RAPPORT REKRYTERING OCH SOCIALA MEDIER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT REKRYTERING OCH SOCIALA MEDIER"

Transkript

1 RAPPORT REKRYTERING OCH SOCIALA MEDIER Kontakt: Elisabeth Thörnsten/ Anna Lindström Datum: 7 sept, 2012 Gun PeBersson Tel: Annelie Önnerud Åström Tel:

2 Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP Medlemsrepresentanter från Sveriges Annonsörer GENOMFÖRANDE Samtliga intervjuer är genomföra via webben. Urval kommer från Sveriges Annonsörer ANTAL SVAR Totalt innehåller undersökningen 161 intervjuer. En svarsfrekvens på 31% 2

3 Frågeställningar Vilka av följande trender inom marknadskommunika^on är vik^gast ab ta ^ll sig just nu? (Flera svar möjliga) Vilken kompetens behöver ni förstärka på er kommunika^ons- /marknadsavdelning inom två år? (Flera svar möjliga) Hur vik^gt är det för er ab ha en intern kompetens inom: Har ni använt sociala medier (Facebook, TwiBer.etc) i er medie- /kommunika^onsmix under de senaste två åren? Har du eller din organisa^on använt/arbetat med event eller sponsorskap i er medie- /kommunika^onsmix under de senaste två åren? Det har blivit allt vanligare ab använda sociala medier i kombina^on med event eller sponsorskap. Har du eller er organisa^on använt sociala medier (såsom Facebook, TwiBer mm) i samband med event (interna eller externa) eller ak^vering av era sponsorskap? Vad är anledningen ^ll ab ni inte har använt sociala medier i kombina^on med era event eller sponsorskap? Vilka kanaler inom sociala medier och andra digitala kanaler har ni använt i kombina^on med event eller sponsorskapsak^vering? Vad var huvudsakliga innehållet i ak^viteten i sociala medier i samband med eventet, och/eller sponsorskapsak^veringen? Vad var syget med ab använda sociala medier i samband med eventet, eller sponsringsak^veringen? Flera svar möjliga Har ni kunnat påvisa direkt affärsnyba med er ak^vering i sociala medier, det vill säga nya kunder, ökad försäljning etc.? Inom vilken bransch arbetar du? Här har du möjlighet ab lämna övriga synpunkter på Annonsörpanelen eller Sveriges Annonsörer. 3

4 Lite mer än hälgen av företagen tycker ab avkastning på marknadsinvesteringar är vik^gast ab ta ^ll sig just nu Fråga: Vilka av följande trender inom marknadskommunika:on är vik:gast a< ta :ll sig just nu? (Flera svar möjliga) Avkastning på marknadsinvesteringar (ROI) Sociala medier 55% 52% Marknadsföring i mobila enheter (:ll exempel Sökmarknadsföring/Search Engine Op:miza:on (SEO) Varumärkesposi:onering 34% 39% 44% CSR (Corporate Social Responsibility) Storytelling Branding Lojalitetsprogram 27% 24% 22% 21% Rörlig bild 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: Samtliga n=161 st 4

5 Tre av ^o företag behöver förstärka kommunika^ons- / marknadsavdelningen med en kommunikatör för sociala medier Fråga: Vilken kompetens behöver ni förstärka på er kommunika:ons- /marknadsavdelning inom två år? (Flera svar möjliga) Kommunikatör sociala medier 30% Onlinemarknadsförare/sökmarknadsförare Webbkommunikatör Strateg sociala medier Omvärldsbevakare/planner Webbutvecklare Grafisk kommunikatör/producent Pressansvarig 11% 10% 9% 4% 23% 22% 20% category management CBO, Chief Branding Officer Csr Direknörsälnings expert Krea^v teknolog Kundinsikt Marknads- och medieanaly^ker marknadsförare, Brand Manager Marknadskommunikatör, generalist PR- ansvarig (marknads- pr) projektledare Shopper insights Skribent Sponsoransvarig Annat 9% Ingen alls 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bas: Samtliga n=161 st 5

6 Sociala medier är en vik^g kompetens ab ha internt, tycker åba av ^o företag Fråga: Hur vik:gt är det för er a< ha en intern kompetens inom: Topbox vik:gt (4+5) Sociala medier 47% 32% 14% 6% 1% 0 79% Textkommunika:on 36% 30% 20% 12% 1% 66% Sökordsop:mering/marknadsföring 20% 27% 30% 17% 4% 1% 47% Marknadsföring i mobila enheter (ex mobiltelefon, IPAD:s mm) 14% 24% 35% 17% 8% 2% 38% Grafisk formgivning 20% 16% 28% 25% 11% 36% Rörlig bild 10% 9% 34% 24% 22% 2% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 Mycket vik^gt Inte alls vik^gt Vet ej Bas: Samtliga n=161 st 6

7 Nio av ^o företag har använt sociala medier och drygt åba av ^o har använt/arbetat med event eller sponsorskap i medie- / kommunika^onsmixen Fråga: Har ni använt sociala medier (Facebook, Twi<er.etc) i er medie- /kommunika:onsmix under de senaste två åren? Fråga: Har du eller din organisa:on använt/arbetat med event eller sponsorskap i er medie- /kommunika:onsmix under de senaste två åren? 11% 0 13% 4% 89% Ja Nej Tveksam, vet ej 83% Ja Nej Tveksam, vet ej Bas: Samtliga n=161 st 7

8 Nästan tre av fyra företag som har använt/arbetat med event eller sponsorskap har då använt sociala medier Fråga: Det har blivit allt vanligare a< använda sociala medier i kombina:on med event eller sponsorskap. Har du eller er organisa:on använt sociala medier (såsom Facebook, Twi<er mm) i samband med event (interna eller externa) eller ak:vering av era sponsorskap? 3% 25% 72% Ja Nej Tveksam, vet ej Bas: Arbetat med event eller sponsorskap n=134 st 8

9 Nästan alla företag som använt sociala medier har använt facebook Fråga: Vilka kanaler inom sociala medier och andra digitala kanaler har ni använt i kombina:on med event eller sponsorskapsak:vering? Facebook 98% YouTube 56% Twi<er 51% Bloggar 48% QR- koder 41% Spo:fy Annat: Tveksam, vet ej 0 4% 14% appar Pintrest Tumblr via våra nätverks respek^ve kanaler 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bas: Använt sociala medier n= 97 st 9

10 För en tredjedel som använde sociala medier i samband med eventet var det huvudsakliga innehållet informa^on om eventet Fråga: Vad var huvudsakliga innehållet i ak:viteten i sociala medier i samband med eventet, och/eller sponsorskapsak:veringen? Informa:on om eventet 32% Tävling 28% Dialog 20% Inbjudan :ll eventet Kuponger Annat: Tveksam, vet ej 0 5% 5% 10% Alla ovan i olika sammanhang Delning Har använts vid flera events med olika sygen så dumt ab inte ha flera alterna^v som svar Interak^on med målgruppen PR 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: Använt sociala medier n= 97 st 10

11 Syget med användningen av sociala medier var ab informera om eventet samt stärka rela^onen bland nuvarande kunder Fråga: Vad var syoet med a< använda sociala medier i samband med eventet, eller sponsringsak:veringen? Flera svar möjliga Informera om eventet 67% Stärka rela:onen bland nuvarande kunder 56% Nå nya målgrupper 41% Få dialog, input, från våra målgrupper Driva direkt försäljning Skapa grupp för fram:da dialog Marknadsföra nya produkter Driva målgrupp :ll bu:k genom exempelvis Få :llgång :ll mejladresser i önskad målgrupp 29% 27% 27% 21% 15% 11% Annat, vad: Tveksam, vet ej 1% 0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: Använt sociala medier n= 97 st 11

12 Drygt fyra av ^o företag som använt sociala medier har kunnat påvisa direkt affärsnyba Fråga: Har ni kunnat påvisa direkt affärsny<a med er ak:vering i sociala medier, det vill säga nya kunder, ökad försäljning etc.? 37% 42% 21% Ja Nej Tveksam, vet ej Bas: Använt sociala medier n= 97 st 12

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Mobile Marketing 360

Mobile Marketing 360 Mobile Marketing 360 Sveriges första heltäckande rapport och event om mobil marknadsföring Var med och sätt den mobila agendan i Sverige under 2012 och framöver! Hej! Vi har alla sett hur mobilt har slagit

Läs mer

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2013 PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Tema: Vägen till e-handelsköpet Mobila enheter och fysiska butiker ökar i betydelse vid e-handelsköp. »FÖRORD Den kraftiga

Läs mer

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning Rapport Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning 0 Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP Personer som ansvarar för nyanställning inom företag och organisationer

Läs mer

Bakgrund och studiesy2e

Bakgrund och studiesy2e Bakgrund och syfte Bakgrund och studiesy2e Under augus, och september månad har e5 antal djupintervjuer genomförts med nyckelpersoner i fas,ghetsbranschen runt om i Sverige; VD för fas,ghetsbolag Miljö

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Svenska folkets attityder till kontanter respektive digitala betalmetoder 2013

Svenska folkets attityder till kontanter respektive digitala betalmetoder 2013 Svenska folkets attityder till kontanter respektive digitala betalmetoder 2013 Bakgrund Övergången från kontant till digital hantering av pengar har varit en lång process som har skapat en omfattande

Läs mer

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2014

Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Uppsala 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning undersökningen: Resultat av den nationella

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga Enkätundersökning av Livsmedelsverket livsmedelssektorns Rådgivningsavdelningen krisberedskapsförmåga Rådgivningsenheten 2013 Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Läs mer

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) har getts tillfälle att yttra sig över de frågor som Myndigheten

Läs mer

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014 Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se Om undersökningen Bakgrund och syee Denna undersökning är ubörd av Novus på uppdrag av FORES. Undersökningen

Läs mer

4 tips för fler affärer

4 tips för fler affärer 4 tips för fler affärer Författaren: Jonaz Kumlander Jonaz Kumlander är grundare av och VD för Doidea. Innan Jonaz grundade Doidea 2004 så arbetade han som konsult under 10 år på företag som Razorfish,

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Peter Nilsson 2014-02-20 Tel. Ert datum Er referens peter.r.nilsson@tullverket.se

Effektiv Handel Datum Dnr Peter Nilsson 2014-02-20 Tel. Ert datum Er referens peter.r.nilsson@tullverket.se Minnesanteckningar 1 (6) Effektiv Handel Datum Dnr Peter Nilsson 2014-02-20 Tel. Ert datum Er referens peter.r.nilsson@tullverket.se IMPORTMOMS TILL SKATTEVERKET Tid: 19 februari 2014, kl 13-16 Plats:

Läs mer

Att undervisa om informationssäkerhet. ett stöd till dig som lärare

Att undervisa om informationssäkerhet. ett stöd till dig som lärare Att undervisa om informationssäkerhet ett stöd till dig som lärare Att undervisa om informationssäkerhet ett stöd till dig som lärare Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Vid frågor

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer