Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer"

Transkript

1 Laholms kommun i sociala medier Riktlinjer

2 1. Inledning...2 Vem vänder sig riktlinjerna till?...2 Vad är sociala medier?...2 Varför ska vi medverka i sociala medier?...2 Vision och mål Din roll i sociala medier...3 Yttranden och lagar i sociala medier...3 Följ lagar och juridiska villkor...3 Personangrepp, osaklig kritik eller oanständigheter...3 Att handskas med kritik...3 Att skapa värde...3 Var klar och öppen med din roll inom mediet: privat eller i tjänsten?...4 Tänk på att du syns Sociala medier i arbetet...4 Delta i sociala medier som ett uppdrag i arbetet...4 Få ett tydligt uppdrag...4 Skapa rätt form av sida...4 Skriv tydligt och hitta tonen...5 Planera och utvärdera din kommunikation...5 Granska och gallra inlägg Kommuninformation i sociala medier...5 Redovisa sociala medier...5 Diarieför...6 Dokumentera...6 Använd sociala medier som komplement till Laholms grafiska profil i sociala medier...6 Administrera konto...6 Stäng passiva konton...6 Politiska bloggar eller hemsidor...6 Bilaga 1 - Definitioner av sociala medier...7

3 2 (6) 1. Inledning Vem vänder sig riktlinjerna till? Riktlinjerna är tänkta som ett stöd till dig som medarbetare i Laholms kommun som är närvarande och deltar i olika sociala medier. I sociala medier tenderar gränsen mellan det privata och det professionella att suddas ut och vi vill med dessa riktlinjer erbjuda ett stöd i din medverkan i sociala medier. Vad är sociala medier? Sociala medier är ett samlingsbegrepp för Internettjänster och webbplatser som bygger på dialog och möjliggör social interaktion mellan användarna. Dessa beskrivs ofta som forum eller medier med möjlighet till inlägg eller kommentarer. Det är användarna som aktivt skapar och utvecklar innehållet. (Se bilaga 1 för definition av olika sociala medier.) Varför ska vi medverka i sociala medier? Redan idag påverkas Laholms kommuns varumärke av kommunikation som sker i sociala medier. Användare av sociala medier pratar om organisationen Laholms kommun och platsen Laholm, de recenserar kommunens verksamhet och diskuterar problem. Detta påverkar i viss mån agendan och bilden som medborgarna har och får av kommunen, både som varumärke och av den service som kommunen erbjuder. För att få ett gemensamt förhållningssätt till sociala medier och till hur kanalerna ska användas, såväl internt som externt, har dessa riktlinjer tagits fram. Genom de sociala medierna kan kommunen på ett effektivt sätt kommunicera och nå ett stort antal individer oberoende av tid och plats och därigenom förbättra dialogen med medborgarna. Vi kan också delta i sociala medier för att bevaka och förbättra bilden av Laholm och stärka kommunens varumärke. Det är därför viktigt att vi i sociala medier strävar efter att ha en gemensam ingång, där en sida agerar huvudsida med undersidor för de verksamheter som driver egna sidor. Se exempel på facebook.com/motalakommun eller facebook.com/timrakommun. Vision och mål I mars 2012 antog Laholms kommun följande vision: "I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling." Motiveringen bakom detta är bland annat att Laholms kommun ska ha ett tydligt fokus på utveckling och tillväxt som främjar befolkningsökning. Med utgångspunkt i tidigare antagna visioner har de förtroendevalda även fastställt att kommunen år 2020 ska ha invånare. De sociala medierna kan vara ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Genom dessa kan vi skapa dialog, öka tillgängligheten, sprida information, nå fler målgrupper och förstärka varumärket.

4 3 (6) 2. Din roll i sociala medier Yttranden och lagar i sociala medier Användningen av sociala medier ska följa lagar och författningar och ske på ett etiskt och korrekt sätt. För att vinna och bibehålla förtroende och respekt för Laholms kommun och dess verksamheter är det nödvändigt med god etik och gott omdöme. Offentlighets- och sekretesslagen gäller vid användning av sociala medier. Det är enligt lag förbjudet att sprida sekretessbelagd information oavsett om det görs i tjänsten eller som privatperson. Som medarbetare kan du däremot på din fritid fritt uttrycka din åsikt om Laholms kommun eller en annan myndighets verksamhet, om inte tystnadsplikt eller sekretess gäller för uppgifterna. Följ lagar och juridiska villkor Alla sociala medier har sina egna juridiska villkor, ta reda på vad som gäller. Länka till ursprungsmaterialet om du exempelvis skriver ett citat eller hänvisar till artiklar. Tänk på att respektera upphovsrätt, varumärken och andra tillämpbara lagar. Följ personuppgiftslagen (PUL) som bland annat innebär att du inte får sprida personuppgifter eller publicera bilder utan tillåtelse. Därför ska du inte diskutera eller sprida känslig eller sekretessbelagd information, se lagen om offentlighet och sekretess. Om du är osäker, fråga din chef eller ditt PUL-ombud (finns inom varje verksamhet). Personangrepp, osaklig kritik eller oanständigheter Laholms kommun strävar efter att ha arbetsplatser som bygger på och uppmuntrar en saklig dialog och möjligheten att uttrycka kritik, såväl positiv som negativ. Att på sociala medier tala illa om kollegor, leverantörer, samarbetspartner eller andra intressenter kan bryta mot de lojalitetskrav som din arbetsgivare ställer på dig. Tänk dig därför för när det gäller personangrepp, osaklig kritik och oanständigheter. Om du upptäcker att en kollega, elev, kund eller brukare mobbas i sociala medier bör du meddela din chef eller anmäla detta precis som ett vanligt brott. Att handskas med kritik Informera gärna din närmaste chef om du stöter på publicerat material i sociala medier som är negativt för Laholms kommun. Utvärdera om kritiken handlar om en åsikt, faktafel eller ett felaktigt beteende från Laholms kommuns sida och om kritiken fått spridning. Svara sakligt, håll dig till fakta och undvik antaganden. Försvar ska helst undvikas men om det är oundvikligt var konstruktiv i ditt inlägg. Gå aldrig till personangrepp och låt det inte gå för lång tid innan kritiken bemöts för att undanröja spekulationer. Givetvis ska du också ta dig tid till att besvara positiva kommentarer för att även dessa ska ges utrymme. Om du har kritik eller synpunkter rörande din arbetsplats på Laholms kommun bör du i första hand vända dig till din chef. Att skapa värde Försök gärna att bidra med värdefull information eller synpunkter när du deltar i sociala medier. Skriv gärna om det du kan och är expert på, det är bara positivt om du bidrar med relevanta fakta och bra tips som kan vara till hjälp för medborgare eller medarbetare. Om det dyker upp en

5 4 (6) komplicerad fråga eller fråga som kräver en åtgärd kan du alltid kontakta ansvarig verksamhet för att få frågan besvarad. Var klar och öppen med din roll inom mediet: privat eller i tjänsten? När du är aktiv i sociala medier, i en fråga eller i ett sammanhang som är relaterat till din arbetsuppgift eller arbetsplats, ser vi gärna att du berättar vem du är och vad du arbetar med inom Laholms kommun. Det är också bra att du klargör att du deltar som privatperson och inte på uppdrag av Laholms kommun, såvida du inte har fått ett specifikt uppdrag (se Delta i sociala medier som ett uppdrag i arbetet längre fram i dokumentet). Det ska med andra ord vara möjligt att se om du befinner dig i mediet som privatperson eller i tjänsten. Tänk på att du syns Var medveten om att Internet är en offentlig arena och att alla inlägg är publika. En olycklig formulering kan cirkulera långt efter att sakfrågan har tappat i aktualitet. Var därför aktsam i dina formuleringar på Internet. 3. Sociala medier i arbetet Delta i sociala medier som ett uppdrag i arbetet För dig som har ett uppdrag att använda sociala medier i tjänsten finns ytterligare riktlinjer. För att tydligt visa din roll i mediet kan en profil inom kommunen skapas. På så sätt uppfattas du inte som privatperson vid arbeten inom tjänsten. Medarbetare som använder sociala medier i Laholms kommuns namn ska vara medvetna om de etiska, moraliska och juridiska aspekterna och förstå vilka konsekvenser ett felaktigt beteende kan få, både för kommunen och för en enskild individ. Få ett tydligt uppdrag För att vara aktiv i sociala medier i tjänsten måste du få ett tydligt uppdrag av din chef. Detta görs genom en ansökan där vissa kriterier måste uppfyllas innan en sida eller profil öppnas. Då kommer också sidan med på förteckningen över Laholms kommuns deltagande inom sociala medier. I och med detta klargörs att du använder sociala medier som anställd på Laholms kommun och inte som privatperson. Materialet som du producerar inom ditt uppdrag kommer då att räknas till kommunens informationsmaterial och därmed klassas som en allmän handling. Du som får ett uppdrag ska exempelvis känna väl till hur kommunen ser på användandet av sociala medier, hur det valda mediet fungerar och glöm inte att kommunicera ett tydligt syfte. Skapa rätt form av sida För att följare av kommunens olika sidor ska kunna vara privata är det viktigt att man skapar rätt form av sida, framför allt på Facebook-liknande medier. Detta för att kommunen inte ska få tillgång till följares profiler eller se vad dessa gör genom diverse statusuppdateringar. En så kallad gilla-sida är därför att föredra där följare helt enkelt prenumererar på innehållet som skrivs. Vid val av sida väljer du den som är mest lik formen av din verksamhet, alternativt

6 5 (6) gemenskap/regering (eng. community/government). Om du känner dig osäker kan du kontakta kommunikationsenheten. Skriv tydligt och hitta tonen Undvik samlade svar i ett och samma inlägg/i samma kommentar. Sociala medier handlar om dialog och inte masskommunikation. Svara därför varje individ. Tänk på att anpassa svaren och texten utifrån kanalen, syftet och målgruppen. Skriv tydligt, enkelt och korrekt. Tänk på att använda enkla ord som de flesta förstår. Skriv hellre kort än långt. Använd du som direkt tilltal och en personlig ton. Svar bör ges snabbt (inom 24 timmar) och med ett personligt tilltal för att matcha sociala medier som kanal och den valda målgruppen. Har inte din verksamhet möjlighet att svara under helger ska detta tydligt framgå på sidan. Planera och utvärdera din kommunikation Du ska noga planera din kommunikation i sociala medier. Analysera vilka kanaler, både traditionella och sociala medier, som ska komplettera varandra för att nå målgruppen på bästa sätt. Sätt mätbara mål för kommunikationen. Sammanställ en utvärderingsrapport tillsammans med en skärmdump från uppdraget en gång i kvartalet eller efter avslutad tidsbegränsad aktivitet som du delar med dig av till din chef. Granska och gallra inlägg Som ansvarig för en sida på ett socialt medium ska du granska och gallra olämpliga inlägg inom 48 timmar (gäller för ordinarie arbetstid). Var också tydlig med att detta kommer att ske. När du är frånvarande måste du utse en ersättare. Till olämpliga inlägg räknas personangrepp, obscena ord, hets mot folkgrupp, intrång i upphovsrätt, våldsskildringar, pornografi och kommersiell reklam. Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112) ligger till grund. Gallring får endast ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättsliga mål, förvaltning och forskning. Det är kommunens företrädare som ska ta ställning till vilka handlingar/inlägg som bedöms ha tillfällig eller ringa betydelse med hänsyn till bevarandeändamålen. Gallringsbeslutet ska alltid innehålla en gallringsfrist, det vill säga hur lång tid handlingarna ska finnas kvar innan de förstörs. En vanlig gallringsfrist för denna typ av handlingar är att handlingar ska gallras när de inte längre är aktuella. 4. Kommuninformation i sociala medier Redovisa sociala medier På ska det finnas en förteckning över Laholms kommuns officiella konton och deltagande inom sociala medier. Syftet är att underlätta sökandet efter allmänna handlingar. Detta grundar sig på arkivlagen samt offentlighets- och sekretesslagen. I förteckningen ska länken till sidan uppges samt vem som är ansvarig för mediet.

7 6 (6) Diarieför Meddelanden som du får via sociala medier, som ett led i ditt arbete i sociala medier i tjänsten, ska betraktas som allmän handling och hanteras som en sådan. Allt material eller all information som ses som ett ärende ska diarieföras och föras vidare till rätt instans i organisationen. Information eller kommentarer som lämnas på ett publikt forum, som är en officiell kanal för Laholms kommun, behöver inte diarieföras om de är strukturerade i kronologisk ordning. Såväl dolt som raderat innehåll måste behandlas i enlighet med regler om allmänna handlingar. (Se Granska och gallra inlägg.) Dokumentera Ett uppdrag i tjänsten inkluderar att dokumentera och arkivera ditt sociala medie-konto via en ögonblicksbild vid varje kvartal. Gör en skärmdump av kontots startsida, skriv ner antal följare och av kommunen antal skrivna inlägg den senaste månaden. Spara sedan i PDF-format. Övriga sidors innehåll behöver inte dokumenteras. Med följare menas här personer som regelbundet följer och har uppmärksammat kommunen på sociala medier. Använd sociala medier som komplement till Inget socialt medium får ersätta kommunens eller verksamhetens webbplats som den officiella externa informationskanalen med fakta och nyheter om kommunen och verksamheten. När du använder sociala medier för att informera om Laholms kommun ska du länka till ursprungskällan på och/eller verksamhetens egen webbplats. Laholms grafiska profil i sociala medier Använd Laholms kommuns grafiska profil i den utsträckning det är möjligt. Var tydlig med avsändaren i användarnamn/profil. Publicera kommunens eller verksamhetens logotyp för officiella kanaler. Om möjligt ange: länk till kommunens hemsida, telefonnummer till Laholms kommuns växel och att det är ett officiellt konto för Laholms kommun eller att verksamheten är en del av Laholms kommun. På så vis blir avsändaren tydlig och visar även att du som skriver på sidan skriver som anställd på Laholms kommun och ej som privatperson. Administrera konto Minst två personer samt kommunikationschef/it-chef bör kunna administrera varje konto som Laholms kommun har i sociala medier. Inloggningsuppgifterna bör finnas på en central lagringsplats så att flera personer kommer åt dem för att undvika konton som ingen kan administrera. Stäng passiva konton Laholms kommuns konton i sociala medier som inte uppdateras regelbundet ska avslutas. På så sätt minskar risken att passiviteten skadar kommunens varumärke. Politiska bloggar eller hemsidor Du som är politiker i Laholms kommun och aktiv i sociala medier får gärna länka till kommunens webbplats. Det bör dock klart och tydligt framgå att åsikter som framförs i det sociala mediet inte är kommunens officiella ståndpunkt utan din eller ditt partis uppfattning.

8 Bilaga 1 Definitioner av olika sociala medier Bambuser är en kanal som främst används för livesändningar av videor och filmklipp. Den kan användas vid filmning med vanlig videokamera eller med mobiltelefon. Blogg - förkortning av webblogg; av engelskans weblog från orden web och log. En webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg och/eller dagboksanteckningar på en webbsida där inläggen är ordnade så att de senaste inläggen oftast är högst upp. Till skillnad mot traditionella webbplatser är bloggar i regel mer personligt hållna. Facebook är ett socialt nätverk där du kan lägga till vänner, skriva uppdateringar, skapa sidor och gilla dina intressen som du sedan får direkt i ditt eget nyhetsflöde. FlickR är en webbtjänst för uppladdning av digitala bilder och korta videofilmer i privata eller publika fotoalbum. Flickr är även en nätgemenskap som gör det möjligt för användare att skapa och använda sig av diskussionsgrupper samt kommentera bilder och videoklipp. Google + är Googles Facebook-liknande satsning där du kan gruppera dina vänner, mötas i olika hangouts (som skype) eller lägga upp olika sparks sidfavoriter som uppdateras i ett flöde. LinkedIn är en webbtjänst där man kan sköta sitt, främst professionella, nätverk. Tjänsten är huvudsakligen inriktad på att man ska kunna återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor. Med hjälp av sitt kontaktnät kan man sedan hitta nytt arbete eller nya affärsmöjligheter. MySpace är en engelskspråkig nätgemenskap. Webbplatsen är särskilt populär bland musiker och musikintresserade och många artister är medlemmar där. MySpaces funktioner inkluderar möjligheten att lägga ut sina egna låtar, blogga, ha en presentation och lägga in bilder. Pinterest är som en anslagstavla online. Organisera, spara och dela grejer du gillar på Internet, så som bilder, länkar och videor. RSS (beroende på sammanhang: Rich Site Summary, RDF Site Summary eller Really Simple Syndication) är en samling dataläsbara filformat som används för att informera om nytt eller förändrat webbinnehåll på bland annat nyhetssidor och bloggar. RSS används för att visa sammanfattningar eller fullständigt innehåll av text från exempelvis webben, tillsammans med en länk till ursprungsplatsen. Twitter (av engelskans kvitter, kvittra) är en social nätverkssida och mikroblogg som möjliggör för användare att uppdatera sin webbdagbok och läsa andras tweets uppdateringar som består av textinlägg med högst 140 tecken. YouTube är en webbplats där registrerade användare kan ladda upp, visa och kommentera videoklipp. YouTube rankades december 2009 som Internets tredje mest populära webbplats.

9 Laholms kommun i sociala medier Ansökan och checklista

10 Sociala medier - Ansökan Verksamhet som ska starta kommunikation via sociala medier Förvaltning och enhetens namn Socialt medium som verksamheten ska använda Till exempel Facebook, Twitter, Blogg Ange webbadressen, till exempel Syftet med att delta i socialt medium Till exempel sprida information, öka dialog, service, ge möjlighet till synpunkter Målgruppen för aktiviteten Ange vilken eller vilka grupper som är de huvudsakliga målgrupperna Vad är målet för att använda socialt medium För att se om en satsning har lyckats måste det finnas mål. Ett exempel är att x antal personer har kommit till mitt evenemang Vilka är huvudansvariga för kanalen, minst två behövs för alla konton Namn Telefon E-post Namn Telefon E-post Vem/vilka ska sköta det praktiska arbetet; bevaka, svara på inlägg Namn Telefon E-post Namn Telefon E-post Namn Telefon E-post Beräknad arbetstid Hur många timmar i veckan behövs för att sköta aktiviteten

11 2 (4) Övriga kommentarer Har läst kommunens riktlinjer för sociala medier Godkännande av närmaste chef Underskrift Datum Namnförtydligande Underskrift Blanketten skickas till Efter godkännande ska blanketten (sida 1-2) lämnas till kommunens kommunikationsenhet

12 3 (4) Checklista Följ lagar och regler När du medverkar på sociala medier ska du följa lagar och juridiska villkor för respektive medium. Du ska även motverka personangrepp, osaklig kritik och oanständigheter. Informera gärna närmsta chef om du stöter på negativ så som positiv kritik rörande Laholms kommun. Svara saktligt på kritiken och undvik antaganden eller försvar. Visa tydligt din roll inom mediet privat eller i tjänsten För att underlätta detta kan en separat profil skapas kopplad till Laholms kommun. Medarbetare som använder sociala medier i Laholms kommuns namn ska vara medvetna om de etiska, moraliska och juridiska aspekterna och förstå vilka konsekvenser ett felaktigt beteende kan få, både för kommunen och för enskild individ. Administrera kontot eller stäng ner om det är passivt För att vara aktiv inom sociala medier måste du få ett tydligt uppdrag av din chef, där syfte, målgrupp och mål med kommunikationen anges. Kontot på sociala medier ska även delges kommunikationsenheten så att en förteckning över samtliga sociala medier kan redovisas på Minst två personer bör kunna administrera kontot och inloggningsuppgifter ska finnas tillgängliga på en central lagringsplats så att flera personer kommer åt dem. Tänk även på att skapa rätt form av sida eller profil så att dina följare på mediet kan vara privata och att Laholms kommun inte får tillgång till deras uppdateringar. Laholms kommuns konton i sociala medier, som inte uppdateras regelbundet, ska avslutas. På så sätt minskar risken att passiviteten skadar kommunens varumärke. Skapa värde, hitta tonen och skriv tydligt Försök bidra med värdefull information när du deltar i sociala medier. Skriv gärna om det du är expert på och bidra med relevant fakta inom ämnet. Svara var och en i mediet då sociala medier handlar om dialog och inte masskommunikation. Skriv tydligt, enkelt och korrekt. Använd enkla ord som de flesta förstår. Använd även du som direkt tilltal med en personlig ton. Svar på frågor bör ges inom 24 timmar för att matcha sociala medier som kanal och den valda målgruppen. Om svar ej kan ges inom 24 timmar (vid helg och så vidare) skall det dock framgå tydligt på sidan. Om en fråga kräver en åtgärd kan du alltid tipsa ansvarig verksamhet så att de har möjlighet att svara.

13 4 (4) Följ Laholms kommuns grafiska profil Använd Laholms kommuns grafiska profil i den utsträckning det är möjligt. Var tydlig med avsändaren i användarnamn/profil. Publicera Laholms logotyp eller verksamhetens logotyp för officiella kanaler. Om möjligt ange: länk till kommunens hemsida, telefonnummer till Laholms kommuns växel och att det är ett officiellt konto för Laholms kommun eller att verksamheten är en del av Laholms kommun. Planera, utvärdera, granska och gallra Planera din kommunikation inom sociala medier. Analysera vilka kanaler som kompletterar varandra för att nå målgruppen på bästa sätt. Sätt mätbara mål med kommunikationen så att den sedan kan utvärderas. Utvärdering sker genom en utvärderingsrapport av mediet tillsammans med en skärmdump från förstasidan. Du måste även granska och gallra inlägg/kommentarer som skrivs på det valda mediet för att inte information som bryter mot ovanstående riktlinjerr ska finnas på mediet. Inlägg och kommentarer ska gallras när de inte längre ses som aktuella. Gallring får dock endast ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättsliga mål, förvaltning och forskning. Det är kommunen som ska ta ställning till vilka handlingar/inlägg som bedöms ha tillfällig eller ringa betydelse med hänsyn till bevarandeändamålen. Diarieför Meddelanden i sociala medier ska betraktas som allmän handling och ska hanteras som en sådan. Allt material som betraktas som ett ärende ska diarieföras och föras vidare till rätt instans i organisationen. Information eller kommentarer som lämnas på ett publikt forum, som ses som en officiell kanal för Laholms kommun, behöver dock inte diarieföras om de är strukturerade i kronologisk ordning. Såväl dolt som raderat innehåll måste behandlas i enlighet med regler om allmänna handlingar.

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Styrdokument Riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunstyrelsen, 91 2 (9) Beslutshistorik Antagen av kommunstyrelsen, 91 Reviderad av informationschefen Ägare 1 - Förvaltarskap 2 Informationschefen

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Riktlinjer för användning av sociala medier Beslut i kommunstyrelsen 2010-04-28 91 Riktlinjer - Användning av sociala medier Katrineholms kommun på sociala medier ska nås samlat. Detta sker på två platser,

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Riktlinjer Sociala Medier

Riktlinjer Sociala Medier Riktlinjer Sociala Medier 1 Innehållsförteckning: 1.Kort information om Sociala medier..3 2. Inledning..3 3. Privat eller i tjänsten?...4 3.1 Yttrandefrihet och meddelarfrihet..4 4. Användning privat och

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för sociala medier ÖFS 2011:1 Fastställd av Kommunfullmäktige den 23 maj 2011, 88 (dnr KS 2011/80-003) Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala

Läs mer

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad Dnr Rutin för användning av Social Medier Beslutad av kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2017-04-18 Dnr 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Fastställda av ledningsgruppen december 2011 2(11) Innehållsförteckning 1. Strategi... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER 2012-10-11 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1 Vad är sociala medier?... 2 1.2 Varför sociala medier?... 2 1.3 Juridiska aspekter... 3 1.4

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA I II Landstinget DALARNA PllAGA AU?; 1 D Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna flickr,~, -. -'.".,, '"?o~ ~ "'.. " ~. - ~., I Landstinget DALARNA

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

Sociala medier ger kommunen möjligheter att förbättra och öka dialogen med medborgare och andra intressenter.

Sociala medier ger kommunen möjligheter att förbättra och öka dialogen med medborgare och andra intressenter. Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun För kommunen kan sociala medier vara en snabb och enkel väg att informera och kommunicera med medborgarna och förbättra förutsättningarna för dialog och delaktighet.

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier RIKTLINJER Antagen, datum 2011-08-24 Sida 1(4) Riktlinjer för sociala medier Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier - Policy/riktlinjer/regler N010G00446 Version: 1 Gällande

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2017-05-02 Giltighetstid Ansvarig funktion 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov.

Läs mer

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Bilaga 2, Falu kommuns informationspolicy Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-09 2 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting

Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting Kommunikation är ett strategiskt verktyg. Väl använt kan sociala medier vara effektiva och viktiga kommunikationskanaler

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala medier

Strategi och riktlinjer för sociala medier RIKTLINJER Datum 2017-05-02 Antagen av KS Reviderad datum Paragraf 82 1(11) Strategi och riktlinjer för sociala medier 2(11) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Strategi för sociala medier

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58)

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Martina Manneh, 016-710 55 05 Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Sociala medier är interaktiva kommunikationskanaler mötesplatser som skapar

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Myndigheter i sociala medier

Myndigheter i sociala medier Myndigheter i sociala medier Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2010-11-10 av Kommunstyrelsen 164 Senast reviderad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 149 Detta dokument gäller för Kommunövergripande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-31 122 Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur vi ska hantera konton och kommunikation

Läs mer

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Kommunledningsförvaltningen 2011-12-09 1(8) FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK Sid Kf 111/11 2011-10-26 37 Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Denna policy om och kring

Läs mer

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Fastställt av kommunstyrelsen 5 november 2012 Sidan 1 av 5 Inledning Knivsta kommun vill

Läs mer

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier s riktlinjer för sociala medier 1 s riktlinjer för sociala medier ska hjälpa och stötta de som arbetar inom kommunen att kommunicera via sociala medier. Dokumentet behandlar bland annat förhållningssätt,

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Inriktning och syfte Dessa riktlinjer är upprättade i syfte att ge anställda och förtroendevalda stöd när de i egenskap av representanter för uttalar sig/agerar i sociala

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 52 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Henrik Nilsson 2016-02-05 1 (5) Sociala medier 2 (5) Idag använder många företag och organisationer

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 92 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun 1 Styrdokument Handlingstyp: Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun Diarienummer: KS/2016:261 Beslutas av:

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun 2010-11-02 Kommunstyrelsen Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun Antogs av kommunstyrelsen 2 november 2010, 335 2(11) 1. Inledning I Kumla kommun finns ett intresse från verksamheten att kunna

Läs mer

Policy för användande av sociala medier

Policy för användande av sociala medier Dnr: 100-2538-2011 Verksamhetsstöd Fredrik Andersson Policy för användande av sociala medier Policyn fastställer förutsättningarna för Länsstyrelsen Värmlands hantering av sociala medier och tar upp ansvarsfrågor

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för sociala medier för Trelleborgs kommun Riktlinjer 1(8) Riktlinjer för sociala medier för Trelleborgs kommun Antagna av kommundirektören efter behandling i ledningsgruppen för Trelleborgs kommun 2010-10-13. Riktlinjerna för sociala medier ska

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-01-18 Ansvarig för revidering: Kommunikatör Diarienummer: KS 15-734 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje 2 (13) Lekebergs

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2016-02-09 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2016-02-09. Riktlinjernas syfte Ge chefer och medarbetare i Uppvidinge kommun vägledning och uppmuntran i användningen

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015 Riktlinjer för sociala medier Antagen Ks 105/2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Riktlinjer... 2 2.1 Öppna/avsluta ett konto för ett socialt medium... 2 2.2 Förteckning över sociala medier... 3 2.3 Avsändare

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Sid 1 (5) Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Försvarsutbildarna har en positiv inställning till och uppmuntrar ingående förbund och föreningar att använda sig av digitala medier och att

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän 1 (11) Innehållsförteckning Inledning... 2 Roller och ansvar... 2 Före start: Avtal och förteckning... 2 Språk och

Läs mer

Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer

Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer 1(8) Antagen Kommunfullmäktige 2014-03-03, 13 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer 2 1 Innehåll 1.1 Sammanfattning... 3 2 Policy 2.1 Grafisk profil...

Läs mer

Handbok för användning av SOCIALA MEDIER

Handbok för användning av SOCIALA MEDIER Handbok för användning av SOCIALA MEDIER 1 Kontakta gärna informationsavdelningen med synpunkter på innehållet och praktiska exempel från verksamheterna. informationsavdelningen@ltkronoberg.se 2 Innehåll

Läs mer

Arkiv- och informationshantering

Arkiv- och informationshantering Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för tillsyn och utredning Dokumentslag: Styrande Datum: 2014-10-14 Dokumenttyp: Instruktion Version: 1.0 Arkiv- och informationshantering

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-09-08 Sida 1 Kommunstyrelsens personalutskott, ordinarie ledamöter Kommundirektören Personalchefen Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunstyrelsens personalutskott Stadshusets sammanträdesrum

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Antagna av kommunstyrelsen den 7 mars 2012, 41 Detta dokument är tänkt att i första hand läsas som webbsida eller digital pdf. Kursiverad text blir länkar

Läs mer

Riktlinjer för arbete med sociala medier

Riktlinjer för arbete med sociala medier Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(5) Riktlinjer för arbete med 2 Inledning Sociala medier är kommunikationskanaler

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Använda sociala medier

Använda sociala medier linköpings universitet Använda sociala medier Råd till dig som arbetar på Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY PRODUKTION: Linda Carlén Hallström, Elin Karlsson och Sara Råsberg. Fotografer: David

Läs mer

Sociala medier+juridik=sant. Lena Olofsson E-delegationen

Sociala medier+juridik=sant. Lena Olofsson E-delegationen Sociala medier+juridik=sant Lena Olofsson E-delegationen Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Vilka ingår? 16 myndigheter och SKL samverkar Delegationen beslutar Arbetsgruppen bereder Projektgrupper

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Handbok i sociala medier för kontoansvariga

Handbok i sociala medier för kontoansvariga Handbok sociala medier Dnr: 1880/2012-010 2013-01-10 Sid: 1 / 10 Version: 1.0 Kommunikationsavdelningen Handbok i sociala medier för kontoansvariga Postadress Besöksadress Telefon E-Post 171 77 Stockholm

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12)

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) 2 (12) Innehåll Strategi... 3 1.1 Nya kommunikationsmönster... 3 1.2 Vad är sociala medier?... 3 1.3 Hofors kommuns strategi... 4 1.4

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun STAFFANSTORP Framtidens kommun 1 Innehållsförteckning Det nya informationssamhället sid 3 Staffanstorps kommun framtidens kommun sid 4 Det sociala medier i korta drag sid 5 Vad är wordpress sid 6 Att skriva

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman, E-delegationen

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman, E-delegationen Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman, E-delegationen I stora drag. 1. Klargöra ändamålet 2. Myndigheten Anställda 3. Identifiera rättsliga krav Åstadkomma en god offentlighetsstruktur

Läs mer

1(8) Riktlinjer för webb och sociala medier. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för webb och sociala medier. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-02-22, 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning Inledning...4 Mål...4 Syfte...4

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer