Kommunstyrelsens Ledningsutskott (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I"

Transkript

1 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS Bilden av och förtroendet för Lysekils kommun påverkas till stor del av hur man framstår i media och hur man agerar på sociala medier. För att säkerställa ett professionellt agerande i dessa kontakter och sammanhang är två riktlinjer framarbetade. Riktlinjerna ska vara ett stöd för organisationen och skapa samsyn, trygghet och enhetligt agerande. Beslutsunderlag Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse med bilagor Ledningsutskottet förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner riktlinjerna Att möta massmedia och Sociala medier i Lysekils kommun så att dessa kan kommuniceras och bli kända i organisationen. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen JUSTERING Sign:

2 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum: Förvaltn/enhet: Näringslivsenheten Handläggare: Anna-Karin Sagvall Telefon: E-post: HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS Bilden av och förtroendet för Lysekils kommun påverkas till stor del av hur vi framstår i media och hur vi agerar på sociala medier. För att säkerställa ett professionellt agerande i dessa kontakter och sammanhang är två riktlinjer framarbetade. Riktlinjerna ska vara ett stöd för organisationen och skapa samsyn, trygghet och enhetligt agerande. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen godkänner riktlinjerna Att möta massmedia och Sociala medier i Lysekils kommun så att dessa kan kommuniceras och bli kända i organisationen. Näringslivsenheten Anna-Karin Sagvall Kommunikatör

3 Att möta massmedia Goda relationer med massmedia är en viktig förutsättning för förtroendet för Lysekils kommun. Lysekils kommun har antagit värdeorden öppet, enkelt, värdigt och dessa ska även genomsyra vår kommunikation. Det journalistiska uppdraget Det journalistiska uppdraget innebär att journalistens uppgift är att granska och rapportera. Detta är en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle. Det är därför viktigt att vi så långt det är möjligt tillmötesgår massmedia och fullföljer de skyldigheter vi har som kommun. Respektera att media arbetar med nyheter vi ska kunna ge snabb respons och vara tillgängliga. Begreppsförklaring Kort om pressmeddelanden och presskonferenser. Pressmeddelanden Pressmeddelanden används när man vill nå många med ett allmänt innehåll. Ett pressmeddelande ska vara kort och kärnfullt och ha ett tydligt syfte. Presskonferens Presskonferenser används endast vid stora nyheter och när man vill förklara innehållet muntligt för flera mottagare samtidigt. Vem svarar på vilka frågor? Generellt gäller att varje förvaltningschef är ytterst ansvarig för att besvara frågor som gäller förvaltningens ansvarsområden. Förvaltningschefen kan sedan ta hjälp av personer i sin organisation för att ta fram underlag eller besvara frågor. Du som medarbetare har ingen skyldighet att svara på frågor från press och massmedia. Däremot har du alltid rätt att uttala dig som privatperson, se avsnittet om meddelarskydd.

4 När massmedia kontaktar oss Tänk på följande om du blir kontaktad av en journalist eller reporter i ditt arbete: Ta reda på namnet på tidningen och journalisten (eller kanalen och reportern). Be att få veta i vilket syfte du blir kontaktad och vilka frågorna är. Be att få återkomma, antingen med en kontaktperson eller med svar. Fundera på om du är rätt person att uttala dig för arbetsgivarens räkning. Stäm alltid av detta med din närmaste chef. Om du är rätt kontaktperson, bestäm dig för vilket budskap du vill förmedla. Du är alltid välkommen att kontakta kommunens kommunikatör för råd och stöd. Ring tillbaka på utlovad tid. Använd ett rakt och enkelt språk, undvik fackuttryck och var kortfattad. Förmedla fakta, håll dig till ämnet och spekulera inte. Be att få titta på det färdiga materialet, du har rätt att korrigera felcitat och faktafel. Kom ihåg att dela med dig till andra berörda efter intervjun. Ha därför som rutin att meddela vilka frågor du fått och vilka svar du lämnat till de du tror kan ha nytta av det. Meddelarfrihet och efterforskningsförbud Meddelarfrihet är en juridisk term som innebär man får lämna upplysningar till press och massmedia. Meddelarfriheten regleras i 1 kap. 1 3 st tryckfrihetsförordningen (TF). En meddelare har rätt att vara anonym. Det är inte tillåtet för arbetsgivare inom offentliga och kommunala organisationer att försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter till media. Detta kallas efterforskningsförbud. Om allmänna handlingar I tryckfrihetsförordningens andra kapitel regleras allmänna handlingars offentlighet. Principen är att allmänheten ska kunna ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Vad är en allmän handling? Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder, eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar.

5 Vilka handlingar är offentliga? Offentliga handlingar betyder allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Lysekils kommuns offentliga handlingar finns att ta del av via registraturen. Vilka handlingar är inte offentliga? Det finns vissa allmänna handlingar som allmänheten inte får ta del av eftersom de är belagda med sekretess, men de är undantag. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Exempel på när allmänna handlingar kan vara sekretessbelagda i kommunal verksamhet är om de: kan riskera skyddet av enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden kan skada intresset att bevara djur- eller växtart kan riskera ekonomisk skada för myndigheten Frågor om allmänna offentliga handlingar Om du är osäker på om en handling är allmän och offentlig är du välkommen att kontakta registraturen eller nämndsekretariatet.

6 Sociala medier i Lysekils kommun Vad är sociala medier? Sociala medier är ett samlingsnamn för olika typer av digitala interaktiva kanaler. Gemensamt för de sociala medierna är att dialogen står i fokus och att innehållet skapas av användarna. Exempel på sociala medier är Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Så jobbar vi med sociala medier i Lysekils kommun Lysekils kommun har i dagsläget en Facebooksida och en Twittersida. Syftet med vår närvaro i dessa kanaler är att skapa en relation med våra invånare och uppmuntra till delaktighet. Detta innebär att invånarna både skriver till oss och om oss. Kanalerna används också för snabb informationsspridning. Sociala medier privat Som anställd har du yttrandefrihet som endast får begränsas genom lag. Detta innebär att du har rätt att i egna forum uttrycka din privata åsikt och även kritik mot arbetsgivaren. Exempel på när yttrandefriheten begränsas är regler om sekretess och tystnadsplikt. Som anställd får du inte utge dig för att vara talesperson för arbetsgivaren om du inte har ett sådant uppdrag. Medverkan på sociala medier kan göra att gränsen mellan arbetsliv och privatliv blir luddig. Här följer ett par tips om hur du kan förtydliga din närvaro. Var tydlig med din roll Flera av oss i Lysekils kommun arbetar med människor och har många kontakter med invånare. Denna offentliga roll kan ibland vara svår att kliva ur i olika sammanhang i privatlivet. Samma fenomen kan dyka upp när det gäller närvaro på sociala medier. Var därför så tydlig som möjligt med i vilken roll du agerar. Om du är förtroendevald och ingår i en nämnd eller har ett annat förtroendeuppdrag (exempelvis styrelseuppdrag) finns det särskilt stor risk för sammanblandning av i vilken roll du yttrar dig, så tänk på att vara tydlig. Om du är ordförande eller vice ordförande i en nämnd så var beredd på att dina uttalanden kan tolkas som besked och var därför varsam. Du är en förebild Kom ihåg att du i din yrkesroll många gånger är en förebild för andra, både medarbetare och invånare. Hur du agerar på internet kan påverka förtroendet för dig i verkliga livet.

7 Missuppfattningar och oförutsedda effekter När kroppsspråk och minspel saknas är det lätt att missförstå varandra. Ha detta i åtanke när du använder sociala medier. Det kan också vara lätt att av obetänksamhet bryta mot sekretesslagen genom att checka in eller tagga sig själv eller medarbetare i olika sammanhang. Kränkningar på internet Oavsett om du agerar i tjänsten eller som privatperson finns alltid risken att du upplever att du blir kränkt på internet. Här följer information om vad du kan göra för att plocka bort uppgifter och inlägg om dig. Jag upplever att jag blir kränkt vad gäller? Så här kan du gå tillväga om du upplever att du blivit kränkt på internet. Kontakta personen, användaren eller bloggen Börja med att kontakta den person som lagt ut uppgifterna om dig. Beroende på omständigheterna kan den som publicerat vara en privatperson, användare eller bloggägare. Kontakta ägaren av webbplatsen, bloggen eller det sociala nätverket. Om den som publicerat uppgifterna om dig inte vill plocka bort dem kan du vända dig till ägaren av utrymmet där uppgifterna finns. Det kan vara en webbplats, en blogg eller ett socialt nätverk. De allra flesta platser på internet har villkor som begränsar vilka typer av uppgifter som får publiceras. Om uppgifterna om dig strider mot dessa villkor har du större chans att få bort uppgifterna. Större sociala nätverk som exempelvis Facebook har ofta en avdelning som tar emot och hanterar klagomål. Datainspektionen har en webbplats som heter kränkt.se och där finns mer specifik information om hur du går tillväga: Om utgivningsbevis Tidningar och tevebolag som har en webbplats har oftast något som kallas utgivningsbevis. Ett utgivningsbevis innebär att det finns ett grundlagsskydd för webbplatsen och att exempelvis inte personuppgiftslagen gäller. Mer information finns på kränkt.se Jag upplever att jag blir hotad vad gör jag? Om du upplever att du blir hotad via sociala medier ska detta hanteras som ett hot i verkliga livet. Kontakta din närmaste chef för individuell hantering.

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 10 Syftet med en uppförandekod Många förtroendevalda tycker att klimatet inom det politiska livet i våra dagar

Läs mer

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra AGERA MOT NÄTHAT #fördigsomvillförändra Utgiven av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) Kungsängsgatan 74, 753 18 Uppsala, 018-147020 Kontakt: natvaro@diskrimineringsbyran.se DU:s webbsida: www.diskrimineringsbyran.se

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell.

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Värdegrund De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Livet själv och du som människa klarar dig inte utan något av dem. Alla är lika mycket värda hur olika de än är. Låt också det vara

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet 48 yttrandefriheten på nätet Yttranden som inte skyddas av grundlag Vid sidan av yttrandefrihetsbrotten i grundlagarna och de bestämmelser som nämnts ovan om bedrägeri, barnpornografi, upphovsrätt med

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Skövde kommun är en stor arbetsplats och arbetsgivare. Här samlas många olika yrkesgrupper och verksamheter som skiljer sig åt på alla möjliga sätt. Ändå har vi

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

Vägledning 2004:1 Version 9. Kontrollutredning

Vägledning 2004:1 Version 9. Kontrollutredning Kontrollutredning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer