Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal"

Transkript

1 Löneladda!

2 Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala FTF, som tillsammans med arbetsgivaren ska komma överens om hur lönen ska sättas, vilka kriterier för lönesättning som ska gälla och hur mycket pengar som ska vikas för löne justeringar. Det kan alltså variera från arbetsplats till arbets plats. Ibland är det facket som förhandlar om lönerna med arbetsgivaren, men vanligare är att den anställde själv diskuterar med sin chef kring lönen under en så kallad lönedialog. I den här foldern får du tips på hur du kan påverka löneprocessen och hur du förbereder dig när du ska prata lön. Maria Stenberg Privatsäljare och skoteråkare Kom ihåg: Hur tycker du att lönerna ska sättas? FTF-representanterna i din förening förhandlar med arbetsgivaren för att komma fram till hur löneprocessen på er arbetsplats ska gå till. Det handlar till exempel om hur man hanterar kollektivavtalets rätt till löneökning, när på året som de nya lönerna ska börja gälla och formerna för lönesättningen. Det är meningen att de här valmöjlig heterna ska vara grunden till en löneprocess som är väl anpassad till situationen på just din arbetsplats. Det betyder också att du och dina FTF-kollegor kan vara med och påverka hur löneprocessen ska gå till. Se till att din FTF-förening tar reda på vad ni tycker! Föreningen kan till exempel ordna medlemsmöten eller skicka ut enkäter. Du kan vara med och påverka! Frågorna kan till exempel handlar om: t Vill du att ni överhuvudtaget ska ha lönedialog med chefen? Eller ska löne sättningen gå till på något annat vis? t Vad har inte fungerat under tidigare samtal med chefen, och vad kan man göra för att det ska fungera bättre? t Tycker du att det ska finnas en individgaranti och hur skulle den i så fall utformas?

3 Lönedialog På de flesta företag i försäkringsbranschen sätts lönen genom lönedialog mellan den anställde och chefen. De lokala avtalen ska innehålla skrivningar om hur lönedialogen går till. Ta kontakt med dina lokala FTF-företrädare och ta reda på hur det är hos er. Checklista för lönedialogen Visst kan man tycka att chefen borde veta vem du är, vad du kan och vad du har arbetat med under det gångna året. Men tyvärr har många lönesättande chefer inte den fullständiga bilden. Se lönedialogen som din chans att berätta! Noggranna förberedelser ger ofta bra samtal. Förbered dig genom att svara på följande frågor: t Hur ligger du till lönemässigt i dag? Genom att logga in på FTFs hemsida kan du få lönestatistik för din typ av tjänst eller för liknande tjänster. Prata gärna lön med dina kollegor. Det är bara företaget som tjänar på att anställda håller sina löner hemliga för varandra. Dina lokala FTF-representanter brukar kunna ge vissa upplysningar om lönenivåer i grupperna. t Vad gör du i dag? Skriv ner alla dina arbetsuppgifter. Försök vara konkret. Fundera bland annat över vad du gör, vad du gjort särskilt bra och hur du har utvecklats. Välj ut tre argument som motiverar en lönejustering. Fundera också över vilken roll du 3 argument är ofta lagom. fyller på jobbet, det vill säga vad du gör vid sidan om de ordinarie arbetsuppgifterna. Är du drivande? Tar du på dig ansvar? Är du det sociala kittet i gruppen? t Har något tillkommit och har du utvecklats? Har dina arbetsuppgifter förändrats sedan den senaste lönerevisionen? Har antalet uppgifter ökat? Har kraven ökat? Har du utvecklats? Även framtida arbetsuppgifter bör vägas in, så om du till exempel vet att ett större ansvar kommer läggas på din tjänst är det ett bra läge att ta upp det. t Ha koll på företagets lönekriterier Bolag och fack ska förhandla fram kriterier för lönesättning, det vill säga vilka faktorer som ska påverka lönen. Ta med dig kriterierna till samtalet och hämta stöd för dina argument där. under lönedialogen t Argumentera Lyft fram dina tre argument för lönejustering och dina positiva sidor. Förringa inte din betydelse. Bygg gärna din argumentation på punkter som finns med bland lönekriterierna och som stämmer in på dig. t Var beredd på kritik Det är bra om du är förberedd på eventuell kritik som kan komma upp under samtalet. Lyssna, ge respons och behåll lugnet. Se till att inte fastna i det negativa. Gå vidare genom att lyfta fram dina fördelar. t Var saklig Under samtalet ska du hålla dig till ämnet din lön. t Anteckna Se till att samtalet dokumenteras och ta gärna egna anteckningar. t Glöm inte att lyssna Lönedialogen ska vara just en dialog. Det innebär att både du och chefen ska ges utrymme att tala. Och att ni båda två ska lyssna på varandra. t Säg ifrån Du har rätt till ett bra samtal! Fungerar samtalet dåligt eller är du inte nöjd med budet från chefen ajournera mötet och prata med facket.

4 krav På lönedialogen t Samtalet ska vara en dialog där båda lyssnar på varandra och ges utrymme att tala. t Ni ska sitta ostört och ha gott om tid till ert förfogande. t Både du och chefen ska vara väl förberedda. t En självklarhet när du har lönedialog är att chefen har mandat att förhandla om din lön. Om det blir problem t Samtalet inte håller måttet Har du lönedialog med en chef som pratar mer än lyssnar? Blir ni störda av mobiltelefoner? Har chefen bestämt din lön redan innan ni haft samtalet? Då håller inte samtalet måttet och du bör då markera det genom att ajournera mötet. Du har nämligen rätt till ett samtal byggt på ömsesidig respekt och sakliga argument. Ett ajournerat möte betyder att ni tar en paus och att samtalet återupptas vid ett annat tillfälle. Pausen kan vara en kort stund eller i flera dagar. Under tiden ska du rådfråga din lokala FTF-representant om hur du ska gå vidare. Kanske är det så att din chef inte följt det lokala löne avtalet mellan FTF och arbetsgivaren, där det beskrivs hur löne dialogen ska gå till. Dessutom kanske du behöver vässa dina argument ytterligare. Behöver du hjälp? Vänd dig till FTF för råd och stöd. t Du är inte nöjd med budet Om du får ett lönebud från din chef som du inte är nöjd med och om du trots argumentation och diskussion inte lyckas höja budet, kan du ajournera mötet. Under pausen kan du vässa dina argument och kolla lönestatistik. Du kan också prata med ditt lokala fack. Känn dig inte tvingad att acceptera ett bud du inte är nöjd med! Är det riktigt kärvt kan det vara bättre att du ber facket prata för din sak i de avslutande förhandlingarna. Om du säger okej till chefens bud och efteråt ångrar dig kan du prata med ditt lokala FTF, som då ska bevaka dina intressen i den avslutande förhandlingen. Så här bestäms din lön Överenskommelse om centralt kollektivavtal mellan FTF och FAO (Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation). Lokala FTF och arbetsgivarna förhandlar om den lokala lönesättningsprocessen och löneutrymmet. Lönerevisionen drar i gång. Vanligen sker det genom att medlem och chef har en så kallad lönedialog. Lönerna fastställs i en avslutande förhandling mellan FTF och arbetsgivaren. Avslutande förhandling en trygghet Alla löner är preliminära till dess att det lokala facket och arbetsgivaren har haft en avslutande förhandling. Först då fastställs lönerna. Det innebär att du kan prata med dina FTF-representanter om du känner att lönedialogen inte gav det du egentligen är värd. Då kan det lokala facket bevaka ditt ärende lite extra.

5 Lön är ersättning för utfört arbete. Lönens storlek beror på dina kvalifikationer och dina insatser. En gång årligen revideras din lön. I samband med de årliga lönerevideringarna är det rimligt att ta hänsyn till om ditt arbete eller ditt sätt att utföra arbetet har förändrats. Mer erfarenhet, höjda krav eller mer ansvar ska löna sig. Utan fack och utan avtal De flesta företag i försäkringsbranschen är anslutna till någon av arbetsgivarorganisationerna FAO eller KFO. Det innebär att de ska följa de avtal som finns i branschen. Finns det inte något lokalt fack som kan förhandla med arbetsgivaren om ett avtal, men ni är flera FTF-medlemmar på företaget som vill ha ett lokalt avtal, kan ni kontakta FTFs kansli så kan ombuds männen hjälpa till. Annars är det den så kallade "nödutgången" i det centrala avtalet som gäller. I den ingår en avslutande förhandling, och den får ombudsmän på kansliet genomföra. Arbetar du på ett företag som inte är anslutet till någon av arbetsgivarorganisationerna ska det stå i ditt individuella anställnings avtal hur lönen sätts. Då är det bra att påtala att det nu kommit ett nytt kollektivavtal och se över att du har marknads mässiga villkor. Tyvärr måste du själv bevaka dina intressen när det gäller frågor som andra har reglerade i kollektivavtal. Saknas det lokala FTF-representanter på din arbetsplats, är du välkommen att kontakta FTFs kansli för råd om din lön.

6 Lite smartare Arbetar du i försäkringsbranschen är det FTF du ska vara med i, oavsett vad du jobbar med eller vilken utbildning du har. Det är helt enkelt lite smartare. Vi är specialiserade på branschen och våra avtal tillhör de allra starkaste. t Extra högt semestertillägg. t Anställningstrygghet genom extra lång uppsägningstid. t Kortare arbetsvecka än lagens 40-timmarsvecka. t Åtta lediga dagar utöver lagens 25 semesterdagar. t Bättre ersättning vid föräldraledighet och längre tids sjukskrivning. t En tjänstepension som kompletterar den allmänna pensionen. t Bra lön och löneutveckling. Kontakta oss E-post: Webb: Telefon: Producerad av FTF 2011 Text Lotta Linderson BILDER Maria Annas Grafisk form Olov Norin Tryck Printcenter AB, Stockholm 2011

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning

sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning Kan du få ut mer av lönesättningen i ditt företag? Är det möjligt att använda lönen för att motivera dina medarbetare, förbättra resultaten

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

Chefen & Chefens lön

Chefen & Chefens lön Chefen & Chefens lön INNEHÅLL Lönesättningsprocessen 4 Ditt underlag 5 Dina förutsättningar 6 Lönens olika delar 8 Kompetens vad är det? 12 Förmåner och rörliga lönedelar 13 Lönesamtalet 15 Nytt jobb 21

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer