Rapport: 2012 Mobilens år!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport: 2012 Mobilens år!"

Transkript

1 1 (9) Rapport: 2012 Mobilens år! Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN... 1 MOBILWEBB... 1 NULÄGE... 2 PLANER FÖR PROGNOS ÄR MOBILENS ÅR!... 6 ATT TÄNKA PÅ!... 7 OM WEB SERVICE AWARD... 9 KONTAKT... 9 OM UNDERSÖKNINGEN Undersöknings- och analysföretaget Web Service Award genomför årligen sedan 2006 en trendundersökning under januari månad. Resultat presenteras i rapporten Hur mår Sveriges webbplatser?. I 2012 års undersökning enkätintervjuades 492 webbplatsansvariga från olika organisationer/företag om bland annat mobila frågor. Utav dessa var 14 % verksamma inom statliga verk/myndigheter, 28 % inom kommun/landsting, 15 % inom förbund organisationer och 44 % inom företag. 16 % av de intervjuade bedriver e-handel. Intervjuerna skedde via en e-postförfrågan. MOBILWEBB Allt fler personer har så kallade smarta mobiler och allt fler använder sina mobiltelefoner för att använda internet. Det amerikanska konsultföretaget Gartner förutspår att mobilen går om datorn som det vanligaste sättet att använda internet i början av 2013, medan IUM tror att det sker under Vilket av företagen som får rätt får tiden utvisa men trenden är klar, privatpersoner kommer inom en snar framtid att använda mobilen mer än datorn för att använda internet. Frågan är om företagen/organisationerna är förberedda på detta.

2 2 (9) NULÄGE E-handel Företag Organisation/ Förbund Kommun/ Landsting Statliga verk/ myndighet Mobilapp Mobilsajt Webbplats med responsiv design Annan mobillösning Vi har ingen mobillösning Snitt Bild 1: Andelen som har olika mobila lösningar. Andel i procent. Har ert företag/organisation idag en..? Snitt Statliga verk/ myndighet Kommun/ Landsting Organisation/ Förbund Företag E-handel Mobilsajt Mobilapp Webbplats med responsiv design Annan mobillösning Vi har ingen mobillösning Tabell 1. Mobilwebblösning som företagen/organisationerna har idag, uppdelat på organisation. Andel i procent. Det är en betydligt högre andel som uppger att de inte har en mobillösning bland statliga verk/myndigheter och kommuner än det är inom företag och organisationer/förbund. 31 % av de

3 3 (9) svarande som arbetar inom statliga verk/myndigheter och 29 % inom kommuner/landsting uppger att de har någon form av mobillösning. Detta kan jämföras mot gruppen företag där 44 % uppger att de har en mobillösning och förbund/organisationer där andelen är 49 %. Bland de med E-handel har 48 % en mobil kanal. Mobilappar har fått stor genomslagskraft. I snitt så uppger 22 % av alla i undersökningen att de har tagit fram en mobilapp. Högst andel finns bland e-handlare med 27 % tätt följt av organisationer/förbund och företag med en andel på 26 % vardera. Lägst andel med mobilappar finns bland statliga verk/myndigheter och kommuner/landsting med andelen 16 % vardera. 17 % av de tillfrågade uppger att de har en mobilsajt. Även här ligger e-handlarna högst då 26 % uppger att de har en mobilsajt medan motsvarande siffra för företagen ligger på 23 %. Även förbund/organisationer ligger rätt högt med 21 %. Det är en betydligt lägre andel bland kommuner/landsting där 9 %, och statliga verk/myndigheter där enbart 7 % uppger att de har en mobilsajt. Att ta fram en mobilplats med responsiv design verkar ha slagit starkare bland statliga verk/myndigheter där 13 % uppger att de har en sådan webbplats. Detta kan ställas i relation till att ta fram en mobilsajt vilket 7 % har gjort. För kommuner är det mer jämnt, 10 % uppger att de har en webbplats med responsiv design och 9 % uppger att de har tagit fram en mobilsajt. Det är även 10 % som har en lösning med responsiv design bland företag och e-handlare. Bland förbund/organisationer är andelen 7 %. PLANER FÖR 2012 Vi har allt mer tagit till oss internet via mobilen. Denna beteendeförändring har nu de flesta insett och även tagit konsekvenserna av. Utvecklingen av nya mobilanpassade sajter är explosionsartad! Bild 2: Andelen som har olika mobila lösningar. Andel i procent.

4 4 (9) Den hetaste förändringstrenden under 2012 är att införa mobilsajter och appar. Hela 42 % uppger att de kommer att göra en mobilanpassad sajt och 21 % att de kommer ta fram en app, under År 2012 kommer att vara mobilens år! Bild 3: Andel i procent fördelat per verksamhet som ska mobilanpassa under Andelen som planerar att göra en mobilanpassad webbplats under 2012 är stor i alla segment. Hela 56 % inom statliga verk/myndigheter planerar att göra en mobilanpassad webbplats under 2012 och bland kommuner/landsting är andelen 40 %. Vad vi ser i undersökningen är en kraftig satsning på det mobila. Även i de grupper där fler redan har en mobilsajt har det skett en kraftig ökning bland de som planerar att ta fram en mobilsajt under det närmaste året. Exempelvis uppger 53 % i gruppen e- handlare att de tänker göra en mobilsajt under Bland företag är det 42 % och bland förbund/organisationer är andelen 37 % som säger att de kommer att ha en mobilsajt vid årets slut. Även om utvecklingen med att göra en mobilapp inte har en lika kraftig ökningstakt som att ta fram en mobilanpassad webbplats så är det hela 21 % som planerar att ta fram en mobilapp under 2012.

5 5 (9) Bild 4: Andel i procent fördelat per verksamhet som ska ta fram en mobilapp under Det kommer att ske en explosion av nya mobilappar bland statliga verk/myndigheter under 2012, där hela 34 % uppger att de planerar att ta fram en mobilapp under året. E-handlarna satsar också mycket på appar, 30 % uppger att de ska ta fram en app under Detta visar på att många av de e-tjänster som statliga verk/myndigheter tagit fram och e-handeln nu blir mobilt. I de övriga grupperna är andelen lägre men det är fortfarande 21 % bland företagen, 18 % bland förbund/organisationer samt 18 % bland kommuner/landsting som planera att ta fram en mobilapp under Detta visar på att det fortfarande finns ett stort intresse av att ta fram appar. Det ska bli intressant att följa vilket innehåll/inriktning dessa kommer att få samt hur väl de kommer att användas.

6 6 (9) PROGNOS ÄR MOBILENS ÅR! Genom att slå ihop andelen som uppger att de har en mobilanpassad webbplats (mobilsajt eller responsiv design) med de som planerar att ta fram en mobilanpassad webbplats, får vi följande prognos: Mobilanpassad webbplats (mobilsajt eller responsiv design) 2011 Planerar under 2012 Prognos 2012 E-handel 34 % 53 % 87 % Statliga verk/myndigheter 19 % 56 % 75 % Företag 33 % 42 % 75 % Förbund/organisationer 26 % 37 % 63 % Kommuner/landsting 18 % 40 % 58 % Snitt 26 % 42 % 68 % Tabell 2. Prognos, mobilanpassad webbplats under Andel i procent. År 2012 är mobilens år! Prognosen visar att 68 % kommer att ha en mobilanpassad webbplats vid årets slut. Helt klart högst andel kommer att finnas inom e-handel. Prognosen visar att hela 87 % av e-handlarna kommer att ha en mobilanpassad webbplats när 2012 lider mot sitt slut! Utvecklingen är även stor bland statliga verk/myndigheter och företag där prognosen för båda grupperna visar att 75 % kommer att ha en mobilanpassad webbplats under För organisationer/förbund är andelen 53 % och bland kommuner/landsting är andelen 58 % kommer med andra ord att vara genombrottsåret för de mobila webbplatserna!

7 7 (9) Utvecklingen av att bygga mobilappar ökar också kraftig under Mobilappar 2011 Planerar under 2012 Prognos 2012 E-handel 27 % 30 % 57 % Statliga verk/myndigheter 16 % 34 % 50 % Företag 26 % 21 % 47 % Organisationer/förbund 26 % 18 % 44 % Kommuner/landsting 16 % 18 % 34 % Snitt 22 % 21 % 43 % Tabell 3. Prognos, mobilapp under Andel i procent. Även inom att ta fram mobilappar så är utvecklingstakten störst inom e-handeln följt av statliga verk/myndigheter. Prognosen för e-handel är att 57 % kommer att ha en mobilapp under För statliga verk/myndigheter är den 50 %. Prognosen att ha en mobilapp under 2012 är bland företagen 47 % och organisationer/förbund på 44 %. Lägst andel är det bland kommuner/landsting, med 34 %. ATT TÄNKA PÅ! Det är mycket viktigt att man i utvecklingen av såväl en webbplats som en mobilsajt har med ett användarperspektiv. Web Service Award rekommenderar att göra användartester och mätningar under utvecklingen för att kvalitetssäkra resultatet. Tyvärr glöms alltför ofta just testning och användarstudier bort vilket kan leda till att resultaten inte alltid blir som man har tänkt. Det är mycket viktigt att ha en organisation som kan förvalta mobilsatsningen och att det finns tid avsatt för förvaltningen. Tyvärr är det vanligt att detta inte finns. I den stora trendundersökningen Hur mår Sveriges webbplatser? 2012, ställdes frågor runt arbetssättet till de som idag har en mobil kanal.

8 8 (9) Bild 5: Hur man arbetar med sin mobilalösning. Andel i procent. Färre än hälften (49 %) uppger att deras företag/organisation jobbar aktivt med deras mobila satsning. Det är även färre än hälften (46 %) som uppger att det finns någon som är uttalat ansvarig för den mobila kanalen. Vid nedbrytning av resultatet på typ av mobilsatsning så ser vi att endast 41 % bland de med responsiv design jobbar med sin mobila satsning medan motsvarande siffra för de med mobilsajt/app ligger på 57 %. Även 57 % är dock en låg andel. Att det är så många företag/organisationer som varken arbetar eller utser någon ansvarig för sina satsningar känns tyvärr igen. Samma trend ser vi i undersökningen bland annat när det gäller sökfunktionen och sociala medier. Det är mycket svårt att nå framgång om man inte har någon ansvarig eller jobbar aktivt för att göra sin satsning så bra som möjligt. Ledningen för företag/organisationer måste inse att en webb/mobilplats inte är klar vid lansering utan att den mobila lösningen fordrar en aktiv förvaltning och att det i sin tur kräver resurser. Vi hoppas att utvecklingen kommer att gå åt rätt håll och att den mobila kanalen både får den uppmärksamhet och de resurser som den kräver. Trenden är väldigt tydlig Vi blir allt mer mobila.

9 9 (9) OM WEB SERVICE AWARD Web Service Award är ett undersökningsföretag som specialiserar sig på undersökningar av webbplatser, intranät, mobilsajter och appar via enkätundersökningar, fokusgrupper och djupintervjuer. Sedan år 2000 genomförs Web Service Indexmätningar som visar vad Sveriges Internetanvändare anser om kvaliteten på svenska företags, myndigheters och organisationers webbsatsningar. Information om Web Service Awards produkter och tjänster finns på: KONTAKT Rapporten är författad av: Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker, Web Service Award AB E-post: Telefon: Vid allmänna förfrågningar om Web Service Awards produkter och tjänster: Telefon: E-post: Om du citerar ur denna publikation, var god uppge: Källa: Web Service Award, 2012

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 E-post i mobila enheter Så skapar och designar du e-post som ger resultat i en mobil värld. Ta del av undersökningsresultat och aktuell statistik. Creating e-mail success Hej! Den

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Digitala handeln i Sverige Detta är sjätte året som Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER 339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER INLEDNING Vi har alla olika tidshorisonter när det gäller investeringar i staden. För handlaren så är det dagskassan och

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer