Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser"

Transkript

1 Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du lägger in ett IUP-mål, hur du kopplar det till nationella kursplanen samt hur man löpande arbetar med och dokumenterar arbetet med IUPmålet fram tills det är klart. Här beskrivs också hur man ser hur arbetet med IUP-målen fortskrider. Det beskrivs även vad elev och vårdnadshavare kan se och göra med IUP-målen. I Unikum finns den Nationella IUP-banken där tusentals Omdömes och IUP-mallar som tagits fram av skolor och kommuner från hela landet finns samlade, dessa har din skola tillgång till att använda och inspireras av

2 Arbeta med IUP-mål Innehållsförtecknings INNEHÅLLSFÖRTECKNINGS... 1 VAD ÄR IUP-MÅL OCH HUR ANVÄNDS DE?... 2 Begrepp och hur de används... 2 IUP-mål-sidan i Unikum... 3 SKAPA, HITTA OCH KOPPLA IUP-MÅL... 4 Hitta till elevens IUP-målssida... 4 Skapa nytt IUP-mål... 4 Koppla IUP-mål till Nationella kursplanen och läroplanen... 5 Koppla IUP-målet bara till ämnet... 5 Se om IUP-målet är kopplat till Kursplan/läroplan?... 5 Se aktuella IUP-mål för en elev... 6 Se alla IUP-mål för en elev... 6 Se IUP-mål i valda ämnen för en elev... 7 Se detaljer om ett IUP-mål... 7 Se alla IUP-mål för eleverna i en klass... 8 Se IUP-mål för valda ämnen för en klass... 8 MÅLTRAPPAN... 9 Hur mål-trappan används... 9 Mål-trappans 4 steg... 9 Ändra status på ett IUP-mål... 9 Markera när målet är Uppnått - Mentor KOMMENTERA ELLER DISKUTERA ETT IUP-MÅL (BLOGG) SKRIVA UT Skriva ut en elevs aktuella IUP-mål Skriva ut IUP-mål för elev eller klass från iup-målsöversikten ÖVRIGT Vad kan eleven se och göra med sina IUP-mål Vad kan vårdnadshavaren se och göra TIPS OCH TRIX Utformning av IUP-mallen för smidigare arbete med IUP-mål Se hur andra skolor och kommuner utformar sina IUP-mallar Koppla IUP-mål till flera ämnen och/eller till läroplanen PDF-programvara för att hantera utskrifter Sida 1

3 Vad är IUP-mål och hur används de? Begrepp och hur de används Det skolverket kallar Individuell Utvecklingsplan är både elevens skriftliga omdömen och de överenskommelser som görs mellan hem och skola. Dessa överenskommelser kallar vi IUP-mål eller Individuella mål i Unikum för att försöka tydliggöra skillnaden mellan hela den Individuella Utvecklingsplanen och överenskommelserna (IUP-målen). Ur Allmänna råden för IUP från Skolverket: Den individuella utvecklingsplanen ska vara ett stöd för elevens lärande. Den ska dels innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels en planering av hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella målen samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra och ansvarar för. Notera! Aktuella mål för olika arbetsområden hanteras i den lokala pedagogiska planeringen (LPPn) som kan skapas i Unikum för er som använder Bedömningsverktyget. LPP-mål, d.v.s. mål som är gemensamma för alla elever är inte IUP-mål och beskrivs därför inte vidare här utan i annan guide. I denna dokumentation använder vi följande begrepp: IUP-mål = Individuellt mål/överenskommelse mellan hem och skola, specifikt för varje elev. IUP eller Plan = Samlingsnamn för Individuell Utvecklingsplan som innefattar både IUP-mål och skriftliga omdömen och annan dokumentation inför utvecklingssamtalet enligt definition ovan. Sida 2

4 Arbeta med IUP-mål IUP-mål-sidan i Unikum Varje elevs IUP-mål samlas på en speciell sida i elevens plan. Den sidan heter vanligtvis Min IUP eller Mina Mål, Överenskommelser eller Min Plan men rubriken bestäms av den som utformat mallen för skolan. Innehållet på den sidan är dock alltid detsamma. Den sidan innehåller de överenskommelser skolan gjort med elev och föräldrar och beskriver vad eleven ska fokusera på kommande period. Vem som gör vad och annan viktig dokumentation i samband med uppsatta överenskommelser. På IUP-mål-sidan i elevens plan visas alla aktuella IUP-mål/Överenskommelser, både nya och ännu ej uppnådda mål från tidigare planer. För varje mål finns förutbestämda frågor att besvara. Eleven och dess lärare kan förbereda sig innan utvecklingssamtalet. Alla berörda parter kan skapa och se föreslagna IUPmål. På utvecklingssamtalet bestäms vilka av de föreslagna målen som ska finnas kvar och eventuellt nya IUP-mål kan läggas till. När alla är överens och överenskommelserna dokumenterade så låser mentorn planen d.v.s. IUP-målen sparas och kan sen inte tas bort. Efter utvecklingssamtalet kan man fortsätta att arbeta vidare med målen löpande under terminen. Elevens alla aktuella mål finns alltid tillgängliga och väl synliga för att inte glömmas bort. Sida 3

5 Skapa, hitta och koppla IUP-mål Hitta till elevens IUP-målssida För att se en elevs aktuella IUP-mål gör så här: 1. Välj en elev genom att klicka på elevens namn i klassöversikten eller via navigeringslisten i vänsterkant. 2. Klicka på IUP-ikonen för att komma till elevens IUP-översikt. Redan här ser du elevens aktuella IUP-mål, både nya i den aktuella planen och tidigare mål från föregående plan samt, i förekommande fall, äldre ännu ej uppnådda mål. Du kan även se målen under fliken Min IUP (kan ha annat namn, vanligtvis Mina mål, Min Plan eller liknande). Skapa nytt IUP-mål Alternativ 1 1. Välj den elev du vill arbeta med 2. Klicka på IUP-ikonen för att komma till elevens IUPöversikt. 3. Välj Nytt IUP-mål och ge målet en titel och eventuellt en beskrivning. 4. Spara för att kunna koppla till Nationella kursplanen. Kursplanen och möjlighet att koppla till den dyker upp först efter det att målet är sparat. 5. Koppla målet till passande delar av nationella kursplanen. Alternativ 2 1. Välj den elev du vill arbeta med 2. Klicka på Fokusflaggan 3. Välj fliken IUP-mål 4. Välj Nytt-IUPmål och ge målet en titel och eventuellt en beskrivning. 5. Spara för att kunna koppla till Nationella kursplanen. Kursplanen dyker upp först efter det att målet är sparat. 6. Koppla målet till passande delar av nationella kursplanen. Sida 4

6 Arbeta med IUP-mål Tips! Döp inte IUP-målet till något ämne typ Svenska då det ju är IUP-målets rubrik som syns på de olika översikterna. Ju tydligare rubrik desto enklare att få bra information utan att behöver öppna IUP-målen. Vilket eller vilka ämnen IUPmålet berör kommer att framgå när det kopplats till kursplanen. Koppla IUP-mål till Nationella kursplanen och läroplanen För att tydliggöra varför IUP-målet finns och för att enklare få överblick över elevernas IUP-mål bör de alltid kopplas till relevanta delar av Nationella i Kursplanen eller Läroplanen. Alla IUP-mål ska kopplas till Nationella kursplanen om det går. Det får många positiva följder om detta görs och dessutom är tydlig koppling till kursplanen något skolverket kräver. 1. När du sparat ett IUP-mål dyker relevant kursplan fram i högerkanten. 2. Välj ämne genom att klicka på ämnessymbolen. 3. Scrolla till rätt avsnitt i kursplanen eller läroplanen(strävansmål, centralt innehåll et.c.) och klicka på den/de delar du vill koppla till. Alla delar i kursplanen som har en symbol i vänsterkanten är kopplingsbara. De delar av kursplanen du valt blir markerad med fet stil och en kedjesymbol. 4. Klicka på Färdig eller i det svarta fältet utanför kursplanerutan när du är färdig. 5. Spara 6. Gör om proceduren för fler ämnen om IUP-målet är ämnesövergripande. Notera! Unikum hämtar automatiskt in rätt kursplaner för din skolform. Koppla IUP-målet bara till ämnet Om du vill koppla ett IUP-mål till ett eller flera ämnen utan att för den skull koppla till någon specifik del av kursplanen gör du på samma sätt som beskrivet ovan men väljer istället Välj ämne och klicka på Koppla ämne längst upp till höger i den öppna kursplanen. Se om IUP-målet är kopplat till Kursplan/läroplan? Blått mål = Kopplat till nationell kursplan/läroplan Grått mål = Inte kopplat till nationell kursplan/läroplan Sida 5

7 Se aktuella IUP-mål för en elev Aktuella IUP-mål för en elev ser du från elevens IUP-översikt. (Se avsnitt Hitta till elevens IUP-mål-sidan för en elev.) Med aktuella IUP-mål avses alla elevens IUP-mål som ej är markerade som uppnådda. (Grön trappa). Aktuella IUP-mål kan komma både från aktuell plan och tidigare planer. Det som visas i IUP-översikten är: 1. Alla nya IUP-mål som skapats i den aktuella planen, oavsett status. 2. Alla IUP-mål från föregående plan, dvs från förra terminen, oavsett status. Även uppnådda IUP-mål från föregående plan visas. 3. Ej uppnådda IUP-mål från tidigare planer. Detta kan vara från lång tid tillbaks om mentorn inte markerat målen som uppnådda vilket man behöver göra för att de ska arkiveras och försvinna från översikten. Syftet är att inga aktuella mål ska kunna glömmas bort utan hela tiden finnas väl synliga för elev, föräldrar, lärare och mentor. Se alla IUP-mål för en elev Elevens samtliga IUP-mål, både aktuella IUP-mål och gamla IUP-mål i tidigare planer finns alltid tillgängliga i Unikum. IUP-målen är sorterade efter status (Nytt, Påbörjat, Klart, Uppnått). För att få en komplett översikt över elevens samtliga IUP-mål: 1. Gå till elevens startsida och klicka på Fokus-ikonen. 2. Klicka på fliken IUP-mål Här ser du alla elevens IUP-mål sorterade på status. Översikten visar datum då målet skapades och senast ändrades samt vilka ämnen i nationella kursplanen som målet är kopplat till. Är målet Blått är det kopplat till nationella kursplanen eller läroplanen. Vilka delar målet är kopplat till visas med symboler. Är IUP-målet grått är det ännu inte kopplat till Nationella kursplanen. Sida 6

8 Se IUP-mål i valda ämnen för en elev Arbeta med IUP-mål Om eleven använt Unikum länge kan IUP-måls-översikten bli ganska omfattande. Det finns därför möjlighet att se IUPmål i ett eller några ämnen. För att se elevens alla IUP-mål i ett ämne: 1. Gå till elevens startsida och klicka på Fokus-ikonen. 2. Klicka på fliken IUP-mål 3. Filtrera fram rätt ämne(n) genom att markera önskat ämne i ämnesväljaren. För att se IUP-mål i flera ämnen samtidigt så klicka på fler ämnessymboler. Avmarkera ett ämne genom att klicka på ett markerat ämne en gång till så tas IUP-målen kopplade till det ämnet bort ur listan över de IUP-mål som visas. Vill du se alla IUP-mål klickar du på Visa alla längt till vänster i ämnesväljaren. Se detaljer om ett IUP-mål För att se vad som är dokumenterat om ett IUP-mål, klicka på IUP-målet så öppnas det och innehållet visas. Du kan då se aktuella kopplingar, blogginlägg, portfoliokopplingar och vad som i övrigt är skrivet om IUP-målet. Vilka frågor som ska finnas under ett IUPmål bestämmer skolan själv. Det är en del av IUPmallen. Sida 7

9 Se alla IUP-mål för eleverna i en klass För att komma till klassens/gruppens IUP-måls-översikt gör du så här: 1. Gå till Klassens startsida 2. Klickar på Fokus-ikonen 3. Har skolan LPP så är det dessa som syns först. Klicka på fliken IUP-mål så kommer IUP-målsöversikten för klassen fram. 4. Nu visas alla IUP-målen sorterade efter status (Nytt, Påbörjat, Klart och Uppnått). Man ser också namn på den elev som har respektive IUP-mål och datumet då målet är skapat och när det senast ändrades. Tips! För att se mer detaljer om ett IUP-mål eller arbeta med ett av IUP-målen, klicka på målet så öppnas det i Redigera läge. Se IUP-mål för valda ämnen för en klass För att se alla IUP-mål i ett eller flera ämnen för alla elever i en klass kan man enkelt filtrera fram dem. 1. Gå till Klassens startisda 2. Klicka på Fokus-ikonen 3. Välj Fliken IUP-mål 4. Filtrera fram rätt ämne(n) genom att markera önskat ämne i ämnesväljaren. För att se IUP-mål i flera ämnen samtidigt så klicka på fler ämnessymboler. Avmarkera ett ämne genom att klicka på ett markerat ämne en gång till så tas IUP-målen kopplade till det ämnet bort ur listan över de IUP-mål som visas. Vill du se alla IUP-mål klickar du på Visa alla längt till vänster i ämnesväljaren. Sida 8

10 Arbeta med IUP-mål Måltrappan Hur mål-trappan används Syftet med mål-trappan är att alla involverade enkelt ska kunna följa hur arbetet med IUP-målen fortskrider. Det blir på så sätt enklare att få överblick över aktuella IUP-mål och historik. Det är inget absolut krav att man använder alla olika nivåer i måltrappan men om eleverna själva är aktiva vill de nog gärna göra det och då blir det också synligt för mentor och föräldrar att arbetet med målen flyter på. Notiser går ut till alla berörda (elev, lärare, mentor och vårdnadshavare) när någon ändrar status på ett mål. Mål-trappans 4 steg Nytt Blir automatiskt status på alla nya IUP-mål eller förslag på IUP-mål som läggs in. Påbörjat Markeras när arbetet med målet har påbörjats. Klart Används av Eleven/Läraren när de anser att arbetet med IUP-målet klart. Uppnått Mentorn sätter status Uppnått för att bekräfta att IUP-målet är nått. Ändra status på ett IUP-mål När arbetet med IUP-målen fortskrider kan eleven och lärarna löpande ändra status på målen. 4. Öppna aktuellt IUP-mål (från Fokus, fliken IUP-mål eller från ele elevs IUP-överikt.) 5. Klicka på önskat steg i måltrappan. 6. Spara Notera! Det är bara mentorn som kan ge ett mål status Uppnått. Sida 9

11 Markera när målet är Uppnått - Mentor När man följer upp IUP-målen, t.ex. vid utvecklingssamtalet, behöver mentorn ändra status till Uppnått (Grön trappa) för att bekräfta att ett IUP-mål är klart och uppnått. Det är också en tydlig bekräftelse på att alla är överens. Det är viktigt att IUP-målen, när de är klara, får status Uppnått så att de arkiveras och försvinner från elevens IUPöversikt och IUP-sida i den Individuella Utvecklingsplanen. Här ska bara aktuella IUP-mål finnas med. Avslutade IUP-mål. IUP-mål som man av olika skäl väljer att inte arbeta vidare med arkiveras också lämpligtvis genom att ändra status till Uppnått och skriva en kommentar i Utvärderingsfältet, t.ex. avslutat. Alternativt kan mentorn ta bort IUP-mål som avslutas men det kan vara bra att ha även dem kvar som dokumentation så ta inte bort IUP-mål i onödan. Alla nya IUP-mål skapade i nuvarande plan visas här. Alla IUP-mål från föregående plan, oavsett status, visas här. Alla IUP-mål med status Nytt, Påbörjat eller Klart från tidigare planer visas här. För att ett IUP-mål ska försvinna från elevens IUP-översikt behöver status ändras till Uppnått. Sida 10

12 Kommentera eller diskutera ett IUP-mål (Blogg) Arbeta med IUP-mål Till varje IUP-mål finns möjlighet för vårdnadshavare, elev och lärare att skriva in kommentarer eller att diskutera IUPmålet. När någon kommenterar skickas som vanligt en notis till berörda. Vilka som får notisen beror på vilka du adresserar din kommentar till. Eleven får alltid informationen. Så här lägger du in en kommentar i ett IUP-mål: 1. Klicka på IUP-målet så att det öppnas. 2. Klicka på Ny Blogg 3. Skriv en rubrik och din kommentar. 4. Markera/avmarkera i rutorna Till.. så att rätt personer får din kommentar. Du kan välja bort de förvalda mottagarna genom att ta bort bockrutan före rollen. Eleven får alltid informationen och kan inte välas bort. 5. Välj Publicera för att göra din kommentar synlig i Unikum eller e-posta för att även skicka ett mail till mottagarna direkt. Eller välj spara utkast om du vill arbeta vidare med inlägget innan de publiceras. Så här ser det ut när man öppnar ett IUP-mål med en kommentar (Blogg) Kommentaren hanteras av Blogg-verktyget och finns nu även under elevens Blogg, kopplad till IUP-målet. Sida 11

13 Skriva ut Ibland kan man vilja skriva ut ett eller flera IUP-mål. Vanligt är att man t.ex. vill skriva ut elevens aktuella IUP-mål för att sätta upp på bänken, väggen eller hemma för att ha dem väl synliga. Unikum rekommenderar annars att man använder verktyget för att titta på och arbeta med IUP-målen löpande så att man alltid har tillgång till aktuell information. Skriva ut en elevs aktuella IUP-mål 1. Gå till elevens IUP-översikt. 2. Välj Skriv ut genom att klicka på skrivarikonen längst upp till höger i Unikumfönstret. (OBS! använd inte webb-läsarens utskriftsfunktion). 3. Ta bort bockrutorna framför alla delar utom den som innehåller IUP-målen. 4. Klicka på Skriv ut till PDF 5. Det skapas nu en PDF-fil med elevens IUP-mål. Filen sparas på din dator och öppnas också direkt. Filen heter evensnamn-datum(då mallen startades). Tex Ibiza Elmqvist pdf. Skriva ut IUP-mål för elev eller klass från iup-målsöversikten Om du vill skriva ut t.ex. alla IUP-mål kopplade till svenska för eleverna i Klass 3 gör du det via Fokus och fliken IUP-mål. 1. Från IUP-måls översikten för klassen, markera önskade ämnen genom att klicka på ämnet/ämnen. 2. Välj Skriv ut genom att klicka på skrivarikonen längst upp till höger i Unikum-fönstret. (OBS! använd inte webb-läsarens utskriftsfunktion). 3. Du får nu upp en utskriftsruta för att välja skrivare eller PDF (kräver att du har en PDF-programvara på din dator). Välj önskad skrivare eller PDF och klicka på Skriv ut. Följ vidare instruktioner för valt utskriftssätt. Tips! Se avsnitt Tips och Trix för hur du laddar ner en PDF-programvara. Sida 12

14 Arbeta med IUP-mål Övrigt Vad kan eleven se och göra med sina IUP-mål Eleven kan: Skapa ett IUP-mål Koppla IUP-målet till Nationella kursplanen och läroplanen Koppla bort eller ändra IUP-målets koppling till Nationella kursplanen och läroplanen Ändra status på ett IUP-mål (ej till Uppnått) Dokumentera de delar av målet eleven har rättigheter att skriva i Ta bot ett IUP-mål som inte är låst Lägga in en kommentar/blogga om IUP-målet Eleven ser all dokumentation om ett IUP-mål inklusive kopplingar till kursplan och läroplan. Eleven ser alla kommentarer/bloggar som tillhör elevens IUP-mål Vad kan vårdnadshavaren se och göra Vårdnadshavaren kan: Skapa ett IUP-mål Ändra status på ett IUP-mål (ej till Uppnått) Dokumentera de delar av målet där vårdnadshavare har rättigheter att skriva Ta bot ett IUP-mål som inte är låst Lägga in en kommentar/blogga om IUP-målet Vårdnadshavaren ser all dokumentation om ett IUP-mål inklusive kopplingar till kursplan och läroplan. Vårdnadshavaren ser även kommentarer/bloggar om ett IUP-mål om vårdnadshavaren är vald som mottagare till en kommentar. Kommentarer riktade endast till lärare/mentor syns inte för vårdnadshavare. Sida 13

15 Tips och trix Utformning av IUP-mallen för smidigare arbete med IUP-mål (Det här behöver du ta upp med Unikum-administratören på skolan eller i kommunen om förändring i IUP-mallen ska göras, det är endast de som kan ändra i mallarna.) För att det ska bli smidigare att dokumentera utvärderingen av ett IUP-mål när det är klart/uppnått bör den som utformar IUP-mallen se till att fältet för Utvärdering/Uppföljning (om ni valt att ha ett sådant) är öppet även efter det att planen är låst. Se till att alla roller kan skriva i alla delar av IUP-målet så att t.ex. eleven kan sitta bakom spakarna vid samtalet och fylla i både vad skola, elev och hemmet ska bidra med i arbete med målet. Sparar onödig administration. Använda alltid kommentarsfrågor så att det tydligt syns vem som skrivit vad och när. Se hur andra skolor och kommuner utformar sina IUP-mallar I Skolbanken och Nationella IUP-banken finns 100-tals exempel på IUPmallar som kan användas eller användas som inspiration. Du hittar IUPbanken under Skolbanken inne i Unikum. Koppla IUP-mål till flera ämnen och/eller till läroplanen Om ett IUP-mål är ämnesövergripande och/eller hänger ihop med Läroplansdelarna t.ex. Normer och Värden så koppla IUP-målet till alla dessa delar för ökad tydlighet. Viktigt att det görs för att man sen ska kunna söka i och få bättre översikter och möjlighet till uppföljning och planering av undervisningen utifrån elevernas behov. PDF-programvara för att hantera utskrifter En PDF-programvara är användbar till mycket och kan t.ex. användas när du vill skriva ut en sida i Unikum för att spara eller skicka vidare med e-post. Med en PDF-programvara kan du enkelt skapa och läsa PDF-filer. Tips på bra gratis-program: Cute PDF Ladda ner härifrån: Sida 14

Innehåller: Mer dokumentation finns på Unikums supportsidor>> Sida 1 av 10

Innehåller: Mer dokumentation finns på Unikums supportsidor>> Sida 1 av 10 Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan Hantera Överenskommelser Löpande administration av utvecklingsplaner och underlag Steg för steg beskrivning av hur du

Läs mer

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen.

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen. Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan/samtalsmallar Hantera Överenskommelser Processen runt utvecklingssamtal Steg för steg beskrivning av hur du gör OBS!

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Aug 2012. Skapa IUP-mallar i Unikum

Aug 2012. Skapa IUP-mallar i Unikum Aug 2012 Guide för Administratörer Skapa IUP-mallar i Unikum Denna guide beskriver hur du skapar och redigerar IUP-mallar i Unikum. Här beskrivs hur IUPmalleditorn används och hur du skapar nya mallar

Läs mer

Lathund att skapa och tilldela en LPP

Lathund att skapa och tilldela en LPP Lathund att skapa och tilldela en LPP Här presenteras ett sätt att steg-för-steg ta fram en lokal pedagogisk planering för ett arbetsmoment eller en terminsplanering i ett ämne eller ett ämnesövergripande

Läs mer

UTVECKLINGSPLANENS OLIKA DELAR OCH UTFORMNING... 5 Innehållet utvecklingsplanen består av:... 5

UTVECKLINGSPLANENS OLIKA DELAR OCH UTFORMNING... 5 Innehållet utvecklingsplanen består av:... 5 Augusti 2012 Kom igång med Unikum Guide för vårdnadshavare - Grundskola Den här guiden beskriver hur du hittar i Unikum, vad som finns i ditt barns individuella utvecklingsplan, varför och hur skolan dokumenterar

Läs mer

Skapa mallar för utvecklingssamtal

Skapa mallar för utvecklingssamtal Jan 15 Guide för Administratörer Skapa mallar för utvecklingssamtal Den här guiden beskriver hur du skapar och redigerar mallar för utvecklingssamtal i Unikum. Här beskrivs hur malleditorn används och

Läs mer

Kom igång guide för vårdnadshavare. Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen

Kom igång guide för vårdnadshavare. Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen Kom igång guide för vårdnadshavare Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen 1. Introduktion 2 2. Om IUP-mallarna i Unikum 3 3. Vad behöver du för att komma igång? 4 4. Logga in på Unikum 5 5. Bekanta

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Januari 2011 Guide för vårdnadshavare - Grundskola Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen. Denna guide beskriver dels vad individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen är, varför de finns, vad

Läs mer

Enklare och smartare. elevdokumentation. Munkedal övningar 29 oktober2013. www.unikum.net

Enklare och smartare. elevdokumentation. Munkedal övningar 29 oktober2013. www.unikum.net Enklare och smartare elevdokumentation Munkedal övningar 29 oktober2013 Inloggning på testkontot 1.Gå till https://demo.unikum.net 2.Det ser ut så här: 3.Skriv in din testlärares användar-id (ska du ha

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN. Skriftliga omdömen och kommentarbanker

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN. Skriftliga omdömen och kommentarbanker UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN Skriftliga omdömen och kommentarbanker UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2009-08-12 SKRIFTLIGA OMDÖMEN OCH KOMMENTARBANKER Individuell utvecklingsplan

Läs mer

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B.

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. Al-Salamah skolan Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. HT - 2011 2 Välkommen till manualen för vårdnadshavare i InfoMentor P.O.D.B. Detta är en manual som skall hjälpa dig som vårdnadshavare att använda

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Välj bloggen som du använder i skolan, i detta fallet heter den Min Skolblogg.

Välj bloggen som du använder i skolan, i detta fallet heter den Min Skolblogg. Guide: Etiketter i Blogspot Hej! Denna guide kommer att visa hur man kan använda Etiketter i sin blogg för att sortera sina inlägg. För alla dina inlägg handlar ju inte om samma sak, eller hur? Ett exempel

Läs mer

I U P. e-tjänst med förhinder? Mats Östling, IT-strateg. Sveriges Kommuner och Landsting. Kommits, Luleå 20070509. Sveriges Kommuner och Landsting

I U P. e-tjänst med förhinder? Mats Östling, IT-strateg. Sveriges Kommuner och Landsting. Kommits, Luleå 20070509. Sveriges Kommuner och Landsting I U P e-tjänst med förhinder? Mats Östling, IT-strateg Kommits, Luleå 20070509 Utvecklingssamtal 7 kap. 2 grundskoleförordningen Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om

Läs mer

Diskussionsforum i Fronter

Diskussionsforum i Fronter Diskussionsforum i Fronter guide för användning av Forum i Fronter Vers 2.0 Inledning I Fronter finns det fem olika diskussionsverktyg. Fronter har gett dem den gemensamma beteckningen Forum, och du hittar

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2013-11-22 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 5 Veckovyn... 5 Dagsvyn... 6 Aktuellt... 8 Nyheter... 8 Kalender... 8 Matsedel... 11 Bokningar... 11 Meddelanden...

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare Inlämningsverktyget i Fronter för lärare I inlämningsverktyget kan du enkelt se vem som lämnat in ett arbete, när de har lämnat in och vilka filer de har lämnat in. Studenterna i kursen kan få påminnelser

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q.

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q. DEXTER GY Bedömning Version 6 2012-05-14 Dexter Bedömning I Dexter når du information som finns registrerad i huvudsystemet Extens. Dexter är webbaserat och kan nås från valfri dator. Adressen till Malmö

Läs mer

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt att inom personalgruppen

Läs mer

Användarhandledning. edwise Vårdnadshavare 2012-06-18

Användarhandledning. edwise Vårdnadshavare 2012-06-18 Användarhandledning edwise Vårdnadshavare 2012-06-18 Sida 2/37 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare... 4 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?... 4 2 Logga in första gången...

Läs mer

Generellt. Ljudsystemet instruktioner för handledare

Generellt. Ljudsystemet instruktioner för handledare Generellt De data som ligger i detta system är känsliga. Undvik att spara ner filer på bärbara medium (t.ex på ett USB-minne eller på en bärbar dator). Om du har behövt spara ner en fil, var då noga med

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

SchoolSoft för vårdnadshavare

SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft för vårdnadshavare 2014-03-07 Logga in... 4 Ändra kontaktuppgifter... 6 Startsidan... 9 Veckovyn... 9 Dagsvyn... 10 Aktuellt... 11 Nyheter... 11 Kalender... 11 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

www.grade.com LUVIT Kompetens Manual

www.grade.com LUVIT Kompetens Manual www.grade.com LUVIT Kompetens Manual Innehållsförteckning 1. KOMPETENS 3 1.1. MEDARBETARENS KOMPETENSVY 3 1.1.1. Personlig utveckling 3 1.1.1.1. Profil 3 1.1.1.2. Kompetensanalys 4 1.1.1.3. Mål- och utvecklingssamtal

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Dagens agenda Implementeringsarbetet på Klastorp-Essinge skolor och Kullskolan Diskussion IUP-processen i Lgr11? Ett dokumentationsverktyg som följer IUP-processen?

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 2: Blogg

IT-körkort för språklärare. Modul 2: Blogg IT-körkort för språklärare Modul 2: Blogg Innehåll Gloslista 2 Logga in på bloggen (punkt 1-3) 3 Skapa och redigera sidor och undersidor (punkt 4 och 5) 4 Infoga dokument (punkt 6 och 7) 7 Skapa inlägg

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Användarhandledning. edwise Vårdnadshavare 2013-01-25

Användarhandledning. edwise Vårdnadshavare 2013-01-25 Användarhandledning edwise Vårdnadshavare 2013-01-25 Sida 2/44 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare... 4 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?... 4 2 Logga in första gången...

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Denna guide förklarar hur du skapar en publik kurshemsida i Mondo. En publik kurshemsida i Mondo är i princip inget mer än en vanlig Mondosajt med undantaget

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala Svenska läromedel på internet Uppdaterad 19 augusti 2015 Konto Bli medlem Klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2012

Nyhetsbrev nummer 2, 2012 Nyhetsbrev nummer 2, 2012 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under den senaste tiden. Mindre nyheter 2012-04-18 Möjlighet att exportera elevrapporter Möjlighet att

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för pedagoger Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com Innehållsförteckning Inledning... 3 Planering LPP... 4 Presentationsfilm - Startnyckel... 5 Från kamera till

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Blogga med Wordpress

Blogga med Wordpress Blogga med Wordpress Introduktion En blogg kan användas på en lång rad olika sätt, även om det vanligaste kanske är att se den som en mer eller mindre publik yta på nätet att dela med sig av tankar och

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Manual för beställning via Capitex

Manual för beställning via Capitex Manual för beställning via Capitex BESTÄLLNING 1. Välj objekt och bilder att exportera: I valfri objektlista börja du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Diakrit och därefter

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Uppdaterad 2012-06-26. Användarhandledning. Stockholm skolwebb Skolwebb 2.0 Vårdnadshavare

Uppdaterad 2012-06-26. Användarhandledning. Stockholm skolwebb Skolwebb 2.0 Vårdnadshavare Uppdaterad 2012-06-26 Användarhandledning Stockholm skolwebb Skolwebb 2.0 Vårdnadshavare Sida 2/33 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare... 4 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

MX-RESULTS.COM. Manual. Jonas Gustafsson, MC Alingsås jonas@enebacken.com 0735 12 67 47

MX-RESULTS.COM. Manual. Jonas Gustafsson, MC Alingsås jonas@enebacken.com 0735 12 67 47 MX-RESULTS.COM Manual Jonas Gustafsson, MC Alingsås jonas@enebacken.com 0735 12 67 47 Manual... 1 Inledning... 3 Hitta till mx-results... 4 Att skapa en användare på mx-results och göra rätt val... 5 Lagledare...

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Assistent. Modulen Möten. Efter påloggning Välj diarium, månad och möte. Kallelsen med tillhörande ärenden visas.

Assistent. Modulen Möten. Efter påloggning Välj diarium, månad och möte. Kallelsen med tillhörande ärenden visas. Assistent Modulen Möten Efter påloggning Välj diarium, månad och möte. Kallelsen med tillhörande ärenden visas. Stäng/logga ut Flikarna till vänster visar de olika modulerna (Meddelande, Ledamot, Prenumerera,

Läs mer

Snabbmanual för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Snabbmanual för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Snabbmanual för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Inledning Handboken är till för rollen Medborgare i Dexter. I handboken visas och beskrivs alla funktioner som rollen Medborgare kan göra.

Läs mer

När sidan har skapas kommer du att få mata in uppgifterna för ett nytt bloggkonto:

När sidan har skapas kommer du att få mata in uppgifterna för ett nytt bloggkonto: Blogga från Word Starta Word. Gå in under Arkiv, välj Nytt >>> Blogginlägg: När sidan har skapas kommer du att få mata in uppgifterna för ett nytt bloggkonto: Börja med att klicka på listpilen och välja

Läs mer

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar.

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar. PM Datum 2013-01-09 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Lathund Wordmallar Om hur man använder Universitets-

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

En liten introduktion till Mediakatalogen

En liten introduktion till Mediakatalogen En liten introduktion till Mediakatalogen Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du

Läs mer

Uppgifter i Blackboard 9

Uppgifter i Blackboard 9 Marie Andersson PIL- Enheten för Pedagogik, IKT och Lärande E-post: marie.e.andersson@mdh.se 2012-02-08 (Bb Learn 9.1.7) Uppgifter i Blackboard 9 Allmänt om uppgifter En uppgift kan tilldelas deltagarna

Läs mer

Skapa enkäter i EvaSys

Skapa enkäter i EvaSys Skapa enkäter i EvaSys Innan du börjar I EvaSys skiljer man på formulär (questionnaires) och enkäter (surveys). Du jobbar i fyra steg. I det första ser du till att du har en questionnaire och i det andra

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Addoro 3L Pro 2014. Addoro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 12

Addoro 3L Pro 2014. Addoro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 12 Addoro Sida 1 av 12 Innehåll INSTÄLLNINGAR OCH HANTERING I 3L PRO... 3 FÖLJANDE UTSKRIFTER FRÅN 3L PRO ÄR MÖJLIGA VIA ADDORO:... 4 URVAL TYP AV AVIER:... 4 LOKAL UTSKRIFT VIA ADDORO... 6 INSTÄLLNINGAR

Läs mer