Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser"

Transkript

1 Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du lägger in ett IUP-mål, hur du kopplar det till nationella kursplanen samt hur man löpande arbetar med och dokumenterar arbetet med IUPmålet fram tills det är klart. Här beskrivs också hur man ser hur arbetet med IUP-målen fortskrider. Det beskrivs även vad elev och vårdnadshavare kan se och göra med IUP-målen. I Unikum finns den Nationella IUP-banken där tusentals Omdömes och IUP-mallar som tagits fram av skolor och kommuner från hela landet finns samlade, dessa har din skola tillgång till att använda och inspireras av

2 Arbeta med IUP-mål Innehållsförtecknings INNEHÅLLSFÖRTECKNINGS... 1 VAD ÄR IUP-MÅL OCH HUR ANVÄNDS DE?... 2 Begrepp och hur de används... 2 IUP-mål-sidan i Unikum... 3 SKAPA, HITTA OCH KOPPLA IUP-MÅL... 4 Hitta till elevens IUP-målssida... 4 Skapa nytt IUP-mål... 4 Koppla IUP-mål till Nationella kursplanen och läroplanen... 5 Koppla IUP-målet bara till ämnet... 5 Se om IUP-målet är kopplat till Kursplan/läroplan?... 5 Se aktuella IUP-mål för en elev... 6 Se alla IUP-mål för en elev... 6 Se IUP-mål i valda ämnen för en elev... 7 Se detaljer om ett IUP-mål... 7 Se alla IUP-mål för eleverna i en klass... 8 Se IUP-mål för valda ämnen för en klass... 8 MÅLTRAPPAN... 9 Hur mål-trappan används... 9 Mål-trappans 4 steg... 9 Ändra status på ett IUP-mål... 9 Markera när målet är Uppnått - Mentor KOMMENTERA ELLER DISKUTERA ETT IUP-MÅL (BLOGG) SKRIVA UT Skriva ut en elevs aktuella IUP-mål Skriva ut IUP-mål för elev eller klass från iup-målsöversikten ÖVRIGT Vad kan eleven se och göra med sina IUP-mål Vad kan vårdnadshavaren se och göra TIPS OCH TRIX Utformning av IUP-mallen för smidigare arbete med IUP-mål Se hur andra skolor och kommuner utformar sina IUP-mallar Koppla IUP-mål till flera ämnen och/eller till läroplanen PDF-programvara för att hantera utskrifter Sida 1

3 Vad är IUP-mål och hur används de? Begrepp och hur de används Det skolverket kallar Individuell Utvecklingsplan är både elevens skriftliga omdömen och de överenskommelser som görs mellan hem och skola. Dessa överenskommelser kallar vi IUP-mål eller Individuella mål i Unikum för att försöka tydliggöra skillnaden mellan hela den Individuella Utvecklingsplanen och överenskommelserna (IUP-målen). Ur Allmänna råden för IUP från Skolverket: Den individuella utvecklingsplanen ska vara ett stöd för elevens lärande. Den ska dels innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels en planering av hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella målen samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra och ansvarar för. Notera! Aktuella mål för olika arbetsområden hanteras i den lokala pedagogiska planeringen (LPPn) som kan skapas i Unikum för er som använder Bedömningsverktyget. LPP-mål, d.v.s. mål som är gemensamma för alla elever är inte IUP-mål och beskrivs därför inte vidare här utan i annan guide. I denna dokumentation använder vi följande begrepp: IUP-mål = Individuellt mål/överenskommelse mellan hem och skola, specifikt för varje elev. IUP eller Plan = Samlingsnamn för Individuell Utvecklingsplan som innefattar både IUP-mål och skriftliga omdömen och annan dokumentation inför utvecklingssamtalet enligt definition ovan. Sida 2

4 Arbeta med IUP-mål IUP-mål-sidan i Unikum Varje elevs IUP-mål samlas på en speciell sida i elevens plan. Den sidan heter vanligtvis Min IUP eller Mina Mål, Överenskommelser eller Min Plan men rubriken bestäms av den som utformat mallen för skolan. Innehållet på den sidan är dock alltid detsamma. Den sidan innehåller de överenskommelser skolan gjort med elev och föräldrar och beskriver vad eleven ska fokusera på kommande period. Vem som gör vad och annan viktig dokumentation i samband med uppsatta överenskommelser. På IUP-mål-sidan i elevens plan visas alla aktuella IUP-mål/Överenskommelser, både nya och ännu ej uppnådda mål från tidigare planer. För varje mål finns förutbestämda frågor att besvara. Eleven och dess lärare kan förbereda sig innan utvecklingssamtalet. Alla berörda parter kan skapa och se föreslagna IUPmål. På utvecklingssamtalet bestäms vilka av de föreslagna målen som ska finnas kvar och eventuellt nya IUP-mål kan läggas till. När alla är överens och överenskommelserna dokumenterade så låser mentorn planen d.v.s. IUP-målen sparas och kan sen inte tas bort. Efter utvecklingssamtalet kan man fortsätta att arbeta vidare med målen löpande under terminen. Elevens alla aktuella mål finns alltid tillgängliga och väl synliga för att inte glömmas bort. Sida 3

5 Skapa, hitta och koppla IUP-mål Hitta till elevens IUP-målssida För att se en elevs aktuella IUP-mål gör så här: 1. Välj en elev genom att klicka på elevens namn i klassöversikten eller via navigeringslisten i vänsterkant. 2. Klicka på IUP-ikonen för att komma till elevens IUP-översikt. Redan här ser du elevens aktuella IUP-mål, både nya i den aktuella planen och tidigare mål från föregående plan samt, i förekommande fall, äldre ännu ej uppnådda mål. Du kan även se målen under fliken Min IUP (kan ha annat namn, vanligtvis Mina mål, Min Plan eller liknande). Skapa nytt IUP-mål Alternativ 1 1. Välj den elev du vill arbeta med 2. Klicka på IUP-ikonen för att komma till elevens IUPöversikt. 3. Välj Nytt IUP-mål och ge målet en titel och eventuellt en beskrivning. 4. Spara för att kunna koppla till Nationella kursplanen. Kursplanen och möjlighet att koppla till den dyker upp först efter det att målet är sparat. 5. Koppla målet till passande delar av nationella kursplanen. Alternativ 2 1. Välj den elev du vill arbeta med 2. Klicka på Fokusflaggan 3. Välj fliken IUP-mål 4. Välj Nytt-IUPmål och ge målet en titel och eventuellt en beskrivning. 5. Spara för att kunna koppla till Nationella kursplanen. Kursplanen dyker upp först efter det att målet är sparat. 6. Koppla målet till passande delar av nationella kursplanen. Sida 4

6 Arbeta med IUP-mål Tips! Döp inte IUP-målet till något ämne typ Svenska då det ju är IUP-målets rubrik som syns på de olika översikterna. Ju tydligare rubrik desto enklare att få bra information utan att behöver öppna IUP-målen. Vilket eller vilka ämnen IUPmålet berör kommer att framgå när det kopplats till kursplanen. Koppla IUP-mål till Nationella kursplanen och läroplanen För att tydliggöra varför IUP-målet finns och för att enklare få överblick över elevernas IUP-mål bör de alltid kopplas till relevanta delar av Nationella i Kursplanen eller Läroplanen. Alla IUP-mål ska kopplas till Nationella kursplanen om det går. Det får många positiva följder om detta görs och dessutom är tydlig koppling till kursplanen något skolverket kräver. 1. När du sparat ett IUP-mål dyker relevant kursplan fram i högerkanten. 2. Välj ämne genom att klicka på ämnessymbolen. 3. Scrolla till rätt avsnitt i kursplanen eller läroplanen(strävansmål, centralt innehåll et.c.) och klicka på den/de delar du vill koppla till. Alla delar i kursplanen som har en symbol i vänsterkanten är kopplingsbara. De delar av kursplanen du valt blir markerad med fet stil och en kedjesymbol. 4. Klicka på Färdig eller i det svarta fältet utanför kursplanerutan när du är färdig. 5. Spara 6. Gör om proceduren för fler ämnen om IUP-målet är ämnesövergripande. Notera! Unikum hämtar automatiskt in rätt kursplaner för din skolform. Koppla IUP-målet bara till ämnet Om du vill koppla ett IUP-mål till ett eller flera ämnen utan att för den skull koppla till någon specifik del av kursplanen gör du på samma sätt som beskrivet ovan men väljer istället Välj ämne och klicka på Koppla ämne längst upp till höger i den öppna kursplanen. Se om IUP-målet är kopplat till Kursplan/läroplan? Blått mål = Kopplat till nationell kursplan/läroplan Grått mål = Inte kopplat till nationell kursplan/läroplan Sida 5

7 Se aktuella IUP-mål för en elev Aktuella IUP-mål för en elev ser du från elevens IUP-översikt. (Se avsnitt Hitta till elevens IUP-mål-sidan för en elev.) Med aktuella IUP-mål avses alla elevens IUP-mål som ej är markerade som uppnådda. (Grön trappa). Aktuella IUP-mål kan komma både från aktuell plan och tidigare planer. Det som visas i IUP-översikten är: 1. Alla nya IUP-mål som skapats i den aktuella planen, oavsett status. 2. Alla IUP-mål från föregående plan, dvs från förra terminen, oavsett status. Även uppnådda IUP-mål från föregående plan visas. 3. Ej uppnådda IUP-mål från tidigare planer. Detta kan vara från lång tid tillbaks om mentorn inte markerat målen som uppnådda vilket man behöver göra för att de ska arkiveras och försvinna från översikten. Syftet är att inga aktuella mål ska kunna glömmas bort utan hela tiden finnas väl synliga för elev, föräldrar, lärare och mentor. Se alla IUP-mål för en elev Elevens samtliga IUP-mål, både aktuella IUP-mål och gamla IUP-mål i tidigare planer finns alltid tillgängliga i Unikum. IUP-målen är sorterade efter status (Nytt, Påbörjat, Klart, Uppnått). För att få en komplett översikt över elevens samtliga IUP-mål: 1. Gå till elevens startsida och klicka på Fokus-ikonen. 2. Klicka på fliken IUP-mål Här ser du alla elevens IUP-mål sorterade på status. Översikten visar datum då målet skapades och senast ändrades samt vilka ämnen i nationella kursplanen som målet är kopplat till. Är målet Blått är det kopplat till nationella kursplanen eller läroplanen. Vilka delar målet är kopplat till visas med symboler. Är IUP-målet grått är det ännu inte kopplat till Nationella kursplanen. Sida 6

8 Se IUP-mål i valda ämnen för en elev Arbeta med IUP-mål Om eleven använt Unikum länge kan IUP-måls-översikten bli ganska omfattande. Det finns därför möjlighet att se IUPmål i ett eller några ämnen. För att se elevens alla IUP-mål i ett ämne: 1. Gå till elevens startsida och klicka på Fokus-ikonen. 2. Klicka på fliken IUP-mål 3. Filtrera fram rätt ämne(n) genom att markera önskat ämne i ämnesväljaren. För att se IUP-mål i flera ämnen samtidigt så klicka på fler ämnessymboler. Avmarkera ett ämne genom att klicka på ett markerat ämne en gång till så tas IUP-målen kopplade till det ämnet bort ur listan över de IUP-mål som visas. Vill du se alla IUP-mål klickar du på Visa alla längt till vänster i ämnesväljaren. Se detaljer om ett IUP-mål För att se vad som är dokumenterat om ett IUP-mål, klicka på IUP-målet så öppnas det och innehållet visas. Du kan då se aktuella kopplingar, blogginlägg, portfoliokopplingar och vad som i övrigt är skrivet om IUP-målet. Vilka frågor som ska finnas under ett IUPmål bestämmer skolan själv. Det är en del av IUPmallen. Sida 7

9 Se alla IUP-mål för eleverna i en klass För att komma till klassens/gruppens IUP-måls-översikt gör du så här: 1. Gå till Klassens startsida 2. Klickar på Fokus-ikonen 3. Har skolan LPP så är det dessa som syns först. Klicka på fliken IUP-mål så kommer IUP-målsöversikten för klassen fram. 4. Nu visas alla IUP-målen sorterade efter status (Nytt, Påbörjat, Klart och Uppnått). Man ser också namn på den elev som har respektive IUP-mål och datumet då målet är skapat och när det senast ändrades. Tips! För att se mer detaljer om ett IUP-mål eller arbeta med ett av IUP-målen, klicka på målet så öppnas det i Redigera läge. Se IUP-mål för valda ämnen för en klass För att se alla IUP-mål i ett eller flera ämnen för alla elever i en klass kan man enkelt filtrera fram dem. 1. Gå till Klassens startisda 2. Klicka på Fokus-ikonen 3. Välj Fliken IUP-mål 4. Filtrera fram rätt ämne(n) genom att markera önskat ämne i ämnesväljaren. För att se IUP-mål i flera ämnen samtidigt så klicka på fler ämnessymboler. Avmarkera ett ämne genom att klicka på ett markerat ämne en gång till så tas IUP-målen kopplade till det ämnet bort ur listan över de IUP-mål som visas. Vill du se alla IUP-mål klickar du på Visa alla längt till vänster i ämnesväljaren. Sida 8

10 Arbeta med IUP-mål Måltrappan Hur mål-trappan används Syftet med mål-trappan är att alla involverade enkelt ska kunna följa hur arbetet med IUP-målen fortskrider. Det blir på så sätt enklare att få överblick över aktuella IUP-mål och historik. Det är inget absolut krav att man använder alla olika nivåer i måltrappan men om eleverna själva är aktiva vill de nog gärna göra det och då blir det också synligt för mentor och föräldrar att arbetet med målen flyter på. Notiser går ut till alla berörda (elev, lärare, mentor och vårdnadshavare) när någon ändrar status på ett mål. Mål-trappans 4 steg Nytt Blir automatiskt status på alla nya IUP-mål eller förslag på IUP-mål som läggs in. Påbörjat Markeras när arbetet med målet har påbörjats. Klart Används av Eleven/Läraren när de anser att arbetet med IUP-målet klart. Uppnått Mentorn sätter status Uppnått för att bekräfta att IUP-målet är nått. Ändra status på ett IUP-mål När arbetet med IUP-målen fortskrider kan eleven och lärarna löpande ändra status på målen. 4. Öppna aktuellt IUP-mål (från Fokus, fliken IUP-mål eller från ele elevs IUP-överikt.) 5. Klicka på önskat steg i måltrappan. 6. Spara Notera! Det är bara mentorn som kan ge ett mål status Uppnått. Sida 9

11 Markera när målet är Uppnått - Mentor När man följer upp IUP-målen, t.ex. vid utvecklingssamtalet, behöver mentorn ändra status till Uppnått (Grön trappa) för att bekräfta att ett IUP-mål är klart och uppnått. Det är också en tydlig bekräftelse på att alla är överens. Det är viktigt att IUP-målen, när de är klara, får status Uppnått så att de arkiveras och försvinner från elevens IUPöversikt och IUP-sida i den Individuella Utvecklingsplanen. Här ska bara aktuella IUP-mål finnas med. Avslutade IUP-mål. IUP-mål som man av olika skäl väljer att inte arbeta vidare med arkiveras också lämpligtvis genom att ändra status till Uppnått och skriva en kommentar i Utvärderingsfältet, t.ex. avslutat. Alternativt kan mentorn ta bort IUP-mål som avslutas men det kan vara bra att ha även dem kvar som dokumentation så ta inte bort IUP-mål i onödan. Alla nya IUP-mål skapade i nuvarande plan visas här. Alla IUP-mål från föregående plan, oavsett status, visas här. Alla IUP-mål med status Nytt, Påbörjat eller Klart från tidigare planer visas här. För att ett IUP-mål ska försvinna från elevens IUP-översikt behöver status ändras till Uppnått. Sida 10

12 Kommentera eller diskutera ett IUP-mål (Blogg) Arbeta med IUP-mål Till varje IUP-mål finns möjlighet för vårdnadshavare, elev och lärare att skriva in kommentarer eller att diskutera IUPmålet. När någon kommenterar skickas som vanligt en notis till berörda. Vilka som får notisen beror på vilka du adresserar din kommentar till. Eleven får alltid informationen. Så här lägger du in en kommentar i ett IUP-mål: 1. Klicka på IUP-målet så att det öppnas. 2. Klicka på Ny Blogg 3. Skriv en rubrik och din kommentar. 4. Markera/avmarkera i rutorna Till.. så att rätt personer får din kommentar. Du kan välja bort de förvalda mottagarna genom att ta bort bockrutan före rollen. Eleven får alltid informationen och kan inte välas bort. 5. Välj Publicera för att göra din kommentar synlig i Unikum eller e-posta för att även skicka ett mail till mottagarna direkt. Eller välj spara utkast om du vill arbeta vidare med inlägget innan de publiceras. Så här ser det ut när man öppnar ett IUP-mål med en kommentar (Blogg) Kommentaren hanteras av Blogg-verktyget och finns nu även under elevens Blogg, kopplad till IUP-målet. Sida 11

13 Skriva ut Ibland kan man vilja skriva ut ett eller flera IUP-mål. Vanligt är att man t.ex. vill skriva ut elevens aktuella IUP-mål för att sätta upp på bänken, väggen eller hemma för att ha dem väl synliga. Unikum rekommenderar annars att man använder verktyget för att titta på och arbeta med IUP-målen löpande så att man alltid har tillgång till aktuell information. Skriva ut en elevs aktuella IUP-mål 1. Gå till elevens IUP-översikt. 2. Välj Skriv ut genom att klicka på skrivarikonen längst upp till höger i Unikumfönstret. (OBS! använd inte webb-läsarens utskriftsfunktion). 3. Ta bort bockrutorna framför alla delar utom den som innehåller IUP-målen. 4. Klicka på Skriv ut till PDF 5. Det skapas nu en PDF-fil med elevens IUP-mål. Filen sparas på din dator och öppnas också direkt. Filen heter evensnamn-datum(då mallen startades). Tex Ibiza Elmqvist pdf. Skriva ut IUP-mål för elev eller klass från iup-målsöversikten Om du vill skriva ut t.ex. alla IUP-mål kopplade till svenska för eleverna i Klass 3 gör du det via Fokus och fliken IUP-mål. 1. Från IUP-måls översikten för klassen, markera önskade ämnen genom att klicka på ämnet/ämnen. 2. Välj Skriv ut genom att klicka på skrivarikonen längst upp till höger i Unikum-fönstret. (OBS! använd inte webb-läsarens utskriftsfunktion). 3. Du får nu upp en utskriftsruta för att välja skrivare eller PDF (kräver att du har en PDF-programvara på din dator). Välj önskad skrivare eller PDF och klicka på Skriv ut. Följ vidare instruktioner för valt utskriftssätt. Tips! Se avsnitt Tips och Trix för hur du laddar ner en PDF-programvara. Sida 12

14 Arbeta med IUP-mål Övrigt Vad kan eleven se och göra med sina IUP-mål Eleven kan: Skapa ett IUP-mål Koppla IUP-målet till Nationella kursplanen och läroplanen Koppla bort eller ändra IUP-målets koppling till Nationella kursplanen och läroplanen Ändra status på ett IUP-mål (ej till Uppnått) Dokumentera de delar av målet eleven har rättigheter att skriva i Ta bot ett IUP-mål som inte är låst Lägga in en kommentar/blogga om IUP-målet Eleven ser all dokumentation om ett IUP-mål inklusive kopplingar till kursplan och läroplan. Eleven ser alla kommentarer/bloggar som tillhör elevens IUP-mål Vad kan vårdnadshavaren se och göra Vårdnadshavaren kan: Skapa ett IUP-mål Ändra status på ett IUP-mål (ej till Uppnått) Dokumentera de delar av målet där vårdnadshavare har rättigheter att skriva Ta bot ett IUP-mål som inte är låst Lägga in en kommentar/blogga om IUP-målet Vårdnadshavaren ser all dokumentation om ett IUP-mål inklusive kopplingar till kursplan och läroplan. Vårdnadshavaren ser även kommentarer/bloggar om ett IUP-mål om vårdnadshavaren är vald som mottagare till en kommentar. Kommentarer riktade endast till lärare/mentor syns inte för vårdnadshavare. Sida 13

15 Tips och trix Utformning av IUP-mallen för smidigare arbete med IUP-mål (Det här behöver du ta upp med Unikum-administratören på skolan eller i kommunen om förändring i IUP-mallen ska göras, det är endast de som kan ändra i mallarna.) För att det ska bli smidigare att dokumentera utvärderingen av ett IUP-mål när det är klart/uppnått bör den som utformar IUP-mallen se till att fältet för Utvärdering/Uppföljning (om ni valt att ha ett sådant) är öppet även efter det att planen är låst. Se till att alla roller kan skriva i alla delar av IUP-målet så att t.ex. eleven kan sitta bakom spakarna vid samtalet och fylla i både vad skola, elev och hemmet ska bidra med i arbete med målet. Sparar onödig administration. Använda alltid kommentarsfrågor så att det tydligt syns vem som skrivit vad och när. Se hur andra skolor och kommuner utformar sina IUP-mallar I Skolbanken och Nationella IUP-banken finns 100-tals exempel på IUPmallar som kan användas eller användas som inspiration. Du hittar IUPbanken under Skolbanken inne i Unikum. Koppla IUP-mål till flera ämnen och/eller till läroplanen Om ett IUP-mål är ämnesövergripande och/eller hänger ihop med Läroplansdelarna t.ex. Normer och Värden så koppla IUP-målet till alla dessa delar för ökad tydlighet. Viktigt att det görs för att man sen ska kunna söka i och få bättre översikter och möjlighet till uppföljning och planering av undervisningen utifrån elevernas behov. PDF-programvara för att hantera utskrifter En PDF-programvara är användbar till mycket och kan t.ex. användas när du vill skriva ut en sida i Unikum för att spara eller skicka vidare med e-post. Med en PDF-programvara kan du enkelt skapa och läsa PDF-filer. Tips på bra gratis-program: Cute PDF Ladda ner härifrån: Sida 14

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen.

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen. Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan/samtalsmallar Hantera Överenskommelser Processen runt utvecklingssamtal Steg för steg beskrivning av hur du gör OBS!

Läs mer

Innehåller: Mer dokumentation finns på Unikums supportsidor>> Sida 1 av 10

Innehåller: Mer dokumentation finns på Unikums supportsidor>> Sida 1 av 10 Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan Hantera Överenskommelser Löpande administration av utvecklingsplaner och underlag Steg för steg beskrivning av hur du

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Juli-13. Innehåller:

Juli-13. Innehåller: Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan/samtalsmallar Hantera Överenskommelser Processen runt utvecklingssamtal Steg för steg beskrivning av hur du gör OBS!

Läs mer

Utformning av samtalsmallar

Utformning av samtalsmallar Jan 14 Utformning av samtalsmallar Den här guiden beskriver hur du kan ta fram och anpassa mallar för Utvecklingsplaner för alla skolformer i Unikum. Här beskrivs också hur mallen är uppbyggd samt vilka

Läs mer

Lathund för pedagoger Grundskola med:

Lathund för pedagoger Grundskola med: Att skriva omdo men Lathund för pedagoger Grundskola med: Utdrag ur Skolverkets allmänna råd Exempel på olika sätt att skriva omdömen Steg för steg instruktioner om hur du gör i Unikum Sida 1 av 13 Allma

Läs mer

Utformning av samtalsmallar

Utformning av samtalsmallar Jan 15 Utformning av samtalsmallar Den här guiden beskriver hur du kan ta fram och anpassa samtalsmallar i Unikum. Här beskrivs också hur mallen är uppbyggd samt vilka möjligheter och begränsningar som

Läs mer

Skapa mallar för utvecklingssamtal

Skapa mallar för utvecklingssamtal Jan 15 Guide för Administratörer Skapa mallar för utvecklingssamtal Den här guiden beskriver hur du skapar och redigerar mallar för utvecklingssamtal i Unikum. Här beskrivs hur malleditorn används och

Läs mer

Lathund att skapa och tilldela en LPP

Lathund att skapa och tilldela en LPP Lathund att skapa och tilldela en LPP Här presenteras ett sätt att steg-för-steg ta fram en lokal pedagogisk planering för ett arbetsmoment eller en terminsplanering i ett ämne eller ett ämnesövergripande

Läs mer

Aug 2012. Skapa IUP-mallar i Unikum

Aug 2012. Skapa IUP-mallar i Unikum Aug 2012 Guide för Administratörer Skapa IUP-mallar i Unikum Denna guide beskriver hur du skapar och redigerar IUP-mallar i Unikum. Här beskrivs hur IUPmalleditorn används och hur du skapar nya mallar

Läs mer

Genomgång av förändringar i Unikum

Genomgång av förändringar i Unikum Genomgång av förändringar i Unikum Nya Unikum På rektorsgruppens uppdrag har det nu genomförts stora förändringar av hur Unikum skall användas. Krav på Yubikey för elever försvinner Vårdnadshavare loggar

Läs mer

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida.

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida. Bedo mning fo r a r 6-9 Lathund för pedagoger Grundskola med: Vad säger skolverket Utdrag ur nya lagtexten (förslag som träder i kraft 19/11-2013) Bedömning av kunskapsutveckling i Nya Unikum Steg för

Läs mer

Lathund för pedagoger Grundskola med:

Lathund för pedagoger Grundskola med: Att skriva omdo men Lathund för pedagoger Grundskola med: Utdrag ur Skolverkets allmänna råd Exempel på olika sätt att skriva omdömen Steg för steg instruktioner om hur du gör i Unikum Gäller er som arbetar

Läs mer

Kom igång-guide. 1. Bekanta dig med Unikum. 2. Arbeta med förberedande frågor och mål. 3. Se dina omdömen. 4. Målöversikt

Kom igång-guide. 1. Bekanta dig med Unikum. 2. Arbeta med förberedande frågor och mål. 3. Se dina omdömen. 4. Målöversikt Kom igång-guide för Unikum IUP, mål och omdömen 1. Bekanta dig med Unikum Gör dina personliga inställningar Klasslista Startsidans delar Grupp eller Person Modul-ikonerna 2. Arbeta med förberedande frågor

Läs mer

UTVECKLINGSPLANENS OLIKA DELAR OCH UTFORMNING... 5 Innehållet utvecklingsplanen består av:... 5

UTVECKLINGSPLANENS OLIKA DELAR OCH UTFORMNING... 5 Innehållet utvecklingsplanen består av:... 5 Augusti 2012 Kom igång med Unikum Guide för vårdnadshavare - Grundskola Den här guiden beskriver hur du hittar i Unikum, vad som finns i ditt barns individuella utvecklingsplan, varför och hur skolan dokumenterar

Läs mer

Checklista skapa IUP-mall Grundskola + Grundsärskola. Förberedelser. Innan du sätter igång med ny IUP-mall i Unikum

Checklista skapa IUP-mall Grundskola + Grundsärskola. Förberedelser. Innan du sätter igång med ny IUP-mall i Unikum Grundskola + Grundsärskola Detta är en checklista för dig som skapar IUP-mallar för användning i Unikum. IUP-mallen utgör en mycket viktig del av verktyget och en välformad IUP-mall ger större nytta och

Läs mer

Skapa pedagogisk planering

Skapa pedagogisk planering September 2012 Guide för lärare Skapa pedagogisk planering Den här guiden beskriver hur du arbetar med pedagogisk planering i Unikum. Här beskrivs hur du skapardin planering i Unikum, hur du skapar egna

Läs mer

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida.

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida. Att skriva omdo men a r 1-5 Lathund för pedagoger Grundskola med: Allmänna råd om omdömen Utdrag ur nya lagtexten (förslag som träder i kraft 19/11-2013) Skriva omdömen i Nya Unikum Steg för steg instruktioner

Läs mer

Digital IUP med Skriftliga omdömen. Guide för Vh

Digital IUP med Skriftliga omdömen. Guide för Vh Digital IUP med Skriftliga omdömen Guide för Vh jan 2011 UNIKUM FÖR VÅRDNADSHAVARE I HALMSTAD KOMMUN Halmstad Kommun har valt att använda systemet Unikum för digital hantering av IUP med skriftliga omdömen.

Läs mer

Kom igång guide för vårdnadshavare. Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen

Kom igång guide för vårdnadshavare. Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen Kom igång guide för vårdnadshavare Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen 1. Introduktion 2 2. Om IUP-mallarna i Unikum 3 3. Vad behöver du för att komma igång? 4 4. Logga in på Unikum 5 5. Bekanta

Läs mer

Mars Utformning av IUP-mallar

Mars Utformning av IUP-mallar Mars 2011 Guide för Administratörer Utformning av IUP-mallar Denna guide beskriver hur en IUP-mall i Unikum är uppbyggd samt vilka möjligheter och begränsningar som finns vid utformning av innehållet.

Läs mer

Kom igång med Unikum

Kom igång med Unikum Kom igång-guide för vårdnadshavare Kom igång med Unikum 1. Introduktion av IUP med skriftliga omdömen 2. Om IUP i Unikum 3. Vad behöver du för att komma igång? 4. Logga in i Unikum 5. Bekanta dig med Unikum

Läs mer

Övningsuppgifter Nya Unikum 26 september 2013. www.unikum.net. Uddevalla

Övningsuppgifter Nya Unikum 26 september 2013. www.unikum.net. Uddevalla Övningsuppgifter Nya Unikum 26 september 2013 Uddevalla Inloggning på testkontot 1.Gå till https://demo.unikum.net 2.Det ser ut så här: 3.Skriv in din testlärares användar-id (ska du ha fått eller får

Läs mer

Enklare och smartare. elevdokumentation. Munkedal övningar 29 oktober2013. www.unikum.net

Enklare och smartare. elevdokumentation. Munkedal övningar 29 oktober2013. www.unikum.net Enklare och smartare elevdokumentation Munkedal övningar 29 oktober2013 Inloggning på testkontot 1.Gå till https://demo.unikum.net 2.Det ser ut så här: 3.Skriv in din testlärares användar-id (ska du ha

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Januari 2011 Guide för vårdnadshavare - Grundskola Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen. Denna guide beskriver dels vad individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen är, varför de finns, vad

Läs mer

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna.

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna. Kom igång med InfoMentors familjewebb Familjewebben är en del av InfoMentors lärplattform där du som förälder kan logga in i systemet. Här kan du få information och följa dokumentationen om ditt barns

Läs mer

Juli-13. Skapa mallar för utvecklingssamtal

Juli-13. Skapa mallar för utvecklingssamtal Juli-13 Guide för Administratörer Skapa mallar för utvecklingssamtal Den här guiden beskriver hur du skapar och redigerar mallar för utvecklingssamtal i Unikum. Här beskrivs hur malleditorn används och

Läs mer

Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen

Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen Ny läroplan nytt IUP-verktyg I samband med införandet av en ny läroplan tas ett nytt verktyg för att stödja arbetet med IUP med

Läs mer

Schoolsoft Manual HANDLINGAR - PERIOD 1 - TRÄNINGSLÄGER 3 IUP 3 HANDLINGAR - PERIOD 2 4. Omdöme 4 HANDLINGAR - PERIOD 4 6. Avstämning i omdömesdelen 6

Schoolsoft Manual HANDLINGAR - PERIOD 1 - TRÄNINGSLÄGER 3 IUP 3 HANDLINGAR - PERIOD 2 4. Omdöme 4 HANDLINGAR - PERIOD 4 6. Avstämning i omdömesdelen 6 Schoolsoft Manual HANDLINGAR - PERIOD 1 - TRÄNINGSLÄGER 3 IUP 3 HANDLINGAR - PERIOD 2 4 Omdöme 4 HANDLINGAR - PERIOD 3 6 Avstämning i omdömesdelen 6 HANDLINGAR - PERIOD 4 6 Reviderad IUP 6 HANDLINGAR -

Läs mer

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B.

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. Al-Salamah skolan Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. HT - 2011 2 Välkommen till manualen för vårdnadshavare i InfoMentor P.O.D.B. Detta är en manual som skall hjälpa dig som vårdnadshavare att använda

Läs mer

Så här funkar Föreningsliv

Så här funkar Föreningsliv Så här funkar Föreningsliv Logga in Logga in på den adress du fått skickat till dig via mail. Använd det lösenord och användarnamn som du tilldelats. Kom alltid ihåg att logga ut när du skrivit färdigt,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN. Skriftliga omdömen och kommentarbanker

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN. Skriftliga omdömen och kommentarbanker UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN Skriftliga omdömen och kommentarbanker UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2009-08-12 SKRIFTLIGA OMDÖMEN OCH KOMMENTARBANKER Individuell utvecklingsplan

Läs mer

Policy för utvecklingssamtal på Lemshaga Akademi

Policy för utvecklingssamtal på Lemshaga Akademi 110826 Policy för utvecklingssamtal på Lemshaga Akademi Utvecklingssamtal Vad säger styrdokumenten? Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 12 Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och

Läs mer

hypernet - Stöd för lärande Lärare

hypernet - Stöd för lärande Lärare hypernet - Stöd för lärande Lärare Innehållsförteckning Planering... 3 Ämnesövergripande planering... 3 Uppgifter... 4 Studieinfo... 6 Omdöme... 7 Utvecklingssamtal... 8 Åtgärdsprogram... 9 Mallar... 10

Läs mer

Varför har vi gjort förändringar?

Varför har vi gjort förändringar? Vägval i Nya Unikum Varför har vi gjort förändringar? De senaste 2 åren har det hänt mycket i omvärlden. Regeringens förslag om förenkling 2013 gör att dokumentationen minskar för lärare. Användningen

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen

Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen Kom igång-guide för vårdnadshavare Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen 1. IT-systemet Unikum 2. Om IUP-mallarna 3. Vad behöver du för att komma igång? 4. Logga in i Unikum 5. Bekanta dig med Unikum

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Familjewebben. Information och manual för föräldrar till Säters kommuns IT-stöd Infomentor Sammanställningen gjord av Viktoria Robertsson

Familjewebben. Information och manual för föräldrar till Säters kommuns IT-stöd Infomentor Sammanställningen gjord av Viktoria Robertsson Familjewebben Information och manual för föräldrar till Säters kommuns IT-stöd Infomentor 2013-02-12 Sammanställningen gjord av Viktoria Robertsson SÄTERS KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben 1 Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri.

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri. Bakgrund Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen med omdömen och den framåtsyftande planeringen kan se ut. Stödmaterialet

Läs mer

Manual för Samordnad Individuell Plan - SIP. Klicka på ärendevyn (fliken) SIP. Klicka för åtkomst till SVU

Manual för Samordnad Individuell Plan - SIP. Klicka på ärendevyn (fliken) SIP. Klicka för åtkomst till SVU Manual för Samordnad Individuell Plan - SIP Klicka på ärendevyn (fliken) SIP Klicka för åtkomst till SVU Finns en pågående vårdperiod går det öppna SVU-processen från SIP-översikten genom att klicka på

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

En lathund inför utvecklingssamtalet

En lathund inför utvecklingssamtalet En lathund inför utvecklingssamtalet 20091119 /lga 1 Så här arbetar vi med IUP i Ödeshög I Skolverkets allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen skriver man följande om

Läs mer

Familjewebben. Information och manual för föräldrar Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsförvaltningen - 1 -

Familjewebben. Information och manual för föräldrar Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsförvaltningen - 1 - Familjewebben Information och manual för föräldrar 2012-09-21 Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsförvaltningen - 1 - Innehållsförteckning 1 Logga in i InfoMentor 3 2 Startsidans innehåll... 4 3

Läs mer

Diskussionsforum i Fronter

Diskussionsforum i Fronter Diskussionsforum i Fronter guide för användning av Forum i Fronter Vers 2.0 Inledning I Fronter finns det fem olika diskussionsverktyg. Fronter har gett dem den gemensamma beteckningen Forum, och du hittar

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer

Välj bloggen som du använder i skolan, i detta fallet heter den Min Skolblogg.

Välj bloggen som du använder i skolan, i detta fallet heter den Min Skolblogg. Guide: Etiketter i Blogspot Hej! Denna guide kommer att visa hur man kan använda Etiketter i sin blogg för att sortera sina inlägg. För alla dina inlägg handlar ju inte om samma sak, eller hur? Ett exempel

Läs mer

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 2 Logga in första gången...3 2.2 Logga in med användarnamn och lösenord...3 2.3 Min profil...4

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ÅTGÄRDSUTREDARE 3. Hitta till Åtgärdsprogram 3. Navigation 4. Menyval: Information 4. Menyval: Skriv och visa 4.

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ÅTGÄRDSUTREDARE 3. Hitta till Åtgärdsprogram 3. Navigation 4. Menyval: Information 4. Menyval: Skriv och visa 4. Innehållsförteckning ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ÅTGÄRDSUTREDARE 3 Hitta till Åtgärdsprogram 3 Navigation 4 Menyval: Information 4 Menyval: Skriv och visa 4 Utredning 6 Åtgärdsprogram 8 Utvärdera Åtgärdsprogram

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan LATHUND Att komma igång med Pecar E Plan E Plan Lathund Hej och välkommen till E Plan, det digitala verktyg som bl.a. gör kontrollplaner och egenkontroller digitala, sökbara samt samlar all dokumentation

Läs mer

Åsaskolans årshjul åk 1-5

Åsaskolans årshjul åk 1-5 Åsaskolans årshjul åk 1-5 December - markera i kunskaper Februari-utv.samtal och upprätta en IUP Septemberutv.samtal och upprätta en IUP Juni - markera i kunskaper En manual som beskriver hur du ska arbeta

Läs mer

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare Inlämningsverktyget i Fronter för lärare I inlämningsverktyget kan du enkelt se vem som lämnat in ett arbete, när de har lämnat in och vilka filer de har lämnat in. Studenterna i kursen kan få påminnelser

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Den nya skollagen 2010:800

Den nya skollagen 2010:800 Den nya skollagen 2010:800 - avsnitt som berör r grundskolan 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 3 Alla barn och elever ska ges den ledning

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

ELEVDOKUMENTATION i Stockholm Skolwebb

ELEVDOKUMENTATION i Stockholm Skolwebb ELEVDOKUMENTATION i Stockholm Skolwebb IUP - Skriftliga omdömen Vad? När och Vem? Var och Hur? Beskriver elevens kunskapsutveckling och ska skrivas i varje ämne som eleven fått undervisning i. En gång

Läs mer

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Under höstterminen 2012 kommer vi att använda oss av de funktioner i skolwebben som vi har markerat. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar

Läs mer

Generellt. Ljudsystemet instruktioner för handledare

Generellt. Ljudsystemet instruktioner för handledare Generellt De data som ligger i detta system är känsliga. Undvik att spara ner filer på bärbara medium (t.ex på ett USB-minne eller på en bärbar dator). Om du har behövt spara ner en fil, var då noga med

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11.

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 7 Nyheter 8 Meddelanden 9 Tröskelvärden 11 Beslutsfattare 12 Profilsida 13 1 Registrering För att registrera dig som

Läs mer

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan IUP och omdöme me i Skollagen 2010:800 10 kap. Grundskolan [ ] Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 12 Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal

Läs mer

STEGBESKRIVNING - WEBB

STEGBESKRIVNING - WEBB STEGBESKRIVNING - WEBB Logga in och Ut 1. Öppna upp en webbläsare (Chrome eller Firefox) 2. Skriv in sökvägen: www.krukmakarenshus.org/wp-admin/ 3. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck Logga in 3. När

Läs mer

DATALOGISK SNABB MANUAL 5-2014. Reviderad 2015-05-20. Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se.

DATALOGISK SNABB MANUAL 5-2014. Reviderad 2015-05-20. Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se. DATALOGISK SNABB MANUAL Reviderad 2015-05-20 Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se 5-2014 April MOBILE Manual senast ändrad 2015-05-20 Register Inloggningsuppgifter

Läs mer

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 1 Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 Ola Stjärnhagen 2 Skapa rapport 1. Klicka på Enkät > Hitta enkät. Listan som dyker upp visar endast de 50 senast skapade enkäterna. Klicka på Sök

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-10-11 Lathund till Dexter IUP Version 5 Innehållsförteckning Logga in 3 Skapa samtalsunderlag och sätta datum, Metod 1 3 Skapa samtalsunderlag och sätta datum, Metod

Läs mer

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare Inlämningsverktyget i Fronter för lärare I inlämningsverktyget kan du enkelt se vem som lämnat in ett arbete, när och vad studenterna har lämnat in. Kursdeltagarna kan få påminnelser om sista inlämningsdag.

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student/Elev

Användarmanual Vklass lärplattform. Student/Elev Användarmanual Vklass lärplattform Student/Elev Användarmanual Vklass lärplattform (Elever) Sida 2 av 15 Innehållsförteckning Inloggning till Vklass 4 Vad är mina inloggningsuppgifter 4 Var loggar föräldrarna

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Råd skriftliga omdömen

Råd skriftliga omdömen Råd skriftliga omdömen BAKGRUND Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen med omdömen och den framåtsyftande planeringen

Läs mer

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Dagens agenda Implementeringsarbetet på Klastorp-Essinge skolor och Kullskolan Diskussion IUP-processen i Lgr11? Ett dokumentationsverktyg som följer IUP-processen?

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

Spår i landskapet. Version 3.0 2008-08-15. Innehållsförteckning

Spår i landskapet. Version 3.0 2008-08-15. Innehållsförteckning 1 Spår i landskapet Editering (att lägga in text och bild) i öppna arkivet Version 3.0 2008-08-15 Innehållsförteckning Hur det öppna arkivet är uppbyggt... 2 Gör i ordning ditt material!... 2 Logga in

Läs mer

Foto: Manual till hur du skapar din egen IUP- och Portfolio-sajt i Cambro

Foto:  Manual till hur du skapar din egen IUP- och Portfolio-sajt i Cambro Foto: www.fotoakuten.se Manual till hur du skapar din egen IUP- och Portfolio-sajt i Cambro Denna sajt kommer att följa med dig genom hela utbildningen. Det är du som äger sajten och ansvarar för dess

Läs mer

www.grade.com LUVIT Kompetens Manual

www.grade.com LUVIT Kompetens Manual www.grade.com LUVIT Kompetens Manual Innehållsförteckning 1. KOMPETENS 3 1.1. MEDARBETARENS KOMPETENSVY 3 1.1.1. Personlig utveckling 3 1.1.1.1. Profil 3 1.1.1.2. Kompetensanalys 4 1.1.1.3. Mål- och utvecklingssamtal

Läs mer

I U P. e-tjänst med förhinder? Mats Östling, IT-strateg. Sveriges Kommuner och Landsting. Kommits, Luleå 20070509. Sveriges Kommuner och Landsting

I U P. e-tjänst med förhinder? Mats Östling, IT-strateg. Sveriges Kommuner och Landsting. Kommits, Luleå 20070509. Sveriges Kommuner och Landsting I U P e-tjänst med förhinder? Mats Östling, IT-strateg Kommits, Luleå 20070509 Utvecklingssamtal 7 kap. 2 grundskoleförordningen Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Använda SYV-spindeln

Använda SYV-spindeln 2015-02-19 Använda SYV-spindeln Instruktioner för att komma igång! 1 av 11 Komma igång! 1. Registrera en användare och logga in För att börja använda SYV-spindeln är det första du måste göra att registrera

Läs mer

instruktionsmanual till föräldrar

instruktionsmanual till föräldrar instruktionsmanual till föräldrar Välkommen till Pluttra! Pluttra är ett digitalt verktyg för dokumentation, kommunikation och information för förskolan. Genom en helhetslösning där skolan genom utbildning,

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Här har vi har sammanställt frågor kring Omdöme24 som ni användare ställt till oss i supporten. Hur länge ska en undersökning vara öppen? Vissa skolor väljer att öppna upp en undersökning i början av läsåret

Läs mer

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt att inom personalgruppen

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

Att skriva inlägg i Spelmansgillets bloggar hos Blogspot/Google

Att skriva inlägg i Spelmansgillets bloggar hos Blogspot/Google Att skriva inlägg i Spelmansgillets bloggar hos Blogspot/Google Läsare vem som helst eller utvald krets Bloggen kan konfigureras så att inlägg kan läsas av vem som helst på nätet. Den kan även konfigureras

Läs mer