Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1"

Transkript

1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation 3 Vem får använda sociala medier för Örnsköldsvik kommuns räkning? 3 Ansvar 3 Uppträdande på sociala medier 4 Allmänna handlingar och sociala medier 4 Dokumentering och arkivering 4 Anställdas privatanvändande av sociala medier på arbetsplatsen 5 Tänk på att 5 Uppdatering av Regler och riktlinjer 5 Källförteckning 6 Dokumentet framtaget av:

2 2 (6) Inledning Vad är sociala medier? Sociala medier är kommunikationsverktyg som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat innehåll. Det kan ta sig uttryck i Internetforum, communities, bloggar, wikier, gruppvara, poddradio och artikelkommentarer. Termen används ofta som sammanfattning för sådana tjänster. Egentligen inget nytt alls, bara benämningen, som är ett inlånat uttryck. Exempel på sociala medier: Externa webbplatser så som till exempel Facebook, Twitter, kik och YouTube. Bloggar antingen på den egna webbplatsen eller på en extern webbplats. Bildsajter där man släpper rättigheterna till bilden, på egen webbplats eller på en extern, till exempel Flickr, Day views med flera. Mycket av innehållet i dessa riktlinjer utgår från Facebook och bloggar, men gäller även för andra befintliga och eventuellt kommande sociala medier. Sociala medier är kommunikationsverktyg som Örnsköldsviks kommun kan använda för att marknadsföra, föra medborgardialog, informera, och kommunicera med medborgare, företag, anställda, besökare med flera. Det ska dock påpekas att sociala medier i dagsläget har vissa tillgänglighetsproblem. Så låt inte sociala medier bli den enda kanalen då det kan utesluta personer med olika funktionsnedsättningar. Hjälp och råd hjälper till och stöttar er i frågor rörande användning av sociala medier. Syftet med kommunens användning av sociala medier Att använda sociala medier är inte ett ändamål i sig utan ska ses som kanaler för kommunikation. Dessa riktlinjer har tagits fram för att vi i kommunen ska kunna använda sociala medier på ett positivt och effektivt sätt. Det främsta syftet med att använda sociala medier är att skapa dialog med Örnsköldsviksbor och andra intressenter. Det blir också en plattform där frågor kan besvaras och kritik bemötas. Sociala medier kan användas av till exempel olika verksamheter eller avgränsade projekt inom kommunen, utan att för den skull ett övergripande konto finns för kommunen, exempelvis på Facebook.

3 3 (6) Sociala medier kan även användas för exempelvis: Omvärldsbevakning Öka kunskapen om Örnsköldsvikbornas åsikter genom att följa vad som skrivs om kommunen på sociala medier. Marknadsföring av kommunens evenemang. Rekrytering av ny personal. Ytterligare ett sätt för kundtjänst att möta medborgaren. Kommunikationsväg vid en krissituation. I intern kommunikation. Dokumentation Det ska vara lätt att hitta information och allmänna handlingar från Örnsköldsvik kommun. Vi har samlat kommunens sociala medier på en samlingsida på den externa webben: Vem får använda sociala medier för Örnsköldsvik kommuns räkning? har ett samordnande ansvar för sociala medier. Örnsköldsvik kommuns officiella kanaler hanteras i enlighet med offentlighetsprincipen och bestämmelser om arkivering. Kom även ihåg att inlägg i andras sociala medier också ska följa riktlinjerna för dokumentering och arkivering Chef beslutar om och när det finns ett behov av att använda sociala medier och utser vilka personer som i tjänsten ska ansvara för kontot. Det är viktigt att den som använder sociala medier som anställd, inte blandar ihop detta med sitt eventuella privata användande. Ersättare ska finnas utsedda vid frånvaro. De som utsetts som ansvariga för kontot ska ha administratörsbehörighet. ska också ges behörighet för att vid behov kunna komma åt handlingar på kontot. När en förvaltning väljer att finnas på sociala medier ska det meddelas till kommunikationsavdelningen. Uppgifter som ska lämnas är webbadress till kontot, inloggningsuppgifter och ansvarig person. Ansvar Örnsköldsviks kommun ansvarar för de personuppgifter som publiceras på våra sociala medier. Enligt Datainspektionens vägledning ansvarar kommuner för både de personuppgifter som vi publicerar själva och de som andra personer publicerar på våra officiella konton. Medarbetaren ansvarar för sitt inlägg, medan dennes chef har det yttersta ansvaret.

4 4 (6) Uppträdande på sociala medier Det är viktigt att vara tydlig och öppen med att man representerar Örnsköldsviks kommun. Aktuell lagstiftning ska följas så att man bland annat inte kränker någons rättigheter. Språket ska följa kommunens skrivregler och tonen vara personlig, men inte privat. Se avsnittet Så uppträder du på sociala medier. Allmänna handlingar och sociala medier Inlägg och kommentarer är det vanligaste sättet att kommunicera på sociala medier. De inlägg/kommentarer som görs är att betrakta som allmänna handlingar om det sker inom ramen för kommunens verksamhet. Detsamma gäller Facebook-meddelanden, bilder och filer. Inlägg i andras sociala medier ska också följa riktlinjerna. Alla inlägg som leder eller tillför information till ett ärende ska tas hand om enligt respektive förvaltnings registreringsrutiner. Allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda, ska synas öppet för alla besökare på kommunens konton. Den som fått en fråga måste så snart som möjligt lämna ett svar. Sekretessbelagda handlingar får inte förekomma på sociala medier. Inlägg som kan omfattas av sekretess ska plockas bort, där det är möjligt, och registreras i kommunens diarium. För att underlätta allmänhetens sökande efter allmänna handlingar ska det finnas en beskrivning över vilka handlingar som finns. Kommunens aktivitet på sociala medier framgår därför av en förteckning på den egna externa webbplatsen, se avsnittet Dokumentering och arkivering. Dokumentering och arkivering Medarbetaren har uppsynsplikt och måste direkt ta bort inlägg som på något sätt kränker enskildas personliga integritet. Ansvarig tjänsteman eller dennes ersättare ska kontrollera inläggen varje vardag. Kommentarer, synpunkter eller svar som exempelvis kan antas strida mot gällande lagstiftning ska snabbt raderas. Innan radering måste innehållet av meddelandet sparas, till exempel med hjälp av en skärmdump och hållas ordnat i pärm eller digitalt. Det gäller även inlägg i andras sociala medier. Om kontot ska avslutas så tacka för alla inlägg och följ ovanstående samt kontakta kommunikationsavdelningen.

5 5 (6) Anställdas privata användande av sociala medier Det är viktigt att särskilja sina arbetsrelaterade konton på sociala medier från de man har privat. Det får aldrig råda osäkerhet om det är kommunen som gör ett inlägg/kommentar eller om det är du privat. Privat användande av sociala medier under arbetstid är inte tillåtet. Tänk på att: det som skrivs på ex. Facebook kan spridas även om man bara har privata vänner där, t.ex. genom att någon sparar statusuppdateringen eller delar med sig av din formulering till sitt eget Facebooknätverk. det som skrivs alltid finns kvar. juridiskt är det mer riskfyllt att kritisera skriftligen än muntligen, det kan användas som bevis i t.ex. en rättegång. förtal och personangrepp är en brottslig handling. skriv inte i affekt det som skrivs ska kunna läsas av vem som helst rykten sprids snabbt och kanske på felaktiga grunder kan du stå för uttalandet öga mot öga? den det gäller kan inte bemöta det som är skrivet t ex på en blogg Uppdatering av Regler och riktlinjer? reviderar dokumentet en gång om året om inte behov uppstår oftare.

6 6 (6) Källförteckning Personuppgifter i sociala medier, informationsblad, Datainspektionen Sociala medier och handlingsoffentligheten, skrift, Sveriges Kommuner och Landsting Övrigt: Arbetsmiljöverkets sida på Facebook, Arbetsmiljöverket Riktlinjer för sociala medier, Södertälje kommun Riktlinjer för sociala medier, Rättviks kommun Riktlinjer för användning av sociala medier, Katrineholms kommun Regler och riktlinjer för Lidingö kommun Anders Lundin, expert på sociala medier Marknadsföring och kommunikation i sociala medier, Lena Carlsson

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för sociala medier ÖFS 2011:1 Fastställd av Kommunfullmäktige den 23 maj 2011, 88 (dnr KS 2011/80-003) Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Gäller för anställda inom Vimmerby kommun och anställda inom helägda kommunala bolag. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 211 Riktlinjer för

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Equmeniakyrkan på sociala medier

Equmeniakyrkan på sociala medier Februari 2015 Equmeniakyrkan på sociala medier Sociala medier används för att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Sociala medier som exempelvis Twitter, Facebook och bloggar

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Helsingborg.se - riktlinjer

Helsingborg.se - riktlinjer Helsingborg.se - riktlinjer Direktiv för Helsingborgs stads webbplatser Sida: 1 (10) Innehåll 1. Inledning 2. Om Helsingborg.se 3. Organisation av stadens webbplatser 4. Utformning av stadens webbplatser

Läs mer

Policy för användning av sociala medier i tjänsten

Policy för användning av sociala medier i tjänsten Policy för användning av Sociala medier i tjänsten 1(9) Policy för användning av sociala medier i tjänsten Beslutad av kyrkokansliets informationschef 2011-01-13 Innehållsförteckning Bakgrund / inledning...2

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Försvarsmaktens handbok i Sociala medier

Försvarsmaktens handbok i Sociala medier Försvarsmaktens handbok i Sociala medier 2013 Försvarsmaktens handbok i Sociala medier H FM Soc Med Introduktion Facebook, Youtube och Twitter även om du inte använder dem själv känner du säkert till

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Innehåll Inledning 3 1. Relevant budskap för mottagaren 3 2. Avanmälan (Opt-Out) 3 3. Adresskälla 3 4. Adressinsamling 4 4.1. Insamling 4 4.2. Riktlinjer

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer