egen) Mässor/seminarier/event Reklam i tv/radio/bio Top 5! E-postmarknadsföring (+ 10 andra kategorier) E-postmarknadsföring är i topp 5 för samtliga segment (totalt, typ av kund respektive omsättning) utom för de allra största företagen (omsättning +100 MSEK) där den kommer på plats 6 utifrån lönsamhet. Anledningen till detta är inte helt klarlagd. E-postmarknadsföring i stor skala är dock mer resurskrävande i form av intern kompetens, vilket kan göra att vissa inte kan satsa tillräckligt på kanalen. 4

5 Frågor besvarade av svenska marknadsförare Hur bra anser du att följande digitala kanaler är på att: Öka varumärkeskännedom och bygga relation 7 % 80 % 16 % 56 % 20 % 29 % 13 % 69 % 26 % 34 % 17 % 49 % 1. Webbplats (egen) 2. Sökmotormarknadsföring 3. Bannerannonsering online 4. Sociala medier: Egen aktivitet 5. Sociala medier: Reklam/annonsering 6. E-postmarknadsföring Webbplatsen är navet i den digitala marknadsföringen för många och får höga betyg på samtliga tre områden. Egen aktivitet i sociala medier (statusinlägg på Facebooksidor, tweets från företagets eller medarbetares Twitterkonton, uppdateringar på LinkedIn etc) får högt betyg när det gäller ökad varumärkeskännedom och relation samt för att erbjuda kundtjänst och service till befintliga kunder. Mäter inte den variabeln i kanalen Mycket bra + Ganska bra (Av de som använder den kanalen) 10% 20 % 76 % 22 % 39 % 30 % 58 % 33 % 22 % 45 % Erbjuda kundtjänst och service till kunder 14 % 19 % 1. Webbplats (egen) 2. Sökmotormarknadsföring 3. Bannerannonsering online 4. Sociala medier: Egen aktivitet 5. Sociala medier: Reklam/annonsering 6. E-postmarknadsföring 5

6 Frågor besvarade av svenska marknadsförare Hur bra anser du att följande digitala kanaler är på att: Direkt bidra till nya affärer/försäljning Mäter inte den variabeln i kanalen 9 % 17 % 20 % 18 % Mycket bra + Ganska bra (Av de som använder den kanalen) 72 % 58 % 21 % 29 % 48 % 29 % 26 % 50 % 1. Webbplats (egen) 2. Sökmotormarknadsföring 3. Bannerannonsering online 4. Sociala medier: Egen aktivitet 5. Sociala medier: Reklam/annonsering 6. E-postmarknadsföring Egen aktivitet i sociala medier får däremot inte lika högt betyg när det gäller att direkt bidra till nya affärer och försäljning. Där är istället sökmotormarknadsföring och e-postmarknadsföring i topp efter den egna webbplatsen. 6

7 3. E-postmarknadsföring: Hur påverkar e-post resultatet? Vet ej eller kan inte svara Ja, mycket stor påverkan Nej Har era e-postutskick direkt påverkan på er försäljning eller säljprocess? 6 % 8 % 15 % 37 % 33 % Ja, liten påverkan Ja, ganska stor påverkan 2013: Nästan hälften (48,52%) uppger att deras e-postmarknadsföring har mycket stor eller ganska stor påverkan på deras försäljning/säljprocess 2011: Nästan fyra av tio (36,84) uppger att deras e-postmarknadsföring har mycket stor eller ganska stor påverkan på deras försäljning/säljprocess 27% fler uppger att deras e-postutskick har mycket stor eller ganska stor direkt påverkan på deras försäljning eller säljprocess. (Nästan dubbelt så många (78%) uppger att deras e-postutskick har mycket stor påverkan på deras försäljning/säljprocess 2013 jämfört med föregående undersökning 2011 (15,35% vs 8,61%) Hälften så många uppger att e-postutskick INTE påverkar deras försäljning/säljprocess (6,44% vs 12,44%) 7

8 E-postmarknadsföring: Hur påverkar e-post resultatet? Omsättning - har era e-postutskick direkt påverkan på er försäljning eller säljprocess? 11 % 7 % 29 % 20 % Mycket stor eller ganska stor påverkan Liten påverkan 39 % 38 % Ingen eller vet inte effekten Bland de medelstora företagen ( MSEK omsättning) uppges e-postutskick ha högst påverkan på försäljningen. 50 % 0-20 MSEK 64 % MSEK 42 % 101+ MSEK Utifrån typ av kund/målgrupp - har era e-postutskick direkt påverkan på er försäljning eller säljprocess? 52 % Mycket stor eller ganska stor påverkan B2B B2C B2B & B2C 47 % Mycket stor eller ganska stor påverkan B2B-företag uppger att e-post har störst påverkan på försäljningen. 49 % Mycket stor eller ganska stor påverkan 8

9 E-postmarknadsföring: Hur påverkar e-post resultatet? Befattning/roll - har era e-postutskick direkt påverkan på er försäljning eller säljprocess? Högst andel som uppger att deras e-postmarknadsföring har mycket stor eller ganska stor påverkan på deras försäljning/säljprocess finns bland avdelningschefer (sälj/marknad/information/kundtjänst etc.): 6 av 10 uppger detta Lägst andel som uppger att deras e-postmarknadsföring har mycket stor eller ganska stor påverkan på deras försäljning/säljprocess finns bland assistenter/specialister (sälj/marknad/information/kundtjänst etc.): 3 av 10 uppger detta VD/högsta ledning: 5 av 10 Marknadsföringskonsulter: 4 av 10 9

10 Hur mäts effekten av e-post? Vilka primära måltal/kpi har ni i nuläget för er e-postmarknadsföring? (Välj upp till tre alternativ) 8 % har inga mål 26 % 22 % 16 % 15 % 8 % 6 % 3 % 2 % 1 % <1 % Öppning/läsning Klick på länkar Antal prenumeranter/e-postadresser Köp/konvertering Vi har inga mål för vår e-postmarknadsföring Levererade utskick/kvalitet på adresser Vidaredelning via e-post eller sociala medier Avprenumeration/opt-out Annat Mottagarens enhet (dator, surfplatta, mobil etc.) Det finns många saker att mäta. Särskilt vanligt är: Antalet öppnade brev. Hur många prenumeranter som klickade på länkar och vilka länkar de klickade på. Antalet brev som inte kunde levereras. Hur många som avprenumererade. Som avsändare kan man använda statistiken för att skapa en strategi för innehåll och erbjudanden i framtida utskick. Andra mått, som antalet delningar i sociala medier, försäljning, nedladdningar eller sidvisningar kan också ge en bättre bild av hur bra breven lyckas. E-postens mätbarhet kan utnyttjas för att testa ämnesrader, design, innehåll, erbjudanden och länktexter. 10

11 Mail i mobilen allt vanligare Tar ni hänsyn till att mottagaren av era nyhetsbrev/e-postutskick får dem i mobiltelefonen? Ja 16 % 48 % 36 % Nej, men vi borde göra det Nej (2013) 15 % Mobilanpassning kan vara att anpassa layout, innehåll och/eller landningssidor för att även passa läsning i mobiltelefon 36 % 50 % (2011) 36 % har redan mobilanpassat sina e-postutskick och/eller landningssidor, vilket är nästan tre gånger fler än föregående undersökning Ytterligare närmare hälften (48 %) uppger att de borde mobilanpassa, vilket är ungefär lika många som föregående undersökning. Beställ gärna vår rapport Mail i mobilen 2012 på apsis.se/mm

12 Mail i mobilen allt vanligare Mobilanpassning av e-postutskick i relation till direkt påverkan på försäljning/säljprocess Anpassning Påverkan på försäljning/säljprocess Ja, vi har anpassat layout för mobiltelefon Nej, men vi borde göra det Nej 59 % 43 % 44 % Mycket stor eller ganska stor påverkan Liten påverkan 30 % 40 % 40 % Ingen påverkan eller vet ej 11 % 17 % 16 % Bland de som har mobilanpassat e-postutskicken är det knappt 6 av 10 som uppger att deras e-postutskick har mycket stor eller ganska stor påverkan på försäljningen. Bland de som ännu inte har gjort det, är det drygt 4 av 10 som säger att deras e-postutskick har mycket stor eller ganska stor påverkan på försäljningen. 12

13 Tester vägen till bättre resultat Arbetar ni med tester för att utveckla er e-postmarknadsföring? 24 % Ja Nej 76 % Typ av tester: 21 % Innehåll 20 % Ämnesrad 16 % Layout 13 % Utskickstid 11 % Konvertering på landningssida 11 % Köp 6 % Länkar Det som är vanligast att testa är innehåll och ämnesrad. Ungefär var femte av de som testar uppger detta. Drygt var tionde arbetar med tester för ökad konvertering på landningssidan man länkar till från utskicket. De som arbetar med tester uppger i högre grad att deras e-postutskick har direkt påverkan på deras försäljning/säljprocess: 62 % ser mycket stor eller ganska stor påverkan. Bland de som inte arbetar med tester är motsvarande siffra 45 %. Att testa är helt nödvändigt för alla som vill utveckla sin e-postmarknadsföring. Det tar inte lång tid, men det kan påverka resultatet enormt. Prova olika typer av rubriker och ingresser. Målet är att engagera läsarna och få dem att klicka sig vidare. Testa olika formuleringar, placeringar, färger, teckensnitt och former för att lära dig vad som fungerar bäst. 13

14 Andra områden för utveckling av e-postmarknadsföringen Vilka andra områden använder ni för att utveckla er e-postmarknadsföring - och med vilken effekt? Områden Personligt anpassat innehåll Segmentering utifrån demografi/aktivitet Anpassning till läsning via olika enheter Leveransbarhet Länkar för delning till sociala medier Använder, hög effekt 59 % 50 % 37 % 33 % 13 % Använder, liten effekt 36 % 45 % 50 % 58 % 70 % Använder, ingen effekt 5 % 5 % 13 % 9 % 17 % Personligt anpassat innehåll är det som har högst effekt, tätt följt av segmentering utifrån demografi/aktivitet. Även anpassning till läsning via olika enheter har hög effekt. För att kunna skicka relevant innehåll som har ett värde för mottagaren måste du veta vad dina prenumeranter behöver och vad de vill ha. Du ökar dina chanser att träffa rätt om du delar upp din adresslista i olika segment. Studera kundernas livscykel för att hitta möjligheter till riktade utskick, exempelvis när det börjar bli dags att förnya ett abonnemang. Hitta händelser som kan trigga ett eller flera relevanta brev. Ett enskilt köp kan leda till orderbekräftelser och leveransinformation, produktinformation, kompletterande erbjudanden och mycket mer. Låt fantasin flöda! 14

15 Andra kanaler som förstärker e-postmarknadsföringen Använder ni andra kanaler för att förstärka er e-postmarknadsföring? 41 % Ja 59 % Nej Den egna webbplatsen är vanligast att kombinera med sina e-postutskick. Dels leder länkar från nyhetsbrev till landningssidor på webbplatsen, dels används webbplatsen för att få nya prenumeranter till nyhetsbrevet. Var sjätte förstärker sin e-postmarknadsföring med egen aktivitet i sociala medier. Bland de som förstärker är det 63 % som uppger mycket stor eller ganska stor direkt påverkan på försäljningen av e-postutskicken. Motsvarande siffra för de som inte förstärker med andra kanaler är 29 %. Det är bara 6% av de som förstärker sin e-postmarknadsföring med andra kanaler som inte uppger direkt påverkan på försäljningen. Motsvarande siffra för de som inte förstärker med andra kanaler är fyra gånger högre: 26 %. Sociala medier tillför möjligheten att nå fler mottagare. Utnyttja detta genom att koppla ditt nyhetsbrev till sociala medier. Ytterligare ett skäl till att dina nyhetsbrev ska ha ett värdefullt innehåll är nämligen att chansen ökar att prenumeranten då delar innehållet med andra. Har du riktig tur kan ditt nyhetsbrev få viral spridning. Gör det lätt för dina prenumeranter att dela nyhetsbrevet i sociala medier. Försök så långt det är möjligt att integrera och samordna dina marknadsföringsinsatser. 15

16 Vem arbetar med e-post? 5 eller fler Hur många personer arbetar heltid eller huvudsakligen med e-postmarknadsföring inom er organisation? 3 personer 2 personer 3 % 5 % 13 % 79 % 1 person Hur länge har du själv arbetat med e-postmarknadsföring? 17 % 0-1 år 34 % 1-3 år 27 % 3-5 år 22 % 5 år eller mer 16

17 Vem arbetar med e-post? Nybörjare Avancerad Vilken nivå bedömer du att din kompetens inom e-postmarknadsföring är? 13 % 34 % 53 % Medelgod Ju högre uppfattning om sin egen nivå/kompetens inom e-postmarknadsföring desto högre status anser man att e-postmarknadsföring har i relation till andra kanaler man använder i marknadsföringen. Uppfattningen av egen nivå/kompetens har inget direkt samband med antal års egen erfarenhet av e-postmarknadsföring att göra. De som inte har mål för sin e-postmarknadsföring uppger i högre grad att e-postmarknadsföring har lägre status än andra kanaler som används i marknadsföringen. Vilken vikt anser du att e-postmarknadsföring har jämfört med andra kanaler? Högre status i förhållande till annan digital marknadsföring Likvärdig status i förhållande till annan digital marknadsföring Lägre status i förhållande till annan digital marknadsföring Vet ej eller kan inte svara 19 % 41 % 27 % 13 % 17

18 Creating success 4. Om Apsis Apsis är marknadsledare och störst i Norden på e-postmarknadsföring. Vi utvecklar teknik och tjänster som hjälper dig att kommunicera och sälja mer effektivt via e-post och andra digitala kanaler. Vi hjälper dig med strategier, produktion och tekniska lösningar. Vi arbetar för att skapa framgångsrik digital marknadsföring. Med kontor och medarbetare i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Turkiet, Polen och Hong Kong hjälper vi kunder i över 50 länder världen runt. Från starten 2001 har vi i stort sett fördubblat vår storlek varje år genom organisk tillväxt. Användarvänlighet och kraftfull funktionalitet är grunden i våra verktyg. Detta i kombination med vår unika kunskap om e-postmarknadsföring gör att vi kan erbjuda våra kunder en kostnadseffektiv och kvalitetsmedveten lösning. Läs mer om oss på och kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev! Beställ vår nya handbok i e-postmarknadsföring 18

19 Creating success 5. Om undersökningen Metod och datainsamlingsperiod Webbaserad enkät i Apsis Survey Pro, distribuerad via e-post till medlemmar i Sveriges Marknadsförbund samt via länkar i sociala medier. Datainsamling 14 december januari Antal svarande och demografi De inledande frågorna om marknadsföring har besvarats komplett av 344 marknadsförare, de avslutande frågorna om e-postmarknadsföring har besvarats av 197 e-postmarknadsförare. Demografi på respondenter Roll/befattning: VD/högsta ledning Chef inom försäljning, marknad, information, kommunikation, kundtjänst etc. Assistent eller specialist inom försäljning, marknad, information, kommunikation, kundtjänst etc. Konsult på en byrå eller frilans som säljer tjänster inom media, kommunikation, pr, reklam, web etc. Annat 30 % 42 % 12 % 12 % 3 % Arbetsgrupp Undersökningen och rapporten är producerad av Apsis i samarbete med LOOA. Projektledare: Peter Svenonius. Uppdragsgivare: Wiveca von Seth Renée, Marknadschef Apsis. Citera oss gärna men glöm inte att ange källan. Om Apsis Apsis tror på kraften, potentialen och möjligheterna i prenumererad e-post. Därför utvecklar vi tjänster som gör att företag och organisationer kan kommunicera träffsäkert med sina målgrupper. Dessutom bjuder vi gärna på inspiration och kunskap som väcker nya tankar, utvecklar effektivitet och betyder resultat på sista raden. Vi arbetar helt enkelt för att skapa framgångsrik e-post. Apsis har för närvarande kontor i 8 länder och 170 medarbetare som hjälper 6000 kunder i 50 länder runt världen. Du hittar mer läsvärd information om e-postmarknadsföring på Prenumerera på Apsis nyhetsbrev: Följ Apsis på Twitter: twitter.com/apsisswedenab Följ Apsis på Facebook: APSIS International AB 19

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 E-post i mobila enheter Så skapar och designar du e-post som ger resultat i en mobil värld. Ta del av undersökningsresultat och aktuell statistik. Creating e-mail success Hej! Den

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Pernilla Åström Digital PR @Comsicom @ipillan, pernilla@comsicom.com, linkedin.com/in/pernillaastrom

Pernilla Åström Digital PR @Comsicom @ipillan, pernilla@comsicom.com, linkedin.com/in/pernillaastrom Sociala medier i B2B #ssmw oktober 2012 Pernilla Åström Digital PR @Comsicom @ipillan, pernilla@comsicom.com, linkedin.com/in/pernillaastrom Facebook: Facebook.com/comsicom Linkedin: linkedin.com/company/comsicom

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS För att vi ska kunna hjälpa er att ta fram en webbplats som uppfyller era mål och förväntningar måste vi lära känna er och er verksamhet så mycket

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt?

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt? Har ni hamnat rätt? Sociala medier på riktigt kan det ge affärer? De senaste åren har föredragen kring sociala medier duggat tätt som ett höstregn över Göteborg. Men, sällan har frågan besvarats om det

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

2014-10- 16 RÄCK UPP HANDEN OM DU INBOUND MARKETING OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE

2014-10- 16 RÄCK UPP HANDEN OM DU INBOUND MARKETING OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE INBOUND OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE Annica Thorberg 14 OKT #inboundmarketing #nyab2bmafö #linkedinforforetag RÄCK UPP HANDEN OM DU Vill ha MER TRAFIK till företagets

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING

SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING Kontakt: Erik Huss erik@annons.se 0725-66 15 70 Kontakt: Elisabeth Thörnsten elisabeth@swedishcontent.se 070-834 66 30 NOVUS Kontakt: Gun Pe@ersson gun.pe@ersson@novus.se

Läs mer

Rapport: 2012 Mobilens år!

Rapport: 2012 Mobilens år! 1 (9) Rapport: 2012 Mobilens år! Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN... 1 MOBILWEBB... 1 NULÄGE... 2 PLANER FÖR 2012... 3 PROGNOS - 2012 ÄR MOBILENS ÅR!... 6 ATT TÄNKA PÅ!... 7 OM WEB SERVICE AWARD... 9 KONTAKT...

Läs mer

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt

STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER. stakston.skl.projekt STRATEGIER FÖR SOCIALA MEDIER KONSTEN ATT INTE GÖRA SAMMA SAK I ALLA KANALER stakston.skl.projekt KOMMUNIKATION UR OMVÄRLDENS ÖGON Transparens Kunskapstörst Informationssökande Starka nätverk Värderingsbaserade

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

White paper Välskrivna texter för e-post

White paper Välskrivna texter för e-post White paper Välskrivna texter för e-post Lär dig knepen som hjälper dig att skriva bättre texter Din guide till bra och välskrivna texter för e-post Den digitala marknadsföringen är ofta inriktad på teknik.

Läs mer

Platsannonsera med Computer Sweden

Platsannonsera med Computer Sweden Hitta it-proffsen på rätt ställe Platsannonsera med Computer Sweden För att hitta rätt it-kompetens på en tuff marknad är det avgörande att välja rätt kanal för ditt rekryteringsbehov. Vi har över 30 års

Läs mer

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. 13 bra exempel 5.

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg...

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... Du har insett att det behövs hjälp med Internetmarknadsföringen och beslutar därför att anlita en marknadsföringsstrateg.

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Öka servicenivån Med Market Automation? Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Fredrik Därth Marknadsansvarig Idrottstok som gillar matlagning

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Smart synbarhet på Google fler lönsamma besök

Smart synbarhet på Google fler lönsamma besök Smart synbarhet på Google fler lönsamma besök GARANTERAT 20% ÖKAD TRAFIK Utan Jajja SEO Din hemsida besöks inte av potentiella kunder De som hittar din hemsida tillhör inte din målgrupp Dina besökare lämnar

Läs mer

Så skapar du fler affärer på nätet

Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Det mobila söket växer Faktorer

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv. Ingenjörer Sthlm 23/4 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Web Service Index 2015

Web Service Index 2015 Web Service Index 2015 Information & Service www..se Om undersökningen Här kommer Ditt Web Service Index. Med Web Service Index får Du insyn i vad just Dina besökare tycker om Din Webbplats. Syftet med

Läs mer

Facebookmarknadsföring

Facebookmarknadsföring Facebookmarknadsföring Gustav Bergman Kort om Kanban Marketing Google AdWords Facebook Webbyrå Sökmotoroptimering (SEO) gustav.bergman@kanban.se Kort om Kanban Marketing Google AdWords Facebook Webbyrå

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

Från presentation till deltagare på Starta Eget kurs Sundsvall våren 2015 2015-05-19. VANJOS IT Konsulter Office 365. Lyckas och synas på Internet

Från presentation till deltagare på Starta Eget kurs Sundsvall våren 2015 2015-05-19. VANJOS IT Konsulter Office 365. Lyckas och synas på Internet VANJOS IT Konsulter Office 365 Lyckas och synas på Internet Statistik e-handel Proffesionellt yttre Tips och idéer 1 Andel personer som aldrig använt sig av Internet 64-74 år 55-64 år 45-54 år 35-44 år

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

INKÖPSSTUDIE. Så fattas inköpsbesluten inom B2B.... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären.

INKÖPSSTUDIE. Så fattas inköpsbesluten inom B2B.... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären. INKÖPSSTUDIE Så fattas inköpsbesluten inom B2B... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären. I KORTHET: VÅRA VIKTIGASTE UPPTÄCKTER De viktigaste slutsatserna

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2013-12-03 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Nyhetsbrev Roll: Redaktör Hemsida, Huvudadministratör,Redaktör nyhetsbrev Nyhetsbrevsanmälan För att det ska gå att skapa nyhetsbrev behöver du först skapa

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder!

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! Vi har nu tagit fram en lösning som gör det enklare och smidigare än tidigare att på egen hand köpa

Läs mer

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per. Sökmotoroptimering SEO SEM Per Svanström Online Communication Manager SMM Web Intelligence /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.svanstrom www.knowit.se Copyright 2011 294 miljarder epost skickas

Läs mer

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation

Nässjöakademins uppdragsutbildningar och kurser inom digital kommunikation Nässjöakademin och Din Webbstrateg i Skandinavien AB har tillsammans tagit fram konceptet för uppdragsutbildningarna som riktar sig mot företag och organisationer som vill utvecklas digitalt. Beroende

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

2014 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING. Vem producerar morgondagens nyheter?

2014 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING. Vem producerar morgondagens nyheter? 214 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING Vem producerar morgondagens nyheter? Cisions stora journalist- och kommunikatörsundersökning 214 Vem producerar morgondagens nyheter? Cision genomför

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Relation och Retention e-postmarknadsföring

Relation och Retention e-postmarknadsföring Relation och Retention e-postmarknadsföring Relationen en Utmaning för e-handlare Svårigheten att skapa lojalitet Lärdomar från NES -14 Sthlm + Malmö Prisdumpning sänker både butiker och hela branscher

Läs mer

CV Niklas Gustavsson Marketing Automation Expert

CV Niklas Gustavsson Marketing Automation Expert CV Niklas Gustavsson Marketing Automation Expert Namn Niklas Gustavsson Födelsedatum 730526 Status Man, Gift, Marketing Automation Expert Linkedin se.linkedin.com/in/nikgustavsson/ Facebook https://www.facebook.com/nikgustavsson

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

Affärsplan 2012 Ulrica Storset

Affärsplan 2012 Ulrica Storset januari12 Affärsplan 2012 Ulrica Storset SAMMANFATTNING Den stora utmaningen för NEA är att under 2012 öka antalet medlemmar. Detta ska ske genom att leverera medlemsnytta genom att sprida information

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

All rights reserved A box of AB. CVplay - Skills in mo0on

All rights reserved A box of AB. CVplay - Skills in mo0on A box of AB CVplay - Skills in mo0on Affärsidé Problem: CV är e5 trubbigt verktyg a5 visa den samlade bilden av begåvning, personlighet och kunskap. Lösning: E5 ny5 virtuellt format som ny5jar senaste

Läs mer

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information Infoproffs 2011 -trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars.

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars. Att välja mellan native- eller webbapp Bakgrund Marknaden för smarta mobiltelefoner ökar kraftigt. Därför ser allt fler företag och organisationer behovet av att göra digitalt innehåll tillgängligt för

Läs mer

Google Analytics. www.jajja.com

Google Analytics. www.jajja.com Google Analytics r www.jajja.com Så funkar Google Analytics Mätbarheten är den viktigaste fördelen med webben framför andra kanaler. Det är först när du kan analysera dina besökare och förstå dem som du

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Så vinner du fajten på Google

Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Innehållet viktigare än någonsin SEO = Content

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal 2013-01-21 13/06 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer