Framsida På framsidan finns:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framsida På framsidan finns:"

Transkript

1 Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010 Eventuellt namnet på handledare eller mentor Eventuellt det eller de skolämnen som arbetet är gjort inom En bild eller annan layouteffekt som på något sätt illustrerar arbetet. Bilden på den här sidan kanske hör till ett arbete som handlar om krut

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Exempel på inledning 3 Syfte 3 Exempel på syfte 3 Bakgrund 4 Exempel på bakgrund 4 Metod 4 Exempel på metoder 4 Undersökning, Genomförande eller Resultat 5 Analys eller Diskussion 5 Sammanfattning 6 Källförteckning 6 Innehållsförteckningen är en service till den som läser ditt arbete. Den är som en slags orienteringskarta. Innehållsförteckning du ser här visar både huvudrubriker och underrubriker. Huvudrubrikerna är skrivna med fetare bokstäver. Ibland kan det vara så att det bara är en liten del av ett arbete som läsaren är intresserad av. Låt oss hitta på att du har beskrivit vilka djurarter du hittat i ett visst geografiskt område, men att din läsare är endast intresserad av en sorts djur. Under t.ex. huvudrubriken Resultat kanske läsaren hittar underrubriken Djurfynd. Under den kanske det finns ytterligare rubriker och din läsare kan snabbt kolla om det djuret är med i undersökningen. Innehållsförteckningen finns av ett skäl till: för dig. Det blir helt enkelt lättare för dig att kolla att du har fått med allt 1. Förteckningen du ser här är gjord med hjälp av ett litet specialprogram i Word. Programmet gör att huvudrubriker, underrubriker och vilka sidor de finns på listas upp utan att du behöver skriva in ett enda extra ord. Om du ändrar i texten så att en rubrik byter sida, gör du en uppdatering genom några få klick. 1 Ser du pagineringen nere till vänster? Paginering är ett finare ord för sidnumrering. Kolla så snyggt den är gjord: ingen siffra på framsidan och anpassad till att uppsatsen är tryckt på två sidor. Det är ett program i Word som har gjort detta. Texten du läser nu är en fotnot. Den används till extra kommentarer om det du skriver. 2

3 Inledning Det första kapitlet i ett skriftligt arbete ska både fånga läsaren och bekräfta att texten handlar om det som läsaren tror att den handlar om. Det måste inte heta Inledning men det är en vanligaste och tydlig lösning. Inledningen är, tillsammans med det avslutande kapitlet, den delen som är mest personlig. Här kan man skriva några rader som hjälper läsaren att komma igång och få bekanta sig lite med den som skriver arbetet. Ett knep för att få den övriga texten att framstå som allvarligt syftande och mindre subjektiv, är att låta ordet jag försvinna så snart inledningen är avslutad. Exempel på inledning Vi fortsätter med den där idén att du har undersökt vilka djurarter som finns inom ett visst geografiskt område. Är du mycket intresserad av djur, så skulle inledning kanske börja ungefär så här: Redan när jag gick på dagis var jag fascinerad av djur.. Syfte I kapitlet Syfte beskriver du varför du har gjort arbetet. I skolan finns ju alltid ett självklart syfte: för att lära sig mer om något eller någon, men man kan tänka sig andra syften också. Här är några exempel för att förstå hur för att jämföra något med något för att ta reda på om det stämmer att för att undersöka hur många som brukar för att utvärdera om något fungerar för att utreda hur det kommer sig att för att ta reda på hur vanligt det är att för att analysera vad Exempel på syfte Syftet kan beskrivas som den fråga som resten av ditt arbete ger ett svar på, varförfrågan. Det är klokt att skriva kapitlet Syfte innan du börjar din undersökning. Ju noggrannare och ju mer detaljerat du kan redogöra för syftet, desto lättare blir det att göra hela jobbet. Är du säker på frågan hittar du svaret. På en lektion jämförde ni Idol med VM i friidrott. Om ni skulle berätta om resultaten av undersökningen i en uppsats skulle kanske syftet beskrivas som: att undersöka om det finns något som är gemensamt för alla sorters tävlingar. 3

4 Bakgrund Ibland kan bakgrund och inledning flyta samman något, men de ska hållas isär. Inledningen är mer personlig eller mer allmänt hållen, och t.ex. beskriva varför just du har gjort den här undersökningen eller varför sådana undersökningar är viktiga att göra. Bakgrunden ger istället en neutral och faktabaserad information om det du ska undersöka. Ibland kan det vara så att det finns andra som gjort liknande undersökningar och då kan vara bra att berätta om dem. En väl genomarbetad bakgrund ger ett gott intryck: Den här författaren kan sina saker och verkar därför trovärdig, tänker läsaren. Exempel på Bakgrund Om du har undersökt hur det är med demokratin i ett land, så beskriver du säkert landets historia och geografi i kapitlet Bakgrund. Om du tar du reda på hur elever tar sig till skolan, berättar du kanske om andra liknande undersökningar och om du undersöker vad som är typiskt för tävlingar, kanske du redogör för hur länge människan har hållit på med olika former av tävlingar. Metod Med metod menas sättet som du undersöker på, din undersökningsmetod. Metodkapitlet berättar om hur du går till väga när du ska göra det som du berättade i kapitlet Syfte att du skulle göra. I kapitlet Metod berättar du också om var du söker efter kunskapen och hur du bär dig åt för att hitta dit. Skälet till att du har med ett metodkapitel är dels att den som läser din text ska kunna följa dina tankar och ditt arbete för att kontrollera att du har gjort rätt, dels att du ska visa att du håller en tydlig linje och inte undersöker det som slumpmässigt kommer i din väg. Metoderna är olika beroende på vad du undersöker, inom vilket ämnesområde du arbetar och framförallt beroende på vilket syfte du har med din undersökning. Exempel på metoder Laborationer (beskriv vilken typ av laboration du ska göra och hur du ska sammanställa resultaten) Intervjuer (beskriv hur intervjun ska gå till, vilka frågor som ska ställas) Enkäter (beskriv vilken typ av enkät du ska göra, vad du ska fråga, hur många du ska fråga och hur du ska ställa samman resultatet, hur du ska räkna) Jämförande studier (hur du ska samla in dina iakttagelser och hur du ska sortera upp dem, dvs. dela upp dem i grupper) Sökning på Internet, i tidningar, litteraturstudier (söka i böcker), (berätta hur du ska söka information och vad som ska ligga till grund för att du väljer de texter som du ska arbeta med) 4

5 Undersökning, Genomförande eller Resultat Kärt barn har många namn, men nu är det dags att beskriva själva grovgörat! I det här kapitlet beskriver du allt som du noterat, räknat ihop, sett, läst eller hört. Det är dags att sammanställa rapporter eller anteckningar och lyfta fram resultatet av undersökningen. Sätt igång: rabbla fakta, visa bilder, gör tabeller, gör diagram, skriv punktlistor. Tänk på att vara lite rädd om läsaren: rabbla inte för mycket läsaren somnar! Använd bara bilder och tabeller som är meningsfulla och lätta att förstå (Bild 1)! Bild 1. Som en del av hjälpen till läsaren har du en bildtext. Den här märkliga bilden är inlagd här för att du ska veta hur man brukar lägga in bilder. Ser du att det är en parentes i texten som hänvisar till Bild 1 och att den här bildtexten har en slags rubrik som heter samma sak. Observera att det står noterat, räknat ihop, sett, läst eller hört. Inte ett ord om vad du har upptäckt, lärt dig, förstått eller möjligen uppfunnit! Det kommer strax. Självklart är också det här kapitlet skrivet i en neutral och saklig ton. I många arbeten är det här kapitlet det längsta. Ska sanningen fram, är det här ett av de kapitlen som läsaren ibland hoppar över, åtminstone om läsaren har förtroende för skribenten. Det är nästa kapitel som är hjärtat i uppsatsarbetet. Analys eller Diskussion Också det här kapitlet kan heta olika saker men oavsett vad du väljer för rubrik, är det nu du börjar resonera. Det är nu du berättar om vad du har upptäckt, lärt dig, förstått eller möjligen uppfunnit. Det är nu du presenterar ditt tänk. Kapitlet ska låta som om du diskuterar med dig själv eller ännu hellre med resultatet. Nu kopplar du ihop ditt syfte med resultatet av din undersökning; du väcker liv i frågan som gjorde att du började hela arbetet och med alla fakta du har försöker du få fram ett svar. I själva verket går hela det skriftliga arbetet ut på följande: 1. Du berättar om vad du ska göra och ställer en fråga (Inledning och Syfte) 2. Du ger en bakgrundsbeskrivning (Bakgrund) 3. Du berättar om hur du ska gå till väga (Metod) 4. Du berättar om vad du fick reda på (Resultat) 5. Du drar slutsatser utifrån gamla kunskaper (Bakgrunden) och nya kunskaper (Resultat) och kommer fram till ett möjligt svar (Analys eller Diskussion) 5

6 Sammanfattning Det finns de som påstår att om man inte kan summera sitt arbete på några rader så har man nog inte riktigt koll på vad man sysslat med. Nåväl, det är under alla omständigheter god läsarservice och regel att göra en kort sammanfattning. Källförteckning Du hittar information på alla möjliga ställen. Internet är knökfullt och uppslagsverken svämmar över. För att din läsare ska kunna följa med i dina tankegångar och, framförallt, lita på dig, måste du berätta om vad du hittat din information. Var finns dina källor? Man skiljer på olika sorters källor och källförteckning är en hel vetenskap i sig. En källförteckning är en lista över dina informationsställen och källförteckningar brukar se ut på ett visst sätt, ungefär så här: 1. Tryckta källor, böcker: skriv namn på boktiteln, författaren, vilket bokförlag som gett ut den och när: a. Exempel: Topelius, Marie, Barnens Konstbok, BonnierCarlsen, Tryckta källor, tidningar: rubriken på artikeln, artikelförfattare, namn på tidningen, årgång och nummer eller datum: a. Exempel: Duregård, Amanda, Ta makten över tillvaron, Göteborgs-Posten, Internetkällor: Hemsidans namn, adress (url), datum a. Exempel: Malmö Dramatiska Teater, Alla uppsatsarbeten har källförteckning av det enkla skälet att du inte börjar från noll. Dina kunskaper, gamla som nya, har du ju mött på något sätt, utvecklat i ett visst sammanhang. Ju tydligare du kan visa hur det gick till, desto mer litar läsaren på dig och desto säkrare blir du i din uppgift som kunskapsbildare. Det bästa källtipset: Omedelbart du hittar något, anteckna var! Efteråt är det ofta för sent och du vill inte bli anklagad för fusk eller att du hittat på något, eller hur? Så fort du skriver något som du har hämtat från en annan text, måste du genast också säga till att du har gjort det. Det kallas för källhänvisningar och citatteknik. Källhänvisningen kan ligga inne i texten du skriver: Om den här meningen vore ett citat skulle det kanske se ut så här. (Duregård, 2006). Man kan också lägga källhänvisningarna som en fotnot 2 på samma sida som källhänvisningen står. 2 (Duregård, 2006) 6

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport HAGAGYMNASIET PROJEKTRAPPORT Vårterminen 2007 Att skriva en rapport Namn Klass Handledare 2 SAMMANDRAG Större arbeten, till exempel projektarbeten, inleds med ett kort sammandrag. Det är en självständig

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2 Hur du skriver en argumenterande text Svenska B/Svenska 2 1 Att skriva en argumenterande text steg för steg Tänk igenom och disponera din text innan du börjar! Visst, vi lärare tjatar alltid om disposition

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Öppen matematik Om att öppna upp matematiken i undervisningen Författare: Stefan Lindström ARTIKEL NUMMER 15/2014 Skolportens numrerade

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Pär Sahlin Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Före läsning modellering Här nedan följer ett par uppgifter som fungerar att göra före eleverna börjar läsa. Övningarna hjälper eleverna att

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer