FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV"

Transkript

1 FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006

2 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV: sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildningar, vid Mälardalens högskola. Dessa formalia skall användas som mall i alla arbeten under utbildningen. Alla skriftliga uppgifter, som genomförs under utbildningen, kan sägas ha dubbla syften. Dels syftar de till inlärning och kunskapsredovisning i det utbildningsavsnitt där uppgiften ingår. Dels utgör varje uppgift en träning i problemhantering, disposition och avvägningar, analys och kritiskt tänkande, språkbehandling samt formell utformning av en skriven produkt. Alla dessa förmågor är komponenter av en kommande yrkeskompetens. Det skriftliga arbetet kan exempelvis gälla en förelagd examinationsuppgift, en självständigt vald fördjupningsuppgift eller redovisning av uppgifter under de kliniska studierna. Ett inlämningsarbete arbete skall vara välskrivet med ett klart formellt språk som följer vedertagna skrivningsregler gällande stavning och grammatik, paginering, konsekvent styckeindelning samt undvikande av talspråk (Svenska språknämnden, 2000). Studenter med språk- eller skrivsvårigheter kan få särskilt stöd. Tala med kursansvarig om detta. Det är viktigt att sträva efter att använda ett korrekt svenskt skriftspråk. Talspråk ska inte användas. Läs noga igenom det skrivna och be gärna någon annan språkgranska. Tänk på meningsbyggnad och meningarnas längd, inte för korta i så kallad telegramstil och inte för långa. Texten skall vara sammanhängande och lättläst. Tempus skall vara enhetligt. Meningsbyggnad, ordföljd och syftningar måste vara riktiga. Vid osäkerhet kan en handbok i språkbehandling vara till hjälp. Titelblad Arbetets titel ska i största möjliga mån överensstämma med innehållet. Titeln formuleras kort och informativt. Titelbladet ska redovisa arbetets titel och eventuell undertitel centrerat samt därunder författarens namn. Dessutom ska kursens namn och datum för arbetet anges. Detta kompendiums titelsida kan användas som exempel på placering av dessa data. Innehållsförteckning En text som omfattar mer än bara några sidor och som innehåller underrubriker kan förses med en innehållsförteckning. I en innehållsförteckning anges rubriken och det sidnummer där denna finns. Typsnitt och storleken på bokstäverna ska vara desamma som inne i arbetet. I ordbehandlings-programmen finns hjälpmedel för utformandet av en innehållsförteckning. Om det finns rubriker på olika nivåer kan dessa markeras grafiskt med indrag eller annat. På så sätt framgår tydligt vad som är huvudavsnitt och underavsnitt. 1

3 Rubriker Rubriker ska formateras efter standard i Word. Rubrikerna ska helst inte sättas på fler än tre nivåer. Rubriker används för att ge struktur åt en text och gör den lättare att läsa. Rubriker bör vara korta men tydligt visa vad respektive avsnitt handlar om. Exempel på rubrikers utseende: NIVÅ 1 NIVÅ 2: Nivå 3 Stycken En text med fler än bara några meningar bör delas i stycken. Styckeindelning markerar textens byggnad genom att text som höra nära samman förs ihop och att ett nytt stycke visar att här kommer något nytt. Då man verkligen vill markera något som anses mycket viktigt kan i undantagsfall ett stycke bestå av en enda mening. Ett alltför långt stycke blir tungt att läsa och många små stycken ger ett fragmentariskt intryck. Markering av nytt stycke kan enligt Svenska språknämnden (2000, 20) göras på två olika sätt: indrag och blankrad. Vid indrag börjar det första ordet en bit in på ny rad, vid vanlig brödtext ca 5 mm in på raden. Slut på stycke markeras genom att man lämnar resten av raden tom. (Se exempel här nedan). Vid blankrad lämnar man en hel tom rad omedelbart före det nya stycket. Alla rader börjar längst ut i vänstermarginalen. (Se exempel här nedan). Undvik att låta den första raden i ett nytt stycke hamna längst ner på en sida eller den sista raden i ett stycke hamna överst på en ny sida. Vanligast förekommande formalia för textlayout Teckensnitt Times New Roman, storlek 12. Arial storlek Radavstånd 1,0 eller 1,5. Marginaler i överkant, nederkant, höger och vänster: 2,5 cm (standard i Word) Undvik sidhuvud och sidfot Sidnumrera nedtill och centrerat på varje sida utom titelblad och innehållsförteckning. När ett avsnitt är mycket långt är det lämpligt att sammanfatta det viktigaste i en inledande ingress. Ingressen är även viktig mellan exempelvis huvudrubrik och underrubrik så att dessa inte kommer intill varandra. 2

4 Citat Med citat menas en ordagrann återgivning av en text eller en del av en text. Kortare citat kan läggas in i texten. Längre citat kan utformas som ett eget stycke men med indrag från både vänster och höger marginal. I det senare fallet används inte citattecken (Trost, 2002). Mer utförlig information om citat finns i APA-manualen på under Student och Studentstöd. Enligt Svenska språknämnden (2000, 29) markeras citat med citattecken. Citat skall alltid åtföljas av en sidhänvisning till källan. En återgivning med egna ord av en skriven text kallas referat. Kursiv stil används endast då man vill markera enstaka ord i texten. Referenser En bibliografisk referens hänvisar till en text som använts i arbetet. Läsaren ska, utifrån referenslistan, kunna få vetskap om vem som är upphov till de forskningsresultat, slutsatser, tolkningar eller uppfattningar som presenteras. Samtliga källor som används ska förtecknas och alla hänvisningar i löpande text måste motsvaras av källor med samma huvudord och årtal i referenslistan. I vårdvetenskapliga arbeten på HVV används den så kallade APA-manualen (American Psychological Association) se under Student och Studentstöd. APA-manualen har även anvisningar för referenser till sekundärkällor och Internetkällor. Referenslista Svenska språknämnden (2000) Svenska Skrivregler. Stockholm: Liber AB. Trost, J. (2002). Att skriva uppsats med akribi. Lund: Studentlitteratur 3

5 Fredrika Karlsson telefonnummer e-postadress Akademin för hälsa, vård och välfärd Lärare: Hemtentamen Sjuksköterskans lärande och professionalisering, Exa 1, 3poäng Kursbeteckning OP0100 4

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport HAGAGYMNASIET PROJEKTRAPPORT Vårterminen 2007 Att skriva en rapport Namn Klass Handledare 2 SAMMANDRAG Större arbeten, till exempel projektarbeten, inleds med ett kort sammandrag. Det är en självständig

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Anvisningar för struktur och layout i en avhandling

Anvisningar för struktur och layout i en avhandling Anvisningar för struktur och layout i en avhandling Förnamn Efternamn Yrkesbeteckning Institution eller avdelning Andra upplagan (första upplagan 2005) Helsingfors 28.1.2014 Avhandling fornamn.efternamn@helsinki.fi

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Myndigheternas skrivregler

Myndigheternas skrivregler Myndigheternas skrivregler Åttonde upplagan Språkrådet Adress till förlaget: Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm Telefon 08-598 191 00, fax 08-598 191 91 Beställningar: www.fritzes.se E-post:

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2015-01-26 Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Innehåll Introduktion till examensarbetet... 1 Huvudområdet omvårdnad... 1 Examensarbetets

Läs mer

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2 Hur du skriver en argumenterande text Svenska B/Svenska 2 1 Att skriva en argumenterande text steg för steg Tänk igenom och disponera din text innan du börjar! Visst, vi lärare tjatar alltid om disposition

Läs mer

Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap

Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap Institutionen för biologisk grundutbildning 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning 2013 Illustration framsida:

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation Att tala så att de lyssnar 23.1 23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation av Richard Nordberg Avdelningen för språk och kommunikation, KTH 23.1 Inledning Muntlig presentation har

Läs mer