Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum"

Transkript

1 Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser i Unikum, hur du skapar nya, redigerar befintliga matriser egna eller andras samt givetvis hur du använder dem. Här beskrivs också hur du kopplar till kursplan, använder matrisen i omdömet och får eleverna delaktiga samt vad eleven ser och kan göra med sina matriser. I Unikum finns en Nationell Matris-bank där alla matriser som tagits fram av alla skolor och kommuner finns samlade, dessa har du tillgång till att inspireras av och eventuellt låna

2 Arbeta med bedömningsmatriser Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 DEL 1 SKAPA OCH REDIGERA MATRISER... 2 Varför jobba med bedömningsmatriser... 2 Förutsättningar för att arbeta med Matriser i Unikum... 2 Sökning i Matris-banken (Skolbanken)... 3 Gå till Matrisbanken... 3 Söka i Matris-banken... 3 Skapa Bedömningsmatriser... 4 Skapa helt ny matris Redigeringsmöjligheter... 5 Skapa en Matris från befintlig Matris Kopiera... 5 Redigera mina Matriser... 6 Redigera Matris bör endast användas i dessa fall Ny version av befintlig matris som ska ersätta den gamla i framtiden... 6 Pensionera matriser som inte längre är aktuella... 7 För att pensionera en Matris gör du så här... 7 DEL 2 ATT ANVÄNDA BEDÖMNINGSMATRISER I UNIKUM... 8 Skriva omdömen när man använder matriser (grundskola)... 8 Tilldela Matriser till klass eller enskild elev... 9 Så här tilldelar du en matris till eleverna i en klass... 9 Så här tilldelar du en matris till en enskild elev... 9 Matris-översikter Matris-översikt med alla aktiva matriser för en klass Matris-översikt av en specifik matris för alla elever i klassen Matris-översikten för alla aktiva matriser för en elev Inaktivera en matris när den inte längre används Inaktivera en matris för alla elever i en klass Ta bort matris Skriva kommentarer i en elevs matris Vad kan eleven se och göra? Vad kan vårdnadshavare se och göra? Löpande administration av matriser När ska man städa? Hur städar man? TIPS OCH TRIX Arbeta i grupp Lägga till matris som skolans eller kommunens favoriter Sida 1

3 Del 1 Skapa och redigera matriser Varför jobba med bedömningsmatriser Fler och fler skolor väljer att följa elevernas kunskapsutveckling m.h.a bedömningsmatriser. Matriserna följer ofta elevens utveckling i förhållande till ett helt ämne (t.ex. id o hälsa) och i vissa fall i relation till en förmåga som är ämnesövergripande (t.ex. förmågan att bearbeta fakta). Dessa kan då fungera som en del av eller ett komplement till de skriftliga omdömena. Förutsättningar för att arbeta med Matriser i Unikum För att kunna arbeta med bedömningsmatriser i Unikum krävs att Du har rollen Lärare och är kopplad till en eller flera klasser/grupper Skolan har Unikums Bedömnings-modul. (Det ser du genom att Ikonen Bedömning syns när du ställer dig på skolans startsida) Att Matris-delen är påkopplad i skolan. Det ser du under Bedömning-ikonen när du står på Klassens/Gruppens startsida. Det finns i så fall en Flik som heter Matriser. För Grundskola att du använder en IUP-mall med skriftligt omdöme och som är anpassad för Bedömningsverktyget. Notera! Matriser kan användas i alla skolformer men det som beskrivs i detta dokument är delvis anpassat speciellt för grundskola. T.ex. koppling till skriftligt omdöme och koppling till kursplaner, men i övrigt gäller samma sak för alla skolformer. Se avsnittet för andra skolformer under Tips och Trix för mer information. Sida 2

4 Arbeta med bedömningsmatriser Sökning i Matris-banken (Skolbanken) I Skolbanken hittar du Matrisbanken som innehåller alla aktuella bedömningsmatriser från olika skolor och kommuner. Gå till Matrisbanken Ställ dig på Skolans startsida. Klicka på Skolbanken. Välj fliken Matrisbanken. Välj sen vad du vill se. Du hamnade automatiskt på Mina matriser men om du vill se allt i Matris-banken så går du istället till Nationella matriser. Om Skol-admin eller Kommun-admin har markerat några matriser som favoriter så dyker det också upp utvalda matriser under Skolans matriser respektive Kommunens matriser. Välj rätt nivå. Du hamnar automatiskt på Mina matriser NOTERA! Endast den som är Administratör i Unikum kan lägga till favoriter. Söka i Matris-banken Skriv in något eller några ord i sökfältet och klicka på SÖK. Ställ dig först på rätt nivå (Nationella matriser tex.) För mer precis sökning kan du först välja ämne i ämnesväljaren. Sida 3

5 Skapa Bedömningsmatriser Du kan skapa en matris på flera olika sätt. Antingen genom att göra en helt ny eller genom att kopiera och redigera en tidigare publicerad matris, din egen eller någon annans. Skapa helt ny matris Gå först till Matrisbanken. Välj Skapa ny Matris Här behöver du fylla i alla rutorna. o Titel Matrisens namn som syns i Skolbanken, i elevens omdöme och på klassöversikten m.m. o Om matrisen för att Förtydliga vilken typ av matris denna är. Syns enbart för lärare i Banken och ej av eleverna. Ska hjälp dig att hitta rätt typ av material i banken. Kan t.ex. var beskrivningar som ämnesövergripande, formativ, Lgr11, osv o Beskrivning Text som visas i matrisen när den används. Dvs. information som du vill att eleven och vårdnadshavare ska se. o Ämne Markera vilket eller vilka ämnen din Matris ska kopplas till. Väldigt viktigt då detta styr var matrisen ska synas i det skriftliga omdömet. o Skolår Ange för vilka skolår matrisen ska användas (Grundskola) Spara Utkast för att komma vidare och börja skriva innehållet. Nu är det dags att fylla på med innehåll. Det du kan ha med i en Matris är: Nivå Du bestämmer hur många nivåer som ska finnas i matrisen och vad de ska heta. Klicka bara på texten för att ändra det som står. Rubrik Om du vill dela upp innehållet i olika delar kan du använda rubriker mellan de olika Aspekterna, eller bara en längst upp. För att lägga till en rubrik klicka på Ny rubrik. För att lägga in Rubriktext eller ändra befintlig rubrik, klicka bara på texten och ändra det som står. Undertext under rubrik Under en Rubriktext finns en tom ruta som du kan lägga in text i om du vill. Klicka bara på rutan och skriv in din text. Aspekt För att dela upp vad eleven ska bedömd på skapar du valfritt antal Aspekter. Olika aspekter i engelska kan t.ex. vara muntlig kommunikation och skriftlig kommunikation. För att lägga till en aspekt klicka på Ny aspekt. För att lägga in eller ändra en Aspekt-text klicka bara på texten och ändra det som står. Innehåll i Aspekterna Under varje Aspekt finns en tom ruta som du skriver in din text i (eller klistrar in om du har den sedan tidigare i Word t.ex.). Klicka bara på rutan och skriv in din text. Mål För att hämta in innehåll, t.ex. Strävansmål, från nationella kursplanen väljer du Koppla och sen ditt ämne/dina ämnen för att hämta innehåll från kursplanen. TIPS! Innehållet från Nationella kursplanerna syns bäst om du lägger in dem direkt under en Rubrik. Sida 4

6 Arbeta med bedömningsmatriser Redigeringsmöjligheter X = Ta bort avsnitt Pil upp = Flytta upp aspekt Pil höger/vänster flytta nivå höger/vänster Pil ner = flytta ner aspekt Skapa en Matris från befintlig Matris Kopiera Gå till Matris-banken och sök upp den matris du vill utgå ifrån. Är det din egen ligger den under Mina matriser, annars under Skolans matriser eller i Nationella Matris-banken. Söktips: Välj ämne så får du ett mindre urval. Sök på namn eller delar av namn om du vet vad matrisen heter. Välj Kopiera och döp om till det du vill att din nya matris ska heta. Spara utkast. Nu har du början till en ny egen matris. Fyll på med innehåll på samma sätt som när du skapar ny matris. Granska och Spara regelbundet och se att det blev som du tänkt dig. Publicera när du är nöjd med resultatet. Sida 5

7 Redigera mina Matriser När du har skapat en matris kan den behöva ändras av olika skäl. Det finns några väldigt viktiga saker du behöver veta innan du redigerar en matris nämligen hur det påverkar redan befintligt innehåll i de kopior av matrisen som redan används av elever. Redigera Matris = Innehållet i din matris ändras permanent och påverkar ALLA som redan använder den. Det innebär att du bara i nödfall ska Redigera matriser som du Publicerat. Däremot behöver du ju redigera dina utkast tills de blir klara för att publiceras. Redigera innebär t.ex. att om du tar bort en aspekt så försvinner det i alla elevers kopia av den matrisen. Eller om du ändrar innehåll i bedömningsmatrisen så ändras det för alla elever som redan använder den matrisen. Även där bedömningar är gjorda. Redigera Matris bör endast användas i dessa fall Du har stavat fel, lagt in fel innehåll eller behöver komplettera. När matrisen är ett Utkast fortfarande och därmed ännu inte används av några elever. NOTERA! Du får ett tydligt felmeddelande om du försöker redigera en matris som redan används av några elever. Om du får upp detta meddelande avråder vi dig från att gå vidare och redigera såvida det inte gäller någon av fallen angivna här ovan. Ny version av befintlig matris som ska ersätta den gamla i framtiden Är det en ny version av en befintlig matris du vill skapa så gör du så här: Sök fram den matris du vill ändra i Kopiera matrisen och ge kopian ett nytt namn Spara utkast Gör dina ändringar. Granska och Spara regelbundet och Publicera när du är klar. Pensionera den gamla matrisen (om den inte längre ska användas.) Pensioneringen påverkar inte de elever som redan fått den matrisen tilldelad se mer om detta i nästa avsnitt. Sida 6

8 Arbeta med bedömningsmatriser Pensionera matriser som inte längre är aktuella En matris som du inte längre vill använda kan du med fördel Pensionera. Det innebär att: Den inte länger syns under Mina matriser eller i Nationella Matrisbanken Den inte längre kan tilldelas till elever Det inte påverkar de elever som redan använder matrisen. Eleverna har en Kopia av den som fortsätter att användas precis som tidigare. Matrisen syns under Mina matriser om du bockar för visa pensionerade För att pensionera en Matris gör du så här Gå till Matrisbanken Se till att du står på Mina matriser Leta fram den matris du vill Pensionera Klicka på Pensionera. Den här matrisen är Publicerad och kan Pensioneras Den här matrisen är inte Publicerad och kan därför inte Pensioneras NOTERA! Det finns inget Pensionera val om du inte har Publicerat matrisen. Så om du önskar pensionera en matris du bara har som utkast behöver du Publicera den först. TIPS! Om du har utkast du vill slänga eller ofärdiga matriser som ej ska användas kan du återanvända dem genom att bara ta bort innehållet, döpa om, fylla på med nytt som vanligt, så slipper du ha massa skräp matriser under mina matriser eller bland dina pensionerade matriser. Sida 7

9 Del 2 Att använda bedömningsmatriser i Unikum Skriva omdömen när man använder matriser (grundskola) Om du tidigare använt Unikum för att skriva skriftliga omdömen (grundskola) utan matriser så blir det nu lite annorlunda. Så här ser en omdömes-vy ut när du har en bedömningsmatris aktiverad. Syftet med detta är dels att det ska bli tydligare, man har ju tillgång till bedömningsunderlaget och mest troligt också en pedagogisk planering direkt i samband med att man skriver omdömet. Det blir därmed betydligt mycket mindre att skriva eftersom det mesta redan finns beskrivet i bedömningsunderlaget (och de planeringar) som syns i omdömet. Omdömet kan i och med detta vara komplett, men kan givetvis kompletteras med en summerande kommentar om så önskas, direkt i matrisen och/eller i övriga kommentars-rutor i omdömet. I övrigt fungerar omdömen som tidigare. Sida 8

10 Arbeta med bedömningsmatriser Tilldela Matriser till klass eller enskild elev För att börja använda de bedömningsmatriser du nu lagt in i Matrisbanken behöver du först tilldela dem till eleverna. Det kan göras klassvis eller för enstaka elever. Så här tilldelar du en matris till eleverna i en klass Gå till Klassens startsida. Klicka på Bedömnings-ikonen. Klicka på Tilldela matriser till Klass xx knappen längst upp till höger på sidan. Sök reda på din matris. Bocka i rutan till vänster om namnet på den eller de matriser du vill använda. Tilldela till eleverna på någon av följande sätt: o Klicka på Tilldela matriser i den blå rutan till höger på sidan. Här ser du också vilka elever som kommer att få matrisen och här har du möjlighet att ta bort bockrutan framför elever som inte ska ha matrisen. Men om alla ska ha den klickar du bara på Tilldela. o Scrolla längst ner och klicka på Tilldela matriser När tilldelningen är genomförd får du en bekräftelse som säger vilken matris som tilldelats till vilka elever och du kommer tillbaks till Klassens matris-översikt. Kolla att det blev rätt. Så här tilldelar du en matris till en enskild elev Du gör på samma sätt som för klassen men istället för att gå till Klassens startsida och Bedömning går du till Elevens Startsida och sen Bedömning. Efter detta är processen densamma som ovan. Sida 9

11 Matris-översikter Du kan hitta till och arbeta med aktuella matriser på flera olika sätt via olika översikter som beskrivs här. Matris-översikt med alla aktiva matriser för en klass Gå till Klassens startsida. Klicka på Bedömning. Du ser nu en lista med alla aktuella matriser för klassen. Översikten visar: o Hur många elever som använder matrisen. o En mini-matris där man ser nuläge. Dvs. gjorda bedömningar. Olika gråtoner beror på om bara elev, bara lärare eller båda gjort bedömningar. Mörkgrå = båda. o Matrisens namn, vilka ämnen den är kopplad till och för vilka årskurser den är tänkt att användas. o Den text som lags in i beskrivningsfältet om det är gjort. Antal elever som använder matrisen. Mini-matris med nuläge. Aktivitet de senaste 90 dagarna. (Rakt streck = ingen aktivitet) Matris-översikt av en specifik matris för alla elever i klassen Nästa steg är att få en lista över alla elever i klassen som har den aktuella matrisen så att du t.ex. kan göra bedömningar eller skriva kommentarer. Gör så här: Från Matris-översikten för klassen, klicka på namnet på önskad matris. Du får nu upp en lista med mer detaljer. Det du ser är: o Vilka elever som har matrisen. (Svart rubrik = Eleven har matrisen Aktiv. Grå rubrik = Elevens matris är Inaktiv.) o Vilket skolår eleven har. o En mini-matris med gråtoner eller grön-markerat om det finns bedömningar gjorda, annars som ett transparant raster. Om 100% av eleverna i klassen nått det steget = grönt, sen en gråskala ner till 0% då ingen elev nått den nivån. Aktivitet de senaste 90 dagarna. Överst till höger en summerad mini-matris d.v.s. alla elevernas bedömningar summerat. Sida 10

12 Arbeta med bedömningsmatriser En av eleverna har inte matrisen Bild år 7 perspektiv och skuggning Summerat nuläge för alla elever i klassen. Bedömningar är gjorda för tre elever TIPS! Håll muspekaren över rutorna i minimatrisen så ser du hur många % av eleverna som nått just den nivån. Matris-översikten för alla aktiva matriser för en elev Gå till elevens Startsida. Klicka på Bedömnings-ikonen. Du ser nu en lista med elevens alla aktuella matriser o Översikten visar: o En mini-matris med gröna markeringar i denna vy=läraren har bedömt och grå markeringar där eleven gjort en självskattning. Vit ruta betyder att ingen bedömning är gjord. o Matrisens namn, vilka ämnen den är kopplad till och för vilka årskurser den är tänkt att användas. o Den text som lags in i beskrivningsfältet om det är gjort. o Aktivitet de senaste 90 dagarna Sida 11

13 Inaktivera en matris när den inte längre används Alla Aktuella matriser som syns på översikterna under Bedömning syns också under IUP och under fliken skriftligt omdöme (Kan ha annat namn). Men när en matris inte längre används behöver den inaktiveras (precis som en ny IUPmall varje termin behöver läggas upp för eleverna och den gamla läggas i arkivet). Det som händer vid in-aktivering är att matrisen flyttas från Aktuella Matriser till Andra matriser samt att den inte längre syns i omdömet. Inget försvinner! Inaktivera en matris för alla elever i en klass Gå till Klassens startsida. Gå till Matris-översikten för klassen genom att klicka på Bedömnings-ikonen. Leta upp den matris du vill inaktivera. Klicka på Inaktivera längst till höger i översikten. Var noga med att välja rätt rad. Du får ingen fråga utan inaktiveringen sker direkt. Titta gärna under Andra matriser om din matris ligger där. (Gjorde du fel kan du gå in och aktivera matrisen igen.) Från klassöversikten klicka på Inaktivera. Ta bort matris Om du av någon anledning vill ta bort en matris från eleverna permanent d.v.s. radera den med dess innehåll, inklusive alla gjorda bedömningar och kommentarer så är det Ta bort du ska använda. D.v.s. använd detta endast i nödfall då du t.ex. av misstag tilldelat fel matris. Skriva kommentarer i en elevs matris När du arbetar med omdömen och vill skriva en kommentar direkt i en matris gör du på något av följande sätt. Gå till matrisen via Bedömning för eleven. Öppna matrisen och skriv din kommentar. Glöm inte att spara. Du kan även Spara utkast på samma sätt som du kan på övriga ställen i IUP och omdömen. Gå till IUP och sidan för Skriftliga omdömen, öppna ämnet med din matris, klicka på matrisens namn så får du fram den och kan skriva din kommentar. Sida 12

14 Arbeta med bedömningsmatriser Vad kan eleven se och göra? Eleven ser samma sak som du d.v.s. allt innehåll i matrisen inklusive gjorda bedömningar av lärare, egna självskattningar samt kommentarer som skrivits in i elevens kopia av en matris. Däremot ser eleven inte om du sparat din kommentar som utkast. Eleven ser alla sina Aktuella och Gamla matriser i sin matris-översikt (under Bedömning) Eleven ser sina aktuella matriser i omdömesvyn Eleven ser kommentarer i en matris Eleven kan göra självskattningar i sina matriser Eleven kan skriva kommentarer i sina matriser Vad kan vårdnadshavare se och göra? Vårdnadshavare ser samma sak som du d.v.s. allt innehåll i matrisen inklusive gjorda bedömningar av lärare samt självskattningar av eleven. Vårdnadshavaren ser alla kommentarer som skrivits in i elevens kopia av en matris. Däremot ser dom inte om du sparat din kommentar som utkast. VH ser alla elevens Aktuella och Gamla matriser i elevens matris-översikt (under Bedömning) VH ser elevens aktuella matriser i omdömesvyn VH ser allas kommentarer i en matris VH kan skriva kommentarer i elevens matriser Löpande administration av matriser När ska man städa? Vid terminsskifte och läsårsbyte, eller efter varje utvecklingssamtal då omdömen är skrivna och IUP upprättad bör du som ämneslärare och mentor titta över att de matriser som är aktiva faktiskt är aktuella för eleven. De matriser som inte längre är aktuella behöver Inaktiveras. (OBS! ABSOLUT EJ tas bort) I slutet av vårterminen sista terminen innan eleven lämnar din skola behöver de matriser som inte gäller även för kommande årskurs och därför ska ligga kvar. Hur städar man? De matriser som inte längre är aktuella behöver Inaktiveras. (OBS! ABSOLUT EJ tas bort). Se avsnitt Inaktivera Matriser. Sida 13

15 Tips och trix Arbeta i grupp Om ni är flera som samarbetar med att ta fram bedömningsmatriser så går det bra att samarbeta med det även i Unikum. Du som skapat en matris kan i så fall bjuda in en Grupp med andra lärare som du vill ska kunna redigera innehållet i din matris. Så här gör du för att bjuda in grupp: Gå till Skolbanken Leta reda på din matris och Klicka på Redigera för att öppna den. Klicka på Bjud in redaktörsgrupp Välj önskad grupp ur listan genom att klicka på gruppens namn. Nu syns det i matrisen att den kan redigeras av gruppen Personal. Du kan när som helst välja att ta bort dem igen. Notera! Gruppen du vill bjuda in behöver finnas i Unikum innan den kan bjudas in. Om den inte finns behöver den som är Unikum-Administratör för skolan först skapa gruppen åt dig. Lägga till matris som skolans eller kommunens favoriter Om skolan eller kommunen har gemensamma matriser så hittas de mycket lättare om de ligger under Skolans matriser respektive kommunens matriser. För att de ska hamna här behöver den som är Unikum-administratör på skolan (eller kommunen) lägga till dem till favoriter. Skolans favoriter markeras med en stjärna Kommunens favoriter markeras med en sköld Sida 14

Aug 2012. Skapa IUP-mallar i Unikum

Aug 2012. Skapa IUP-mallar i Unikum Aug 2012 Guide för Administratörer Skapa IUP-mallar i Unikum Denna guide beskriver hur du skapar och redigerar IUP-mallar i Unikum. Här beskrivs hur IUPmalleditorn används och hur du skapar nya mallar

Läs mer

Skapa mallar för utvecklingssamtal

Skapa mallar för utvecklingssamtal Jan 15 Guide för Administratörer Skapa mallar för utvecklingssamtal Den här guiden beskriver hur du skapar och redigerar mallar för utvecklingssamtal i Unikum. Här beskrivs hur malleditorn används och

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Lathund att skapa och tilldela en LPP

Lathund att skapa och tilldela en LPP Lathund att skapa och tilldela en LPP Här presenteras ett sätt att steg-för-steg ta fram en lokal pedagogisk planering för ett arbetsmoment eller en terminsplanering i ett ämne eller ett ämnesövergripande

Läs mer

Innehåller: Mer dokumentation finns på Unikums supportsidor>> Sida 1 av 10

Innehåller: Mer dokumentation finns på Unikums supportsidor>> Sida 1 av 10 Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan Hantera Överenskommelser Löpande administration av utvecklingsplaner och underlag Steg för steg beskrivning av hur du

Läs mer

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen.

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen. Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan/samtalsmallar Hantera Överenskommelser Processen runt utvecklingssamtal Steg för steg beskrivning av hur du gör OBS!

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Enklare och smartare. elevdokumentation. Munkedal övningar 29 oktober2013. www.unikum.net

Enklare och smartare. elevdokumentation. Munkedal övningar 29 oktober2013. www.unikum.net Enklare och smartare elevdokumentation Munkedal övningar 29 oktober2013 Inloggning på testkontot 1.Gå till https://demo.unikum.net 2.Det ser ut så här: 3.Skriv in din testlärares användar-id (ska du ha

Läs mer

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q.

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q. DEXTER GY Bedömning Version 6 2012-05-14 Dexter Bedömning I Dexter når du information som finns registrerad i huvudsystemet Extens. Dexter är webbaserat och kan nås från valfri dator. Adressen till Malmö

Läs mer

UTVECKLINGSPLANENS OLIKA DELAR OCH UTFORMNING... 5 Innehållet utvecklingsplanen består av:... 5

UTVECKLINGSPLANENS OLIKA DELAR OCH UTFORMNING... 5 Innehållet utvecklingsplanen består av:... 5 Augusti 2012 Kom igång med Unikum Guide för vårdnadshavare - Grundskola Den här guiden beskriver hur du hittar i Unikum, vad som finns i ditt barns individuella utvecklingsplan, varför och hur skolan dokumenterar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Januari 2011 Guide för vårdnadshavare - Grundskola Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen. Denna guide beskriver dels vad individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen är, varför de finns, vad

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN. Skriftliga omdömen och kommentarbanker

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN. Skriftliga omdömen och kommentarbanker UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN Skriftliga omdömen och kommentarbanker UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2009-08-12 SKRIFTLIGA OMDÖMEN OCH KOMMENTARBANKER Individuell utvecklingsplan

Läs mer

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt att inom personalgruppen

Läs mer

Kom igång guide för vårdnadshavare. Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen

Kom igång guide för vårdnadshavare. Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen Kom igång guide för vårdnadshavare Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen 1. Introduktion 2 2. Om IUP-mallarna i Unikum 3 3. Vad behöver du för att komma igång? 4 4. Logga in på Unikum 5 5. Bekanta

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2013-11-22 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 5 Veckovyn... 5 Dagsvyn... 6 Aktuellt... 8 Nyheter... 8 Kalender... 8 Matsedel... 11 Bokningar... 11 Meddelanden...

Läs mer

Senast uppdaterad 2015-09-23

Senast uppdaterad 2015-09-23 Senast uppdaterad 2015-09-23 Manual- projekt 1 Starta ett projekt 2 Lägga till information om projektet 4 Bygga upp en mapp-struktur 6 Lägga till en produkt från systemet 8 Lägga till en egen produkt 10

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

SchoolSoft för vårdnadshavare

SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft för vårdnadshavare 2014-03-07 Logga in... 4 Ändra kontaktuppgifter... 6 Startsidan... 9 Veckovyn... 9 Dagsvyn... 10 Aktuellt... 11 Nyheter... 11 Kalender... 11 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Diskussionsforum i Fronter

Diskussionsforum i Fronter Diskussionsforum i Fronter guide för användning av Forum i Fronter Vers 2.0 Inledning I Fronter finns det fem olika diskussionsverktyg. Fronter har gett dem den gemensamma beteckningen Forum, och du hittar

Läs mer

EdWise - Dokumentation, skriva omdömen Författare: esbjorn.alm@eslov.se

EdWise - Dokumentation, skriva omdömen Författare: esbjorn.alm@eslov.se EdWise - Dokumentation, skriva omdömen Författare: esbjorn.alm@eslov.se Dokumentation, Elevutveckling skriva omdömen 1. Gå till omdöme och välj elever och ämne att arbeta med. Alla elever i ett ämne 2.

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 1 2010

Nyhetsbrev nummer 1 2010 Nyhetsbrev nummer 1 2010 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Vid export av studieplaner kan man välja att exportera även inaktiva elevernas

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se Lärarsidan Lathund En produkt från Procogno AB www.procogno.se Innehållsförteckning Att tänka på innan du börjar med Lärarsida Logga in på Lärarsidan Hur du hittar uppgifter på Lärarsidan 5 Lärarsidans

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang.

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. OBS!! Viktig information innan du börjar att fylla i registreringsformuläret!

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B.

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. Al-Salamah skolan Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. HT - 2011 2 Välkommen till manualen för vårdnadshavare i InfoMentor P.O.D.B. Detta är en manual som skall hjälpa dig som vårdnadshavare att använda

Läs mer

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator.

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Webben är en outsinlig källa av bildmaterial och somligt får du använda gratis! Verktyget Länka in

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Manual Administration digitala läromedel

Manual Administration digitala läromedel Manual Administration digitala läromedel I SAMARBETE MED DIG Manual för Gleerups digitala läromedel På www.gleerupsportal.se finns alla Gleerups digitala läromedel. Här kan du begära nytt lösenord, logga

Läs mer

10 olika sätt att genomföra IUP-processen

10 olika sätt att genomföra IUP-processen 10 olika sätt att genomföra IUP-processen augusti 2012 Visualisera och effektivisera IUP-processen på er skola? Hur ska ni genomföra IUP-processen pedagogisk, undervisning, skriftliga omdömen, framåtsyftande

Läs mer

Välj bloggen som du använder i skolan, i detta fallet heter den Min Skolblogg.

Välj bloggen som du använder i skolan, i detta fallet heter den Min Skolblogg. Guide: Etiketter i Blogspot Hej! Denna guide kommer att visa hur man kan använda Etiketter i sin blogg för att sortera sina inlägg. För alla dina inlägg handlar ju inte om samma sak, eller hur? Ett exempel

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Lathund för att skapa dokument i redigeraren

Lathund för att skapa dokument i redigeraren Lathund för att skapa dokument i redigeraren Denna guide beskriver hur man skapar ett dokument i redigeraren. Redigeraren är Fronters inbyggda textredigerare. Man kan även låta andra skriva och kommentera

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Användarhandledning. edwise Vårdnadshavare 2012-06-18

Användarhandledning. edwise Vårdnadshavare 2012-06-18 Användarhandledning edwise Vårdnadshavare 2012-06-18 Sida 2/37 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare... 4 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?... 4 2 Logga in första gången...

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

HANDBOK NYHETER (inkl. logga och pdf) I OEW

HANDBOK NYHETER (inkl. logga och pdf) I OEW DEN HÄR INSTRUKTIONEN BEHANDLAR; Att skapa en nyhet - använda en logga i nyheten - använda en pdf-fil i nyheten ATT SKAPA EN NYHET 1. Logga in i OEW 2. Om du ska använda en logga eller en pdf-fil i nyheten

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

SCB-STATISTIKEN FÖR ELEVER I GRUND- SKOLA/FÖRSKOLEKLASS

SCB-STATISTIKEN FÖR ELEVER I GRUND- SKOLA/FÖRSKOLEKLASS c l a e s. j o h a n n e s s o n @ u t b i l d n i n g. s t o c k h o l m. s e UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDE L NINGEN IKT-ENHETEN SID 1 (7) 2013-10-14 TILL BOSKOADMINISTRATÖREN Varje år

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium

Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium Publicerad 2012-05-28 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium 1 Inför läsårsskifte

Läs mer

Manual. Att skapa lokala Facebooksidor

Manual. Att skapa lokala Facebooksidor Manual Att skapa lokala Facebooksidor Skapa en Facebooksida 1. Logga in på Facebook med din vanliga, privata inloggning. När du har skapat sidan kommer du alltid att publicera på sidan som just sida, och

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Dagens agenda Implementeringsarbetet på Klastorp-Essinge skolor och Kullskolan Diskussion IUP-processen i Lgr11? Ett dokumentationsverktyg som följer IUP-processen?

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Datum Sida 2015-09-01 1 (24) ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Databas Par Konsument / B2C 2 (24) PAR Urval v 2.0 2015-08-25 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL V2.0 Databas: PAR Konsument ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Använda Stava Rex i Word 2010

Använda Stava Rex i Word 2010 Använda Stava Rex i Word 2010 1. Skriva i Word Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord

Läs mer

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala Svenska läromedel på internet Uppdaterad 19 augusti 2015 Konto Bli medlem Klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 Eva Rehnberg 2015-02-02 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem.

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. Handläggarmanual Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. De tre rutorna är genvägar till vilken slags ärendelista som du vill öppna. 1. Försenade ärenden: De ärenden som har ett

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan 1 Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer