Skapa mallar för utvecklingssamtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapa mallar för utvecklingssamtal"

Transkript

1 Jan 15 Guide för Administratörer Skapa mallar för utvecklingssamtal Den här guiden beskriver hur du skapar och redigerar mallar för utvecklingssamtal i Unikum. Här beskrivs hur malleditorn används och hur du skapar egna samtals mallar från exempelmallar eller andra mallar i Skolbanken, hur du redigerar befintliga mallar samt hur du tar fram nya versioner av dina mallar. I Unikum finns den Nationella Skolbanken där hundratals samtalsmallar som tagits fram av skolor och kommuner från hela landet finns samlade, du kan använda dem för inspiration eller kopiera och modifiera för eget bruk.

2 Skapa Samtalsmallar i malleditorn. Innehåll INNEHÅLL... 1 FÖRBEREDELSER INNAN DU BÖRJAR... 2 Förutsättningar för arbete med malleditorn i Unikum... 2 Vad innehåller en samtalsmall?... 2 Innan du börjar skapa eller redigera mallar... 2 HITTA I SKOLBANKEN... 3 Gå till Skolbanken för att hitta samtalsmallar... 3 Skolans och kommunens favoriter... 3 SKAPA SAMTALSMALLAR... 4 Skapa ny Samtalsmall från exempelmall eller befintlig mall... 4 SIDORNA I EN SAMTALSMALL... 5 De olika sidorna som kan förekomma i en samtalsmall är... 5 INNEHÅLLET PÅ SIDORNA I EN SAMTALSMALL... 6 FRÅGETYPER... 7 SÅ HÄR FUNGERAR MALLEDITORN... 8 Gå till önskad sida i mallen... 8 Ändra sidans namn... 8 Inledande text på en sida (Beskrivningsfält)... 8 Lägga till och ta bort sida... 9 Flytta sida... 9 Öppna en sida för redigering... 9 Lägga till och ta bort frågor... 9 Kopiera (duplicera) fråga Flytta och ta bort frågor och frågeavsnitt Fälla ihop eller fälla ut avsnitt Roller vem kan svara på frågan ÖVERSIKTSSIDAN ÖVERENSKOMMELSESIDA Utvärderingsavsnittet ska markeras Öppet även efter låsning REDIGERA MALLAR Redigera bör endast användas i dessa fall: Ny version av befintlig samtalsmall som ska ersätta den gamla i framtiden PENSIONERA MALLAR SOM INTE LÄNGRE ÄR AKTUELLA För att pensionera en Samtalsmall gör du så här GÖR MALLEN TILL FAVORIT För att markera skolfavorit: För att markera kommunfavorit: Skapa mallarna i rätt skola eller i kommunen Sida 1

3 Förberedelser innan du börjar Förutsättningar för arbete med malleditorn i Unikum För att kunna skapa och redigera samtalsmallar i Unikum krävs att Du har rollen Administratör för en skola eller kommun Skolan har malleditorn aktiverad. (Det ser du under Fliken Moduler, under Admin.) Kommun admin bestämmer om enskilda skolor ska kunna skapa och redigera mallar och det är kommun admin som kan slå på och av behörigheten att använda malleditorn. Som kommun admin ser du i Modulöversikten för kommunen vilka skolor som har editorn aktiverad. Vad innehåller en samtalsmall? Samtalsmallen är en viktig del i Unikum och det är kritiskt för god funktionalitet att den utformas på riktigt sätt. Hur den ser ut kan variera ganska mycket för olika skolor och skolformer. T.ex. är det ju olika behov i förskola respektive grundskola och för medarbetarsamtal. I samtalsmallen dokumenterar man det man vill ta upp på ett utvecklingssamtal, t.ex. om barnets utveckling och lärande i förskolan och grundskolan där man ofta även dokumenterar överenskommelser mellan skolan och hemmet. Även mallar för medarbetarsamtal kan läggas in i Unikum men de hanteras lite annorlunda när de används och innehållet anpassas förstås efter hur man vill utvärdera medarbetarna i sin organisation. Innan du börjar skapa eller redigera mallar För att förstå mer om hur samtalsmallarna (det ord vi använder framöver i den här dokumentationen) är strukturerade och används, när olika frågetyper ska användas och hur behöver du först läsa Guiden Utformning av samtalsmallar. Notera!! Alla ändringar i mallarna slår igenom och sparas direkt. Sida 2

4 Skapa Samtalsmallar i malleditorn. Hitta i Skolbanken I Skolbanken hittar du mallarna under fliken Samtalsmallar. Här finns mallar från alla användare av Unikum och för olika skolformer samt för personal (medarbetarsamtal). Gå till Skolbanken för att hitta samtalsmallar Om du har rollen pedagog eller administratör har du alltid tillgång till Skolbanken. Du hittar den överst på sidan i den svarta listen. Klicka på Skolbanken längst upp i den svarta listen. Välj fliken samtalsmallar. Välj sen vad du vill se. Du hamnade automatiskt på Skolans mallar men om du vill se allt i Skolbanken så går du istället till Från hela landet. Välj rätt skolform Skolans och kommunens favoriter Om någon administratör har markerat samtalsmallar som favoriter så dyker dessa upp överst under Skolans mallar respektive Kommunens mallar. Kommunfavoriter är markerade med en sköld Skolfavoriter med ett hus Alla andra mallar somskapades i skolan eller kommunen (beroende på vart du står i Skolbanken, visas under de favoritmarkerade. Sida 3

5 Skapa samtalsmallar Du kan skapa en samtalsmall på flera olika sätt. Antingen genom att utgå ifrån någon av de exempelmallar som finns i Skolbanken eller genom att kopiera en befintlig mall, din egen eller någon annans. Skapa ny Samtalsmall från exempelmall eller befintlig mall Ställ dig på din skolas startsida för att skapa en mall för skolan. (Är det en kommungemensam mall, ställ dig på Kommunens startsida.) Gå till Skolbanken Välj fliken Samtalsmallar Välj rätt skolform (Vill du skapa en förskolemall behöver du utgå ifrån en befintlig förskolemall) Skriv Exempelmall i sökfältet om du vill titta på en exempelmall för att utgå ifrån någon av dem. Eller leta fram den mall du vill utgå ifrån. Klicka på mallen för att öppna den. Klicka på Kopiera. Ge mallen ett nytt namn Uppdatera beskrivningsfältet och lägg in information där om mallen så blir det enklare att välja rätt mall framöver. (Syns bara i Skolbanken) Spara för att komma vidare och börja skriva innehållet. Den bör döpas på detta sätt för att enklare kunna hittas: Kommun skola år + tillägg t.ex. Partille Furulundsskolan 4 6 med bedömning t.ex. Sida 4

6 Skapa Samtalsmallar i malleditorn. Sidorna i en samtalsmall De olika sidorna som kan förekomma i en samtalsmall är Översiktssida (Ändrad användning och NYA funktioner from ht14) Frågesidor Överenskommelsesida Översiktssida Här finns det redan exempeltexter/förslag på texter för de olika faserna i utvecklingssamtalet. Det är: Förberedelser i skolan Förberedelser i hemmet Samtalet Efter samtalet/arbeta med överenskommelser Översiktssida Sidan som visas när man går till fliken Samtalet för en elev. Här visas en översikt med förberedande frågor, överenskommelser, agenda, tid för samtal, elevarbeten et.c. Delar av sidan är anpassningsbar och delar av sidan är fasta. Frågesida Vanlig textsida där du kan lägga in t.ex. förberedande frågor inför utvecklingssamtalet, en sida Inför samtalet eller liknande. Alla frågetyper fungerar här. Överenskommelser Specialsida för att hantera överenskommelser för eleven/barnet. Du kan inte påverka rubrikdelen men du väljer vilka frågor som ska finnas under varje överenskommelse d.v.s. där skolan gör sin dokumentation av överenskommelsen. Har ofta ett utvärderingsavsnitt som mentor kan skriva i när arbetet är slutfört. Sida 5

7 Innehållet på sidorna i en samtalsmall En mall består av många olika delar, dessa är: 1. Sida/Flik 2. Rubrik 3. Beskrivningsfält 4. Frågeavsnitt 5. Frågor Kommentarsfråga Fritextfråga (Liten, mellan eller stor) Alternativfråga rullist Graderingsfråga Glada gubbar Ladda upp fil fråga Frågeavskiljare (mellanrubrik i ett frågeavsnitt) Sida 6

8 Skapa Samtalsmallar i malleditorn. Frågetyper Frågor kan vara utformade på olika sätt för att passa olika syften. Det är viktigt att förstå skillnaden, begränsningar och hur de används för att det ska bli en bra, lättanvänd och tydlig mall. 1. Graderingsfråga (glada gubbar) Fråga som besvaras genom att markera en av 4 symboler med gubbar. Det är alltid fyra gubbar. Endast en kan väljas som svarsalternativ. 2. Kommentarsfråga som fritextfråga nästan men här låser varje användare in sina kommentarer och det syns också vem som svarat och när. Använd den här frågetypen i första hand, alltid. Använd den alltid när flera roller ska kunna svara på samma fråga, tex gemensamma kommentarsrutor, så att man tydligt ser vem som skrivit och för att undvika att någon redigerar någon annans svar. 3. Fritextfråga en öppen ruta där man skriver in fritext. Fritextrutorna kan ha olika storlek liten, mellan och stor, vanligtvis används mellan. (Rekommenderas). Viktigt att förstå att det i fritextfrågor INTE loggas vem som skriver och när samt att alla med den roll frågan är avsedd för kan skriva och ändra, även varandras texter. Använd den bara i speciella fall och bara när frågan är riktad till en roll. Aldrig när flera olika roller ska kunna svara, t.ex. gemensamma kommentarsfält. 4. Alternativfråga (rullist) Frågetypen används när man vill kunna svara genom att välja ett av flera bestämda alternativ. Endast ett av alternativen kan väljas. Alternativfrågor kan användas överallt och antal svarsalternativ kan vara från ett och uppåt. 5. Ladda upp fil Används för att ladda upp en fil direkt i utvecklingsplanen. Filen kan vara textfiler, bilder av olika typer, filmer eller ljudfiler. Max storlek per fil är 15Mb. Sida 7

9 Så här fungerar malleditorn Gå till önskad sida i mallen Klicka på Sidan/Fliken, valfri plats utom på X eller < > Ändra sidans namn Klicka i fältet med rubriktexten. Använd korta sidrubriker. Inledande text på en sida (Beskrivningsfält) I rutan direkt under sidans namn bör du lägga in en rubrik på sidan som syns för användaren när de står på just den sidan. Här kan du även lägga in beskrivande text, länkar m.m. Om du vill kan du lägga in en lite längre rubrik överst på sidan. I annat fall visas samma som sidans namn. Så här ser det ut när mallen används med din rubrik Så här ser det ut utan: Sida 8

10 Skapa Samtalsmallar i malleditorn. Lägga till och ta bort sida För att lägga till en sida klickar du på Ny frågesida, Lägg till målsida Notera! En mall kan bara ha en Sida för överenskommelser så om den finns i mallen edan så kommer du bara få alternativet Ny frågesida. Frågesidor kan man ha hur många man vill. Flytta sida Nya sidor hamnar alltid sist i raden men du kan flytta om sidorna hur du vill. < och > flyttar sidorna till vänster respektive höger. Öppna en sida för redigering Klicka på Sidan/Fliken var som helst utom på pilarna eller krysset, för att öppna sidan när du vill redigera innehållet. Lägga till och ta bort frågor Flytta dig till det ställa där du vill lägga in en ny fråga. Du får alltid lägga in frågan i slutet av ett frågeavsnitt. (Du kan flytta den när den är inlagd). Så här lägger du in en ny fråga. Klicka på Ny fråga för att lägga till Välj frågetyp i rullisten Skriv in frågetexten Spara (Om du fortsätter att lägga in en till ny fråga sparas den förra automatiskt) Klicka på X för att ta bort fråga Sida 9

11 Kopiera (duplicera) fråga Klicka på plus tecknet till höger om den frågan du vill skapa en kopia av (duplicera). Kopian läggs direkt under frågan du kopierade. Rollerna är också samma som den ursprungliga frågan. Nu kan du ändra innehåll i frågan, flytta den eller ändra svarsroller. Flytta och ta bort frågor och frågeavsnitt Precis på samma sätt som du flyttar sidor kan du enkelt flytta om dina frågor inom ett frågeavsnitt. Redigeringsmöjligheter X = Ta bort fråga eller frågeavsnitt Pil upp = Flytta upp fråga/avsnitt Pil ner = flytta ner fråga/avsnitt Notera! Du kan inte flytta frågor mellan frågeavsnitt. Istället får du ta bort den felaktiga frågan från ett avsnitt och lägga in en ny på rätt ställe. Du kan annars flytta hela avsnitt. Fälla ihop eller fälla ut avsnitt Du kan fälla ihop/fälla ut frågeavsnitten på en sida för bättre överblick. Varje frågeavsnitt inleds med en grå avsnittsrubrik. Fäll ut och fäll ihop genom att klicka på pilen vid avsnittsrubriken. Sida 10

12 Skapa Samtalsmallar i malleditorn. Roller vem kan svara på frågan Varje gång du lägger in en fråga i samtalsmallen behöver du bestämma vem frågan ska vara riktad till och vilka övriga som eventuellt ska kunna svara. (Läs mer om detta i dokumentet Utformning av samtalsmallar. ) Före varje fråga finns 2 rader med symboler. Dessa betyder: Rad 1 = Vem är frågan riktad till. Rad 2 = Vem eller vilka ska också kunna svara på frågan. Du behöver alltid markera rätt roller för alla frågor för att din mall ska fungera som den ska. Detta är en av de absolut viktigaste delarna vid framtagning av en samtalsmall. (Är du osäker så fråga gärna Unikum om hjälp.) Tex: De 2 första frågorna är riktade till eleven men även mentor och vårdnadshavare kan svara (vanligt för mindre barn i år 1 3). Notera! En gemensamm kommentarsfråga som ofta används där man vill att alla roller ska kunna skriva i samma ruta kan vara utan roll. Om du avmarkerar alla symboler i ägarraden så tänds alla symboler i raden kan också svara dvs alla roller kommer att kunna svara i rutan. Viktigt att du i dessa fall använder Kommentarsfrågor och aldrig Fritextfrågor. Detta är inte användbart eller önskvärt för något annat ändamål. Sida 11

13 Översiktssidan Översiktssidan används till att lägga in hjälptexter för de olika stegen i utvecklinssamtalet. Innehållet syns på barnets/elevens samtalsöversikt. Här ser man också tid för samtal, aktuella överenskommelser och eventuella arbeten man valt att visa upp. Allt för att göra det enklare att genomföra samtalet och få överblick. Det är alltså mycket som visas på samtalsöversikten som inte har med mallen att göra. De delar du kan påverka själv är: Agenda Om inget görs finns en standardagenda som visas för grund/grundär men ej för förskolan. Förberedelser i skolan standardtext finns som alltid visas men du kan lägga till mer om du vill. Förberedelser hemma standardtext finns som alltid visas men du kan lägga till mer om du vill. Arbeta med överenskommelser standardtext finns som alltid visas men du kan lägga till mer om du vill. Exempel från grundskolan med agenda och steg 1 Skolans förberedelser : När mentor byter status på underlaget till Förberedelser i hemmet dyker en annan text upp och när hemmet är klart och godkänt samt samtalet är utfört dyker den sista texten upp. Sida 12

14 Skapa Samtalsmallar i malleditorn. I editorn ser det ut så här: Vill du lägga till infotext så skriver du det bara i rutan under den standardtext som visas för respektive avsnitt. Vill du byta agenda så ändrar du den i rutan på samma sätt. Exempel på hur det ser det ut på elevens startsida: Steg 1 förberedelser i skolan, grundskola: Steg 2 förberedelser i hemmet, grundskola. Sida 13

15 Överenskommelsesida Varje mall har en överenskommelsesida som används för att samla de överenskommelser som är aktuella just nu. Första delen av överenskommelsen kan du inte påverka men frågorna under den bestämmer du själv. När du utformar frågorna så tänk på att varje överenskommelse avser ett mål/överenskommelse. Se exempel nedan. Vanligt är att man har några frågor som beskriver vem som gör vad och sen ett utvärderingsfält som man (oftast mentorn) kan dokumentera i när överenskommelsen är uppfylld. Utvärderingsfältet ska markeras Öppet även efter låsning. Exempel på en Överenskommelsesida för grundskola: Exempel på överenskommelsesida för förskola: Utvärderingsavsnittet ska markeras Öppet även efter låsning Du ska alltid bocka i rutan så att mentor kan notera i överenskommelsen när den är klar och när utvecklingsplanen den skapades i är Låst. Viktigt att frågerutan i utvärderingsfältet ALLTID är en kommentarsfråga av säkerhetsskäl. Sida 14

16 Skapa Samtalsmallar i malleditorn. Redigera mallar När du har skapat en samtalsmall och publicerat den kan den behöva ändras av olika skäl. Det finns några viktiga saker du behöver veta innan du redigerar en samtalsmall som är publicerad nämligen hur det påverkar befintligt innehåll i de kopior av mallen som redan används av barn/elever. Redigera = Innehållet i din samtalsmall ändras permanent och påverkar ALLA som redan använder den. Det innebär att du bara i nödfall ska Redigera mallar som du publicerat och som används. Däremot kan du redigera dina utkast och mallar som ännu inte börjat användas hur mycket du vill tills de blir klara för att publiceras. Redigera bör endast användas i dessa fall: 1. Du har stavat fel, lagt in fel innehåll eller behöver komplettera med något som saknas. 2. Det är en NY mall, som du har som utkast, som ännu inte används. 3. Du har angivit fel roll på någon fråga. 4. Du vill ändra innehållet på översiktssidan. (Men tänk här på befintliga användare, dvs gör hellre ny version på mallen om det inte är något uppenbart fel som behöver korrigeras.) Av säkerhetsskäl har Unikum spärrat möjligheter att t.ex. ta bort frågor eller sidor i mallen om den redan används. Notera! Du få ett tydligt felmeddelande om du försöker redigera en samtalsmall som redan används av någon. Om du får upp detta meddelande avråder vi dig från att gå vidare och redigera såvida det inte gäller någon av fallen angivna här ovan. Exempelmeddelande förskola: Ny version av befintlig samtalsmall som ska ersätta den gamla i framtiden Är det en ny version av en befintlig samtalsmall du vill skapa så gör du så här: 1. Sök fram den mall du vill göra en ny version av 2. Kopiera mallen och ge kopian ett nytt namn, spara 3. Gör dina ändringar. Granska regelbundet och publicera när du är klar 4. Pensionera den gamla mallen (om den inte längre ska användas) 5. Gör den nya mallen till favorit i skola eller kommun Sida 15

17 Pensionera mallar som inte längre är aktuella En mall som du inte längre vill använda kan du med fördel Pensionera så tas den bort ur Skolbanken och du minskar också risken att någon använder den av misstag. Du som gjort mallen kan ändå komma åt den i Skolbanken. Den hamnar under en speciell sida med Pensionerade mallar. Pensionera innebär att: 1. Den inte länger syns under Skolans eller Kommunens, den tas bort helt ur Skolbanken 2. Den inte längre kan tilldelas till elever 3. Det påverkar inte innehåll för de elever som redan använder mallen som du väljer att Pensionera. Eleven har en Kopia av mallen som fortsätter att användas precis som tidigare. 4. Du som skapat mallen kan hämta fram den igen när du vill. För att pensionera en Samtalsmall gör du så här Gå till Skolbanken Se till att du står på Skolans eller Kommunens Leta fram den mall du vill Pensionera och öppna den. Klicka på Pensionera. NOTERA! Det finns inget Pensionera val om du inte har Publicerat mallen först. Så om du önskar pensionera en mall du bara har som utkast behöver du Publicera den först. Eller använd istället Ta bort om den aldrig ska användas. En opublicerad mall har grå rubriktext och syns bara av dig som Skoladmin/Kommunadmin som har rättigheter att redigera mallen. Sida 16

18 Skapa Samtalsmallar i malleditorn. Gör mallen till favorit Det blir mycket lättare för mentorerna att ladda upp nya samtalsmallar om de lätt hittar rätt mall. Gör därför de aktuella mallarna till favoriter i skolan samt i kommunen (om ni använder samma för hela kommunen). Vill du göra det lätt att hitta skolans (eller kommunens) Samtalsmallar så kan du göra dem till Skolans favoriter. De hamnar då under Skolans Samtalsmallar. Alla publicerade mallar som är framtagna i skolan hamnar alltid under Skapade i skolan. På samma sätt kan Kommun admin göra med kommun gemensamma Samtalsmallar. De hamnar då under kommunens Samtalsmallar. Skolans favoriter markeras med ett hus Kommunens favoriter markeras med en sköld För att markera skolfavorit: 1. Gå till skolans startsida 2. Gå till Skolbanken 3. Leta fram önskad mall (i Skapade i skolan eller i från hela landet ) 4. Öppna mallen och klicka på Skolfavorit För att markera kommunfavorit: 1. Gå till någon skola i kommunen 2. Gå till Skolbanken 3. Leta fram önskad mall (i Skapade i kommunen eller i från hela landet ) 4. Öppna mallen och klicka på Kommunfavorit Skapa mallarna i rätt skola eller i kommunen För att en samtalsmall ska hittas under xx skolan dvs fliken för skolan i skolbanken behöver mallen vara skapad i skolan. Det innebär att den som gör mallen behöver stå i skolan när mallen skapas. Är det en kommungemensam mall kan man med fördel stå i kommunen när den skapas så att den inte tillhör någon specifik skola. Det står i Skolbanken i vilken skola mallen skapades i. Sida 17

Juli-13. Skapa mallar för utvecklingssamtal

Juli-13. Skapa mallar för utvecklingssamtal Juli-13 Guide för Administratörer Skapa mallar för utvecklingssamtal Den här guiden beskriver hur du skapar och redigerar mallar för utvecklingssamtal i Unikum. Här beskrivs hur malleditorn används och

Läs mer

Aug 2012. Skapa IUP-mallar i Unikum

Aug 2012. Skapa IUP-mallar i Unikum Aug 2012 Guide för Administratörer Skapa IUP-mallar i Unikum Denna guide beskriver hur du skapar och redigerar IUP-mallar i Unikum. Här beskrivs hur IUPmalleditorn används och hur du skapar nya mallar

Läs mer

Utformning av samtalsmallar

Utformning av samtalsmallar Jan 14 Utformning av samtalsmallar Den här guiden beskriver hur du kan ta fram och anpassa mallar för Utvecklingsplaner för alla skolformer i Unikum. Här beskrivs också hur mallen är uppbyggd samt vilka

Läs mer

Utformning av samtalsmallar

Utformning av samtalsmallar Jan 15 Utformning av samtalsmallar Den här guiden beskriver hur du kan ta fram och anpassa samtalsmallar i Unikum. Här beskrivs också hur mallen är uppbyggd samt vilka möjligheter och begränsningar som

Läs mer

Checklista skapa IUP-mall Grundskola + Grundsärskola. Förberedelser. Innan du sätter igång med ny IUP-mall i Unikum

Checklista skapa IUP-mall Grundskola + Grundsärskola. Förberedelser. Innan du sätter igång med ny IUP-mall i Unikum Grundskola + Grundsärskola Detta är en checklista för dig som skapar IUP-mallar för användning i Unikum. IUP-mallen utgör en mycket viktig del av verktyget och en välformad IUP-mall ger större nytta och

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Mars Utformning av IUP-mallar

Mars Utformning av IUP-mallar Mars 2011 Guide för Administratörer Utformning av IUP-mallar Denna guide beskriver hur en IUP-mall i Unikum är uppbyggd samt vilka möjligheter och begränsningar som finns vid utformning av innehållet.

Läs mer

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen.

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen. Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan/samtalsmallar Hantera Överenskommelser Processen runt utvecklingssamtal Steg för steg beskrivning av hur du gör OBS!

Läs mer

Skapa pedagogisk planering

Skapa pedagogisk planering September 2012 Guide för lärare Skapa pedagogisk planering Den här guiden beskriver hur du arbetar med pedagogisk planering i Unikum. Här beskrivs hur du skapardin planering i Unikum, hur du skapar egna

Läs mer

Juli-13. Innehåller:

Juli-13. Innehåller: Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan/samtalsmallar Hantera Överenskommelser Processen runt utvecklingssamtal Steg för steg beskrivning av hur du gör OBS!

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Innehåller: Mer dokumentation finns på Unikums supportsidor>> Sida 1 av 10

Innehåller: Mer dokumentation finns på Unikums supportsidor>> Sida 1 av 10 Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan Hantera Överenskommelser Löpande administration av utvecklingsplaner och underlag Steg för steg beskrivning av hur du

Läs mer

Övningsuppgifter Nya Unikum 26 september 2013. www.unikum.net. Uddevalla

Övningsuppgifter Nya Unikum 26 september 2013. www.unikum.net. Uddevalla Övningsuppgifter Nya Unikum 26 september 2013 Uddevalla Inloggning på testkontot 1.Gå till https://demo.unikum.net 2.Det ser ut så här: 3.Skriv in din testlärares användar-id (ska du ha fått eller får

Läs mer

Enklare och smartare. elevdokumentation. Munkedal övningar 29 oktober2013. www.unikum.net

Enklare och smartare. elevdokumentation. Munkedal övningar 29 oktober2013. www.unikum.net Enklare och smartare elevdokumentation Munkedal övningar 29 oktober2013 Inloggning på testkontot 1.Gå till https://demo.unikum.net 2.Det ser ut så här: 3.Skriv in din testlärares användar-id (ska du ha

Läs mer

Genomgång av förändringar i Unikum

Genomgång av förändringar i Unikum Genomgång av förändringar i Unikum Nya Unikum På rektorsgruppens uppdrag har det nu genomförts stora förändringar av hur Unikum skall användas. Krav på Yubikey för elever försvinner Vårdnadshavare loggar

Läs mer

Lathund att skapa och tilldela en LPP

Lathund att skapa och tilldela en LPP Lathund att skapa och tilldela en LPP Här presenteras ett sätt att steg-för-steg ta fram en lokal pedagogisk planering för ett arbetsmoment eller en terminsplanering i ett ämne eller ett ämnesövergripande

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Lathund för pedagoger Grundskola med:

Lathund för pedagoger Grundskola med: Att skriva omdo men Lathund för pedagoger Grundskola med: Utdrag ur Skolverkets allmänna råd Exempel på olika sätt att skriva omdömen Steg för steg instruktioner om hur du gör i Unikum Gäller er som arbetar

Läs mer

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida.

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida. Bedo mning fo r a r 6-9 Lathund för pedagoger Grundskola med: Vad säger skolverket Utdrag ur nya lagtexten (förslag som träder i kraft 19/11-2013) Bedömning av kunskapsutveckling i Nya Unikum Steg för

Läs mer

Kom igång-guide. 1. Bekanta dig med Unikum. 2. Arbeta med förberedande frågor och mål. 3. Se dina omdömen. 4. Målöversikt

Kom igång-guide. 1. Bekanta dig med Unikum. 2. Arbeta med förberedande frågor och mål. 3. Se dina omdömen. 4. Målöversikt Kom igång-guide för Unikum IUP, mål och omdömen 1. Bekanta dig med Unikum Gör dina personliga inställningar Klasslista Startsidans delar Grupp eller Person Modul-ikonerna 2. Arbeta med förberedande frågor

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

UTVECKLINGSPLANENS OLIKA DELAR OCH UTFORMNING... 5 Innehållet utvecklingsplanen består av:... 5

UTVECKLINGSPLANENS OLIKA DELAR OCH UTFORMNING... 5 Innehållet utvecklingsplanen består av:... 5 Augusti 2012 Kom igång med Unikum Guide för vårdnadshavare - Grundskola Den här guiden beskriver hur du hittar i Unikum, vad som finns i ditt barns individuella utvecklingsplan, varför och hur skolan dokumenterar

Läs mer

Lathund för pedagoger Grundskola med:

Lathund för pedagoger Grundskola med: Att skriva omdo men Lathund för pedagoger Grundskola med: Utdrag ur Skolverkets allmänna råd Exempel på olika sätt att skriva omdömen Steg för steg instruktioner om hur du gör i Unikum Sida 1 av 13 Allma

Läs mer

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida.

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida. Att skriva omdo men a r 1-5 Lathund för pedagoger Grundskola med: Allmänna råd om omdömen Utdrag ur nya lagtexten (förslag som träder i kraft 19/11-2013) Skriva omdömen i Nya Unikum Steg för steg instruktioner

Läs mer

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 2 Logga in första gången...3 2.2 Logga in med användarnamn och lösenord...3 2.3 Min profil...4

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ÅTGÄRDSUTREDARE 3. Hitta till Åtgärdsprogram 3. Navigation 4. Menyval: Information 4. Menyval: Skriv och visa 4.

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ÅTGÄRDSUTREDARE 3. Hitta till Åtgärdsprogram 3. Navigation 4. Menyval: Information 4. Menyval: Skriv och visa 4. Innehållsförteckning ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ÅTGÄRDSUTREDARE 3 Hitta till Åtgärdsprogram 3 Navigation 4 Menyval: Information 4 Menyval: Skriv och visa 4 Utredning 6 Åtgärdsprogram 8 Utvärdera Åtgärdsprogram

Läs mer

Digital IUP med Skriftliga omdömen. Guide för Vh

Digital IUP med Skriftliga omdömen. Guide för Vh Digital IUP med Skriftliga omdömen Guide för Vh jan 2011 UNIKUM FÖR VÅRDNADSHAVARE I HALMSTAD KOMMUN Halmstad Kommun har valt att använda systemet Unikum för digital hantering av IUP med skriftliga omdömen.

Läs mer

Kom igång guide för vårdnadshavare. Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen

Kom igång guide för vårdnadshavare. Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen Kom igång guide för vårdnadshavare Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen 1. Introduktion 2 2. Om IUP-mallarna i Unikum 3 3. Vad behöver du för att komma igång? 4 4. Logga in på Unikum 5 5. Bekanta

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Januari 2011 Guide för vårdnadshavare - Grundskola Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen. Denna guide beskriver dels vad individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen är, varför de finns, vad

Läs mer

Kursvärderingar guide för lärare

Kursvärderingar guide för lärare Guide Kursvärderingar guide för lärare Denna guide beskriver hur man steg för steg skapar en kursvärdering och skriver en kursrapport i Studentportalen. Exempel på frågor, kursvärderingar och kursrapporter

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Kom igång med Unikum

Kom igång med Unikum Kom igång-guide för vårdnadshavare Kom igång med Unikum 1. Introduktion av IUP med skriftliga omdömen 2. Om IUP i Unikum 3. Vad behöver du för att komma igång? 4. Logga in i Unikum 5. Bekanta dig med Unikum

Läs mer

Användarhandledning. edwise Vårdnadshavare 2012-06-18

Användarhandledning. edwise Vårdnadshavare 2012-06-18 Användarhandledning edwise Vårdnadshavare 2012-06-18 Sida 2/37 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare... 4 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?... 4 2 Logga in första gången...

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS FÖR WORDPRESS Surfa in på http://klubb.seko.se/< din sida >/wp-admin/ vet du inte vad < din sida > är kan du logga in direkt på http://klubb.seko.se/wp-admin 3. Fyll i ert användarnamn 3. Fyll även i ert

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Senast uppdaterad 2015-09-23

Senast uppdaterad 2015-09-23 Senast uppdaterad 2015-09-23 Manual- projekt 1 Starta ett projekt 2 Lägga till information om projektet 4 Bygga upp en mapp-struktur 6 Lägga till en produkt från systemet 8 Lägga till en egen produkt 10

Läs mer

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt att inom personalgruppen

Läs mer

Åsaskolans årshjul åk 1-5

Åsaskolans årshjul åk 1-5 Åsaskolans årshjul åk 1-5 December - markera i kunskaper Februari-utv.samtal och upprätta en IUP Septemberutv.samtal och upprätta en IUP Juni - markera i kunskaper En manual som beskriver hur du ska arbeta

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Chefens guide till Kompetenskoll version 1,62

Chefens guide till Kompetenskoll version 1,62 Chefens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sid 2 av 32 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 DEL 1: Överblick 6 Startsidan

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Nationella prov Grundskola

Nationella prov Grundskola Nationella prov Grundskola Publicerad 2013-02-14 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Nationella prov Grundskola 1 Nationella prov 3 Kontrollera grunddata 3

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs

Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs Dokumentnamn lathund_mål_framsteg Datum Sida 20 juli 2011 1 / 9 Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs Introduktion Genom funktionen Mål & Framsteg kan läraren tydliggöra aktivitetens mål och koppla

Läs mer

Att rikta information i en aktivitet

Att rikta information i en aktivitet Att rikta information i en aktivitet Det är inte alltid man vill att all informationen på Hjärntorget ska gå ut till alla deltagare i aktiviteten. Det kan vara ett Anslag på Anslagstavlan som bara berör

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala Svenska läromedel på internet Uppdaterad 19 augusti 2015 Konto Bli medlem Klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T Wordpress Om ni vill ha någonting på startsidan på www.heby.se eller på intranätet - skicka ett mail till webmaster@heby.se och skriv vad som ska läggas in på startsidan. Även om ni har behörighet så ska

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

Skapa en kursvärdering

Skapa en kursvärdering Skapa en kursvärdering Tanken med ett kursvärderingssystem är att ställa frågor till studenterna och automatiskt sammanställa deras svar för presentation. En kursvärdering består av ett eller flera frågeformulär.

Läs mer

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B.

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. Al-Salamah skolan Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. HT - 2011 2 Välkommen till manualen för vårdnadshavare i InfoMentor P.O.D.B. Detta är en manual som skall hjälpa dig som vårdnadshavare att använda

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan 1 Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

SchoolSofts nyhetsbrev nummer 1, 2014

SchoolSofts nyhetsbrev nummer 1, 2014 SchoolSofts nyhetsbrev nummer 1, 2014 Innehåll Förskolan - Ny startsida... 1 Förskola och fritids Hämtnings- och lämningstider... 2 Arkivering av tider... 2 Schablontider... 2 Rapportera tider... 2 Behörigheter...

Läs mer

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Välkomna till Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Komma igång Öppna din webbläsare och ange URL:en: http://beta.kristianstad.se/epis erver/ Skapa favoritlänk i IE Logga

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Varför har vi gjort förändringar?

Varför har vi gjort förändringar? Vägval i Nya Unikum Varför har vi gjort förändringar? De senaste 2 åren har det hänt mycket i omvärlden. Regeringens förslag om förenkling 2013 gör att dokumentationen minskar för lärare. Användningen

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Under höstterminen 2012 kommer vi att använda oss av de funktioner i skolwebben som vi har markerat. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Avtal, behörighet och roller Inloggning Hantera företagsinformation Uppdaterat 2015-10-13 Sid 2 av 28 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 OM

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Här har vi har sammanställt frågor kring Omdöme24 som ni användare ställt till oss i supporten. Hur länge ska en undersökning vara öppen? Vissa skolor väljer att öppna upp en undersökning i början av läsåret

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Rapportera till SCB Grundskola

Rapportera till SCB Grundskola Rapportera till SCB Grundskola Publicerad 2011-07-01 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Rapportera till SCB Grundskola 1 Hantera SCB i Adela 3 Kontrollera

Läs mer

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer