Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser"

Transkript

1 Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du lägger in ett IUP-mål, hur du kopplar det till nationella kursplanen samt hur man löpande arbetar med och dokumenterar arbetet med IUPmålet fram tills det är klart. Här beskrivs också hur man ser hur arbetet med IUP-målen fortskrider. Det beskrivs även vad elev och vårdnadshavare kan se och göra med IUP-målen. I Unikum finns den Nationella IUP-banken där tusentals Omdömes och IUP-mallar som tagits fram av skolor och kommuner från hela landet finns samlade, dessa har din skola tillgång till att använda och inspireras av

2 Arbeta med IUP-mål Innehållsförtecknings INNEHÅLLSFÖRTECKNINGS... 1 VAD ÄR IUP-MÅL OCH HUR ANVÄNDS DE?... 2 Begrepp och hur de används... 2 IUP-mål-sidan i Unikum... 3 SKAPA, HITTA OCH KOPPLA IUP-MÅL... 4 Hitta till elevens IUP-målssida... 4 Skapa nytt IUP-mål... 4 Koppla IUP-mål till Nationella kursplanen och läroplanen... 5 Koppla IUP-målet bara till ämnet... 5 Se om IUP-målet är kopplat till Kursplan/läroplan?... 5 Se aktuella IUP-mål för en elev... 6 Se alla IUP-mål för en elev... 6 Se IUP-mål i valda ämnen för en elev... 7 Se detaljer om ett IUP-mål... 7 Se alla IUP-mål för eleverna i en klass... 8 Se IUP-mål för valda ämnen för en klass... 8 MÅLTRAPPAN... 9 Hur mål-trappan används... 9 Mål-trappans 4 steg... 9 Ändra status på ett IUP-mål... 9 Markera när målet är Uppnått - Mentor KOMMENTERA ELLER DISKUTERA ETT IUP-MÅL (BLOGG) SKRIVA UT Skriva ut en elevs aktuella IUP-mål Skriva ut IUP-mål för elev eller klass från iup-målsöversikten ÖVRIGT Vad kan eleven se och göra med sina IUP-mål Vad kan vårdnadshavaren se och göra TIPS OCH TRIX Utformning av IUP-mallen för smidigare arbete med IUP-mål Se hur andra skolor och kommuner utformar sina IUP-mallar Koppla IUP-mål till flera ämnen och/eller till läroplanen PDF-programvara för att hantera utskrifter Sida 1

3 Vad är IUP-mål och hur används de? Begrepp och hur de används Det skolverket kallar Individuell Utvecklingsplan är både elevens skriftliga omdömen och de överenskommelser som görs mellan hem och skola. Dessa överenskommelser kallar vi IUP-mål eller Individuella mål i Unikum för att försöka tydliggöra skillnaden mellan hela den Individuella Utvecklingsplanen och överenskommelserna (IUP-målen). Ur Allmänna råden för IUP från Skolverket: Den individuella utvecklingsplanen ska vara ett stöd för elevens lärande. Den ska dels innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels en planering av hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella målen samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra och ansvarar för. Notera! Aktuella mål för olika arbetsområden hanteras i den lokala pedagogiska planeringen (LPPn) som kan skapas i Unikum för er som använder Bedömningsverktyget. LPP-mål, d.v.s. mål som är gemensamma för alla elever är inte IUP-mål och beskrivs därför inte vidare här utan i annan guide. I denna dokumentation använder vi följande begrepp: IUP-mål = Individuellt mål/överenskommelse mellan hem och skola, specifikt för varje elev. IUP eller Plan = Samlingsnamn för Individuell Utvecklingsplan som innefattar både IUP-mål och skriftliga omdömen och annan dokumentation inför utvecklingssamtalet enligt definition ovan. Sida 2

4 Arbeta med IUP-mål IUP-mål-sidan i Unikum Varje elevs IUP-mål samlas på en speciell sida i elevens plan. Den sidan heter vanligtvis Min IUP eller Mina Mål, Överenskommelser eller Min Plan men rubriken bestäms av den som utformat mallen för skolan. Innehållet på den sidan är dock alltid detsamma. Den sidan innehåller de överenskommelser skolan gjort med elev och föräldrar och beskriver vad eleven ska fokusera på kommande period. Vem som gör vad och annan viktig dokumentation i samband med uppsatta överenskommelser. På IUP-mål-sidan i elevens plan visas alla aktuella IUP-mål/Överenskommelser, både nya och ännu ej uppnådda mål från tidigare planer. För varje mål finns förutbestämda frågor att besvara. Eleven och dess lärare kan förbereda sig innan utvecklingssamtalet. Alla berörda parter kan skapa och se föreslagna IUPmål. På utvecklingssamtalet bestäms vilka av de föreslagna målen som ska finnas kvar och eventuellt nya IUP-mål kan läggas till. När alla är överens och överenskommelserna dokumenterade så låser mentorn planen d.v.s. IUP-målen sparas och kan sen inte tas bort. Efter utvecklingssamtalet kan man fortsätta att arbeta vidare med målen löpande under terminen. Elevens alla aktuella mål finns alltid tillgängliga och väl synliga för att inte glömmas bort. Sida 3

5 Skapa, hitta och koppla IUP-mål Hitta till elevens IUP-målssida För att se en elevs aktuella IUP-mål gör så här: 1. Välj en elev genom att klicka på elevens namn i klassöversikten eller via navigeringslisten i vänsterkant. 2. Klicka på IUP-ikonen för att komma till elevens IUP-översikt. Redan här ser du elevens aktuella IUP-mål, både nya i den aktuella planen och tidigare mål från föregående plan samt, i förekommande fall, äldre ännu ej uppnådda mål. Du kan även se målen under fliken Min IUP (kan ha annat namn, vanligtvis Mina mål, Min Plan eller liknande). Skapa nytt IUP-mål Alternativ 1 1. Välj den elev du vill arbeta med 2. Klicka på IUP-ikonen för att komma till elevens IUPöversikt. 3. Välj Nytt IUP-mål och ge målet en titel och eventuellt en beskrivning. 4. Spara för att kunna koppla till Nationella kursplanen. Kursplanen och möjlighet att koppla till den dyker upp först efter det att målet är sparat. 5. Koppla målet till passande delar av nationella kursplanen. Alternativ 2 1. Välj den elev du vill arbeta med 2. Klicka på Fokusflaggan 3. Välj fliken IUP-mål 4. Välj Nytt-IUPmål och ge målet en titel och eventuellt en beskrivning. 5. Spara för att kunna koppla till Nationella kursplanen. Kursplanen dyker upp först efter det att målet är sparat. 6. Koppla målet till passande delar av nationella kursplanen. Sida 4

6 Arbeta med IUP-mål Tips! Döp inte IUP-målet till något ämne typ Svenska då det ju är IUP-målets rubrik som syns på de olika översikterna. Ju tydligare rubrik desto enklare att få bra information utan att behöver öppna IUP-målen. Vilket eller vilka ämnen IUPmålet berör kommer att framgå när det kopplats till kursplanen. Koppla IUP-mål till Nationella kursplanen och läroplanen För att tydliggöra varför IUP-målet finns och för att enklare få överblick över elevernas IUP-mål bör de alltid kopplas till relevanta delar av Nationella i Kursplanen eller Läroplanen. Alla IUP-mål ska kopplas till Nationella kursplanen om det går. Det får många positiva följder om detta görs och dessutom är tydlig koppling till kursplanen något skolverket kräver. 1. När du sparat ett IUP-mål dyker relevant kursplan fram i högerkanten. 2. Välj ämne genom att klicka på ämnessymbolen. 3. Scrolla till rätt avsnitt i kursplanen eller läroplanen(strävansmål, centralt innehåll et.c.) och klicka på den/de delar du vill koppla till. Alla delar i kursplanen som har en symbol i vänsterkanten är kopplingsbara. De delar av kursplanen du valt blir markerad med fet stil och en kedjesymbol. 4. Klicka på Färdig eller i det svarta fältet utanför kursplanerutan när du är färdig. 5. Spara 6. Gör om proceduren för fler ämnen om IUP-målet är ämnesövergripande. Notera! Unikum hämtar automatiskt in rätt kursplaner för din skolform. Koppla IUP-målet bara till ämnet Om du vill koppla ett IUP-mål till ett eller flera ämnen utan att för den skull koppla till någon specifik del av kursplanen gör du på samma sätt som beskrivet ovan men väljer istället Välj ämne och klicka på Koppla ämne längst upp till höger i den öppna kursplanen. Se om IUP-målet är kopplat till Kursplan/läroplan? Blått mål = Kopplat till nationell kursplan/läroplan Grått mål = Inte kopplat till nationell kursplan/läroplan Sida 5

7 Se aktuella IUP-mål för en elev Aktuella IUP-mål för en elev ser du från elevens IUP-översikt. (Se avsnitt Hitta till elevens IUP-mål-sidan för en elev.) Med aktuella IUP-mål avses alla elevens IUP-mål som ej är markerade som uppnådda. (Grön trappa). Aktuella IUP-mål kan komma både från aktuell plan och tidigare planer. Det som visas i IUP-översikten är: 1. Alla nya IUP-mål som skapats i den aktuella planen, oavsett status. 2. Alla IUP-mål från föregående plan, dvs från förra terminen, oavsett status. Även uppnådda IUP-mål från föregående plan visas. 3. Ej uppnådda IUP-mål från tidigare planer. Detta kan vara från lång tid tillbaks om mentorn inte markerat målen som uppnådda vilket man behöver göra för att de ska arkiveras och försvinna från översikten. Syftet är att inga aktuella mål ska kunna glömmas bort utan hela tiden finnas väl synliga för elev, föräldrar, lärare och mentor. Se alla IUP-mål för en elev Elevens samtliga IUP-mål, både aktuella IUP-mål och gamla IUP-mål i tidigare planer finns alltid tillgängliga i Unikum. IUP-målen är sorterade efter status (Nytt, Påbörjat, Klart, Uppnått). För att få en komplett översikt över elevens samtliga IUP-mål: 1. Gå till elevens startsida och klicka på Fokus-ikonen. 2. Klicka på fliken IUP-mål Här ser du alla elevens IUP-mål sorterade på status. Översikten visar datum då målet skapades och senast ändrades samt vilka ämnen i nationella kursplanen som målet är kopplat till. Är målet Blått är det kopplat till nationella kursplanen eller läroplanen. Vilka delar målet är kopplat till visas med symboler. Är IUP-målet grått är det ännu inte kopplat till Nationella kursplanen. Sida 6

8 Se IUP-mål i valda ämnen för en elev Arbeta med IUP-mål Om eleven använt Unikum länge kan IUP-måls-översikten bli ganska omfattande. Det finns därför möjlighet att se IUPmål i ett eller några ämnen. För att se elevens alla IUP-mål i ett ämne: 1. Gå till elevens startsida och klicka på Fokus-ikonen. 2. Klicka på fliken IUP-mål 3. Filtrera fram rätt ämne(n) genom att markera önskat ämne i ämnesväljaren. För att se IUP-mål i flera ämnen samtidigt så klicka på fler ämnessymboler. Avmarkera ett ämne genom att klicka på ett markerat ämne en gång till så tas IUP-målen kopplade till det ämnet bort ur listan över de IUP-mål som visas. Vill du se alla IUP-mål klickar du på Visa alla längt till vänster i ämnesväljaren. Se detaljer om ett IUP-mål För att se vad som är dokumenterat om ett IUP-mål, klicka på IUP-målet så öppnas det och innehållet visas. Du kan då se aktuella kopplingar, blogginlägg, portfoliokopplingar och vad som i övrigt är skrivet om IUP-målet. Vilka frågor som ska finnas under ett IUPmål bestämmer skolan själv. Det är en del av IUPmallen. Sida 7

9 Se alla IUP-mål för eleverna i en klass För att komma till klassens/gruppens IUP-måls-översikt gör du så här: 1. Gå till Klassens startsida 2. Klickar på Fokus-ikonen 3. Har skolan LPP så är det dessa som syns först. Klicka på fliken IUP-mål så kommer IUP-målsöversikten för klassen fram. 4. Nu visas alla IUP-målen sorterade efter status (Nytt, Påbörjat, Klart och Uppnått). Man ser också namn på den elev som har respektive IUP-mål och datumet då målet är skapat och när det senast ändrades. Tips! För att se mer detaljer om ett IUP-mål eller arbeta med ett av IUP-målen, klicka på målet så öppnas det i Redigera läge. Se IUP-mål för valda ämnen för en klass För att se alla IUP-mål i ett eller flera ämnen för alla elever i en klass kan man enkelt filtrera fram dem. 1. Gå till Klassens startisda 2. Klicka på Fokus-ikonen 3. Välj Fliken IUP-mål 4. Filtrera fram rätt ämne(n) genom att markera önskat ämne i ämnesväljaren. För att se IUP-mål i flera ämnen samtidigt så klicka på fler ämnessymboler. Avmarkera ett ämne genom att klicka på ett markerat ämne en gång till så tas IUP-målen kopplade till det ämnet bort ur listan över de IUP-mål som visas. Vill du se alla IUP-mål klickar du på Visa alla längt till vänster i ämnesväljaren. Sida 8

10 Arbeta med IUP-mål Måltrappan Hur mål-trappan används Syftet med mål-trappan är att alla involverade enkelt ska kunna följa hur arbetet med IUP-målen fortskrider. Det blir på så sätt enklare att få överblick över aktuella IUP-mål och historik. Det är inget absolut krav att man använder alla olika nivåer i måltrappan men om eleverna själva är aktiva vill de nog gärna göra det och då blir det också synligt för mentor och föräldrar att arbetet med målen flyter på. Notiser går ut till alla berörda (elev, lärare, mentor och vårdnadshavare) när någon ändrar status på ett mål. Mål-trappans 4 steg Nytt Blir automatiskt status på alla nya IUP-mål eller förslag på IUP-mål som läggs in. Påbörjat Markeras när arbetet med målet har påbörjats. Klart Används av Eleven/Läraren när de anser att arbetet med IUP-målet klart. Uppnått Mentorn sätter status Uppnått för att bekräfta att IUP-målet är nått. Ändra status på ett IUP-mål När arbetet med IUP-målen fortskrider kan eleven och lärarna löpande ändra status på målen. 4. Öppna aktuellt IUP-mål (från Fokus, fliken IUP-mål eller från ele elevs IUP-överikt.) 5. Klicka på önskat steg i måltrappan. 6. Spara Notera! Det är bara mentorn som kan ge ett mål status Uppnått. Sida 9

11 Markera när målet är Uppnått - Mentor När man följer upp IUP-målen, t.ex. vid utvecklingssamtalet, behöver mentorn ändra status till Uppnått (Grön trappa) för att bekräfta att ett IUP-mål är klart och uppnått. Det är också en tydlig bekräftelse på att alla är överens. Det är viktigt att IUP-målen, när de är klara, får status Uppnått så att de arkiveras och försvinner från elevens IUPöversikt och IUP-sida i den Individuella Utvecklingsplanen. Här ska bara aktuella IUP-mål finnas med. Avslutade IUP-mål. IUP-mål som man av olika skäl väljer att inte arbeta vidare med arkiveras också lämpligtvis genom att ändra status till Uppnått och skriva en kommentar i Utvärderingsfältet, t.ex. avslutat. Alternativt kan mentorn ta bort IUP-mål som avslutas men det kan vara bra att ha även dem kvar som dokumentation så ta inte bort IUP-mål i onödan. Alla nya IUP-mål skapade i nuvarande plan visas här. Alla IUP-mål från föregående plan, oavsett status, visas här. Alla IUP-mål med status Nytt, Påbörjat eller Klart från tidigare planer visas här. För att ett IUP-mål ska försvinna från elevens IUP-översikt behöver status ändras till Uppnått. Sida 10

12 Kommentera eller diskutera ett IUP-mål (Blogg) Arbeta med IUP-mål Till varje IUP-mål finns möjlighet för vårdnadshavare, elev och lärare att skriva in kommentarer eller att diskutera IUPmålet. När någon kommenterar skickas som vanligt en notis till berörda. Vilka som får notisen beror på vilka du adresserar din kommentar till. Eleven får alltid informationen. Så här lägger du in en kommentar i ett IUP-mål: 1. Klicka på IUP-målet så att det öppnas. 2. Klicka på Ny Blogg 3. Skriv en rubrik och din kommentar. 4. Markera/avmarkera i rutorna Till.. så att rätt personer får din kommentar. Du kan välja bort de förvalda mottagarna genom att ta bort bockrutan före rollen. Eleven får alltid informationen och kan inte välas bort. 5. Välj Publicera för att göra din kommentar synlig i Unikum eller e-posta för att även skicka ett mail till mottagarna direkt. Eller välj spara utkast om du vill arbeta vidare med inlägget innan de publiceras. Så här ser det ut när man öppnar ett IUP-mål med en kommentar (Blogg) Kommentaren hanteras av Blogg-verktyget och finns nu även under elevens Blogg, kopplad till IUP-målet. Sida 11

13 Skriva ut Ibland kan man vilja skriva ut ett eller flera IUP-mål. Vanligt är att man t.ex. vill skriva ut elevens aktuella IUP-mål för att sätta upp på bänken, väggen eller hemma för att ha dem väl synliga. Unikum rekommenderar annars att man använder verktyget för att titta på och arbeta med IUP-målen löpande så att man alltid har tillgång till aktuell information. Skriva ut en elevs aktuella IUP-mål 1. Gå till elevens IUP-översikt. 2. Välj Skriv ut genom att klicka på skrivarikonen längst upp till höger i Unikumfönstret. (OBS! använd inte webb-läsarens utskriftsfunktion). 3. Ta bort bockrutorna framför alla delar utom den som innehåller IUP-målen. 4. Klicka på Skriv ut till PDF 5. Det skapas nu en PDF-fil med elevens IUP-mål. Filen sparas på din dator och öppnas också direkt. Filen heter evensnamn-datum(då mallen startades). Tex Ibiza Elmqvist pdf. Skriva ut IUP-mål för elev eller klass från iup-målsöversikten Om du vill skriva ut t.ex. alla IUP-mål kopplade till svenska för eleverna i Klass 3 gör du det via Fokus och fliken IUP-mål. 1. Från IUP-måls översikten för klassen, markera önskade ämnen genom att klicka på ämnet/ämnen. 2. Välj Skriv ut genom att klicka på skrivarikonen längst upp till höger i Unikum-fönstret. (OBS! använd inte webb-läsarens utskriftsfunktion). 3. Du får nu upp en utskriftsruta för att välja skrivare eller PDF (kräver att du har en PDF-programvara på din dator). Välj önskad skrivare eller PDF och klicka på Skriv ut. Följ vidare instruktioner för valt utskriftssätt. Tips! Se avsnitt Tips och Trix för hur du laddar ner en PDF-programvara. Sida 12

14 Arbeta med IUP-mål Övrigt Vad kan eleven se och göra med sina IUP-mål Eleven kan: Skapa ett IUP-mål Koppla IUP-målet till Nationella kursplanen och läroplanen Koppla bort eller ändra IUP-målets koppling till Nationella kursplanen och läroplanen Ändra status på ett IUP-mål (ej till Uppnått) Dokumentera de delar av målet eleven har rättigheter att skriva i Ta bot ett IUP-mål som inte är låst Lägga in en kommentar/blogga om IUP-målet Eleven ser all dokumentation om ett IUP-mål inklusive kopplingar till kursplan och läroplan. Eleven ser alla kommentarer/bloggar som tillhör elevens IUP-mål Vad kan vårdnadshavaren se och göra Vårdnadshavaren kan: Skapa ett IUP-mål Ändra status på ett IUP-mål (ej till Uppnått) Dokumentera de delar av målet där vårdnadshavare har rättigheter att skriva Ta bot ett IUP-mål som inte är låst Lägga in en kommentar/blogga om IUP-målet Vårdnadshavaren ser all dokumentation om ett IUP-mål inklusive kopplingar till kursplan och läroplan. Vårdnadshavaren ser även kommentarer/bloggar om ett IUP-mål om vårdnadshavaren är vald som mottagare till en kommentar. Kommentarer riktade endast till lärare/mentor syns inte för vårdnadshavare. Sida 13

15 Tips och trix Utformning av IUP-mallen för smidigare arbete med IUP-mål (Det här behöver du ta upp med Unikum-administratören på skolan eller i kommunen om förändring i IUP-mallen ska göras, det är endast de som kan ändra i mallarna.) För att det ska bli smidigare att dokumentera utvärderingen av ett IUP-mål när det är klart/uppnått bör den som utformar IUP-mallen se till att fältet för Utvärdering/Uppföljning (om ni valt att ha ett sådant) är öppet även efter det att planen är låst. Se till att alla roller kan skriva i alla delar av IUP-målet så att t.ex. eleven kan sitta bakom spakarna vid samtalet och fylla i både vad skola, elev och hemmet ska bidra med i arbete med målet. Sparar onödig administration. Använda alltid kommentarsfrågor så att det tydligt syns vem som skrivit vad och när. Se hur andra skolor och kommuner utformar sina IUP-mallar I Skolbanken och Nationella IUP-banken finns 100-tals exempel på IUPmallar som kan användas eller användas som inspiration. Du hittar IUPbanken under Skolbanken inne i Unikum. Koppla IUP-mål till flera ämnen och/eller till läroplanen Om ett IUP-mål är ämnesövergripande och/eller hänger ihop med Läroplansdelarna t.ex. Normer och Värden så koppla IUP-målet till alla dessa delar för ökad tydlighet. Viktigt att det görs för att man sen ska kunna söka i och få bättre översikter och möjlighet till uppföljning och planering av undervisningen utifrån elevernas behov. PDF-programvara för att hantera utskrifter En PDF-programvara är användbar till mycket och kan t.ex. användas när du vill skriva ut en sida i Unikum för att spara eller skicka vidare med e-post. Med en PDF-programvara kan du enkelt skapa och läsa PDF-filer. Tips på bra gratis-program: Cute PDF Ladda ner härifrån: Sida 14

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Snabbguide: Användning av filsamling / resources i Mondo

Snabbguide: Användning av filsamling / resources i Mondo Vers 1.1 André Steinthorsson UPC Snabbguide: Användning av filsamling / resources i Mondo Filsamlingen är ett verktyg i Mondo som gör att du bl.a. kan ladda upp filer i din sajt och på så vis göra de tillgängliga

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan?

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet En gång varje termin ska du och ditt barn träffa läraren eller klassföre ståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projekt runt kunskap och bedömning Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa läroplan- och bedömarkompetens. Genom

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Arbeta med Formativ bedömning. Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning

Arbeta med Formativ bedömning. Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning 1 Arbeta med Formativ bedömning Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning itslearning

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem.

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. Handläggarmanual Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. De tre rutorna är genvägar till vilken slags ärendelista som du vill öppna. 1. Försenade ärenden: De ärenden som har ett

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer