Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet"

Transkript

1 Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar de vetenskapliga Det innebär inte att gymnasiearbetet till fullo måste motsvara de krav som ställs på ett på ett vetenskapligt arbete 1. Den vetenskapliga textens syfte är att redovisa, analysera och förklara 2. Den vetenskapliga textens språk och stil JA Sakorienterat Kortfattat Preciserat Enkelt Otvetydigt Redogörande NEJ Individorienterat Omständligt Vagt Krångligt Kan tolkas på flera sätt Retoriskt 3. Det vetenskapliga kravet på kontrollerbarhet Den vetenskapliga texten ska i huvudsak bestå av sakpåståenden, d.v.s. påståenden som kan vara sanna eller falska. Metoden, (=undersökningen/experimenten/testningarna, i fortsättningen kallad undersökningen) som leder fram till resultatet, ska vara så tydligt beskriven att vem som helst (med motsvarande kompetens) ska kunna göra om den. Metoden ska vara reproducerbar.

2 Källor ska redovisas a) för att kunna kontrolleras tillsammans med resultaten b) för att möjliggöra vidare forskning Alltså 1. Den vetenskapliga texten a) ska vara saklig och otvetydigt språkligt utformad 2. Metoden a) ska vara möjlig att upprepa b) ska vara beskriven så att andra kan upprepa den 3. Resultatet a) ska hålla för en kritisk granskning 4. Den vetenskapliga textens utformning och innehåll Det finns ingen exakt modell att följa vid utformandet av en vetenskaplig uppsats/rapport, men en huvudstruktur kan ofta vara strukturerad enligt följande modell: A. Titelsida En titelsida med gemensam layout och individuella programfärger för alla gymnasiearbeten på HTS beräknas ligga på hemsidan i januari B. Innehållsförteckning Innehållsförteckningen syfte är att ge en tydlig översikt över uppsatsens/rapportens innehåll. Rubrikerna ska konkret och tydligt spegla varje kapitels huvudinnehåll. Rubriker som Allmänt och Övrigt är alltså inte lämpliga. Bilagor, tabeller och figurer ska stå med i innehållsförteckningen. Sidhänvisningar ska finnas, även om uppsatsen/rapporten inte är så omfattande. C. Abstract Abstract är ett sammandrag av hela uppsatsen. Om uppsatsen är oxen, så är Abstract buljongtärningen. Allt är med, men i koncentrerad form. Abstract återger uppsatsens frågeställning, syfte, metod och material, resultat, diskussion och slutsatser. Abstract ska alltid vara en självbärande

3 text, vilket innebär att den inte ska behöva supportas av andra texter eller upplysningar för att vara begriplig för läsaren. Källhänvisningar får alltså inte förekomma i Abstract delen. Textomfånget brukar motsvara ungefär en halv A4 sida. D. Inledning Inledningens syfte är alltid att leda läsaren in i sammanhanget. Inledningen presenterar ämnesområdet, arbetets syfte, frågeställningen och bakgrunden till frågeställningen/problemformuleringen. Frågeställningen ska avgränsas för att arbetet inte ska bli för omfattande och tidskrävande att utföra. Resultat och slutsatser riskerar också att bli vaga och otydliga om undersökningen famnar över för stort område. Bakgrunden kan beskriva ett sammanhang där frågeställningen har uppstått kan vara en beskrivning av ämnesområdet kan ta upp tidigare forskning kan beskriva en historik kan belysa nuvarande uppfattning i en viss fråga E. Litteraturöversikt Källor som tidigare behandlat ditt ämne kan redovisas här, tidigare forskning t ex. F. Material och metod Material kan vara Enkäter eller intervjuer Litteratur Fysiska Dataprogram Materialdelen beskriver materialet som använts i undersökningen. Metoddelen redogör för vilka metoder som använts

4 a) för att finna materialet b) för att använda materialet för att nå fram till resultatet Metoden ska beskrivas detaljerat och preciserat, se ovan sid 1, punkt 3. G. Resultat En undersökning leder till ett resultat. Resultatet kan tydligt visa nya fakta, men det kan också vara vagt, eller inte visa något nytt alls. Dock är ett resultat ett resultat, vad det än är. Detta gäller alltså även om inga nya fakta framkommit av undersökningen. Resultaten ska inte värderas, utan bara presenteras, så tydligt som möjligt. De källor som använts i undersökningen måste redovisas tydligt här. De resultat som framkommit i undersökningen redovisas här i faktasatser, klart och tydligt. Tabeller och diagram kan förutom text användas för att förklara och tydliggöra. H. Slutsats Slutsatser som kan dras utifrån undersökningens resultat redovisas här. Jämförelser med tidigare erfarenhet, t ex litteratur eller forskning, kan göras här. Läsaren ska inte dra slutsatserna. Var tydlig. I. Diskussion Resultatet och de slutsatser som dragits därifrån diskuteras under Diskussion. I diskussionsdelen ska frågeställning, syfte, metod, material och resultat beskrivas en gång till. Här är det tillåtet att reflektera och fundera över resultatet. Subjektivitet är med andra ord tillåten. Värdera resultaten. Vad visar de? Något nytt? Vad? Har frågeställningen besvarats? Om du skulle göra om undersökningen, hur skulle du göra då? Har undersökningen lett till nya frågeställningar som skulle kunna undersökas? J. Källförteckning Alla källor som använts på något sätt i arbetet med uppsatsen/rapporten redovisas här.

5 Alla källor som nämns i uppsatsen/rapporten ska finnas i källförteckningen. Alla källor som står i källförteckningen ska vara nämnda i uppsatsen/rapporten. K. Bilagor En bilaga ska stödja och underlätta läsarens förståelse. Sovra i bilagematerialet. Bilagedelen har inget egenvärde. Den ska vara ett stöd, inget bonus eller extramaterial.

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen. Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011

Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen. Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011 Rudbeckianska gymnasiet Projektarbetsgruppen Lathund för projektarbete Läsåret 2010/2011 Innehållsförteckning Lathund för projektarbete... 1 Förord... 3 1. Idéskiss... 3 2. Projektplanen... 3 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE 2 Projektarbete, råd och anvisningar Kursplan för projektarbete (utdrag ur skolverkets kursplan inrättad 2000-07)... 4 Projektarbetets

Läs mer

Anvisningar för uppsatsarbetet. Version 2.6

Anvisningar för uppsatsarbetet. Version 2.6 Institutionen för individ och samhälle Psykologi Anvisningar för uppsatsarbetet Kvantitativt och kvalitativ inriktning Version 2.6 Senast uppdaterad 2013-04-02 Allmänna instruktioner Här ges anvisningar

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015. (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015. (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015 (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertiteln ska

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport HAGAGYMNASIET PROJEKTRAPPORT Vårterminen 2007 Att skriva en rapport Namn Klass Handledare 2 SAMMANDRAG Större arbeten, till exempel projektarbeten, inleds med ett kort sammandrag. Det är en självständig

Läs mer

Akademiska uppsatsers uppbyggnad

Akademiska uppsatsers uppbyggnad UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Februari 2014 Mats Dahllöf mats.dahllof@lingfil.uu.se Akademiska uppsatsers uppbyggnad Detta är en elementär introduktion till genren akademisk

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

MOT ETT FORMELLT SKRIVANDE

MOT ETT FORMELLT SKRIVANDE MOT ETT FORMELLT SKRIVANDE Innehållsförteckning MOT ETT FORMELLT SKRIVANDE... 1 VAD INNEHÅLLER BLOCKET?... 2 SVENSKA 3: CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV... 2 KAPITEL 1: OM SAKPROSA... 4 Vad är sakprosa?...

Läs mer

ATT SKRIVA BRA RAPPORTER

ATT SKRIVA BRA RAPPORTER HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för ekonomi och teknik 2006-08-28 Gunnar Weber ATT SKRIVA BRA RAPPORTER Gunnar Weber Att tänka på inledningsvis 1 Vem skall läsa rapporten och varför? 1 Hur lyckas jag med

Läs mer

Lathund för projektarbetet

Lathund för projektarbetet Lathund för projektarbetet Bromma gymnasiums bibliotek Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om projektarbetet... 3 Grupp eller enskilt?... 4 Loggbok och handledning... 4 Projektprocessen... 5 1. Idéarbete...

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Anvisningar för struktur och layout i en avhandling

Anvisningar för struktur och layout i en avhandling Anvisningar för struktur och layout i en avhandling Förnamn Efternamn Yrkesbeteckning Institution eller avdelning Andra upplagan (första upplagan 2005) Helsingfors 28.1.2014 Avhandling fornamn.efternamn@helsinki.fi

Läs mer