KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK"

Transkript

1 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg (5) Sociala medier

2 2 (5) Sociala medier är enligt Wikipedia ett Samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor och låter dem skapa eget innehåll och interagera med varandra. Det kan till exempel vara bloggar, forum som Facebook, Linkedin, Twoo eller Socl, mikrobloggar som Twitter eller Wikier alltså en snabb och sökbar webbplats där sidorna enkelt och snabbt kan redigeras av besökarna själva till exempel uppslagsverk som Wikipedia. Det kan också vara webbplatser för att dela med sig av bilder eller filmklipp som till exempel Flickr, Instagram eller Youtube samt Second life alltså spel i virtuella världar, som till exempel Farmville. Det som skiljer sociala medier från andra digitala medier är den sociala interaktionen. Sociala medier handlar enkelt uttryckt om människor som för konversationer online. Idag använder många företag och organisationer sociala medier för att kommunicera med sina målgrupper, eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att nå fram och skapa en dialog. Ett skäl till att marknadsföra sig i Sociala Medier är viral marknadsföring, det vill säga att ett budskap, tjänst eller produkt är så unik och/eller intresseväckande att de individer som exponeras för den har en stor benägenhet att, utan incitament, sprida den vidare till sin bekantskapskrets. Syfte Vi vill uppmana till dialog med Kalmar kommun, vi vill underlätta för medborgarna att komma i kontakt med Kalmar kommun och vi vill starta diskussioner om kommunens verksamhet. Den främsta anledningen till att Kalmar kommun ska delta i olika sociala medier är för att möta medborgare på deras egna mötesplatser och skapa bra kanaler för kommunikation in till Kalmar kommun. Vi ska dock inte räkna med att invånarna kommer att kasta sig över vår information bara för att vi deltar i diskussionen, utan Kalmar kommuns främsta syfte bör vara att öka förståelsen för hur kommunen fungerar. Ett annat syfte är en ökad omvärldsbevakning för att veta vad som diskuteras bland medborgarna. Skäl till att kommunen ska delta i sociala medier Att media inte skriver betyder inte att det saknas en intresserad publik Bemöta rykten och öka chanserna för viral spridning För omedelbar och snabb kommunikation För att avlasta kontaktcenter och medarbetare För en tätare och direkt dialog med medborgarna Att synas i olika sökmotorer Men observera att delta aldrig på måfå, definiera först varför, för vem och vad ni vill uppnå med er medverkan. Precis som i alla informationskampanjer. deltagande kräver engagemang. öppenhet kan innebära risker bestäm var ni drar gränsen. var personlig, men inte privat. andra gör (oftast) jobbet bättre än oss, men det är viktigt att bevaka det som skrivs om Kalmar kommun och vår verksamhet. dialogen sker på mottagarens villkor. Låt användarna agera på egna villkor, men tillhandahåll ramar genom ett starkt budskap

3 3 (5) tekniken ger möjlighet till nya kommunikationssätt, men förälska dig inte i lösningarna. Innehållet är fortfarande det viktigaste!! Lagar och regler Lagstiftningen har inte hängt med den snabba digitala utvecklingen och därför finns det inga solklara regler för vad som gäller för hur kommunen kan använda sig av de digitala medierna. Det finns dock enligt Sveriges Kommuner och Landstings jurister några tumregler. Yttrandefrihet Yttrandefriheten gäller alla medborgare, det vill säga frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Handlingar som omfattas av sekretess får inte förekomma på sociala medier. Kalmar kommuns IT-säkerhetspolicy reglerar dock att tillgången till Internet är ett arbetsverktyg. Det finns inga tydliga gränser mellan privatperson och yrkesroll. Sociala medier innebär dock ingen större skillnad jämfört med tidigare. Samma regler gäller på Internet som i det dagliga livet och arbetet. Det är inte acceptabelt att vara otrevlig eller sprida rykten. Det är viktigt att visa hänsyn, vara lyhörd och ha en känsla för andra personers integritet. Tänk på vilken roll du har När du kommunicerar i din roll som medarbetare i Kalmar kommun ska det alltid framgå tydligt att det är på myndighetens uppdrag. Den person som kommunicerar för kommunens räkning i de sociala medierna, måste ha fått uppdraget av sin närmaste chef. Utifrån tryckfrihetsförordningen och utlämnande av allmänna handlingar måste dock fler än en person ha tillgång till inloggningsuppgifter. Privatperson eller politiker Som privatperson eller politiker är dina inlägg på nätet inte allmän handling, men det är viktigt att du inte blandar ihop dina roller. Tänk på att inte skriva saker som rör din handläggning eller ditt uppdrag. En eventuell tystnadsplikt gäller även på nätet. Tänk alltid noga efter vad du skriver på nätet och vilka uppgifter du har tillgång till. Uppgifter kan få snabb spridning och konsekvenserna kan i värsta fall bli olyckliga. Det är långt ifrån enkelt att ta bort uppgifter som en gång lagts ut. Deltar kommunens anställda privat i sociala medier, men får en fråga som rör arbetet bör den anställde uppmana frågeställaren att skicka vidare frågan till kommunens officiella Facebook-sida eller via e-post så att vi kan registrera den som allmän handling.

4 4 (5) Allmän handling De inlägg som görs på olika sociala medier inom ramen för vår verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att du måste ta ställning till diarieföring, förvarande, bevarande och gallring. Dessa handlingar ska hållas ordnande precis på samma sätt som andra allmänna handlingar. Eftersom det som skrivs på sociala medier inte ska vara sådant som omfattas av sekretess, behöver de oftast inte registreras, men inläggen ska struktureras så att de är lätt sökbara. Gallringsregler Det mesta som skrivs i sociala medier är sådant som kan anses vara av tillfällig eller ringa betydelse. Därför kan vi plocka bort inaktuella inlägg förutsatt att det finns gallringsregler om att handlingar av tillfällig eller ringa karaktär får gallras när de inte längre är aktuella. Dessa regler finns beslutade i kommunens dokumenthanteringsplan. Företeckning över externa webbplatser Kalmar kommun ska även ha en förteckning över vilka externa webbplatser vi är aktiva på och vem som har inloggningsuppgifter. Alla som deltar i sociala medier i Kalmar kommuns namn måste därför anmäla det till kommunledningskontoret. Skärmdump Webbplatsen, bloggen, etc bör ögonblickförvaras genom att man varje halvår gör en skärmdump av de aktuella webbplatserna. Den som registrerat kontot ansvarar för att detta blir gjort och finns med i dokumenthanteringsplanerna. Ansvar för besvarande För samtliga sociala medier Kalmar kommun deltar i gäller förvaltningslagen, det vill säga inlägg får inte lämnas olästa och obesvarade under semester, sjukdom eller annan ledighet. Kalmar kommun ska följa JO:s utlåtande om att bevaka inkommande handlingar minst en gång om dagen samt att besvara dem skyndsamt. Andras kommentarer/inlägg Om det finns möjlighet för andra att skriva inlägg har Kalmar kommun ett ansvar för att kontrollera det som skrivs. Dessutom måste kommunen upplysa om att eventuella kommentarer på de externa webbplatserna blir allmän handling. Lagen om elektroniska anslagstavlor innebär att vi tydligt måste informera om vilka regler som gäller på sidan. Vi måste kontrollera minst en gång i veckan att det inte finns några olagliga eller olämpliga inlägg. Dessa kan tas bort om de finns med i gallringsreglerna. c/o Kalmar Sociala medier är precis som telefonsamtal, e-post eller personliga möten exempel på olika kommunikationsvägar. Även här är du en representant för Kalmar kommun och naturligtvis gäller vår kvalitetspolicy och våra kvalitetslöften. Vi möter dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig!

5 5 (5)

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

SOCIALA MEDIER EN HANDBOK FÖR JOURNALISTER

SOCIALA MEDIER EN HANDBOK FÖR JOURNALISTER SOCIALA MEDIER EN HANDBOK FÖR JOURNALISTER 2 Det handlar om att börja bygga upp ett nätverk som på sikt kommer bidra till att fler nås av ditt arbete, att du får fler infallsvinkar, större inflöde av idéer

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Får man skriva vad man vill på internet?

Får man skriva vad man vill på internet? Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Förord Får man säga vad

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

Det Goda Tramset är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för den moderna människan. Kanske den viktigaste.

Det Goda Tramset är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för den moderna människan. Kanske den viktigaste. Det Goda Tramset är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för den moderna människan. Kanske den viktigaste. Sedan några år ägnar sig många åt Det Goda Tramset också i sociala medier. Det lättsamma småpratet

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer