SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING"

Transkript

1 SVERIGES ANNONSÖRERS MEDLEMMAR OM CONTENT MARKETING Kontakt: Erik Huss Kontakt: Elisabeth Thörnsten NOVUS Kontakt: Gun

2 Målgrupp och genomförande Novus har på uppdrag av Sveriges Annonsörer genomfört en undersökning bland medlemmarna om content markeung. Målgrupp för denna undersökning är Sveriges Annonsörers medlemmar. Novus har urval på 503 adresser. Undersökningen gick ut Ull samtliga. GENOMFÖRANDE Intervjuerna har genomförts via en webbenkät. Fältperiod 6 Ull 20 november Vi har in 131 svar, vilket innebär en deltagarfrekvens på 26 % Resultatet står endast för de 131 som svarat, men profilen avseende investeringar motsvarar medlemsprofilen, vilket betyder vi har en bra spridning av svaren bland medlemmarna, trots den låga svarsfrekvensen. 2

3 Kännedom om content markeung 3

4 Vad är content markeung för dig? 4

5 Sju av Uo företag uppger de vet vad content markeung är Fråga: Vet du vad content marke3ng är? Ja, nämligen:.. 69% Har hört talas om men vet inte vad det är 23% Nej.men gör de det? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5

6 men en mer korrekt siffra är cirka hälgen egentligen vet vad content markeung är Fråga: Vet du vad content marke3ng är? Kodade svar Har svarat innehållsmarknadsföring 46% Citat: Marknadsföring genom redak3onellt material i sy>e a? stärka varumärket Har svarat delvis innehållsmarknadsföring Har hört talas om men vet inte vad det är 23% 23% marknadsföringsak3viteter i sy>e a? producera och publicera redak3onell innehåll som målgrupper finner lärorikt, informa3v eller underhållande. Exempel på delvis En redak3onell ton och form på marknadsföring. innehåll på vår site Nej 6

7 Varför jobbar man med content markeung? 7

8 Stärka varumärket samt vårda befintliga relauoner här är content markeung mest effekuvt Fråga: Vi vill veta hur effek3v eller ineffek3v du tycker a? content marke3ng är. Stärka varumärket 50% 30% 4% 5% 9% 3% Vårda befintliga relauoner 44% 35% 3% 3% 11% 4% nya kunder 15% 40% 1 15% 5% Öka vår totalmarknad 12% 23% 2 15% 6% 16% Generera direkkörsäljning 5% 23% 30% 21% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket effekuvt Ganska effekuvt Varken eller Ganska ineffekuvt Mycket ineffekuvt Vet ej 8

9 Kunderna är den vikugaste målgruppen för content markeung Fråga: För vilka av följande målgrupper är content marke3ng- ak3viteter särskilt vik3gt? FLERA SVAR MÖJLIGA Kunder 92% Journalister och media Prospects Medarbetare 54% 50% 60% Leverantörer och samarbetspartners 31% Övriga externa intressenter Investerare och sponsorer Myndigheter 13% 22% 1 Ingen av ovanstående 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9

10 Hur jobbar man med content markeung? 10

11 Två av tre företag jobbar med både tryckta och digitala kanaler när det gäller content markeung Fråga: På vilket sä? jobbar ni med content marke3ng idag? FLERA SVAR MÖJLIGA Tryckta kanaler 1 Digitala kanaler 43% Både tryckta och digitala kanaler 65% Event och seminarier 60% Annat, nämligen:.. Vi jobbar inte med content markeung 2% 0% SKILLNAD: De företag som har låg investeringsklass jobbar i högre grad med event och seminarier. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11

12 Uppföljning görs främst via stausuk och egna mätningar, men varierar beroende på akuvitet Fråga: Hur följer ni upp era content marke3ng- ak3viteter? FLERA SVAR MÖJLIGA Varierar beroende på akuvitet 55% StaUsUk på besök eller andra kontakter Egna mätningar På försäljningssiffrorna 27% 3 50% De företag som har hög investeringsklass följer i högre grad upp mätningar med oberoende aktör (37%) och på försäljningssiffrorna (39%) Mätningar av oberoende aktör 21% Vi följer inte upp våra akuviteter 9% Annat, nämligen:.. Jag vet inte 0% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12

13 Via vilka kanaler jobbar man? 13

14 Facebook är den content markeung- akuvitet som flest har genomfört hiplls Fråga: Man kan definiera content marke3ng som innehållsmarknadsföring eller "relevant innehåll som distribueras via egna kanaler". Vilka av dessa content marke3ng- ak3viteter har ni genomfört eller kommer a? genomföra framöver? FLERA SVAR MÖJLIGA Facebook 84% 11% 4% 6% Nyhetsbrev 7 12% 6% 10% Egna event och seminarier 76% 14% RedakUonellt innehåll på webben 74% 1 6% Youtube 71% 14% 15% Årsredovisning 59% 5% 5% 35% Kund- eller medlemsudning 55% 5% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har genomfört Kommer genomföra Funderar på genomföra Inte aktuellt 14

15 Pinterest och uppdragsböcker har lägst genomförande- frekvens av de content markeung- akuviteter vi frågat om Fråga: Man kan definiera content marke3ng som innehållsmarknadsföring eller "relevant innehåll som distribueras via egna kanaler". Vilka av dessa content marke3ng- ak3viteter har ni genomfört eller kommer a? genomföra framöver? FLERA SVAR MÖJLIGA Appar 47% 12% 21% 24% 44% 20% 31% Rapporter 39% 5% 16% 42% Instagram 34% 9% 21% 37% InternUdning 33% 4% 2% 64% LinkedIn 32% 7% 24% 3 Uppdragsböcker 9% 4% 5% 82% Pinterest 3% 1 73% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har genomfört Kommer genomföra Funderar på genomföra Inte aktuellt 15

16 Investeringar och framudstro 16

17 Höga budgetar ovanligt för content markeung, merparten ligger under en miljon kronor Fråga: Hur stor budget har ni för content marke3ng- ak3viteter under 2013? Under 1 MSEK 42% 1-5 MSEK 24% 6-10 MSEK MSEK MSEK Över 50 MSEK 5% 0% 2% 2% Vet ej 21% Ingen budget 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 17

18 Många kommer öka sina investeringar för content markeung under 2014 Fråga: Hur tror du a? era investeringar för content marke3ng kommer a? se ut 2014 i förhållande 3ll 2013? Öka 53% Minska 4% Som nuvarande nivå 34% Vet ej 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18

19 Bara knappt var femte är säker på man inte kommer göra nya content markeung- akuviteter under 2014 Fråga: Tror du a? ni kommer a? göra någon content marke3ng- ak3vitet under 2014 som ni inte gjort 2013? Ja 34% Nej 1 Vet ej 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 19

20 Summering

21 Summerande kommentarer Vad blir då den samlade bilden av content markefng? De vi har pratat med menar content markeung är särskilt vikugt för kunder. Men även journalister, medarbetare och prospects utmärker sig som särskilt vikuga målgrupper. Enligt de som vet vad content markeung är, är det effekuvt jobba med varumärke och sina kunder. Content markeung visar också på en uppåtgående investeringskurva, om vi ska tro på de 131 företag som svarat. jobba, och kanalerna, är många och det finns utrymme för anpassningar. Om vi listar topp tre, tre på gång och tre ser listorna ut så här: TOPP 3 3 PÅ GÅNG (funderar på) 3 I BOTTEN Facebook LinkedIn Uppdragsböcker Nyhetsbrev Instagram + Appar Pinterest Egna event och seminarier InternUdning Vi ser ju mer man känner Ull om content markeung, desto effekuvare tycker man det är. bådar för framuden, om man är i content markeungbranschen. 21

RAPPORT REKRYTERING OCH SOCIALA MEDIER

RAPPORT REKRYTERING OCH SOCIALA MEDIER RAPPORT REKRYTERING OCH SOCIALA MEDIER Kontakt: Elisabeth Thörnsten/ Anna Lindström Datum: 7 sept, 2012 Gun PeBersson Tel: 0739 403916 Gun.peBersson@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

2014 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING. Vem producerar morgondagens nyheter?

2014 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING. Vem producerar morgondagens nyheter? 214 års journalist- och kommunikatörs UNDERSÖKNING Vem producerar morgondagens nyheter? Cisions stora journalist- och kommunikatörsundersökning 214 Vem producerar morgondagens nyheter? Cision genomför

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

En kväll om hur du bör tänka när det gäller att etablera dig och lyckas på internet. Rådde Gård 2014-05-14

En kväll om hur du bör tänka när det gäller att etablera dig och lyckas på internet. Rådde Gård 2014-05-14 En kväll om hur du bör tänka när det gäller att etablera dig och lyckas på internet. Rådde Gård 2014-05-14 The easiest way to get visible online Kvällens agenda Varför skall jag vara online? Bygga hemsida

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014 Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se Om undersökningen Bakgrund och syee Denna undersökning är ubörd av Novus på uppdrag av FORES. Undersökningen

Läs mer

INKÖPSSTUDIE. Så fattas inköpsbesluten inom B2B.... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären.

INKÖPSSTUDIE. Så fattas inköpsbesluten inom B2B.... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären. INKÖPSSTUDIE Så fattas inköpsbesluten inom B2B... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären. I KORTHET: VÅRA VIKTIGASTE UPPTÄCKTER De viktigaste slutsatserna

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2014

Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Uppsala 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning undersökningen: Resultat av den nationella

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken.

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken. Säljpodden del 2 i Veckan så lyssnade jag på ett webinar som jag har följt ett tag som heter Pitt Williams. Och som har revolutionerat lite grann inom informationsmarknadsföring, ja marknadsföring över

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Guide. Den Nya Säljprocessen -En Guide i 5 steg som kommer att förändra din försäljning och marknadsföring

Guide. Den Nya Säljprocessen -En Guide i 5 steg som kommer att förändra din försäljning och marknadsföring Guide Den Nya Säljprocessen -En Guide i 5 steg som kommer att förändra din försäljning och marknadsföring February 2012 Introduktion: Möt Den Nya Säljprocessen Internet har förändrat marknadsföringen i

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

DELADE MENINGAR Svenska folkets syn på digital integritet 2015

DELADE MENINGAR Svenska folkets syn på digital integritet 2015 DELADE MENINGAR Svenska folkets syn på digital integritet 2015 Bakgrund Mängden information som vi människor delar med oss av digitalt har exploderat de senaste åren. För bara tjugo år sedan hade nog

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer