Förtroendet för revisorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förtroendet för revisorer"

Transkript

1 Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel ,

2 Inledning och syfte Hösten 2010 publicerade Svenska Dagbladet en serie granskande artiklar om revisions- och rådgivningsbranschen. Viss negativ rapportering förekom också i SVT:s nyhetssändningar. Med anledning av detta beslutade Far att genomföra en attitydundersökning för att ta reda på hur stort eller litet förtroende företagsledare, politiker och allmänhet har för revisions- och rådgivningsbranschen. Syftet med undersökningen var att göra en nollmätning för att ta reda på vilket förtroende som finns för revisions- och rådgivningsbranschen bland de tre målgrupperna. Huvudfrågan var: Har förtroendet för branschen påverkats av de negativa skriverierna i media i slutet av 2010? Samtliga tre undersökningar bland företag, politiker och allmänhet har genomförts av opinionsinstitutet Skop via, i huvudsak, telefonintervjuer under februari och mars Sammanfattning och slutsatser Totalt intervjuades 601 företagsledare, 212 politiker och 1000 personer ur allmänheten i undersökningen. De tre viktigaste slutsatserna av undersökningen är: 1. Förtroendet för revisorer är mycket stort i samhället. 2. Det finns inget samband mellan rapporteringen om revisorer hösten 2010 och förtroendet för revisorer. 3. Det som påverkar förtroendet mest är egna personliga erfarenheter av revisorer. Stort förtroende för revisorer i samhället Fars undersökning visar att förtroendet för revisorer är stort i samhället såväl bland allmänheten som bland politiker och företagsledare. Förtroendet för revisorer är stort bland politiker. 97 procent av tillfrågade politiker kommunalråd och riksdagsledamöter har stort förtroende för revisorer. Åtta av tio företagsledare har stort förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen. Och drygt sju av tio svenskar har stort förtroende för revisorer. Företagsledare 81 procent av företagsledarna har stort förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen. Företagsledare i bolag med fler än 50 anställda har större förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen än vad företag med färre anställda har. Lågt förtroende tycks bottna i egna, dåliga erfarenheter av revisorer. Bara en mindre andel anger skandaler i branschen som skäl till sitt låga förtroende. Nästan alla företagsledare (93 procent) har stort förtroende för sin revisor. Ju större företag, desto större förtroende för den egna revisorn. 2

3 En tredjedel av företagsledarna (35 procent) svarar att de har läst, sett eller hört negativa artiklar eller programinslag om revisorer. Det är vanligare att företagsledare i större företag har läst eller sett något negativt än att företagsledare i mindre företag har gjort det. Däremot har de en ganska diffus bild av i vilka medier de läst eller sett något negativt om revisorer. Bara några få procent har läst någon negativ artikel i ett nationellt nyhetsmedium. Politiker Bland politikerna har hela 97 procent stort förtroende för revisorer. Många politiker har egna erfarenheter av revisorer. Nästan hälften av politikerna (49 procent) svarar att de själva har anlitat en revisor någon gång. Fler riksdagspolitiker än kommunalråd har anlitat en revisor. 38 procent av kommunalråden har anlitat en revisor jämfört med 58 procent av riksdagsledamöterna. Drygt hälften (55 procent) av politikerna har läst, sett eller hört negativa artiklar eller programinslag om revisorer. Fler riksdagsledamöter än kommunalråd har läst eller sett något negativt i media. 10 procent av riksdagsledamöterna svarar att de läst eller sett något negativt om revisorer i Dagens Nyheter, 13 procent i Svenska Dagbladet och 7 procent i Dagens Industri. Bland kommunalråden är det bara några procent som säger sig ha läst eller sett något negativt om revisorer i dessa tidningar under det senaste halvåret. Allmänheten Också bland allmänheten är förtroendet för revisorer stort. Drygt sju av tio svenskar har stort förtroende för revisorer. Ju högre utbildningsnivå personen har, desto högre är förtroendet för revisorer. De svenskar som har lågt förtroende anger egna erfarenheter, brist på egna erfarenheter eller en allmänt negativ bild (oegentligheter) av revisorer som skäl till sitt låga förtroende. Var fjärde svensk har egna erfarenheter av att anlita en revisor, 27 procent av männen och 20 procent av kvinnorna har anlitat en revisor någon gång. Bland allmänheten har drygt var fjärde person (28 procent) läst eller sett någon negativt om revisorer i media. Betydligt fler bland allmänheten kan ange var de läst eller sett något negativt om revisorer än vad som är fallet med företagsledare och politiker. 14 procent svarar Dagens Nyheter, 18 procent Svenska Dagbladet, 19 procent TV ospecificerat och 15 procent lokala medier. 3

4 Resultatsammanställning 81 procent av företagsledarna har stort förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen Företagsledare i bolag med 50 eller fler anställda har i större utsträckning mycket stort förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen än företagsledare i bolag med färre anställda. De 17 procent som svarade att de har litet förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen fick följdfrågan Varför?. Majoriteten av dessa anger som skäl att de tycker att revisorer tar för mycket betalt i förhållande till vad de presterar, att revisorer gör många fel eller är allmänt dåliga eller okunniga, dvs. svar som tycks utgå ifrån företagsledarnas egna erfarenheter av revisorer. En mindre andel av de som svarar att de har litet förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen anger som skäl att det har varit många skandaler, att det är mycket fuffens och mygel i branschen, alltså åsikter som kan ha sin grund i rapporteringen i media Hur stort eller litet är ditt förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen i allmänhet? (företag) 9% 72% 13% 4% 2% Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet Ej svar 4

5 Hur stort eller litet är ditt förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen i allmänhet? (företag) 72% 71% 12% 19% 75% 1-9 personer personer 50 eller fler personer Mycket stort Ganska stort 97 procent av politikerna har stort förtroende för revisorer Kommunalråden har större förtroende för revisorer än vad riksdagsledamöter har. Bland kommunalråden svarar 42 procent att de har mycket stort förtroende för revisorer, motsvarande siffra för riksdagsledamöterna är 22 procent % Hur stort eller litet är ditt förtroende för revisorer i allmänhet? (politiker) 55% Kommun 22% Riksdag 75% Mycket stort Ganska stort 5

6 72 procent av den svenska allmänheten har stort förtroende för revisorer Ju högre utbildningsnivå personen har, desto högre är förtroendet för revisorer. 80 procent av dem med akademisk examen har stort förtroende för revisorer. Motsvarande siffra bland dem med grundskoleutbildning är 64 procent. Kvinnor har något högre förtroende för revisorer än vad män har. Allmänheten har alltså lägst förtroende för revisorer bland de tre målgrupperna, vilket illustreras av diagrammet nedan. % % Hur stort eller litet är ditt förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen/revisorer i allmänhet? 32% 72% 65% 65% 13% 23% 2% 4% 4% Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet 5% Företag Politiker Allmänhet 93 procent av företagen har stort förtroende för den egna revisorn Nästan alla företagsledare (93 procent) har stort förtroende för sin revisor. Nästan hälften (48 procent) har mycket stort förtroende för revisorn. Några (5 procent) har litet förtroende för sin revisor. Företagsledare i företag med 1-9 anställda har något mindre förtroende för sin revisor än företagsledare i företag med fler anställda. 46 procent av företagsledarna i de minsta företagen har mycket stort förtroende för sin revisor jämfört med 63 procent bland företagen med anställda, den grupp som har allra störst förtroende för sin egen revisor. 6

7 % % Hur stort eller litet är ditt förtroende för din egen revisor? (företag) 45% 3% 2% Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet % Hur stort eller litet är ditt förtroende för din egen revisor? (företag) 4 63% 33% 58% personer personer 50 eller fler personer Mycket stort Ganska stort 7

8 De företagsledare som svarade att de hade litet förtroende fick även besvara frågan, Varför?. Så här svarade de: De gör för liten arbetsinsats De erbjuder tjänster som inte behövs och som är för dyra Dåligt gjord revision De tar mer betalt än vad de presterar Kostar för mycket De godkänner det mesta Revisorn utför arbetet alldeles för snabbt Bristfällig rådgivning Får aldrig ett fast pris, dyra i drift Han har slarvat Tar hutlöst betalt Jag har tagit bort revisorn, han tog för mycket betalt Saknar kompetens för småföretagare För att hennes egen byrå har slarvat med årsredovisningen två år i rad Som synes handlar merparten av svaren om att det kostar för mycket i kombination med dåligt utförda tjänster. 35 procent av företagarna, 55 procent av politikerna och 28 procent av allmänheten har läst eller sett något negativt om revisorer i media Företagsledare, politiker och allmänhet fick också frågan Har du läst, sett eller hört några negativa artiklar eller programinslag om revisorer i media det senaste halvåret?. En tredjedel av företagsledarna (35 procent) och drygt hälften (55 procent) av politikerna har läst, sett eller hört negativa artiklar eller programinslag om revisorer. Bland allmänheten har drygt var fjärde (28 procent) person läst eller sett någon negativt om revisorer i media. Det är vanligare att företagsledare i större företag har läst eller sett något negativt i media än att företagsledare i mindre företag har gjort det. 33 procent av företagsledare i företag med 1-9 anställda har läst eller sett något negativt i media jämfört med 45 procent bland företag med fler än nio anställda. Bland riksdagsledamöterna har 65 procent läst eller sett något negativt i media. Motsvarande siffra bland kommunalråden är 44 procent. 8

9 % Har Du läst, sett eller hört några negativa artiklar eller programinslag om revisorer i media det senaste halvåret? 35% 55% Ja 28% 64% 45% Nej 72% Företag Politiker Allmänhet Har du läst, sett eller hört några negativa artiklar eller programinslag om revisorer i media det senaste halvåret? (företag) 33% 44% 46% 2 Ja personer personer 50 eller fler personer 9

10 Har du läst, sett eller hört några negativa artiklar eller programinslag om revisorer i media det senaste halvåret? (politiker) 44% Kommun 65% Riksdag Ja Företagsledare, politiker och allmänhet som läst, sett eller hört några negativa artiklar eller programinslag om revisorer fick besvara frågan, Kan du minnas i vilken tidning eller vilket nyhetsmedium du läste något negativt om revisorer?. Bland politikerna är det 7 procent som uppger att de läst någonting negativt i Dagens Nyheter och 8 procent i Svenska Dagbladet. 6 procent har läst något negativt i lokala medier och 5 procent svarar att de läst något negativt i Dagens Industri. 10 procent av riksdagsledamöterna svarar att de läst eller sett något negativt om revisorer i Dagens Nyheter, 13 procent i Svenska Dagbladet och 7 procent i Dagens Industri. Bland kommunalråden är det bara några procent som säger sig ha läst eller sett något negativt om revisorer i dessa tidningar under det senaste halvåret. Företagsledarna har en mer diffus bild av var de läst något negativt om revisorer. 8 procent svarar tidning ospecificerat och 7 procent TV ospecificerat. Endast 3 procent säger sig ha läst något negativt i Svenska Dagbladet och 4 procent i Dagens Industri. Bland allmänheten är det betydligt fler som anger var de läst eller sett något negativt om revisorer. 14 procent svarar Dagens Nyheter, 18 procent Svenska Dagbladet, 19 procent TV ospecificerat och 15 procent lokala medier. 10

11 Kan du minnas i vilken tidning eller vilket nyhetsmedium du läste något negativt om revisorer? 5% 1 15% 2 DN 1% 14% % SvD 3% 8% 18% TV4 SVT 1% 1% 1% 2% 9% DI 4% 5% 6% Lokala medier 1% 6% 15% Tidning ospecifierat 2% 8% TV ospecifierat 1% 19% Övrigt 3% 11% Företag Politiker Allmänhet 11

12 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Kan Du minnas i vilken tidning eller vilket nyhetsmedium Du läste något negativt om revisorer? (politiker) 3% 2% Kommun 2% 1 13% Riksdag DN SvD DI Hälften av politikerna har anlitat en revisor Politikerna fick frågan om de själva har anlitat en revisor någon gång, t.ex. i ett eget företag. Nästan hälften av politikerna (49 procent) svarar att de har anlitat en revisor någon gång. Fler riksdagspolitiker än kommunalråd har anlitat en revisor. 38 procent av kommunalråden har anlitat en revisor jämfört med 58 procent av riksdagsledamöterna. Har Du själv anlitat en revisor någon gång, t.ex. i ett eget företag? Nej; 51% Ja; 49% 12

13 Har du själv anlitat en revisor någon gång, t.ex. i ett eget företag? 38% 58% Ja Kommun Riksdag En av fyra svenskar har anlitat en revisor någon gång Bland allmänheten uppger en av fyra att de har anlitat en revisor någon gång, 27 procent av männen och 20 procent av kvinnorna. Har Du själv anlitat en revisor någon gång, t.ex. i ett eget företag? Ja; 24% Nej; 76% 13

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden Kundrösten Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden 1 Förord Hur ska vi skapa en långsiktigt bättre bankmarknad i Sverige? Hur skapar vi tryggare banker som sätter kunden och hennes behov främst? Hur

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning Mars 2004 Hur omvärldsbevakar PR-konsulterna? En av Agent25:s viktigaste och kräsnaste kundmålgrupper är PR-konsulter. För dem är omvärldsbevakning en mycket viktig

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Bakgrund. Lukas O Berg VD, Insight Intelligence

Bakgrund. Lukas O Berg VD, Insight Intelligence Svenska folkets attityder till olika betalmetoder och betaltjänster 2014 Bakgrund Den svenska betalmarknaden befinner sig i en dynamisk utvecklingsprocess. Nya digitala betaltjänster lanseras, regler

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer