Infoproffs trender inom PR och information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infoproffs 2011. -trender inom PR och information"

Transkript

1 Infoproffs trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var satsar man mest resurser i sociala medier? Hur uppfattar journalister att få information från informatörer? De här frågorna och många fler ville vi på Cision ha svar på i undersökningen Infoproffs 2011, som genomfördes under mars Undersökningen var utformad som en internetbaserad enkät riktad till kommunikatörer och journalister. Totalt svarade 284 kommunikatörer och 249 journalister på enkäten. Slutsatser från undersökningen: - De svenska infoproffsen satsar mest resurser på traditionella medier medan satsningarna på sociala medier, egna digitala kanaler och sökmotoroptimering kommer att öka mest under Allt färre satsar dock på trycksaker, såsom kundtidningar, som en del av PR-arbetet. Dessutom är det den enda kanalen inom PR-arbetet som tydligt minskar under Bland de sociala medierna är Facebook mest omhuldat. Flest anger att de kommer att öka satsningarna på Facebook under 2011 samtidigt som det redan idag satsas mest resurser på just Facebook bland sociala medier. - Informatörernas arbete med medierelationer matchar det sätt som journalisterna vill bli kontaktade på. Vanligaste sättet att arbeta är att skicka och publicera pressmeddelanden, ge nyhetstips samt anordna olika typer av pressmöten. Allt detta säger över hälften av journalisterna att de upplever som positivt. - Google är överlägset det digitala researchverktyg som journalister anger som viktigast, följt av företags och organisationers egna webbsidor samt Wikipedia. Detta kan jämföras med att 45 procent av kommunikatörerna svarar att de inte arbetar med Wikipedia samt att de som gör det

2 anger att de satsar lite resurser på Wikipedia jämfört med andra sociala medier. - En majoritet av informationsproffsen anger att de arbetar med SEO (Search engine optimization) som en del av PR-arbetet, även om ett stort antal säger att de än så länge enbart experimenterar. Av de som arbetar med SEO säger 54 procent att de märker ett positivt resultat i form av en ökad trafik. Informatörernas favorit - traditionella medier 32 procent av de tillfrågade har angett att det man satsar mest på inom PR-arbetet är traditionella medier, såsom tidningar, etermedier eller internetmedier. Egna digitala kanaler, såsom den egna webbsidan och digitala nyhetsbrev är också stort. I botten när det gäller hur mycket resurser som satsas är egna analoga kanaler, exempelvis kund- och personaltidningar. Dessutom är det hela 27 procent som inte använder sig alls av analoga kanaler. Sociala medier och sökmotoroptimering får inte en speciellt stor del av resurserna. Framtiden för dessa kanaler ser dock ljus ut. Här säger infoproffsen att de satsar mest resurser Traditionella medier 32 % Egna digitala kanaler 21 % Sociala medier 4 % Sökmotoroptimering 4 % Egna analoga kanaler 2 % Andel som svarat att de satsar mest på respektive kanal

3 Sociala medier växer mest under trycksakerna försvinner allt mer Sociala medier, egna digitala kanaler samt sökmotoroptimering. Det är de tre områden som informatörer och PR-konsulter kommer att öka sina satsningar mest på under 2011 jämfört med Även när det gäller PR i traditionella medier planerar fler att öka satsningarna jämfört med hur många som kommer att minska. Det enda område där de som planerar att minska satsningarna är fler än de som planerar att öka dem är inom egna analoga kanaler, såsom kundtidningar och pappersnyhetsbrev. Dessa analoga kanaler verkar sakta tyna bort och resurser flyttas över till kommunikation på internet. Så här förändras informationsproffsens satsningar under % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10% 0 % Sociala medier Egna digitala kanaler Sökmotoroptimering Traditionella medier Egna analoga kanaler Mer än under 2010 Mindre än under 2010 Samma som under 2010

4 Facebook populärast och ökar mest bland sociala medier Facebook är den överlägset viktigaste kanalen för informatörer och PR-konsulter bland sociala medier. Och det är även där infoproffsen kommer att lägga mer resurser under Av respondenterna har flest angivit att de satsar mest eller mycket resurser på Facebook. Det är nästan lika många som har angivit att de satsar mest eller mycket resurser på Twitter, bloggar, Youtube, Flickr och Wikipedia tillsammans. Andel av infoproffsen som ökar satsningen % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % Facebook 40 % 30 % Bloggar Twitter YouTube 20 % 10% Flickr Wikipedia 0 % Storleken på bubblorna i diagrammet representerar hur många som svarat att de satsar mest eller mycket resurser på varje specifik kanal medan placeringen anger hur stora andel som anger att satsningen kommer att öka under Och det är inte nog med att Facebook är kungen bland sociala medier redan idag, mycket tyder på att dess position kommer att förstärkas under Totalt 71 procent svarar att att de kommer satsa mer på Facebook under 2011 jämfört med under Det kan man jämföra med exempelvis YouTube där 49 procent säger att de ska öka satsningarna.

5 Pressmeddelanden och nyhetstips toppar medierelationerna Traditionella medier är fortsatt den viktigaste kanalen för infoproffsen. Pressmeddelanden via e-post och webbplatser såsom Cisionwire är, tillsammans med nyhetstips, de vanligaste aktiviteterna bland informatörer och PR-konsulter för att bygga relationer till traditionella medier. Det är däremot inte speciellt vanligt att ta kontakt med journalister via sociala medier. I botten på listan ligger att skicka produktprover. Här skiljer sig dock en grupp av responderna från övriga, nämligen PR-konsulterna. 69 procent av PR-konsulterna svarar att de skickar produktprover. De arbetar även i högre grad än övriga infoproffs med att erbjuda tester av produkter och tjänster. Så här arbetar infoproffsen med medierelationer: 1. Skickar pressmeddelanden 88 % 2. Ger nyhetstips och erbjuder intervjuer 82 % 3. Publicerar pressmeddelanden på nyhetssajter såsom Cisionwire 79 % 4. Anordnar pressmöten/presskonferenser/pressresor 59 % 5. Erbjuder tester av produkter/tjänster 26 % 6. Följer och för en öppen dialog med journalister i sociala medier 24 % 7. Skickar produktprover 23 %

6 När vi frågar journalister om hur de uppfattar olika sätt att bli kontaktade på, så matchar det delvis det sätt som informatörerna arbetar på. Journalister uppfattar det som mest positivt att få inbjudningar till evenemang, pressmeddelanden via e-post och personlig e-post. Minst positivt uppfattas brev/fax samt kontakt via Facebook och Twitter. Hur uppfattar du nedanstående sätt att bli kontaktad av informatörer och PR-konsulter? Positivt Negativt Händer aldrig Inbjudningar till evenemang, såsom pressträffar 92 % 7 % 1 % Pressmeddelanden via e-post 89 % 11 % 0 % Personlig e-post 86 % 13 % 1 % Personligt möte 59 % 30 % 11 % Pressmeddelande i pressrum/ pressmeddelandeportal såsom CisionWire 58 % 33 % 9 % Telefonsamtal 41 % 53 % 6 % Brev/Fax 37 % 53 % 10 % Kontakt via Facebook 29 % 54 % 17 % Kontakt via Twitter 20 % 50 % 30 %

7 Infoproffsen missar Wikipedia en av journalisternas favoriter Google är absolut det viktigaste digitala researchverktyget för journalister. Värt att notera är att Wikipedia är det tredje viktigaste digitala researchverktyget. Det kan jämföras med att kommunikatörerna svarar att de inte satsar speciellt mycket resurser på Wikipedia. Dessutom anger 45 procent av kommunikatörerna att de inte arbetar med Wikipedia alls. Journalisternas viktigaste digitala researchverktyg Sökmotorer såsom Google 92 % Företags och organisationers egna webbsidor 2 % 56 % Wikipedia 3 % 45 % Digitala mediedatabaser, såsom Mediearkivet 21 % 44 % Prenumerationer och bevakningar på pressmeddelandetjänster 26 % 38 % Specialiserade databaser 24 % 38 % Nyhetsbevakningstjänster såsom Google News och Retriever 25 % 36 % RSS-feeder från relevanta källor Företagsinformationstjänster såsom Affärsdata och Allabolag.se 30 % 28 % 26 % 26 % Nischade sökmotorer såsom Twitter Search 17 % 37 % Använder ej Mycket viktig eller viktig 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

8 Informatörer och SEO - spridda kunskapsnivåer Vissa informatörer arbetar med sökmotoroptimering som en naturlig del i informationsarbetet på internet och vissa gör det inte. Kunskapen om SEO skiljer sig mycket åt mellan de som har svarat på undersökningen: 27 procent anger att de har bra eller mycket bra kunskap om sökmotoroptimering medan 37 procent anger att de har dålig eller mycket dålig kunskap. Infoproffsens bedömning om sin egen kunskap om SEO Mycket bra kunskap 4 % Bra kunskap 23 % Varken bra eller dålig kunskap 35 % Dålig kunskap 28 % Mycket dålig kunskap 9 % Även när det gäller hur långt man kommit inom SEO skiljer det sig mycket. En majoritet, 55 procent, anger att de har börjat experimentera eller att de arbetar systematiskt med sökmotoroptimering. Hur långt har ni kommit i SEO-arbetet? Vet ej 9 % Vi arbetar systematiskt med SEO vid publicering av allt material och arbetar relationsskapande på internet. 23 % Vi har börjat experimentera och håller på att lära oss. 32 % Vi gör ingenting som en del av PR/informationsarbetet, men vi arbetar med SEO på ett annat sätt, exempelvis teknisk anpassning. Vi har inte gjort någonting men planerar att börja under % 13 % Vi har inte gjort någonting och planerar inte att göra något under %

9 Nyheter en viktig del av SEO för informatörer När vi frågor hur informatörerna arbetar med SEO som en del av PR-arbetet anger flest att de publicerar information på nyhetssajter såsom Cisionwire. Nästan lika vanligt är det att man optimerar ingresser och rubriker, samt publicerar information i sociala medier. Dock är det enbart en minoritet på 31 procent som anger att de arbetar med relationer för att få inlänkar. Hur arbetar ni med SEO som en del av PR-arbetet? 1. Publicerar information på nyhetssajter såsom Cisionwire 67 % 2. Optimerar rubriker, ingresser etc 61 % 3. Publicerar information i sociala medier 60 % 4. Arbetar systematiskt med länkar 54 % 5. Skapar innehåll till webbsidan 47 % 6. Skapa relationer för att få länkar från andra webbsidor såsom bloggar eller partners webbsidor. 31 %

10 Informatörernas SEO-arbete ger ökad trafik En majoritet av informatörerna som arbetar med SEO säger att de märker en trafikökning, medan enbart 8 procent säger att de inte gör det. En stor del uppger att de inte vet, troligen för att det kan vara svår att särredovisa effekten på trafiken från just informatörernas arbete. Märker ni någon trafikökning av ert SEO-arbete? Vet inte 38 % Ja 54 % Nej 8 % Cision skapar förutsättningar för företag och organisationer att fatta bättre beslut och nå bättre resultat genom plattformen CisionPoint, som erbjuder tjänster för kommunikations- och PR-ansvariga. Med lokal expertis och global räckvidd levererar Cision relevant medieinformation, målgruppsanpassade distributionstjänster, mediebevakning och kvalificerade analyser. Cision finns i Europa, Nordamerika och Asien och har partners i mer än 125 länder. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte 1,1 miljarder 2010.

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke?

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? 80% av Sveriges journalister omvärldsbevakar i sociala medier. Vikten av omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, eller att omvärldsbevaka handlar om

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Rapport: 2012 Mobilens år!

Rapport: 2012 Mobilens år! 1 (9) Rapport: 2012 Mobilens år! Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN... 1 MOBILWEBB... 1 NULÄGE... 2 PLANER FÖR 2012... 3 PROGNOS - 2012 ÄR MOBILENS ÅR!... 6 ATT TÄNKA PÅ!... 7 OM WEB SERVICE AWARD... 9 KONTAKT...

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning Mars 2004 Hur omvärldsbevakar PR-konsulterna? En av Agent25:s viktigaste och kräsnaste kundmålgrupper är PR-konsulter. För dem är omvärldsbevakning en mycket viktig

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Rekrytering via sociala medier - bra eller bara hype?

Rekrytering via sociala medier - bra eller bara hype? ROI av rekrytering via sociala medier i Europa 2013 www.stepstone.se Sammanfattning Sociala medier är en del av vardagen. I Europa använder 62% av internetanvändarna sociala medier. Jobbsökande är ännu

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Undersökning om sociala medier

Undersökning om sociala medier Hur hjälper sociala medier dig till högsta ROI i din rekryteringsprocess? Inledning Innehåll Det är ett obestridligt faktum att betydelsen av internet som en global plattform för nätverk och kommunikation

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Inledning. Page 1 of 9

Inledning. Page 1 of 9 Inledning Page 1 of 9 Låt oss tala om SEO Marketing. Det verkar som om alla företag som jobbar med utveckling av hemsidor erbjuder SEO tjänster till sina kunder. Men vet de verkligen vad de gör? SEO Marketing

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011 e-barometern Q2 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD P osten i samarbete med Svensk Distanshandel

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer