Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping"

Transkript

1 Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik inriktad på global försäljning vid e-handel E-handels- och betalningssystem Mobil e-handel Webbanalys Sociala medier Multikanalförsäljning Onlinemarknadsföring Digitala marknadsföringskanaler och anpassning efter marknad och målgrupp. Sökmotorers utformning och hur det påverkar resultatet av en sökning. Vad det är som styr resultatet och träffbilden Tekniker för webben, olika verktyg och tillämpning. Affärsekonomi Hur utrymme skapas för dialog och interaktivitet och hur man bemöter olika former av frågor och kommentarer genom onlinemedier Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att Upprätta försäljnings- och marknadsföringsstrategier inklusive strategier för digitala medier Kunna välja logistiklösningar efter förutsättningar Känna till de olika betalningssystemen för e-handel Tolka, analysera och ge förslag på olika handlingsalternativ utifrån ekonomiska rapporter och nyckeltal. Utföra investeringskalkyler, lönsamhetskalkyler och andra kostnadsberäkningar med ett e- handelsperspektiv. Inkorporera e-handel som säljkanal i en befintlig säljorganisation Formulera sig och kommunicera på webben på ett för målgruppen tilltalande sätt Arbeta med olika marknadsföringsformer på internet såsom banner- och sökordsannonsering Hantera besökskonvertering Arbeta med sökmotoroptimering Hantera trafik- och försäljningsuppföljning Driva projekt i digitala medier och för olika marknadsföringsaktiviteter Använda olika sociala medier anpassat för olika marknadsföringsåtgärder Genomföra annonskampanjer på webben med fokus på sociala medier samt kunna utvärdera resultatet

2 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att Utforma långsiktiga strategier för företagets marknadsarbete, såväl onlinestrategier för marknadsföring i digitala mediekanaler som strategier för traditionella kanaler Sätta strategier för företags aktiviteter inom sociala medier Dra slutsatser och ta fram åtgärder utifrån insamlad besöks och försäljningsdata Etablera, driva och utvärdera en e-handelsverksamhet oberoende av bransch Driva projekt och projektgrupper för att kunna utveckla ett företags webbmarknadsföring Inkorporera affiliatemarknadsföring som en del av företagets strategi Kunna använda mobila kanaler som en del i en sammanhållen strategi Sökordsoptimera ett företags webb och konstruera en strategi för den samma Genomföra webbanalys med fokus på besöksströmmar och konverteringsfrekvens Kurser Består av 8 kurser, Total poäng: 200 E-handelsjuridik, 20p Beskrivning: Efter genomförd kurs ska den studerande ha förståelse för hur det juridiska svenska systemet fungerar och kunskap om lagar som reglerar e-handeln i Sverige. Kursen ska även ha kunskap om vilka juridiska aspekter man har att ta hänsyn till vid den globala försäljningen som e-handel kan innebära. Den studerande ska visa färdigheter i att kunna hantera komplexa beslutssituationer och ge välgrundade förslag med stöd av lagar och regler. - det svenska juridiska systemet - de svenska lagar och regler som rör e-handel såsom distanshandelslagen, upphovsrätt, avtalsrätt, kontraktsrätt och köprätt samt marknadsrätt. - internationella variationer avseende lagstiftning som reglerar e-handeln. Affärsekonomi, 20p Beskrivning: Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper om ekonomiska grundbegrepp och ekonomistyrning. Den studerande ska ha färdigheter i att tolka, analysera och ge förslag på olika handlingsalternativ utifrån ekonomiska rapporter och nyckeltal. Den studerande ha färdigheter i att upprätta offerter, utföra produkt- och lönsamhetsberäkningar för digitala marknadsaktiviteter och ta fram resultatoch likviditetsbudgetar. Den studerande ska även ha färdigheter i att utföra investeringskalkyler,

3 lönsamhetskalkyler och andra kostnadsberäkningar med ett e-handelsperspektiv. Logistik och inköp, 30p Beskrivning: Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskap om hur man planerar ett sortiment utifrån behov, effektivitet, miljö och lönsamhet. Den studerande ska kunna genomföra förhandling, sortimentsplanering, sortimentsanalys samt redogöra för inköpsprocessen. Den studerande ska kunna planera och hantera varulogistik från inköp till slutkonsument. Den studerande ska känna till hur betalningssystem fungerar och ha kunskap att utvärdera ekonomiska aspekter vid val av dessa. Den studerande ska ha kunskap om olika säkerhetslösningar och den studerande ska även kunna genomföra spårning av leveranser (Tracking systems). - olika förhandlingstekniker - hantera ett effektivt inköpsarbete - genomföra sortimentsanalyser och sortimentsplanering - hantera ett företags logistik från inköp till leverans till slutkonsument - val av logistiklösningar, även ur ett miljöhänseende/ hållbar utveckling (grön logistik) - välja och behovsanpassa olika betalningssystem inkl olika säkerhetslösningar - Tracking systems Marknadsföring i digitala medier, 40p Beskrivning: Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskap om digital och mobil marknadsföring, vilka kanaler, verktyg och redskap som står till buds och hur de samverkar. Den studerande ska kunna driva målgruppsanpassad trafik till webbplatsen/e-butiken. Den studerande ska ha färdigheter att utveckla och genomföra kampanjer/marknadsföringsåtgärder anpassade efter olika kundsegment, i olika digitala kanaler. Vidare ska den studerande praktiskt kunna arbeta med besökskonvertering och åtgärder som ökar effektiviteten av marknadsföringens insatser. Kursen skall även ge kunskaper hur webbplatsen anpassas genom sökmotoroptimering. Den studerande ska slutligen ha färdigheter att kunna analysera resultaten av digitala aktiviteter. - sökmotoroptimering (SEO) - sökmotormarknadsföring (SEM, betald visning i sökmotorer, sökmotorannonsering) - PPC-annonsering (verktyg för annonsering i sökmotorer, displaynätverk och sociala medier) - konverteringsoptimering - Affiliate Marketing, Display och Real-Time Bidding (RTB) - metoder, system och köpmodeller för banner- och videomarknadsföring - Sociala medier (egenskaper och möjligheter) - Social shopping (dialog, viral marknadsföring) - Blogging

4 - E-postmarknadsföring - Mobil marknadsföring - Lojalitetsbyggande i sociala medier, kundklubbar etc - Multikanalstrategi, affärslogik i olika kanaler - Kampanjframtagning och -hantering i olika kanaler - Webbanalys (ex verktyget Google Analytics) - Nyckeltal och försäljningsuppföljning. Strategisk marknadsföring i traditionella och nya kanaler, 15p Beskrivning: Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskap om att kommunicera budskap och bygga varumärke integrerat både i traditionella och nya media. Den studerande ska ha färdigheter att utforma strategier för ett företags långsiktiga marknadsarbete som en del i marknadsplanen och/eller affärsplanen där strategierna innebär att även digitala kanaler och e-handel kan integreras. - välja media utifrån målgrupp, impact, frekvens för ett långsiktigt kommunikationsarbete - genomföra nulägesanalys (marknads- och konkurrentundersökningar) - formulera marknadsmål - kopplingen mellan traditionella kanaler, nya kanaler och webb/e-butiken - utforma långsiktiga strategier för företagets marknadsarbete, såväl onlinestrategier för marknadsföring i digitala mediekanaler som strategier för traditionella kanaler E-handel butiksutveckling och försäljning, 35p Beskrivning: Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskap om e-handelsmarknaden, om de mest förekommande ehandels-programvarorna samt hur ett CMS-system (Content Management System) används, t ex Wordpress. Den studerande ska ha färdigheter i att skapa innehållet i en attraktiv och lönsam e-butik och färdigheter att driva trafik till och i e-butiken. - redogöra för e-handelsmarknadens utveckling och trender - hur man utvecklar en attraktiv och lönsam e-butik - webbserver, domän, back up - faktorer som påverkar trafiken till och på sidan - eye-tracking - försäljning, kundvård och service i e-butiken - e-handelskampanjer och kundklubbar - koppling mellan e-butiken och övriga media-/försäljningskanaler Praktiskt skrivande, 20p Beskrivning: Efter genomför kurs ska den studerande ha kunskap att producera texter för olika onlinemedier och för e-butiken. Den studerande ska ha kunskap om hur utrymme skapas för dialog och interaktivitet och

5 hur man bemöter olika former av frågor och kommentarer genom onlinemedier. Kursen ska ge den studerande färdigheter i research och informationsinsamling och att skapa säljande/lockande texter (EFI- egenskap, fördel, innebörd, argument) och för mottagarna/målgrupperna relevanta texter (content marketing). Den studerande ska ha förmåga och färdigheter att förmedla information internt och externt. Praktisk projektledning, 20p Beskrivning: Efter genomförd kurs ska den studerande kunna förbereda, styra och administrera projekt från start till mål samt behärska praktiska metoder och administrativa rutiner för att säkerställa att projektet når uppsatta mål. Den studerande ska kunna skapa en projektplan samt förstå vikten av projektutvärderingar och ha verktyg samt metoder att göra dessa. Den studerande får också färdighet och verktyg i att kommunicera och samarbeta med andra.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

SDF + IMF Peter Tilling dothat 2010

SDF + IMF Peter Tilling dothat 2010 Starta och driva eget företag + lite internetmarknadsföring SDF + IMF Peter Tilling dothat 2010 Peter Tilling hjälper företag med marknadsföring/fsg via webb bygger konsultgrupp spec. på Google/soc.medier

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

Action-device De hjälpmedel som en annonsör använder för att få målgruppen att agera, exempelvis en svarskupong.

Action-device De hjälpmedel som en annonsör använder för att få målgruppen att agera, exempelvis en svarskupong. Vad betyder egentligen alla de där märkliga orden och uttrycken som reklammänniskor slänger sig med? Vad gör en creative director? Varför är det så viktigt med en ordentlig brief innan det kreativa arbetet

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

Rapporttitel (både på engelska och svenska om rapport skrivs på svenska) (2:a rad för titel om det behövs)

Rapporttitel (både på engelska och svenska om rapport skrivs på svenska) (2:a rad för titel om det behövs) Rapporttitel (både på engelska och svenska om rapport skrivs på svenska) (2:a rad för titel om det behövs) OPTIMERING AV FÖRSÄLJNINGSARBETE OCH RÄTT KUNDVAL En försäljningsstrategi för Knowit ecommerce

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

TradeDoubler. Årsredovisning

TradeDoubler. Årsredovisning TradeDoubler 2005 Årsredovisning Innehåll TradeDoubler i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Marknad 10 Affärsmodell 12 Kundstruktur 14 Geografisk närvaro 16 Produkter och tjänster 20 Teknikplattform

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer