Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet"

Transkript

1 Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet Lindahl i korthet En av Sveriges största advokatbyråer Kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Uppsala och Örebro Ca 400 medarbetare varav två tredjedelar är jurister Vi växer nationellt och lokalt 1

2 Vanliga frågor En av mina anställda twittrar om jobbet och kritiserar mig som chef. De övrigas förtroende för mig har sjunkit. Även anseendet för myndigheten har sjunkit. Kan jag säga upp personen? Får vi publicera namn på våra medarbetare på webben och facebook? Får man blogga på arbetstid från sin privata telefon? En anonym person har lagt ut kränkande kommentarer om en handläggare på kommunens facebooksida. Är kommunen ansvarig för kommentarerna? Hur gör vi för att föra ut vårt budskap och tillmötesgå allmänhetens behov av information på bästa sätt i sociala medier? Sekretessbelagda uppgifter har kommit ut på facebook. Får jag som chef efterforska vem som läckt uppgifterna? En anställd har opponerat sig mot hur vi arbetar i organisationen i ett inlägg på sin privata blogg. Inlägget har skapat samarbetsproblem i gruppen. Kan jag omplacera personen? Sociala medier i arbetslivet UTANFÖR ARBETSTID AG:s/privat utrustning Kritiska uttalanden om AG Kränkande uttalande om kollega Sekretessbelagda uppgifter Annat kontroversiellt innehåll, (politiskt, kränkande etc.) Syfte I tjänst Interna regler Hantering av personuppgifter Allmän handling, diarieföring och arkivering Enskilda ärenden PÅ ARBETSTID Privat AG:s/privat utrustning Under arbetstid Kritiska uttalanden om AG Kränkande uttalande om kollega Sekretessbelagda uppgifter Informationskrav Annat kontroversiellt innehåll 2

3 Uttalanden som privatperson Kan ske under och utanför arbetstid Privat/AG:s utrustning Avgörande för tillåtligheten Yttrandefrihet Lojalitetsplikt Yttrandefrihet Regeringsformen - Yttrandefrihet gentemot det allmänna Tryckfrihetsförordningen (böcker, tidningar) - Meddelarfrihet - Efterforskningsförbud - Repressalieförbud Yttrandefrihetgrundlagen (radio, tv, vissa webbsidor) 3

4 Lojalitetsplikt AT sätta AG:s intresse framför sitt eget och inte agera på sätt som skadar AG - Prestera fullgod arbetsinsats - Följa AG:s ordningsföreskrifter - Respektera konkurrensförbud - Iaktta tystnadsplikt - Avstå från att överskrida sin kritikrätt - Visa omsorg och aktsamhet i arbetet Lojalitetsplikt Vilka krav som kan ställas på AT är beroende av - Privat/offentlig verksamhet - Verksamhetens beskaffenhet - Arbetsuppgifternas art - AT:s förtroendeställning 4

5 Exempel En rektor vid en gymnasieskola sades upp på grund av han gått med i facebookgrupper vars namn anknöt till sex på sin privata facebooksida(ad 2012 nr 25) En anställd vid Migrationsverket omplacerades till en lägre befattning på grund av att den anställde hade en Isrealvänlig blogg (JO 2010/11 s 605) En polis avskedades efter att på sin blogg ha skrivit uppdiktade historier om en fiktiv radiobilspolisen med bland annat starkt kränkande och sexistiska skildringar om kvinnliga kollegor och berättelser där poliser beter sig mycket illa (AD 2011 nr 74) En offentlig anställd sjuksköterska deltog i tv-programmet Debatt angående att det förelåg främlingsfientlig kultur på sjukhuset. Arbetsgivaren omplacerade personen (AD 2011 nr 15) Sammanfattning Offentliganställda har mycket vidsträckt rätt att uttrycka sina åsikter och även kritisera sin arbetsgivare. Viktigt att det framgår att det är personliga åsikter och ej på AG:s vägnar. Offentliganställda måste oavsett yttrandefriheten utföra sina arbetsuppgifter på ett fullgott sätt. AG får acceptera att anställdas yttranden kan leda till att AG förlorar i anseende och att arbetet försvåras. Det är förbjudet för en offentlig arbetsgivare att vidta åtgärder mot en anställd som uttalat sig kritiskt. AG kan införa interna regler om hur arbetsverktyg får användas och hur man får använda sociala medier på arbetstid. 5

6 Användande av sociala medier i tjänsten AG bestämmer vem som ska få yttra sig i tjänsten, vad som ska sägas AG kan inte förbjuda andra att yttra sig men klargöra att AT inte får ge sken av att uttala sig för myndighetens räkning Kan beordra tjänsteman att använda sociala medier i tjänsten (ej i eget namn) Tydligt gentemot allmänheten att det är myndigheten som ansvarar för det sociala mediet Personuppgiftslagen (PUL) Definitioner - Personuppgift - Personuppgiftbehandling Två regelsystem - Hanteringsregler - Kränkningsregler 6

7 Vad innebär ansvaret enligt PUL? Inte publicera kränkande uppgifter Ha uppsikt över publiceringen för att upptäcka kränkande personuppgifter Ta bort kränkande personuppgifter Införa lämpliga säkerhetsåtgärder AG kan bli skadeståndsskyldig Ansvar för egna och andras publiceringar Myndigheten ansvarar för publiceringar av kommentarer, bilder, filmklipp m.m Omfattningen av ansvaret är beroende av möjligheten att påverka inlägg/innehåll - Myndigheten ansvarig både för egna och andras inlägg (tex. Facebook, Youtube, Instagram) - Myndigheten endast ansvarig för egna inlägg (tex. Twitter) 7

8 Andra regleringar kring hantering av information Tryckfrihetsförordningen - Allmänna handlingar (alla inlägg) Förvaltningslagen - Serviceskyldighet - Enskilda ärenden Arkivlagen - Handlingar ska bevaras om ej stöd för gallring - E-arkiv, föreskrifter från riksarkivet Vanliga frågor En av mina anställda twittrar om jobbet och kritiserar mig som chef. De övrigas förtroende för mig har sjunkit. Även anseendet för myndigheten har sjunkit. Kan jag säga upp personen? Nej. AT inom den offentliga verksamheten har grundlagskyddad yttrandefrihet som går före lojalitetsplikten. Det föreligger vidare ett repressalieförbud gentemot de som har använt sin yttrandefrihet. Får vi publicera namn på våra medarbetare på webben och facebook? Ja. Publicering av personuppgifter såsom namn, befattning, e-post adress som text på en webbsida är tillåten så länge den inte kränker AT:s personliga integritet. Får man blogga på arbetstid från sin privata telefon? Ja, om inte går ut över arbetsinsatsen, tex på raster. Dock kan AG sätta upp policy kring vad som är tillåtet och inte. 8

9 Vanliga frågor forts. En anonym person har lagt ut kränkande kommentarer om en handläggare på kommunens facebooksida. Är kommunen ansvarig för kommentarerna? Ja. Kommunen har möjlighet att påverka/ta bort inlägg och är därmed ansvarig för att inga kränkande personuppgifter publiceras. Hur gör vi för att föra ut vårt budskap och tillmötesgå allmänhetens behov av information på bästa sätt i sociala medier? Tänk efter före. Sätt upp tydliga riktlinjer kring användandet. Använd E- delegationens checklista. Sekretessbelagda uppgifter har kommit ut på facebook. Får jag som chef efterforska vem som läckt uppgifterna? Ja. Meddelarfriheten och efterforskningsförbudet gäller bara vid lämnande av uppgifter i publiceringssyfte i medier som är skyddade av TF och YGL. En anställd har opponerat sig mot hur vi arbetar i organisationen i ett inlägg på sin privata blogg. Inlägget har skapat samarbetsproblem i gruppen. Kan jag omplacera personen? Generellt sett nej, se svar ovan angående repressalieförbudet. AG får tåla att yttranden kan leda till svårigheter på arbetsplatsen. Länkar 9

10 Sara Törnblom Tack för er uppmärksamhet 10

RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers

RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers RÄTTEN ATT SLÅ LARM. EN HANDBOK OM YTTRANDEFRIHETEN PÅ JOBBET RÅD FÖR WHISTLEBLOWERS Foto: Maria Annas/Scanpix Bildhuset RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers

Läs mer

Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst

Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst Författare Sören Öman är vice ordförande i Arbetsdomstolen och föreståndare för Stockholm Centre for

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer

Privat på jobbet. Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion kopplat till statlig tjänst

Privat på jobbet. Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion kopplat till statlig tjänst Privat på jobbet Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion kopplat till statlig tjänst Krus är en stabsmyndighet som ger regeringen stöd i frågor som rör statsförvaltningens

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning?

Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning? Markus Karlsson & Rickard Lindstedt Att öppet kritisera sin arbetsgivare - Saklig grund för uppsägning? Ur ett internt komparativt perspektiv To openly criticize your employer - Just cause for termination?

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra AGERA MOT NÄTHAT #fördigsomvillförändra Utgiven av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) Kungsängsgatan 74, 753 18 Uppsala, 018-147020 Kontakt: natvaro@diskrimineringsbyran.se DU:s webbsida: www.diskrimineringsbyran.se

Läs mer

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Betänkande av Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Stockholm 2013 SOU 2013:79

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) 2015-01- 26 Svar på frågeställningar från URV Tillgång till biblioteksdata för icke biblioteksanställda Kan man ge fritidsledare på

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Offentligt etos en god förvaltningskultur Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Innehåll Förord 2 Inledning 4 Demokrati 6 Legalitet 7 Objektivitet, saklighet och likhetskrav 10 Fri åsiktsbildning

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Eskilstuna kommunkoncern har nolltolerans mot korruption och mutor ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 24 JANUARI 2013 Riktlinjer mot korruption,

Läs mer

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet 48 yttrandefriheten på nätet Yttranden som inte skyddas av grundlag Vid sidan av yttrandefrihetsbrotten i grundlagarna och de bestämmelser som nämnts ovan om bedrägeri, barnpornografi, upphovsrätt med

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, okt 2013 Omslagsfoto: Bildarkivet.se Artikelnr: S2013.011 Förord Denna skrift är en uppdatering av Den gemensamma

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare

Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare Januari 2011 Förord Det är viktigt att brott mot personuppgiftslagen, PuL, prövas i domstol för

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2012.0089 Folkhälsonämnden Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Sammanfattning

Läs mer