Sociala medier marknadsföring försäljning B2B med inriktning på LinkedIn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala medier marknadsföring försäljning B2B med inriktning på LinkedIn"

Transkript

1 Sociala medier marknadsföring försäljning B2B med inriktning på LinkedIn Sociala medier B2B LinkedIn - CIT Seminarie 2013

2 Presentation SEMSEO Hjälper företag att skapa relationer och affärer via webb Specialister på digitalmarknadsföring Fokusområden: - strategier, marknadsplanering, mätning/analys - sökmotoroptimering SEO - sökmotorannonsering SEM/AdWords, PPC - aktiviteter/kampanjer i sociala medier Peter Tilling

3 Syfte och mål Att visa på möjligheter med sociala medier B2B vad gäller marknadsföring/försäljning (kan göra) Ge kunskap kring praktisk tillämpning av sociala medier B2B, affärsnytta. (bör göra) LinkedIn, vad/varför, förbättra egen LinkedIn profil

4 Agenda Sociala medier, definition/begrepp/kanaler Sociala medier i företag, affärsnytta Sociala medier LinkedIn, vad/hur/varför LinkedIn, uppdatera profil, använda grupper Frågor och diskussioner Lunch mingel

5 Introduktion Vi påverkas mindre genom traditionella media Vi är svårare att sälja till (svårt att få uppmärksamhet, brus) Vi söker information om prod./tjänster och leverantörer Vi lyssnar/litar mer på våra vänner än på leverantörer Vi vet vad vi vill ha innan vi tar kontakt (med lev.) Relationer och varumärken får större värden Info om företag, prod/tjänster sprids snabbare än tidigare Vi köper hellre än blir på sålda prod./tjänster

6 Forts Introduktion Mer tid online, uppkopplad 24/7 Sociala medier ökar i andel av tid Färre kanaler, mer tid/kanal Info/nyheter hittar oss via profiler, sökbeteende Vi har filter för outbound marketing (blockers) Viktigare med inbound marketing (synlighet) Sociala medier/kanaler, relationsmarknadsföring Content marketing, info/nytta delas i sociala kanaler

7 Förutsättningar Idag svårare att bearbeta kalla kunder med DM (direkt m-f) (kalla samtal, DR utskick, epost) Vi hushåller med vår tillgängliga arbetstid (fritid=möjligheter) Har prospect ingen relation till individ/företag/varumärke är det ofta svårt att få tid för besök/sälj Komplexa tjänster/system/teknik kräver oftast personlig relation innan köp (förtroende/relation)

8 Inledning Viktigt att kartlägga köp/beslutsprocessen hos målgrupp - direkta kunder (kalla-/varma-/heta-kunder - indirekta kunder (påverkare/opinionsbildare) Verktyg/kanal/media väljs utifrån ovan och mål Inbound marketing ( pull marknadsföring) - permission marketing (be om lov marknadsf.) Outbound marketing ( push marknadsföring) - interruptive marketing (stör/intrångsmarknadsf.) Vi har (haft) tendens att fastna i outbound tänk! med kundskap kan vi göra Inbound aktiviteter

9 Forts Inledning Kundskap (vem-hur-vad-varför-när) Prospect, möjlig kund som kan köpa Lead, intresserad kund till att köpa Varma/Heta kundämnen Content marketing till prospects för att skapa leads Varma/heta kunder bearbetas bäst med personlig fsg (om ekonomin tillåter) Content marketing positivt vid SEO (sökoptimering)

10 Förutsättningar generellt Måste veta vem vi vill kommunicera med - målgrupp/kundgrupp och var i köpprocess de är (kalla/ovetande, varma/intresserade, heta/köpvilliga) Måste veta var och hur kunder kan påverkas - media, beteende (var, när och hur) - vad är behovet (varför intressera sig, engagera sig, köpa?) - kunder köper en lösning på ett behov (fysiskt/psykiskt) Vad vill vi göra/åstadkomma? - kunder pratar om oss i sociala medier - kunder pratar med oss i sociala medier - driva trafik, content marketing, sprida/dela nyttig info/kunskap

11 forts. Förutsättningar Vad blir viktigt att göra? Skapa förtroende till individ, företag och varumärke - Individ: kompetens, erfarenhet, nätverk - Företag: samlad kompetens, rättigheter, förmåga - Varumärke: nöjda kunder, känsla, värderingar Hur når jag målgrupp/påverkare (kanal/budskap) Vad vill jag uppnå/mål (kalla/varma/heta) Mål måste kunna mätas (förfr./anm./best./avslut)

12 Förutsättningar i sociala medier Förutsättningar idag och i framtiden Vi söker mindre efter nyheter/info, nyheter/info hittar oss Vi söker mindre efter produkter/tjänster, de hittar oss Vi är speciella om kunder letar upp oss De som inte skapar relationer och blir speciella (för kund) kommer kanske att försvinna på sikt. De som inte söker upp (är synliga för) intressenter får inte ens chansen Leta, hitta och skapa relationer (individ/varumärke) Tydliggör nytta, värderingar, skapa känsla och identitet

13 Vad är Sociala medier Sociala media aktiviteter online som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll Är till exempel: Facebook, Linkedin, Twitter, Pintrest, Youtube, Bloggar/Forum, m.fl Interaktion, dialog och att dela med sig kännetecknar sociala media - Vill jag prata med kunder/intressenter? och/eller - Vill jag att kunder/intressenter skall prata om mig? - Information med hög kundnytta delas effektivt i sociala medier (content marketing)

14 Sociala medier Sociala media i företag - relationsmarknadsföring, initiera/underhålla kundrelationer - skapa/kommunicera identitet (ftg, v-märke, personal) - rekrytering, dialog med intressenter - kunskap genom nätverkande/dialog - content marketing (producera redaktionellt mtrl m kundnytta) Mål: skapa dialog med kunder och intressenter/påverkare ger "kundskap" men tar lite tid kräver: engagemang, kunskap och intresse att lösa problem

15 Sociala medier Kanaler för b2b LinkedIn (rätt använd, troligtvis bäst för b2b) Twitter (sprid intresseväckare/länkar till följare/intressenter) Youtube (+ TED board), länka till eget/annans content Forum/Bloggar (finns målgrupper i kanal/forum/blogg Facebook (individer påverkar, tar beslut, köper) Goole+, Google Places (påverkar SEO) Pinterest/Instagram, produkter/medarbetare (påverkar SEO) Egen webbplats/blogg (kommenterbar), content marketing Tjänster/appar med användarkommentarer (länka till)

16 Sociala medier, affärsnytta? - Relationer med individer och varumärken värdefullt - Snabbhet, virala effekter (om intressant) - Effekt (någon som känner någon, jmf MLM ) - Effektivitet (ofta låg transaktionkostnad) - Mätbarhet/hänförbarhet (viktiga kanaler för kontakt/relation) - Återkoppling/kunskap, få kundskap genom dialog/interaktion - Besvara/ställ frågor via soc.media (skapa behov/intresse) - Tillhandahåll rätt information (hjälp kunder/intressenter) - Involvera kunder i dialog att utveckla produkt/sortiment/företag - Ge ett bra erbjudande (marknad/sälj) till kontakt (CTA) - Gör det lätt att få kontakt och att gå vidare i köpprocess - Ge bra service efter köp, hjälp kunden använda/rekommendera

17 Sociala medier, individnytta? - Kompetensutveckling (dialog med kollegor/vänner, aktivitet i grupper/forum) - Erfarenhetsutbyte i grupper och forum - Få hjälp av nätverk vid problem (I jobbet:linkedin/forum, Privat: Facebook,-) - Skapa/utveckla sitt personliga varumärke (bättre lön/nytt jobb, anseende/legitimitet) - Bättre relationer med personal/kollegor - Fånga upp synpunkter från personal/kunder/leverantörer ( vara med i matchen )

18 Mäta resultat och effekt? Går det att mäta effekt/nytta i sociala medier? Sociala widgets kan mäta like/followers/+1/tweets Delad information, share/retweet/varumärkes info Leads/prospects från sociala medier (CTA, call to..) Besökare/besökstid i soc.media sidor (analytics) (Fsg prod/tjänst utöver normal kopplat till soc.med) Företags och varumärkeskännedom hos målgrupper

19 Sociala medier företagsnytta Skapa branschkontakter och bygga nätverk/kluster Skaffa branschkunskap i grupper (bransch, intressenter) Skapa/kommunicera identitet (företag/varumärke) Kommunicera värderingar, skapa företagskultur Underlätta/förbättra/snabba upp rekryteringar Underlätta/förbättra kommunikation inom företag, med kunder/externa intressenter

20 Sociala medier hot/möjligheter Hur jobba med sociala media från ett ftg perspektiv - värdera verktyg/medier (nytta/kostnad) - utveckla och befästa företagskultur/relationer - rekrytering, personalutveckling/kompetens Oavsett vad företag gör kommer kunder, medarbetare, fd. medarbetare att uttrycka åsikter om företag (och ibland individer i företag). De externa intressenterna kommer att skapa sig en bild av företaget utifrån vad som är skrivet om företaget.

21 Exempel på tillämpningar LinkedIn: kontakter, kunskap, rekrytering, karriär, företagsidentitet/yrkesidentitet, verifiering/"trust" FB, skapa identitet ftg/varumärke, rekrytering, informera, skapa företagskultur/normer Twitter, identitet, påverka intressenter, rekrytering, lyssna på kunder/intressenter, content marketing Forum/bloggar, nätverk, kontakter, kunskap, identitet, rekrytering

22 Förslag på aktiviteter Identifiera och definiera mål (vad, hur, varför) - vad vill vi uppnå/göra? Värdera nytta/kostnad - vilka verktyg/medier finns att tillgå - vem kan göra, tid/kostnad Företagspolicy sociala medier - varför gör företag aktiviteter (syfte/mål) - vem gör vad och varför - vilken bild ger vi av företag/organisation/individ - värderingar (företag individ) gemensam värdegrund osv. Hur ser vårt digitala varumärke ut (digital asset management?

23 Twitter (kunskap-påverkan-relation)

24 Google + (påverkan+relation)

25 Forum (kunskap-påverkan-relation)

26 Bloggar (förstärkare, legitimitet)

27 Youtube

28 Paus

29 LinkedIn LinkedIn, nätverk B2B, yrkesprofiler -relationer -kompetens - arbete >220milj globalt, 200 länder, >1 milj i SE Yrkesjaget -> LinkedIn (privata ->FB) Skapa kontakter, bygga nätverk Leta uppdrag/arbete Skaffa kunskap och kundskap

30 LinkedIn publik personlig profil

31 LinkedIn full personlig profil

32 LinkedIn

33 LinkedIn sök befattning

34 LinkedIn sök kompetens

35 LinkedIn sök företag

36 LinkedIn sök grupper

37 Övergripande Konsult/kompetenprofiler ur två perspektiv (sökbarhet + verifiering/legitimering) Synlighet/sökbarhet på både yrkesroll och pers.kompetens/erf. (person syns i sökresultat vid sökningar på yrkesroller/kompetens) Kopplingar tjänsteområden/företagssida och personliga profiler (Verifiera/legitimera individ och företag som en bra partner/lev.) Koppla yrkesroller/kompetensområden till grupper i Linkedin (bjuda på kunskap, skapa relationer leta kontakter/uppdrag)

38 Synlighet och sökbarhet Sökbarhet : - välj ut 2-3 viktiga nyckelord kompetens - välj ut 2-3 viktiga nyckelord yrkesroll - se till att de finns i din profil (titel/rubrik, current position etc) - använd headline//rubrik till att berätta vad du åstadkommer, summera din professionella identitet -Använd summary + experience klokt (få med nyckelord i beskrivningar)

39 Nätverksstrategi och nytta Hjälpa mig i nuvarande yrkesroll - öka kunskap - skapa nyttiga relationer - skapa affärer givers gain Hitta ny yrkesroll/karriär/uppdrag - sök och skapa relationer som påverkar karriär - sök och skapa relationer med uppdragsgivare

40 Kopplingar Individ-Företag Skapa kopplingar mellan tjänsteområden på företagssida och personliga profiler. Använd services för att beskriva fokusområden eller tjänsteområden (kundperspektiv) Koppla individer till tjänst/produkt Länka till hemsida för mer info (whitepaper etc) Be om rekommendation (kund ref., case ref.) Erbjudande?

41 Linkedin Företagssida En företagssida är en plats där företag kan tillhandahålla mer information om sina produkter och tjänster, jobbmöjligheter och sin företagskultur. Alla medlemmar på LinkedIn kan följa företag med företagssidor och hålla sig uppdaterade på viktiga händelser.

42 LinkedIn - företagssida

43 Använda grupper Koppla yrkesroller/kompetensområden till grupper Definiera intressanta grupper - leta kund (i vilka grupper finns kunder/beslutsf.) - leta personal (grupper för rekrytering) - utv. egen komptens (yrkesrelaterade grupper) Dela upp ansvar för att arbeta med/i grupper Kommunicera mål/syfte med grupp-arbetet Följ upp och dela med sig av erfarenheter

44 LinkedIn - grupper

45 Linkedin grupper (kunskap+relation)

46 Rekrytering LinkedIn Aktiv letning - grupper -sök i nätverk Passiv letning - annonsering Konton för rekrytering (sälj etc)

47 LinkedIn - rekrytering Exempel på process i LinkedIn Uppdatera företagssida: - tjänster, medarbetare, länkar, värderingar m.m Identifiera behov (kompetens etc.) Publicera karriärmöjligheter (köp annons/aktivitet) (går även ut till passiva sökande) Skapa LinkedIn ad till bransch/yrkesroll Identifiera grupper som har medlemmar med rätt kompetens Be medarbetare gå i sina nätverk med rekryteringsinfo Gör egna sökning på nyckelord, ta egna direkta kontakter

48 LinkedIn uppdatera profil

49 LinkedIn skapa företagssida

50 LinkedIn företagssida tjänst/prod

51 LinkedIn - ads

52 Nästa Steg? Workshop, anmälan via CIT Lägga upp anpassa optimera pers.profil Lägga upp anpassa optimera företagssida Analysera -söka målgrupper- Grupper Efter workshop skall du ha en bra profil (synlighet) och en företagssida med prod/tjänster, koll på i vilka grupper du kan hitta din målgrupp Tack och lycka till med arbetet i sociala medier! Frågor?

53 Bilaga 1 Tips LinkedIn Företag Linkedin profiler, gemensamma krav/innehåll/bild Linkedin företagssida, tjänst/prod karriär/kopplingar Linkedin grupper (skapa eller gå med i) Leta, hitta och skapa relationer (via grupper) Bekräfta kunskap/erfarenheter via CV/profil Synliggör/tydliggör ditt företag (företagssida)

54 Bilaga 2 Tips LinkedIn individ Linkedin profil, pers.pres/cv, uppdatera/optimera Tänk på hur framtida arbetsgivare söker Be om rekommendationer av medarbetare/fd medarbetare, vänner, chefer etc. Linkedin grupper (gå med i/skapa) intelligenta frågor och svar ger "kudos" (bygg pers varumärke) Leta, hitta och skapa relationer (via grupper) Bekräfta kunskap/erfarenheter via CV/profil

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

SDF + IMF Peter Tilling dothat 2010

SDF + IMF Peter Tilling dothat 2010 Starta och driva eget företag + lite internetmarknadsföring SDF + IMF Peter Tilling dothat 2010 Peter Tilling hjälper företag med marknadsföring/fsg via webb bygger konsultgrupp spec. på Google/soc.medier

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du?

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Vem är Håkan Liljeqvist? Håkan Liljeqvist, Kreejt AB, www.hakanliljeqvist.se, @hakanliljeqvist, hakan.liljeqvist@kreejt.se Jobbat

Läs mer

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN 02 Innehåll 03 Jesper Aubin 03 Min bakgrund 03 Researchmetod 04 Introduktion 04 Personligt bemötande 04 Hur ser det ut idag? 04 Vad gör det personliga mötet med

Läs mer

Rekrytering via sociala medier - bra eller bara hype?

Rekrytering via sociala medier - bra eller bara hype? ROI av rekrytering via sociala medier i Europa 2013 www.stepstone.se Sammanfattning Sociala medier är en del av vardagen. I Europa använder 62% av internetanvändarna sociala medier. Jobbsökande är ännu

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare MÅNGFALDSRÅDGIVNING -EN METOD FÖR AHA-UPPLEVELSER OCH ÖKAD AFFÄRSNYTTA Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare Producerad

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer