Policy för kontakter med massmedier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för kontakter med massmedier"

Transkript

1 Policy för kontakter med massmedier

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så arbetar journalister... 6 Riktlinjer vid mediekontakter Rutiner vid journalistkontakter Kriskommunikation Offentlighet och sekretess Pressjour Alltid och aldrig vid mediekontakter

4 Syftet med Arbetsförmedlingens massmediepolicy är att skapa förståelse för vikten av god service till journalister och vilken roll massmedier har i förhållande till Arbetsförmedlingen. Mass mediepolicyn ger riktlinjer och goda råd kring hur vi ska kommunicera med medierna. Chefer inom Arbetsförmedlingen har ansvar för att hantera mediekontakter inom sitt område. Presstaben ansvarar tillsammans med de regionala informatörerna för samordning, planering och utvärdering av myndighetens massmediearbete. Presstaben bistår också journalister med önskad information, ser till att de får kontakt med rätt person och agerar bollplank till organisationen i massmediefrågor. Förfrågningar från medier ska prioriteras och alltid besvaras skyndsamt. Det är av största vikt att Presstaben och de regionala informatörerna alltid informeras om massmedie

5 kontakter. När det gäller riksmedier och mediekontakter som kan leda till uppmärksamhet av riksmedier ska Presstaben informeras. Ofta leder intervjuer och inslag till att andra medier vill intervjua och ställa följdfrågor och då måste Presstaben vara informerad. När det gäller regionala medier ska de regionala informatörerna informeras. Kontakt med Presstaben ska i möjligaste mån tas innan intervjun. Presstaben kan då ge råd och stöd, hjälpa till att utforma budskap, ta fram efterfrågad information och förbereda för eventuella följdfrågor. Pressjour Arbetsförmedlingens pressjour är bemannad dygnet runt. För kontakt ring

6 Så arbetar journalister I en demokrati är det journalistens uppgift att granska makten och Arbetsförmedlingen är en del av den makt de ska bevaka. Artiklar och inslag görs ofta utifrån den lilla människans perspektiv och journalisten blir allmänhetens ombud gentemot makten. Massmedier har för det mesta en mycket bred målgrupp. För att öka begripligheten för läsare, tittare och lyssnare sållas grundmaterialet hårt. Det kallas för att vinkla och det innebär förenkling, dramatisering och personifiering med konkreta exempel om hur enskilda människor berörs. Mediernas förhållningssätt är också att journalistiken är oberoende och konsekvensneutral, att obehagliga sanningar ska publiceras oavsett följderna för den som granskas. En bra relation till massmedier förutsätter förståelse och respekt för att journalisterna gör sitt jobb när de ställer kritiska frågor om vår verksamhet. Nyhetsvärdering För att en nyhet ska vara intressant för medier att publicera ska den uppfylla något eller flera av följande kriterier: Avvika från det förväntade och normala Beröra många människor Ligga nära, geografiskt och tidsmässigt Innehålla en konflikt eller motsättning 6

7 Riktlinjer för mediekontakter Massmedier har stor betydelse för omvärldens uppfattning om Arbetsförmedlingen. Kommunikationen med massmedier är ett prioriterat område. Det är vår skyldighet och ligger i vårt intresse att ha goda relationer med massmedierna. Arbetsförmedlingens förhållningssätt till journalister ska vara öppet, tillgängligt, aktivt och trovärdigt. Mediearbetet ska bidra till en tydlig, korrekt och sann bild av Arbetsförmedlingen. Myndighetens chefer har ansvar för att hantera mediekontakter inom sina ansvarsområden och företräda sin verksamhet i medier. Till stöd finns Presstaben och de regionala informatörerna. Frågor från medier ska prioriteras och alltid besvaras skyndsamt. Det är av största vikt att Presstaben och de regionala informatörerna alltid informeras om massmediekontakter. När det gäller riksmedier och medie kontakter som kan leda till uppmärksamhet av riksmedier ska pressstaben alltid informeras. Vid kontakter med regionala medier ska de regionala informatörerna informeras. Presstaben kan ge råd och stöd, utforma budskap, ta fram efterfrågad information och förbereda generaldirektören för eventuella följdfrågor. Kontakt med Presstaben ska i möjligaste mån tas innan intervjun. Vi skiljer på faktainformation och kommentarer: Fakta och information som efterfrågas ska förmedlas snabbt av sakkunniga på området. Kommentarer ges av utsedda talespersoner, i första hand chefer, eller av dem utpekade medarbetare. Antalet talespersoner i en och samma fråga bör begränsas för att minimera risken för motsägelser och missförstånd. Talespersoner ska genomgå medieutbildning. Finns brister i verksamheten informera alltid din närmaste chef. Presstaben eller de regionala informatörerna ska kontaktas när något i verksamheten kan vara intressant för massmedier. 7

8 Öppet förhållningssätt Arbetsförmedlingen ska vara rak och ärlig i sitt förhållande till massmedier. Huvudprincipen är att vi gärna utnyttjar möjligheten att komma till tals i medier. Att omtalas eller tolkas av andra, men inte själv få ge sin syn på en fråga är aldrig bra. Tillgänglighet Det ska vara enkelt för journalister att när som helst komma i kontakt med Arbetsförmedlingen. Chefer ska vara tillgängliga för medier och kunna nås även efter arbetstid. När en chef är ledig eller av andra skäl inte kan vara anträffbar, ska någon ställföreträdande mediekontakt utses. Förfrågningar från massmedier ska alltid besvaras. Att vi inte vet eller inte kan svara direkt är också ett svar. Vi ska erbjuda oss att hitta rätt person om vi inte själva kan svara. Informera Presstaben eller de regionala informatörerna om massmediekontakter. De kan ge råd, hitta information eller sätta journalisten i kontakt med rätt person. Ta aktivt initiativ Arbetsförmedlingen kan påverka massmediers sätt att spegla en fråga. Därför ska vi ta egna initiativ till publicitet. Det är en styrka att vara först med att tolka både goda exempel ur verksamheten och resultat som är sämre än förväntat eller att vi har gjort misstag som kan få kritik. Aktivitet i medier ger bilden av en vital och närvarande organisation. Trovärdighet Förutsättningen för trovärdighet är att tala sanning och att vi tar ansvar för vår verksamhet och eventuella brister. Vi skyller inte ifrån oss eller går under jorden när frågorna blir besvärliga. Vi är empatiska och ödmjuka, men samtidigt tydliga om de regler och förutsättningar som gäller för verksamheten. 8

9 Rutiner vid journalistkontakter När journalisten kontaktar dig Anteckna direkt Skriv upp journalistens namn och varifrån han/hon ringer. Notera vilka frågor journalisten har. Fråga i vilket sammanhang artikeln eller inslaget ska publiceras och vilken deadline journalisten har. Återkom snabbt Det kan vara bra att be att få återkomma om en kort stund. Då hinner du tänka igenom frågeställningarna innan du svarar och fundera över om det finns mer information som är viktig att dela med sig av. Håll alltid ditt löfte om att ringa tillbaka eller se till att rätt person ringer journalisten om det är någon annan som bör svara. Rådgör med Presstaben Inom Arbetsförmedlingen finns alltid professionell hjälp att få i massmedie kontakter. På Presstaben finns också helhetsbilden. Kanske har samma fråga ställts till andra medarbetare och information finns framtagen som kan vara av intresse för journalisten. Är du rätt person att svara? Fundera igenom frågan. Handlar det om en kommentar eller om att ge journalisten rena fakta? Är det du eller någon annan som bör svara? Det är Arbetsförmedlingens chefer, eller av cheferna utpekade medarbetare, som har ansvar för att hantera mediekontakter inom sitt område. Övriga medarbetare är inte skyldiga att vara talespersoner för verksamheten. Däremot ska den som blir kontaktad av en journalist alltid se till att journalisten får kontakt med rätt person. Diskutera med din närmaste chef eller Presstaben om du är osäker. Bestäm vad du vill säga Gör klart för dig vad som är viktigast att få fram i en kommande intervju. Tillsammans med Presstaben kan du gå igenom frågeställningar och möjliga följdfrågor. 9

10 Under och efter intervjun Lyssna noga på frågan Tvekar du om vad en fråga handlar om ska du be om ett förtydligande. Svara alltid på journalistens fråga, men lägg gärna till information om det som du anser är viktigt för att frågan ska få en bredare belysning. Använd de huvudbudskap du planerat före intervjun. Uttryck dig enkelt Tala enkelt och begripligt och använd aldrig svårbegripliga fackuttryck eller förkortningar. Var konkret, fatta dig kort och ge tydliga exempel. Tänk på att varken läsaren, lyssnaren, tittaren eller journalisten har dina bakgrundskunskaper. Spekulera inte Tala alltid sanning och spekulera aldrig. Säg istället att du inte kan svara på frågan, men erbjud dig att ta reda på fakta eller sätta journalisten i kontakt med rätt person. Använd aldrig uttrycket inga kommentarer. Tala aldrig off the record Allt du säger till en journalist kan komma att publiceras eller sändas. Även om du uppfattar det som att intervjun är över, är den inte det förrän ni lägger på luren eller skiljs åt. Var tillgänglig efter intervjun Var tillgänglig för ytterligare frågor och klargöranden efter intervjun. Du ska alltid be om att få se dina citat och fråga om du kan få läsa hela artikeln innan den publiceras. Då kan missuppfattningar och faktafel rättas till. Ge återkoppling Du ska informera journalisten om något blivit fel. Kontakta Presstaben om du behöver hjälp. 10

11 När du kontaktar journalisten Ta på dig journalistglasögonen Följ samhällsdebatten och fundera över vad som inom ditt område skulle kunna vara intressant att läsa om i tidningen, höra i radio eller se på tv. Lokala och regionala medier har ett särskilt intresse. Det kan handla om arbetsgivare som vi har ett lyckosamt samarbete med, enskilda personer eller grupper av arbetssökande som lyckats, färska resultat från verksamheten, intressanta projekt, nya arbetssätt eller medarbetare som utvecklats. Sprid nyheter och lyft fram goda exempel. Ha nyhetstips som en stående punkt på möten Avsluta varje avdelnings-, enhets- eller kontorsmöte med att prata om det finns något intressant och nytt att kommunicera. Tänk på principerna för redaktionernas nyhetsvärdering. En nyhet ska vara oväntad, beröra många, ligga nära i tid och rum eller innehålla en konflikt. Rådgör med Presstaben Rådgör med Presstaben eller de regionala informatörerna om hur man kan sprida nyheter och goda exempel på bästa sätt. Gå ut med pressmeddelande eller kalla till pressträff? Tips till enskilda redaktioner? Bjuda in journalister till evenemang på Arbetsförmedlingen eller till samarbetspartner? Eller skriva en debattartikel? Merförsäljning När du har kontakt med en journalist kan du föreslå kompletterande artiklar eller inslag på samma tema, eller något helt nytt. Ring upp en journalist du haft kontakt med tidigare och tipsa om något är på gång. 11

12 Kriskommunikation Statliga myndigheter ska minska samhällets sårbarhet genom att utveckla förmågan att klara sina uppgifter även i kritiska lägen (SFS 2006:942). Vid en kris finns tre viktiga punkter att ta hänsyn till: Krisen i sig Vad har hänt och hur påverkar det Arbetsförmedlingen? Hantering av krisen Vad blir resultatet av våra beslut och åtgärder? Bilden av krisen Hur vår personal, kunder, uppdragsgivare, massmedier och allmänhet uppfattar det som hänt och vad det innebär. Har omvärlden uppfattat att vi tagit vårt ansvar, visat öppenhet, empati och ödmjukhet? Förmågan att kommunicera är avgörande för hur vi uppfattas i en krissituation. Utgå alltid från att informationsbehovet är stort. Utebliven information leder lätt till ryktesspridning och spekulationer. Underskatta aldrig förhållanden som kan misstänkas leda till en krisartad situation. Övergången från ett lugnt läge till kris kan vara mycket snabb. På Arbetsförmedlingens intranät, Vis, finns en checklista för krissituationer. Offentlighet och sekretess Vem som helst har rätt att utan dröjsmål få ut offentliga handlingar från Arbetsförmedlingen utan att behöva uppge vare sig syfte eller namn. Att vägra eller förhala utlämnandet av en offentlig handling är tjänstefel. Fråga aldrig efter motivet, om det inte är nödvändigt för att kunna pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte. Vägrar vi lämna ut en allmän handling har journalisten rätt att få ett skriftligt beslut med uppgift om var beslutet kan överklagas. Men kom ihåg att det är ett brott mot lagen om tystnadsplikt att röja en uppgift som omfattas av sekretess. Rådgör med Presstaben eller Juridiska avdelningen om du är osäker. 12

13 Vad är en allmän handling? För att en handling ska vara offentlig måste den vara allmän. Det är den om den förvaras hos Arbetsförmedlingen, är inkommen hit eller har upprättats här. Personliga brev som du fått till din arbetsadress är inte allmänna. Detsamma gäller handlingar som inte är färdiga och kan anses vara arbetsmaterial. För e-post gäller samma regler som för vanliga brev och fax. Men utgå alltid från att allt du gör i tjänsten någon gång kan bli offentligt. Handlingar som rör anställda Utlämnande av handlingar som rör anställda i myndigheten ska ske enligt de bestämmelser som gäller för sekretess. Be gärna om skriftlig begäran. Kontakta Presstaben för att säkerställa att utlämnandet först är granskat av Juridiska avdelningen. Handlingar från Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd handläggs på Juridiska avdelningen. Sekretesslagen I sekretesslagstiftningen finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. Förhållanden som rör enskilda deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är alltid sekretessbelagda om individen själv inte löser sekretessen. Det är inte heller tillåtet att lämna ut namn på företag som varslar om uppsägning eller får arbetsmarknadspolitiskt stöd. Även här gäller att företaget självt kan lösa sekretessen. Rådgör med Presstaben eller Juridiska avdelningen om du är osäker i frågor om offentlighet och sekretess. Meddelarfrihet Det är, med vissa undantag, en grundlagsfäst rättighet att lämna ut uppgifter till journalister som i sin tur aldrig får uppge sina källor. Ingen har rätt att forska om varifrån en uppgift i medier kommer. Meddelarfriheten är en rättighet men ingen skyldighet. Du har rätt att uttala privata åsikter, men aldrig rätt att uttala dig för Arbetsförmedlingens räkning. 13

14 Pressjour Arbetsförmedlingens pressjour är bemannad dygnet runt. Behöver du råd ring ALLTID vid mediekontakter Tänk efter innan du svarar Be att få återkomma om du behöver fundera Håll dig inom ditt ansvarsområde Kan du inte svara hänvisa till rätt person Tala kort och enkelt håll dig till fakta Antag att allt är on the record Håll fast vid dina huvudbudskap ALDRIG vid mediekontakter Ljuga, gissa eller ha egna teorier Bli upprörd eller arg Låta situationen eller journalisten stressa dig Använda fackspråk eller förkortningar Diskutera konfidentiell information Använda uttrycket inga kommentarer Tala om sådant som är utanför ditt yrkesområde Tala off the record 14

15

16 Arbetsförmedlingen Rekv nr: Grafisk form: YRA

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Kontak t med media. Liten PR-handbok för fackliga förtroendemän

Kontak t med media. Liten PR-handbok för fackliga förtroendemän Kontak t med media Liten PR-handbok för fackliga förtroendemän Landsorganisationen i Sverige 2006 Författare: Paul Ronge Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Westanders pr-handbok 2015

Westanders pr-handbok 2015 Westanders pr-handbok 2015 Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. 158 000

Läs mer

Försvarsmaktens handbok i Sociala medier

Försvarsmaktens handbok i Sociala medier Försvarsmaktens handbok i Sociala medier 2013 Försvarsmaktens handbok i Sociala medier H FM Soc Med Introduktion Facebook, Youtube och Twitter även om du inte använder dem själv känner du säkert till

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

Equmeniakyrkan på sociala medier

Equmeniakyrkan på sociala medier Februari 2015 Equmeniakyrkan på sociala medier Sociala medier används för att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Sociala medier som exempelvis Twitter, Facebook och bloggar

Läs mer

pr-handboken från Westander 2016

pr-handboken från Westander 2016 Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. pr-handboken från Westander 2016 174

Läs mer

ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP

ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP En handbok för mediestrategiskt arbete i Göteborgs Stad ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP En modell för ökad motivation i mediefrågor Innehåll Denna handbok i strategiskt arbete kring mediefrågor arbetades

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Christofer Björkvall, informationschef 19/11/2010 Använd och inspireras gärna av våra idéer i detta dokument men vänligen ange källa. Microsofts riktlinjer för sociala medier

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SÅ MAXIMERAR DU MEDIEUTFALLET PÅ DIN ORT SKAPA UPPMÄRKSAMHET PÅ SKOLANS DAG! Skriften du har i din hand ger tips och råd från Lärarnas Riksförbund inför mötet med journalister

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

ATT SKAPA EN NYHET. Kommunikation mellan idrottsliv och media. Sports Marketing II Fördjupningsuppsats

ATT SKAPA EN NYHET. Kommunikation mellan idrottsliv och media. Sports Marketing II Fördjupningsuppsats ATT SKAPA EN NYHET Kommunikation mellan idrottsliv och media Kurs: Sports Marketing II Uppgift: Utbildning: Yh Sportmarknadsförare Utbildningssamordnare: Caddie Sport&Business Datum: 2014-02-26 Student:,

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer