Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?"

Transkript

1 Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson

2 Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte och mål - Frågeställningar 2. Metod och material 2 3. Huvudtext (Skriv egna passande rubriker, utgå 3 gärna ifrån dina frågeställningar.) - Underrubrik 1 - Underrubrik 2 - Underrubrik 3 etc 4. Slutsats 7 5. Sammanfattning 8 6. Källförteckning 9 Bilagor

3 1. Inledning Bakgrund Här ger du läsaren en bakgrund till ämnesområdet för uppsatsen. Bakgrundsbeskrivningen ska ge läsaren en introduktion till ämnesområdet och dessutom locka läsaren till läsning av hela uppsatsen! Syfte och mål Vilket syfte och mål har du med din uppsats? Det vill säga, varför ska du skriva om detta ämnesområde och vilket är ditt mål med uppsatsen? (Ex: Syftet med min uppsats är att undersöka varför ungdomar använder tobak. Målet med uppsatsen är att ge politiker underlag till att fatta bättre beslut angående informationsinsatser i skolan för att minska droganvändningen.) Frågeställningar Vilken frågeställning (eller vilka frågeställningar) ska du besvara i arbetet? Här är det viktigt att du avgränsar ditt ämnesområde samt motiverar och tydliggör din frågeställning väl. OBS! Det är mycket viktigt med en tydlig frågeställning! Avgränsning Vid behov motiverar du de eventuella avgränsningar du har gjort i din uppsats. (Ex: Du har valt att skriva om orsaker till att människor använder sig av droger i samhället. Eftersom det är ett stort och brett område så väljer du att avgränsa ditt arbete till att undersöka varför ungdomar använder droger. Du kanske även väljer att avgränsa ditt arbete ytterligare till att enbart undersöka orsakerna till att ungdomar använder tobak.) Definition av begrepp Vid behov definierar du begrepp som är centrala i uppsatsen. Detta förekommer främst om du använder dig av begrepp som det finns en risk för att läsaren kan uppfatta annorlunda än vad du gör. Detta kan leda till onödiga missförståelser. (Ex: Om du har valt att undersöka varför ungdomar använder tobak så är det lämpligt att du definierar begreppen ungdomar och tobak.)

4 2. Metod och material Här redovisar du vilket tillvägagångssätt (vilken metod) du ska använda dig av för att besvara frågeställningen (eller frågeställningarna). Det vill säga dina tankar om ditt arbetssätt (litteraturstudier, intervjuer etc) och det material (böcker, artiklar, Internet etc) du ska använda. Kom ihåg att vara källkritisk. Vilka brister och fördelar har dina källor? Är källorna subjektivt vinklade eller är de objektiva? Här kan även eventuella problem som uppstått under arbetets gång kommenteras.

5 3. Huvudtext (använd rubriker och underrubriker som passar din uppsats, utgå gärna ifrån dina frågeställningar) Detta är uppsatsens huvuddel. Här ska du göra det du utlovat i inledningen. Här presenterar du själva arbetet, d v s här försöker du besvara dina frågeställningar som var utgångspunkten för uppsatsen. Undvik att skriva personliga reflektioner och slutsatser i huvudtexten. Dina egna tankar, reflektioner och slutsatser bör helst skrivas i din slutsats. I din löpande skrift använder du teckensnitt Times New Roman med teckenstorlek 12 (förutom i rubriker där du kan använda större teckenstorlek). Källhänvisning Glöm inte kontinuerlig källhänvisning i din uppsats. Det vill säga, från vilka skriftliga och muntliga källor hämtar du ditt material? Följ regeln att all fakta och alla påståenden eller konstateranden som du inte själv uttalat måste styrkas med en källa. Enbart fakta som betraktas som allmänt känd (exempelvis: svenska flaggan är gul och blå) behöver inte förses med en källhänvisning. Syftet är att läsaren ska kunna söka upp och kontrollera dina uppgifter i arbetet. Du har två alternativ att välja mellan (välj ett av systemen och blanda inte): Alt. 1. Hänvisningen ges i den löpande texten. Böcker: Inom parentes skrivs författarens namn, utgivningsår och sidhänvisning: (Kumm, Björn s. 4). Internet: Inom parentes skrivs Internet-adressen och datum för sökningen: (www.vetenskap.se/index/ekonomi.htm, ) Tidningsartikel: Inom parentes skrivs tidningens namn, datum, författare och artikelns rubrik: (Dagens Nyheter Flores, Juan, USA:s ambassad hårdbevakas) Tidskriftsartikel: Inom parentes skrivs tidningens namn, nummer, årtal, Författare, artikelns rubrik och sidhänvisning: (Tempus nr Jervas, Gunnar. Terrorismen ett hot i tiden, s 18 Litteratur utan författare (exempelvis offentligt tryck, uppslagsverk etc): Inom parentes skrivs uppslagsverkets namn, sökord och årtal: (Nationalencyklopedin, band nr 7, sökord terrorism, 2002) Alt. 2. Hänvisningen ges genom fotnoter längst ned på sidan tillsammans med författarens namn, utgivningsår och sidhänvisning (denna funktion finns på datorn under rullgardinen Infoga). Fotnoten placeras efter den mening eller det stycke som refererats. 1 1 Kumm, Björn, 2002 s Dagens Nyheter Flores, Juan, USA:s ambassad hårdbevakas 4 Tempus nr Jervas Gunnar. Terrorism ett hot i tiden, s 18 5 Nationalencyklopedin, band nr 7 (sökord terrorism), 2002

6 Övrig formalia Citat Du måste citera ordagrant och ange om du utesluter något ur citatet, men du får börja och avsluta citatet var du vill. Du markerar citatet med citattecken som ser ut så här:. Om du vill utesluta en del av ett långt citat kan du markera det med [---] och sedan fortsätta att citera. Om du vill utesluta en kortare del, t ex en del av en mening markerar du det med tre punkter [ ]. Citat inom citat omges av enkla citattecken som ser ut så här:. Om du citerar hela meningar kommer citattecknet efter sista meningens punkt. Om du citerar del av mening sist i din mening kommer citattecknet före punkten. Tabeller, diagram och figurer Tabeller, diagram och figurer ska stå självständigt från texten. De ska ha rubrik och numreras. Tabeller ska ha förklarande text ovanför, figurer har den under. I texten ska du kommentera och hänvisa till dem, t ex kan du skriva (se figur nr. 3) eller som framgår av tabell 2.

7 4. Slutsats Här redovisar du de slutsatser och resultat du drar utifrån din uppsats. Utgå ifrån dina frågeställningar samt ditt syfte och mål. Vad har du kommit fram till? Du ska argumentera, analysera och reflektera kring dina slutsatser på ett åskådligt och övertygande sätt.

8 5. Sammanfattning Här sammanfattar du kort och koncist ditt arbete. Utgå ifrån dina frågeställningar. En person ska kunna läsa sammanfattningen och på så vis få en god inblick i uppsatsens innehåll.

9 6. Källförteckning Här anger du vilka källor du använt dig av i ditt arbete. Syftet med källförteckningen är att ge läsaren information om var denne kan hitta källorna. Källförteckningen ställs upp i bokstavsordning efter författarens efternamn. Ibland kan det hända att en källa saknar författarnamn. Då placeras källan i bokstavsordning efter det första ordet i titeln. Så här skriver du källhänvisningar: Böcker: Andersson, Erik. Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Studentlitteratur Bengtsson, Ida. Vad bör man tänka på då man skriver en uppsats? Gleerups Tidningsartiklar: Andersson, Erik. Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Helsingborgs Dagblad Tidskrifter: Andersson, Erik. Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Statsvetenskaplig tidskrift nr. 2/2002, s Litteratur utan författare (exempelvis offentligt tryck, uppslagsverk etc): Nationalencyklopedin, band nr 7 (uppslagsord höginkomsttagare), Bra Böckers Förlag 2002 Statistisk årsbok 2003 Maktutredningens huvudrapport. SOU 1999:44. Internet: ( ) Intervju: Intervju med Gudrun Persson, polischef i Helsingborg, november 2003.

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2 Hur du skriver en argumenterande text Svenska B/Svenska 2 1 Att skriva en argumenterande text steg för steg Tänk igenom och disponera din text innan du börjar! Visst, vi lärare tjatar alltid om disposition

Läs mer

Att skriva källförteckning

Att skriva källförteckning Att skriva källförteckning Celsiusskolans biblioteksgrupp 2011 1 2 Kort om att skriva ett skolarbete... 5 Referat... 5 Citat... 5 Fotnoter... 6 Böcker... 6 Internetsidor... 6 Tidningar... 7 Tidskrifter...

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

ATT SKRIVA BRA RAPPORTER

ATT SKRIVA BRA RAPPORTER HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för ekonomi och teknik 2006-08-28 Gunnar Weber ATT SKRIVA BRA RAPPORTER Gunnar Weber Att tänka på inledningsvis 1 Vem skall läsa rapporten och varför? 1 Hur lyckas jag med

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH

ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH ATT ANGE KÄLLOR Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH 2012 Gymnastik- och idrottshögskolan, biblioteket Sjunde upplagan Senast ändrad 2014-01-23 INNEHÅLL INLEDNING... 1 DU SOM

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om referenshantering i akademiskt skrivande inom socialt arbete

ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om referenshantering i akademiskt skrivande inom socialt arbete ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om referenshantering i akademiskt skrivande inom socialt arbete Avdelningen för socialt arbete Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Eskilstuna 2011-10-11 (Reviderad,

Läs mer

Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap

Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap Institutionen för biologisk grundutbildning 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning 2013 Illustration framsida:

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2015-01-26 Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Innehåll Introduktion till examensarbetet... 1 Huvudområdet omvårdnad... 1 Examensarbetets

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

Kvalitativ forskning introduktion

Kvalitativ forskning introduktion Kvalitativ forskning introduktion Vad är kvalitativ studiedesign? Vilka likheter och skillnader finns det mellan kvalitativ och kvantitativ ansats och design? Ett exempel på en uppsats skriven med kvalitativ

Läs mer