MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!"

Transkript

1 MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns även en kortare kom-i-gång-guide. Manualen innehåller sida 1. Skapa ett konto/profil åt skolan Skolans profilsida, med länkar till enkäter och resultat Besvara frågor om skolans måltider Hur besvarar man olika frågetyper i verktyget? Hur går jag tillväga om jag vill ta en paus? Kan jag hoppa över frågor och besvara dem senare? Hur fungerar elev- och personalenkäten? Hur går jag tillväga för att få skolans resultatrapport? Du kan alltid kontakta oss om du behöver stöd eller om något inte fungerar som det ska. Ring eller maila! Lycka till! Kontakta oss via: Version jan

2 1. Skapa ett konto/profil åt skolan Steg ett är att skapa ett konto åt skolan. Bara ett konto kan skapas till varje skola. Vem på skolan som skapar kontot är upp till varje skola och inloggningsuppgifterna kan med fördel delas av flera personer (t.ex. kökschef, rektor och kostchef). Vid försök att skapa ett konto åt en redan registrerad skola visas ett felmeddelande och en rekommendation om att ta kontakt med kontoägaren. Det går även bra att kontakta oss. Så här skapar ni ett konto: Gå in på Klicka på knappen "Skapa konto för skola" i högra hörnet på startsidan (se bild) och fyll sedan i de uppgifter som efterfrågas. Här är det också möjligt att ladda upp en bild på skolan eller skolans logga. (OBS! Om din dator är gammal och/eller om du använder Internet Explorer 6 kan knapparna visas längst ner på sidan istället) Ni får sedan ett e-postmeddelande (till den e-postadress ni angav då kontot skapades) med en länk för att bekräfta registrering samt vidare instruktioner om hur man loggar in och väljer ett lösenord. Tänk på att lösenordet eventuellt kommer att delas av flera personer. Glöm inte att skriva ner vilket lösenord ni har valt samt meddela inloggningsuppgifterna till andra på skolan/kommunen som ni avser dela kontot med. Version jan

3 2. Skolans profilsida, med länkar till enkäter och resultat När skolan är inloggad blir menyn "Användarmeny" synlig i höger hörn på startsidan. Skolans profilsida samt verktyget hittar ni genom att klicka på "Till profilsida" (se bild). Varje gång ni loggar in kommer ni automatiskt att komma till profilsidan. På skolans profilsida hittar ni länkar till verktygets tre nivåer (block 1). Ni ser tydligt vilken status alla nivåer har; vilka som har besvarats och vilka som återstår att besvara. På profilsidan hittar ni även länkar till elev- och personalenkäter (block 2). Efter att frågorna i verktyget besvarats är det också här som ni laddar ner skolans resultatrapport (block 3). För att ni ska kunna ta del av en rapport krävs att minst Nivå 1 har besvarats. Om skolan har besvarat verktyget flera gånger visas även äldre rapporter, men ni hittar alltid den senaste rapporten högst upp. Version jan

4 3. Besvara frågor om skolans måltider Skolan ska börja med att besvara Nivå 1. Nivåerna bygger på varandra där Nivå 1 utgör miniminivån (omfattas av lagkrav) som sedan kan utökas med Nivå 2 och Nivå 3 beroende på skolans ambitionsnivå. På följande sidor kan ni läsa en kort beskrivning av verktygets tre nivåer. Nivå 1 belyser matens kvalitet och näringsriktighet Fokuserar på lagkraven kring skollunchen Frågor om måltidsutbud, näringsriktighet samt säker mat Fokus ligger på skollunchen, men nivån inkluderar även frivilliga frågor kring skolans frukost-, mellanmål- och kafeteriautbud. Tar ca minuter att besvara* I de flesta fall kan kökschefen (eller motsvarande) själv besvara frågorna. Beroende på skolans förutsättningar kan kompletterande svar inhämtas från exempelvis tillagningskök eller kostchef. För att förbereda eventuella frågor där uppgifter behöver inhämtas finns en checklista att ladda ner som stöd. Nivå 2 ger en helhetsbild av skolmåltiden Frågor om service och pedagogik samt miljöaspekter kring måltiden Tar ca minuter att besvara* I de flesta fall kan kökschefen (eller motsvarande) själv besvara frågorna. Beroende på skolans förutsättningar kan skolan behöva kompletta svaren genom att inhämta uppgifter från exempelvis tillagningskök, skolledning, kostchef eller pedagoger. För att förbereda eventuella frågor där uppgifter behöver inhämtas finns en checklista att ladda ner som stöd. Tveka inte att gå vidare till Nivå 2! Du kan alltid komplettera svaren efter att ha konsulterat någon annan. Svara vet ej och återkom till frågan. Nivå 3 visar skolans förutsättningar för att kunna erbjuda bra skolmåltider Inkluderar frågor om organisationen bakom skolmåltiden (på skolnivå) Tar ca minuter att besvara* I de flesta fall kan kökschefen (eller motsvarande) själv besvara frågorna. Beroende på skolans förutsättningar kan skolan behöva kompletta svaren genom att inhämta uppgifter från exempelvis skolledning eller kostchef. För att förbereda ev. frågor där svar behöver inhämtas finns en checklista att ladda ner som stöd. Tveka inte att gå vidare till Nivå 3! Du kan alltid komplettera svaren efter att ha konsulterat någon annan. Svara vet ej och återkom till frågan. * Tiden kan variera eftersom frågorna anpassas efter skolans egen verksamhet. Version jan

5 Kort beskrivning av Nivå 1 belyser matens kvalitet och näringsriktighet Nivå 1 fokuserar på lagkraven kring skollunchen och behandlar maten som serveras på skolan (Måltidsutbud och Näringsriktighet) samt vilka rutiner som finns för att säkerställa att maten är säker (Säker mat). Kategorin Måltidsutbud omfattar bland annat frågor om antalet rätter som serveras varje dag samt hur ofta skolan serverar tillbehör såsom bröd och salladsbord. Skolan har även möjlighet att besvara frågor om frukost, mellanmål och kafeteria (ej obligatoriska). För att besvara kategorin Näringsriktighet krävs kännedom om maten som serverats på skolan under de senaste fyra veckorna (om terminen precis har börjat kan man istället ta de senaste och närmast kommande veckorna; så länge det är fyra sammanhängande veckor). Om det inte finns någon skriftlig dokumentation över den serverade maten rekommenderar vi att man skriver upp allt som serveras under de kommande fyra veckorna, och sedan besvarar verktyget. Kategorin omfattar frågor om vilka typer av livsmedel som ingår i de maträtter som skolan serverat. Det förekommer även enstaka frågor om mängder av enskilda livsmedel. Kategorin Säker mat bör besvaras av någon i köket med kännedom om måltidspersonalens rutiner kring hygien och medicinsk specialkost. Det är möjligt att hoppa över frågorna kring säker mat, men delar av resultatrapporten blir då tom. OBS! Beroende på skolans förutsättningar kan skolan behöva kompletta svaren genom att inhämta uppgifter från exempelvis tillagningskök ellerkostchef. För att förbereda eventuella frågor där uppgifter behöver inhämtas finns en checklista att ladda ner som stöd. Ett tips är att läsa igenom frågorna i förhand och vänta med att besvara frågorna på webben till dess att man har tagit reda på all den information som efterfrågas. Alternativt svara vet ej och återkom till frågan. Checklistan kan laddas ner från skolmatsverige.se/stodmaterial. Version jan

6 Kort beskrivning av Nivå 2 ger en helhetsbild av skolmåltiden Nivå 2 är uppdelad i två kategorier; Service & pedagogik samt Miljöpåverkan. Kategorin Service och pedagogik omfattar frågor om skolmåltidernas schemaläggning, miljön i skolrestaurangen, pedagogisk lunch, elevinflytande (t ex matråd, elevenkäter) etc. Kategorin Miljöpåverkan omfattar bland annat frågor om skolans arbete med att minska mängden mat som slängs, både i produktionen och i form av tallriksavskap. En del frågor handlar om livsmedelsval; i vilken utsträckning skolan väljer ekologiska livsmedel, fisk från hållbara bestånd, vegetarisk mat osv. Många gånger styrs skolan av kommunala beslut och denna kategori kan därför upplevas lite orättvis att bli bedömd i på skolnivå. Vår förhoppning är ändå att verktyget kan hjälpa skolan att sätta upp långsiktiga mål och följa utvecklingen över tid, samt ge möjligheter att påverka beslutsfattare. OBS! Beroende på skolans förutsättningar kan skolan behöva kompletta svaren genom att inhämta uppgifter från exempelvis tillagningskök, skolledning, kostchef eller pedagoger. För att förbereda eventuella frågor där uppgifter behöver inhämtas finns en checklista att ladda ner som stöd. Ett tips är att läsa igenom frågorna i förhand och vänta med att besvara frågorna på webben till dess att man har tagit reda på all den information som efterfrågas. Alternativt svara vet ej och återkom till frågan. Checklistan kan laddas ner från skolmatsverige.se/stodmaterial. Version jan

7 Kort beskrivning av Nivå 3 visar skolans förutsättningar för att kunna erbjuda bra skolmåltider Kategorin Organisation och styrning inkluderar frågor om faktorer som påverkar vilka förutsättningar som finns för att producera och servera bra skolmåltider. Frågorna rör allt ifrån ansvarsfördelning och måltidspersonalens kompetens (utbildningsnivå inkl. fortbildning) till kökets lokal och utrustning. Dessutom omfattar denna nivå frågor om vilka mål och riktlinjer som finns på skolan (och eventuellt i kommunen) gällande skolmåltiden. Även Nivå 3 kan upplevas orättvis att bedömas i på skolnivå, men meningen med verktyget är att hitta skolans (och/eller kommunens) styrkor och svagheter; och på så sätt underlätta prioritering av förbättringsåtgärder. En god organisation och styrning är en förutsättning för att kontinuerligt kunna driva kvalitetsutvecklingen framåt. OBS! Beroende på skolans förutsättningar kan skolan behöva kompletta svaren genom att inhämta uppgifter från exempelvis skolledning eller kostchef. För att förbereda eventuella frågor där uppgifter behöver inhämtas finns en checklista att ladda ner som stöd. Ett tips är att läsa igenom frågorna i förhand och vänta med att besvara frågorna på webben till dess att man har tagit reda på all den information som efterfrågas. Alternativt svara vet ej och återkom till frågan. Checklistan kan laddas ner från skolmatsverige.se/stodmaterial. Version jan

8 4. Hur besvarar man olika frågetyper i verktyget? Frågorna i verktyget har lite olika utformning beroende på vilken typ av fråga det är. På följande sidor förklarar vi hur du fyller i verktygets fem olika frågetyper. Oavsett frågetyp är alla frågor med en röd stjärna (*) obligatoriska. Frågetyp 1. Ett svar från en lista Klicka med musen i cirkeln bredvid ditt svar. Om du klickar fel är det bara att klicka i det rätta svaret så ändras ditt tidigare svar. Exempelfråga från enkäten: Frågetyp 2. Ett eller flera svar från en lista Klicka med musen i fyrkanten bredvid ditt svar. Om du klickar fel är det bara att klicka en gång till i samma ruta så förvinner ditt tidigare svar. Exempelfråga från enkäten: Version jan

9 Frågetyp 3. Rutnät När frågorna är utformade som i exemplet nedan är varje rad en egen fråga. Välj ditt svar precis som för frågetyp 1. Exempelfråga från enkäten: Frågetyp 4. Lista Klicka med musen på den nedåtgående pilen till höger om -Select- och välj svarsalternativ i listan. Längst ner i listan finns oftast ett vet ej -alternativ. Om listan är lång kan man behöva scrolla ner för att se alla alternativ. Exempelfråga från enkäten: Frågetyp 5. Skriv ditt svar Klicka i rutan och skriv in ditt svar med siffror/bokstäver. Exempelfråga från enkäten: Version jan

10 5. Hur går jag tillväga om jag vill ta en paus? Ni kan när som helst ta en paus och fortsätta senare, alternativt låta någon annan logga in och komplettera skolans svar. Så här tar ni en paus: Klicka på knappen Fortsätt senare som visas längst ner på varje sida i verktyget (se bild nedan). När du klickar på Fortsätt senare, kommer det upp ett kort meddelande som bekräftar att dina svar är sparade. För att komma tillbaka till startsidan klickar du på SkolmatSverige-loggan högst upp i vänstra hörnet (se bild). Nästa gång ni (eller någon annan) loggar in klickar ni er fram till de frågor som ni har kvar att besvara (genom att klicka på knappen Nästa sida ) Version jan

11 6. Kan jag hoppa över frågor och besvara dem senare? Det kan komma frågor som du har svårt att besvara utan att konsultera någon annan. Om du arbetar i ett mottagningskök och inte själv lagar skolans måltider kan det hända att du behöva konsultera tillagningsköket. Det kan också hända att du måste fråga kommunens kostchef eller skolledningen om hjälp. För att kunna klicka sig vidare i enkäten krävs att obligatoriska frågor (markerade med röd stjärna) är besvarade. Om du vill återkomma till en fråga som du inte kan besvara just då, men ändå vill fortsätta fylla i enkäten, rekommenderar vi att du gör på följande sätt: 1. Kryssa i alternativet vet ej för den aktuella frågan 2. Skriv ner vilken/vilka frågor du avser att återkomma till 3. När du kommer till enkätens sista sida skickar du inte in enkäten, utan klickar på knappen Fortsätt senare 4. När du vet svaret på frågan/frågorna loggar du in på nytt, klickar dig fram till frågan/frågorna du vill besvara (genom att trycka på knappen Nästa sida ) och byter ut vet ej mot skolans svar. För att underlätta navigering är alla frågor som tidigare besvarats med vet ej markerade med blå bakgrund. 5. Klicka dig fram till enkätens sista sida och skicka in skolans svar! Tips! När du skriver ner vilken fråga du avser att återkomma till kan du även titta på menyn till vänster, och anteckna var i enkäten du befinner dig. Observera att menyn enbart är till för att se hur långt man har kommit; man kan inte klicka i menyn för att hoppa mellan olika sektioner. Version jan

12 7. Hur fungerar elev- och personalenkäten? Enkäter till elever och personal (matgästerna) kan användas oavsett hur många nivåer skolan har besvarat. Matgästerna behöver inte skaffa ett konto för att kunna besvara enkäterna. Så här går ni tillväga: Gå till skolans profilsida. I block 2 hittar ni Dela ut länkar till elev- och personalenkäter (se bild) Länken till elevenkät respektive personalenkät är unik för er skola. Ni måste därför vara noga med att dela ut just de länkar som visas på er profilsida (OBS! Använd inte de länkar som visas i exemplet ovan). Ni kan sedan välja om ni vill klicka på Kopiera eller Skriv ut. - Klickar ni på Kopiera får ni upp en text och skolans unika länk. Länken (och om ni vill även texten) kan ni klistra in i ett e-postmeddelande eller i något annat dokument. Det går givetvis bra att göra ändringar i texten (men ändra inte i länken!). Det går även att markera och kopiera länken direkt från blocket. - Klickar ni på "Skriv ut" får ni upp en utskriftsbar sida med en färdig text och skolans unika länk. Ni väljer antal kopior, och det skrivs automatiskt ut en länk per sida. OBS! Ni kan kopiera länken och lägga ut den på skolans hemsida, men tänk då på att vem som helst kan komma åt enkäten och påverka skolans resultat. Vi rekommenderar att ni lägger ut den på en särskild sida, och om möjligt på en sida som kräver inloggning för elever/personal. Elever/personal kommer att kunna besvara enkäten till och med det datum som visas under länkarna (se bild). För att ändra datum; välj ett nytt datum och klicka sedan på "Spara". Observera att man måste vara utloggad för att kunna besvara enkäten. Fler än 20 svar för elevenkäten skall ha inkommit innan resultatrapporten kan laddas ner. Version jan

13 8. Hur går jag tillväga för att få skolans resultatrapport? För att en resultatrapport ska kunna laddas ner fordras att minst Nivå 1 har besvarats. När ni har slutfört Nivå 1 kan ni ta del skolans resultatrapport på profilsidan (block 3). Så här går ni tillväga: Direkt efter att verktygets första nivå har besvarats visas texten Generera till höger om skolans resultatrapport, under fliken Ta del av skolans resultatrapporter (se bild). Skolan kan välja att ta del av en rapport direkt efter att Nivå 1 har besvarats eller vänta tills att skolan även besvarat Nivå 2 och Nivå 3 (och får då en rapport som omfattar alla tre nivåer). När ni klickar på Generera dröjer det några sekunder innan resultatrapporten kommer upp som ett nedladdningsbart PDF-dokument. Vi rekommenderar att rapporten skrivs ut i färg. När en resultatrapport är genererad visas rapporten under fliken Tidigare rapporter. Om skolan har besvarat verktyget flera gånger visas även äldre rapporter, men ni hittar alltid den senaste rapporten högst upp. Skolan kan således även ladda ner äldre rapporter. Obs! Vi rekommenderar att ni även sparar rapporten på er egen dator. Trots att skolan har laddat ner en resultatrapport finns skolans senast besvarade nivå/er kvar under fliken Tidigare rapporter. Det innebär att en skola som har valt att ta del av en rapport efter att Nivå 1 har besvarats ändå kan komplettera sin resultatrapport med ytterligare nivåer utan att besvara Nivå 1 en gång till. Version jan

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE

DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE Innehåll VÄLKOMMEN TILL DIABETESCOACH!...... 3 FÖRSTA GÅNGEN G DU ANVÄNDER NDER DIABETESCOACH... 4 VAD DU BEHÖVER FÖR ATT ANVÄNDA DIABETESCOACH... 4 SPARAS NÅGOT PÅ DATORN SOM

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Portalen... 2 Exempel på en personlig hemsida... 3 Inloggning till er hemsida... 4 Startsida redigering...

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för att du ska känna dig säker när du själv börjar arbeta

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer