Medieralationer Medierelationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieralationer Medierelationer"

Transkript

1 Medieralationer Medierelationer

2

3 INNEHÅLL Syfte, målgrupp och budskap...5 MEDIERELATIONER...5 Förberedelse...7 Hur här?...7 Ta dig tid och vinn tid...7 Budskapet...7 Intervjun...8 Efter intervjun...10 Vid fel...10 Ta kontakt...11 Insändare och debattartikel...12 JURIDIK, REGLER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT...15 Journalistisk verksamhet inom vården...15 Myndighet...16 Allmän handling...16 Offentlig handling...16 Arbetsmaterial...17 Uppgifter om anställda...18 Omslagsbilden; Presskonferens med franske fotbollsspelaren Zinedine Zidane, Scanpix. Illustrationer; Mathias Engvall. Layout och tryck; Cela Grafiska AB, Vänersborg.

4 En skrift för trygghet i relationer med media Medias bild av vår verksamhet påverkar relationen till kunder, patienter och samarbetspartners och kan även påverka politiska beslut. Verksamhetschefer har ett särskilt ansvar men alla inom organisationen har ett delansvar för att bilden av våra verksamheter är sann och relevant. Även om sanning och relevans är subjektiva begrepp måste vi många gånger agera för att balansera bilder som är missvisande. Denna skrift är framtagen i syfte att främst utgöra ett stöd för verksamhetschefer, talespersoner och informatörer inom Västra Götalandsregionen. Varje förhållande är unikt men skriften ska förhoppningsvis ge en baskunskap så att det blir lättare att agera framgångsrikt i olika situationer. Skriftens andra del är en genomgång av den juridik vi har att rätta oss efter samt regler och förhållningssätt till media, främst inom sjukvården. Den mer juridiska delen är framtagen i samarbete med Västra Götalandsregionens chefsjurist Birgit Bratt och jurist Torgny Königson. Diskussioner runt förhållningssättet har diskuterats vid ett seminarium där en stor del av Västra Götalandsregionens informatörer medverkade. Texterna har sedan granskats av ett stort antal personer. Med förhoppning om att skriften ska ge större trygghet i dina relationer med media. Mariestad i mars 2008 Kjell Foss presschef Västra Götalandsregionen

5 Syfte, målgrupp och budskap Viktigt i all kommunikation är att du i förväg tänker igenom syfte, målgrupp och budskap. Ställ dig alltid frågan; vad är mitt syfte med detta vad vill jag uppnå? Vilka vill jag nå? Hur bör då budskapet formuleras? Ibland kan en nyhet i rätt facktidning eller lilla lokaltidningen vara mer rätt än en artikel eller notis i stora dagstidningen. Redaktionerna är oftast mycket lokala i sitt urval. Nyheten ska i första hand beröra läsare, tittare eller lyssnare i deras spridningsområde. Fackpress är naturligtvis mer ämnesstyrd. Informatören är din främsta hjälp i kommunikationsfrågor. Kontakta alltid en informatör inför en intervju eller vid spridandet av en nyhet. Du kan både bolla idé, budskap, målgrupp med mera med informatören och få praktisk hjälp med kallande till presskonferens, skrivande av pressmeddelande, utskick osv. MEDIERELATIONER Att vara anställd i offentlig verksamhet innebär att vårt arbete är utsatt för granskning. Vi hanterar invånarnas skattepengar och driver en verksamhet som är viktig för invånarna, både att den fungerar bra och är effektiv. Västra Götalandsregionen och dess verksamheter har makt över invånarnas vardag och ska granskas. För att granskningen ska vara enkel regleras mediers och invånarnas möjlighet att få information bland annat i en av våra grundlagar, Offentlighetsprincipen. öppenhet För Västra Götalandsregionen är lagar och regler bara en grundläggande nivå. Regionfullmäktige har antagit en kommunikationspolicy som poängterar att organisationen ska vara öppen för insyn. Detta ska vara vägledande i all vår kontakt både med media och invånare. media en kanal Om massmedierna ses som ett hot har vi hamnat snett. Kontakten med media ska ses som en möjlighet att på ett effektivt sätt nå invånarna i Västra Götaland med information om verksamheten. En journalist företräder sina läsare/ lyssnare/tittare vilket innebär att media normalt inte kan ses som en målgrupp för information. Media är främst en kanal till olika målgrupper. 5

6 allt snabbare Med Internet och annan utveckling inom medierna har nyhetsförmedlingen blivit markant mycket snabbare än tidigare. Konkurrensen är hård och redaktionerna kan inte vänta någon längre tid på svar. Det innebär för oss att vi måste reagera och agera fort för att kunna påverka tidigt när bilden av vad som hänt formas. Om inte vi tar vara på möjligheten att berätta om verksamheten eller händelser kommer en bild att målas upp, berättad av andra. Anställda i Västra Götalandsregionen har inte bara ansvar för att granskningen av verksamheten är enkel utan även för att en sann och relevant bild av verksamheten förmedlas. Det medför i sin tur att vi måste ta oss tid och vara aktiva i våra relationer med media. tillgänglig talesperson Viktigt för våra kontakter med media är att rätt person är tillgänglig och förberedd. Verksamheten bör ha en talesperson i varje fråga och personen måste gå att få tag i utan längre dröjsmål. Att vara förberedd så att vi kan ge bra svar gagnar organisationen, journalisten och läsarna (tittarna/lyssnarna). regionföreträdare När vi uttalar oss i media ser allmänheten oss som företrädare för hela organisationen (exempelvis hela sjukvården). Vår interna organisation med exempelvis ägare, beställare och utförare är obegriplig för en utomstående. Att hänvisa ansvar till annan del av organisationen kan framstå som byråkratiskt eller att vi skyller ifrån oss. Däremot svarar vi inom Västra Götalandsregionen bara på frågor inom vårt område. Det vill säga att händelser som exempelvis utreds av polis hänvisas till polisen. 6

7 Förberedelse När du arbetar med något, stanna upp ibland och fundera på hur du skulle förklara detta om en journalist frågar. Låt också denna fundering styra hur du uttrycker dig om saken till andra personer och i allt som skrivs. Redan i processen formas den slutliga bilden. Hur här? Försök hänga med i nyhetsflödet. Vad som blir en nyhet handlar ofta om timing. En av redaktionernas vanligaste källa till nyheter är att läsa om andra händelser och ta reda på hur det ser ut i det egna området. Det kan alltså vara en händelse i Västra Götaland som vinklas lokalt eller en händelse någon helt annanstans. Om börsen faller kan vi få frågor om hur vi placerar våra pengar. En incident inom IT kan ifrågasätta vår säkerhet. Ett våldsdåd kan komma att granska psykiatrins verksamhet. Ett beslut, en händelse eller en felaktig rekrytering i ett annat landsting väcker ofta frågor om hur det ser ut i Västra Götalandsregionen. När du tar del av nyheter, fråga dig alltid om det kan ha någon koppling till din verksamhet. Det kan ge en mycket värdefull förberedelsetid. Ta dig tid och vinn tid När du blir kontaktad av en journalist för frågor om en intervju, se det som en möjlighet att ge organisationens bild av verksamheten. Ta dig tid för att det ska bli så bra som möjligt men börja med att vinna lite tid. När journalisten presenterat sitt ärende, be att få återkomma om en stund. Var noga med att ringa tillbaka inom den tid ni kommit överens om. Under tiden tar du reda på nödvändiga fakta men framförallt ta dig tid att formulera ett huvudbudskap. Är tiden knapp är det viktigare att du formulerat ett huvudbudskap än att du har alla fakta, dessa kan du återkomma med. Budskapet Ditt huvudbudskap måste vara kort, enkelt och tydligt. Ibland kan du behöva förklara omständigheter men huvudbudskapet måste ändå vara tydligt och det journalisten minns av intervjun. Skriv ner ditt huvudbudskap och fundera på vilka följdfrågor du kan få. 7

8 ljug aldrig Att vi aldrig ljuger eller missleder en journalist är en självklarhet. Tvärtom ska vi berätta så mycket vi kan. Även om det är besvärande uppgifter är det alltid bättre att lägga alla kort på bordet från början. Nyheten riskerar annars att bli en följetong när det hela tiden dyker upp nya saker. Vårt förtroende får sig också en knäck om det framkommer att vi inte varit öppna och ärliga. Tänk aldrig vad måste jag berätta utan vänd på det och berätta allt du kan berätta. Du begränsas naturligtvis av exempelvis patientsekretess och bör inte berätta om tankar och idéer som ännu inte blivit förslag, om risken finns att tankarna skapar oro hos kunder, patienter eller samarbetspartners. En oro som kanske är obefogad om det aldrig blir ett riktigt förslag. Vi säger aldrig saker off the record. Allt vi säger måste vi kunna stå för. Som anställd inom en offentlig verksamhet har du en meddelarfrihet, det vill säga rätt att berätta om missförhållanden. Men det är skillnad på att i en intervju säga saker off the record och vara överens med journalisten om din meddelarfrihet och ditt källskydd. 8

9 Intervjun Intervjuer drar lätt iväg in på sidospår. Det är varken journalisten eller du betjänt av. återkoppla Var noga med att hela tiden återkoppla till ditt huvudbudskap. Exempel; Jo men det är viktigt att göra förändringen för att, eller Det är sant att det kan bli en försämring för vissa men vi gör vi inget så. prioritera och ha tålamod Lyssna på frågorna och svara kortfattat och rakt. Undvik facktermer och var så pedagogisk som möjligt. Ha tålamod även om intervjun tar tid från annat viktigt arbete. Tänk på att ärlighet och öppenhet vinner i längden även i besvärliga situationer. Journalistens frågor kan vara både bevärande och ibland insinuanta men ha då i minnet att journalistens uppgift är att kritiskt granska vår verksamhet och ibland måste journalisten ställa vissa frågor. Det är också bättre att vi får möjlighet att svara på frågor som läsaren kan ha även om de kan upplevas som irrelevanta. Ta dig tid att förklara och kontrollera under samtalets gång att ni förstått varandra. Andra möten och inbokade göromål får vänta. Anställda i Västra Götalandsregionen måste ta kontakten med media på allvar för att kunna förmedla en sann och relevant bild av vår verksamhet. noga med orden Säg vad du ska säga och var sedan tyst. Det är journalisten som intervjuar och får ta ansvar för tystnaden mellan frågorna. Låt heller aldrig citat läggas i din mun. Om du svarar ja efter ett påstående journalisten gjort kan det komma att presenteras som ett citat av dig, även om du inte sagt orden. Håller du inte med eller ogillar ordvalet, säg då att så skulle inte jag uttryckt det och uttryck saken istället med dina egna ord. empati och ansvar Försvara inte sådant som är dåligt. Försök också visa empati och ta ansvar. Om någon farit illa måste du visa empati för personens öde samtidigt som du förklarar hur det kunde bli som det blev. Skyll heller inte ifrån dig. Vid

10 intervjun representerar du oftast hela organisationen så visa att du tar ansvar för organisationens del i det hela. vet inte Svara att du inte vet - om du inte vet. Även om du kanske borde veta en uppgift är det alltid bättre att erkänna att du inte vet men att du gärna återkommer med uppgiften. Att försöka svara på frågor där du inte har tillräcklig kunskap kan gå snett, ibland riktigt snett. åtgärder!!! Presentera åtgärder. Har något gått snett är det viktigt att vi så snart som möjligt berättar vad vi (organisationen) kommer att göra åt saken så att det blir bra igen eller åtminstone inte upprepas. Efter intervjun Om du trots kontrollfrågor under intervjun känner dig osäker på om budskapet har gått fram eller om ni kan ha missförstått varandra, be att få ta del av intervjun innan den publiceras. Fråga också när och hur intervjun ska publiceras. Normalt kan du inte påverka vinkel eller annat i nyheten men kan rätta faktauppgifter och påtala felaktiga citat. Ibland kan det du sagt bli missvisande om det inte står i sitt rätta sammanhang. Påtala detta. Vid fel Om det trots allt blir fel när nyheten publiceras har du möjlighet att få rättelse. Begär att tidningen, radion eller TV-redaktionen rättar felet snarast om felet har stor betydelse för bilden av verksamheten. anmälan Om du blivit utsatt för grova felaktigheter exempelvis förtal eller kränkning kan du anmäla publiceringen till pressens opinionsnämnd (läs mer på www. po.se) om publiceringen skett i en tidning eller på Internet. Etermedias motsvarighet är Granskningsnämnden för radio och TV (www.grn.se). Men det är svårt att få rätt och beslutet tar tid. Du kan läsa mer om Etiska regler för press, TV och radio på under Verksamhet. påtala alltid Påtala alltid om nyheten gett en felaktig eller missvisande bild av verksamheten. Även om vi inte begär rättelser eller anmäler är det viktigt att vi lugnt och sakligt påtalar för journalisten om en nyhet varit felaktig eller gett en 10

11 felaktig bild. Ring upp och berätta hur du personligen upplevde publiceringen i syfte att det ska bli bättre nästa gång. Ta kontakt I det dagliga arbetet är det lätt att man glömmer att sprida information. Titta emellanåt igenom det du arbetar med och tänk efter om det är något som fler bör få veta. Diskutera gärna med en kollega. När du konstaterat att du sitter på en nyhet, kontakta en informatör. Mycket av det som står i tidningen eller sänds i radio eller TV, är resultatet av tips och information utifrån. Eftersom redaktionerna får många tips, så måste ditt vara intressant och lockande. Media är sällan intresserad av den vanliga verksamheten utan det bör vara något nytt eller något som avviker från vardagen. Tänk också på att mindre saker kan bli stora om de tillför något som rapporteras om i media just nu. Kontaktvägar Det finns olika sätt att kontakta redaktionerna. presskonferens Alla medier som kan vara intresserade bjuds in för gemensam information om en större nyhet. Ett pressmeddelande skickas ut i samband med presskonferensen då redaktioner kan vara intresserade men inte har möjlighet att komma. 11

12 pressmeddelande Ett pressmeddelande ska innehålla en beskrivning av nyheten, gärna bakgrundsfakta och kontaktuppgifter till personer för kompletterande frågor eller intervju. Personerna måste vara tillgängliga i samband med utskicket. Texten skrivs så att den i princip kan publiceras som en nyhetsartikel. presseminarium Vid ett presseminarium (pressträff) förklaras ofta komplexa frågor som kommer att bli stora nyheter framöver. Journalisterna ges djupare ämneskunskap för att bättre kunna beskriva ett skeende. tips Om du har en sak som du inte tror håller för varken presskonferens eller pressmeddelande kan du pröva att tipsa en enskild journalist. Om journalisten är ensam om nyheten kan den få ett större nyhetsvärde än om alla konkurrenter vet samma sak. Insändare och debattartikel Västra Götalandsregionens olika verksamheter debatteras ofta i debattartiklar och insändare. En debattartikel är vanligtvis en längre text skriven av en person med klar koppling till ämnet och publicerad på särskild debattsida. En debattartikel riktar sig ofta till en mindre grupp nyckelpersoner väl insatta i ett ämne. En insändare är en kortare text publicerad på insändarsida där författaren oftast inte är expert i ämnet eller till och med kan vara anonym. Insändaren vänder sig till den vanlige läsaren och generellt är det många som läser insändarna. svara Bilden som ges i debattartiklar och insändare bidrar till hur allmänheten uppfattar verksamheten. Det är därför viktigt att felaktigheter och missvisande bilder inte får stå oemotsagda. Skriv ett svar och se det som en möjlighet att få ge en bild av verksamheten. Det kan vara lättare att få in ett svar än en egen text. Fastna inte i detaljer utan försök ge en mer övergripande och rättvisande bild. Alla påståenden i en debattartikel eller insändare måste inte besvaras. kort och enkelt När du skriver en insändare måste du använda ett enkelt språk som är lätt att läsa och sträva efter att skriva så kort som möjligt. Ju kortare och enklare ju 12

13 fler läser och förstår. Är det ett svar så försök få in texten till tidningen så snart som möjligt (helst samma dag). När du skriver som företrädare för organisationen ska det klart framgå vem du är. Du kan mejla, faxa eller posta debattartikeln till tidningen. Mejla helst för då slipper tidningen skriva om din text och chansen att få texten publicerad snabbt ökar. Du hittar adresser på tidningens webbsida eller i en ruta i papperstidningen. Lämna dina kontaktuppgifter så att redaktionen kan nå dig. Ibland kan dina uppgifter i en debattartikel eller insändare vara så intressanta att en journalist även vill intervjua dig. Generellt är rådet att ta den chansen. Fler läser en nyhetsartikel än en debattartikel. 13

14 14

15 JURIDIK, REGLER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT Den öppna regionen är rubriken i Västra Götalandsregionens kommunikationspolicy. Att Västra Götalandsregionen och dess verksamheter ska vara öppna för insyn för både medborgare och journalister är grundläggande i allt vårt arbete. Regler och förhållningssätt ska alltid innebära att det är enkelt att granska vår verksamhet även om granskningen kan uppfattas som besvärande. Insyn och utlämnade av uppgifter ska styras av att vi ska vara så öppna som möjligt och endast begränsas av hänsyn till lagstadgad sekretess, oacceptabla arbetsförhållanden och om framtagande av uppgiften innebär en orimlig arbetsinsats (se nedan under Allmän handling). Offentlighetsprincipen regleras i grundlagar som bland annat säger att de som arbetar i staten eller kommunerna och landstingen har rätt att berätta vad de vet för utomstående. Grundlagarna ger alltså alla anställda i Västra Götalandsregionen friheten att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Det innebär också att den företrädare för en myndighet som försöker tysta någon eller hota med repressalier begår ett brott mot grundlagen. Vidare finns särskilda möjligheter att lämna uppgifter till massmedia (meddelarfrihet). Lagen ger alla rätt att lämna uppgifter för publicering. Observera att det är straffbart för en företrädare för regionen att efterforska källa, det vill säga försöka ta reda på vem som lämnat uppgifterna. Både för yttrandefriheten och meddelarfrihet finns det begränsningar. Meddelarfriheten gäller till exempel inte uppgifter om våra patienter utan begränsas av patientsekretessen. Journalistisk verksamhet inom vården Huvudregeln är att ingen journalistisk verksamhet får bedrivas inne i Västra Götalandsregionens sjukhus eller vårdcentraler eller på andra platser där patienter uppehåller sig. Patienter ska inte behöva riskera att utsättas för intervjuer eller fotografering/filmning vid besök på våra vårdinrättningar. Västra Götalandsregionen har ett ansvar för att värna patientsekretessen. Vi kan aldrig lämna över detta ansvar till exempelvis en journalist. Journalistisk verksamhet får därför bara ske efter tillstånd. Den som ger tillstånd eller bjuder in media tar ansvaret för att den journalistiska verksamheten sker på ett sådant sätt att patientsekretessen värnas. 15

16 Anordnande av presskonferenser i andra lokaler än fackliga kräver tillstånd då de riskerar att störa medarbetare eller utsätta dessa för obehagliga situationer. Samtidigt ska vi hjälpa till så långt det är möjligt att underlätta för media att granska vår verksamhet oberoende av om vi har anledningen att tro att granskningen kan resultera i en positiv eller en negativ bild av verksamheten. Reglerna får inte motverka att vi agerar för en öppen region så länge patientsekretess och anställdas integritet kan värnas. Dessa regler (eventuellt med lokala förändringar) ska göras kända för både anställda och journalister på det sätt varje förvaltning finner lämpligt. Myndighet Västra Götalandsregionen består av många myndigheter. Varje nämnd eller styrelse är en myndighet. Regionfullmäktige är formellt ingen myndighet men betraktas som sådan när det gäller offentlighetsprincipen. Allmän handling När någon begär att få ut en kopia av en handling ska detta ske skyndsamt. Om någon bara vill få ta del av handlingen på plats skall detta ske genast eller så snart det är möjligt. Personen som begär ut handlingen behöver inte uppge vem hon eller han är eller vad uppgifterna ska användas till. Men det finns tillfällen då det kan krävas att man får veta vem mottagaren är och hur uppgifterna ska användas för att avgöra om sekretess gäller. Även uppgifter som inte finns i en handling men lätt kan sammanställas ska utlämnas. Om sammanställningen däremot kräver nya program (eller omprogrammering av befintliga) eller en på annat sätt orimlig kostnad eller arbetsinsats kan begäran avvisas. Om det finns risk att journalisten själv samlar in uppgifterna och sammanställer och att detta kan medföra en feltolkning eller missvisande bild av verksamheten bör vi överväga att göra arbetsinsatsen även om den är omfattande. Vi har då möjlighet att förklara uppgifterna vid överlämnandet. Offentlig handling Med begreppet handling avses ett föremål som innehåller information av något slag: en text, en bild, eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator. 16

17 En handling är allmän om den förvaras på en myndighet och har inkommit till myndigheten eller upprättats där. Allmänna handlingar ska enligt grundregeln vara offentliga och tillgängliga för alla att läsa. Minnesanteckningar och utkast till beslut betraktas normalt inte som allmänna handlingar. En handling som lämnar en myndighet och/eller inkommer till annan myndighet är en allmän handling. Det vill säga att om en handling skickas från ett sjukhus, primärvårdsområde eller annan verksamhet med egen nämnd eller styrelse till exempelvis regionkansliet, är det en allmän handling både hos den myndighet som skickat handlingen och hos den myndighet som tagit emot den. En allmän handling är nästan alltid offentlig men det finns undantag. Om handlingen inom hälso- och sjukvården innehåller uppgifter om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden ska dessa uppgifter hållas hemliga. Även det förhållandet att någon besökt hälso- och sjukvården är sekretessbelagt. Ibland är inte hela handlingen hemlig utan bara de personliga uppgifterna. Om någon begär att få se handlingen ska en prövning ske om vad som inte kan lämnas ut. Om den sökande önskar, skall ett formellt beslut fattas. Detta kan överklagas hos Kammarrätten. Om en handling inte hunnit bli diarieförd eller tryckt saknar betydelse. Finns den färdig (och inte är att betrakta som arbetsmaterial) ska den lämnas ut även om den bara finns i datorn (se ovan). Arbetsmaterial Ett arbetsmaterial är en ännu inte färdigställd handling. Arbetsmaterial behöver inte lämnas ut förrän det fått sin slutliga utformning. Detta kan innebära att beslut ska tas om handlingens innehåll eller godkännas på annat sätt. En handling som skickas mellan nämnder/förvaltningar (alltså mellan myndigheter) kan inte anses vara ett arbetsmaterial, även om den bara kommer att bli en del i en annan handling. En handling som däremot hålls inom kretsen /myndigheten, exempelvis inom regionkansliet eller inom ett sjukhus, och som inte fått sin slutliga utformning kan hävdas vara arbetsmaterial. Handlingar som skickas från förvaltningen till förtroendevalda i den egna nämnden (information eller förslag till beslut) kan också hävdas vara arbetsmaterial. Men det räcker då med att handlingen även skickats till en enda utanför kretsen, om så bara för kännedom, så är handlingen allmän och offentlig och ska lämnas ut. 17

18 Enligt lagen finns alltså stöd för att kalla en del av våra handlingar för arbetsmaterial. Men att utnyttja detta utan att det finns godtagbara skäl innebär att vi glömmer vårt ansvar för att underlätta medborgarnas insyn och att vi motverkar vår antagna ledstjärna om en öppen organisation. Om handlingar inte lämnas ut med hänvisning till att dessa fortfarande bara är arbetsmaterial ska det finnas godtagbara skäl. Dessa skäl bör uppges och förklaras för den som begär ut handlingen. Grundregeln får inte vara Vad måste jag lämna ut utan bör vara att jag lämnar ut allt som kan och får lämnas ut. Uppgifter om anställda Personliga uppgifter om anställda såsom e-postadress samt även personnummer och hemadress är offentlig uppgift och ska lämnas ut om någon begär detta. Detta gäller inte vårdpersonal. Vissa uppgifter om vårdpersonal får inte lämnas ut. Det är hemadresser, personnummer och andra uppgifter som inte har med arbetet att göra. 18

19 Mediekort Vid intervju i media Regionen bör ha en talesman i en fråga. Om du är rätt person - ta chansen att förklara. Be alltid att få återkomma om en stund, ring tillbaka i tid. Formulera ett enkelt budskap media måste förenkla. Gå igenom tänkbara följdfrågor. Ljug aldrig och berätta allt du kan berätta. Det finns inget off the record. Allt du säger kan användas. Fråga vad det blir av intervjun, hur och när den publiceras. Du kan få läsa igenom före publicering. Tänk på att Visa empati och ta ansvar. Var inte rädd för att kritisera sådant som är dåligt. Upprepa ditt budskap i intervjun genom att återkoppla svaren till ditt huvudbudskap. Säg vad du ska säga och vänta tyst på nästa fråga. Svara med egna ord - låt inte citat läggas i din mun. Säg att du inte vet - om du inte vet, återkom hellre. Var klar och tydlig för att undvika missförstånd. Förklara. Ha tålamod. Kontrollera om ni förstått varann. Osäker? Kontakta informatör i din verksamhet eller ring pressjouren

20 20 Fler exemplar av denna skrift kan beställas av: Adress & DistributionsCentrum Regionens Hus MARIESTAD E-post:

Policy för kontakter med massmedier

Policy för kontakter med massmedier Policy för kontakter med massmedier INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så arbetar journalister... 6 Riktlinjer vid mediekontakter.... 7 Rutiner vid journalistkontakter.... 9 Kriskommunikation... 12 Offentlighet och

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Informationspolicy Höganäs kommun

Informationspolicy Höganäs kommun Informationspolicy Höganäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-05-26 Inledning Ny teknik och nya informationskanaler gör att informationsflödet i samhället går snabbare och blir alltmer omfattande.

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

TALA, TWITTRA ELLER HÅLLA TYST?

TALA, TWITTRA ELLER HÅLLA TYST? TALA, TWITTRA ELLER HÅLLA TYST? 1 2 Fackförbundet ST 2013 Artikelnr 1067 ÖPPENHET OCH INSYN - RÄTTEN ATT SÄGA SIN MENING. Arbetsplatserna ska präglas av ett öppet arbetsklimat. Det ska vara tydligt och

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

NyföretagarCentrum Hur syns vi i medierna?

NyföretagarCentrum Hur syns vi i medierna? NyföretagarCentrum Hur syns vi i medierna? Uppdaterad i maj 2011 Massmedier och NyföretagarCentrum Mångfald av medier Ingångar till medier Kontaktvägar till medier Personlig kontakt viktigast Pressmeddelande

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Massmedier. Inledning

Massmedier. Inledning Massmedier Inledning Ordet medium kommer från latin och betyder mitten, centrum eller förmedlare. I plural (när det är flera) säger man media eller medier. Medier är egentligen bara olika kanaler eller

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

BESLUT. 7 Meddelat i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Region Skånes beslut den 16 november 2012, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

BESLUT. 7 Meddelat i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Region Skånes beslut den 16 november 2012, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l BESLUT 7 Meddelat i Göteborg Sida l (4) Mål nr 8666-12 KLAGANDE Andreas Jelvefors TV4 Malmö Södergatan 22 211 34 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE s beslut den 16 november

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Patientmedverkan i riskanalyser

Patientmedverkan i riskanalyser nationell satsning för ökad patientsäkerhet Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:...

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:... SEKRETESSFÖRBINDELSE I och med att man är verksam inom Gymnasie- och Vuxenutbildnings verksamhetsområde måste man följa sekretessbestämmelserna. De bestämmelser som gäller finns i informationsskriften

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Kommunikationspolicy. dialog skapar kraft och perspektiv

Kommunikationspolicy. dialog skapar kraft och perspektiv Kommunikationspolicy dialog skapar kraft och perspektiv Innehåll Varför en kommunikationspolicy? 2 Ansvar och organisation 3 Kommunikationens grunder 4 Profilering - vår identitet 6 Grafisk profil 9 Intern

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01582 SAKEN OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Riktlinjer för väntrum och andra lokaler

Riktlinjer för väntrum och andra lokaler Riktlinjer för väntrum och andra lokaler Riktlinjer för information i Västra Götalandsregionens väntrum och andra lokaler För många är väntrummen i hälso- och sjukvården eller tandvården den första kontakten

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Riktlinjer för e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Riktlinjer för e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan STYRDOKUMENT Diarienummer: Ö 2013/126 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2013-06-05 Giltighetstid: 2 år Riktlinjer för e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun

Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun Författningssamling Antaget av kommunfullmäktige, 2004-09-30 159 Senaste ändring: 2008-09-25 134 Ärende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun Syftet med denna policy är att skapa gemensamma rutiner

Läs mer

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är.

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är. 2012-03-08 WHISTLEBLOWING RIKTLINJER Introduktion Enligt Sidas instruktion (2010:1080) ska myndigheten för att uppnå de biståndspolitiska målen i sin insatshantering särskilt motverka korruption och oegentligheter

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Stockholm den 28 januari 2013. Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 Stockholm

Stockholm den 28 januari 2013. Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 Stockholm Stockholm den 28 januari 2013 Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 Stockholm Anmälan mot Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Sörmland, Landstinget i Östergötland, Landstinget

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet

Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Riktlinjer för information vid Svenska Judoförbundet INNEHÅLL 1 Informationsbehov 2 Vem informerar 3 Övergripande mål 4 Intern information 5 Extern information 6 Mediekontakt 7 Krisinformation

Läs mer

KAPITEL 7 PÅVERKANSARBETE OCH MEDIA

KAPITEL 7 PÅVERKANSARBETE OCH MEDIA KAPITEL 7 PÅVERKANSARBETE OCH MEDIA Sexualpolitiska frågor Metoder för påverkan RFSL i media Bilagor förteckning 7-1 7-2 7-4 7-6 Handbok för RFSL:s avdelningar, kapitlet är uppdaterat september 2010. Kapitel

Läs mer

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 1 Offentlighet och sekretess Sekretesslagen Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen (1980:657) innehåller bestämmelser

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING

MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING MEDIATIDEN HANDLEDNING PEDAGOG: DAVID ÖRBRING 1 MEDIATIDEN INLEDNING I dagens samhälle finns en mängd olika media som ger oss massor av information. Programserien Mediatiden handlar om vår samtid med fokus

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Journalistförbundet avvisar utredningens förslag i sin helhet. Vi motiverar vårt ställningstagande i det följande.

Journalistförbundet avvisar utredningens förslag i sin helhet. Vi motiverar vårt ställningstagande i det följande. Datum: 2011-04-19 Vår ref: Pär Trehörning Dnr: 12/2011 810 Justitiedepartementet 114 94 Stockholm Att Monika Bergström Remissyttrande Olovlig fotografering (Ds 2011:1) Journalistförbundet avvisar utredningens

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet

2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet 2014-11-19 Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet Lindahl i korthet En av Sveriges största advokatbyråer Kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö,

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58)

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Martina Manneh, 016-710 55 05 Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Sociala medier är interaktiva kommunikationskanaler mötesplatser som skapar

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess?

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess? SEKRETESS Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (tryckfrihetsförordningen). Undantagen från denna huvudregel har tillkommit

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

En sammanställning av ÖPPENHETSTESTET 2012-2013 Ett samarbete mellan projektet Yttrandefri, Svenska Journalistförbundet och Sveriges ungdomsråd.

En sammanställning av ÖPPENHETSTESTET 2012-2013 Ett samarbete mellan projektet Yttrandefri, Svenska Journalistförbundet och Sveriges ungdomsråd. En sammanställning av ÖPPENHETSTESTET 2012-2013 Ett samarbete mellan projektet Yttrandefri, Svenska Journalistförbundet och Sveriges ungdomsråd. 2 Undrar ni vad som står i protokollet från det senaste

Läs mer

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Forskare och media lärde känna varandra 9 april 2014

Forskare och media lärde känna varandra 9 april 2014 Forskare och media lärde känna varandra 9 april 2014 Forskare har ofta rollen som antingen förmedlare eller expert i media. Mycket ovanligare är att forskare är granskningsobjekt, åtminstone i svenska

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2009-03-30 Innehåll Inledning Principer för kommunikation Krav på kommunikation Intern kommunikation Extern kommunikation Tillgänglighet Mediarelationer

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer