Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum"

Transkript

1 Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser i Unikum, hur du skapar nya, redigerar befintliga matriser egna eller andras samt givetvis hur du använder dem. Här beskrivs också hur du kopplar till kursplan, använder matrisen i omdömet och får eleverna delaktiga samt vad eleven ser och kan göra med sina matriser. I Unikum finns en Nationell Matris-bank där alla matriser som tagits fram av alla skolor och kommuner finns samlade, dessa har du tillgång till att inspireras av och eventuellt låna

2 Arbeta med bedömningsmatriser Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 DEL 1 SKAPA OCH REDIGERA MATRISER... 2 Varför jobba med bedömningsmatriser... 2 Förutsättningar för att arbeta med Matriser i Unikum... 2 Sökning i Matris-banken (Skolbanken)... 3 Gå till Matrisbanken... 3 Söka i Matris-banken... 3 Skapa Bedömningsmatriser... 4 Skapa helt ny matris Redigeringsmöjligheter... 5 Skapa en Matris från befintlig Matris Kopiera... 5 Redigera mina Matriser... 6 Redigera Matris bör endast användas i dessa fall Ny version av befintlig matris som ska ersätta den gamla i framtiden... 6 Pensionera matriser som inte längre är aktuella... 7 För att pensionera en Matris gör du så här... 7 DEL 2 ATT ANVÄNDA BEDÖMNINGSMATRISER I UNIKUM... 8 Skriva omdömen när man använder matriser (grundskola)... 8 Tilldela Matriser till klass eller enskild elev... 9 Så här tilldelar du en matris till eleverna i en klass... 9 Så här tilldelar du en matris till en enskild elev... 9 Matris-översikter Matris-översikt med alla aktiva matriser för en klass Matris-översikt av en specifik matris för alla elever i klassen Matris-översikten för alla aktiva matriser för en elev Inaktivera en matris när den inte längre används Inaktivera en matris för alla elever i en klass Ta bort matris Skriva kommentarer i en elevs matris Vad kan eleven se och göra? Vad kan vårdnadshavare se och göra? Löpande administration av matriser När ska man städa? Hur städar man? TIPS OCH TRIX Arbeta i grupp Lägga till matris som skolans eller kommunens favoriter Sida 1

3 Del 1 Skapa och redigera matriser Varför jobba med bedömningsmatriser Fler och fler skolor väljer att följa elevernas kunskapsutveckling m.h.a bedömningsmatriser. Matriserna följer ofta elevens utveckling i förhållande till ett helt ämne (t.ex. id o hälsa) och i vissa fall i relation till en förmåga som är ämnesövergripande (t.ex. förmågan att bearbeta fakta). Dessa kan då fungera som en del av eller ett komplement till de skriftliga omdömena. Förutsättningar för att arbeta med Matriser i Unikum För att kunna arbeta med bedömningsmatriser i Unikum krävs att Du har rollen Lärare och är kopplad till en eller flera klasser/grupper Skolan har Unikums Bedömnings-modul. (Det ser du genom att Ikonen Bedömning syns när du ställer dig på skolans startsida) Att Matris-delen är påkopplad i skolan. Det ser du under Bedömning-ikonen när du står på Klassens/Gruppens startsida. Det finns i så fall en Flik som heter Matriser. För Grundskola att du använder en IUP-mall med skriftligt omdöme och som är anpassad för Bedömningsverktyget. Notera! Matriser kan användas i alla skolformer men det som beskrivs i detta dokument är delvis anpassat speciellt för grundskola. T.ex. koppling till skriftligt omdöme och koppling till kursplaner, men i övrigt gäller samma sak för alla skolformer. Se avsnittet för andra skolformer under Tips och Trix för mer information. Sida 2

4 Arbeta med bedömningsmatriser Sökning i Matris-banken (Skolbanken) I Skolbanken hittar du Matrisbanken som innehåller alla aktuella bedömningsmatriser från olika skolor och kommuner. Gå till Matrisbanken Ställ dig på Skolans startsida. Klicka på Skolbanken. Välj fliken Matrisbanken. Välj sen vad du vill se. Du hamnade automatiskt på Mina matriser men om du vill se allt i Matris-banken så går du istället till Nationella matriser. Om Skol-admin eller Kommun-admin har markerat några matriser som favoriter så dyker det också upp utvalda matriser under Skolans matriser respektive Kommunens matriser. Välj rätt nivå. Du hamnar automatiskt på Mina matriser NOTERA! Endast den som är Administratör i Unikum kan lägga till favoriter. Söka i Matris-banken Skriv in något eller några ord i sökfältet och klicka på SÖK. Ställ dig först på rätt nivå (Nationella matriser tex.) För mer precis sökning kan du först välja ämne i ämnesväljaren. Sida 3

5 Skapa Bedömningsmatriser Du kan skapa en matris på flera olika sätt. Antingen genom att göra en helt ny eller genom att kopiera och redigera en tidigare publicerad matris, din egen eller någon annans. Skapa helt ny matris Gå först till Matrisbanken. Välj Skapa ny Matris Här behöver du fylla i alla rutorna. o Titel Matrisens namn som syns i Skolbanken, i elevens omdöme och på klassöversikten m.m. o Om matrisen för att Förtydliga vilken typ av matris denna är. Syns enbart för lärare i Banken och ej av eleverna. Ska hjälp dig att hitta rätt typ av material i banken. Kan t.ex. var beskrivningar som ämnesövergripande, formativ, Lgr11, osv o Beskrivning Text som visas i matrisen när den används. Dvs. information som du vill att eleven och vårdnadshavare ska se. o Ämne Markera vilket eller vilka ämnen din Matris ska kopplas till. Väldigt viktigt då detta styr var matrisen ska synas i det skriftliga omdömet. o Skolår Ange för vilka skolår matrisen ska användas (Grundskola) Spara Utkast för att komma vidare och börja skriva innehållet. Nu är det dags att fylla på med innehåll. Det du kan ha med i en Matris är: Nivå Du bestämmer hur många nivåer som ska finnas i matrisen och vad de ska heta. Klicka bara på texten för att ändra det som står. Rubrik Om du vill dela upp innehållet i olika delar kan du använda rubriker mellan de olika Aspekterna, eller bara en längst upp. För att lägga till en rubrik klicka på Ny rubrik. För att lägga in Rubriktext eller ändra befintlig rubrik, klicka bara på texten och ändra det som står. Undertext under rubrik Under en Rubriktext finns en tom ruta som du kan lägga in text i om du vill. Klicka bara på rutan och skriv in din text. Aspekt För att dela upp vad eleven ska bedömd på skapar du valfritt antal Aspekter. Olika aspekter i engelska kan t.ex. vara muntlig kommunikation och skriftlig kommunikation. För att lägga till en aspekt klicka på Ny aspekt. För att lägga in eller ändra en Aspekt-text klicka bara på texten och ändra det som står. Innehåll i Aspekterna Under varje Aspekt finns en tom ruta som du skriver in din text i (eller klistrar in om du har den sedan tidigare i Word t.ex.). Klicka bara på rutan och skriv in din text. Mål För att hämta in innehåll, t.ex. Strävansmål, från nationella kursplanen väljer du Koppla och sen ditt ämne/dina ämnen för att hämta innehåll från kursplanen. TIPS! Innehållet från Nationella kursplanerna syns bäst om du lägger in dem direkt under en Rubrik. Sida 4

6 Arbeta med bedömningsmatriser Redigeringsmöjligheter X = Ta bort avsnitt Pil upp = Flytta upp aspekt Pil höger/vänster flytta nivå höger/vänster Pil ner = flytta ner aspekt Skapa en Matris från befintlig Matris Kopiera Gå till Matris-banken och sök upp den matris du vill utgå ifrån. Är det din egen ligger den under Mina matriser, annars under Skolans matriser eller i Nationella Matris-banken. Söktips: Välj ämne så får du ett mindre urval. Sök på namn eller delar av namn om du vet vad matrisen heter. Välj Kopiera och döp om till det du vill att din nya matris ska heta. Spara utkast. Nu har du början till en ny egen matris. Fyll på med innehåll på samma sätt som när du skapar ny matris. Granska och Spara regelbundet och se att det blev som du tänkt dig. Publicera när du är nöjd med resultatet. Sida 5

7 Redigera mina Matriser När du har skapat en matris kan den behöva ändras av olika skäl. Det finns några väldigt viktiga saker du behöver veta innan du redigerar en matris nämligen hur det påverkar redan befintligt innehåll i de kopior av matrisen som redan används av elever. Redigera Matris = Innehållet i din matris ändras permanent och påverkar ALLA som redan använder den. Det innebär att du bara i nödfall ska Redigera matriser som du Publicerat. Däremot behöver du ju redigera dina utkast tills de blir klara för att publiceras. Redigera innebär t.ex. att om du tar bort en aspekt så försvinner det i alla elevers kopia av den matrisen. Eller om du ändrar innehåll i bedömningsmatrisen så ändras det för alla elever som redan använder den matrisen. Även där bedömningar är gjorda. Redigera Matris bör endast användas i dessa fall Du har stavat fel, lagt in fel innehåll eller behöver komplettera. När matrisen är ett Utkast fortfarande och därmed ännu inte används av några elever. NOTERA! Du får ett tydligt felmeddelande om du försöker redigera en matris som redan används av några elever. Om du får upp detta meddelande avråder vi dig från att gå vidare och redigera såvida det inte gäller någon av fallen angivna här ovan. Ny version av befintlig matris som ska ersätta den gamla i framtiden Är det en ny version av en befintlig matris du vill skapa så gör du så här: Sök fram den matris du vill ändra i Kopiera matrisen och ge kopian ett nytt namn Spara utkast Gör dina ändringar. Granska och Spara regelbundet och Publicera när du är klar. Pensionera den gamla matrisen (om den inte längre ska användas.) Pensioneringen påverkar inte de elever som redan fått den matrisen tilldelad se mer om detta i nästa avsnitt. Sida 6

8 Arbeta med bedömningsmatriser Pensionera matriser som inte längre är aktuella En matris som du inte längre vill använda kan du med fördel Pensionera. Det innebär att: Den inte länger syns under Mina matriser eller i Nationella Matrisbanken Den inte längre kan tilldelas till elever Det inte påverkar de elever som redan använder matrisen. Eleverna har en Kopia av den som fortsätter att användas precis som tidigare. Matrisen syns under Mina matriser om du bockar för visa pensionerade För att pensionera en Matris gör du så här Gå till Matrisbanken Se till att du står på Mina matriser Leta fram den matris du vill Pensionera Klicka på Pensionera. Den här matrisen är Publicerad och kan Pensioneras Den här matrisen är inte Publicerad och kan därför inte Pensioneras NOTERA! Det finns inget Pensionera val om du inte har Publicerat matrisen. Så om du önskar pensionera en matris du bara har som utkast behöver du Publicera den först. TIPS! Om du har utkast du vill slänga eller ofärdiga matriser som ej ska användas kan du återanvända dem genom att bara ta bort innehållet, döpa om, fylla på med nytt som vanligt, så slipper du ha massa skräp matriser under mina matriser eller bland dina pensionerade matriser. Sida 7

9 Del 2 Att använda bedömningsmatriser i Unikum Skriva omdömen när man använder matriser (grundskola) Om du tidigare använt Unikum för att skriva skriftliga omdömen (grundskola) utan matriser så blir det nu lite annorlunda. Så här ser en omdömes-vy ut när du har en bedömningsmatris aktiverad. Syftet med detta är dels att det ska bli tydligare, man har ju tillgång till bedömningsunderlaget och mest troligt också en pedagogisk planering direkt i samband med att man skriver omdömet. Det blir därmed betydligt mycket mindre att skriva eftersom det mesta redan finns beskrivet i bedömningsunderlaget (och de planeringar) som syns i omdömet. Omdömet kan i och med detta vara komplett, men kan givetvis kompletteras med en summerande kommentar om så önskas, direkt i matrisen och/eller i övriga kommentars-rutor i omdömet. I övrigt fungerar omdömen som tidigare. Sida 8

10 Arbeta med bedömningsmatriser Tilldela Matriser till klass eller enskild elev För att börja använda de bedömningsmatriser du nu lagt in i Matrisbanken behöver du först tilldela dem till eleverna. Det kan göras klassvis eller för enstaka elever. Så här tilldelar du en matris till eleverna i en klass Gå till Klassens startsida. Klicka på Bedömnings-ikonen. Klicka på Tilldela matriser till Klass xx knappen längst upp till höger på sidan. Sök reda på din matris. Bocka i rutan till vänster om namnet på den eller de matriser du vill använda. Tilldela till eleverna på någon av följande sätt: o Klicka på Tilldela matriser i den blå rutan till höger på sidan. Här ser du också vilka elever som kommer att få matrisen och här har du möjlighet att ta bort bockrutan framför elever som inte ska ha matrisen. Men om alla ska ha den klickar du bara på Tilldela. o Scrolla längst ner och klicka på Tilldela matriser När tilldelningen är genomförd får du en bekräftelse som säger vilken matris som tilldelats till vilka elever och du kommer tillbaks till Klassens matris-översikt. Kolla att det blev rätt. Så här tilldelar du en matris till en enskild elev Du gör på samma sätt som för klassen men istället för att gå till Klassens startsida och Bedömning går du till Elevens Startsida och sen Bedömning. Efter detta är processen densamma som ovan. Sida 9

11 Matris-översikter Du kan hitta till och arbeta med aktuella matriser på flera olika sätt via olika översikter som beskrivs här. Matris-översikt med alla aktiva matriser för en klass Gå till Klassens startsida. Klicka på Bedömning. Du ser nu en lista med alla aktuella matriser för klassen. Översikten visar: o Hur många elever som använder matrisen. o En mini-matris där man ser nuläge. Dvs. gjorda bedömningar. Olika gråtoner beror på om bara elev, bara lärare eller båda gjort bedömningar. Mörkgrå = båda. o Matrisens namn, vilka ämnen den är kopplad till och för vilka årskurser den är tänkt att användas. o Den text som lags in i beskrivningsfältet om det är gjort. Antal elever som använder matrisen. Mini-matris med nuläge. Aktivitet de senaste 90 dagarna. (Rakt streck = ingen aktivitet) Matris-översikt av en specifik matris för alla elever i klassen Nästa steg är att få en lista över alla elever i klassen som har den aktuella matrisen så att du t.ex. kan göra bedömningar eller skriva kommentarer. Gör så här: Från Matris-översikten för klassen, klicka på namnet på önskad matris. Du får nu upp en lista med mer detaljer. Det du ser är: o Vilka elever som har matrisen. (Svart rubrik = Eleven har matrisen Aktiv. Grå rubrik = Elevens matris är Inaktiv.) o Vilket skolår eleven har. o En mini-matris med gråtoner eller grön-markerat om det finns bedömningar gjorda, annars som ett transparant raster. Om 100% av eleverna i klassen nått det steget = grönt, sen en gråskala ner till 0% då ingen elev nått den nivån. Aktivitet de senaste 90 dagarna. Överst till höger en summerad mini-matris d.v.s. alla elevernas bedömningar summerat. Sida 10

12 Arbeta med bedömningsmatriser En av eleverna har inte matrisen Bild år 7 perspektiv och skuggning Summerat nuläge för alla elever i klassen. Bedömningar är gjorda för tre elever TIPS! Håll muspekaren över rutorna i minimatrisen så ser du hur många % av eleverna som nått just den nivån. Matris-översikten för alla aktiva matriser för en elev Gå till elevens Startsida. Klicka på Bedömnings-ikonen. Du ser nu en lista med elevens alla aktuella matriser o Översikten visar: o En mini-matris med gröna markeringar i denna vy=läraren har bedömt och grå markeringar där eleven gjort en självskattning. Vit ruta betyder att ingen bedömning är gjord. o Matrisens namn, vilka ämnen den är kopplad till och för vilka årskurser den är tänkt att användas. o Den text som lags in i beskrivningsfältet om det är gjort. o Aktivitet de senaste 90 dagarna Sida 11

13 Inaktivera en matris när den inte längre används Alla Aktuella matriser som syns på översikterna under Bedömning syns också under IUP och under fliken skriftligt omdöme (Kan ha annat namn). Men när en matris inte längre används behöver den inaktiveras (precis som en ny IUPmall varje termin behöver läggas upp för eleverna och den gamla läggas i arkivet). Det som händer vid in-aktivering är att matrisen flyttas från Aktuella Matriser till Andra matriser samt att den inte längre syns i omdömet. Inget försvinner! Inaktivera en matris för alla elever i en klass Gå till Klassens startsida. Gå till Matris-översikten för klassen genom att klicka på Bedömnings-ikonen. Leta upp den matris du vill inaktivera. Klicka på Inaktivera längst till höger i översikten. Var noga med att välja rätt rad. Du får ingen fråga utan inaktiveringen sker direkt. Titta gärna under Andra matriser om din matris ligger där. (Gjorde du fel kan du gå in och aktivera matrisen igen.) Från klassöversikten klicka på Inaktivera. Ta bort matris Om du av någon anledning vill ta bort en matris från eleverna permanent d.v.s. radera den med dess innehåll, inklusive alla gjorda bedömningar och kommentarer så är det Ta bort du ska använda. D.v.s. använd detta endast i nödfall då du t.ex. av misstag tilldelat fel matris. Skriva kommentarer i en elevs matris När du arbetar med omdömen och vill skriva en kommentar direkt i en matris gör du på något av följande sätt. Gå till matrisen via Bedömning för eleven. Öppna matrisen och skriv din kommentar. Glöm inte att spara. Du kan även Spara utkast på samma sätt som du kan på övriga ställen i IUP och omdömen. Gå till IUP och sidan för Skriftliga omdömen, öppna ämnet med din matris, klicka på matrisens namn så får du fram den och kan skriva din kommentar. Sida 12

14 Arbeta med bedömningsmatriser Vad kan eleven se och göra? Eleven ser samma sak som du d.v.s. allt innehåll i matrisen inklusive gjorda bedömningar av lärare, egna självskattningar samt kommentarer som skrivits in i elevens kopia av en matris. Däremot ser eleven inte om du sparat din kommentar som utkast. Eleven ser alla sina Aktuella och Gamla matriser i sin matris-översikt (under Bedömning) Eleven ser sina aktuella matriser i omdömesvyn Eleven ser kommentarer i en matris Eleven kan göra självskattningar i sina matriser Eleven kan skriva kommentarer i sina matriser Vad kan vårdnadshavare se och göra? Vårdnadshavare ser samma sak som du d.v.s. allt innehåll i matrisen inklusive gjorda bedömningar av lärare samt självskattningar av eleven. Vårdnadshavaren ser alla kommentarer som skrivits in i elevens kopia av en matris. Däremot ser dom inte om du sparat din kommentar som utkast. VH ser alla elevens Aktuella och Gamla matriser i elevens matris-översikt (under Bedömning) VH ser elevens aktuella matriser i omdömesvyn VH ser allas kommentarer i en matris VH kan skriva kommentarer i elevens matriser Löpande administration av matriser När ska man städa? Vid terminsskifte och läsårsbyte, eller efter varje utvecklingssamtal då omdömen är skrivna och IUP upprättad bör du som ämneslärare och mentor titta över att de matriser som är aktiva faktiskt är aktuella för eleven. De matriser som inte längre är aktuella behöver Inaktiveras. (OBS! ABSOLUT EJ tas bort) I slutet av vårterminen sista terminen innan eleven lämnar din skola behöver de matriser som inte gäller även för kommande årskurs och därför ska ligga kvar. Hur städar man? De matriser som inte längre är aktuella behöver Inaktiveras. (OBS! ABSOLUT EJ tas bort). Se avsnitt Inaktivera Matriser. Sida 13

15 Tips och trix Arbeta i grupp Om ni är flera som samarbetar med att ta fram bedömningsmatriser så går det bra att samarbeta med det även i Unikum. Du som skapat en matris kan i så fall bjuda in en Grupp med andra lärare som du vill ska kunna redigera innehållet i din matris. Så här gör du för att bjuda in grupp: Gå till Skolbanken Leta reda på din matris och Klicka på Redigera för att öppna den. Klicka på Bjud in redaktörsgrupp Välj önskad grupp ur listan genom att klicka på gruppens namn. Nu syns det i matrisen att den kan redigeras av gruppen Personal. Du kan när som helst välja att ta bort dem igen. Notera! Gruppen du vill bjuda in behöver finnas i Unikum innan den kan bjudas in. Om den inte finns behöver den som är Unikum-Administratör för skolan först skapa gruppen åt dig. Lägga till matris som skolans eller kommunens favoriter Om skolan eller kommunen har gemensamma matriser så hittas de mycket lättare om de ligger under Skolans matriser respektive kommunens matriser. För att de ska hamna här behöver den som är Unikum-administratör på skolan (eller kommunen) lägga till dem till favoriter. Skolans favoriter markeras med en stjärna Kommunens favoriter markeras med en sköld Sida 14

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

SchoolSoft för vårdnadshavare

SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft för vårdnadshavare 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 4 Startsidan... 9 Veckovyn... 9 Dagsvyn... 10 Aktuellt... 12 Nyheter... 12 Kalender... 12 Verksamhetslogg... 15 Matsedel... 15 Bokningar...

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE

DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE Innehåll VÄLKOMMEN TILL DIABETESCOACH!...... 3 FÖRSTA GÅNGEN G DU ANVÄNDER NDER DIABETESCOACH... 4 VAD DU BEHÖVER FÖR ATT ANVÄNDA DIABETESCOACH... 4 SPARAS NÅGOT PÅ DATORN SOM

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Författare av denna guide är Peter Muld och finns att nå på info@pc-concept.se

Författare av denna guide är Peter Muld och finns att nå på info@pc-concept.se 3 Denna guiden är speciellt anpassad för att redigera sidor som är gjord av Pcconcept till dess kunder. Här kommer vi inte att gå igenom hur du installerar Wordpress på din webbhotell utan endast redigerar

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer