Kontak t med media. Liten PR-handbok för fackliga förtroendemän

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontak t med media. Liten PR-handbok för fackliga förtroendemän"

Transkript

1 Kontak t med media Liten PR-handbok för fackliga förtroendemän

2 Landsorganisationen i Sverige 2006 Författare: Paul Ronge Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 isbn lo

3 Innehåll Inledning 4 1. Nyhetsjournalistens vanligaste arbetsmetod 5 2. Värdera din egen nyhet 8 3. Att tänka på när du möter lokala media 9 4. När du vill kontakta media När reportern vill kontakta dig 11 I n n e h å l l

4 Inledning M å n g a h a r s t o r e r f a r e n h e t av umgänge med journalister, andra mindre. Denna lilla handbok, pekar på några viktiga sanningar och nyttiga råd som kan hjälpa oss att skapa eller behålla bra medierelationer. Vi har delat upp skriften i följande avsnitt: 1. Nyhetsjournalistens vanligaste arbetsmetod. 2. Värdera din egen nyhet. 3. Att tänka på när du möter media. 4. När du vill kontakta media. 5. När media vill kontakta dig. L i t e n P R - h a n d b o k f ö r f a c k l i g a f ö r t r o e n d e m ä n

5 1. Nyhetsjournalistens vanligaste arbetsmetod Vilken är vinkeln? Det är den första frågan reportrar och nyhetschefer ställer sig när de bedömer om något ska in i tidningen. Det gäller alla medier: Från LO- Tidningen och Dagens Arbete till Dagens Nyheter och Rapport. Från New York Times till Provinstidningen Dalsland. Här är exempel på vinklar vi kan möta när det gäller LO: Så myglade LO-pampar med konferensresor Jenny, 17 fick rätt lön för jobbet tack vare LOs sommarjour LO-ekonomerna tror på bättre tider Vinkeln kan alltså bedömas vara negativ, positiv eller neutral, beroende på var man själv står i förhållande till den. Vinkeln är journalistens metod för att kunna förklara något svårt på ett enkelt sätt, för läsarens skull. Tillspetsat kan man hävda att ju mer vinklat det är, desto skickligare journalist. Den journalist som är trygg i sin roll kan också åka tillbaka till redaktionen och säga sorry, grejen sprack, om den vinkel han/hon ställt upp visar sig vara felaktig. Eller ändra vinkeln under intervjuns gång om det finns något som är ännu mer intressant att skildra. Det är mer troligt att en nybörjare håller fast vid vinkeln till varje pris, för att kunna ha något att visa upp för chefen. Vad är det som journalisten är ute efter den här gången? Det är den första frågan man ska ställa sig när man blir kontaktad av en reporter. Vinkeln står på två ben: målgrupp nyhetsvärde S å tä n k e r j o u r n a l i st e n

6 Alltså för vem skriver reportern och vad intresserar den reporterns läsare (tittare, lyssnare) just när du kontaktas? De lokala tidningarna vill alltid ha en lokal vinkel. Det kan handla om vad en budget betyder för den egna bygden. Det kan handla om att få den lokala LO-företrädarens syn på något som hänt i rikspolitiken. Det kan handla om att ni utmanar lokala moderatpolitiker. Lokalradion har näst intill obegränsad sändningstid som måste fyllas. Det innebär stora möjligheter att få medverka i direktsändning. På så sätt slipper man de kortningar och bortredigeringar som nästan alltid följer på redigerade TV och radioinslag. Här finns chansen att få ut hela sitt politiska budskap. Tveka inte att ringa upp och erbjuda din kommentar till ett politiskt utspel. Ta lokala exempel. Krydda med färgstarka uttalanden och förbered dig extra mycket om det är direktsändning, så du inte tappar tråden. Riksmedia har hela landets läsare, tittare och lyssnare som målgrupp. Ringer de dig som facklig företrädare kan det exempelvis handla om en enkät bland landets förtroendemän. Det kan också ha hänt något just i din hemtrakt som har nationell och därmed rikspolitisk betydelse. TV och kvällstidningar vill ha färg och bilder, gärna också personliga fall i reportagen. Många regionala och lokala tidningar har anpassat sig till kvällstidningarnas stil och har duktiga fotografer. Du vinner på att förbereda med färgstarka uttalanden och att vara generös med att ge bildmöjligheter. När reportern vet sin vinkel delar han eller hon in dig i ett av tre fack, huvudsakligen, enligt nedan. Efter att ha bestämt om du är fågel, fisk eller mittemellan utformar han tuffa frågor (Ska du avgå nu Laila Freivalds?), sakliga frågor (Vad är rimligt i ett sådant här fall, statsvetare Bo Rothstein, brukar inte en regering avgå efter så skarp kritik?) och medkännande empatiska frågor (Hur känns det idag Pigge Werkelin när ingen tar ansvar för din förlust?). Med detta exempel från Tsunamikatastrofen urskiljer vi lätt vem som är skurk, expert och hjälte i medias dramaturgi. L i t e n P R - h a n d b o k f ö r f a c k l i g a f ö r t r o e n d e m ä n

7 Reportern delar in dig i något av dessa tre fack: Makthavare Expert Gräsrot Pamp Sakkunnig Lilla människan Goliat Informatör Hjälte Storkoncern Offer Skurk I den första gruppen vill reportrarna ofta placera LO och förbundens ledningar och då är schablonbilden en pampstämpel. I grupp nummer två hamnar ofta LOs och förbundens experter exempelvis LO-ekonomerna och näringspolitiska experter. Som fackligt förtroendevald kan du hamna i alla tre facken. Detta beroende på om det exempelvis handlar om upprörda medlemmar som anklagar facket, om att journalisterna vill ha en sakkunnig information om avtalsfrågor eller om ni bekämpar en skurkaktig arbetsgivare eller för fram gräsrotskritik mot moderat propaganda. Just för att du som lokal förtroendeman har så goda förutsättningar att hamna i grupp tre och bli den lilla människans företrädare mot exempelvis borgerlig åtstramningspolitik kan din insats få så stor betydelse för valutgången. Inför varje intervju, tänk igenom vilken din roll förmodligen kommer att vara och vilken vinkel som journalisten sannolikt kommer att ha. Förbered dig därefter. S å tä n k e r j o u r n a l i st e n

8 2. Värdera din egen nyhet N ä r d u s j ä lv t a r k o n t a k t med media är det viktigt att du rätt värderat din nyhet eller ditt utspel. Då är det bra om du har en liten checklista: Är det ett scoop en nyhet som någon redaktion gärna vill vara ensam om att lansera? Du kanske vet att de lokala moderaterna internt tycker att Fredrik Reinfeldt går för långt i LO-kramande och kan sätta reportern på spåret? Är det dagsaktuellt? Finns det någon känd person eller personliga fall? Finns det någon konflikt? Om ni attackerar alliansens lokala företrädare för något de gjort eller sagt så är det ju faktiskt en konflikt. Berör det medborgarna/medlemmarna? Helst ska man beröras in på skinnet och också vilja prata om din nyhet eller ditt utspel på arbetsplatserna och vid köksborden hemma. Allt behöver inte vara med, men åtminstone någon av punkterna. L i t e n P R - h a n d b o k f ö r f a c k l i g a f ö r t r o e n d e m ä n

9 3. Att tänka på när du möter lokala media F i n n s d e t f l e r a l o k a lt i d n i n g a r i trakten bör man undvika att premiera någon enskild när man själv vill berätta om en nyhet. Har man en pressträff bör alltså samtliga lokala media bjudas in. Att ha bra relationer med flera konkurrerande medier har ett stort värde för den långsiktiga mediehanteringen. Det hindrar inte att man har koll på vilken/vilka reportrar som skriver mest om politik och fackliga frågor. De reportrar som aktivt söker nyheter ska givetvis få lön för mödan. Blir reportern från den konkurrerande tidningen sur kan man ju vänligt uppmana honom/henne att också ringa oftare. Det kan löna sig att innan valrörelsen bränner till på allvar bjuda in sådana reportrar, en och en, till en träff på expeditionen eller en enkel lunch där du förklarar hur ni jobbar, tar in synpunkter på vad reportern är intresserad av och så vidare. Upparbetade mediekontakter är alltid bra när du sedan har en nyhet du vill berätta om. Lokala reportrar gör, precis som reportrar på riksmedia, en journalistisk nyhetsvärdering om din nyhet platsar i tidningen. Men de är i allmänhet mycket mindre svårflirtade än sina kollegor i storstäderna. Viktigt för dem är om du kan ge en lokal vinkel på nyheten. A t t t ä n k a p å n ä r d u m ö t e r m e d i a

10 4. När du vill kontakta media 1. Tänk noga igenom din nyhet. Vilken vinkel har den? Tål den journalistens kritiska granskning? 2. Skriv gärna ner nyheten och dina budskap i två tre korta meningar på ett block innan du ringer reportern. På det sättet har du budskapen framför ögonen och kan lättare hålla dig till ämnet om reportern svävar ut i sina frågor. 3. Använd gärna ordspråk och drastiska formuleringar kring det du vill att reportern ska citera. Det är som att agna för att fisken ska nappa. 4. Tänk efter vilken reporter du vill ringa på respektive redaktion. Har du inget särskilt namn brukar det gå bra att fråga efter nyhetschef eller redaktionssekreterare. 5. Ring tidigt på dagen, helst Då hinner journalisterna behandla frågan på sitt morgonmöte (den så kallade morgonbönen) och chansen ökar till en mer gedigen artikel. 6. Undvik, om det går, fredagar och framför allt fredag eftermiddag för att leverera nyheten. 7. Innan intervjun påbörjas be reportern att du får läsa dina citat innan publicering. Erbjud dig gärna att läsa hela texten för att rätta eventuella faktafel. Kom ihåg att du inte kan lägga dig i journalistens vinkel om den exempelvis är negativ. 8. Ställ upp på roliga och kreativa bildidéer om de inte förnedrar dig eller facket. En onödig bild som blivit slentrian genom åren är fackklubbsordförande som knyter näven i luften. Då bör man vänligt påpeka: Bättre kan du. Den sämsta bilden är på dig på fackexpeditionen med en massa pärmar i bakgrunden. De bästa är oftast när man syns på en arbetsplats, bland medlemmarna. 9. Blir det fel (fel namn i bildtexten, en bra text men usel rubrik och så vidare), kasta dig inte på luren och skäll utan räkna till tio. Bedöm sedan om felet är tillräckligt allvarligt för att du ska behöva ringa reportern. Påpeka då i saklig ton felet med förhoppningen att det ska bli bättre nästa gång. 10 L i t e n P R - h a n d b o k f ö r f a c k l i g a f ö r t r o e n d e m ä n

11 5. När reportern vill kontakta dig N å g o n r i n g e r o c h p r e s e n t e r a r s i g som reporter Knut Josefsson från Kvällsbladet som vill veta vad du tycker om att LO ger miljoner till socialdemokraterna i valrörelsen. 1. Börja direkt med att skicka frågan tillbaka till reportern; 2. Ursäkta, vad var det du hette, och var ringer du ifrån? 3. På detta sätt går initiativet över till dig du ställer frågorna och vinner samtidigt lite tid. 4. Notera alltid reporterns namn och telefonnummer. På det sättet har du tillförsäkrat att du kan återkomma med kompletterande information och så vidare. Det är väldigt lätt att glömma bort namnet på en reporter man inte känner till från tidigare om man inte antecknar det. 5. Mjölka ur reportern ytterligare information, men utan att ge dig in i en intervju. Exempelvis: Vilket är sammanhanget? Vad är vinkeln? Ringer du runt och frågar fler? 6. Räkna med att du är bandad så fort samtalet börjar. Börja aldrig tala off the record. 7. Be att få betänketid, att få ringa tillbaka om en halvtimme. Gör också klart att det inte är säkert att är du som ska svara på frågorna, men att reportern kommer att bli uppringd. Respektera den tid ni gjort upp. 8. Ta under betänketiden gärna kontakt med LO och/eller förbundens pressinformatörer som kan ha ytterligare information, och ge besked om LO centralt har några budskap. 9. Fundera ut ordspråk och drastiska formuleringar kring det du vill att reportern ska citera och formulera budskap som du gärna kan ha på papper när du ringer tillbaka till reportern. 10. Innan du börjar svara på några frågor ska du se till att komma överens med reportern om att få se dina citat innan publicering (eller ännu hellre läsa hela artikeln). Det kan vara för sent att vänta till efter intervjun. Ha det som en förhandlingsfråga om reportern ver- N ä r m e d i a v i l l ko n ta k ta d i g 11

12 kar vilja slippa detta: OK, hinner du inte låta mig läsa citaten får vi ta det en annan dag när du har mera tid. 12 L i t e n P R - h a n d b o k f ö r f a c k l i g a f ö r t r o e n d e m ä n

13 Kom ihåg under intervjun: Ge korta svar. Använd ett enkelt språk, undvik fackliga och politiska fackuttryck. Våga gå från svar på frågan till ditt budskap. Ta inte större ansvar än du har det är OK att säga tyvärr ligger inte den här frågan inom mitt område. Lycka till med mediekontakterna i framtiden! ISBN

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP

ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP En handbok för mediestrategiskt arbete i Göteborgs Stad ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP En modell för ökad motivation i mediefrågor Innehåll Denna handbok i strategiskt arbete kring mediefrågor arbetades

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SÅ MAXIMERAR DU MEDIEUTFALLET PÅ DIN ORT SKAPA UPPMÄRKSAMHET PÅ SKOLANS DAG! Skriften du har i din hand ger tips och råd från Lärarnas Riksförbund inför mötet med journalister

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer