UTVECKLINGSPLANENS OLIKA DELAR OCH UTFORMNING... 5 Innehållet utvecklingsplanen består av:... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLINGSPLANENS OLIKA DELAR OCH UTFORMNING... 5 Innehållet utvecklingsplanen består av:... 5"

Transkript

1 Augusti 2012 Kom igång med Unikum Guide för vårdnadshavare - Grundskola Den här guiden beskriver hur du hittar i Unikum, vad som finns i ditt barns individuella utvecklingsplan, varför och hur skolan dokumenterar samt hur du som vårdnadshavare kan ta del av innehållet via Unikum. Guiden beskriver också hur du förbereder dig inför utvecklingssamtalet.

2 UNIKUM GUIDE FÖRÄLDRAR GRUNDSKOLA INTRODUKTION... 2 Omdömen... 2 Framåtsyftande planering... 2 Åtgärdsprogram... 2 Utvecklingssamtalet... 2 Syfte med en skriftlig individuell utvecklingsplan... 3 Nyttan med IUP via Internet... 3 Vad är Unikum?... 4 Vem ser informationen om mitt barn?... 4 Vad behöver jag för att komma igång?... 4 UTVECKLINGSPLANENS OLIKA DELAR OCH UTFORMNING... 5 Innehållet utvecklingsplanen består av:... 5 LOGGA IN OCH LOGGA UT... 6 Läs igenom Användaröverenskommelsen... 6 Ange användarnamn och lösenord... 6 Hantera lösenord... 6 Att logga ut ur Unikum... 6 SÅ HÄR HITTAR DU I UNIKUM - NAVIGERING... 7 Startsidans delar... 7 Att navigera i Unikum... 7 Översiktssidan för ditt barn grundskola... 8 Startsida... 8 Om elevens lärande... 8 Skolor och grupper... 8 Vi som ser information... 8 Se mer av barnets dokumentation... 9 Vad betyder de olika bedömningarna? Andra sätt att hitta i Unikum FÖRBERED DIG INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingsplanens olika delar Läs igenom och besvara frågor och kommentera Se aktuella överenskommelser Arbeta med målen under terminen Utvärdera arbetet mot målen före nästa utvecklingssamtal Arkiv med utvecklingsplaner och överenskommelser Mer hjälp finns här PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR Hitta till Inställningssidan Hantera lösenord Personliga inställningar Bakgrundstema Dina kontaktuppgifter Visa kontaktuppgifter Meddelande och Notiser Sida 1 av 16

3 Introduktion Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Utvecklingssamtalet är en mycket betydelsefull del av arbetet med elevens skriftliga individuella utvecklingsplan. Läraren upprättar utvecklingsplanen tillsammans med eleven och vårdnadshavaren vid utvecklingssamtalet. Den består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering. Omdömen Varje termin från och med årskurs 1 skriver pedagogerna omdömen. Dessa beskriver ditt barns kunskapsutveckling i alla ämnen som ditt barn får undervisning i och är en utgångspunkt för utvecklingssamtalet. Omdömen är inte betyg även om de kan vara betygsliknande. Det innebär att de inte kan jämföras mellan skolor. Du och ditt barn får innan samtalet ta del av dessa skriftliga omdömen. Vid utvecklingssamtalet gör sedan ditt barn, du och ansvarig pedagog tillsammans en framåtsyftande planering. Framåtsyftande planering Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren tillsammans med er, vid utvecklingssamtalet, sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad barnet själv och hemmet kan bidra med för att barnet ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Dessa överenskommelser skrivs in i den framåtsyftande planeringen. I den ska det också beskrivas hur ditt barns lärande och utveckling ska stödjas och stimuleras för att på bästa sätt nå de prioriterade målen. Det ska tydligt framgå vilka insatser skolan och pedagogerna ska göra. Ni kan också komma överens om vad du och ditt barn kan göra. Åtgärdsprogram Utöver en individuell utvecklingsplan kan det under en period finnas behov av ett åtgärdsprogram. Om ditt barn av olika skäl riskerar att inte nå de nationella målen är skolan skyldig att ta reda på ditt barns behov av särskilt stöd. Därefter upprättas ett åtgärdsprogram där man beskriver vilken typ av stöd som behöver sättas in och hur skolan ska genomföra det. Man skriver också in vilka som är ansvariga för stödet samt hur och när man ska följa upp och utvärdera. Du som är vårdnadshavare har rätt att vara med och påverka åtgärdsprogrammet. NOTERA! Åtgärdsprogrammet kan finnas i separat dokument. Utvecklingssamtalet Minst en gång varje termin ska ansvarig pedagog bjuda in dig och ditt barn till ett utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalet är en möjlighet till dialog kring hur ditt barn har det i skolan samt vad ditt barn har lärt sig sedan det förra utvecklingssamtalet, vad som har varit lätt och vad som har varit svårt. Tillsammans diskuterar ni hur ditt barn kan komma vidare i sin utveckling. Inför samtalet kommer du och ditt barn ges tillfälle att lämna kommentarer och ställa frågor. Utvecklingssamtalet kommer att handla om ditt barns individuella utvecklingsplan. Sida 2 av 16

4 UNIKUM GUIDE FÖRÄLDRAR GRUNDSKOLA Syfte med en skriftlig individuell utvecklingsplan Den individuella utvecklingsplanen finns för att: Du och ditt barn ska få konkreta beskrivningar av vad skolan och pedagogerna ska göra för att ditt barn ska lära sig mer i de olika ämnena och fortsätta sin utveckling Ditt barn ska få ökade möjligheter att påverka och ta ansvar för sina studier Du och ditt barn ska vara delaktiga i den individuella planeringen Underlätta utvecklingen av ditt barns lärande vid byte av pedagog, grupp och skola. Skicka underlag Förbered hemma Förbered Förbered i skolan Boka samtal Förstå situation Följa upp tidigare mål Sätta nya mål Förstå IUP och metoder Välj modell Utvecklingssamtal Föräldramöten Utforma / anpassa Utforma IUP Mål och kriterier IUP Förbättra & vidareutveckla Följa upp mål I skolan Använd IUP Uppdatera mål Hemma Egen bedömning Var är jag nu? Vilka mål har jag nått? Nyttan med IUP via Internet IUP-processen innehåller en mängd kommunikation mellan elever, lärare och vårdnadshavare. Internet är skapat just för kommunikation mellan människor, och jämfört med att hantera processen med papper så kan vi nå flera typer av nytta med IUP via Internet: Synliggöra barns och elevers utveckling samt underlätta och förbättra uppföljningen Lättare och tydligare koppling till nationella mål Underlätta delaktighet från elever och vårdnadshavare Få en smidig kanal för dialog mellan hem och skola Stödja en likvärdighet i dokumentation samt ett gemensamt professionellt språkbruk Röd tråd från förskola till gymnasium Spara tid från administration för lärare Sida 3 av 16

5 Vad är Unikum? Unikum är ett verktyg för individuella utvecklingsplaner via Internet. Verktyget följer Skolverkets allmänna råd samt uppfyller regeringens krav för området. Elever, lärare, vårdnadshavare och skolledare når lätt verktyget när de vill, var de vill. Verktyget stödjer även lärares löpande arbete med planering och bedömning samt underlättar elevdelaktighet och samarbete mellan hem och skola. Vem ser informationen om mitt barn? Bara du som förälder, ditt barn själv och dess lärare samt behörig administrativ personal och skolledning ser informationen i Unikum. Du kan se vilka det är, längst ner på startsidan för ditt barn. Vad behöver jag för att komma igång? FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA UNIKUM BEHÖVER DU: En dator med Internet-uppkoppling. En modern webbläsare t.ex. MS Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Crome eller Safari. (Håll din webb-läsare uppdaterad så säkerställer du att allt fungerar som det är tänkt). Ett e-postkonto. Mycket av kommunikationen kring sker via e-post. Allt blir därmed avsevärt enklare om du har ett personligt e-postkonto inlagt i Unikum. Ett användarnamn och ett lösenord. Du behöver förvara ditt Användarnamn och Lösenord på säkert sätt så att ingen obehörig kan komma åt dina och andras uppgifter. En webbadress (URL) till inloggningssidan Du får ditt Användarnamn och ditt Lösenord av barnets lärare/mentor eller Unikum-ansvarig på skolan. NOTERA! Unikum hanterar aldrig inloggningsuppgifter, det sköts alltid av ansvariga på skola eller i kommunen. Webbadressen (URLen) till inloggningssidan är vanligtvis: En del kommuner och skolor har lagt upp en länk eller knapp på skolans eller kommunens hemsida från vilken man kan komma åt Unikum och i så fall kan du inte logga in via Unikums startsida utan istället från angiven plats hos kommunen. TIPS! Gör Unikums startsida till en Favorit eller Bokmärke i din webb-läsare så underlättas framtida inloggningar. Sida 4 av 16

6 UNIKUM GUIDE FÖRÄLDRAR GRUNDSKOLA Utvecklingsplanens olika delar och utformning De mallar som används behöver vara konsekvent utformat när det gäller innehåll, språkbruk och uppdelning. Skolorna utformar själva sina underlag som därför kan se lite olika ut för olika årskurser och skolformer. Innehållet utvecklingsplanen består av: Vanligtvis finns följande delar med även om delarna kan heta lite olika i olika skolor: 1. Förberedande frågor ( Om mig, Min utveckling ) 2. Ämnesvisa omdömen ( Omdömen, Kunskapskutveckling ) 3. Samtalet förberedelser och i vissa fall noteringar från samtalet. ( Samtalet, Utvecklingssamtalet ) 4. Min plan ( Överenskommelser, Mina mål, Min Plan, IUP ) NOTERA! Varje skola/kommun bestämmer själva utformningen av sitt IUP-material. Elever i olika årskurser har ofta något olika utformade underlag. Har du frågor eller synpunkter på innehållet så ta upp det med ditt barns klasslärare t.ex. vid utvecklingssamtalet. Exempel på utvecklingsplan: Sida 5 av 16

7 Logga in och Logga ut NÄR DU FÅTT INLOGGNINGSUPPGIFTER FRÅN SKOLAN LOGGAR DU IN I UNIKUM PÅ NÅGOT AV FÖLJANDE SÄTT 1. Skriv adressen (URL)till Unikum i din webbläsares adressfönster 2. Klicka på länken i det e-postmeddelande du fick med dina inloggningsuppgifter. Klicka på en länk till Unikum på din skolas eller kommuns hemsida 3. Logga in via kommunens/skolans hemsida med t.ex. BankID eller liknande Läs igenom Användaröverenskommelsen Första gången du ber att få logga in i Unikum kommer en Välkomstsida med viktig information upp. I välkomsttexten finns en länk till Unikums Användarvillkor. Denna överenskommelse behövs för att du skall veta hur din information hanteras, och för att vi skall följa Personuppgiftslagen (PUL). I överenskommelsen beskrivs hur informationen i Unikum används, och vikten av att hantera användarnamn och lösenord säkert. Om du vill kunna använda tjänsten måste du acceptera villkoren. Om du inte accepterar Användarvillkoren får du inte använda Unikumtjänsten. Du bekräftar att du accepterar villkoren genom att klicka på Jag accepterar. Efter det kan du logga in. Ange användarnamn och lösenord Klicka därefter på knappen Logga in. Hantera lösenord OBS! Kom ihåg att skydda ditt lösenord. Byt lösenord direkt när du loggat in första gången och byt sedan lösenord ofta. Att logga ut ur Unikum När du lämnar Unikum behöver du Logga ut Klicka på Logga ut längst upp till vänster i översta menyraden på skärmen. Av säkerhetsskäl loggas du annars automatiskt ut ur Unikum om du inte har varit aktiv på en stund. Om du blivit automatiskt utloggad och försöker fortsätta arbeta i Unikum skickas du till inloggningssidan. Du behöver då logga in igen på samma sätt som vanligt för att fortsätta arbeta. Sida 6 av 16

8 UNIKUM GUIDE FÖRÄLDRAR GRUNDSKOLA Så här hittar du i Unikum - Navigering Här beskriver vi hur du navigerar i Unikum och var de olika delarna finns. Startsidans delar Så här ser det ut på din startsida, d.v.s. direkt när du loggat in i Unikum, om du är förälder. Vårdnadshavare och elever har olika innehåll på sina startsidor. Grundprincipen är att man vid varje tillfälle ska ha det som är relevant och så lite som möjligt för att göra det enklare och tydligare att hitta i Unikum. Principerna för hur man tar sig runt i Unikum är dock desamma för alla. Att navigera i Unikum Principen för att navigera i Unikum är densamma oavsett var du befinner dig. KLICKA PÅ EN GRUPP ELLER PERSON FÖR ATT GÅ TILL DEN DU VILL ARBETA MED För att se innehåll och information om ditt barn, klicka på kortet med barnets namn eller på barnets namn, överst på sidan. Sida 7 av 16

9 Översiktssidan för ditt barn grundskola När du klickat på barnets namn kommer du till en översiktssida där du kan få överblick över hur det går och även se det som är aktuellt just nu. Sida 8 av 16

10 UNIKUM GUIDE FÖRÄLDRAR GRUNDSKOLA Se mer av barnets dokumentation Se mer om valda delar genom att klicka på de blå texterna som länkar dig vidare till rätt ställe. Till exempel för att se alla aktuella omdömen för den här terminen, gör så här: Klicka på Alla omdömen ger: Sida 9 av 16

11 Vad betyder de olika bedömningarna? I det ämnesvisa omdömet ger läraren även en bedömning av hur eleven ligger till gentemot de nationella kunskapskraven som finns i kursplanen för ämnet. De olika alternativens betydelse är: Andra sätt att hitta i Unikum Om du vill kan du även gå direkt till olika delar via meny-ikonerna i övre högra istället. Det som döljer sig under de olika Ikonerna är: Fokus - Här hittar du aktuell planering det man arbetar med just nu. Här finns även en läroplan. IUP Här hittar du ditt barns underlag inför utvecklingssamtalet som även innehåller omdömen och tidigare överenskommelser samt i vissa fall även förslag på nya. Bedömning Här ser du bedömningsmatriser om sådana används av skolan, samt översikt över hur barnet ligger till gentemot de nationella kunskapskraven. Blogg Används av skolan för att kommunicera med hemmet. Här kan du t.ex. få veckobrev eller annan information. Ditt barn har också en egen Lärlogg där du och skolan kan kommunicera runt ditt barns lärande. Portfolio Används för att dokumenterautveckling och lärande med bilder, ljud och filmer samt även reflektioner runt vad man gjort och lärt sig. (Om du inte hittar Portfolio beror det på att skolan inte använder verktyget) Sida 10 av 16

12 UNIKUM GUIDE FÖRÄLDRAR GRUNDSKOLA Förbered dig inför utvecklingssamtalet Innan utvecklingssamtalet kan du gå in och läsa och i vissa fall kommentera det lärare och barnet skrivit. Eventuellt vill skolan att även du svarar på några frågor inför utvecklingssamtalet. Du gör det i ditt barns utvecklingsplan. Klicka på utvecklingsplan från ditt barns översiktssida så kommer du till utvecklingsplanen, det ser ut ungefär såhär: Utvecklingsplanens olika delar Den här översikten visar hur arbetet går, både innan och efter utvecklings-samtalet. Här ser du enkelt vilka överenskommelser som finns i den aktuella planen och status på dem. Även tidigare överenskommelser visas på översikten för att inte glömmas bort. Läs igenom och besvara frågor och kommentera Titta igenom underlaget och besvara de frågor som är riktade till dig som förälder/vårdnadshavare. Ofta har du också möjlighet att kommentera det lärare och barnet skrivit. Det gör du förstås bara om du vill. De frågor som är riktade till dig har ett V (vårdnadshavare) före frågan och svarsrutan är öppen att skriva i. I vissa fall, för yngre barn som ännu inte fått sina inloggningsuppgifter, ger man möjlighet för vårdnadshavare och pedagogen att skriva även i elevens fält. Tanken är då att vårdnadshavare eller mentor och barn ska fylla i tillsammans. OBS! Glöm inte att trycka på Spara -knapparna när en fråga besvarats! Sida 11 av 16

13 Se aktuella överenskommelser Du kan alltid se aktuella mål/överenskommelser för ditt barn direkt på översiktssidan för barnet men även på utvecklingsplanens översiktssida samt på en speciell sida i utvecklingsplanen. Där syns alla aktuella överenskommelser samt dess status (måltrappan). En överenskommelse syns här tills ni, på ett utvecklingssamtal, kommit överens om att den är uppnådd eller av annat skäl ska avslutas. I utvecklingsplanen finns den framåtsyftande planeringen/ Överenskommelserna både på översikten och under en egen flik. Arbeta med målen under terminen De mål som är överenskomna i den aktuella utvecklingsplanen (Överenskommelserna) finns alltid tillgängliga så att man kan arbeta med dem under terminen och ändra status på målen allteftersom arbetet fortskrider. När något sker med målen får du som förälder en notis om det via e-post. De olika symbolerna i måltrappan är: Nytt Pågående Klart Uppnått Eleven kan själv markera sin utveckling mot målet genom att ändra status på måltrappan. Men det är mentorn som, tillsammans med er, beslutar när målet är uppnått d.v.s. när arbetet mot målet är slutfört. TIPS! Den gröna trappan visar nuläge. Håll muspekaren över så ser du aktuell status i klartext. Under tiden som barnet arbetar med ett mål kan elevens Lärlogg användas för att kommentera hur det går. I Lärloggen kan både du och barnet kommentera och göra minnesanteckningar om vad barnet gjort och hur man vet att målet är uppnått. Dessa inlägg kan vara ett bra stöd när det är dags att utvärdera målet. Sida 12 av 16

14 UNIKUM GUIDE FÖRÄLDRAR GRUNDSKOLA Utvärdera arbetet mot målen före nästa utvecklingssamtal Varje mål i elevens utvecklingsplan brukar innehålla en utvärderingsruta längst ned. Där skriver mentorn en summering när målet är nått eller av annat skäl avslutas. Ni går igenom det på kommande utvecklingssamtal. Det är viktigt för att knyta ihop säcken, och för att säkra samsyn. Arkiv med utvecklingsplaner och överenskommelser Utvecklingsplanen finns kvar efter utvecklingssamtalet och kan följas löpande under terminen. Inför nästa utvecklingssamtal utvärderas planen. Därefter arkiveras den i samband med att en ny läggs upp. Även arkiverade utvecklingsplaner finns tillgängliga i Unikum. Här hittar du arkivet med ditt barns tidigare utvecklingsplaner: NOTERA! Alla delar i Unikum beskrivs inte i denna guide, här täcker vi bara in det grundläggande och det som normalt sett berör alla föräldrar till barn i grundskolan. För mer information om hur just ditt barns skola använder verktyget, vänder du dig till ditt barns klasslärare/mentor. Mer hjälp finns här Ofta har skolan/kommunen lagt ut information till dig som förälder på sina hemsidor där du vanligtvis också loggar in. Om det inte finns eller om du vill ha mer hjälp och tips om hur du använder Unikums web-tjänst finns det massor av hjälp som du alltid når inifrån Unikum när du är inloggad. Längst upp på sidan i den svarta listen finns alltid länk till hjälpsidorna. När du kommer till hjälpsidorna, välj Frågor och Svar eller Dokumentation och Förälder Sida 13 av 16

15 Personliga inställningar Du kan när du vill ändra dina personliga inställningar. Här kan du fylla i en beskrivning av dig själv, lägga in en bild och välja om dina kontaktuppgifter ska synas i klasslistan eller vara dolda. Det är också här du uppdaterar t.ex. Din e- postadress och mobilnummer om de ändras. Hitta till Inställningssidan Från din personliga startsida, klicka på fliken Inställningar. Hantera lösenord Du bör ändra ditt lösenord direkt när du loggat in i Unikum första gången. Välj ett du lättare kommer ihåg. Även om du misstänker att någon obehörig fått tag på ditt lösenord bör du ändra det direkt. TIPS! Om du ändrar ditt lösenord välj ett lösenord som är säkert. Se Post- och Telestyrelsens webbplats om du undrar: Skriv inte ner ditt lösenord utan välj ett du kommer ihåg. Om du väljer att skriva ner det, förvara det på ett säkert ställe. Glöm inte att spara när du ändrat något. Personliga inställningar Vi rekommenderar att alla gör några enkla personliga inställningar direkt så att det blir tydligare för andra Unikumanvändare vem du är. Dina personliga inställningar kan ses av all personal i skolan, och av alla elever och vårdnadshavare i de klasser som du eller dina elever/barn har en koppling till. Beskrivning Lägg gärna in en kort text om dig själv. Bild Du kan lägga in ett fotografi, så att det blir lättare för andra att känna igen dig. 1. Spara först en bild på dig i din egen dator. Bildproportion: 3 x 4 (skalas om automatiskt av Unikum) - Bildstorlek: 96 x 128 pixlar (skalas om automatiskt av Unikum) - Bildformat: JPEG är bäst för foto, annars GIF eller PNG 2. Klicka på knappen Välj fil 3. Välj din bild, och klicka på Öppna. Tema Du kan välja mellan några olika bakgrundsteman för att göra Unikum mer personligt. Bakgrundstema Om du vill kan du själv välja bakgrundstema för din startsida. Bocka för önskad layout och spara. Sida 14 av 16

16 UNIKUM GUIDE FÖRÄLDRAR GRUNDSKOLA Dina kontaktuppgifter Du kan själv uppdatera dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna används i Kontaktlistan som också för alla lärare, vårdnadshavare och elever i klassen. För att du skall kunna få notiser och meddelanden via e-post så är det viktigt att din e-postadress finns angiven och är aktuell. Håll den därför alltid uppdaterad. Visa kontaktuppgifter Vanligtvis är dina kontaktuppgifter automatiskt dolda i klasslistan, men alltid synliga för den personal som undervisar ditt barn. Om du vill att även elever och övriga vårdnadshavare i klassen ska se dina kontaktuppgifter så tar du bort markeringen i rutan Dölj mina kontaktuppgifter. Meddelande och Notiser Längst ner under rutan med kontaktuppgifter finns tre bockrutor som är ifyllda från början. Du kan själv ändra dem om du vill men det är viktigt att du förstår innebörden av dem. Jag vill få mina viktiga notiser via e-post Unikum skickar ett e-postmeddelande till dig när något nytt skrivits eller något ändrats som rör ditt barn. Om du avmarkerar den här rutan skickas inga notiser till dig när något ändras. För att se ändringar behöver du i detta fall först logga in i Unikum. Vi rekommenderar att ha rutan i bockad så att du får notiser löpande. Jag vill få meddelande från min skola och klass via e-post Om den är för-bockad så får du e-postmeddelande när något skrivs i Skol- eller Klassbloggen. Om du avmarkerar kommer inga meddelanden att skickas utan du behöver logga in i Unikum för att se att något bloggmeddelande skrivits. Jag vill få viktiga användarmeddelanden via e-post För att du ska få systemmeddelanden eller annan information som vi på Unikum skickar ut till användarna behöver denna ruta vara för-bockad. Sida 15 av 16

Kom igång guide för vårdnadshavare. Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen

Kom igång guide för vårdnadshavare. Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen Kom igång guide för vårdnadshavare Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen 1. Introduktion 2 2. Om IUP-mallarna i Unikum 3 3. Vad behöver du för att komma igång? 4 4. Logga in på Unikum 5 5. Bekanta

Läs mer

Kom igång med Unikum

Kom igång med Unikum Kom igång-guide för vårdnadshavare Kom igång med Unikum 1. Introduktion av IUP med skriftliga omdömen 2. Om IUP i Unikum 3. Vad behöver du för att komma igång? 4. Logga in i Unikum 5. Bekanta dig med Unikum

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Januari 2011 Guide för vårdnadshavare - Grundskola Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen. Denna guide beskriver dels vad individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen är, varför de finns, vad

Läs mer

Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen

Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen Kom igång-guide för vårdnadshavare Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen 1. IT-systemet Unikum 2. Om IUP-mallarna 3. Vad behöver du för att komma igång? 4. Logga in i Unikum 5. Bekanta dig med Unikum

Läs mer

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen.

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen. Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan/samtalsmallar Hantera Överenskommelser Processen runt utvecklingssamtal Steg för steg beskrivning av hur du gör OBS!

Läs mer

Innehåller: Mer dokumentation finns på Unikums supportsidor>> Sida 1 av 10

Innehåller: Mer dokumentation finns på Unikums supportsidor>> Sida 1 av 10 Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan Hantera Överenskommelser Löpande administration av utvecklingsplaner och underlag Steg för steg beskrivning av hur du

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Kom igång-guide. 1. Bekanta dig med Unikum. 2. Arbeta med förberedande frågor och mål. 3. Se dina omdömen. 4. Målöversikt

Kom igång-guide. 1. Bekanta dig med Unikum. 2. Arbeta med förberedande frågor och mål. 3. Se dina omdömen. 4. Målöversikt Kom igång-guide för Unikum IUP, mål och omdömen 1. Bekanta dig med Unikum Gör dina personliga inställningar Klasslista Startsidans delar Grupp eller Person Modul-ikonerna 2. Arbeta med förberedande frågor

Läs mer

Juli-13. Innehåller:

Juli-13. Innehåller: Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan/samtalsmallar Hantera Överenskommelser Processen runt utvecklingssamtal Steg för steg beskrivning av hur du gör OBS!

Läs mer

Lathund för pedagoger Grundskola med:

Lathund för pedagoger Grundskola med: Att skriva omdo men Lathund för pedagoger Grundskola med: Utdrag ur Skolverkets allmänna råd Exempel på olika sätt att skriva omdömen Steg för steg instruktioner om hur du gör i Unikum Sida 1 av 13 Allma

Läs mer

Familjewebben. Information och manual för föräldrar Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsförvaltningen - 1 -

Familjewebben. Information och manual för föräldrar Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsförvaltningen - 1 - Familjewebben Information och manual för föräldrar 2012-09-21 Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsförvaltningen - 1 - Innehållsförteckning 1 Logga in i InfoMentor 3 2 Startsidans innehåll... 4 3

Läs mer

Utformning av samtalsmallar

Utformning av samtalsmallar Jan 14 Utformning av samtalsmallar Den här guiden beskriver hur du kan ta fram och anpassa mallar för Utvecklingsplaner för alla skolformer i Unikum. Här beskrivs också hur mallen är uppbyggd samt vilka

Läs mer

Lathund för pedagoger Grundskola med:

Lathund för pedagoger Grundskola med: Att skriva omdo men Lathund för pedagoger Grundskola med: Utdrag ur Skolverkets allmänna råd Exempel på olika sätt att skriva omdömen Steg för steg instruktioner om hur du gör i Unikum Gäller er som arbetar

Läs mer

Utformning av samtalsmallar

Utformning av samtalsmallar Jan 15 Utformning av samtalsmallar Den här guiden beskriver hur du kan ta fram och anpassa samtalsmallar i Unikum. Här beskrivs också hur mallen är uppbyggd samt vilka möjligheter och begränsningar som

Läs mer

Digital IUP med Skriftliga omdömen. Guide för Vh

Digital IUP med Skriftliga omdömen. Guide för Vh Digital IUP med Skriftliga omdömen Guide för Vh jan 2011 UNIKUM FÖR VÅRDNADSHAVARE I HALMSTAD KOMMUN Halmstad Kommun har valt att använda systemet Unikum för digital hantering av IUP med skriftliga omdömen.

Läs mer

Genomgång av förändringar i Unikum

Genomgång av förändringar i Unikum Genomgång av förändringar i Unikum Nya Unikum På rektorsgruppens uppdrag har det nu genomförts stora förändringar av hur Unikum skall användas. Krav på Yubikey för elever försvinner Vårdnadshavare loggar

Läs mer

Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen

Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen Ny läroplan nytt IUP-verktyg I samband med införandet av en ny läroplan tas ett nytt verktyg för att stödja arbetet med IUP med

Läs mer

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna.

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna. Kom igång med InfoMentors familjewebb Familjewebben är en del av InfoMentors lärplattform där du som förälder kan logga in i systemet. Här kan du få information och följa dokumentationen om ditt barns

Läs mer

Lathund att skapa och tilldela en LPP

Lathund att skapa och tilldela en LPP Lathund att skapa och tilldela en LPP Här presenteras ett sätt att steg-för-steg ta fram en lokal pedagogisk planering för ett arbetsmoment eller en terminsplanering i ett ämne eller ett ämnesövergripande

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B.

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. Al-Salamah skolan Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. HT - 2011 2 Välkommen till manualen för vårdnadshavare i InfoMentor P.O.D.B. Detta är en manual som skall hjälpa dig som vårdnadshavare att använda

Läs mer

Övningsuppgifter Nya Unikum 26 september 2013. www.unikum.net. Uddevalla

Övningsuppgifter Nya Unikum 26 september 2013. www.unikum.net. Uddevalla Övningsuppgifter Nya Unikum 26 september 2013 Uddevalla Inloggning på testkontot 1.Gå till https://demo.unikum.net 2.Det ser ut så här: 3.Skriv in din testlärares användar-id (ska du ha fått eller får

Läs mer

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 2 Logga in första gången...3 2.2 Logga in med användarnamn och lösenord...3 2.3 Min profil...4

Läs mer

Skapa mallar för utvecklingssamtal

Skapa mallar för utvecklingssamtal Jan 15 Guide för Administratörer Skapa mallar för utvecklingssamtal Den här guiden beskriver hur du skapar och redigerar mallar för utvecklingssamtal i Unikum. Här beskrivs hur malleditorn används och

Läs mer

Enklare och smartare. elevdokumentation. Munkedal övningar 29 oktober2013. www.unikum.net

Enklare och smartare. elevdokumentation. Munkedal övningar 29 oktober2013. www.unikum.net Enklare och smartare elevdokumentation Munkedal övningar 29 oktober2013 Inloggning på testkontot 1.Gå till https://demo.unikum.net 2.Det ser ut så här: 3.Skriv in din testlärares användar-id (ska du ha

Läs mer

Familjewebben. Information och manual för föräldrar till Säters kommuns IT-stöd Infomentor Sammanställningen gjord av Viktoria Robertsson

Familjewebben. Information och manual för föräldrar till Säters kommuns IT-stöd Infomentor Sammanställningen gjord av Viktoria Robertsson Familjewebben Information och manual för föräldrar till Säters kommuns IT-stöd Infomentor 2013-02-12 Sammanställningen gjord av Viktoria Robertsson SÄTERS KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida.

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida. Bedo mning fo r a r 6-9 Lathund för pedagoger Grundskola med: Vad säger skolverket Utdrag ur nya lagtexten (förslag som träder i kraft 19/11-2013) Bedömning av kunskapsutveckling i Nya Unikum Steg för

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida.

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida. Att skriva omdo men a r 1-5 Lathund för pedagoger Grundskola med: Allmänna råd om omdömen Utdrag ur nya lagtexten (förslag som träder i kraft 19/11-2013) Skriva omdömen i Nya Unikum Steg för steg instruktioner

Läs mer

Varför har vi gjort förändringar?

Varför har vi gjort förändringar? Vägval i Nya Unikum Varför har vi gjort förändringar? De senaste 2 åren har det hänt mycket i omvärlden. Regeringens förslag om förenkling 2013 gör att dokumentationen minskar för lärare. Användningen

Läs mer

Aug 2012. Skapa IUP-mallar i Unikum

Aug 2012. Skapa IUP-mallar i Unikum Aug 2012 Guide för Administratörer Skapa IUP-mallar i Unikum Denna guide beskriver hur du skapar och redigerar IUP-mallar i Unikum. Här beskrivs hur IUPmalleditorn används och hur du skapar nya mallar

Läs mer

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare Häng med till Hjärntorget! Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare https://hjarntorget.goteborg.se Göteborgs Stad Majorna-Linné Hemsida: www.goteborg.se/majornalinne Telefon:

Läs mer

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben 1 Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar

Läs mer

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Under höstterminen 2012 kommer vi att använda oss av de funktioner i skolwebben som vi har markerat. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar

Läs mer

Användarhandledning. edwise Vårdnadshavare 2012-06-18

Användarhandledning. edwise Vårdnadshavare 2012-06-18 Användarhandledning edwise Vårdnadshavare 2012-06-18 Sida 2/37 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare... 4 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?... 4 2 Logga in första gången...

Läs mer

Checklista skapa IUP-mall Grundskola + Grundsärskola. Förberedelser. Innan du sätter igång med ny IUP-mall i Unikum

Checklista skapa IUP-mall Grundskola + Grundsärskola. Förberedelser. Innan du sätter igång med ny IUP-mall i Unikum Grundskola + Grundsärskola Detta är en checklista för dig som skapar IUP-mallar för användning i Unikum. IUP-mallen utgör en mycket viktig del av verktyget och en välformad IUP-mall ger större nytta och

Läs mer

Skolportalen, hypernet med Dexter

Skolportalen, hypernet med Dexter Produktionsförvaltningen 2014-11-21 Skolportalen, hypernet med Dexter Information till vårdnadshavare www.osteraker.se Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Välkommen till hypernetportalen,... 4 Österåkers

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se

Användarmanual Skolrapport.se Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass...1 Om Vklass lärplattform...2 Videomanual...2 Att komma igång med skolrapport.se...2 Varför ska jag registrera

Läs mer

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan 1 Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och

Läs mer

Användarhandbok Mealman

Användarhandbok Mealman Användarhandbok Mealman Mars 2015 Innehåll 1 Idén bakom Mealman... 2 2 Varför och hur ska Mealman användas?... 3 3 Installation... 4 3.1 Spara Mealman som en app-ikon.... 4 3.1.1 Jag använder Internet

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Användarmanual Vklass lärplattform (Vårdnadshavare) Sida 2 av 19 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass 3 Om Vklass lärplattform 3 Videomanual 3

Läs mer

Juli-13. Skapa mallar för utvecklingssamtal

Juli-13. Skapa mallar för utvecklingssamtal Juli-13 Guide för Administratörer Skapa mallar för utvecklingssamtal Den här guiden beskriver hur du skapar och redigerar mallar för utvecklingssamtal i Unikum. Här beskrivs hur malleditorn används och

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

Policy för utvecklingssamtal på Lemshaga Akademi

Policy för utvecklingssamtal på Lemshaga Akademi 110826 Policy för utvecklingssamtal på Lemshaga Akademi Utvecklingssamtal Vad säger styrdokumenten? Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 12 Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och

Läs mer

Mars Utformning av IUP-mallar

Mars Utformning av IUP-mallar Mars 2011 Guide för Administratörer Utformning av IUP-mallar Denna guide beskriver hur en IUP-mall i Unikum är uppbyggd samt vilka möjligheter och begränsningar som finns vid utformning av innehållet.

Läs mer

Välkommen till edwise - Elev

Välkommen till edwise - Elev Välkommen till edwise - Elev 2011 Tieto Corporation Inloggning Skriv www.edwise.se i webbläsarens adressfönster. Ditt användarnamn samt lösenord får du av edwiseansvarige på skolan. Har du haft ett konto

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare.

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Snabbmanual för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Snabbmanual för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Snabbmanual för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Inledning Handboken är till för rollen Medborgare i Dexter. I handboken visas och beskrivs alla funktioner som rollen Medborgare kan göra.

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student/Elev

Användarmanual Vklass lärplattform. Student/Elev Användarmanual Vklass lärplattform Student/Elev Användarmanual Vklass lärplattform (Elever) Sida 2 av 15 Innehållsförteckning Inloggning till Vklass 4 Vad är mina inloggningsuppgifter 4 Var loggar föräldrarna

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

- En gemensam plattform för lärande för Katrineholms kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor

- En gemensam plattform för lärande för Katrineholms kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor - En gemensam plattform för lärande för Katrineholms kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor Lärknuten Syftet med Lärknuten: stödja och utveckla lärande. underlätta och modernisera kommunikationen

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare IT-stöd som matchar omvärldens nivåer.

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer.

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

E-tjänst grundskola. - ger dig möjlighet till större inblick i ditt barns skolgång och utveckling

E-tjänst grundskola. - ger dig möjlighet till större inblick i ditt barns skolgång och utveckling E-tjänst grundskola - ger dig möjlighet till större inblick i ditt barns skolgång och utveckling Vad är en e-tjänst? E-tjänster erbjuds via internet eller mobiltelefon och är tillgängliga dygnet runt.

Läs mer

Användarhandledning. edwise Vårdnadshavare 2013-01-25

Användarhandledning. edwise Vårdnadshavare 2013-01-25 Användarhandledning edwise Vårdnadshavare 2013-01-25 Sida 2/44 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare... 4 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?... 4 2 Logga in första gången...

Läs mer

En lathund inför utvecklingssamtalet

En lathund inför utvecklingssamtalet En lathund inför utvecklingssamtalet 20091119 /lga 1 Så här arbetar vi med IUP i Ödeshög I Skolverkets allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen skriver man följande om

Läs mer

LärUm i skolan i Umeå presentation för vårdnadshavare

LärUm i skolan i Umeå presentation för vårdnadshavare LärUm i skolan i Umeå presentation för vårdnadshavare Umeå kommun september- 2014 Kompetenscentrum för digitalt lärande Vad är LärUm? En så kallad lärplattform, gemensam från förskolan till gymnasiet Används

Läs mer

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 1 Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn

Läs mer

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan?

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet En gång varje termin ska du och ditt barn träffa läraren eller klassföre ståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet

Läs mer

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Läsår 2011-2012 1 Innehåll Inledning..S.3 Syfte.S.4 Utvecklingsplanens innehåll.s.5 Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogram

Läs mer

Allt du behöver veta Föräldrar i

Allt du behöver veta Föräldrar i Föräldrapaketet Förskola, Fritid & Skola Allt du behöver veta Föräldrar i SkolportalN Förskola, Fritid & Skola Nacka Kommun Innehållsförteckning Vad är SkolportalN?... 3 Skolportalens videoguider ett bibliotek

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN. Skriftliga omdömen och kommentarbanker

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN. Skriftliga omdömen och kommentarbanker UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN Skriftliga omdömen och kommentarbanker UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2009-08-12 SKRIFTLIGA OMDÖMEN OCH KOMMENTARBANKER Individuell utvecklingsplan

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

Använda familjewebben

Använda familjewebben Använda familjewebben Via internet kan du följa ditt/dina barns kunskapsutveckling via InfoMentors P.O.D.Bs familjewebb. Användarnamn och lösenord och kvitterar du ut hos ditt barns klassföreståndare.

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

Handbok i Dexter för vårdnadshavare i grundskolan

Handbok i Dexter för vårdnadshavare i grundskolan Handbok i Dexter för vårdnadshavare i grundskolan 2010-03-12 Eva Melander/Carina Molin Innehåll Vem är medborgare Hur loggar jag in Jag är inte bara mamma Jag har tappat bort mitt lösenord Jag vill byta

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Information om inloggning i edwise via BankID/Mobilt BankID

Information om inloggning i edwise via BankID/Mobilt BankID Information om inloggning i edwise via BankID/Mobilt BankID Du loggar in via kommunens hemsida eller klicka direkt på följande länk: https://www.edwise.se/secure/default.aspx?idpmethod=saml&actor=actor_relative&domain=morbylanga

Läs mer

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan IUP och omdöme me i Skollagen 2010:800 10 kap. Grundskolan [ ] Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 12 Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Innehåll Inledning... 2 Vem är medborgare?... 2 Hur får jag mitt konto?... 2 Hur loggar jag in?...

Läs mer

FRONTER ANVÄNDARMANUAL FÖR VÅRDNADSHAVARE

FRONTER ANVÄNDARMANUAL FÖR VÅRDNADSHAVARE FRONTER ANVÄNDARMANUAL FÖR VÅRDNADSHAVARE Inledning Inloggning till Fronter Hitta i Fronter Frånvaro Elevdokumentation Studieplan Inledning Vem ska läsa den här informationen? Den här informationen vänder

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

utbildningsgarantier

utbildningsgarantier utbildningsgarantier förskola/skola/fritidshem förskola... lla en ra h s få s o s o ti! utbildningsgaran Hultsfreds kommuns förskolor Du som vårdnadshavare kan förvänta dig att ditt barn ska ges möjlighet

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

Användarhandledning Stockholm Skolwebb UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. För vårdnadshavare till barn i kommunal grundskola. skolwebb.stockholm.

Användarhandledning Stockholm Skolwebb UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. För vårdnadshavare till barn i kommunal grundskola. skolwebb.stockholm. Användarhandledning Stockholm Skolwebb För vårdnadshavare till barn i kommunal grundskola UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN skolwebb.stockholm.se STOCKHOLM SKOLWEBB... 3 Varför Stockholm Skolwebb?... 3 Personuppgiftslagen

Läs mer

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01

Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01 Vårdnadshavare i SchoolSoft 2011-09-01 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 6 Veckovyn... 6 Dagsvyn... 6 Planeringar, uppgifter och resultat... 7 Aktuellt... 9 Nyheter... 9 Kalender...

Läs mer

GR Omdöme Så här kan det användas

GR Omdöme Så här kan det användas Funktionspaket Omdöme kan användas till många olika syften: Skriftliga omdömen, dokumentation av kunskapskrav, insamling av statistik m.m. Hur en undersökning bör utformas beror på syftet. För att få ett

Läs mer

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: F- klass IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 1 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Förkortad version gällande Alléskolan i VARA IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

edwise på ipad ur ett lärarperspektiv 2014-10-24

edwise på ipad ur ett lärarperspektiv 2014-10-24 ur ett lärarperspektiv Sida 2/20 Innehållsförteckning edwise på ipad... 3 1 Min Sida... 3 2 Informera... 3 2.1 Information... 3 2.2 Översikt information... 4 3 Planera... 5 3.1 Kalender... 5 3.2 Schema...

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer