Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31"

Transkript

1 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum:

2 Inledning

3 Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet har Novus ställt ett antal frågor om den nya influensen, den så kallade svininfluensan, till svenska folket. Syftet var att få en bild av hur svensken ser på sin egen roll i detta. Vi har genomfört 2000 intervjuer så materialet även ska kunna påvisa eventuella geografiska skillnader. Målgruppen var allmänheten över år och vi har genomfört 2031 intervjuer via Novus webbpanel under perioden augusti. Utgångspunkten för Civilförsvarsförbundet är att undersökningen ska publiceras, varför detta är en diagramrapport med en sammanfattning. Med 2000 intervjuer ligger den statiska felmarginalen mellan +/- 1 procent och +/- 2,2 procent.

4 Novus Internetpanel Novus webbpanel består av ca panelister. Panelen rekryteras via representativt urval, företrädesvis via telefonintervjuer men även via e-postutskick. Panelen är alltså inte självrekryterad. Panelen är riksrepresentativ avseende ålder, kön och region i åldersspannet år. Eventuella skevheter i panelstruktur avhjälps genom att ett riksrepresentativt urval dras från panelen. Vi vårdar vår panel väl genom sk Panelmanagement. Det innebär bl a att vi ser till att man inte kan delta i för många undersökningar under en kort period, inte heller i flera liknande undersökningar. Vi har också ett system för belöningar till panelen. Novus har också, via olika samarbeten, tillgång till paneler i hela Norden.

5 Resultat

6 Huvuddragen i undersökningen Över hälften av svenskarna anser sig veta tillräckligt om den nya influensan för att kunna skydda sig själva mot smitta. Det man framförallt nämner som åtgärd för att skydda sig är bättre handhygien Äldre, högutbildade, och boende i storstäder uppger i större utsträckning att de vet hur de ska skydda sig. Det är framförallt yngre, grundskoleutbildade och studerande som uppger att det inte har tillräcklig kunskap om hur man skyddar sig Tre av tio uppger att de kommer att undvika folksamlingar för att skydda sig mot influensan, femton procent uppger spontant att de kommer att vaccinera sig Var tredje (35 procent) uppger minst tre olika åtgärder för att skydda sig mot influensan Sju av tio anser sig veta hur de ska bidra till att den nya influensan inte sprids. Kvinnor, äldre, högskoleutbildade och boende i storstad anser detta i större utsträckning Drygt häften vet var de kan få information om den nya influensen. 44 procent vet inte eller känner sig tveksamma. Detta gäller framförallt yngre upp till 29 år, grundskoleutbildade, studerande. Två av tre tycker att de själva har anledning att skydda sig mot smitta. Främst är det äldre, högskoleutbildade och pensionärer som uppger detta Sex av tio har inte sökt information om influensan utöver det man hört i nyhetsrapporteringen. De som sökt information i minst utsträckning är de under 29 år, grundskoleutbildade, studerande och boende i Norrland Två av tre har inte funderat över hur det ska klara sig om deras hushåll drabbas av influensan. Även här är det de yngre och studerande som är överrepresenterade Varannan svensk kan tänka sig att hjälpa till frivilligt om influensan skulle slå till med kraft.

7 Resultat

8 Mer än varannan upplever att de vet tillräckligt om hur de ska skydda sig mot den nya influensan Känner du att du vet tillräckligt om den nya influensan så du kan skydda dig själv mot smitta? Ja 56% år: 60%; 60+ år: 61%; Högskola: 65%; Stortstad: 62%; Stockholm: 62% 34% år: 39%, Grundskola: 46%, Studerar: 46% 10% Arbetssökande: 15% Bas: Samtliga

9 Åtta av tio pratar tvätta sig/hålla god hygien som skydd mot nya influensan Hur skyddar du dig mot smitta av den nya influensan? (BAS: JA på fg fråga) ÖPPEN FRÅGA som kodats Tvätta händerna Undviker folksamlingar 30% Använder handdesinfektion 22% Undvika sjuka/förkylda 16% Kommer vaccinera mig 15% Allmänt god hygien 15% Nysa i armväcket 12% Undvika närkontakt med folk, t.ex. skaka hand 12% Undvika röra ansiktet med otvättade händer 8% God hälsa dvs sova/äta sunt/motion 5% Hemma om sjuk 4% Ingenting 7% 66% Vi kan se att tvätta händerna är det klart vanligaste svaret. Inkluderar man de som även kommer sprita händerna är det 72 % som kommer hålla en extra bra handhygien. 83 % har svarat någon form av tvätta sig/god hygien som skydd mot influensan. I övrigt kan vi bl.a. se följande svar: Inte resa utomlands Inte ta i dörrhandtag eller liknande Be andra visa hänsyn, t.ex. genom be dem stanna hemma vid förkylning, nysa i armvecket. Övrigt 8% Andelen som svarar minst tre olika åtgärder är 35 Ej svar 0% procent. I snitt kommer svensken att genomföra 2,4 åtgärder för att Bas: Vet tillräckligt för att kunna skydda sig själv skydda sig mot smitta

10 Skydda sig mot svininfluensan Skillnader i bakgrundsvariablerna På frågan: Hur skyddar du dig mot smitta av den nya influensan? ser vi följande skillnader när vi jämför totalen med bakgrundsvariablerna Kvinnor anger i högre utsträckning än män att de kommer skydda sig mot influensan genom att ha en bättre handhygien dvs. tvätta händerna oftare och/eller sprita händerna (82% för kvinnor, 62% för män). Även den mellan år kommer i större utsträckning ha en god hand hygien genom att tvätta händer och/eller sprita händerna (78% mot 72% för samtliga). Denna grupp är ofta småbarnsföräldrar. Yngre personer, under 29 år, anger i större utsträckning att de inte kommer göra något speciellt för att skydda sig mot svininfluensan (12% mot 7% för samtliga). Även de med grundskoleutbildning anger i större utsträckning att de inte kommer göra något annorlunda än mot normalt (19% mot 7% för samtliga). Äldre över 60 år är den åldersgrupp som i störst utsträckning spontant svarar att de kommer vaccinera sig (23% mot 15%). Vi kan endast se ett fåtal skillnader mellan regionerna, personer i Mellansverige kommer i större utsträckning än i övriga Sverige inte göra något speciellt (12% mot 7%) och de i Sydsverige kommer i större utsträckning att undvika folksamlingar (36% mot 30%).

11 Sju av tio vet hur de ska bidra till att inte sprida influensan vidare Vet du hur du undviker att bidra till att den nya influensan sprids? Ja 70% Kvinnor: 75%; år: 76%; 60+ år: 80%; Högskola: 80%; Stortstad: 75% 23% år: 35%, Grundskola: 35%, Studerar: 38%; Arbetssökande:33% 7% Bas: Samtliga

12 Citat Hur undviker du att bidra till att smittan/influensan sprids? Öppen fråga Stanna hemma om jag blir sjuk hosta och nys i armvecket Tvätta händerna ofta Isolering ca 5 dagar vid influensasymptom Ta en vaccination Ej hosta/nysa rakt ut, utan i armvecket. Tvättning av händer går ej till jobbet undviker folk Handdesinfektion Undvika att ta i hand och nysa i folks närhet. Genom att se till att man inte själv drabbas Inte hosta/nysa rakt ut. Tvätta händerna. Undvika ställen där det är många människor. Undvika nära kontakt men människor. Undvika att gå till akuten på sjukhuset om man tror att man är smittad. Tvätta händerna, gärna med sprit efteråt. Nys i armvecket. Håll dig hemma om du blir sjuk. Håll dig hemma helt dvs. gå aldrig i köpcentra eller dyl. Undvika stora folksamlingar och att tvätta händerna ofta. Stannar hemma, undviker direktkontakt.

13 Drygt varannan vet var de kan få information om den nya influensan Vet du var du kan få information om den nya influensan? Ja 56% Kvinnor: 61%; år: 61%; 60+ år: 62%; Högskola: 63%; 35% år: 43%, Grundskola: 45%, Studerar: 43%; Arbetssökande:47% 9% Bas: Samtliga

14 Citat Var kan du få information om den nya influensan? Sjukvårdsupplysningen, internet osv. På nätet. På sjukvårdsupplysning en. Tidningar. Nätet (Vårdguiden m.m.), press och tv Vårdcentralen och Vårdråd per telefon, socialstyrelsens webb mm Genom media På vårdcentralen och apoteket. Via arbetsgivaren, Landstingets, Socialstyrelsens och Smittskyddsinstitutets hemsidor och och krisinformation.se Internet Sjukvårdsupplysningen Vårcentralen Via massmedia Vårdcentral Husläkare lyssna på debatter på radio o tv, ringa till VC

15 Drygt sex av tio känner att de har anledning att skydda sig mot smittan Om du tänker på vad du vet om influensan. Tycker du att du själv har anledning att skydda dig mot smittan? Ja 63% 60+ år: 78%; Högskola: 68%; Pensionär: 80% 27% Man: 32%; år: 34%; Studerar: 35%; Arbetssökande:37% 10% Bas: Samtliga

16 Sex av tio har inte sökt mer information än det de hört i nyhetsrapporteringen Har du själv försökt att skaffa information om den nya influensan? Ja, jag har sökt och hittat information i tidningar och sett\lyssnat på tv/radio 25% 60- år: 37%; Högskola: 30% Ja, jag har sökt och hittat information på myndigheters webbplatser Ja, jag har sökt och hittat information på andra webbplatser Ja, jag har sökt och hittat information i andra kanaler som inte nämns här Ja, jag har ringt någon och ställt frågor 16% 12% 6% 2% år: 22%; Högskola: 22%; Sjukskriven: 28% Ja, jag har försökt men inte hittat någon information 1%, jag har inte försökt att hitta någon information utöver den jag hört i nyhetsrapporteringen 59% -29 år: 70%; Grundskola: 70%; Studerar: 69%; Arbetssökande: 79%; Norrland: 66% 2% Bas: Samtliga

17 Två av tre har inte funderat över hur de ska klara de nödvändigaste behoven om de skulle drabbas Har du funderat på hur ditt hushåll ska klara de nödvändigaste behoven om det skulle drabbas av den nya influensan? Ja 30% år: 36%; 60+ år: 41%; Pensionär: 42%; Storstad: 35%; Stockholm: 35% 64% år: 78%, Grundskola: 70%, Studerar: 81% 6% Bas: Samtliga

18 Varannan kan tänka sig att hjälpa till om det behövs Om det skulle behövas, skulle du då kunna tänka dig att ställa upp som frivillig och hjälpa andra om den nya influensan drabbar oss med kraft? Ja, vad som helst, där det behövs 26% Arbetssökande: 34%; Glesbygd: 35% Ja hjälpa till att dela ut information 10% Ja både dela ut information och hjälpa de som insjuknat 9% Ja hjälpa de som insjuknat 5% Tveksam 28% Sydsverige: 34% 11% Sjukskriven: 24% 12% Småland o öarna: 18% Bas: Samtliga

19 Bakgrundsfrågor

20 Bakgrundsfrågor Kön och ålder Man 52% Kvinna 48% år 22% år 26% år 25% 60+ år 27% Bas: Samtliga

21 Bakgrundsfrågor Region Stockholm 22% Mellansverige 26% Småland och öarna 8% Sydsverige 15% Västsverige 19% Norrland 10% Bas: Samtliga

22 Bakgrundsfrågor Utbildning och sysselsättning Grundskola 15% Gymnasium Högskola/Universitet 44% 41% Förvärvsarbetar heltid 43% Förvärvsarbetar deltid Studerar Arbetssökande Pensionär Föräldrarledig Sjukskriven Annat 9% 14% 6% 22% 2% 2% 3% Bas: Samtliga

23 Rapportdag Kontakt på Novus: Gun Pettersson

24 Diagram - Regioner

25 Stockholm

26 Stockholmarna upplever att de vet mer än resten av Sverige Känner du att du vet tillräckligt om den nya influensan så du kan skydda dig själv mot smitta? Ja 56% 62% 30% 34% 8% 10% Bas: Stockholm Stockholm Total

27 Stockholmare skyddar sig mot influensan på samma sätt som i övriga landet Hur skyddar du dig mot smitta av den nya influensan? Tvätta händerna Undviker folksamlingar Använder handdesinfektion Undvika sjuka/förkylda Kommer vaccinera mig Allmänt god hygien Nysa i armväcket Undvika närkontakt med folk, t.ex. skaka hand Undvika röra ansiktet med otvättade händer God hälsa dvs sova/äta sunt/motion Hemma om sjuk Ingenting Övrigt Ej svar 30% 32% 22% 24% 16% 19% 15% 13% 15% 16% 12% 15% 12% 11% 8% 9% 5% 7% 4% 3% 7% 5% 8% 5% 0% 0% 66% 66% Bas: Stockholm, känner till Stockholm Total

28 Samma kännedom i Stockholm om hur man bidrar till att den nya influensan inte sprids Vet du hur du undviker att bidra till att den nya influensan sprids? Ja 70% 73% 23% 21% 7% 6% Bas: Stockholm Stockholm Total

29 Drygt varannan Stockholmare vet var de kan få information om den nya influensan Vet du var du kan få information om den nya influensan? Ja 56% 54% 35% 37% 9% 9% Bas: Stockholm Stockholm Total

30 Två av tre Stockholmare känner att de har anledning att skydda sig mot smittan Om du tänker på vad du vet om influensan. Tycker du att du själv har anledning att skydda dig mot smittan? Ja 63% 65% 27% 26% 10% 9% Bas: Stockholm Stockholm Total

31 Ingen skillnad mellan Stockholm och övriga landet när det gäller försök att skaffa information Har du själv försökt att skaffa information om den nya influensan? Ja, jag har sökt och hittat information i tidningar och sett\lyssnat på tv/radio Ja, jag har sökt och hittat information på myndigheters webbplatser Ja, jag har sökt och hittat information på andra webbplatser Ja, jag har sökt och hittat information i andra kanaler som inte nämns här Ja, jag har ringt någon och ställt frågor Ja, jag har försökt men inte hittat någon information 25% 28% 16% 15% 12% 11% 6% 8% 2% 2% 1% 1%, jag har inte försökt att hitta någon information utöver den jag hört i nyhetsrapporteringen 59% 59% 2% 1% Bas: Stockholm 0% 20% Stockholm40% Total 60% 80% 100%

32 Inga skillnader mellan Stockholm och övriga landet när det gäller förberedelser om det egna hushållet drabbas Har du funderat på hur ditt hushåll ska klara de nödvändigaste behoven om det skulle drabbas av den nya influensan? Ja 30% 35% 61% 64% 4% 6% Bas: Stockholm Stockholm Total

33 Nästan varannan Stockholmare skulle kunna tänka sig hjälpa till om det skulle behövas Om det skulle behövas, skulle du då kunna tänka dig att ställa upp som frivillig och hjälpa andra om den nya influensan drabbar oss med kraft? Ja, vad som helst, där det behövs 26% 24% Ja hjälpa till att dela ut information Ja både dela ut information och hjälpa de som insjuknat Ja hjälpa de som insjuknat 10% 11% 9% 7% 5% 4% Tveksam 28% 31% 11% 11% 12% 11% Bas: Stockholm Stockholm Total

34 Mellansverige

35 Kännedomen om hur man kan skydda sig är lika i Mellansverige som i övriga landet Känner du att du vet tillräckligt om den nya influensan så du kan skydda dig själv mot smitta? Ja 56% 55% 34% 35% 10% 10% Bas: Mellansverige Mellansverige Total

36 Fler i Mellansverige kommer inte att göra någonting för att skydda sig mot influensan Hur skyddar du dig mot smitta av den nya influensan? Tvätta händerna Undviker folksamlingar Använder handdesinfektion Undvika sjuka/förkylda Kommer vaccinera mig Allmänt god hygien Nysa i armväcket Undvika närkontakt med folk, t.ex. skaka hand Undvika röra ansiktet med otvättade händer God hälsa dvs sova/äta sunt/motion Hemma om sjuk Ingenting Övrigt Ej svar 30% 26% 22% 23% 16% 17% 15% 14% 15% 12% 12% 14% 12% 11% 8% 7% 5% 4% 4% 5% 7% 12% 8% 7% 0% 0% 66% 63% Bas: Mellansverige, känner till Mellansverige Total

37 Samma kännedom i Mellansverige om hur man bidrar till att den nya influensan inte sprids Vet du hur du undviker att bidra till att den nya influensan sprids? Ja 67% 70% 23% 22% 7% 11% Bas: Mellansverige Mellansverige Total

38 Nästan sex av tio i Mellansverige vet var de kan få information om den nya influensan Vet du var du kan få information om den nya influensan? Ja 56% 57% 32% 35% 9% 11% Bas: Mellansverige Mellansverige Total

39 Sex av tio i Mellansverige känner att de har anledning att skydda sig mot smittan Om du tänker på vad du vet om influensan. Tycker du att du själv har anledning att skydda dig mot smittan? Ja 63% 61% 27% 30% 10% 9% Bas: Mellansverige Mellansverige Total

40 Ungefär lika många i Mellansverige har försökt skaffa information om influensan som i övriga landet Har du själv försökt att skaffa information om den nya influensan? Ja, jag har sökt och hittat information i tidningar och sett\lyssnat på tv/radio Ja, jag har sökt och hittat information på myndigheters webbplatser Ja, jag har sökt och hittat information på andra webbplatser Ja, jag har sökt och hittat information i andra kanaler som inte nämns här Ja, jag har ringt någon och ställt frågor Ja, jag har försökt men inte hittat någon information, jag har inte försökt att hitta någon information utöver den jag hört i nyhetsrapporteringen 12% 14% 6% 5% 2% 2% 1% 0% 2% 1% 25% 24% 16% 16% 59% 61% Bas: Mellansverige Mellansverige Total

41 Tre av tio i Mellansverige har funderat på hur sitt hushåll ska klara de nödvändigaste behoven om de skulle drabbas Har du funderat på hur ditt hushåll ska klara de nödvändigaste behoven om det skulle drabbas av den nya influensan? Ja 27% 30% 64% 68% 6% 5% Bas: Mellansverige Mellansverige Total

42 Varannan i Mellansverige skulle kunna tänka sig ställa upp som frivillig om det skulle behövas Om det skulle behövas, skulle du då kunna tänka dig att ställa upp som frivillig och hjälpa andra om den nya influensan drabbar oss med kraft? Ja, vad som helst, där det behövs 26% 26% Ja hjälpa till att dela ut information Ja både dela ut information och hjälpa de som insjuknat Ja hjälpa de som insjuknat 10% 9% 9% 10% 5% 6% Tveksam 28% 27% 11% 11% 12% 12% Bas: Mellansverige Mellansverige Total

43 Småland och öarna

44 Kännedomen om hur man kan skydda sig är lika i Småland/öarna som i övriga landet Känner du att du vet tillräckligt om den nya influensan så du kan skydda dig själv mot smitta? Ja 56% 58% 34% 36% 6% 10% Småland och öarna Total Bas: Småland och öarna

45 Smålänningar skyddar sig ungefär på samma sätt som i övriga landet Hur skyddar du dig mot smitta av den nya influensan? Tvätta händerna Undviker folksamlingar Använder handdesinfektion Undvika sjuka/förkylda Kommer vaccinera mig Allmänt god hygien Nysa i armväcket Undvika närkontakt med folk, t.ex. skaka hand Undvika röra ansiktet med otvättade händer God hälsa dvs sova/äta sunt/motion Hemma om sjuk Ingenting Övrigt Ej svar 22% 21% 16% 10% 15% 20% 15% 13% 12% 14% 12% 16% 8% 8% 5% 1% 4% 3% 7% 8% 8% 8% 0% 1% 30% 32% 66% 65% Bas: Småland och öarna, känner till Småland och öarna Total

46 Sju av tio i Småland vet hur man bidrar till att den nya influensan inte sprids Vet du hur du undviker att bidra till att den nya influensan sprids? Ja 70% 69% 23% 25% 7% 6% Småland och öarna Total Bas: Småland och öarna

47 Varannan smålänning vet var de kan få information om den nya influensan Vet du var du kan få information om den nya influensan? Ja 52% 56% 35% 40% 9% 8% Småland och öarna Total Bas: Småland och öarna

48 Sex av tio i Småland känner att de har anledning att skydda sig mot smittan Om du tänker på vad du vet om influensan. Tycker du att du själv har anledning att skydda dig mot smittan? Ja 63% 63% 27% 28% 10% 9% Småland och öarna Total Bas: Småland och öarna

49 Det är något fler i Småland/öarna som sökt information men inte hittat någon Har du själv försökt att skaffa information om den nya influensan? Ja, jag har sökt och hittat information i tidningar och sett\lyssnat på tv/radio Ja, jag har sökt och hittat information på myndigheters webbplatser Ja, jag har sökt och hittat information på andra webbplatser Ja, jag har sökt och hittat information i andra kanaler som inte nämns här Ja, jag har ringt någon och ställt frågor Ja, jag har försökt men inte hittat någon information, jag har inte försökt att hitta någon information utöver den jag hört i nyhetsrapporteringen 25% 21% 16% 20% 12% 11% 6% 5% 2% 3% 1% 5% 2% 5% 59% 57% Bas: Småland och öarna Småland och öarna Total

50 Tre av tio i Småland har funderat på hur hushållet ska klara de nödvändigaste behoven om de skulle drabbas Har du funderat på hur ditt hushåll ska klara de nödvändigaste behoven om det skulle drabbas av den nya influensan? Ja 30% 29% 64% 64% 6% 7% Småland och öarna Total Bas: Småland och öarna

51 Drygt varannan i Småland skulle kunna tänka sig ställa upp som frivillig om det skulle behövas Om det skulle behövas, skulle du då kunna tänka dig att ställa upp som frivillig och hjälpa andra om den nya influensan drabbar oss med kraft? Ja, vad som helst, där det behövs 26% 26% Ja hjälpa till att dela ut information Ja både dela ut information och hjälpa de som insjuknat Ja hjälpa de som insjuknat 10% 10% 9% 11% 5% 6% Tveksam 21% 28% 11% 9% 12% 18% Bas: Småland och öarna Småland och öarna Total

52 Sydsverige

53 Varannan i Sydsverige upplever att de känner till tillräckligt om den nya influensan för att kunna skydda sig Känner du att du vet tillräckligt om den nya influensan så du kan skydda dig själv mot smitta? Ja 51% 56% 34% 35% 10% 13% Sydsverige Total Bas: Sydsverige

54 Personer i Sydsverige kommer i högre grad undvika folksamlingar än boendei övriga Sverige Hur skyddar du dig mot smitta av den nya influensan? Tvätta händerna Undviker folksamlingar Använder handdesinfektion Undvika sjuka/förkylda Kommer vaccinera mig Allmänt god hygien Nysa i armväcket Undvika närkontakt med folk, t.ex. skaka hand Undvika röra ansiktet med otvättade händer God hälsa dvs sova/äta sunt/motion Hemma om sjuk Ingenting Övrigt Ej svar 22% 21% 16% 19% 15% 15% 15% 17% 12% 11% 12% 14% 8% 5% 5% 5% 4% 2% 7% 5% 8% 9% 0% 1% 30% 36% 66% 67% Bas: Sydsverige, känner till Sydsverige Total

55 Sju av tio i Sydsverige vet hur man bidrar till att den nya influensan inte sprids Vet du hur du undviker att bidra till att den nya influensan sprids? Ja 70% 71% 20% 23% 7% 9% Bas: Sydsverige Sydsverige Total

56 Mer än varannan i Sydsverige vet var de kan få information om den nya influensan Vet du var du kan få information om den nya influensan? Ja 56% 54% 35% 39% 7% 9% Sydsverige Total Bas: Sydsverige

57 Sex av tio i Sydsverige känner att de har anledning att skydda sig mot smittan Om du tänker på vad du vet om influensan. Tycker du att du själv har anledning att skydda dig mot smittan? Ja 63% 63% 27% 25% 10% 12% Sydsverige Total Bas: Sydsverige

58 Fyra av tio i Sydsverige har försökt hitta information om den nya influensan Har du själv försökt att skaffa information om den nya influensan? Ja, jag har sökt och hittat information i tidningar och sett\lyssnat på tv/radio Ja, jag har sökt och hittat information på myndigheters webbplatser Ja, jag har sökt och hittat information på andra webbplatser Ja, jag har sökt och hittat information i andra kanaler som inte nämns här Ja, jag har ringt någon och ställt frågor Ja, jag har försökt men inte hittat någon information, jag har inte försökt att hitta någon information utöver den jag hört i nyhetsrapporteringen 12% 11% 6% 6% 2% 3% 1% 1% 2% 1% 25% 26% 16% 18% 59% 58% Bas: Sydsverige Sydsverige Total

59 Tre av tio i Sydsverige har funderat på hur hushållet ska klara de nödvändigaste behoven om de skulle drabbas Har du funderat på hur ditt hushåll ska klara de nödvändigaste behoven om det skulle drabbas av den nya influensan? Ja 30% 30% 64% 65% 6% 5% Sydsverige Total Bas: Sydsverige

60 Fler tveksamma till om de skulle ställa upp som frivilliga i Sydsverige Om det skulle behövas, skulle du då kunna tänka dig att ställa upp som frivillig och hjälpa andra om den nya influensan drabbar oss med kraft? Ja, vad som helst, där det behövs 26% 21% Ja hjälpa till att dela ut information Ja både dela ut information och hjälpa de som insjuknat Ja hjälpa de som insjuknat 10% 11% 9% 8% 5% 4% Tveksam 28% 34% 11% 12% 12% 9% Bas: Sydsverige Sydsverige Total

61 Västsverige

62 Mer än varannan i Västsverige upplever att de känner till tillräckligt om den nya influensan för att kunna skydda sig Känner du att du vet tillräckligt om den nya influensan så du kan skydda dig själv mot smitta? Ja 56% 56% 34% 35% 10% 9% Västsverige Total Bas: Västsverige

63 Sju av tio i Västsverige kommer tvätta händerna oftare för att skydda sig mot den nya influensan Hur skyddar du dig mot smitta av den nya influensan? Tvätta händerna Undviker folksamlingar Använder handdesinfektion Undvika sjuka/förkylda Kommer vaccinera mig Allmänt god hygien Nysa i armväcket Undvika närkontakt med folk, t.ex. skaka hand Undvika röra ansiktet med otvättade händer God hälsa dvs sova/äta sunt/motion Hemma om sjuk Ingenting Övrigt Ej svar 30% 27% 22% 19% 16% 13% 15% 15% 15% 16% 12% 9% 12% 12% 8% 8% 5% 5% 4% 8% 7% 4% 8% 10% 0% 0% 66% 70% Bas: Västsverige, känner till Västsverige Total

64 Sju av tio i Västsverige vet hur man bidrar till att den nya influensan inte sprids Vet du hur du undviker att bidra till att den nya influensan sprids? Ja 70% 69% 23% 24% 7% 7% Västsverige Total Bas: Västsverige

65 Nästan sex av tio i Västsverige vet var de kan få information om den nya influensan Vet du var du kan få information om den nya influensan? Ja 56% 57% 32% 35% 9% 11% Västsverige Total Bas: Västsverige

66 Sex av tio i Västsverige känner att de har anledning att skydda sig mot smittan Om du tänker på vad du vet om influensan. Tycker du att du själv har anledning att skydda dig mot smittan? Ja 63% 63% 27% 26% 10% 11% Västsverige Total Bas: Västsverige

67 Något fler har letat information om den nya influensan i Västsverige än i övriga Sverige Har du själv försökt att skaffa information om den nya influensan? Ja, jag har sökt och hittat information i tidningar och sett\lyssnat på tv/radio Ja, jag har sökt och hittat information på myndigheters webbplatser Ja, jag har sökt och hittat information på andra webbplatser Ja, jag har sökt och hittat information i andra kanaler som inte nämns här Ja, jag har ringt någon och ställt frågor Ja, jag har försökt men inte hittat någon information, jag har inte försökt att hitta någon information utöver den jag hört i nyhetsrapporteringen 16% 15% 12% 15% 6% 6% 2% 2% 1% 3% 2% 3% 25% 27% 59% 53% Bas: Västsverige Västsverige Total

68 Tre av tio i Västsverige har funderat på hur hushållet ska klara de nödvändigaste behoven om de skulle drabbas Har du funderat på hur ditt hushåll ska klara de nödvändigaste behoven om det skulle drabbas av den nya influensan? Ja 30% 31% 64% 63% 6% 6% Västsverige Total Bas: Västsverige

69 Varannan i Västsverige skulle tänka sig ställa upp som frivillig om det kommer behövas Om det skulle behövas, skulle du då kunna tänka dig att ställa upp som frivillig och hjälpa andra om den nya influensan drabbar oss med kraft? Ja, vad som helst, där det behövs 26% 29% Ja hjälpa till att dela ut information Ja både dela ut information och hjälpa de som insjuknat Ja hjälpa de som insjuknat 10% 10% 9% 8% 5% 5% Tveksam 28% 22% 11% 13% 12% 13% Bas: Västsverige Västsverige Total

70 Norrland

71 Mer än varannan i Norrland upplever att de känner till tillräckligt om den nya influensan för att kunna skydda sig Känner du att du vet tillräckligt om den nya influensan så du kan skydda dig själv mot smitta? Ja 56% 55% 34% 37% 8% 10% Norrland Total Bas: Norrland

72 Personer i Norrland kommer främst skydda sig mot den nya influensan genom att tvätta händerna Hur skyddar du dig mot smitta av den nya influensan? Tvätta händerna Undviker folksamlingar Använder handdesinfektion Undvika sjuka/förkylda Kommer vaccinera mig Allmänt god hygien Nysa i armväcket Undvika närkontakt med folk, t.ex. skaka hand Undvika röra ansiktet med otvättade händer God hälsa dvs sova/äta sunt/motion Hemma om sjuk Ingenting Övrigt Ej svar 30% 27% 22% 22% 16% 11% 15% 15% 15% 12% 12% 14% 12% 9% 8% 12% 5% 9% 4% 6% 7% 6% 8% 6% 0% 1% 66% 70% Bas: Norrland, känner till Norrland Total

73 Sju av tio i Norrland vet hur man bidrar till att den nya influensan inte sprids Vet du hur du undviker att bidra till att den nya influensan sprids? Ja 70% 71% 23% 25% 4% 7% Norrland Total Bas: Norrland

74 Nästan sex av tio i Norrland vet var de kan få information om den nya influensan Vet du var du kan få information om den nya influensan? Ja 56% 58% 35% 33% 9% 9% Norrland Total Bas: Norrland

75 Sju av tio i Norrland känner att de har anledning att skydda sig mot smittan Om du tänker på vad du vet om influensan. Tycker du att du själv har anledning att skydda dig mot smittan? Ja 63% 67% 24% 27% 10% 9% Norrland Total Bas: Norrland

76 Två av tre har i Västsverige har inte försökt hitta någon information utöver nyhetsrapportering om influensan Har du själv försökt att skaffa information om den nya influensan? Ja, jag har sökt och hittat information i tidningar och sett\lyssnat på tv/radio Ja, jag har sökt och hittat information på myndigheters webbplatser Ja, jag har sökt och hittat information på andra webbplatser Ja, jag har sökt och hittat information i andra kanaler som inte nämns här Ja, jag har ringt någon och ställt frågor Ja, jag har försökt men inte hittat någon information, jag har inte försökt att hitta någon information utöver den jag hört i nyhetsrapporteringen 12% 12% 6% 5% 2% 1% 1% 0% 2% 2% 25% 17% 16% 16% 59% 66% Bas: Norrland Norrland Total

77 Tre av tio i Norrland har funderat på hur hushållet ska klara de nödvändigaste behoven om de skulle drabbas Har du funderat på hur ditt hushåll ska klara de nödvändigaste behoven om det skulle drabbas av den nya influensan? Ja 30% 28% 64% 66% 6% 6% Norrland Total Bas: Norrland

78 Varannan i Norrland skulle tänkas sig ställa upp som frivillig om det kommer behövas Om det skulle behövas, skulle du då kunna tänka dig att ställa upp som frivillig och hjälpa andra om den nya influensan drabbar oss med kraft? Ja, vad som helst, där det behövs 26% 28% Ja hjälpa till att dela ut information Ja både dela ut information och hjälpa de som insjuknat Ja hjälpa de som insjuknat 10% 6% 9% 10% 5% 4% Tveksam 28% 31% 11% 12% 12% 10% Norrland Total Bas: Norrland

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Mind. Syftet med undersökningen

Läs mer

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 - uppföljning TULL-KUST Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TULL-KUST.

Läs mer

Allmänheten om spellicens. Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum:

Allmänheten om spellicens. Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 2016-06-23 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Postkodlotteriet. Syftet

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015 Innehållsförteckning Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu 2015 December 2015 1 Sammanfattning 11 procent fler har uppmärksammat matsvinnsdebatten (2009 vs 2015) 90 procent

Läs mer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer mätning för Sveriges Annonsörer Kontakt: Jannice Borekull Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer mätning för Sveriges Annonsörer Kontakt: Jannice Borekull Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN

DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN Kontakt: Maria Kans, Springtime Datum: 11 oktober 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och genomförande Bakgrund

Läs mer

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 Vård social omsorg Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Famna. Syftet med undersökningen

Läs mer

Undersökning om solskydd

Undersökning om solskydd Undersökning om solskydd 1 17-06-27 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Synoptik. MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

Bosparande - Startlån

Bosparande - Startlån Kontakt: Björn Wellhagen Datum: 2 november 2015 Mats Elzén Tel: 0720 700329 mats.elzen@novus.se Viktor Wemminger Tel: 0739 403918 viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Vita käppen. Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum:

Vita käppen. Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av SFR. Syftet med undersökningen är att undersöka hur allmänhetens

Läs mer

Bemötande inom Dagligvaruhandeln

Bemötande inom Dagligvaruhandeln Bemötande inom Dagligvaruhandeln Myndigheten för delaktighet Annie Persson / Monica Rydén Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: 1 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Allmänheten om passioner

Allmänheten om passioner Kund: FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Kontakt FRII: Maria Ros Jernberg Peter Blid Viktor Wemminger Tel: 0739 40 39 22 0739 40 39 18 peter.blid@novus.se viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund

Läs mer

Allmänheten om politisk TV-reklam

Allmänheten om politisk TV-reklam Novus Allmänheten om politisk TV-reklam 9 april, 2010 För: Sveriges Annonsörer Kontakt: Anna Lindström Kontakt på Novus: Annelie Åström Gun Pettersson Om undersökningen Syftet med undersökningen är att

Läs mer

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 Hela Sverige ska leva Nationell mätning 2016 Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

Löparrapporten Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson

Löparrapporten Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson Löparrapporten 2017 Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson Sammanfattning Nära en femtedel springer/löptränar minst en gång i veckan. Män respektive åldersgruppen 30-49 år tränar löpning mer frekvent

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM VÄLGÖRENHET. Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine Datum: 15 april 2013

DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM VÄLGÖRENHET. Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine Datum: 15 april 2013 DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM VÄLGÖRENHET Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine Datum: 15 april 2013 Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se Målgrupp och

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Inför Mjölkens dag. Kontakt LRF Mjölk: Anna Blomberg Kontakt Novus: Helena Björck Datum:

Inför Mjölkens dag. Kontakt LRF Mjölk: Anna Blomberg Kontakt Novus: Helena Björck Datum: Inför Mjölkens dag Kontakt LRF Mjölk: Anna Blomberg Kontakt Novus: Helena Björck Datum: 2017-05-18 1 2017-09-12 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Hjärta

Läs mer

Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre. Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum:

Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre. Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum: Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum: 2017-03-17 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Apoteket.

Läs mer

Frågor om mörkret under vinterhalvåret Belysningsbranschen

Frågor om mörkret under vinterhalvåret Belysningsbranschen Frågor om mörkret under vinterhalvåret Belysningsbranschen Kund kontakt: Kristin Wester Novus kontakt: Annelie Önnerud Åström Datum: 13 november 2015 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novusgroup.se Jenny Franzén Tel: 0739-40

Läs mer

OM UNGDOMSARBETSLÖSHETEN

OM UNGDOMSARBETSLÖSHETEN OM UNGDOMSARBETSLÖSHETEN SEMINARIUM 2012-09-13 Gun Pettersson Tel: 0739 403916 Gun.pettersson@novus.se Kort om undersökningen BAKGRUND Novus har genomfört en undersökning för seminariet om ungdomsarbetslöshet

Läs mer

RAPPORT P4 SJUHÄRAD VALETS VIKTIGASTE FRÅGOR LOKALA OPINIONSFRÅGOR

RAPPORT P4 SJUHÄRAD VALETS VIKTIGASTE FRÅGOR LOKALA OPINIONSFRÅGOR RAPPORT P4 SJUHÄRAD VALETS VIKTIGASTE FRÅGOR LOKALA OPINIONSFRÅGOR Maj 2014 Sveriges Radio: Novus: Markus Boger Viktor Wemminger Torbjörn Sjöström Datum: 2014 05 19 Bakgrund och syfte Bakgrund Novus har

Läs mer

GRAFRAPPORT SÄKERHETSBRANSCHEN

GRAFRAPPORT SÄKERHETSBRANSCHEN GRAFRAPPORT SÄKERHETSBRANSCHEN Kund: SäkerhetsBranschen Kontakt: Mikael Johansson Datum: 3 juni2013 Helena Björck Tel: 0720-700418 Helena.bjorck@novus.se Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP: Målgrupp för

Läs mer

Allmänheten om bla synen på assistansersättningen

Allmänheten om bla synen på assistansersättningen Datum: 24 februari 2017 Allmänheten om bla synen på assistansersättningen Beställare: Novus projektnr: 13742 1 Fältperiod: 16 22 februari 2017 Om undersökningen Antal genomförda intervjuer: 1019 st totalt

Läs mer

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3%

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3% Om du måste välja mellan ett femte jobbskatteavdrag på ca 250 kr i sänkt inkomstskatt per månad eller att motsvarande pengar istället används till att satsa på Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29

Läs mer

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009 SMS-deklaration är populärast bland kvinnor Undersökning från Länsförsäkringar mars 200 Sammanfattning 77 procent av svenskarna kontrollerar de förtryckta uppgifterna i sin deklaration, 11 procent gör

Läs mer

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning Tycker du att din privata kommunikation via telefon, e-post och internet skall vara fri från avlyssning, såvida det inte föreligger någon brottsmisstanke? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år

Läs mer

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE MINDRE MÄTNING I SYFTE ATT TITTA PÅ INTRESSET FÖR MENTORSKAP VID START AV FÖRETAG Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs Datum: 2014-09-18 Kontakt på Novus: Mats Elzén

Läs mer

Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1AUG09.

Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1AUG09. augusti 2009 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 27 juli och 23 augusti 2009 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1.

Läs mer

Attityder till svininfluensan december 2009. Datum 2009-12-18

Attityder till svininfluensan december 2009. Datum 2009-12-18 Attityder till svininfluensan december 2009 Beställare Socialstyrelsen Konsult Lars Aldemark Projektnummer 1184 60 Datum 2009-12-18 Syfte På uppdrag av Socialstyrelsen har vi genomfört en attitydundersökning

Läs mer

RAPPORT HÅLLBARHET PÅ RESTAURANGER. Bakgrund och sy5e

RAPPORT HÅLLBARHET PÅ RESTAURANGER. Bakgrund och sy5e RAPPORT HÅLLBARHET PÅ RESTAURANGER Kund: U&We Kontakt: Ellinor Eke / Jens Johansson Datum: 17 oktober 2013 Konsult: Kicki Molin Tel: 0709 957015 Epost: kicki.molin@novus.se Bakgrund och sy5e Bakgrund U&We

Läs mer

Frågebatteri Vetenskap & Allmänhet 2015

Frågebatteri Vetenskap & Allmänhet 2015 2015-09-17 Frågebatteri Vetenskap & Allmänhet 2015 Urval: Riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16 74 år Antal telefonintervjuer: 1 000 Tid för telefonintervjuer: 20 september 4 oktober

Läs mer

Rapport Svenskarnas bild av Finland

Rapport Svenskarnas bild av Finland Rapport Svenskarnas bild av Finland Del 2: Kvantitativ studie Kontakt Finlandsinstitutet: Anders Eriksson Novus: Jessica Åkerström Datum: 2017-02-07 1 Bakgrund och syfte Bakgrund I år, 2017, firar Finland

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO Kund: AMF Kontakt: Ulrika Sundbom Datum: 23 mars, 2014 Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Genomförande Bakgrund & Syfte Novus har på uppdrag av AMF

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster. Ingela Gabrielsson

Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster. Ingela Gabrielsson Så ser vi på delningsekonomi och delningstjänster Ingela Gabrielsson 2016-09-26 1 Sammanfattning Delningsekonomin är här för att stanna. 30 % fler säger sig använda delningstjänster i år jämfört med förra

Läs mer

Allmänheten om vad man stör sig på hos sin partner, 671 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om vad man stör sig på hos sin partner, 671 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % a) Att min partner snarkar Antal intervjuer --------------------- 671

Läs mer

Generationsskillnader bland allmänheten för miljö-, energi- och klimatfrågor. Fortum / Novus

Generationsskillnader bland allmänheten för miljö-, energi- och klimatfrågor. Fortum / Novus Generationsskillnader bland allmänheten för miljö-, energi- och klimatfrågor Fortum / Novus 130618 Om undersökningen Fältperiod: 11-16 juni 2013 Antal genomförda intervjuer: 1148 st totalt (deltagarfrekvens:

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Antal intervjuer --------------------- 1000 506 492 228 250 238 278

Läs mer

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin

Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Valutgången - så tror vi det påverkar privatekonomin Ingela Gabrielsson, privatekonom 2014-09-03 Nära hälften av svenskarna förväntar sig en sämre privatekonomi med socialdemokratiskt styre Hur tror du

Läs mer

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto

Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Bara drygt hälften av svenskarna vet vilken ränta de har på sitt bolån och på sitt spar- och lönekonto Oktober 2012 Inledning sid 1 Vet du vad du har för ränta på ditt bolån? sid 2 Vet du vad du har för

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Sparande planer, val och förväntningar

Sparande planer, val och förväntningar Sparande planer, val och förväntningar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-05-25 Sammanfattning En tydlig skillnad jämfört med tidigare mätningar är att fler svenskar nu har en plan för sitt sparande.

Läs mer

Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar

Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar Nordeas boendebarometer om priser, räntor och amorteringar Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-10-26 Sammanfattning Tron på ständigt stigande bostadspriser är stabil och har lagt sig på en hög

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

du hört talas om Palmolja? Kön Ålder Utbildning

du hört talas om Palmolja? Kön Ålder Utbildning Har du hört talas om? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer 1000 503 497 193 377 208 222 98 516 384 Nej, jag har aldrig

Läs mer

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Tror du att ROT-avdraget gör att fler svenskar under det närmaste året kommer att reparera eller bygga om sina bostäder? _ Alla Kön Ålder Utbildning _ Man _ Kvinna _ 16-29 år _ 30-44 år _ 45-59

Läs mer

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN Novus Opinion Katalys har gett Novus opinion i uppdrag att undersöka hur väljaropinionen ser ut i några centrala välfärdsfrågor och vilket

Läs mer

MSB Allmänhetens krisberedskap. Diagrambilaga Kön Bilaga 1 Markör Marknad & Kommunikation 2015

MSB Allmänhetens krisberedskap. Diagrambilaga Kön Bilaga 1 Markör Marknad & Kommunikation 2015 MSB Allmänhetens krisberedskap Diagrambilaga Kön Bilaga Markör Marknad & Kommunikation Resultat Kön Scenarioavsnitt Har du funderat på hur du skulle påverkas av en sådan händelse? (Bastal:, 97;, ;, ) 7

Läs mer

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Privata tjänstemän om att vobba 2015 27/01 2015 Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Kund: Unionen Kontakt: Peter Tai Christensen Datum: 2015-01-27 1 Unionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORT FÖRÄLDRAR OM FÖRKYLDA BARN

RAPPORT FÖRÄLDRAR OM FÖRKYLDA BARN RAPPORT FÖRÄLDRAR OM FÖRKYLDA BARN Bakgrund och genomförande Bakgrund Medivir / BioPhausia önskade genomföra en undersökning med 1 000 föräldrar med barn upp till 12 år om deras barns förkylning, hosta

Läs mer

TCO Höstbudget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna år år år 60- år. sium Högskola % % % % % % % % % %

TCO Höstbudget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna år år år 60- år. sium Högskola % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Viktat antal intervjuer ------------- 1000 511 483 237 253 243 258

Läs mer

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum:

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum: Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Synovate: Arne Modig Projektnummer: S-114614 Datum: 2008-02-05 Sammanfattning Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag?

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Så planerar vi vår ekonomi 2017

Så planerar vi vår ekonomi 2017 Så planerar vi vår ekonomi 2017 Ingela Gabrielsson privatekonom 2017-01-18 1 Sammanfattning Nära varannan svensk tycker inte att man behöver göra en hushållsbudget. Tre av tio gör en då och då vid behov.

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Barn och ungas erfarenheter av sexuella kränkningar (verbalt, psykiskt, fysiskt) Tel: 0739 40 39 16 Tel: 0739-40 39 18

Barn och ungas erfarenheter av sexuella kränkningar (verbalt, psykiskt, fysiskt) Tel: 0739 40 39 16 Tel: 0739-40 39 18 Barn och ungas erfarenheter av sexuella kränkningar (verbalt, psykiskt, fysiskt) Gun Pettersson Viktor Wemminger Tel: 0739 40 39 16 Tel: 0739-40 39 18 gun.pettersson@novusgroup.se viktor.wemminger@novus.se

Läs mer

Pandemi vad innebär r det?

Pandemi vad innebär r det? Pandemi vad innebär r det? Begreppsförvirring? rvirring? Influensa i olika former Årlig influensa - vanlig influensa, vinterinfluensa, säsongsinfluensa Pandemisk influensa - global spridning av helt nytt

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011

Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten maj 2011 Enkätundersökning: information om kärnkraftsolyckan i Fukushima Genomförd av Sifo på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 16 23 maj 2011 Om undersökningen Den 11 mars 2011 inträffade en allvarlig kärnkraftsolycka

Läs mer

Hur vända den negativa vaccinationstrenden?

Hur vända den negativa vaccinationstrenden? Hur vända den negativa vaccinationstrenden? Åke Örtqvist Smittskyddsläkare SLL Sidan 1 Procent Problem Sjunkande vaccinationstäckning/antal hos 65+ Andel pensionärer vaccinerade mot influensa 80 70 60

Läs mer

Undersökning om obalans i magen

Undersökning om obalans i magen Undersökning om obalans i magen Kontakt: Åsa Asplund, Apoteket Datum: 2016-09-21 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

Vilka riskerar att bli allvarligt sjuka av den nya influensan?

Vilka riskerar att bli allvarligt sjuka av den nya influensan? Den nya influensan - frågor och svar Vilka symtom får man av den nya influensan? De symtom man får av den nya influensan, som också kallas svininfluensa och har fått beteckningen A(H Hur vet man att man

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Kollega LAS, 1601 intervjuer. Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % %

Kollega LAS, 1601 intervjuer. Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder Man Kvinna -33 år 34-41 år 42-51 år 52- år % % % % % % % Vad anser du om regeln sist in - först ut i lagen om anställningsskydd, LAS? Mycket dålig ------------------------------ 6

Läs mer

Bakgrund & Genomförande

Bakgrund & Genomförande Bakgrund & Genomförande 14 augusti 2015 BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av NCC. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur svenska allmänheten ser på vilka ämnen som är

Läs mer

Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun

Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun Synovate 2008 1 Public Image för Kommuner 2008 Mora kommun Synovate Sweden: David Ahlin Linda Erdös Projektnummer: S-115072 Datum: Maj 2008 Innehållsförteckning Executive Summary Positionering Kännedom

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH 287 INFLUENZA Q1. Avser du att vaccinera dig mot vanlig influensa i år? Ja, jag är redan vaccinerad... 1 Ja,

Läs mer

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea 2014-11-20 Sammanfattning Närmare fyra av tio känner oro för att pensionen i framtiden inte ska

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Slutkommentar... 14

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare 2012 2012-05-03 Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Bearbetad av Christer Nordh/Pensionsmyndigheten 1 Bakgrund och

Läs mer

Post & Telestyrelsen - Konsumentundersökning Internetsäkerhet 2009 Sida 1

Post & Telestyrelsen - Konsumentundersökning Internetsäkerhet 2009 Sida 1 Post & Telestyrelsen - Konsumentundersökning Internetsäkerhet 2009 Sida 1 Fr1. Använder du en eller flera av följande Internetanslutningar för privat bruk? Fast anslutning hemma (t.ex. fast bredband i

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

RFSU AB. Nordisk undersökning om sexleksaker. Mars 2008

RFSU AB. Nordisk undersökning om sexleksaker. Mars 2008 RFSU AB Nordisk undersökning om sexleksaker Mars 2008 Kort presentation - Zapera Zapera grundades år 2000 som det första nordiska undersökningsföretaget med fokus på att utveckla och använda effektiva

Läs mer

GRAFRAPPORT SÄKERHETSBRANSCHEN

GRAFRAPPORT SÄKERHETSBRANSCHEN GRAFRAPPORT SÄKERHETSBRANSCHEN Kund: SäkerhetsBranschen Kontakt: Mikael Johansson Datum: 3 juni2013 Helena Björck Tel: 0720-700418 Helena.bjorck@novus.se Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP: Målgrupp för

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

Julfirande 2015 - så mycket vill vi satsa på julen

Julfirande 2015 - så mycket vill vi satsa på julen Julfirande 2015 - så mycket vill vi satsa på julen Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2015-11-27 Sammanfattning I år ökar vi våra planerade julutgifter både för julklappar, med 14 % och för övriga

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN

GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN Kund: Vårdföretagarna Datum: 2014-06-02 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Om undersökningen MÅLGRUPP Män och kvinnor 18-79 år, (dvs ca

Läs mer

ÄR DU..? TOTAL Man Kvinna BASE Man 42% 100% Kvinna 58% 100% TOTAL 100% 100% 100%

ÄR DU..? TOTAL Man Kvinna BASE Man 42% 100% Kvinna 58% 100% TOTAL 100% 100% 100% bg1 Är du..? Man 42% 100% Kvinna 58% 100% agegroups agegroups 15-17 7% 6% 7% 18-20 32% 31% 32% 21-25 62% 63% 61% TOTAL 101% 100% 100% q1 Uppfattar du att dina vänner ibland ger en förskönande bild av sig

Läs mer

1. Inledning Metod och genomförande Sammanfattning Presentation av undersökningsresultat... 9

1. Inledning Metod och genomförande Sammanfattning Presentation av undersökningsresultat... 9 1. Inledning... 3 2. Metod och genomförande... 4 3. Sammanfattning... 7 4. Presentation av undersökningsresultat... 9 4.1 Tillgång till sommarboende... 9 4.2 Transport till sommarboendet... 11 4.3 Transport

Läs mer

Fairtrade. Kännedomsundersökning. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige. Projektledare: Alexandra Matschy, TNS Sifo Henrik Petersson, TNS Sifo

Fairtrade. Kännedomsundersökning. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige. Projektledare: Alexandra Matschy, TNS Sifo Henrik Petersson, TNS Sifo Fairtrade Kännedomsundersökning Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Alexandra Matschy, TNS Sifo Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer:1521165 Datum: 2011-02-08 1 Om undersökningen

Läs mer