Medieralationer Medierelationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieralationer Medierelationer"

Transkript

1 Medieralationer Medierelationer

2

3 INNEHÅLL Syfte, målgrupp och budskap...5 MEDIERELATIONER...5 Förberedelse...7 Hur här?...7 Ta dig tid och vinn tid...7 Budskapet...7 Intervjun...8 Efter intervjun...10 Vid fel...10 Ta kontakt...11 Insändare och debattartikel...12 JURIDIK, REGLER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT...15 Journalistisk verksamhet inom vården...15 Myndighet...16 Allmän handling...16 Offentlig handling...16 Arbetsmaterial...17 Uppgifter om anställda...18 Omslagsbilden; Presskonferens med franske fotbollsspelaren Zinedine Zidane, Scanpix. Illustrationer; Mathias Engvall. Layout och tryck; Cela Grafiska AB, Vänersborg.

4 En skrift för trygghet i relationer med media Medias bild av vår verksamhet påverkar relationen till kunder, patienter och samarbetspartners och kan även påverka politiska beslut. Verksamhetschefer har ett särskilt ansvar men alla inom organisationen har ett delansvar för att bilden av våra verksamheter är sann och relevant. Även om sanning och relevans är subjektiva begrepp måste vi många gånger agera för att balansera bilder som är missvisande. Denna skrift är framtagen i syfte att främst utgöra ett stöd för verksamhetschefer, talespersoner och informatörer inom Västra Götalandsregionen. Varje förhållande är unikt men skriften ska förhoppningsvis ge en baskunskap så att det blir lättare att agera framgångsrikt i olika situationer. Skriftens andra del är en genomgång av den juridik vi har att rätta oss efter samt regler och förhållningssätt till media, främst inom sjukvården. Den mer juridiska delen är framtagen i samarbete med Västra Götalandsregionens chefsjurist Birgit Bratt och jurist Torgny Königson. Diskussioner runt förhållningssättet har diskuterats vid ett seminarium där en stor del av Västra Götalandsregionens informatörer medverkade. Texterna har sedan granskats av ett stort antal personer. Med förhoppning om att skriften ska ge större trygghet i dina relationer med media. Mariestad i mars 2008 Kjell Foss presschef Västra Götalandsregionen

5 Syfte, målgrupp och budskap Viktigt i all kommunikation är att du i förväg tänker igenom syfte, målgrupp och budskap. Ställ dig alltid frågan; vad är mitt syfte med detta vad vill jag uppnå? Vilka vill jag nå? Hur bör då budskapet formuleras? Ibland kan en nyhet i rätt facktidning eller lilla lokaltidningen vara mer rätt än en artikel eller notis i stora dagstidningen. Redaktionerna är oftast mycket lokala i sitt urval. Nyheten ska i första hand beröra läsare, tittare eller lyssnare i deras spridningsområde. Fackpress är naturligtvis mer ämnesstyrd. Informatören är din främsta hjälp i kommunikationsfrågor. Kontakta alltid en informatör inför en intervju eller vid spridandet av en nyhet. Du kan både bolla idé, budskap, målgrupp med mera med informatören och få praktisk hjälp med kallande till presskonferens, skrivande av pressmeddelande, utskick osv. MEDIERELATIONER Att vara anställd i offentlig verksamhet innebär att vårt arbete är utsatt för granskning. Vi hanterar invånarnas skattepengar och driver en verksamhet som är viktig för invånarna, både att den fungerar bra och är effektiv. Västra Götalandsregionen och dess verksamheter har makt över invånarnas vardag och ska granskas. För att granskningen ska vara enkel regleras mediers och invånarnas möjlighet att få information bland annat i en av våra grundlagar, Offentlighetsprincipen. öppenhet För Västra Götalandsregionen är lagar och regler bara en grundläggande nivå. Regionfullmäktige har antagit en kommunikationspolicy som poängterar att organisationen ska vara öppen för insyn. Detta ska vara vägledande i all vår kontakt både med media och invånare. media en kanal Om massmedierna ses som ett hot har vi hamnat snett. Kontakten med media ska ses som en möjlighet att på ett effektivt sätt nå invånarna i Västra Götaland med information om verksamheten. En journalist företräder sina läsare/ lyssnare/tittare vilket innebär att media normalt inte kan ses som en målgrupp för information. Media är främst en kanal till olika målgrupper. 5

6 allt snabbare Med Internet och annan utveckling inom medierna har nyhetsförmedlingen blivit markant mycket snabbare än tidigare. Konkurrensen är hård och redaktionerna kan inte vänta någon längre tid på svar. Det innebär för oss att vi måste reagera och agera fort för att kunna påverka tidigt när bilden av vad som hänt formas. Om inte vi tar vara på möjligheten att berätta om verksamheten eller händelser kommer en bild att målas upp, berättad av andra. Anställda i Västra Götalandsregionen har inte bara ansvar för att granskningen av verksamheten är enkel utan även för att en sann och relevant bild av verksamheten förmedlas. Det medför i sin tur att vi måste ta oss tid och vara aktiva i våra relationer med media. tillgänglig talesperson Viktigt för våra kontakter med media är att rätt person är tillgänglig och förberedd. Verksamheten bör ha en talesperson i varje fråga och personen måste gå att få tag i utan längre dröjsmål. Att vara förberedd så att vi kan ge bra svar gagnar organisationen, journalisten och läsarna (tittarna/lyssnarna). regionföreträdare När vi uttalar oss i media ser allmänheten oss som företrädare för hela organisationen (exempelvis hela sjukvården). Vår interna organisation med exempelvis ägare, beställare och utförare är obegriplig för en utomstående. Att hänvisa ansvar till annan del av organisationen kan framstå som byråkratiskt eller att vi skyller ifrån oss. Däremot svarar vi inom Västra Götalandsregionen bara på frågor inom vårt område. Det vill säga att händelser som exempelvis utreds av polis hänvisas till polisen. 6

7 Förberedelse När du arbetar med något, stanna upp ibland och fundera på hur du skulle förklara detta om en journalist frågar. Låt också denna fundering styra hur du uttrycker dig om saken till andra personer och i allt som skrivs. Redan i processen formas den slutliga bilden. Hur här? Försök hänga med i nyhetsflödet. Vad som blir en nyhet handlar ofta om timing. En av redaktionernas vanligaste källa till nyheter är att läsa om andra händelser och ta reda på hur det ser ut i det egna området. Det kan alltså vara en händelse i Västra Götaland som vinklas lokalt eller en händelse någon helt annanstans. Om börsen faller kan vi få frågor om hur vi placerar våra pengar. En incident inom IT kan ifrågasätta vår säkerhet. Ett våldsdåd kan komma att granska psykiatrins verksamhet. Ett beslut, en händelse eller en felaktig rekrytering i ett annat landsting väcker ofta frågor om hur det ser ut i Västra Götalandsregionen. När du tar del av nyheter, fråga dig alltid om det kan ha någon koppling till din verksamhet. Det kan ge en mycket värdefull förberedelsetid. Ta dig tid och vinn tid När du blir kontaktad av en journalist för frågor om en intervju, se det som en möjlighet att ge organisationens bild av verksamheten. Ta dig tid för att det ska bli så bra som möjligt men börja med att vinna lite tid. När journalisten presenterat sitt ärende, be att få återkomma om en stund. Var noga med att ringa tillbaka inom den tid ni kommit överens om. Under tiden tar du reda på nödvändiga fakta men framförallt ta dig tid att formulera ett huvudbudskap. Är tiden knapp är det viktigare att du formulerat ett huvudbudskap än att du har alla fakta, dessa kan du återkomma med. Budskapet Ditt huvudbudskap måste vara kort, enkelt och tydligt. Ibland kan du behöva förklara omständigheter men huvudbudskapet måste ändå vara tydligt och det journalisten minns av intervjun. Skriv ner ditt huvudbudskap och fundera på vilka följdfrågor du kan få. 7

8 ljug aldrig Att vi aldrig ljuger eller missleder en journalist är en självklarhet. Tvärtom ska vi berätta så mycket vi kan. Även om det är besvärande uppgifter är det alltid bättre att lägga alla kort på bordet från början. Nyheten riskerar annars att bli en följetong när det hela tiden dyker upp nya saker. Vårt förtroende får sig också en knäck om det framkommer att vi inte varit öppna och ärliga. Tänk aldrig vad måste jag berätta utan vänd på det och berätta allt du kan berätta. Du begränsas naturligtvis av exempelvis patientsekretess och bör inte berätta om tankar och idéer som ännu inte blivit förslag, om risken finns att tankarna skapar oro hos kunder, patienter eller samarbetspartners. En oro som kanske är obefogad om det aldrig blir ett riktigt förslag. Vi säger aldrig saker off the record. Allt vi säger måste vi kunna stå för. Som anställd inom en offentlig verksamhet har du en meddelarfrihet, det vill säga rätt att berätta om missförhållanden. Men det är skillnad på att i en intervju säga saker off the record och vara överens med journalisten om din meddelarfrihet och ditt källskydd. 8

9 Intervjun Intervjuer drar lätt iväg in på sidospår. Det är varken journalisten eller du betjänt av. återkoppla Var noga med att hela tiden återkoppla till ditt huvudbudskap. Exempel; Jo men det är viktigt att göra förändringen för att, eller Det är sant att det kan bli en försämring för vissa men vi gör vi inget så. prioritera och ha tålamod Lyssna på frågorna och svara kortfattat och rakt. Undvik facktermer och var så pedagogisk som möjligt. Ha tålamod även om intervjun tar tid från annat viktigt arbete. Tänk på att ärlighet och öppenhet vinner i längden även i besvärliga situationer. Journalistens frågor kan vara både bevärande och ibland insinuanta men ha då i minnet att journalistens uppgift är att kritiskt granska vår verksamhet och ibland måste journalisten ställa vissa frågor. Det är också bättre att vi får möjlighet att svara på frågor som läsaren kan ha även om de kan upplevas som irrelevanta. Ta dig tid att förklara och kontrollera under samtalets gång att ni förstått varandra. Andra möten och inbokade göromål får vänta. Anställda i Västra Götalandsregionen måste ta kontakten med media på allvar för att kunna förmedla en sann och relevant bild av vår verksamhet. noga med orden Säg vad du ska säga och var sedan tyst. Det är journalisten som intervjuar och får ta ansvar för tystnaden mellan frågorna. Låt heller aldrig citat läggas i din mun. Om du svarar ja efter ett påstående journalisten gjort kan det komma att presenteras som ett citat av dig, även om du inte sagt orden. Håller du inte med eller ogillar ordvalet, säg då att så skulle inte jag uttryckt det och uttryck saken istället med dina egna ord. empati och ansvar Försvara inte sådant som är dåligt. Försök också visa empati och ta ansvar. Om någon farit illa måste du visa empati för personens öde samtidigt som du förklarar hur det kunde bli som det blev. Skyll heller inte ifrån dig. Vid

10 intervjun representerar du oftast hela organisationen så visa att du tar ansvar för organisationens del i det hela. vet inte Svara att du inte vet - om du inte vet. Även om du kanske borde veta en uppgift är det alltid bättre att erkänna att du inte vet men att du gärna återkommer med uppgiften. Att försöka svara på frågor där du inte har tillräcklig kunskap kan gå snett, ibland riktigt snett. åtgärder!!! Presentera åtgärder. Har något gått snett är det viktigt att vi så snart som möjligt berättar vad vi (organisationen) kommer att göra åt saken så att det blir bra igen eller åtminstone inte upprepas. Efter intervjun Om du trots kontrollfrågor under intervjun känner dig osäker på om budskapet har gått fram eller om ni kan ha missförstått varandra, be att få ta del av intervjun innan den publiceras. Fråga också när och hur intervjun ska publiceras. Normalt kan du inte påverka vinkel eller annat i nyheten men kan rätta faktauppgifter och påtala felaktiga citat. Ibland kan det du sagt bli missvisande om det inte står i sitt rätta sammanhang. Påtala detta. Vid fel Om det trots allt blir fel när nyheten publiceras har du möjlighet att få rättelse. Begär att tidningen, radion eller TV-redaktionen rättar felet snarast om felet har stor betydelse för bilden av verksamheten. anmälan Om du blivit utsatt för grova felaktigheter exempelvis förtal eller kränkning kan du anmäla publiceringen till pressens opinionsnämnd (läs mer på www. po.se) om publiceringen skett i en tidning eller på Internet. Etermedias motsvarighet är Granskningsnämnden för radio och TV (www.grn.se). Men det är svårt att få rätt och beslutet tar tid. Du kan läsa mer om Etiska regler för press, TV och radio på under Verksamhet. påtala alltid Påtala alltid om nyheten gett en felaktig eller missvisande bild av verksamheten. Även om vi inte begär rättelser eller anmäler är det viktigt att vi lugnt och sakligt påtalar för journalisten om en nyhet varit felaktig eller gett en 10

11 felaktig bild. Ring upp och berätta hur du personligen upplevde publiceringen i syfte att det ska bli bättre nästa gång. Ta kontakt I det dagliga arbetet är det lätt att man glömmer att sprida information. Titta emellanåt igenom det du arbetar med och tänk efter om det är något som fler bör få veta. Diskutera gärna med en kollega. När du konstaterat att du sitter på en nyhet, kontakta en informatör. Mycket av det som står i tidningen eller sänds i radio eller TV, är resultatet av tips och information utifrån. Eftersom redaktionerna får många tips, så måste ditt vara intressant och lockande. Media är sällan intresserad av den vanliga verksamheten utan det bör vara något nytt eller något som avviker från vardagen. Tänk också på att mindre saker kan bli stora om de tillför något som rapporteras om i media just nu. Kontaktvägar Det finns olika sätt att kontakta redaktionerna. presskonferens Alla medier som kan vara intresserade bjuds in för gemensam information om en större nyhet. Ett pressmeddelande skickas ut i samband med presskonferensen då redaktioner kan vara intresserade men inte har möjlighet att komma. 11

12 pressmeddelande Ett pressmeddelande ska innehålla en beskrivning av nyheten, gärna bakgrundsfakta och kontaktuppgifter till personer för kompletterande frågor eller intervju. Personerna måste vara tillgängliga i samband med utskicket. Texten skrivs så att den i princip kan publiceras som en nyhetsartikel. presseminarium Vid ett presseminarium (pressträff) förklaras ofta komplexa frågor som kommer att bli stora nyheter framöver. Journalisterna ges djupare ämneskunskap för att bättre kunna beskriva ett skeende. tips Om du har en sak som du inte tror håller för varken presskonferens eller pressmeddelande kan du pröva att tipsa en enskild journalist. Om journalisten är ensam om nyheten kan den få ett större nyhetsvärde än om alla konkurrenter vet samma sak. Insändare och debattartikel Västra Götalandsregionens olika verksamheter debatteras ofta i debattartiklar och insändare. En debattartikel är vanligtvis en längre text skriven av en person med klar koppling till ämnet och publicerad på särskild debattsida. En debattartikel riktar sig ofta till en mindre grupp nyckelpersoner väl insatta i ett ämne. En insändare är en kortare text publicerad på insändarsida där författaren oftast inte är expert i ämnet eller till och med kan vara anonym. Insändaren vänder sig till den vanlige läsaren och generellt är det många som läser insändarna. svara Bilden som ges i debattartiklar och insändare bidrar till hur allmänheten uppfattar verksamheten. Det är därför viktigt att felaktigheter och missvisande bilder inte får stå oemotsagda. Skriv ett svar och se det som en möjlighet att få ge en bild av verksamheten. Det kan vara lättare att få in ett svar än en egen text. Fastna inte i detaljer utan försök ge en mer övergripande och rättvisande bild. Alla påståenden i en debattartikel eller insändare måste inte besvaras. kort och enkelt När du skriver en insändare måste du använda ett enkelt språk som är lätt att läsa och sträva efter att skriva så kort som möjligt. Ju kortare och enklare ju 12

13 fler läser och förstår. Är det ett svar så försök få in texten till tidningen så snart som möjligt (helst samma dag). När du skriver som företrädare för organisationen ska det klart framgå vem du är. Du kan mejla, faxa eller posta debattartikeln till tidningen. Mejla helst för då slipper tidningen skriva om din text och chansen att få texten publicerad snabbt ökar. Du hittar adresser på tidningens webbsida eller i en ruta i papperstidningen. Lämna dina kontaktuppgifter så att redaktionen kan nå dig. Ibland kan dina uppgifter i en debattartikel eller insändare vara så intressanta att en journalist även vill intervjua dig. Generellt är rådet att ta den chansen. Fler läser en nyhetsartikel än en debattartikel. 13

14 14

15 JURIDIK, REGLER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT Den öppna regionen är rubriken i Västra Götalandsregionens kommunikationspolicy. Att Västra Götalandsregionen och dess verksamheter ska vara öppna för insyn för både medborgare och journalister är grundläggande i allt vårt arbete. Regler och förhållningssätt ska alltid innebära att det är enkelt att granska vår verksamhet även om granskningen kan uppfattas som besvärande. Insyn och utlämnade av uppgifter ska styras av att vi ska vara så öppna som möjligt och endast begränsas av hänsyn till lagstadgad sekretess, oacceptabla arbetsförhållanden och om framtagande av uppgiften innebär en orimlig arbetsinsats (se nedan under Allmän handling). Offentlighetsprincipen regleras i grundlagar som bland annat säger att de som arbetar i staten eller kommunerna och landstingen har rätt att berätta vad de vet för utomstående. Grundlagarna ger alltså alla anställda i Västra Götalandsregionen friheten att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Det innebär också att den företrädare för en myndighet som försöker tysta någon eller hota med repressalier begår ett brott mot grundlagen. Vidare finns särskilda möjligheter att lämna uppgifter till massmedia (meddelarfrihet). Lagen ger alla rätt att lämna uppgifter för publicering. Observera att det är straffbart för en företrädare för regionen att efterforska källa, det vill säga försöka ta reda på vem som lämnat uppgifterna. Både för yttrandefriheten och meddelarfrihet finns det begränsningar. Meddelarfriheten gäller till exempel inte uppgifter om våra patienter utan begränsas av patientsekretessen. Journalistisk verksamhet inom vården Huvudregeln är att ingen journalistisk verksamhet får bedrivas inne i Västra Götalandsregionens sjukhus eller vårdcentraler eller på andra platser där patienter uppehåller sig. Patienter ska inte behöva riskera att utsättas för intervjuer eller fotografering/filmning vid besök på våra vårdinrättningar. Västra Götalandsregionen har ett ansvar för att värna patientsekretessen. Vi kan aldrig lämna över detta ansvar till exempelvis en journalist. Journalistisk verksamhet får därför bara ske efter tillstånd. Den som ger tillstånd eller bjuder in media tar ansvaret för att den journalistiska verksamheten sker på ett sådant sätt att patientsekretessen värnas. 15

16 Anordnande av presskonferenser i andra lokaler än fackliga kräver tillstånd då de riskerar att störa medarbetare eller utsätta dessa för obehagliga situationer. Samtidigt ska vi hjälpa till så långt det är möjligt att underlätta för media att granska vår verksamhet oberoende av om vi har anledningen att tro att granskningen kan resultera i en positiv eller en negativ bild av verksamheten. Reglerna får inte motverka att vi agerar för en öppen region så länge patientsekretess och anställdas integritet kan värnas. Dessa regler (eventuellt med lokala förändringar) ska göras kända för både anställda och journalister på det sätt varje förvaltning finner lämpligt. Myndighet Västra Götalandsregionen består av många myndigheter. Varje nämnd eller styrelse är en myndighet. Regionfullmäktige är formellt ingen myndighet men betraktas som sådan när det gäller offentlighetsprincipen. Allmän handling När någon begär att få ut en kopia av en handling ska detta ske skyndsamt. Om någon bara vill få ta del av handlingen på plats skall detta ske genast eller så snart det är möjligt. Personen som begär ut handlingen behöver inte uppge vem hon eller han är eller vad uppgifterna ska användas till. Men det finns tillfällen då det kan krävas att man får veta vem mottagaren är och hur uppgifterna ska användas för att avgöra om sekretess gäller. Även uppgifter som inte finns i en handling men lätt kan sammanställas ska utlämnas. Om sammanställningen däremot kräver nya program (eller omprogrammering av befintliga) eller en på annat sätt orimlig kostnad eller arbetsinsats kan begäran avvisas. Om det finns risk att journalisten själv samlar in uppgifterna och sammanställer och att detta kan medföra en feltolkning eller missvisande bild av verksamheten bör vi överväga att göra arbetsinsatsen även om den är omfattande. Vi har då möjlighet att förklara uppgifterna vid överlämnandet. Offentlig handling Med begreppet handling avses ett föremål som innehåller information av något slag: en text, en bild, eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator. 16

17 En handling är allmän om den förvaras på en myndighet och har inkommit till myndigheten eller upprättats där. Allmänna handlingar ska enligt grundregeln vara offentliga och tillgängliga för alla att läsa. Minnesanteckningar och utkast till beslut betraktas normalt inte som allmänna handlingar. En handling som lämnar en myndighet och/eller inkommer till annan myndighet är en allmän handling. Det vill säga att om en handling skickas från ett sjukhus, primärvårdsområde eller annan verksamhet med egen nämnd eller styrelse till exempelvis regionkansliet, är det en allmän handling både hos den myndighet som skickat handlingen och hos den myndighet som tagit emot den. En allmän handling är nästan alltid offentlig men det finns undantag. Om handlingen inom hälso- och sjukvården innehåller uppgifter om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden ska dessa uppgifter hållas hemliga. Även det förhållandet att någon besökt hälso- och sjukvården är sekretessbelagt. Ibland är inte hela handlingen hemlig utan bara de personliga uppgifterna. Om någon begär att få se handlingen ska en prövning ske om vad som inte kan lämnas ut. Om den sökande önskar, skall ett formellt beslut fattas. Detta kan överklagas hos Kammarrätten. Om en handling inte hunnit bli diarieförd eller tryckt saknar betydelse. Finns den färdig (och inte är att betrakta som arbetsmaterial) ska den lämnas ut även om den bara finns i datorn (se ovan). Arbetsmaterial Ett arbetsmaterial är en ännu inte färdigställd handling. Arbetsmaterial behöver inte lämnas ut förrän det fått sin slutliga utformning. Detta kan innebära att beslut ska tas om handlingens innehåll eller godkännas på annat sätt. En handling som skickas mellan nämnder/förvaltningar (alltså mellan myndigheter) kan inte anses vara ett arbetsmaterial, även om den bara kommer att bli en del i en annan handling. En handling som däremot hålls inom kretsen /myndigheten, exempelvis inom regionkansliet eller inom ett sjukhus, och som inte fått sin slutliga utformning kan hävdas vara arbetsmaterial. Handlingar som skickas från förvaltningen till förtroendevalda i den egna nämnden (information eller förslag till beslut) kan också hävdas vara arbetsmaterial. Men det räcker då med att handlingen även skickats till en enda utanför kretsen, om så bara för kännedom, så är handlingen allmän och offentlig och ska lämnas ut. 17

18 Enligt lagen finns alltså stöd för att kalla en del av våra handlingar för arbetsmaterial. Men att utnyttja detta utan att det finns godtagbara skäl innebär att vi glömmer vårt ansvar för att underlätta medborgarnas insyn och att vi motverkar vår antagna ledstjärna om en öppen organisation. Om handlingar inte lämnas ut med hänvisning till att dessa fortfarande bara är arbetsmaterial ska det finnas godtagbara skäl. Dessa skäl bör uppges och förklaras för den som begär ut handlingen. Grundregeln får inte vara Vad måste jag lämna ut utan bör vara att jag lämnar ut allt som kan och får lämnas ut. Uppgifter om anställda Personliga uppgifter om anställda såsom e-postadress samt även personnummer och hemadress är offentlig uppgift och ska lämnas ut om någon begär detta. Detta gäller inte vårdpersonal. Vissa uppgifter om vårdpersonal får inte lämnas ut. Det är hemadresser, personnummer och andra uppgifter som inte har med arbetet att göra. 18

19 Mediekort Vid intervju i media Regionen bör ha en talesman i en fråga. Om du är rätt person - ta chansen att förklara. Be alltid att få återkomma om en stund, ring tillbaka i tid. Formulera ett enkelt budskap media måste förenkla. Gå igenom tänkbara följdfrågor. Ljug aldrig och berätta allt du kan berätta. Det finns inget off the record. Allt du säger kan användas. Fråga vad det blir av intervjun, hur och när den publiceras. Du kan få läsa igenom före publicering. Tänk på att Visa empati och ta ansvar. Var inte rädd för att kritisera sådant som är dåligt. Upprepa ditt budskap i intervjun genom att återkoppla svaren till ditt huvudbudskap. Säg vad du ska säga och vänta tyst på nästa fråga. Svara med egna ord - låt inte citat läggas i din mun. Säg att du inte vet - om du inte vet, återkom hellre. Var klar och tydlig för att undvika missförstånd. Förklara. Ha tålamod. Kontrollera om ni förstått varann. Osäker? Kontakta informatör i din verksamhet eller ring pressjouren

20 20 Fler exemplar av denna skrift kan beställas av: Adress & DistributionsCentrum Regionens Hus MARIESTAD E-post:

Tips och råd VID MEDIEKONTAKTER

Tips och råd VID MEDIEKONTAKTER Tips och råd VID MEDIEKONTAKTER Därför ska vi synas i medierna 4 Ta initiativ till mediakontakter 5 Vad är en nyhet? 6 När journalister besöker Uppsala universitet 8 Journalistens arbetsvillkor 9 Att tänka

Läs mer

Tillämpning. Hudiksvalls kommun och. medier

Tillämpning. Hudiksvalls kommun och. medier Tillämpning Hudiksvalls kommun och medier www.hudiksvall.se kunskap personligt möte meddelarfrihet klarspråk hint.hudiksvall.se medier Medierelationer Det ska gå snabbt och enkelt att få information från

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

NLL Att umgås med media

NLL Att umgås med media NLL-2013-05 Att umgås med media Öppenhet - en grundsten i vår demokrati Öppenhet är en av hörnstenarna i vårt demokratiska samhälle. Press, radio, TV och andra massmedier spelar en viktig roll för att

Läs mer

Policy för kontakter med massmedier

Policy för kontakter med massmedier Policy för kontakter med massmedier INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så arbetar journalister... 6 Riktlinjer vid mediekontakter.... 7 Rutiner vid journalistkontakter.... 9 Kriskommunikation... 12 Offentlighet och

Läs mer

Vårdförbundets mediehandbok Konsten att påverka

Vårdförbundets mediehandbok Konsten att påverka Vårdförbundets mediehandbok Konsten att påverka Varför ska vi ha kontakt med medier? Genom att medverka i medier kan Vårdförbundet sprida kunskap och påverka opinionen. Press, radio, tv och sociala medier

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

1(6) Riktlinjer för kontakter med massmedia. Styrdokument

1(6) Riktlinjer för kontakter med massmedia. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-11-30 133 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning Inledning...4 Mål...4 Syfte...4

Läs mer

Så möter vi medierna. Din guide för kontakter med press, radio och TV. Arbetsförmedlingens kontaker med media_2015_06.indd :20:30

Så möter vi medierna. Din guide för kontakter med press, radio och TV. Arbetsförmedlingens kontaker med media_2015_06.indd :20:30 Så möter vi medierna Din guide för kontakter med press, radio och TV 1 Arbetsförmedlingens kontaker med media_2015_06.indd 1 2015-09-01 13:20:30 arbetsförmedlingens pressenhet pressjouren är bemannad dygnet

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

VÅRD & OMSORG OCH MEDIA

VÅRD & OMSORG OCH MEDIA VÅRD & OMSORG OCH MEDIA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ca 2 500 medarbetare Omsätter 1 miljard Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård och biståndskontor Stab Kommunen har arbetat med mediarelationer,

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvall kommun. Offentlighet. och. sekretess

TILLÄMPNING. Hudiksvall kommun. Offentlighet. och. sekretess TILLÄMPNING Hudiksvall kommun Offentlighet och sekretess Kommunen Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten

Läs mer

Medieriktlinjer. Luleå kommun

Medieriktlinjer. Luleå kommun Medieriktlinjer Luleå kommun 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinje Medieriktlinjer 2012-09-24 Löpande Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Kommunikationschef

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga?

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? 1. Vem, vad, när, hur, var och varför? Besvara de vanliga journalistiska frågorna

Läs mer

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6)

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6) 1(6) Kommunikationspolicy Syfte Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all verksamhet och bidra till förverkligandet av Kumlas vision, övergripande mål, verksamhetsmål och beslut. Kommunikationspolicyn

Läs mer

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 INLEDNING...3 KOMMUNIKATION...3 INFORMATIONSANSVAR...3 INTERN KOMMUNIKATION...4 INTERNA KANALER...4 GroupWise och Intrapolis...4

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

Kommunikationspolicy för Hörby kommun

Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunledningsförvaltningen Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunen har en bred verksamhet med många uppdrag och med flera olika roller. Vi som arbetar på kommunen gör det på uppdrag av medborgarna.

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Massmedier. Inledning

Massmedier. Inledning Massmedier Inledning Ordet medium kommer från latin och betyder mitten, centrum eller förmedlare. I plural (när det är flera) säger man media eller medier. Medier är egentligen bara olika kanaler eller

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Information Titel: Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Informationspolicy Höganäs kommun

Informationspolicy Höganäs kommun Informationspolicy Höganäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-05-26 Inledning Ny teknik och nya informationskanaler gör att informationsflödet i samhället går snabbare och blir alltmer omfattande.

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

Riktlinjer för Pressarbetet inom Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Pressarbetet inom Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(7) Riktlinjer för Pressarbetet inom Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(7) Förord Stockholms läns

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift.

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Datum 2016 10 31 Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Mediestrategi Förord Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.

Läs mer

Information om offentlighet och sekretess

Information om offentlighet och sekretess Information om offentlighet och sekretess MARS 2015 1. Inledning I det följande lämnas information om offentlighet och sekretess som berör alla anställda i Riksbanken. Alla anställda bör känna till vissa

Läs mer

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara!

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! 9 Framgångsfaktorer vid kontakt med media Det finns många faktorer som avgör om du lyckas i en intervjusituation.

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia

Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia G 16 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia Fastställda av kommunstyrelsen 2003-01-08, 1 Dnr 2002.568 105 Innehåll Sida 1. Inledning

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Ansvarig: Pedodontist Kristina Palm

Ansvarig: Pedodontist Kristina Palm Rutiner vid oro för att ett barn far illa eller riskerar fara illa Rutiner vid oro för misshandel och/eller övergrepp Rutiner vid upprepade uteblivanden från tandvårdsbesök Ansvarig: Pedodontist Kristina

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Antagen av Landstingsstyrelsen 2004 1(8) Förord Stockholms läns landsting (SLL)

Läs mer

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn...

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn... POLICY Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. Dokumentet gäller för Samtliga medarbetare i Nacka kommun. Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 2

Läs mer

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt Policy BESLUTSDATUM: 2016-01-27 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Ann-Leena Mikiver, Kommunikationschef SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

Offentlighet och sekretess. våren 2012 Sverker Scheutz

Offentlighet och sekretess. våren 2012 Sverker Scheutz Offentlighet och sekretess våren 2012 Sverker Scheutz Vad är allmänna handlingar? Tryckfrihetsförordningen 2 kap Tryckfrihetsförordningen 2 kap Behandlar rätten att ta del av allmänna handlingar Till främjande

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Riktlinjer för kommunikation 2 (6) Riktlinjer för information

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt Policy BESLUTSDATUM: 2013-11-27 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Kommunikationschef, Ann-Leena Mikiver SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

HANDBOK OM KONTAKTER MED MASSMEDIA

HANDBOK OM KONTAKTER MED MASSMEDIA HANDBOK OM KONTAKTER MED MASSMEDIA Augusti 2008 INNEHÅLL Innehåll sid 2 Förord sid 3 Massmedia sid 4 Arbetssätt sid 5 Nyhetsval sid 5 Kontakter, när, hur och vem sid 6 Några praktiska tips sid 7 2 Förord

Läs mer

Behovet av information ökar i tider när resurserna blir mindre. Beslut måste motiveras och fördelningsprinciper förklaras.

Behovet av information ökar i tider när resurserna blir mindre. Beslut måste motiveras och fördelningsprinciper förklaras. Ersätter Utbytt den Sign 11 Policy "Inget beslut, åtgärd eller förändring är för litet att informera om" INLEDNING Informationsskyldighet för kommunen Kommunen har skyldighet att i olika lagar och förordningar

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

NyföretagarCentrum Hur syns vi i medierna?

NyföretagarCentrum Hur syns vi i medierna? NyföretagarCentrum Hur syns vi i medierna? Uppdaterad i maj 2011 Massmedier och NyföretagarCentrum Mångfald av medier Ingångar till medier Kontaktvägar till medier Personlig kontakt viktigast Pressmeddelande

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun 2011-09-12 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 OMFATTNING... 3 2. ALLMÄN

Läs mer

L I INFORMATION OCH KOMMUNIKATION POLICY FÖR. och riktlinjer för intern och extern information, patientinformation och massmediakontakter

L I INFORMATION OCH KOMMUNIKATION POLICY FÖR. och riktlinjer för intern och extern information, patientinformation och massmediakontakter O L I POLICY FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION och riktlinjer för intern och extern information, patientinformation och massmediakontakter Denna informations- och kommunikationspolicy är ett av flera policydokument

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-31 122 Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Inledning... 3 Vaggeryds kommuns vision... 4 Ansvar... 5 Krav på vår kommunikation...

Läs mer

FAQ om sjukhusfilmningsfallet mot Landstinget i Uppsala län

FAQ om sjukhusfilmningsfallet mot Landstinget i Uppsala län Stockholm den 20 januari 2014 FAQ om sjukhusfilmningsfallet mot Landstinget i Uppsala län Den 23 december 2013 meddelade Uppsala tingsrätt dom i det uppmärksammade fallet om den cancersjuke man som filmades

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Migrationsverkets uppförandekod

Migrationsverkets uppförandekod Migrationsverkets uppförandekod Vi är Migrationsverket Det är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag som vi på Migrationsverket har fått i förtroende av regering och rikdag att utföra. Det ställer höga krav

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Patientmedverkan i riskanalyser

Patientmedverkan i riskanalyser nationell satsning för ökad patientsäkerhet Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Kommunikationens förhållningssätt... 2 Framgångsrik kommunikation...

Läs mer

Riktlinjer för e-post

Riktlinjer för e-post Riktlinjer för e-post Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:805 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 2017-01-26 Dokumentet gäller för:

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

TALA, TWITTRA ELLER HÅLLA TYST?

TALA, TWITTRA ELLER HÅLLA TYST? TALA, TWITTRA ELLER HÅLLA TYST? 1 2 Fackförbundet ST 2013 Artikelnr 1067 ÖPPENHET OCH INSYN - RÄTTEN ATT SÄGA SIN MENING. Arbetsplatserna ska präglas av ett öppet arbetsklimat. Det ska vara tydligt och

Läs mer

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2016-03-07 Dnr: 15/03197 SAKEN Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

POLICY. Informationspolicy. för. Hudiksvalls kommun

POLICY. Informationspolicy. för. Hudiksvalls kommun POLICY Informationspolicy för Hudiksvalls kommun Information Hudiksvalls kommun ska bedriva en öppen och allsidig information om kommunens verksamheter för att underlätta i de ömsesidiga kontakterna mellan

Läs mer